Page 1

OUDE TOLWEG ZUIDLAREN-ZUID

GESCHAKELDE WONING - TYPE ANNA & TALE

VERKOOPBROCHURE 1


Geschakelde woning Type Anna en Tale Change Architects en SHP Type Anna Totaal prijs per woning: €210.000 Prijs gehele ontwikkeling: €450.000* Woonoppervlak: 187m2 Inhoud: 605m3

Change Architects

SHP Bouwbedrijven

Change Architects schept plezier in het

SHP is een ervaren partner voor het ontwik-

maken van gebouwen die goed werken. Ons

kelen en realiseren van prestigieuze woon-

fascineert de permanente verandering van

objecten, doeltreffende utiliteitsbouw en

de gebouwde omgeving, of het nu gaat om

verrassende plannen. Samen met u streven

wonen of werken. Wij willen inspirerende

wij naar een bouwconcept op maat. De wens

leefomgevingen

van de opdrachtgever is ons uitgangspunt.

maken,

waar

mensen

zich thuisvoelen en waar verschillende doelgroepen op een ontspannen manier gebruik

van

kunnen

maken.

Daarbij

hebben we een voorkeur voor ingetogen en beheerste gebouwen.

Type Tale Totaal prijs per woning: €240.000 Prijs gehele ontwikkeling: €450.000* Woonoppervlak: 211m2 Inhoud: 677m3 Speciale kenmerken: • stoere, individuele verschijning • flexibel indeelbaar • vrijheid van materiaalkeuze • veel opties • gegarandeerde kwaliteit Kijk voor meer informatie op www.oude-tolweg.nl

SHP 2 Bouwbedrijven | Diamantlaan 6 | 9743 BG Groningen | 050-5255406 | www.shp.nl Change Architects | Panamalaan 7c | 1019 AS Amsterdam | 020-6650526 | www.changearchitects.nl

VERKOOPBROCHURE www.oude-tolweg.nl


Bouw uw eigen droomhuis aan de Oude Tolweg in Zuidlaren-Zuid. Kies voor SHP: combineer uw keuzevrijheid met ons vakmanschap. RUIMTELIJK CONCEPT Eén gebied, 75 unieke kavels

2- Veld

Oude Tolweg is de laatste uitbreiding van

Ter ondersteuning van het landelijke

de woonwijk Zuid Es. Het plangebied is

karakter van de nieuwe buurt wordt het

lang een landelijke begrenzing van de

contrast tussen de woongebieden en de

Zuid Es geweest. Dit typische landelijk

landelijke singelstructuur opgevoerd.

karakter vormt de drager van de nieuw te

Ruimtelijk houdt dit in dat de woningen

ontwikkelen woonbuurt. De ruimtelijke

niet naast elkaar komen te staan zoals

hoofdstructuur wordt bepaald door drie

in een traditionele straat, maar sterk

hoofdprincipes:

verspreid over de volle diepte van het gebied. Middels dit concept sluiten er op

1- Mix

een aantal plaatsen grote tuinen aan de

Het gebied wordt gekenmerkt door een

singelstructuur. Dit komt erg overeen met

grote spreiding aan gebouwtypen en

overgangssituaties op andere plaatsen in

kavelvormen. Hiermee wordt een

Zuidlaren (dit deel van Drenthe).

aantrekkelijke diversiteit opgebouwd met een grote veranderbaarheid. Dat

3- Nok

wil zeggen dat op de kavels eenvoudig

De nokken van de daken worden allemaal

bijgebouwd, dan wel verbouwd kan

op de N34 gericht. Hiermee ontstaat,

worden.

vanuit de provinciale weg gezien, een ‘luchtig’ dakenlandschap. Vanuit deze zijde is de nieuwe woonbuurt straks het meest volledig te aanschouwen.

