__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 53

Aantal mensen  (gemiddeld  aantal)  werkzaam  op  de  ves6ging     en  aantal  mensen  die  mobiel  zijn  in  hun  werkzaamheden   Aantal  werknemers  

Aantal mobiele  medewerkers  

282,0

211,6 196,4  

195,6

147,0

95,8

94,8

93,7

85,9 69,4  

59,9 45,3  

37,0 23,2  

Industrie

Bouw

Transport

59,2 44,5  

44,3 31,5  

28,1

Handel &   Horeca  

Zakelijke Financiële   dienstverlening  dienstverlening  

36,9

28,4

Overheid

Onderwijs

Zorg

Overige dienstverlening  

35,9

Totaal

Basis: Alle  vesMgingen  met  20  of  meer  werknemers  (n=449)   Bron:  Conclusr  Research,  ConvergenMe  Monitor  2016,  april  2016    

De smartphone:  Penetra/e  en  verspreiding     bij  Nederlandse  bedrijven  en  instellingen   Medewerkers  maken  gebruik  van  smartphones  

Deel van  de  medewerkers  dat  smartphones  gebruikt  

100%

96%

94%

89%

93%

88%

86%

83%

84%

75%

56%

53%

53%

51%

43% 36%   30%  

29%

29%

30%

28%

16%

Industrie

Bouw

Transport

Handel &   Horeca  

Zakelijke Financiële   dienstverlening  dienstverlening  

Overheid

Onderwijs

Zorg

Overige dienstverlening  

Totaal

Basis: Alle  vesOgingen  met  20  of  meer  werknemers  (n=449)   Bron:  Conclusr  Research,  ConvergenOe  Monitor  2016,  april  2016    

De tablet:  Penetra,e  en  verspreiding     bij  Nederlandse  bedrijven  en  instellingen   Medewerkers  maken  gebruik  van  tablets  

Deel van  de  medewerkers  dat  tablets  gebruikt  

69% 61%  

58% 54%  

48%

53%

51%

47%

45%

37%

24% 19%  

8%

Industrie

11%

11%

10%

11%

10%

12%

12%

5%

Bouw

Transport

Handel &   Horeca  

Zakelijke Financiële   dienstverlening  dienstverlening  

Basis: Alle  vesOgingen  met  20  of  meer  werknemers  (n=449)   Bron:  Conclusr  Research,  ConvergenOe  Monitor  2016,  april  2016    

Overheid

Onderwijs

Zorg

Overige dienstverlening  

Totaal

Markt

57%

53

Profile for Magenta

Connexie 4  

Connexie 4 T-Mobile beste netwerk van Nederland

Connexie 4  

Connexie 4 T-Mobile beste netwerk van Nederland

Profile for channelbv
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded