Page 1

change architects

Portfolio 2009


Inhoud 1 • •

CHANGE ARCHITECTS Change Architects – Over onze manier van werken Het creëren van meerwaarde

2 • - - - •

WOONOMGEVINGEN Wonen in een levendige stad Winkelcentrum met woningen, Almere Triangel, Waddinxveen De Vier Meren, Hoofddorp Projectenoverzicht

3 • - - - •

WERKEN & LEREN Werkomgevingen voor de 21e eeuw Gemengd woon-werkgebied, Alkmaar Revitalisatie Zeeburgerpad, Amsterdam Mixed use high-rise, Amsterdam-Sloterdijk Projectenoverzicht

4 • - - •

HERBESTEMMEN Duurzame flexibiliteit Rigakade, Amsterdam-Houthavens Europaschool, Wassenaar Projectenoverzicht


Over onze manier van werken Plezier

Veranderbaarheid

Een eigen werkwijze

Change Architects schept plezier in het maken van gebouwen die goed werken. We zijn daarbij gefascineerd door de permanente verandering van de gebouwde omgeving, of het nu gaat om wonen of werken. Wij willen inspirerende leefomgevingen maken, waar mensen zich thuisvoelen en waar meerdere gebruikers op een ontspannen manier gebruik van kunnen maken. Wij onderscheiden ons in onze aanpak doordat wij de veranderbaarheid van de gebouwde omgeving als uitgangspunt nemen. Deze veranderbaarheid is inherent aan het leven in de hedendaagse stad. Overal om ons heen worden voortdurend andere claims op de ruimte gelegd, deels in de tijd (her-gebruik van oude pakhuizen), maar deels ook gelijktijdig (simultane functionele claims).

Change Architects heeft een bijzondere werkwijze ontwikkeld. Wij voelen ons thuis op het grensvlak tussen architectuur en stedenbouw en zijn getraind in complexe ontwerpopgaves. Het is een uitdaging om voor een beperkt oppervlak een optimale mix van ruimtelijke en programmatische oplossingen te verzinnen. Stapeling van functies, zowel op blok- als op pandniveau is voor ons een stimulans. Hierdoor worden niet alleen de opbrengsten gemaximaliseerd maar ontstaat er meestal ook een betere en levendiger stad. Het creĂŤren van die meerwaarde beschouwen wij als onze specialiteit.


Change Architects Naam bedrijf

Directie

Change Architects

H.J.Rijs AvB ir. J.C.J.M. Zondag

Rechtsvorm maatschap

Medewerkende architecten arch. M.J. Fradinho Ribero

Nummer architectenregister: 1.941101.013

Telefoon

1.960222.006

0031 (0) 20 - 66 505 26

Adres

e-mail

Panamalaan 7c

info@changearchitects.nl

1019 AS AMSTERDAM Nederland Internetadres www.changearchitects.nl


Het creëren van meerwaarde Samenwerking

Communicatie

Kennis en kunde

Change Architects heeft zijn sporen verdiend in de disciplines stedenbouw, architectuur en interieurarchitectuur. Voor al deze disciplines geldt dat een goede samenwerking van belang is voor het ontstaan van mooie en succesvolle projecten. Dat begint bij de opdrachtgever en gaat door tot en met de samenwerking met de uitvoerende partijen. Bij aanvang van een project willen we samen met alle betrokken partijen een gemeenschappelijk doel formuleren (de ‘droom’), want als de verwachtingen van het eindresultaat goed op elkaar zijn afgestemd biedt dit gedurende het hele project houvast.

Meerwaarde

Deze droom wordt vertaald in een programma van eisen (PvE). Dit is sturend voor het ontwerp maar het ontwerpen levert ook nieuwe inzichten op waardoor het PvE weer kan worden aangescherpt. Door onze jarenlange ervaring hebben we niet alleen de vakmatige kennis in huis om goed werkende gebouwen en leefomgevingen te ontwerpen en te maken, maar ook een eigen visie en een goed inzicht in de haalbaarheid en het gebruik daarvan. Alles bij elkaar leidt dit tot ingetogen en ontspannen gebouwen met een bijzonder materiaalgebruik. We streven in ieder project opnieuw naar die meerwaarde. Voor onszelf, maar vooral ook voor de gebruikers. Want om hen gaat het uiteindelijk.


Huis JP 2006 - 2007 Bilthoven


Woonomgevingen Change Architects 2009


Centrumgebouw NPW 2008 Almere, Noorderplassen-West


Wonen in een levendige stad Openbaar Collectief Privé

Circuleren en bestemmen

Functiemenging

Hergebruik

Het verschijnsel dat alle stedelingen samen meestal tegenstrijdige claims op de ruimte leggen kan worden benoemd met het begrippenkoppel OpenbaarCollectief-Privé. Het is een belangrijke taak van de architect om de verhouding tussen deze domeinen te optimaliseren. Wij zijn continu op zoek naar ruimtelijke strategieën hiervoor. Wij willen gebouwen maken die goed werken! Change Architects beschouwt de gebouwde omgeving als een ruimtelijk systeem, dat door de gebruiker wordt ‘gelezen’ als een netwerk van ‘bestemmingen’, onderling verbonden door een verzameling van ‘circulatiesystemen’. Dit ruimtelijke systeem kan op allerlei schaalniveaus worden bestudeerd en ontworpen, van stoel tot stad. Daarbij houden wij ervan om de bestemming ruimte te laten voor veel verschillende invullingen, en leggen we de nadruk juist op de routing, de beweging, het circuleren.

Change houdt van functiemenging, omdat wij geloven dat een gemengde stad beter werkt dan een modelmatige, ‘functionele’ stad, gezuiverd van alle tegenstrijdigheden (juist het wezen van de stad!). Wij leveren graag een bijdrage aan de voortdurende transformatie van de stedelijke omgeving. We willen in al onze ontwerpen rekening houden met de mogelijkheid tot hergebruik.


F.81

E.101

H.110

H.110

F.81

F.81

K.110

J.113

F.81

F.81

F.81

BUURTWINKELCENTRUM, PARKEERGARAGE EN 40 WONINGEN, ALMERE NOORDERPLASSEN-WEST Dit ontwerp is een baken voor de nieuwe stad die nu aan de Noorderplassen in Almere aan het ontstaan is. Een openbare parkeergarage (118 plaatsen) met daarop een geheel vrij indeelbare bedrijfsruimte (1500m2 supermarkt en 500m2 afzoomwinkels) en een passage naar de jachthaven aan de achterzijde. 40 woningen rond een royale binnenhof. Geraffineerde detaillering met houten latten (Siberisch larix).

L.135

F.81

E.98

LAAG 3 15 woningen galerij deels privé-terras

C.97 D.34

A.60

A.60

D.34

A.60

A.60

D.34

D.34

A.60

A.60

D.34

D.79

D.79

D.79

D.79

D.79

D.79

C.95

C.27

A.60

E.98

B.73

F.81

F.81

F.81

F.81

F.81

F.81

F.81

E.101

LAAG 1

LAAG 2

8 woningen 40 parkeerplaatsen 1 fietsenberging 1 collectief terras aan het water

17 woningen 1 collectief terras aan het water

parkeerbak met 118 parkeerplaatsen en 1 autolift voor bewoners. blauwe zones: fietsenbergingen en technische ruimten

PASSAGE 138m2 BVO

DAGWINKELS 500m2 BVO

SUPERMARKT 1500m2 BVO

WONINGEN

MAGAZIJN

KANTINE

D.34

WONINGEN

C.27

change architects

G.128


een gebouw voor de stad

Programma:2000m2 winkels,158 parkeerplaatsen, 40 woningen, jachthaven, plein. Ontwerpteam: Jos Rijs, John Zondag Opdrachtgever: Westerbeek Vastgoed bv Constructeur: Adams bouwadvies Bouwsom: â‚Ź12.000.000 Jaar: 2008


4 woningen op 1055m2

4 woningen op 1055m2

4 woningen 4 woningen op 1055m2

4 woningen op 1055m2

4 woningen

met hoektuinen

met hoektuinen

met hoektuinen

met hoektuinen op 1170m2

op 1170m2

40m2

70m2

20m2

39,10

22,20

39,10

19,25

In een traditioneel dorp lijken alle huizen uniek en vind je meer vrijstaande Type 6d woningen dan rijtjes. In onze Triangel 1055m2 / 4 woningen is het standaard-arsenaal aan 1- en b=8.40m drive-through-woning 2-kappers fors uitgebreid. Er wordt !? v.o.n. gevarieerd op het thema 2-onder-1kap. Daarnaast stellen we voor om 3en 4-onder-1-kap-woningen te maken, onder één ‘schuur’-vormig volume.

9,35

Type 7-10: Alzijdige woningen

Er worden meer brede woningen gemaakt (6.00m beukmaat) en daarnaast een aantal extra brede woningen toegevoegd: 7.20m en zelfs 8.40m beukmaat. De 8.40-woningen kunnen worden uitgevoerd als ‘drive-through’woning, waardoor alle parkeerplaatsen op privé-terrein kunnen worden opgelost!