6

maquettebeeld van voorbeeldverkaveling

CATALOGUS OUDE TOLWEG ZUID

OUDE TOLWEG ZUID - ZUIDLAREN

7

Aan de Oude Tolweg in Zuidlaren wordt

Een woning is een stuk maatwerk bij uitstek,

Aan Change Architects is gevraagd om twee

de komende jaren een nieuwe woonwijk

waarbij een ieder zoveel mogelijk wensen

woningtypen te ontwerpen die U als bewoner

gebouwd naar een stedenbouwkundig plan

in de woning gerealiseerd probeert te

de vrijheid laten om uw eigen huis te kiezen,

van Urhahn Urban Design, waarbij ca.70

krijgen. De financiële mogelijkheden van de

van materiaalkeuze tot en met de indeling

kavels worden uitgegeven aan particulieren.

opdrachtgever zijn hierbij vaak maatgevend.

van het huis. De woningen zijn ook geschikt

Vanaf 23 september 2009 is het mogelijk

Echter, wij streven er samen met u naar om,

voor senioren en voor werken aan huis. Op de

om hiervoor in te schrijven. De gemeente

binnen uw budget, zoveel mogelijk wensen

website www.oude-tolweg.nl vindt U meer

Tynaarlo

woningcatalogus

te verwezenlijken. Daarom presenteren wij

informatie. U kunt hier ook een uitgebreide

samengesteld met ontwerpen die door de

heeft

een

verschillende woningen. Uiteraard allemaal

brochure downloaden. We nodigen U graag

Welstandscommissie zijn goedgekeurd en

getoetst aan het hoge kwaliteitsniveau

uit voor een oriënterend gesprek om uw

waarmee U dus snel kunt bouwen.

waar al onze bouwproducten aan moeten

woonwensen te inventariseren!

voldoen.

3


Flexibel ruimtelijk maatwerk Een huis bouwen is maatwerk: we willen

Deze kunt U naar eigen smaak verder

dat graag samen met U verder ontwikkelen.

afmaken, we leggen U graag uit hoe!

We bieden U twee ruimtelijke woningen,

TALE is een woning van 8.10m breed

met een individuele uitstraling. Iedere huis

en heeft een inpandige garage. ANNA is

heeft zijn eigen kapmateriaal, de ramen

7.20m breed en biedt een parkeerplaats

daartussen zijn ontworpen als ‘voeg’. U kunt

op eigen erf. Beide woningen zijn vrij

zelf veel invloed uitoefenen op de uitvoering

indeelbaar rondom de centrale kern

terwijl toch de prijs vooraf bekend is. U

met trap, toilet en bergkast. Ook de

heeft de keuze uit 2 basistypen die zijn

verdiepingen zijn geheel vrij indeelbaar

gebaseerd op een eenvoudige maar slimme

met ruime kamers.

plattegrond. 3,60

Een woning met extra’s:

15,60

4,80

variabel

TALE

3,6

3,0

3,6

3,0

ANNA

• stoere verschijning

17,6

9,70

19,1

• vrijheid van indeling Tweede verdieping 34m2 GBO

• vrije materiaalkeuze

30m2 GBO

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

5,50

project

change architects

|

T 020 66 505 26

• veel opties

|

F 020 786 08 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

xxxx projectnaam

15,0

2,00 variabel

15,6

Type TALE 110m2 BVO op bg

fase

datum

gewijzigd

schaal

onderwerp

SO

xx.xx.2009

-

1:100 (A3)

tweede verdieping

14,8

11,9

Type ANNA 98m2 BVO op bg

5,50

• gegarandeerde kwaliteit

65,0

21,1

9,4

66,8

17,2

0,30

3,95

4,15

variabel

variabel

7,20

0,30

4,50

13,5

11,2

15,6

2,30

3,60

Begane grond (basis) 12,00

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

12,00

Begane grond

T 020 66 505 26

|

F 020 786 08 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

project

fase

datum

gewijzigd

schaal

onderwerp

xxxx projectnaam

SO

xx.xx.2009

-

1:100 (A3)

begane grond

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

Eerste verdieping

F 020 786 08 26

78m2 GBO

tekeningnummer

70m2 GBO

xxxx-00-pl00

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

project

fase

datum

gewijzigd

schaal

xxxx projectnaam

SO

xx.xx.2009

-

1:100 (A3)

