Page 1

Giltig prislista för Chark-SM 1 nov 2012 st Pricelist for Chark-SM, 1 of November 2012

BESTÄLLNINGSLISTA / ORDER FORM PRISLISTA / PRICELIST Nordic Event AB, Kyrkogatan 20-22, 411 15 Göteborg Tel/Phone +46 31- 20 10 15 E-mail: pontus@nordicevent.se www.nordicevent.se Monternr / Stand No.:

Beställningslistan skall vara Nordic Event tillhanda senast: 1 oktober st The order form must reach Nordic Event not later than: 1 of October Mässa / Exhibition

CHARK-SM – Svenska Charkmästerskapen 2012 1 november Företag / Company name / FAKTURANAMN / NAME ON INVOICE

Kundnr (ifylles av NE) / Cust. No. (office use): Org nr / Civic reg No.:

Postadress (fakturaadress) / Address (invoice address): Postnr / Post code: Tel nr/ Telephone No

Ort / City: Fax nr / Fax no

Mobiltel nr/Mobile phone No:

Kontaktperson / Contact person:

VAT NO

Mailadress:

INKÖPSNR FÖR FAKTURA / PURCHASE NO

Samtliga priser avser hyra per styck hela arrangemangstiden om inget annat anges. Moms tillkommer med 25%. Beställ i god tid. Efter sista beställningsdatum tillkommer 25% på listpriset. Beställningar en vecka före mässtart samt under mässdagar tillkommer 50 % på listpriset. Vissa artiklar är markerade med denna symbol För att kunna bygga och installera produkterna i din monter måste vi ha en enkel ritning, se sid 13. Skanna in och maila till oss. Glöm inte att skriva under din order på sista sidan! All prices are in SEK and rental prices if nothing else is written. Vat 25 % is not included. Please make sure that we have you order in good time, after last date the prices increase with 25 %. I f you order one week before the exhibition take place and during the exhibitiondays the prices increase with 50%. Some articles are marked with this symbol, to be able to effect/install your order, it is very important that you draw your wishes on page 13. Scan the order form and send by email.. Don’t forget to sign on the last page.

1

©copyright lena@mass-service.se


PROFILMONTER, PAKETFÖRSLAG / PROFILE STAND, ALL-IN-ONE ORDER A ALL-IN-ONE BOOTH RENTAL FOR FLOOR SPACE IS NOT INCLUDED

HÄR BESTÄLLER MAN EN KOMPLETT MONTERINREDNING HYRA AV YTA INGÅR INTE I PRISET. VID BESTÄLLNING AV DETTA PAKET INGÅR: *Bak- och sidoväggar i vitt aluminiumsystem *utrymme 1x1 m med låsbar vikdörr *matta *textramp inkl ett företagsnamn eller 1 logotype i 4-färg *1 spotlights / 3 m2 *1 grön växt *städning *eluttag 10A, 230 volt Möbler *1 runt bord 90cm och 4 regissörstolar eller * 1 disk 100x500x1100 eller * 1 ståbord och 2 barstolar

THE PACKAGE INCLUDES: *Walls in white aluminiumprofiles *lockable area 1x1m with a folding door *carpet *fascia board incl one company name or logotype, 4 colour *1 spotlights / 3 sqm *1 green plant *power point 10A, 230 volt *cleaning Furnitures *1 round table 90cm and 4 directors chair or *1 counter 100x500x1100 mm or *1 bartable white with 2 barchairs black

Text/logotype beställes på sid 8

Order text /logotype on page 8

Beställ din monterstorlek (m2) och ange dina färgval och möbler.

Fill in the size of your booth and your choice of colours and furnitures.

Art.nr.