4 woningen op 1055m2

4 woningen op 1055m2

4 woningen

met hoektuinen

m2 hterom

met hoektuinen

6 - 8.40m breed op 1170m2

40m2

70m2

20m2

2

7&8 onder-een-kap

Type 9 & 10 Een-onder-een-kap

9x27=243m2

15x30 = 450m2

X-ONDER1-KAP

9x27=243m2

&8 nder-een-kap

Type 9 & 10 Een-onder-een-kap

9x27=243m2

Type 9

woningen

600m2 / woning 15x30 = 450m2

Type 8

9x27=243m2

7+8 - Twee onder-1-kap

7+8 - Drie onder-1-kap 3 x 442 = 1326 m2

Type starterswoning

16,5x18 = 297m2

16x37=594m2

(Timpaan) 24,8 x 63,8 = 1582 m2

9x33=297m2

type 1a : 8 x 197,9 = 1583 m2

17x30 = 510m2

8 2Kv

11x27 = 297m2

8 2Kv

8 2Kv

8 2Kv

ningen

9+10 Eén onder-1-kap

Starters en senioren Speciale aandacht is besteed aan starters- en seniorenwoningen. Door compact te bouwen kan op weinig grond op een aantal manieren hierin worden voorzien: - 8-onder-1-kap (starters) - hofjesbebouwing (ouderen) - hofappartementen (8wo/laag) In ruimtelijke zin is er geen onderscheid met de overige woningen!

Type 9

600m2 / woning

Type 9 & 10 Een-onder-een-kap

9x27=243m2

16x37=594m2 9x33=297m2

Type 10

15x30 = 450m2 11x27 = 297m2

17x30 = 510m2

670m2 / woning 8 2Kv

9x27=243m2 woningen

2Kv

2Kv

Twee onder 1 kap nóg smallere en tóch bredere kavels!!! 8 2Kv

Twee onder 1 kap kavels 297m2 8 8 smaller dan 'standaard'

ningen Twee onder 1 kap kavels 297m2 smaller dan 'standaard'

Type 9

Type 10

600m2 / woning

670m2 / woning

Type 5

8-onder-1-kap: een bestaand produkt (Timpaanwoningen) voor €100.000/woning. Door de kap te verlengen wordt er overdekt geparkeerd en ontstaan grote schuurvormige volumes. Hofjes: De hofjes-typologie kan worden ingevuld met rijenhuizen, maar ook met seniorenwoningen! Een collectieve hof is erg geschikt voor deze woonvorm.

Middeldure koop

Twee onder 1 kap nóg smallere en tóch bredere kavels!!!

16x37=594m2 9x33=297m2 17x30 = 510m2

8 2Kv

8 2Kv

8 2Kv

8 2Kv

11x27 = 297m2

Type 10

STARTERS

SENIOREN

parkeerveld 24 auto's

670m2 / woning Twee onder 1 kap kavels 297m2 smaller dan 'standaard'

Twee onder 1 kap nóg smallere en tóch bredere kavels!!! Type 5 11 woningen op 2778m2 16pp aan de straat

Type 5 11 woningen op 2778m2 24pp op eigen terrein

Type 5 11 woningen op 2778m2 24pp op eigen terrein

parkeerveld 24 auto's

Starterswoningen (rij) Type starterswoning

Seniorenwoningen (rij) Type 5 T

(Timpaan)

Middeldure koop

TRIANGEL WADDINXVEEN, 2008 In dit plan voor 2600 woningen is onderzocht hoe met ‘standaard’ bouwstenen een onderscheidend stedenbouwkundig milieu kon worden gecreëerd. In nauwe samenwerking met Karres en Brands Landschapsarchitecten is een plan gemaakt waarin een natuurlijke, gegroeide rijkdom is ontstaan door radicaal te mengen. Daarbij is er gestreefd naar het laten ontstaan van een ruimtelijke structuur waarin een bepaalde logica kan worden afgelezen, net zoals dat bij oude lintdorpen het geval is. REKENEN EN TEKENEN Het plan is nader uitgewerkt in een woningbibliotheek, waarbij ruimtegebruik, parkeeroplossingen, buitenruimten en woningontsluitingen nauwgezet zijn onderzocht en geoptimaliseerd op het niveau van zowel kavel als het totale plan. Door op verschillende schaalniveaus tegelijk te ontwerpen ontstaat een plan dat veel vrijheid biedt in de uitwerking terwijl er op detailniveau ook veel is vastgelegd.

change architects

6: Extra brede woningen

9,35

1567m2


Programma: 2600 woningen, bedrijventerrein Ontwerp: Change Architects i.s.m. Karres en Brands Landschapsarchitecten Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen Jaar: 2008 Status: schetsontwerp

