Page 1

Programmaboekje

1


Deelnemende gemeenschappen Tilburg Centrum en Tilburg West 1. Heikese kerk 2. Het Apostolisch Genootschap 3. Heuvelse kerk 4. Indonesisch-Christelijke kerk (GKIN)/ Pauluskerk 5. Klooster Minderbroeders- Kapucijnen 6. Moluks Evangelische kerk GIM 7. Moskee El-Feth 8. Moskee Süleymaniye 9. Parochie de Vlaspit/ De Mandela 10. Parochie Korvel/ H. Antonius van Paduakerk 11. Parochie Lidwina Gerardus Majella/ H. Gerardus Majella kerk 12. Protestantse Gemeente Tilburg e.o./ Opstandingskerk 13. Parochie Frater Andreas/ Elimgroep 14. Synagoge/ Liberaal Joodse Gemeente Brabant 15. WerkgroepChristelijke Surinamers/ Petrus Donderskerk 16. Zusters van Liefde en Barachgroep

Schouwburgring Conservatoriumlaan 175 Heuvelring 122 Heuvelstraat 141 Korvelseweg 165 Karmelietenstraat 45a Academielaan 9 Wandelboslaan 2 Paduastraat 3 Korvelplein 182 Wassenaerlaan 32 Prof. Cobbenhagenlaan 8 Schiphollaan 30 Willem II straat 20 Enschotsestraat 124 Oude Dijk 1

Tilburg Noord 17. Gereformeerde Gemeente/ Inloopcentrum ’t Kruispunt 18. Het Ronde Tafelhuis – Interreligieus Ontmoetingscentrum 19. Hindoestaanse Gemeenschap/ Het Ronde Tafelhuis 20. Islamitisch centrum voor Opvoeding en Overdracht/ Islam. centrum 21. Montfortparochie/ Mariakerk 22. Norbertijnen de Schans/ Vrienden van Prémontré 23. Parochie Heikant- Quirijnstok/ Mariakerk 24. Peerke Donderskapel

Offenbachstraat 105 Händellaan 40 Händellaan 40 von Suppéstraat 20 De Schans 121 De Schans 121 De Schans 121 Pater Dondersstraat 20

In het midden van dit boekje treft u een plattegrond aan; de hierboven vermelde cijfers corresponderen met de cijfers op deze plattegrond 2


Langs bakens van Licht! Vanavond stellen tussen 19.00 en 23.00 uur kerken, moskeeĂŤn en synagogen verspreid door Tilburg hun huizen open voor bezoekers. Zij bieden elk uur een programma aan van ongeveer 20 Ă 30 minuten waarin ze laten zien waar ze mee bezig zijn. Sommige programma's worden herhaald, in andere programma's worden de thema's afgewisseld. Verrassingen te over! Wij nodigen u uit om van plaats naar plaats te gaan om kennis te maken met al die gemeenschappen en programma's. Het thema van deze Nacht van de Religies is 'Langs bakens van Licht'. In november worden de avonden langer en de dagen steeds korter. Maar in het toenemende duister presenteren deze groepen in een gemoedelijke sfeer hun programma's van licht en hoop, ieder op eigen wijze. Aan deze avond doen katholieke en protestantse kerken mee, kloosters, maar ook de moskee, de synagoge, Surinaamse christenen en de Indonesische en Molukse kerken. Er is een groot aanbod, met een grote verscheidenheid aan presentaties, thema's en activiteiten. Zo tonen al deze groeperingen hoe zij op eigen wijze bakens van licht zijn. In dit programmaboekje treft u informatie aan over de diverse locaties en activiteiten van deze avond. En ook een kaart van Tilburg, met aanduidingen waar u de locaties kunt vinden! In principe start de avond op alle plekken om 19.00 uur (vanaf 18.45 uur dus welkom!) en heeft iedereen elk uur een presentatie. De laatste start om 22.00 uur. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Deze staan in dit boekje vermeld. We wensen u een prachtige avond langs al deze Bakens van Licht in de stad Tilburg! Namens de Raad van Kerken Tilburg-Goirle Dick Penninkhof, voorzitter