Benämning

10 001

Profilmonter, vita väggar och vit ramp ,

10 100

Profilmonter, färgade väggar och färgad eller vit ramp

Description Profile stand, white walls and white fascia Profile stand, coloured walls and fascia

13001 Blå/blue

13005 Röd/red

13006 Svart/black

Väggar/Walls:

10201 Vit/white

10202 Svart/black

10209 Grå/grey PMS 424 

10205 Röd / red PMS 485C

10206 Grön/green PMS 3425

Ramp/Fascia board:

10301 Vit/white

10302 Svart/black

Matta/Carpet:

10309 Grå/grey 10305 Röd/red PMS 424  PMS 485C

13003 Grön/green 

Pris/Price

975:-/m2/sqm

13004 Grå/grey

13008 Beige/beige

10203 Gul/yellow PMS 115



10207LjusBlå/lightblue PMS 285  

10306 Grön/green  PMS 3425 

Yta,m2/Size

850:-/m²/sqm

10303 Gul/yellow PMS 115 10307 LjusBlå/lightblue PMS 285 

10204 Ljusgrå/lightgrey PMS 421   10208 Blå/blue PMS 293 10304 Ljusgrå/light grey PMS 421  10308 Blå/blue PMS 293 

Välj Möbler /Choose Furnitures Runt bord, 4 stolar, 3 färger/ Round table, 4 chairs, 3 colours 14303Grå/Grey  14306Svart/Black  14307 Blå/Blue  1 Disk / 1 Counter

Barbord, 2 barstolar / Bartable, 2 barchairs

PROFILMONTER, DELAR / PARTS FOR PROFILE STANDS Art.nr

Benämning

Description

Pris/price

11 001

Vägg 1x2,5m, vit

Wall module,1x2,5m,vhite

590:-

11 020

Vägg 0,5x2,5m, vit

Wall module 0,5x2,5m, white

450:-

11 009

Vägg färgad,1x2,5m

Wall module coloured, 1x2,5m

775:-

11 023

Vägg färgad, 0,5x2,5m

Wall module coloured,0,5x2,5m

705:-

Färgad vägg avser std färger, ange kulör______________Coloured walls are std colours, state colour_________ Vägg färgad, ange PMS-nr___________ Wall module, state PMS-no___________ Enl offert / 11 026 Vi väljer så nära som möjligt We choose as close as possible Acc to offer Ring för färgprov Call us for colour samples 11 002

Vägg plexi/rökfärgad 1x2,5m

Wall plexiglass, smokey grey x2,5m

1.025:-

11 003

Låsbar vikdörr

Lockable folding door

1.050:-

11 004

Textramp, vit, 1m

Fascia board, white, 1m

310:-

11 008

Textramp, färgad, 1m

Fascia board, coloured, 1m

450:-

Vid beställning av färgad textramp, ange PMS-nr /Coloured fascia board state PMS-No:______________________________ Begränsat urval i kulörer, vi väljer så nära som möjligt/ limited choice of colours, we choose as close as possible. Skador på väggarna debiteras enl prislista se sid 12. Damage on walls will be charged according to price list se page 12.

2

Antal/Qty

©copyright lena@mass-service.se


MONTERSYSTEM TRÄ / WALLS WOOD Art nr

Benämning

Description

Pris/price

12 002

Vägg 1mx2,5m hög, vit

Wall 1x2,5m height, white,

275:-

12 003

Vägg, 0,5mx2,5m hög, vit

Wall, 0,5x2,5m height, white

210:-

12 004

Låsbar dörr, 1x2,5m hög,vit

Lockable door, 1mx2,5m height, white

525:-

11 004

Textramp, vit, 1m

Fascia board, white, 1 m

310:-

Antal/qty

Text och logotype till rampen beställes på sid 8, / Text and logotype is to be ordered on page 8 VÄGGARNA SKALL ÅTERSTÄLLAS I URSPRUNGLIGT SKICK, EV SKADOR DEBITERAS. SE SID 12 FÖR PRISER AFTER THE EXHIBITION, THE WALL UNITS SHOULD BE RESTORED TO ORIGINAL CONDITION, ANY DAMAGE WILL BE CHARGED ACCORDING TO PRICE LIST, SEE PAGE 12.