ZINK

HOUT

GROEN DAK PAN

LARIX

www.oude-tolweg.nl 4

VERKOOPBROCHURE

onderwerp

eerste verdiep


Deel uw huis in zoals u wilt dakpannen

riet

hout

metselwerk

U koopt een zeer flexibele woning met veel ruimte, die op allerlei manieren bruikbaar is, en waar U zelf de indeling kunt bepalen. Er zijn veel opties, ook voor het parkeren. TALE heeft een inpandige garage als basis terwijl ANNA op erf parkeert. Andersom is ook mogelijk, en er kan ook een garage worden bijgebouwd. Samen met U wordt de ideale indeling bepaald. De afmetingen van het huis zijn variabel zodat het op ieder kavel op maat kan worden gemaakt. Voor deze catalogus is uitgegaan van een kavel van 12x25m.

groene gevel

dakkapellen mogelijk

werken aan huis

studio op zolder

extra slaapkamer

Kies zelf uw materiaal Het basisontwerp is slim, ruim en efficiënt. Wij bieden U de keuze uit een aantal vooraf geselecteerde materialen waarbij ook de prijs vooraf bekend is: dakpannen,

garage binnen/buiten

positie keuken vrij

metselwerk, riet, hout, leisteen of zink. U kunt samen met de buren kiezen voor één materiaal; het is echter ook mogelijk

9000+P

om ieder Uw eigen materiaal te kiezen. Onze architecten staan garant voor een afgewogen combinatie. Alle materialen

5800+P

worden duurzaam en onderhoudsarm toegepast.

3400+P 2900+P

P=0

9,00

13,00

3,00

25,00

5 project

fase

datum

gewijzigd

schaal

on


3,60

15,60

Tale Type Tale is een woning van 8.40m breed en 13.00m diep. De woning is ontworpen voor een fictief kavel van 12x25m groot. Omdat ieder kavel anders is, zijn de maten variabel, en aanpasbaar aan de definitieve locatie. De woning is erg flexibel en heeft veel gebruiksmogelijkheden. De basisplattegrond van de woning heeft een ruime inpandige garage met berging van 4.15m breed. Daarnaas ligt een royale woonkeuken aan de straatkant. Aan de achterzijde van de woning ligt een brede woonkamer aan de tuin. Werken aan huis is ook mogelijk om aan huis te werken: dit kan zowel aan de straatzijde (door de garage om te bouwen) als aan de tuinzijde (door een gedeelte van de woonkamer af te zonderen). Wilt u een extra slaapkamer op de begane grond? Ook dat kan zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde.

Type TALE 110m2 BVO op bg

65,0

3,60

0,30

Begane grond geschakelde woningen Schaal 1:100

21,1

3,95

4,15

variabel

variabel

Begane grond (basis) 12,00

6

VERKOOPBROCHURE

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

F 020 786 08 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

project

xxxx project


4,80

variabel

Anna Type Anna is een woning van 7.50m breed en 13.00m diep. De woning is ontworpen voor een fictief kavel van 12x25m groot. Omdat ieder kavel anders is, zijn de maten variabel, en aanpasbaar aan de definitieve locatie. De basisplattegrond van de woning heeft 9,70

geen inpandige garage maar parkeert de auto op het eigen kavel. Eventueel kan een garage worden bijgebouwd. Aan de straatzijde is een ruime woonkeuken met berging en bijkeuken gesitueerd. Aan de

Type ANNA 98m2 BVO op bg

5,50

2,00 variabel

5,50

achterkant een brede woonkamer.