Wilt u reageren naar aanleiding van deze avond? Dat kan: e-mail naar onze secretaris: chantal.tieleman@gmail.com Facebook: zoek op 'Raad van Kerken Tilburg-Goirle' Of reageer op Twitter met de hashtag: #N8vdRs U bent van harte uitgenodigd! 3


Heikese Kerk – Parochie Binnenstad Schouwburgring (schuin tegenover de Schouwburg), Tilburg Presentaties vanaf 20.00 uur, elk uur: Leven als een kunstwerk Deze prachtige kerk in de binnenstad is een bezoek waard. De kerk is toegewijd aan de H. Dionysius en de oudste parochie in Tilburg. Het gebouw is een monument in neoclassicistische stijl. Aan de buitenkant zien we al de verlichte glas-in-lood ramen. Lichtbakens voor de stad. Bij binnenkomst wekt het gebouw bewondering en inspiratie. Het tilt ons op uit het alledaagse. Dat is wat religie doet: ons optillen uit het alledaagse. Hier kun je je licht opsteken om van je leven een kunstwerk te maken. Op deze avond geven we een toelichting op de vraag hoe je van je leven een kunstwerk kunt maken. We doen dat met een korte toespraak, muziek, en uiteraard is er op de avond de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, over wat u in het leven meemaakt, gezien of gehoord hebt. We hebben speciale gasten, namelijk een nieuwe internationale beweging in de kerk: Pro sanctitate, uit verschillende delen van de wereld zijn op deze avond mannen, vrouwen en gezinnen aanwezig van deze beweging. Ook hen zult u horen en met ze in gesprek kunnen gaan. De kerk van 't Heike is te vinden in de binnenstad naast het gemeentehuis.

Het Apostolisch Genootschap Conservatoriumlaan 175, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur: Kennismaking met het Apostolisch Genootschap Deze avond willen wij het Apostolisch Genootschap aan u presenteren. Altijd al willen weten wie we zijn? Nieuwsgierig naar ons nieuwe gebouw? U bent van harte welkom om kennis met ons te maken.

4


Er is een film die door de jeugd is gemaakt en waarin wordt uitgelegd wie wij zijn en waar wij voor staan. Dan vertelt iemand kort iets over onze Apostel, wie is dat en wat is zijn plaats in het genootschap. We lezen ook een stukje voor uit de brief die de Apostel elke week schrijft. We sluiten af met een spel. Een soort triviant voor Apostolischen, waarin op speelse wijze uw kennis wordt getest die u net heeft opgedaan. Het programma wordt muzikaal omlijst en uiteraard is er een hapje en een drankje.

Heuvelse kerk Heuvelring 122/Heuvel Vanaf 19.00 uur, elk uur: Orgelspel op 2 orgels en bezichtiging van de neogotische kruisbasiliek De St. Jozefkerk (Heuvelkerk) is gebouwd tussen 1872-1889 naar ontwerp van H.J. van Tulder. Het gepleisterde interieur heeft gelede pijlers, traceringen in hoog-gotische trant boven de scheibogen en stenen kruisribgewelven. Over de kruising een stergewelf geplaatst. De kerk bezit een in hout gesneden neogotisch vleugelaltaar door H. van der Geld. De kerk is in het rijke bezit van twee monumentale orgels die deze avond afwisselend zullen worden bespeeld: Achter in de kerk bevindt zich het grote in 1894 door F.C. Smits gebouwde orgel in een neogotische orgelkas. Het bestaat uit een Hoofdwerk, Positief, Echo en vrij Pedaal. Het heeft een "Franse klank" en is zeer geschikt voor het romantische Franse orgelrepertoire. Het Loret-orgel op het priesterkoor: Met de aankoop van dit orgel heeft het parochiebestuur van de St. Jozefkerk een instrument verworven dat een bewogen geschiedenis heeft. Het orgel werd van oorsprong gebouwd door F.R. Loret uit Mechelen rond 1859 voor de oude rectoraatskerk van de Fraters van Tilburg.