Scenario 2a

ondgebruik plan 2600 woningen met 28% sociaal

spots 67000

9,5ha water groen in spots 64000

school 10000

bredere woningen?

grotere kavels?

woongebied 78014

LV-route 15000 parkeeroplossingen niet op straat?

spots 10000

tocht ca.8750

13,9ha groen

hoofdontsluiting 87800 extra hoektuinen?

groen in woongebied 18203

straatgroen ca.30090

lint 2 ca.12360

groen hoofdstructuur 51200

voorzieningen 6110

belemmeringszone 5400

hoofdstructuur 28500 inclusief 6e dwarstocht

19,7ha verharding

meer water? meer groen?

speciale types?

woningen 434554

6,5ha bandbreedte 56,1ha uitgeefbaar

tijdelijke school 3000 ov.soc.maatsch. 7042

woonwagens 9240

bestaande kavels 50689

bedrijventerrein 46498

167m2/woning)

43,5/2600 woningen (

1.057.178m2 panamalaan 7c

|

1019 as amsterdam

|

t 020 66 505 26

|

f 020 786 08 26

|

jz 06 405 117 90

|

jr 06 4498 6938

|

info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl


DE VIER MEREN, HOOFDDORP, 2005 In het plan “De Vier Meren� , in het centrum van Hoofddorp, zijn naast een winkelcentrum in 3 lagen deze 7 stadswoningen ontworpen. Bestaande bouw is gecombineerd met nieuwbouw. Bindend element is een monumentaal dak, waaronder het bestaande kantoorgebouw Polderlanden, het nieuwe winkelcentrum en 7 nieuwe stadswoningen een plek hebben gekregen. Boven het winkelplein bestaat dit dak uit 5 segmenten die in hoogte oplopen. De glaslamellen tussen de metalen segmenten laten volop daglicht binnen. De gevel van het winkelcentrum wordt gevormd door de 7 stadswoningen, die grenzen aan het marktplein. Boven de gevel van de woningen is het dak als een waaier zichtbaar. De woningen zijn bijzonder door een bovenlicht.


Architect: Architectenbureau Rudy Uytenhaak bv Projectteam: Rudy Uytenhaak, Marco Romano, Jos Rijs, Peter van Impe Programma: 14.180m2 winkels, 3300m2 kantoor, 1800m2 plein, parkeergarage, 7 woningen, jachthaven, plein. Opdrachtgever: Rodamco Europe / Amvest Aannemer: Dura Vermeer / BAM Bouwsom: â‚Ź20.000.000


DEMORPH

CENTRUMGEBOUW NPW

TRIANGELHUIS JP

HUIS EM

HUIS NA

BONGERD

LA FENÊTRE

KANAALOEVERS
Woonomgevingen Change Architects heeft veel ervaring opgedaan met een brede reeks aan woningbouwopgaven, van particuliere woonhuizen tot grootschalige stedebouwkundige plannen. Van experimentele hoogbouwcomplexen (La Fenêtre) tot laagbouw in zeer hoge dichtheid (De Bongerd). De leukste opgaven vinden wij die waarbij er op meerdere schaalniveaus en voor meerdere functies tegelijk ontworpen moet worden.

2009

Demorph, winkelcentrum, 34 woningen en parkeergarage, Amsterdam

2008

Centrumgebouw NPW, Almere

2008

2600 woningen, De Triangel, Waddinxveen

2008-2009

Huis EM, Amsterdam-IJburg

2008

Huis NA, Hardinxveld-Giessendam

2007

Huis JP, Bilthoven

2008

76 appartementen (massastudie), De Bongerd, Amsterdam-Noord © change / RUA

2000 - 2006

115 appartementen La Fenêtre, Den Haag

1996 - 2001

De Bongerd, stedebouwkundig plan 1600 woningen, Amsterdam-Noord

1997 - 2000

4 woontorens met parkeergarage Kanaaloevers, Apeldoorn

© change

© change © change

© change © change

© change

©RUA

©RUA

©RUA


BEDRIJFSVERZAMLGEBOUW RIGAKADE, AMSTERDAM | 2009


Werken & leren


OCP, gemengd woon- / winkelgebied 2005 Alkmaar - Overstad


Werkomgevingen voor de 21e eeuw Werkomgevingen

Wij houden van gebouwen die meer functies kunnen vervullen. Wij zijn daar ook goed in en hebben er veel ervaring mee. Change Architects richt zich in 2009 meer en meer op conceptontwikkeling voor werkomgevingen. Daarbij willen we vooral inzetten op de veranderbaarheid van de werkomgeving.