TAK, DRAPERIER / CEILING, CURTAIN 12 020

Draperityg, 1,3x2,5m, BLÅ

Curtain material 1,3x2,5m, BLUE

450:-

12 021

Draperityg 1,3x2,5m, VIT

Curtain material 1,3x2,5m, WHITE

450:-

12 022

Draperityg 1,3x2,5m, SVART

Curtain material 1,3x2,5m, BLACK

450:-

11 007

Rutat tak (profilmontrar))

Squared ceiling, (profile stands)

300:-m²/sqm

12 101

Målning av trävägg, 1x2,5m, std färg Minsta debitering 5m

MÅLNING / PAINTING Wall painting, 1x2,5m, std colour Minimum charge 5 m

250:-/sida/side

12 102 Målning av dörr, 1x2,5m, std färg Door painting, 1x2,5m, std colour 500:-sida/side Std färg / Std colour Ncs-nr/Ncs/no Blå/Blue S-3065-R90B  Röd/Red S-1080-Y90R  Grön/Green S-3065-G10Y  Svart/Black  Gul/Yellow S-1060-Y Grå/Grey S-4000-N  Målning trävägg 1x2,5 m, annan färg Wall painting 1x2,5m, other colour 12 201 300:-/sida/side Ange NCS nr:……………………………… State NCS no:………………………………….. 12 202

Målning dörr, 1x2,5m, annan färg

Door painting, 1x2,5m, other colour

550:-/sida/side

13 201

Upphöjt golv, max 150mm:s höjd

Raised floor, max height 150 mm

Laminatgolv, EK BJÖRK  Inkl kantlist Scenpodie 1x1m, 0,5 hög med matta

Laminate floor, OAK BIRCH  Incl a border Stage platform 1x1m,height 0,5m incl carpet

13 232

Draperingstyg till scenpodie, svart

Drapery for stage platform, black

100:-/m/m

13 210

Skyddsplastning av golv

Plastic floor covering

17:-/m2/sqm

GOLV / FLOORING 13 202 13 230

Enl offert /Offer 390:-/m2/sqm 300:-/m2/sqm

HYRMATTOR 0,5x0,5m / CARPETS FOR HIRE 0,5x0,5m 13 001

Matta, blå

Carpet,blue

85:-/m2/sqm

13 002

Matta, orange

Carpet, orange

85:-/m2/sqm

Matta, grön

Carpet, green

85:-/m2/sqm

13 005

Matta, röd

Carpet, red

85:-/m2/sqm

13 006

Matta, svart

Carpet,black

85:-/m2/sqm

13 007

Matta, gul

Carpet, yellow

85:-/m2/sqm

13 008

Matta, beige

Carpet, beige

85:-/m2/sqm

13 009

Matta, grafitgrå

Carprt, graphite grey

85:-/m2/sqm

13 010

Matta, mellangrå

Carpet, middle grey

85:-/m2/sqm

13 003/11

KÖPMATTOR – EXPOMAT/ PURCHASE CARPETING – EXPOMAT inkl läggning och plastning (skärning/tillpassning ej inkl)/incl carpet laying (cutting out not incl) Ribbad engångsmatta, 2m bred, spillbitar debiteras/Rips/textile non-returnable carpet, width 2m 23 901

Matta, silvergrå

Carpet, silvery grey

120:-/m2/sqm

23 990

Matta, svart

Carpet, black

120:-/m2/sqm

23 963

Matta, grafitgrå

Carpet, graphite grey

120:-/m2/sqm

23 900

Matta, mellangrå

Carpet, middle grey

120:-/m2/sqm

23 915

Matta, mörkgrå

Carpet, dark grey

120:-/m2/sqm

23 331

Matta, klarröd

Carpet, bright red

120:-/m2/sqm

23 316

Matta, röd

Carpet, red

120:-/m2/sqm

23 180

Matta, beige

Carpet, beige

120:-/m2/sqm

23 609

Matta, grön

Carpet, green

120:-/m2/sqm

23 626

Matta, klargrön

Carpet, bright green

120:-/m2/sqm

23 660

Matta, ljusgrön, lime/lime

Carpet, light green/lime

120:-/m2/sqm

23 519

Matta, blå

Carpet, blue

120:-/m2/sqm

23 555

Matta, mellanblå

Carpet, middle blue

120:-/m2/sqm

3

©copyright lena@mass-service.se


KÖPMATTOR – EXPOFLAT – med skyddsplast PURCHASE CARPETING – EXPOFLAT – with plastic-covering inkl läggning (skärning/tillpassning ej inkl) incl carpet laying (cutting out not incl) Slät nålfiltsmatta med skyddsplast, 2m bred, spillbitar debiteras. Rips/textile non-returnable carpet, width 2m 24 049

