Guía de usuario 22-23

Page 1

1

BIBLIOTECA JOSÉ FONTENLA LEAL GUÍA DO USUARIO

Curso 2022-23

2 ÍNDICE 1. BENVIDA 2. HORARIO 3. QUE PODES FACER NA BIBLIOTECA? 4. NORMAS XERAIS E HIXIÉNICO-SANITARIAS 5. ORGANIZACIÓN 6. COMO ATOPAR UN FONDO? 7. EMPRÉSTITO 8. DIRECIÓNS DOS ESPAZOS VIRTUAIS

2. HORARIO

* Empréstito a domicilio de fondos. É necesario ter o carné da biblioteca ou número de usuario en MEIGA.

Este curso o equipo de biblioteca estará formado por Pedro Álvarez, Mª Isabel Sanjuán, Iria Hevia e Águeda Gutiérrez. Estamos para axudarte.

Benvidos á biblioteca do CMUS Xan Viaño (Ferrol) da que o Bruxo Xanvi é a mascota.

3. QUE PODES FACER NA BIBLIOTECA ?

3

1. BENVIDA

A biblioteca abrirá polas tardes namentres haxa clases.

Poderás atopar o horario no taboleiro e no blog da biblioteca.

SERVIZOS

* Postos de lectura, escoita ou estudo en sala.

QUERES COLABORAR CONNOSCO?

4. NORMAS XERAIS

* Facer recomendacións de compra de fondos (desideratas).

Se queres informarte podes falar directamente coa persoa responsable este curso da biblioteca (Águeda), enviarnos un correo ou a través do formulario de contacto do blog.

4

Existe a posibilidade de participar no programa “Voluntariado na biblioteca escolar”.

No blog enlazaremos á información sobre este programa da Asesoría de Bibliotecas Escolares. Asesoría de Bibliotecas Escolares

Envía un correo á biblioteca cas túas.

Fonte:

É moi importante que respectes todas as normas. Estarán expostas no taboleiro da biblioteca e no apartado informativo do blog.

5 5. ORGANIZACIÓN DO FONDO

No primeiro caso, as letras indican a materia e abaixo a orde do fondo no andel. No segundo caso indican a materia, as tres primeiras letras do apelido do autor en maiúsculas e as tres primeiras letras do título en minúscula sen alfabetizar, é dicir, sen ter en conta artigos nin numerais.

Os fondos están colocados nos andeis segundo as diferentes materias que podes ver na lenda do plano. Un código de cores nos andeis e nas etiquetas axúdanos a distinguilos.

Ademais de partituras e libros, tes a túa disposición variado material audiovisual.

6

A ETIQUETA

É o adhesivo que atoparás no lombo de todos os fondos da biblioteca. Nela está escrita a sinatura que pode seguir dúas posibilidades de clasificación:

R.C: Catálogos, guías, anuarios, etc…

R.E: Enciclopedias

MC: CÁMARAMC.D:DúosMC.T:TríosMC.C:CuartetosMC.Q:QuintetosMC.S:SextetosMC.SE:Septetos, octetos, etc… MC.AD: Agrupacións diversas

CM: COMPOSICIÓNCM.A:AnáliseCM.C:ComposiciónCM.CO:ContrapuntoCM.H:HarmoníaCM.I:InstrumentaciónCM.V:VariosA.I:Acompañamentoe improvisación.

IN: INTERPRETACIÓN

LI: LITERATURALI.MU:Literatura Musical

C: PI.C (complementario); G.C (cancioneiros)

MATERIAL DE CONSULTA EN SALA

O.S: ORQUESTRA SINFÓNICA

L: LINGUAXE MUSICAL: L.D: Linguaxe musical. Ditados L.E: Linguaxe musical. Entoación L.L: Linguaxe musical. Lectura L.R: Linguaxe musical. Ritmo L.T: Linguaxe musical. Teoría

LI.I: Sección Infantil

VL.O: unha partitura de violín e orquestra.

Dentro de cada especialidade podemos atopar:

Z:O:OUTRAS:J:JazzÓperaZarzuela

CÁMARA, CORO E ORQUESTRA

ESPECIALIDADES INSTRUMENTAIS

M: Manuscritos, libros antigos e outros exemplares valiosos (necesita permiso do/a Coordinador/a de biblioteca)

7 QUE MATERIAS PODO ATOPAR?

R.D: Dicionarios

PE: R.M:PEDAGOXÍARECURSOS MUSICAIS

CR: O.C:O.B:COROBANDAORQUESTRA DE CORDAS

I: S:P:O:M:improvisaciónmétodosetratadoseorquestraepianosóExemplos:A.P:unhapartiturade

H: HISTORIAH.A:Historia da arte H.B: Historia - Biografías H.M: Historia da Música H.V: Historia Varios

acordeón e piano.

P.P: Publicacións periódicas

D: dúos, tríos, etc…

E: exercicios e estudos

A. ACORDEÓN P. PERCUSIÓN AR. ARPA PI.PIANO C. CANTO S. SAXOFÓN CA. CLARINETE TB. TROMBÓN CB. CONTRABAJO TP. TROMPA F. FAGOT TPA. TROMPETA FR. FRAUTA TU. TUBA G. GAITA VA. VIOLA GT. GUITARRA VL. VIOLÍN OB. OBOE VN. VIOLONCELLO

6. COMO ATOPAR UN FONDO?

No caso das materias teóricas (amarelas) e literaturas (laranxas), se coñeces o autor podes buscalo no andel correspondente á materia polo seu primeiro apelido. No resto de materias recomendamos que consultes no catálogo a súa orde no andel para localizalo máis axiña.

CONSULTA DO CATÁLOGO EN INTERNET

Podes consultar o catálogo de fondos en: www.opacmeiga.rbgalicia.org (no campo “biblioteca” selecciona “Ferrol” “centro de ensino” “Conservatorio Profesional de música”).

Tamén temos un acceso a el desde o blog da http://www.bibliotecajosefontenlaleal.blogspot.combiblioteca:

8

Podes levar un máximo de 3 fondos durante 5 días. Tamén podes renovar os fondos se non están reservados e reservar material que estea emprestado.

QUE FONDOS PODES EMPRESTAR E CALES NON?

O material debe devolverse no prazo acordado e en bo estado.

PODO CONSULTAR MATERIAL NA BIBLIOTECA?

Podes emprestar todos agás o material de consulta (revistas, dicionarios, enciclopedias, guías…) e os manuscritos, libros antigos e outros exemplares valiosos (con sinatura “M”, que require permiso da responsable de biblioteca).

CANTO TEMPO PODES TER UN FONDO?

Por suposto. E cando remates a túa consulta, entrega o fondo ao profesor de garda para que o devolva aos andeis. Se tes calquera dúbida, o profesor de garda pode axudarte.

9

7. EMPRÉSTITO

COMO SE REALIZAN AS DEVOLUCIÓNS?

A maioría dos fondos da biblioteca podes levalos a casa para lelos ou escoitalos tranquilamente. Isto é o que chamamos un empréstito. Os empréstitos e as devolucións fanse nas horas en que a biblioteca está aberta.

É necesario entregar o fondo ao profesor encargado da biblioteca nese momento. Este devolverá o fondo no programa MEIGA e colocaralo no andel correspondente.

A biblioteca e todo o que atopas nela é de todos, cóidaa.

8. ESPAZOS VIRTUAIS E CONTACTO

10

@bbibliotecajosefontenlaleal.blogspot.combiblioteca.cmus.xanviano@edu.xunta.galibliotecajfl