Veranderbaarheid

Prototypen

In de tweede helft van de 20e eeuw is er in de Europese steden een vergaande functiescheiding doorgevoerd waardoor veel werkomgevingen monofunctionele gebieden zijn geworden zwaar na werktijd (of vaak zelfs al tijdens werktijd!) niets te doen is. Veel bedrijventerreinen en kantoorlocaties zijn aangelegd aan de rand van de stad, nabij de snelwegen.

Tegenwoordig wordt veel meer gevraagd van ook de werkomgeving. Werknemers werken liever in een levendige stedelijke omgeving met een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. En de kwaliteit van de leefomgeving neemt toe als de ruimte meerdere functies tegelijk kan vervullen en daardoor meerdere betekenissen kan hebben, gelaagder wordt. In 2009 gaan we een aantal Prototypen ontwikkelen voor een nieuw soort werkgebouwen. We willen daarmee opdrachtgevers en gemeenten verleiden om meer van dit soort gebouwen te maken. In de huidige tijd is het aantrekkelijk om gebouwen te maken die meervoudig bruikbaar zijn waardoor er ook flexibiliteit ontstaat in de planvormingsfase.


3 3

2

3

1

3

change architectsGEMENGD WOON-WERKGEBIED, ALKMAAR-OVERSTAD Voor Europan 8 ontwikkelden wij een stedebouwkundige visie voor het Overstad-gebied in Alkmaar. Hier moet in de toekomst een geheel nieuw stadscentrum ontstaan, complementair aan de middeleeuwse binnenstad. Het moet tegelijk plaats bieden aan grootschalige voorzieningen zoals een bouwmarkt, als dat het er ‘gezellig’ moet zijn. Het plan moet zowel in schaal als in tijd dus flexibel zijn, maar tegelijk een herkenbare stedelijke structuur genereren. In ons plan hebben we een nieuw type bouwblok ontwikkeld, dat zo’n herkenbare typologie mogelijk maakt voor heel Overstad. Het ontwerp werd onderscheiden met een eervolle vermelding.

1

AZ123

1

OVERSTAD ALKMAAR 3 6

5

3

2

7

4

4 8

2

■ PARKEERGARAGE 1 - HELLINGBAAN

2 - PARKEERGARAGE

■ BEGANE GROND 3 - BERGINGEN

4 - GROND (BINNENTUIN)    

■ VERDIEPING

1 - WOONERF

2 - ENTREE

6 - PRIVETUIN

7 - COLLECTIEVE TUIN

3 - ATRIUM

4 - WINKEL

1 - ATRIUM

5 - WONING

8 - OPENBAAR GROEN    

2 - COLLECTIEVE RUIMTE

0 3 - WONING (S/M/L)

5

10

■ BOUWBLOK

15

20

25

■ PARKEREN

■ GEBOUWMASSA

■ TUSSENRUIMTEN

■ BINNEN


■ BINNENHOF

■ ATRIA

■ WINKELS

een 21e eeuwse binnenstad

Programma: 30ha woon-werkgebied. Ontwerp: Jos Rijs, John Zondag, Thomas Bernhardt Opdrachtgever: Stichting Europan Status: Eervolle vermelding Jaar: 2005


zwembad ca. 10 x 28 kantoorblok

kantoorblok 815 m2

MIXED-USE HIGH-RISE, AMSTERDAM-SLOTERDIJK Ontwerp voor twee torens van 120 en 150 meter hoog direct naast AmsterdamSloterdijk gelegen. Doel van de studie was het onderzoeken van een stedebouwkundige bouwenvelop gemaakt door de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. In ons ontwerp pleiten we voor een 35 meter hoog plintgebouw met een veelheid aan voorzieningen.

23,4

19,8

19,8

zwembad ca. 10 x 28

zwembad ca. 10 x 28 verticale tuin (groen) terras

9,0

dakterras

dakterras

kantoorblok

zwembad congres + service ca. 10 x 28

dakterras

kantoorblok

zwembad sauna solarium service 2150 m2

815 m2

815 m2 kantoorblok 815 m2

zwembad sauna solarium service 2150 m2

1270 m2

conferentie + service 680 m2

vide verticale tuin (groen) congres + service verticale tuin (groen) terras

f itness

4,5

zaal ca.35x16x10 verticale tuin (groen) terras

conferentie + service 920 m2

congres + service

zaal ca.35x16x10

1270 m2 conferentie + service

congres + service

kantoorblok

café bar

congres + service

sportclub o.a. squashbanen + servicedakterras

zwembad ca. 10 x 28

920 m2

conferentie + service 680 m2

congres + service

f itness

terras

1270 m2

vide verticale tuin (groen)

dakterras

conferentie + service 920 m2

zaal ca.35x16x10

680 m2

14,4

900 m2

congres + service

920 m2

projectie ruimte

9,0

sportclub o.a. squashbanen + service

815 m2

vide ! trap lift ?

projectie ruimte

9,0

congres + service

19,8

hotel vide trap back-off ice

congres 900 m2 service

520 m2

restaurant

900 m2

zaal ca.35x16x10 winkels vide (rol)trap

passage

14,4

conferentie + service 920 m2

zaal ca.35x16x10

+

zwembad sauna solarium service 2150 m2

passage

dakterras

920 m2

congres + service

14,4

terras

vide verticale tuin (groen) congres + service

4,5

sportclub o.a. squashbanen + service

vide ! trap lift ?