Matta, vit

Carpet, white

120:-/m2/sqm

24 221

Matta, gul

Carpet, yellow

120:-/m2/sqm

24 314

Matta, rosa

Carpet, pink

120:-/m2/sqm

24 322

Matta, orange

Carpet, orange

120:-/m2/sqm

24 316

Matta, röd

Carpet, red

120:-/m2/sqm

24 336

Matta, mörkröd

Carpet, dark red

120:-/m2/sqm

24 411

Matta, Lila

Carpet, Lilac

120:-/m2/sqm

24 451

Matta, Plommon

Carpet, Plum

120:-/m2/sqm

24 554

Matta, blå

Carpet, blue

120:-/m2/sqm

24 580

Matta, Klarblå

Carpet, brigh blue

120:-/m2/sqm

24 609

Matta grön

Carpet, green

120:-/m2/sqm

24 623

Matta, klargrön

Carpet, bright green

120:-/m2/sqm

24 684

Matta, turkos

Carpet, turquoise

120:-/m2/sqm

24 901

Matta, ljusgrå

Carpet, light grey

120:-/m2/sqm

24 966

Matta, mörkgrå

Carpet, dark grey

120:-/m2/sqm

24 990

Matta, svart

Carpet, black

120:-/m2/sqm

DISKAR, SKÅP / COUNTERS, CUPBOARDS Art nr

Benämning

Description

Pris/price

14 013

Tvåplansdisk 1000x500x1100, Vit

Two-shelved counter 1000x500x1100,, White

1.175:-

14 093

Tvåplansdisk 1000x500x1100, Björk

Two-shelved counter 1000x500x1100, Birch

1.375:-

14 007

Disk 1000x500x1100, Vit

Counter 1000x500x1100, White

14 097

Disk 1000x500x1100, Björk

Counter 1000x500x1100, Birch

14 008

Disk 1000x500x900, Vit

Counter 1000x500x900, White

14 098

Disk 1000x500x900, Björk

Counter 1000x500x900, Birch

14 009

Disk 1000x500x700, Vit

Counter 1000x500x700, White

14 099

Disk 1000x500x700, Björk

Counter 1000x500x700, Birch

800:1.000:800:1.000:800:1.000:-

Vid beställning av en hörna till disk är det viktigt du ritar på vilken sida hörnan ska sitta When ordering corner unit for counter, send a drawing where it shows on which side the unit is situated. Svängd hörndel till disk, höjd 1100mm Curved corner unit for counter, h 1100mm 14 010 Vit White 650:Svängd hörndel till disk, höjd 1100mm Curved corner unit for counter, h 1100 mm 14 090 Björk Birch 850:Svängd hörndel till disk, höjd 900mm Curved corner unit for counter, height 900mm 14 011 Vit  White 650:Svängd hörndel till disk, höjd 900 mm Curved corner unit for counter,height 900 mm 14 091 Björk Birch 850:Svängd hörndel till disk, höjd 700mm Curved corner unit for counter, height 700mm 14 012 Vit  White 650:Svängd hörndel till disk, höjd 700 mm Curved corner unit for counter,height 700 mm 14 092 Björk Birch 850:14 006

Skåp 1000x500x1100, Vit

Cupboard 1000x500x1100, White

14 096

Skåp 1000x500x1100, Björk

Cupboard 1000x500x1100, Birch

14 021

Skåp 1000x500x900, Vit

Cupboard 1000x500x900, White

14 094

Skåp 1000x500x900, Björk

Cupboard 1000x500x900, Björk

14 022

Skåp 1000x500x700, Vit

Cupboard 1000x500x700, White

14 095

Skåp 1000x500x700, Björk

Cupboard 1000x500x700, Birch

14 033

Disk med glastopp 1000x500x1100 mm

800:1.000:800:1.000:800:1.000:-

GLASDISK / GLASS COUNTER Counter with glass top 1000x500x1100 mm

1.550:-

Glasdiskar finns i begränsat antal, beställ I god tid / Glass counter are available in limited number