tnaam

66,8

7,20

0,30

4,50

2,30

9,4

12,00 fase

datum

gewijzigd

schaal

onderwerp

SO

xx.xx.2009

-

1:100 (A3)

begane grond

tekeningnummer 7

xxxx-00-pl00


15,0

15,6

17,2

14,8

11,9

11,2

13,5

15,6

70m2 GBO

78m2 GBO

Eerste verdieping 15,6

05 26

|

F 020 786 08 26

15,0

15,6

|

E info@changearchitects.nl

15,0

11,9

|

11,9

www.changearchitects.nl

Op de eerste verdieping zijn vier royale

project

14,8

fase

14,8

slaapkamers SO

xxxx projectnaam

en

een

datum

grote badkamer xx.xx.2009

gesitueerd rondom een ruime hal. Het is uiteraard ook mogelijk om een andere indeling te kiezen.

17,2

17,2

13,5

Schets 78m2 GBOuw eigen 78m2indeling GBO

T 020 | 66 1019 505AS 26 Amsterdam | F 020 786 | 08 T 020 26 66| 505 E 26 info@changearchitects.nl | F 020 786 08 26|

8

|www.changearchitects.nl E info@changearchitects.nl

11,2

70m2 GBO

|

11,2

13,5

15,6

15,6

70m2 GBO Schets uw eigen indeling

project

project

xxxx projectnaam www.changearchitects.nl

xxxx projectnaam SO

fase

datum fase

gewijzigd datum

schaal

xx.xx.2009 SO

-

1:100 -(A3)

xx.xx.2009

gewijzigd

onderwerp schaal

eerste verdieping 1:100 (A3)

onderwerp

tekeningnummer

tekeningnummer

eerste verdieping xxxx-00-pl01

xxxx-00-pl01

VERKOOPBROCHURE

gewijzigd

-


19,1

3,6

3,0

3,6

3,0

17,6

30m2 GBO

34m2 GBO

Tweede verdieping Op de tweede verdieping is een zolder 26

|

die bruikbaar is als opbergzolder, studio, | E info@changearchitects.nl | www.changearchitects.nl

F 020 786 08 26

project

fase

datum

gewijzigd

xxxx projectnaam

SO

xx.xx.2009

-

kinderkamer of kantoor aan huis.

19,1

19,1

34m2 GBO GBO Schets uw eigen34m2 indeling

Panamalaanarchitects 7c | 1019 AS change architects change

Amsterdam Panamalaan| 7cT 020 | 66 1019 505AS26 Amsterdam | F 020 786 | T08020 26 66| 505E 26 info@changearchitects.nl | F 020 786 08 26 |

| www.changearchitects.nl E info@changearchitects.nl

3,6

3,0

3,6

3,0

3,6

3,0

3,6

3,0

30m2 GBO

|

17,6

17,6

30m2 GBO Schets uw eigen indeling

project

project

xxxx projectnaam www.changearchitects.nl

xxxx projectnaam SO

fase

datum fase

gewijzigddatum

schaal gewijzigd

onderwerp schaal

xx.xx.2009 SO

-

1:100-(A3)

tweede ver 1:100

xx.xx.2009

9


Tale

Anna

berging achter

keuken achter

slapen achter

Basisindeling met extra grote woonkamer

Type TALE

Tale

86,6

Optie 2 : keuken en berging achterzijde

Optie 1 : keuken en garage aan straat

Begane grond (basis) werkplek voor voor Begane grondwerkplek (TALE-varianten)

Werken aan huis

change architects

Panamalaan 7c

|

3

66,2

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

werkplek achter achter werkplek |

F 020 786 08 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

project

fase

datum

gewijzigd

schaal

onderwerp

xxxx projectnaam

SO

xx.xx.2009

-

1:100 (A3)

vierde verdieping begane grond

tekeningnummer

xxxx-00-pl04 xxxx-00-pl00

Schets uw eigen indeling,

Begane grond met(basis) inpandige garage (basismodel)