520 m2

restaurant

900 m2

winkels vide (rol)trap

projectie ruimte

winkels winkels vide (rol)trap 920 m2

kantoorlobby 1

winkels winkels vide (rol)trap 920 m2

900 m2

hotel lobby bar lounche receptie front-off ice

zaal ca.35x16x10

winkels congres + service 960 m2

560 m2

terras

670 m2

900 m2

00

passage diverse entree

hotel vide520 m2 trap back-off ice

670 m2

winkels vide (rol)trap

920 m2

passage

passage

vide ! trap lift ? restaurant café bar

passage

terras

terras

café bar

passage

hotel vide trap back-off ice

passage

f itness

4,5

winkels winkels vide (rol)trap

670 m2

winkels 940 m2

café bar

400 m2

kantoorlobby 2

laden lossen

terras

bevoorrading

café bar

400 m2

kantoorlobby 2

café bar

hotel lobby bar lounche receptie front-off ice passage

kantoorlobby 1

kantoorlobby 1

hotel 560lobby m2 bar lounche receptie front-off ice

winkels 960 m2

winkels 960 m2

passage

00

560 m2

passage passage diverse entree diverse entree

00

winkels 940 m2

winkels 940 m2

laden lossen

bevoorrading

400 m2

kantoorlobby 2

laden lossen bevoorrading

open kantoor

hotel

kamers en kantoortuin

hotel

change architects

815 m2


Programma: 90.000m2 kantoren, hotels, voorzieningen, winkels Ontwerp: Jos Rijs, John Zondag, Maria Fradinho Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Status: Architectonische studie Bouwsom: n.v.t. Jaar: 2008

1:600

RESTAURANT

HOTEL

RESTAURANT

HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL HOTEL

kantoorblok kantoorblok

zwembad sauna solarium service

kantoorblok kantoorblok

s po rt s qu as hb a ne n

f itness

congreszaal

c on fe ren tie + se rv ic e

restaurant

HOTEL

CAFE

cafĂŠ bar

kantoorlobby

hotel

conferentie + service

winkels

winkels

winkels

winkels


ZEEBURGERPAD

ZEEBURGERPAD

RIGAKADE

GEMEENTEHUIS WESTERVELD

SLOTERDIJK

EUROPAN

WESTERVELD Mijn bezoek aan de gemeente Westerveld in de kerstvakantie liet vooral een indruk achter van een prachtig landschap met veel eigentijdse potentie met een rijke cultuurhistorie. Vanuit dat landschap met de bomen boven boerderijen met grote en kleine kappen heb ik me laten inspireren voor deze opdracht. Waar moet een gemeentehuis aan voldoen? Een raadhuis draagt bij aan de cohesie van de gemeente door de huisvesting van het zichtbare bestuur, biedt plek voor opinievorming over publieke zaken en is uitnodigend voor de professionele dienstverlening en uitvoering van de gemeentetaken.

“Onder een bladerdek op hoge stammen staat vrij het burgerhuis, vriendelijk en duurzaam, ‘state of the art’.

stedebouwkundige maquette

DE VIER MEREN

FNWI MASTERPLAN

De situering van het raadhuis, overhoeks georiënteerd op dat landschap, geeft spanning aan mooie zichtlijnen, waarbij je het gemeentehuis diagonaal ziet tussen de bomensingels vanaf de Ter Darperweg en frontaal benadert via een statige oprijlaan. In een open setting, als paviljoen op een parkweide zoals bij het veld Bosweg/Groningseweg. Een prachtig voorbeeld van hoe je onder de bomen door de daken ziet.

In de hal zijn doorkijkjes mogelijk naar bestuursgedeelte, kantine en centrum. De vides in de raadzaal en elders in het gebouw bieden ee naar de medewerkers op de verdieping. De werkkamers daar liggen de gevel met in het middengebied kolommenvrije ruimtes met strateg incidenten van trappen, lift, vides en bovenlichten die daarmee dat g ruimtelijk kwaliteit geven.

