INFOKVÍZ SETKÁNÍ SE SMRTÍ

Page 1

INFOKVÍZ

SETKÁNÍ SE SMRTÍ


Tento kvíz jsme připravili pro zájemce o dobrovolnictví v novém programu Blízké srdce v odcházení, který pomáhá nevyléčitelně nemocným strávit své poslední chvíle v domácím prostředí.UVAŽOVÁNÍ O ZÁVĚRU ŽIVOTA

demence

KOMUNIKACE MEZI LÉKAŘEM A PACIENTEM

POVĚDOMÍ O PALIATIVNÍ PÉČI alzheimerova DŘÍVE choroba

VYSLOVENá PŘÁNÍ


UVAŽOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ O ZÁVĚRU ŽIVOTA


Jaké procento lidí už někdy přemýšlelo o tom, jak by chtělo trávit své poslední dny?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


80 % lidí už někdy přemýšlelo o tom, jak by chtělo trávit své poslední dny.


N=1147 (veřejnost), STEM/MARK pro Cestu domů 2013


Kolik procent lidí, kteří téma promýšleli, se se svými přáními někomu svěřila?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


36 % procent lidí se se svými přáními někomu svěřila.


N=696 (lidé, kteří o tématu nemluvili), STEM/MARK pro Cestu domů 2013


Kolik procent z nás si přeje zemřít v domácím prostředí?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


78 % z nás si přeje zemřít v domácím prostředí.


N=1147 (veřejnost), STEM/MARK pro Cestu domů 2013


Kolik procent lidí si představuje pod pojmem dobré či důstojné umírání skonat ve spánku?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


26 % lidí si představuje pod pojmem dobré či důstojné umírání skonat ve spánku.


N=1147 (veřejnost), STEM/MARK pro Cestu domů 2013POVĚDOMÍ O PALIATIVNÍ PÉČI


Jaké procento lidí netuší, co znamená pojem „paliativní péče“?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


26 % lidí netuší, co znamená pojem „paliativní péče“?


N=1147 (veřejnost), N=883 (lékaři a sestry), STEM/MARK pro Cestu domů 2013


Kolik procent lidí, odkázáných na pomoc druhé osoby, by jako pečující osobu preferovalo někoho z rodiny?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


88% lidí, odkázáných na pomoc druhé osoby, by jako pečující osobu preferovalo někoho z rodiny.


N=418 (lékaři – vybrané specializace), STEM/MARK pro Cestu domů 2015


Kolik procent zdravotníků se domnívá, že se lze o umírajícího dobře postarat doma, s podporou odborného týmu?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


77 % zdravotníků se domnívá, že se lze o umírajícího dobře postarat doma, s podporou odborného týmu?


N=878 (lékaři a sestry, kteří znají pojem paliativní péče), STEM/MARK pro Cestu domů 2013


Pro jaké procento lidí je strach z vlastního selhání největší překážkou domácí péče o umírajícího?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


37 % lidí považuje strach z vlastního selhání za největší překážku domácí péče o umírajícího.


KOMUNIKACE MEZI LÉKAŘEM A PACIENTEM


Jaké procento lidí by chtělo vyslechnout špatnou zprávu o svém zdravotním stavu bez přítomnosti dalších osob?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


62 % lidí by chtělo vyslechnout špatnou zprávu o svém zdravotním stavu bez přítomnosti dalších osob.


N=1088 (veřejnost), N=418 (lékaři- vybrané specializace), STEM/MARK pro Cestu domů 2015


Kolik času mají zdravotníci na sdělování špatných zpráv?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


10 minut nám trvá vynést koš. Zdravotníci mají přesně tolik času na sdělení špatné zprávy pacientovi.


N=1147 (veřejnost), N=883 (lékaři a sestry), STEM/MARK pro Cestu domů 2013


Kolik procent lékařů vítá aktivní zapojení pacienta na léčbě?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


93% lékařů vítá aktivní zapojení pacienta na léčbě.


N=1088 (veřejnost), N=418 (lékaři – vybrané specializace), STEM/MARK pro Cestu domů 2015


Kolik procent zdravotníků souhlasí s tím, že v nemocnici není dostatek soukromí pro sdělování vážných zpráv?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


85 % zdravotníků souhlasí s tím, že v nemocnici není dostatek soukromí pro sdělování vážných zpráv.


DŘÍVE VYSLOVENÁ PŘÁNÍ (DVP)


Jaké procento lidí netuší, že v ČR je možné sepsat tzv. Dříve vyslovená přání (pokyny o péči pro případ, kdy již nejsme schopni komunikovat)


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


75 % lidí netuší, že v ČR je možné sepsat Dříve vyslovená přání.


N=1088 (veřejnost), N=418 (lékaři – vybrané specializace), STEM/MARK pro Cestu domů 2015


Kolik procent lidí by si skutečně sepsalo Dříve vyslovená přání?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


60 % lidí by si skutečně sepsalo Dříve vyslovená přání.


N=1088 (veřejnost), STEM/MARK pro Cestu domů 2015


Kolik procent lékařů má zkušenost se sepsáním nebo konzultací DVP?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


17 % Kolik procent lékařů má zkušenost se sepsáním nebo konzultací DVP?


N=418 (lékaři – vybrané specializace), STEM/MARK pro Cestu domů 2015


Jaké procento lékařů považuje institut DVP za smysluplný jako vodítko při rozhodování o péči?


SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ


78 % lékařů považuje institut DVP za smysluplný jako vodítko při rozhodování o péči.


N=418 (lékaři – vybrané specializace), STEM/MARK pro Cestu domů 2015


děkujeme za pozornost


Přihlašte se jako dobrovolník zde:

bit.ly/dobrovolnikDCHB