5


Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk (GKIN) Pauluskerk, Heuvelstraat 141, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur ontmoeting, bezinning, rust, inspiratie Bent u gedoopt?.... Christelijk opgevoed?... In de kerk getrouwd... of wel eens in de Pauluskerk geweest?... Actief of niet (meer) betrokken bij de kerkelijk activiteiten? U bent allemaal welkom in de Pauluskerk om de warmte te voelen die hoop geeft. Of, om zomaar eens te kijken in dit witte monumentale gebouw dat als een vluchtheuvel van rust en bezinning in het centrum van Tilburg staat. De GKIN is ruim 25 jaar geleden opgericht door immigranten uit Indonesië die de karakteristieke Indonesische warmte in de kerkgemeenschap misten. Tijdens de Nacht van de Religies zal elk uur een voordracht worden gehouden over de geloofsbeleving van Indonesiërs in Nederland en kunt u kennis maken met muziek gespeeld door een angklung-orkest (bamboe instrumenten). Laat deze kans niet voorbijgaan, u bent welkom!

Minderbroeders-Kapucijnen Korvelseweg 165, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur: Franciscus van Assisi, onder zijn motto: Vrede en alle goeds! Na welkom met koffie en thee is er een korte informatie over Franciscus en over zijn volgelingen: de Kapucijnen die sinds 1882 hier in Tilburg aanwezig zijn. – Franciscus leefde 'in gehoorzaamheid'. We zouden dat nu kunnen vertalen met: in dialoog. Hij leefde in dialoog met God, met zijn broeders, in dialoog met alle mensen en met heel de schepping. Zo werd hij een echte vredebrenger tussen culturen en religies in die tijd van de kruistochten. Daarom vertellen wij het verhaal hoe hij in 1219 de moslims en hun vertegenwoordiger, de sultan van Egypte bezocht; hij ontmoette hem met vriendschap en vrede in plaats van met wapens en 6


geweld. – We praten hierover door: hoe kunnen wij nú dichter bij elkaar komen en deze vredesboodschap nu realiseren in onze harde wereld van tegenstellingen. – Wij sluiten de ontmoeting af in onze sfeervolle kerk en zingen samen over 'vrede en alle goeds'… U bent van harte welkom!

Moluks Evangelische Kerk G.I.M. Karmelietenstraat 45 A – Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Cultuur en Religie Op deze avond bent u van harte welkom voor een nadere kennismaking met de culturele en religieuze achtergrond van de Molukse Gemeenschap. • Tentoonstelling (foto's) • Fluitorkest Rehoboth • Optredens van Vocalgroup Immanuel, Koor Dorcas, Gemengd koor Musjafir en Vrouwenkoor PIKIM • Presentatie over de beleving van de christelijke religie hier en op de Molukken en over de klederdrachten die gedragen worden in de kerk.

El-Feth Moskee Academielaan 9, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Geloof is licht Over de Islam is de laatste tijd veel te doen, maar hebt u weleens een moskee van binnen gezien of een gesprek gevoerd met moslims? Vandaag hebt u deze kans. Maar ook als u deze mogelijkheden wel gehad hebt, bent u van harte welkom om eens kennis te komen maken. De El-Feth Moskee is van origine een Marokkaanse moskee, maar gedurende de jaren is de samenstelling van de gemeenschap gewijzigd. Op dit moment bezoeken moslims uit vele landen onze moskee. 7


Het thema van deze avond is 'Geloof is licht'. Tijdens deze avond krijgt u een korte rondleiding door de moskee met uitleg over de basisbeginselen van de Islam. Daarna zullen wij u onder het genot van een lekker kopje Marokkaanse thee of koffie meenemen in een korte uitleg van een Qoraanvers dat het thema licht behandeld. Wij zien er naar uit om u te mogen ontvangen.

Moskee Süleymaniye Wandelboslaan 2 Op dit moment is het programma van de Süleymaniy-moskee nog niet bekend. Wij hopen dit zo snel mogelijk te kunnen plaatsen.

Parochie de Vlaspit de Mandala, aan de Paduastraat 3 Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur: Ruimte aan de jongeren! De gezellige Mandala-ruimte is speciaal ingericht voor en door de jongeren om een eigen plek te hebben waar ze zich thuis voelen en elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving. In die ontmoetingen wordt hun eigen leven ter sprake gebracht. De Mandala biedt hen warmte, sfeer, kleur en onbezorgdheid en is het centrum van waaruit ook activiteiten worden ontplooid richting onze gemeenschap en samenleving. De jeugd heeft een eigen ruimte nodig maar heeft ook haar eigen plek en verantwoordelijkheid in de samenleving. Ook daarop wordt gewezen vanuit de christelijke opdracht die wij met ons doopsel hebben ontvangen. Wij beginnen om 19.00 u. met een speciale Taizé-viering van ongeveer een half uur.

