Page 1

Persbericht Maastricht/Eindhoven, 21 september

Positief besluit Staatssecretaris OCW: Zuid-Nederlands Orkest krijgt subsidie. Er komt ook een nieuw bestuur; het nieuwe orkest gaat op 1 september volgend jaar van start. De staatssecretaris van OCW heeft conform het advies van de Raad voor Cultuur een subsidie van 7 miljoen euro per jaar toegekend aan de Stichting ZuidNederlands Orkest voor de periode 2013-2016. Dit laat staatssecretaris Zijlstra in zijn subsidiebesluit weten. Daarin staat verder dat voor het nieuw te vormen bestuur van de Stichting ZuidNederlands Orkest het ministerie de voorzitter voordraagt en tevens een lid dat als procesbegeleider van de reorganisatie zal fungeren. Verder zullen twee bestuursleden worden voorgedragen door de Provincies Noord-Brabant en Limburg en de huidige besturen van het Limburgs Symfonie Orkest en Het Brabants Orkest. Binnenkort zal ook duidelijk worden op welke wijze de beide provinciebesturen het nieuwe orkest zullen steunen. Inmiddels zijn Judith van Kranendonk als voorzitter en Hans van Beers als lid tevens procesbegeleider voorgedragen. En voorts Ad ’s-Gravesande en Paul van Boekel door de beide orkesten. De verdere voordrachten en benoemingen worden op korte termijn verwacht. De feitelijke startdatum van de nieuwe orkestorganisatie is 1 september 2013. De beschikking van de staatssecretaris is op aanvraag beschikbaar bij zowel de afdeling Marketing & Communicatie van het LSO (043 – 350 70 15) als die van Het Brabants Orkest (040 – 265 56 96) en is ook te lezen op www.lso.nl en www.hetbrabantsorkest.nl


Voorgedragen bestuursleden Stichting Zuid-Nederlands Orkest Judith van Kranendonk heeft ruime ervaring in de cultuursector. Zij was tot december 2011 werkzaam als directeur-generaal Cultuur en Media bij het Ministerie van OCW. Thans is zij actief als interim manager bij de Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Judith van Kranendonk is lid van het Topteam Creatieve Industrie. Hans van Beers heeft diverse directie- en bestuursfuncties vervuld in de kunsten en media. Hij is oud-directeur van de VPRO, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Conservatorium van Amsterdam en was lid van de Raad van Bestuur van de NOS. Verder was hij onder andere voorzitter van de Mondriaanstichting en van het Film Festival Rotterdam. Ad ‘s-Gravesande is sinds 2010 lid van de Raad van Toezicht van het Limburgs Symfonie Orkest. Hij was van 1984 tot 1991 artistiek leider van het Holland Festival. Ook was hij directeur van de Nederlandse Film en Televisie Academie en programmadirecteur van de AVRO. Vanaf 2009 is hij intendant van de Stichting Jheronimus Bosch 500 (JB500) in ’s-Hertogenbosch. Paul van Boekel is sinds 2007 penningmeester binnen het bestuur van de Stichting Het Brabants Orkest. Paul van Boekel heeft ruim 30 jaar ervaring als registeraccountant bij Van Boekel Accountants & Adviseurs te Tilburg waarvan hij vennoot was. Op dit moment is hij directeur-eigenaar van Van Boekel Advies, een adviesbureau op het gebied van financieel management.

Dit is een gezamenlijk persbericht van het Limburgs Symfonie Orkest en Het Brabants Orkest Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Judith van Kranendonk, telefoon 06 – 15 03 82 92, e-mail judith.kranendonk@minbzk.nl en Hans van Beers, telefoon 06 – 51 13 50 73, email vanbeers.hans@gmail.com

PB Positief besluit Staatssecretaris OCW: Zuid-Nederlands Orkest krijgt subsidie  
PB Positief besluit Staatssecretaris OCW: Zuid-Nederlands Orkest krijgt subsidie  

Persbericht, subsidie, Zuid-Nederlands Orkest

Advertisement