Page 1

Woongebouwen.

change architects

1


Inhoud. T

Over onze manier van werken

3

T

Woongebouwen

5

Huis JP, Bilthoven (2007)

6

5 woningen Borneokade (2008)

8

40 woningen en winkelcentrum, Almere (2008)

10

23 woningen Essengaarde, Waddinxveen (2009)

12

20 woningen Buiksloterham, Amsterdam (2009)

14

T

Samen werken, binnen en buiten

16

115 appartmenten La Fenêtre, Den Haag (2006)

18

28 woningen De Bongerd, Amsterdam (2005)

20

53 woningen Merwehoofd, Papendrecht (2005)

22

21 appartementen, Hilversum (2002)

24

7 woningen + winkelcentrum, Hoofddorp (2005)

26

66 seniorenwoningen, Amsterdam (2001)

28

106 appartementen, Apeldoorn (2002)

30

2


Over onze manier van werken Comfortabel leven

Duurzame flexibiliteit

Een eigen werkwijze

Change Architects is een klein architectenbureau dat snel, professioneel en resultaatgericht werkt aan projecten op uiteenlopende schaalniveaus. Het bureau is sinds 2007 gevestigd in Amsterdam en is opgericht door John Zondag en Jos Rijs. Wij willen inspirerende leefomgevingen maken, die logisch in elkaar zitten, waar mensen zich thuisvoelen en waar verschillende doelgroepen op een ontspannen manier gebruik van kunnen maken. Wij zijn een onderzoekend bureau dat probeert vanuit een gedegen analytische werkwijze te komen tot vernieuwende ruimtelijke concepten. Ieder project vormt zo een bijdrage aan een steeds verdergaand onderzoek naar de logica van ruimtelijke patronen. Het is ons streven hierdoor steeds vanzelfsprekender ontwerpoplossingen te kunnen bieden voor een wereld die

Communicatie

steeds complexer wordt. We zoeken daarbij nadrukkelijk

de samenwerking met andere deskundigen.

Ons werkveld omvat zowel architectuur als stedenbouw. We hebben veel ervaring met complexe ontwerpopgaves waarbij niet zelden de twee vakgebieden overlappen. In onze aanpak is de veranderbaarheid van de gebouwde omgeving een belangrijk uitgangspunt: we streven naar duurzame flexibiliteit. Het is voor ons een uitdaging om voor een beperkt oppervlak een optimale mix van ruimtelijke en programmatische oplossingen te verzinnen. Stapeling van functies, zowel op blok- als op pandniveau is voor ons een stimulans. Hierdoor worden niet alleen de opbrengsten gemaximaliseerd maar ontstaat er meestal ook een betere en levendiger stad. Het creĂŤren van die meerwaarde beschouwen wij als onze specialiteit. Bij de uitwerking van onze projecten speelt de communicatie met andere partijen een belangrijke rol. Wij zijn een professionele ĂŠn toegankelijke partner in het bouwproces en werken graag samen met andere bureaus. Sinds maart 2009 delen wij de kantoorfaciliteiten met Kruunenberg Architecten.

3


4

Bij het ontwerpen van woningen gaat het altijd om het maken van een plek (binnen) en een relatie met de straat (buiten).


Woongebouwen Comfortabel thuisgevoel

Onverwacht gebruik

Typologische kennis

De lol van het maken

Change Architects heeft uitgesproken ideeën over het ontwerpen van woongebouwen. Deze ideeën vormen een weerslag van jarenlange ervaring met allerlei soorten ontwerpopgaven, waarbij telkens op een andere manier steeds dezelfde thema’s terug blijken te komen.Een van de belangrijkste thema’s in dit verband is: het comfort van het thuisvoelen. Het ‘thuisvoelen’ begint bij een heldere overgang tussen het openbare en het privé-domein, waar je makkelijk de weg vindt en er een afstemming wordt gemaakt tussen het binnen (een plek) en het buiten (de relatie met de straat en de privacy). Tenslotte is het van belang om voldoende ruimte te biedten voor onverwacht of onvoorspelbaar gebruik. Een zekere mate van overmaat, gekoppeld aan een grote mate van bestemmingsvrijheid is daarbij een pré. Al deze begrippen worden samengevat in één woord: comfort.