8


Een grote groep jongeren van de Mandala gaat namelijk elk jaar in de meivakantie naar dit Franse plaatsje om een week door te brengen bij de oecumenische broedergemeenschap door samen met jongeren uit heel Europa en van daarbuiten. Daarna is er vanaf 20.00 u. een zich herhalend programma waarin de activiteiten worden belicht: Kleur je leven, levenskunst, het ABC van je leven en de TaizĂŠ-reizen. Daarnaast wordt u de gelegenheid geboden uw eigen kleur aan religie te geven. Kijk naar de beleving van de jongeren en hun kijk op religie en samenleven. U bent bijzonder uitgenodigd en van harte welkom bij de jongeren van de Mandala.

Parochie Korvel H. Antonius van Paduakerk, Korvelplein 182, Tilburg De presentatie start elk uur, vanaf 19.00 uur Getijdengebed en koorzang De kerk H. Antonius van Padua is tussen 1923 en 1924 gebouwd naar ontwerp van de architect Ed. Cuypers. In Tilburg is het gebouw vooral bekend onder de naam Korvelse kerk. De stijl is zowel verwant aan het Neo-romaans als aan het Expressionisme. Het interieur bevat kerkmeubilair uit de eerdere kerk, die in de 19e eeuw was gebouwd. Deze avond kunt u bij ons het bidden van het getijdegebed meemaken. Het getijdengebed dat u kunt meemaken als u de kerk bezoekt is een christelijk gebed dat op vaste tijdstippen, zowel overdag als 's nachts gebeden wordt. Het bestaat onder andere uit bijbelse Psalmen en hymnen. Wij zullen het deze avond elk uur herhalen. Indien u wilt kunt u het gebed ook meebidden. Daarnaast zal er elk uur een diaserie worden vertoond over de oude geschiedenis van de parochie Korvel. Zo willen wij u deze avond meenemen in de bijzondere sfeer van deze kerk. 9


Parochie Lidwina Gerardus Majella H. Gerardus Majella kerk, Wassenaerlaan 32, Tilburg De presentatie start elk uur, vanaf 20.00 uur (!) Kerkbezichtiging en begeleide meditatie Soms lijkt de wereld zo snel te veranderen dat ze ons vreemd voorkomt. Onzekerheid en angsten loeren om de hoek maar ook nieuwe kansen en mogelijkheden. Onze kerk wil en kan daarin van betekenis zijn, voor wat 'christen zijn' in de praktijk betekent: Een bemoedigende leidraad met bezieling, hoop en vertrouwen. Een plek om je thuis te voelen voor bezinning en gebed. Een geloofsgemeenschap van vreugde en verdriet waar mensen zich om elkaar bekommeren. Een gemeenschap die steunt op vele vrijwilligers, op mensen die actief zijn voor en in onze kerk. Vanaf 20:00 uur is onze kerk open. Elk uur zijn de eerste 20 minuten gereserveerd om de kerk te bekijken. En u verwacht het misschien niet aan de buitenkant, maar de binnenkant van de kerk is meer dan de moeite waard! Daarna zal er een begeleide meditatie in de Pio kapel worden gehouden van ongeveer 10 minuten en kunt u nog een kopje koffie of thee drinken.

Protestantse Gemeente te Tilburg e.o. Cobbenhagenlaan 8, Tilburg De presentatie start elk uur, vanaf 19.00 uur Kennismaking met de Protestantse kerk in Tilburg We willen een open, gastvrije kerk zijn die midden in deze wereld staat. In onze laagdrempelige erediensten is iedereen welkom. Ambtsdragers zijn direct aanspreekbaar, men kan intenties voor de voorbeden aanreiken en na de dienst is er 'koffiedrinken' en ontmoeting. Gasten kunnen hun verhaal aan iemand kwijt. In gebeden en verkondiging is de wereld soms heel dichtbij.

