Page 1

A 2 de Agosto do 2013 O dia 28 de xuño do 2013 na Asamble Xeral Extraordinaria No punto 2º eleccion do presidente Antonio Silva Garrido nº socio 361 presento a unica candidatura a presidencia do club CHAPELA CLUB DE FUTBOL sendo nomeado. Dias despois o 9 xulio formase a directiva constituida polos seguintes membros con cargos na Xunta Directiva. Presidente : Antonio Silva Garrido Vicepresipente : D. Rafael Baltasar Cela Acevedo Tesoreiro : D. Juan Manuel Posada Moreira Secretario : D. Miguel Angel Arostegui Ignacio 1ª Vocal : Dña. Marta Collazo Conde E dez vocais mais socio que se prestan a votar unha man na nova andadura desta Directiva. Tamen se nomean os cargos do Staff deportivo. Delegado Federativo : D. Emilio Cameselle Sola Coordinador Deportivo: D. Carlos Bejar Luque Asesor Coordinacion : D. Eduardo Silva Campo

Quiseramos destacar que comenzadas as tarefas de mantemento das instalacions deportivas para telas a punto para o comenzo da nova tempada . Días atrás a Nova Directiva do CHAPELA C.F., reuniuse co Concelleiro de Deportes de Redondela D. Jesús Crespo , para mostrarlles os proxectos tanto deportivos coma de instalacions (pista cuberta e campo de Futbol 7) , xa que actualmente, o Club conta aproximadamente con 300 nenos dende Futbol Sala e Futbol en toda-las suas categorías, requerindo ditas instalacions, para elo buscan a opción de utilizar dous ou tres días por seman o campo de Santa Mariña (Redondela) para realizar os entrenamentos. Ditos representantes quedaron moi satisfeitos da boa pre-disposicón do Concelleiro, os cales preveen tener outra reunión en breve. Asimismo informarlles que temos aberto o prazo para a suscrispción da nova tempada 2013-2014

O PRESIDENTE . Antonio Silva Garrido

Carta Faro de Vigo Chapela CF  
Advertisement