Zo ook hier; van veraf zie je een eenvoudig volume onder het silhouet van de kap die plaatselijk laag bij de grond komt, maar zich bij de entree tot een royale luifel verheft. Sta je daar, dan is links de raadzaal met een spannende doorkijk naar vide en bovenlicht in het dak (het middenschip).

Onder de kappen, met zonnecellen aan de zuidzijde, is ruimte voor e zaam installatieconcept.

In de royale hal bevinden zich de balies, de spreekkamers en vooral de klassieke omloop om de patio heen met daaraan de kantine gekoppeld. Aan de oostzijde tegen de houtwal aan wordt het gebouw ingesloten door een omhaagde tuin met terras, grenzend aan deze kantine .

stedebouwkundige situatie

WEEZENLANDSTAETE

Een eenvoudig sierlijk gebouw door zijn verhoudingen en werking va licht. Gastvrij, helder en overzichtelijk.

Rudy Uytenhaak

sfeer en maquette


Werkomgevingen Naast de boven getoonde projecten tonen we een selectie van onze overige ervaringen met utilitaire opgaven. Deze lopen uiteen van bedrijfsverzamelgebouw (Rigakade) tot parkeergarage (Zwolle), masterplan (Zeeburgerpad, Science Park), tot hoogbouw (Sloterdijk), winkelcentrum (Hoofddorp), of energie-opwekkende gebouwen (parkeergarage Zwolle).

2009

Bedrijfsverzamelgebouw 3000m2 Rigakade, Amsterdam

2009

Transformatie Buiksloterham, Amsterdam

2008 - 2009

Herontwikkeling bedrijventerrein Zeeburgerpad, Amsterdam

2008

Mixed use high-rise, 2 torens 120-150meter hoog, Amsterdam-Sloterdijk

2005

Gemengd woon-werkgebied, Alkmaar-Overstad

2005

Gemeentehuis, Westerveld

2001 - 2005

Winkelcentrum de Vier Meren, Hoofddorp

2001 - 2003

Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam

1999 - 2003

6000m2 kantoor en volautomatische parkeergarage 360 auto’s, Zwolle

© change

© change © change © change

© change

© uytenhaak © uytenhaak

© uytenhaak

© uytenhaak


HERGEBRUIK EUROPASCHOOL, WASSENAAR | 2007


Herbestemmen


Duurzame flexibiliteit Nieuw leven voor oude gebouwen

Meervoudig bruikbaar

Herbestemmingswijzer

Hergebruik erfgoed

Wij hechten hecht veel waarde aan de herbruikbaarheid van de gebouwde omgeving. Wij willen daarom een actieve bijdrage leveren aan de herbestemming van leegstaande gebouwen. We doen dat door kennis te vergaren over dit onderwerp en betrokken te zijn bij campagnes zoals ‘www.nieuwlevenvooroudegebouwen’.

Voor leegstaande gebouwen denken we na over de mogelijkheden van locaties en zijn we in staat om op korte termijn massastudies en haalbaarheidsstudies te maken. We doen dat onder andere met PRC (Herbestemmingswijzer). In de Houthavens zijn we bezig met een oude magazijnloods die wordt hergebruikt als bedrijfsverzamelgebouw.

In onze eigen praktijk hanteren we verschillende invalshoeken. In de eerste plaats streven we ernaar om in al onze ontwerpen ruimten te maken die meervoudig bruikbaar zijn. Hoewel het natuurlijk altijd zo is dat er op de korte termijn een bepaald soort gebruiker optimaal moet worden gehuisvest (zonder concessies te doen) denken we dat het goed mogelijk is om toch verder te kijken dan die primaire functie alleen. Referentie: Mixed-use Sloterdijk (2008), Prototypen woon-werkgebouwen (2009)

Voor wat betreft het hergebruik van erfgoed: we hebben in de afgelopen twee jaar ontwerpen gemaakt voor de Europaschool te Wassenaar en het voormalige gemeentehuis te Schalkhaar. In HardinxveldGiessendam is in december 2008 de bouw gestart van Huis NA: een karakteristiek woonhuis aan de Giessen is van binnen helemaal gestript en geoptimaliseerd. We willen ons in 2009 vooral richten op herbestemmingsopgaven waarbij ook een stedebouwkundige revitalisatie wordt nagestreefd.


change architects

RIGAKADE, AMSTERDAM Een oude magazijnloods wordt getransformeerd in een gebouw waar kleine bedrijfsunits (35m2) gehuisvest kunnen worden, voor startende ondernemers. In ons ontwerp speelt de ontmoeting tussen ondernemers een belangrijke rol. Alle units grenzen aan een centraal binnengebied waar de ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en waar collectieve voorzieningen kunnen worden geplaatst. Door gebruik te maken van technieken uit de kassenbouw kunnen er grote ramen worden gemaakt, worden alle units tweezijdig worden belicht. Het volume wordt vervolgens bekleed met een metalen ‘jas’ die het gebouw een nieuwe identiteit verleent. Van verschillende kanten heeft het gebouw verschillende kleurstellingen. De dichte binnengevels worden omgevormd tot een met klimop begroeide wand.