4

©copyright lena@mass-service.se

Antal /Qty


PODIE / PODIUM Toppskivan på podiet är 600x600 mm / Size of the top is 600x600 mm 14 014

Podie 500x500x1100, Vit

Podium 500x500x1100, White

550:-

14 074

Podie 500x500x1100, Björk

Podium 500x500x1100, Birch

750:-

14 015

Podie 500x500x900, Vit 

Podium 500x500x900, White

550:-

14 075

Podie 500x500x900, Björk

Podium 500x500x900, Birch

750:-

14 016

Podie 500x500x700, Vit

Podium,500x500x700, White

550:-

14 076

Podie 500x500x700, Björk

Podium 500x500x700, Birch

750:-

14 017

Podie 500x500x500, Vit

Podium 500x500x500, White

550:-

14 077

Podie 500x500x500, Björk

Podium 500x500x500, Birch

750:-

Önskar 1 sida öppen med 1 hyllplan – Kryssa i rutan / Open backside with one shelf, put a dot in the square

BROCHYRSTÄLL, HYLLOR / BROCHURE RACK, SHELVES 14 002

Broschyrkarusell

Brochure carousel

510:-

14 003

Broschyrställ Tower

Brochure rack, Tower

570:-

14 004

Broschyrfack, väggfast, 3 x A4

Brochure rack, fixed to wall, 3 x A4

14 000

Lagerhylla 800x300x1750mm

Storage rack 800x300x1750mm

14 050

Hyllplan rak 1m på skenor (trävägg)

Shelves 1 m (Walls wood)

11 005

Hyllplan rak 1m (profilmonter)

Shelves 1m (profile stands))

11 015

Hyllplan sned 1m (profilmonter)

Shelves sloping, 1m (profile stands)

