Connexie 4

Page 53

Aantal mensen (gemiddeld aantal) werkzaam op de ves6ging en aantal mensen die mobiel zijn in hun werkzaamheden Aantal werknemers

Aantal mobiele medewerkers

282,0

211,6 196,4

195,6

147,0

95,8

94,8

93,7

85,9 69,4

59,9 45,3

37,0 23,2

Industrie

Bouw

Transport

59,2 44,5

44,3 31,5

28,1

Handel & Horeca

Zakelijke Financiële dienstverlening dienstverlening

36,9

28,4

Overheid

Onderwijs

Zorg

Overige dienstverlening

35,9

Totaal

Basis: Alle vesMgingen met 20 of meer werknemers (n=449) Bron: Conclusr Research, ConvergenMe Monitor 2016, april 2016

De smartphone: Penetra/e en verspreiding bij Nederlandse bedrijven en instellingen Medewerkers maken gebruik van smartphones

Deel van de medewerkers dat smartphones gebruikt

100%

96%

94%

89%

93%

88%

86%

83%

84%

75%

56%

53%

53%

51%

43% 36% 30%

29%

29%

30%

28%

16%

Industrie

Bouw

Transport

Handel & Horeca

Zakelijke Financiële dienstverlening dienstverlening

Overheid

Onderwijs

Zorg

Overige dienstverlening

Totaal

Basis: Alle vesOgingen met 20 of meer werknemers (n=449) Bron: Conclusr Research, ConvergenOe Monitor 2016, april 2016

De tablet: Penetra,e en verspreiding bij Nederlandse bedrijven en instellingen Medewerkers maken gebruik van tablets

Deel van de medewerkers dat tablets gebruikt

69% 61%

58% 54%

48%

53%

51%

47%

45%

37%

24% 19%

8%

Industrie

11%

11%

10%

11%

10%

12%

12%

5%

Bouw

Transport

Handel & Horeca

Zakelijke Financiële dienstverlening dienstverlening

Basis: Alle vesOgingen met 20 of meer werknemers (n=449) Bron: Conclusr Research, ConvergenOe Monitor 2016, april 2016

Overheid

Onderwijs

Zorg

Overige dienstverlening

Totaal

Markt

57%

53