Programma: 3000m2 Ontwerp: Change Architects Opdrachtgever: De Amsterdamse Compagnie (Stadgenoot & Gemeente Amsterdam) Jaar: 2009 Status: schetsontwerp Bouwsom: â‚Ź3.000.000

begane grond

xx-pl00


59 72

59

59

58

35

35

26

7,54+P

3,76+P 30 18

57 3,24+P

74

80

gemeenschappelijke buitenruimte

86

tweede vluchtweg

86

7,01+P

6,37+P

3,76+P

4,52+P

3,52+P

4,52+P

53 6,13+P

62

16

7,01+P

19

7,01+P

6,13+P

3,52+P

86

4,52+P

change

change

change

0

1

2

3

4

5

change architects

91

EUROPASCHOOL, WASSENAAR, 2007 Voor het hergebruik van dit schoolgebouw uit 1931 bleek het relatief eenvoudig te zijn om veertien woningen te maken: zeven seniorenwoningen op de begane grond en zeven jongerenwoningen op de eerste en tweede verdieping. Bij veel herbestemmingsopgaven is het zaak om optimaal gebruik te maken van de aanwezige kwaliteiten. In het geval van de Europaschool bleek de ruimte onder de kap bijzonder ruimtelijke woningen op te kunnen leveren. De plattegronden zijn zo neutraal mogelijk opgezet. Op de korte termijn is er gevraagd om senioren- en jongerenwoningen. Dit is in de loop der tijd veranderbaar. De toevoegingen aan het gebouw zijn afleesbaar en verwijderbaar.


Programma: 14 woningen, parkeren, plein. Ontwerp: Change Architects Opdrachtgever: Zondag Ontwikkeling Constructeur: Vink Bouwsom: â‚Ź2.500.000 Jaar: 2007

Velux

buitenruimte met 'lichthapper'

2,40

slaapcabine = doos hangt in ruimte

4,15

3,15

2,85

tweede vluchtweg = gemeenschappelijke buitenruimte


RIGAKADE

RIGAKADE

URBAN STRIP ZEEBURGERPAD

SCHALKHAAR

RIVIERDIJK

RIVIERDIJK 747

PARK BRABAND ALS GROEN CENTRUM VAN SCHALKHAAR

EUROPASCHOOL

EUROPASCHOOL

HUIS JP


Herbestemming De ontwerpopgave verschuift steeds meer van stadsuitbreiding naar inbreiding en herbestemming. Naarmate ons land voller wordt bebouwd neemt de noodzaak toe om zuinig om te gaan met ruimte. Gebouwen (en steden) die een tweede functie krijgen zijn over het algemeen ‘rijker’ en interessanter dan woon- en leefomgevingen die in één keer uit het niets ontstaan. De meest fascinerende kenmerken van de stad worden veroorzaakt door de verwarringen die de factor tijd heeft aangebracht in vrijwel alle eenduidig bedachte betrekkingen tussen vorm en gebruik. Wij streven er daarom naar de pakhuizen van de toekomst te bouwen.

2009

Herbestemming havenloods, Rigakade, Amsterdam

2009

Wonen op Amstel 3, studie

2009

Transformatie bedrijventerrein Zeeburgerpad, Amsterdam (massastudie)

2008 -

Herbestemming Buiksloterham

2008 -

Herbestemming voormalig gemeentehuis, Schalkhaar

2007

Rivierdijk 747, massastudie 28 appartementen, Sliedrecht

2008

Huis NA, Hardinxveld-Giessendam

2007

Hergebruik Europaschool, Wassenaar

2007

Huis JP, Bilthoven

©change

©change

©change

© change

©change ©change

©change ©change

©change


change architects Panamalaan 7c 1019 AS Amsterdam (NL) info@changearchitects.nl www.changearchitects.nl T 0031 (0) 20 66 505 26

Š 2009

Change-portfolio-2009  

Change Architects schept plezier in het maken van gebouwen die goed werken. We zijn daarbij gefascineerd door de permanente verandering van...

Change-portfolio-2009  

Change Architects schept plezier in het maken van gebouwen die goed werken. We zijn daarbij gefascineerd door de permanente verandering van...

Advertisement