250:340:200:200:200:-

BORD / TABLES 14 201

Fällbord 120x80x75 cm

Folding table 120x80x75 cm

150:-

14 202

Fällbord 180x80x75 cm

Folding Table 180x80x75 cm

150:-

14 203

Ståbord vit höjd 110 cm, 60 cm 

Bar table white, height 110cm, 60 cm 

475:-

14 213

Ståbord träskiva höjd 110 cm, 60  Bar table, top in nature, height 110 cm, 60

475:-

14 222

Ståbord Ellips, vit, 180x100 cm

Bar table Ellips, white, 180x100 cm

950:-

14 204

Cafébord vit höjd 72 cm, 60 cm 

Coffee table, white, height 72 cm, 60 cm 

330:-

14 214

Cafébord träskiva höjd 72 cm 60 cm 

Coffee table, top in nature, height 72 cm 60 cm 

330:-

14 224

Cafébord grå, höjd 72cm, 60x60 cm

Coffee table, grey, height 72 cm, 60x60 cm

350:-

14 205

Runt bord vit, höjd 72 cm, 90 cm 

Round table, white height 72 cm, 90 cm 

350:-

14 209

Runt soffbord vit, höjd 57 cm, 60 

Coffee table, small, white, height 57 cm, 60 

330:-

14 210

Runt soffbord, träskiva, höjd 57 cm 60 cm 

Coffee table, small, top in nature Height 57 cm, 60 cm 

330:-

14 215

Soffbord, Björk 90x55x45 cm

Coffee Table small, Birch 90x55x45 cm

350:-

14 216

Bord, litet 55x55x45, Vitt

Table, small, 55x55x45, white

150:-

14 217

Bord, litet 55x55x45, rött

Table, small 55x55x45, red

150:-

14 218

Bord, litet 55x55x45, svart

Table small 55x55x45, black

150:-

14 206

Konferensbord 120x45x73 cm

Conference table 120x45x73 cm

250:-

14 207

Konferensbord 120x80x73 cm

Conference table 120x80x73 cm

395:-

5

©copyright lena@mass-service.se


STOLAR / CHAIRS 14 300

Fåtölj, Skruvsta, svart, snurr

Swivel chair, Skruvsta, black

485:-

14 301

Fåtölj, Skruvsta, röd, snurr

Swivel chair, Skruvsta red

485:-

14 320

Fåtölj, Palermo, svart/svart, snurr

Swivel chair, Palermo, black/black,

800:-

14 321

Fåtölj Palermo, vit/svart, snurr

Swivel chair Palermo, vit/svart

800:-

14 303

Regissörstol, grå

Directors chair, grey

265:-

14 306

Regissörstol, svart

Directors chair, black

265:-

14 307

Regissörstol, Blå

Directors chairs blue

265:-

14 314

Stol, Nice, svart

Stol, Nice, svart

140:-

13 307

Stol, Gilbert, vit

Chair, Gilbert, white

230:-

13 308

Stol Carla, röd

Chair Carla, red

230:-

13 309

Stol Carla svart

Chair Carla black

230:-

13 310

Stol Carla vit

Chair Carla white

230:-

14 305

Barstol, svart

Bar stool, black

250:-

14 315

Barstol, trä och grå

Bar stool, nature and grey

220:-

14 325

Barstol Milano, Grå

Bastool, Milano, grey

450:-

14 326

Barstol Milano, Blå

Barstool, Milano, blue

450:-

14 327

Barstol, Bowl , Röd

Barstool, Bowl, Red

450:-

PENTRY, FÖRRÅD, ÖVR MÖBLER / PENTRY, STORAGE, OTHER FURNITURE 15 001

Kylskåp, exkl elanslutning

Refrigerator, excl electrical installation

800:-

15 021

Burkkyl, silver, 60cm , 82 cm hög exkl elanslutning

Cooler, silver, 60cm , 82 cm height excl electricity

15 005

Spegel 40x97 cm

Mirror 40x97cm

170:-

15 015

Spegel, 75x165 cm

Mirror 75x165 cm

250:-

15 006

Klädhängare

Coat stand

175:-

15 010

Klädställning på hjul, 150x60cm

Coat stand on wheels, 150x60cm

250:-

11 012

Klädhängare 4 krok på vägg

Clothe hanger 4 hooks on wall

120:-

15 007

Sopbehållare

Waste paper basket

95:-

14 801

Avspärrningsstolpe, silver

Cordon posts, silver

150:-

14 802

Avspärrningsstolpe, guld

Cordon posts, guld

150:-

14 803

Rep till stolpe,1,5m, rött

Cordon Rope, 1,5m, red

75:-

14 804

Rep till stolpe, 1,5 m, svart

Cordon Rope, 1,5m, black

75:-

14 805

Rep till stolpe, 1,5 m, blått

Cordon Rope, 1,5m, blue

75:-

1.295:-

BELYSNING exklusive el, / LIGHTING excl power 18 111

Spotlight, 150W, arm

Spotlights 150W, long arm

6

310:-

©copyright lena@mass-service.se


TEXT/LOGOTYPE OCH BILD / TEXT/LOGOTYPE AND GRAPHIC DESIGN PROFILMONTER – PAKETMONTER, ange text / logga / PROFILE STAND, ALL-IN-ONE, state text / logotype (beställd på sid 2) 1 text/logotype ingår, önskas fler texter/logotyper beställ under ”text till beställd textramp” / (ordered on page 2) 1 text/logotype is incl, if you wish more text/logotype order under “text to ordered fascia board” Skriv texten som skall stå på rampen med versaler och gemena, Helvetica är std, ange om annat typsnitt önskas/ Please write which text you wish on the fascia, mark out capital /lower case letter, Helvetica is std

TEXT:………………………………………………………………………………………………………………………………. Std Färg/ Std Colour:

Blå/blue

Grön/green

Röd/red

Svart/black

Gul/yellow

Annan färg, ange PMS-nr / other colour, state PMS-nr:………………………………………………………………………… Annat typsnitt / other type than Helvetica…………………………………………………………………….. LOGOTYPE sätt kryss / LOGOTYPE, please put a dot in the square Och / And Skicka underlag på mail pontus@nordicevent.se , glöm inte ange vilken mässa det gäller Format: Adobe Illustrator, EPS eller pdf, vektoriserat, ej rastrerad svart/vit, ange PMS-nr Send the logotype by email pontus@nordicevent.se, please state name of exhibition Adobe Illustrator, EPS ord Pdf, Vectorized not rastered, black/white, state PMS-no

TEXT TILL BESTÄLLD TEXTRAMP / TEXT TO ORDERED FASCIA BOARD Textramp beställes på sid 2,3 / Fascia is to be ordered on page 2,3 Text per max 3 m vit ramp / text/ maximum 3m white fascia – 650:Art nr 22003 Logotype per st / Logotype/ each Art nr 22005

ange antal/state qty…………….