Onze ervaring als ontwerper van zowel grootschalige wooncomplexen als particuliere woonhuizen heeft geresulteerd in een grote kennis van typologieën waardoor we snel en doeltreffend een opgave kunnen aanpakken. De ‘lol van het maken’ strekt zich voor ons uit van het in elkaar zetten van goede plattegronden tot en met het realiseren van een gebouw met een zorgvuldige en ingetogen detaillering. Daarbij hebben we een goed inzicht in zowel de haalbaarheid als de maakbaarheid van een gebouw. In deze brochure wordt een aantal woongebouwen getoond die zijn gerealiseerd in loondienst. We tonen deze projecten omdat we er om te beginnen trots op zijn, maar vooral ook omdat we mede verantwoordelijk zijn geweest voor het totstandkomen ervan. Het copyright van deze gebouwen berust uiteraard bij het desbetreffende architectenbureau.

5


Almere - Buurtwinkelcentrum Noorderplassen-West

| 2008

Noorderplassen-West, Almere 40 woningen, 2000m2 winkelcentrum en 158 parkeerplaatsen in centrumgebouw NPW. Ontwerp: Change Architects Opdrachtgever: Westerbeek Vastgoed i.s.m. Dirk van der Broek

Het centrumgebouw staat als een baken in de wijk en is rondom met houten latten bekleed. C.27

D.34

D.34

A.60

A.60

D.34

A.60

A.60

D.34

D.34

A.60

A.60

D.34

C.27

A.60

B.73

LAAG 1 8 woningen 40 parkeerplaatsen 1 ďŹ etsenberging 1 collectief terras aan het water

Woningen worden ontsloten via een binnenhof waar ook de auto’s worden geparkeerd.

6


Noorderplassen - Almere

| 2008

7 Aan de waterkant kunnen boten aanleggen, komt een tapis-roulant boven uit de parkeergarage en kraagt het gebouw 5 meter uit boven de kade. De gevelbekleding is in een golvend patroon aangebracht.


Huis JP

| 2007

8

Huis JP Transformatie woonhuis uit 1931. Van donker en klein naar licht, ruim en meervoudig bruikbaar. Opdrachtgever: Familie Smulders-PirĂŠe Ontwerp: Change Architects

Twee aanbouwen zijn losgehouden van een bestaande woning uit 1931, maar sluiten wel aan in kleur en materiaal. Door twee lichtstraten wordt de woning licht en ruimtelijk. Maximaal contact met de tuin.


Woonhuis JP - Bilthoven

| 2007

9


Amsterdam Amsterdam -- Zeeburgerpad Buiksloterham | | 2008 2009

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

F 020 786 08 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

Duurzame tender, Buiksloterham (2009)

project

fase

0902 BSH

SO

datum

schaal

07.12.2009 1:500 (A4) 10 Ontwerp voor 20 woningen en 2000m2 bedrijfsruimten

in een gemengd woon-werkgebied in Amsterdam-Noord. Opdrachtgever: Synchroon en De Alliantie Ontwerp: Change Architects (2009) Adviseur: Ingenieursbureau Search

Zowel de woningen als de bedrijfsruimten hebben grote ramen met buitenzonwering.


Buiksloterham - Amsterdam

| 2009

11 Voor Kavel 41 ontwierpen wij een gebouw met 20 woningen, een 6m hoge plint met bedrijfsruimten, een verhoogd parkeerdek en een daktuin met ruimte voor zonnecellen en windmolens.


Amsterdam - Borneokade

| 2008

12

De nieuwe dakkamer heeft uitzicht op de Entrepothaven en een daklicht aan de achterzijde.


Borneokade - Amsterdam

| 2008

5 woonhuizen, Borneokade Uitbreiding van een eigen ontwerp uit 1996, waar voor 5 woningen een extra dakkamer is geplaatst. Opdrachtgever: Bewonersgroep Borneokade In dienst van Rudy Uytenhaak (1996-2000). Uitbreiding: Change Architects (2007-2008)

13 Het oorspronkelijke ontwerp uit 1996 werd gekenmerkt door afwisselende stroken met doorzicht ertussen. Door de dakkamer op te hangen blijft dit doorzicht deels behouden.


Waddinxveen - Essengaarde

| 2009

23 woningen Essengaarde Waddinxveen Ontwerp voor 8 drive-in-woningen, 15 appartementen met parkeergarage en een nieuw buurtpark aan de Essengaarde in Waddinxveen. Opdrachtgever: Zondag Ontwikkeling

Conceptschets eerste fase, mei 2009 Een groene kamer met ‘meubels’

Behoud bestaande bomen

Concentreer parkeerplaatsen aan noordzijde

Onderscheid formele voorkanten met bomen in het gras en informele achterkanten met struikgewas.