10


Daarnaast kennen we veel soorten diensten: van speciale kinder- en jongerenvieringen tot themadiensten met aandacht voor mensen ver weg en dichtbij (diaconaat); medewerking van cantorij, koren en musici; en gezamenlijke vieringen met een parochie of met de Molukse of Indonesische kerk. 'Kerk in de wereld' betekent voor ons ook dat we zichtbaar aanwezig zijn in de wereld om ons heen. Zowel in de ondersteuning van projecten in de stad, als in structurele en incidentele aandacht wereldwijd. Deze avond presenteren we 'De Wereld van Geloof' als volgt 19.00 uur: Atlas van Geloof – een interactief geloofsspel 20.00 uur: De kerk naar buiten – diaconaat in de praktijk, in de wereld en om de hoek 21.00 uur: Ruimte voor gedenken – gedenken van geliefden; symbolen en rituelen; en aansluitend een kort avondgebed 22.00 uur: Atlas van Geloof – een interactief geloofsspel

Parochie Frater Andreas p/a: Elimgroep, Schiphollaan 30, Tilburg 'lunch' begint om 19.00 en 21.00 uur Het wonder van de nachtelijke lunch Sinds november 2009 organiseert parochie Frater Andreas een Inlooplunch. Deze is elke donderdag rond het middaguur in de ruimte van de Elimgroep. Ze is bedoeld om mensen de gelegenheid te geven samen met anderen te eten. Iedereen is welkom. De Inlooplunch is zo'n succes, dat er sinds kort ook op dinsdag een Inlooplunch is. Op deze avond willen we bezoekers iets van de Inlooplunch laten ervaren. We verzorgen een 'lunch' voor u en vertellen over onze ervaringen. U bent welkom in de ruimte van de Elimgroep, Schiphollaan 30. Voor de Inlooplunch kunt u aansluiten om 19.00 en om 21.00 uur. Het hele programma duurt maximaal 40 minuten. Na de Inlooplunch is er een presentatie over de activiteiten in parochie Frater Andreas.

11


Synagoge/ Liberaal Joodse Gemeente Brabant Willem II straat, Tilburg De presentatie start elk uur, vanaf 19.00 uur Over verhalen en joodse tradities De Synagoge in de Willem-II straat in Tilburg wordt gebruikt door de Liberaal Joodse Gemeente Brabant. Onze Hebreeuwse naam is Aree haNegev en dat betekent steden uit het Zuiden. Die naam is heel toepasselijk voor ons want onze leden wonen verspreid over heel ZuidNederland en zelfs BelgiĂŤ. In de Nacht van de Religies bent u ook bij ons welkom. Ons programma wordt elk uur herhaald en het duurt ongeveer 30 minuten. Wij vertellen een joods verhaal en daarna kunt u meedoen met een stukje joodse traditie.

Werkgroep Christen Surinamers (WCS) in Tilburg Petrus Donderskerk aan de Enschotsestraat 124 De presentatie start elk uur, vanaf 19.00 uur Rituelen en gebruiken rond de dood bij de Afro-Surinamers De Werkgroep Christen Surinamers bestaat sinds 1996.Elke 2de zondag van de maand hebben wij een viering in de Petrus Donderskerk. Rituelen zijn ons allen bekend. Ons dagelijks leven zit er vol van; ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. De kernfunctie van rituelen heeft betrekking op de wijze waarop wij met vragen van het dagelijks leven omgaan. Rituelen zijn de basis van het geloof en moeten ergens in passen. Dan pas krijgt het zijn ware functie en betekenis. Omdat het rond Allerzielen/Allerheiligen is, vertellen we deze avond over de rituelen van Afro-Surinamers (afstammelingen van de uit Afrika overgebrachte slaven) bij overlijden. Wij zullen het bijvoorbeeld hebben over het afleggen van de overledene, het bewassen, afscheid nemen, de dag van de begrafenis, de kleding, rouwen enz. Ook zullen we liederen zingen die bij het ritueel horen. 12


Een boeiend en spannend onderwerp dat je de kans geeft kennis te maken met een specifiek en bijzonder aspect van onze cultuur. Somber? Welnee! Goed afscheid nemen van een dierbare kan in een periode van rouw een baken van licht zijn!

