Page 1

CHARETTE


CHARETTE ะต ?


CHARETTE е кооперация. Кооперация за Дизайн. Дизайн, който е: ефективен полезен приятен


М

CHARETTE цели ?

-

п

П

П

о


УЧАСТИЕ В

МЕЖДУНАРОДНИ ДИЗАЙН ИЗЛОЖЕНИЯ

СЪЗДАВАНЕ НА

ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН

- изпълнен с вдъхновение, повишаващ качеството на живот,

търсен от компаниите

ПОВИШАВАНЕ ПУБЛИЧНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ

относно ДИЗАЙНА и неговото приложение в ежедневието


Ние създаваме мрежа от дизайнери - специалисти в определена дизайн сфера


Организираме успешната реализация на членовете ни на международната сцена


СТИМУЛИРАМЕ РАЗВИТИЕТО НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ И ТЯХНОТО БЪРЗО, ЛЕСНО И ЕВТИНО ПРИЛОЖЕНИЕ В ЕЖЕДНЕВИЕТО


П Р Е Д О С Т А В Я М Е МИКРОКРЕДИТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ЗА УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДИЗАЙН ПРОЕКТИ


CHARETTE

принципи

KАЧЕСТВО КРЕАТИВНОСТ ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ


ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ЕКО-ОРИЕНТИРАНОСТ


CHARETTE тел: 0887 887 621 e-mail: info@charette.bg адрес: София, 1202, ул. “Сердика” 36

CHARETTE presentation  

charette, design, ideas, efficiency

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you