- 750:-

ange antal/state qty……………

Skriv texten som skall stå på rampen med versaler och gemena, Helvetica är std, ange om annat typsnitt önskas Please write which text you wish on the fascia board, mark out capital/lower case letter, Helvetica is std

TEXT:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Std Färg/ Std Colour:

Blå/blue

Grön/green

Röd/red

Svart/black

Gul/yellow

Annan färg, ange PMS-nr / other colour, state PMS-nr:………………………………………………………………………… Annat typsnitt / other type than Helvetica………………………………………………………………………………………………. LOGOTYPE sätt kryss / LOGOTYPE, please put a dot in the square Och / And Skicka underlag på mail pontus@nordicevent.se , glöm inte ange viken mässa det gäller Format: Adobe Illustrator, EPS eller pdf, vektoriserat, ej rastrerad svart/vit, ange PMS-nr Send the logotype by email pontus@nordicevent.se , please state name of exhibition. Adobe Illustrator, EPS ord Pdf, Vectorized not rastered, black/white, state PMS-no

DROP-PAPER, VEPOR, BANDEROLLER, STORBILDER / DROP-PAPERS, BANNERS, JUMBO PICTURES 22 020 Kontakta mig för offert / contact me for a tender: 22 010

IFYLLES AV MÄSSAN Originalarbete

OFFICE USE Graphic Design service work

7

800:-/tim / hour

©copyright lena@mass-service.se


AV-TEKNIK, gäller för max 4 dagars-mässa fler dagar enl offert / AV TECHNOLOGY. prices are for max 4 days rental, more days acc to offer OBS! Vid inkoppling av egen dator till skärm etc, ange om ni har ingång för………….. HDMI … VGA Note! If you have your own Laptop/computer, please state if you need cables for …….. HDMI……………..VGA 14 106

DVD-spelare

DVD player

700:-

14 612

Laptop 1,3 GHz med CD-DVD, Win XP

Laptop Incl CD-DVD, Win XP

2.100:-

14 615

Laptop 1,3 GHz m CD-DVD,WIN XP+Office

Laptop incl CD-DVD,WIN XP+Office

2.500:-

14 619

Skrivare laser S/V

Laser print black/white

1.100:-

14 611

Monitor 17” platt skärm

Monitor 17” flatscreen

1.400:-

14 614

Monitor 20” platt skärm, kan vägghängas

Monitor 20” flatscreen

1.800:-

14 604

Projektor för data/video 2000A

Projector for PC/Video 2000A

2.700:-

14 624

Projektor för data/video 3000A

Projector for PC/Video 3000A

6.800:-

14 620

Projektor för data/video 5000A

Projector for PC/Video 5000A

13.260:-

Vid bokning av TV på vägg tillkommer väggfäste samt eventuell förstärkning av vägg. When ordering TV on the wall, mounting is not included. TVskärm 32” TVscreen 32” 14 606 Floorstand or on wall, see below Vägg eller golvstativ, se nedan TVskärm 42”  TVscreen 42 “, speakers 14 616 Vägg eller golvstativ, se nedan Floorstand or on wall, see below TVskärm 50” TVscreen 50” 14 617 Endast för golvstativ Only for floorstand TVskärm 61” TVscreen, 61” 14 618 Endast för golvstativ Only for floorstand Väggfäste för TV, 32”, 42” på Attachment on wall for TV 32”,42” 14 642 profilväggar Only profile walls Attachment on wall för TV 32”, 42” 14 643 Väggfäste för TV, 32”,42” på träväggar Only wooden walls