Maak oost-west-richting dominant en laat dezelfde elementen terugkomen door het hele plan.

14


Waddinxveen - Essengaarde

| 2009

15 De nieuwe gebouwen staan vrij in het park. Robuuste detaillering die aansluit op de omgeving. Zorgvuldige balans tussen privĂŠ-tuinen, balkons, dakterrassen en openbare ruimte.


SAMENWERKEN.

PROCES BEHEERSEN.

Change Architects ontwerpt en bouwt voor en met mensen: opdrachtgever, bouwers en gebruikers. Een goede samenwerking is van belang voor het ontstaan van mooie en succesvolle projecten. Dat begint bij de opdrachtgever, gaat door tijdens de samenwerking met de uitvoerende partijen. En zelfs na de oplevering komen we regelmatig nog een kijkje nemen, om te contrôleren of het gebouw werkt zoals bedoeld. Ook daar leren we graag van.

Deze droom wordt vertaald in een programma van eisen (PvE). Dit is sturend voor het ontwerp maar het ontwerpen levert ook nieuwe inzichten op waardoor het PvE weer kan worden aangescherpt. Een goed PvE is een belangrijk instrument om het ontwerpproces te stroomlijnen: het maakt ontwerpvarianten toetsbaar en daardoor beter te vergelijken. Door in een vroeg stadium ook de materialisatie en de kosten in beeld te brengen kunnen er logische keuzes worden gemaakt op basis van zo compleet mogelijke informatie die in de loop van het proces steeds verder wordt verfijnd.

Bij aanvang van een project willen we samen met alle betrokken partijen een gemeenschappelijk doel formuleren (de ‘droom’), want als de verwachtingen van het eindresultaat goed op elkaar zijn afgestemd biedt dit gedurende het hele project houvast.

Door deze jarenlange ervaring hebben we niet alleen de vakmatige kennis in huis om goed werkende gebouwen en leefomgevingen te ontwerpen en te maken, maar ook een eigen visie en een goed inzicht in de haalbaarheid en het gebruik daarvan.

Samen werken samen leven

16


DE LOL VAN HET MAKEN.

BINNEN EN BUITEN.

In de loop der jaren hebben we veel gebouwen gerealiseerd. In deze brochure wordt een aantal van deze projecten getoond. Uit deze projecten spreekt naar onze overtuiging niet alleen het plezier van het ontwerpen, maar ook het vakmanschap om goed gedetailleerde gebouwen te maken en te bouwen.

Wij ontwerpen onze gebouwen zo, dat er zowel binnen als buiten een goede plek ontstaat. In de overgang van buiten naar binnen en andersom worden privé en openbaar domein op elkaar afgestemd, vaak met een grensgebied ertussen. Deze overgang speelt in ons werk een grote rol.

Bij het ontwerpen zetten wij onze kennis in om te komen tot een zo vanzelfsprekend mogelijke ontwerpoplossing. Wij streven naar zorgvuldige detaillering en naar gebouwen die mooi verouderen. Alles bij elkaar leidt dit tot ingetogen en ontspannen gebouwen met een bijzonder materiaalgebruik. We streven in ieder project opnieuw naar die meerwaarde. Voor onszelf, maar vooral ook voor de gebruikers. Want om hen gaat het uiteindelijk.

Een goed gebouw is meervoudig bruikbaar, maar pas als het door de gebruikers in bezit wordt genomen kun je toetsen of dat is gelukt. ‘The proof is in the pudding’: de ware toetsing vindt plaats in het gebruik van het gebouw.

“L’exterieur, c’est toujours un interieur”.

17


La FenĂŞtre, Den Haag | 2005

18


Den Haag - La Fenêtre

| 2006

La Fenêtre, Den Haag, 2006 115 woningen, parkeergarage, health club, daktuin en voetgangersbrug, naast Centraal Station. Opdrachtgever: Vesteda. In dienst van Architectenbureau Uytenhaak.

19 La Fenêtre is een gebouw op 15 meter hoge poten, dat geheel in staal is gebouwd en plaats biedt aan 115 appartementen.


Amsterdam - De Bongerd | 2005

Kw ek eri jl

aa n

Boomgaardlaan

Moestuinlaan

0 10 20

Druivenstraat

Winterjanpad

Juttepeerpad

Kampervenuspad

Vijgepeerpad

Goudbalpad

50

Suikerpeerpad

Situatie Nela 1:2000 Rudy Uytenhaak Architectenbureau bv

32 woningen Bongerd, Amsterdam, 2005 8 blokken met ‘vierondereenkap-woningen’ met stapeling van parkeren, wonen en buitenruimte. Opdrachtgever: BAM. In dienst van Architectenbureau Uytenhaak.

