__MAIN_TEXT__

Page 25

w

a som er i krise

FAKTA Tall om gjeld • For hver krone vi gir i bistand får vi over to kroner tilbake i gjeldsnedbetalinger fra fattige land. • 1/3 av alle lavinntektsland står i fare for å havne i en gjeldskrise. • 49 land verden over står i fare for å havne i en gjeldskrise. • Hellas har fått 793 milliarder kroner i gjeldsslette etter finanskrisen. De siste 15 årene har det blitt gitt 800 milliarder kroner i gjeldsslette til u-land. • Heavily indebted Poor Countriesinitiativet (HIPC) skal avvikles i 2014. Dersom det ikke kommer på plass et nytt initiativ da står verden uten en fast gjeldsslettemekanisme. • 1/4 av alle land som har vært gjennom HIPC-initiativet står i fare for å havne i en ny gjeldskrise. • Changemaker har hatt mange kampanjer om u-landsgjeld, og sammen med gjeldsbevegelsen fikk vi en kjempeseier i 2006 da Norge slettet illegitim gjeld på 520 millioner kroner.

w

Vi snakker med: Gina Ekholt, daglig leder i SLUG.

Ingrid Harvold Kvangraven, informasjons- og analysemedarbeider i SLUG

w

FAKTA Slett u-landsgjelda

Når et rikt land eller en intitusjon har lånt penger til et land hvor pengene ikke kommer befolkningen til gode, men i stedet blir misbrukt av de som sitter ved makta, kaller vi den gjelda ”illegitim”. Det er urettferdig gjeld.

På SommerSNU i Tromsø hadde vi en stor sko-aksjon for å sette fokus på at illegitim gjeld får konsekvenser for helsetilbudene i fattige land. ”Ikke strø sko i såret!”, ”Gi meg tablett ikke stillett!”

IMF, men de har også foreslått at den bare skal gi gjeldsslette til europeiske land! Det er viktig at verden beholder et globalt fokus på gjeldskriser, de rammer hardt i Sør også. Tror dere det blir lettere eller vanskeligere å løse gjeldskrisene i verden nå når er fokus på store gjeldsbyrder i Europa og andre rike land også?

Vi håpet først det ville bli lettere, men nå ser det ikke sånn ut. Sveits’ forslag viser at europeiske land først og fremst er opptatt av å løse den europeiske gjeldskrisen. Tidligere har man argumentert med at gjeldsslette er dyrt, men Hellas har fått nesten 800 milliarder kroner i gjeldsslette og det er like mye som er gitt i gjeldsslette til fattige land de siste 15 årene.

• SLUG er en paraplyorganisasjon, der mange forskjellige organisasjoner er medlemmer. Changemaker har en styreplass i SLUG. • Changemaker og SLUG har samarbeidet mange ganger. SLUG og Kirkens Nødhjelp var med på hovedtemakampanjen til Changemaker i 2008 da vi krevde at Norge skal gjennomføre en gjeldsrevisjon. Gjeldsrevisjon betyr at Norge skal gå gjennom alle lånene vi har gitt, og se om det var ansvarlig å gi disse lånene. I de tilfellene det ikke var ansvarlig, krever vi at gjelden skal slettes. Befolkningen i fattige land skal ikke måtte betale ned på lån som ble gitt til for eksempel diktatorer som blant andre absurde ting bruke de på å betale for 1000 par sko til kona si. (Slik Marcos, som var diktator i Filippinene fra 1965-86, gjorde). • Mer informasjon om SLUG og om gjeldsspørsmål kan finnes på hjemmesidene deres: www.slettgjelda.no.

Men det er i det minste fokus på gjeldskriser i politiske sirkler. Vi er ikke fornøyd med HIPC, så vi har en mulighet til noe nytt og bedre nå. Vi kan jo være optimistiske og tenke at ballen har begynt å rulle, nå må vi bare dytte den slik at den ruller i riktig retning. 25 02/2012 CHANGEMAKER

Profile for Changemaker

PENGER Changemakermagasinet nr 2 2012  

Torkjell Berulfsen forteller om pengenes historie. | Oljefondet prioriterer profitt framfor etikk, men hva mener politikerne? | Ny måling av...

PENGER Changemakermagasinet nr 2 2012  

Torkjell Berulfsen forteller om pengenes historie. | Oljefondet prioriterer profitt framfor etikk, men hva mener politikerne? | Ny måling av...

Advertisement