2.500:3.500:4.500:7.500:600:900:-

14 640

Golvstativ för plasma

Floorstand for Plasma

600:-

14 630

Högtalare, små

Loudspeakers small

1.200:-

14 631

2 aktiva högtalare inkl stativ/mixer/trådlös mik / hand eller mygga 

2 speakers/mixer wireless microph hand or headset 

3.600:-

14 632

Trådlös mikrofon

Wireless microphone

1.700:-

TJÄNSTER / SERVICES Tillägg förekommer under kvällar och helger/Additional costs on late evenings and weekends 30 006

Monteringsarbete

Mounting work

500:-/tim/hour

30 001

Snickeritjänster

Carpentry Services

Offert /acc to tender

ÖVRIGT / EXTRA Väggarna skall återställas i ursprungligt skick, ev skador debiteras. After the exhibition, the wall units should be restored to original condition, any damage will be charged. 100:-/vägg och Återställning av träväggar som utställare 12 120 Repainting of walls painted by exhibitors sida själv målat /wall and side Rensning av väggar från spik, tejp, Removal of nail, tape, staples etc from 12 121 500:-/tim/hour klamrar m.m walls 12 122

Skadad trävägg, max avgift

Damaged wall, maximum charge

250:-/vägg/wall

12 123

Skadad profilmontervägg, max avgift

Damaged wall, profilestand,max charge

240:-/vägg/wall

13 090

Skadad, skuren matta

Damaged carpet (stains, carved etc)

250:-/m2/sqm

ANDRA ÖNSKEMÅL / OTHER REQUESTS

8

©copyright lena@mass-service.se


Mässa / Exhibition: __________________________________ Monternr / Stand No.: ____________________ Firmanamn / Company: ____________________________________________________________________ Rita av din monter och fyll i dina beställningar med symboler. Draw your stand and fill in your order using the symbols. Bygger du med eget monter system? Ange i så fall monterns exakta mått.

Will you be using your own stand? If so, please state the exact dimensions.

= Vägg / Wall

-----   

= Textramp / Fascia board



= Spotlight = Dörr

= Markera riktning mot huvudentrén / Please mark direction against the main entrance

OBS! GLÖM EJ BESTÄLLA INRITADE SYMBOLER. ENDAST EN SKISS ACCEPTERAS INTE SOM EN BESTÄLLNING.

= Draperi

WHEN YOU MAKE A DRAWING DON’T’ FORGET TO ORDER THE SAME ARTICLES IN THE ORDER FORM OTHERWISE THE ORDER IS NOT VALID.

Nordic Event AB pontus@nordicevent.se

OBS! 9

©copyright lena@mass-service.se


Glöm ej att skriva under beställningen! Do not forget to sign the order form! Ort och datum / Place and date Företag / Company Namnteckning / Signature Namnförtydligande / Signature in block letters

VAR VÄNLIG BESTÄLL I TID!

Efter sista beställningsdag tillkommer 25 % resp 50 % på listpris. Se sid 1 Samtliga priser i svenska kronor och exkl moms. Priserna omfattar hyra av material om ej annat anges. För sent inkommen beställning kan eventuellt inte utföras. Nordic Event reserverar sig för ev prishöjningar. Ev reklamationer skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Betalningsvillkor: 10 dagar från fakturadatum dock innan mäss-start. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen.

PLEASE MEET THE DEADLINE FOR ORDERS!

After last day for order the prices will increase, see page 1. All prices in SEK and excl VAT. The prices includes rent of materials, if not otherwise indicated. The Fair has to make reservations for price increases. Late orders might not be accepted. Any complaints has to be made 10 days from the date of the invoice. Terms of payment: 10 days net cash but before exhibition start. Interest on overdue payment will be charged. Välkommen med din beställning, vi ser fram emot ett gott samarbete! Welcome to send in your order form, we look forward to co-operate with you!

www.nordicevent.se Kyrkogatan 20-22, 411 15 GÖTEBORG, Sweden Tel +46 31- 20 10 15 E-mail: pontus@nordicevent.se

10

©copyright lena@mass-service.se

Beställningslista  

Beställningslista för Chark-SM 2012

Beställningslista  

Beställningslista för Chark-SM 2012

Advertisement