Iedere woning heeft een eigen ‘erker’ die opvallend is gedetailleerd.

20


Amsterdam - De Bongerd

| 2005

21 In het plan De Bongerd is een tuinstad gemaakt in een zeer hoge dichtheid. Door te parkeren onder het gebouw, en deels dakterrassen te maken kan een 4-kapper worden gemaakt met minimale footprint.


Papendrecht - Merwehoofd

| 2006 Merwehoofd, Papendrecht, 2006 10 kadewoningen en 20 hofwoningen met parkeergarage en binnentuin. Opdrachtgever: Van der Vorm Bouw. In dienst van Architectenbureau Uytenhaak.

22

De zuidgevel van de hofwoningen is terrasvormig van opbouw met veel glas. Op het dak van de ondergrondse parkeergarage zijn privĂŠ-tuinen ontworpen en een collectieve verblijfsruimte.


Papendrecht - Merwehoofd

| 2006

23 De straatgevels van de kade - en hofwoningen zijn gemaakt van donker metselwerk met rollagen. De kozijnen bestaan uit een voorliggend en terugliggend deel, waardoor een vertilkale geleding ontstaat.


Hilversum-Trompendael | 2001

Trompendael, Hilversum, 2001 21 woningen in 3 luxe appartementengebouwen, naast Landgoed Trompendael, met lift direct in de woning. Opdrachtgever: Slokker. In dienst van Architectenbureau Uytenhaak.

24

Ieder appartement heeft een unieke buitenruimte.

De metselstenen zijn plaatselijk in een subtiel patroon vermetseld.


Trompendael, Hilversum

| 2001

25 ‘Trompendael’ bestaat uit 3 gebouwen met ieder 7 appartementen. De dakvorm is bewerkt zodat er een geknikte daklijn ontstaat en het gebouw oogt als ‘villa in het bos’ in plaats van ‘flatgebouw’.


Hoofddorp - De Vier Meren | 2001

Winkelcentrum De Vier Meren, Hoofddorp 14180m2 winkels, 3300m2 kantoor, parkeergarage en 7 woningen. Opdrachtgever: Rodamco Europe / Amvest. In dienst van Architectenbureau Uytenhaak.

26

Een drielaags winkelcentrum is aan het stadsplein ‘afgezoomd’ met zeven stadswoningen.


De Vier Meren - Hoofddorp

| 2004

27 De zeven stadswoningen zijn zo ontworpen dat er subtiel daglicht toetreedt aan de achterzijde. De onderste laag wordt veel gebruikt voor bedrijf aan huis.


Amsterdam - Willibrordus | 2001

Willibrordus, Amsterdam, 2001 66 seniorenwoningen (waarvan 54 sociale huur). Kenmerken: ruime plattegronden, collectieve ruimten aan galerij en zorgvuldige detaillering van o.a. hekwerken en gevels. Opdrachtgever: De Dageraad. In dienst van Architectenbureau Uytenhaak.

Alle kamers hebben openslaande deuren naar de straat. In de gevels is de maat van de woningen herkenbaar.

28


Amsterdam - Willibrordus

| 2001

29 Brede galerijen met grote vides stimuleren verblijf en onderlinge ontmoetingen.

Bijzondere hekwerken van getordeerd stripstaal.


Apeldoorn - Kanaaloevers

| 2002 Apeldoorn, Kanaaloevers, 2002 4 woontorens, 106 appartementen, Parkeergarage en bedrijfsruimte. Opdrachtgever: Loostad b.v. In dienst van Architectenbureau Uytenhaak.

30

Vier woontorens aan de oever van het kanaal met grote buitenruimtes en veel glas aan de zuidgevel. De gekoppelde parkeergarage is onzichtbaar onder het openbare park aan de Kanaaloevers.


Apeldoorn - Kanaaloevers

| 2002

31 De metselwerkgevels zijn gemaakt met subtiel relief door horizontale rollagen in verschillende posities.


Comfortabel. Binnen en buiten. Logische Ruimte.

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020-66 505 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

32

Woongebouwen  
Woongebouwen  

• Huis JP, Bilthoven (2007) /// 5 woningen Borneokade (2008) /// 40 woningen en winkelcentrum, Almere (2008) | 23 woningen E...

Advertisement