Zusters van Liefde O.L.V. Moeder van Barmhartigheid/ Barachgroep Oude Dijk 1, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur – laatste keer start om 21.00 uur(!) Icoonschilderen Iconen, beeld van een andere werkelijkheid, geschilderd door cursisten van de Barachgroep, bondgenoten van de Zusters van Liefde. Iconen met hun eigen symboliek nemen de beschouwer mee naar een wereld die grenzen overschrijdt. Ze hebben een eigen religieus verhaal en zijn van grote betekenis voor het geloof en de beleving van, met name, de Oosterse Christenen. Deze avond ziet u icoonschilders aan het werk en ondergaat u de meditatieve sfeer. Elk uur is er ook een korte inleiding over icoonschilderen.

Regio Tilburg-Noord Parochie Heikant-Quirijnstok in Mariakerk Schans 122, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Kennismaking met diverse aspecten van de kerk en kerk-zijn Parochie Heikant-Quirijnstok is een eigentijdse katholieke parochie in Tilburg-Noord. Ze staat letterlijk en figuurlijk midden in de wijk. In deze parochie staat 'kerk' vooral voor een groep mensen die het geloof delen en vieren en samen een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Parochie Heikant-Quirijnstok is sinds 1964 toevertrouwd aan de Norbertijnen, een kloostergemeenschap die onderdeel uitmaakt van de Abdij van Berne te Heeswijk. 13


• Rondleiding langs beelden, doopvont en sacristie met beeldende uitleg. • Prestatie informatiehoek met Power Point presentatie • Koffie en thee • Stand Wereldwinkel met ook materialen uit zigeunerproject Zsámbék • Stand met religieuze boeken van Boekhandel Berne in Heeswijk

Montfortparochie in Mariakerk Schans 122, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Het vuurtje brandend houden Omdat het kerkgebouw zelf buiten de route ligt, is gekozen voor de gastvrijheid van de Mariakerk. De Montfortparochie wil een geloofsgemeenschap zijn, die de structuur van de parochie aanpast aan nieuwe eigen omstandigheden. We zijn een groep mensen die samen op weg zijn om onszelf te ontdekken en van daaruit open te staan voor de ander. We willen tochtgenoot zijn voor ieder om ons heen. Dit doen we met enthousiasme en warmte. We willen met elkaar het vuur wat wij aangewakkerd hebben, niet uit laten gaan. • Presentatie website Montfortparochie • Aansteken licht • Bezinning over toekomst

Norbertijnen de Schans/ Vrienden van Prémontré Schans 122, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Kennismaking met Priorij de Schans en de Vrienden van Prémontré De Norbertijnen wonen in een kleine leefgemeenschap aan De Schans. Daar hebben zij een eigen huis en voor een deel wonen zij op de pastorie. De Norbertijnen van de Schans zien het als hun gemeenschappelijke opdracht om het parochiepastoraat in Heikant-Quirijnstok te dragen. Vanuit de leefgemeenschap wordt het pastoraat in teamverband inhoud en vorm gegeven. 14


Mensen die meer dan gemiddeld betrokken zijn op het wel en wee van onze gemeenschap hebben zich aangesloten bij de Vrienden van Premontré. Het gebruik van de term Vrienden wijst erop dat het hier echt gaat om een relatie in wederkerigheid. De vrienden maken het gemeenschapsleven mee mogelijk, de aanwezigheid van de norbertijnen maakt het mogelijk om te gaan staan in de norbertijnse spiritualiteit. Deze avond: • Kijkje nemen bij de glas-in lood ramen • Uitleg over de drie norbertijnenprojecten: Parochie HeikantQuirijnstok, het Ronde Tafelhuis, Peerke Donderskapel en paviljoen • Presentatie nieuw foldermateriaal • Aandacht voor getijdengebed

Peerke Donderskapel Pater Dondersstraat, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Het verhaal van Peerke Donders Binnen de parochiegrenzen, aan de rand van de bebouwde kom bevindt zich het heiligdom van 'Peerke Donders'. Deze Tilburger werd op 27 oktober 1809 geboren. Op 14 januari 1887 overleed hij te Batavia (Suriname) waar hij met veel inzet werkte onder de melaatsen. Omwille van zijn grote verdiensten, werd Peerke door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard. Rond het geboortehuis van Peerke zijn in de tweede helft van de 20e eeuw een herdenkingspark met kruiswegstaties en een houten kapel naar Surinaams voorbeeld, tot stand gekomen. Bij gelegenheid van de zaligverklaring is daar nog een openluchtkapel bijgekomen. De kapel en het park zijn dagelijks geopend. En iedere dinsdagmiddag vindt er een gebedssamenkomst plaats. Op deze avond wordt het verhaal van Peerke Donders in de houten, maar sfeervolle en intieme kapel verteld, maar er is ook ruimte voor een moment van stilte en bezinning en multiculturele muziek uit Suriname.

15


Gereformeerde Gemeente, Inloopcentrum Het Kruispunt Offenbachstraat, Tilburg Doorlopend vanaf 19.00 uur Open huis Even er tussenuit? Even gezelligheid met anderen, of een krantje lezen? Een kopje koffie, thee of chocolade? De deuren van Inloopcentrum 'Het Kruispunt' staan voor u open. U kunt op bijna dagelijks even binnen lopen voor wat gezelligheid, een goed gesprek, een waardevol advies of een luisterend oor. Deze avond presenteert het Inloopcentrum zich middels: • Doorlopende presentatie van onze nieuwe site op internet • Ensemble, jongeren maken muziek • Soep met stokbrood • Themabespreking n.a.v. Bakens van Licht Iedere bezoeker ontvangt een attentie

Het Ronde Tafelhuis, interreligieus ontmoetingscentrum Haendellaan 40, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Werkgroep Groot en klein Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in TilburgNoord. In dit centrum staat de bewoner van Tilburg Noord met al haar vragen rond religie en samenleving centraal. Veel aandacht kent het centrum voor alle aspecten en vragen rond zingeving en spiritualiteit. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door de ontwikkeling van een gezamenlijk programma-aanbod. Deze avond presenteert het Ronde Tafelhuis middels een kinderverhaal over interreligieuze ontmoeting door Werkgroep groot en klein. Ook de moeite waar voor de groten!

16


Deze avond: • Presentatie van Ghanese Pentecost • Een 'Ronde Tafelgesprek' over een actueel onderwerp onder het genot van een hapje en een drankje • Doorlopende fotopresentatie op onze filmwand.

Hindoegemeenschap Tilburg Haendellaan 40, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Presentatie van Hindoegemeeschap Tilburg Het Hindoeïsme is een religie met tal van goden en godinnen. Het kent verschillende stromingen met ieder zijn eigen tradities. Religieuze feestdagen worden vaak binnen het gezin of een familie gevierd. In het gebouw van 'het Ronde Tafelhuis' viert Hindoegemeenschap Tilburg een aantal belangrijke religieuze dagen met de daarbij behorende gebeden, rituelen en zang (kirtans en bhajans). Hindoegemeenschap Tilburg bestaat sinds 2009 en functioneert uitsluitend met hulp van de vrijwilligers. De Hindoegemeenschap presenteert zich op een eigen manier met beelden en symbolen.

Islamitisch centrum voor Opvoeding en Overdracht van kennis Von Suppéstraat, Tilburg Presentaties vanaf 19.00 uur, elk uur Rondleiding • • • •

Rondleiding moskee Uitleg over de Marokkaanse cultuur Islamitisch onderwerp Koffie en thee

17


Deze avond is tot stand gekomen met medewerking van: • • • •

Raad van Kerken Tilburg-Goirle Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland Jolanda Klok, vormgever de vrijwilligers van de parchies en gemeenten die deze avond mogelijk hebben gemaakt met hun enthousiasme en inzet.

Een financiële bijdrage gaven: Stichting Rotterdam: www.stichtingrotterdam.nl Stichting Kerk en Wereld: www.kerkenwereld.nl Zusters van Liefde O.L.V. Moeder van Barmhartigheid: www.scmm.nl

18

Profile for Chantal Tieleman

Overzicht activiteiten Nacht vd Religies  

Overzicht activiteiten Nacht vd Religies

Overzicht activiteiten Nacht vd Religies  

Overzicht activiteiten Nacht vd Religies

Advertisement