Tale

change architects

|

T 020 66 505 26

|

F 020 786 08 26

|

E info@changearchitects.nl

|

www

|

E info@changearchitects.nl

|

www

slapen achter

Extra slaap- en badkamer www.changearchitects.nl www.changearchitects.nl

1019 AS Amsterdam

Optie 4 : werkkamer achterzijde

keuken achter slapen voor ||

|

1

2

Optie 3 : werkkamer voorzijde

info@changearchitects.nl EE info@changearchitects.nl

Panamalaan 7c

project project

fase fase

datum datum

gewijzigd gewijzigd

schaal schaal

onderwerp onderwerp

xxxx projectnaam projectnaam xxxx

SO SO

xx.xx.2009 xx.xx.2009

--

1:100(A3) (A3) 1:100

vierde verdieping verdieping vierde

tekeningnummer tekeningnummer

xxxx-00-pl04 xxxx-00-pl04

Schets uw eigen indeling,

Begane grond (basis) zonder inpandige garage change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

F 020 786 08 26

66,2

Optie 6 : slaapkamer achterzijde

Optie 5 : slaapkamer voorzijde

10

datum

gewijzigd

E info@changearchitects.nl | www.changearchitects.nl xx.xx.2009 -

project schaal

onderwerp

xxxx 1:100 projectnaam (A3)

SO vierde verdieping

fase

datum tekeningnummer

xx.xx.2009 xxxx-00-pl04

gewijzigd

schaal

onderwerp

-

1:100 (A3)

vierde verdieping

tekeningnummer

xxxx-00-pl04

VERKOOPBROCHURE


Anna

Anna

1 project |

| E info@changearchitects.nl change architects

xxxx 7c | 1019 AS Amsterdam | Panamalaan www.changearchitects.nl

F 020 786 08 26

2

Optie 1en :en keuken envoor berging keuken werkplek keuken werkplek achter voorzijde

keuken werkplek voor slapenen achter

20 66 505 26

8 26

Vrijheid van indeling

Type ANNA

fase

projectnaam | T 020 66 505 26

datum

F 020 786 08 26 SO | E info@changearchitects.nl

|

gewijzigd

project

Optie : keuken enachter berging achterzijde keuken2 en werkplek

schaal

onderwerp

fase

begane grond SO

xxxx projectnaam 1:100 (A3)

xx.xx.2009 | www.changearchitects.nl

datumtekeningnummer

gewijzigd

schaal

xxxx-00-pl00 xx.xx.2009

-

1:100 (A3)

onderwerp

1

Schets uw eigen indeling, zonder garage (basismodel) keuken datum en werkplekgewijzigd voor

fase

SO

xx.xx.2009

-

schaal

onderwerp

1:100 (A3)

begane grond

tekeningnummer

xxxx-00-pl00

Optie 3 : werkkamer straatzijde

Begane grond (ANNA-varianten) project |

| www.changearchitects.nl Panamalaan 7c change architects

E info@changearchitects.nl

|

fase

xxxx projectnaam 1019 AS Amsterdam | T 020 66 505 26

Optie 4 : werkkamer achterzijde

slapen voor

|

F 020SO 786 08 26

datum |

gewijzigd

xx.xx.2009 E info@changearchitects.nl | www.changearchitects.nl

keuken en werkplek slapen achter voor

schaal project

onderwerp

1:100 (A3) xxxx projectnaam

vierde verdieping SO

tekeningnummer datum

fase

xxxx-00-pl04 xx.xx.2009

ke

gewijzigd

schaal

onderwerp

-

1:100 (A3)

vierde verdieping

tekeningnummer

xxxx-00-pl04

Schets uw eigen indeling, met garage in uitbreiding datum

gewijzigd

schaal

onderwerp

xx.xx.2009

-

1:100 (A3)

vierde verdieping

tekeningnummer

xxxx-00-pl04

Optie 5 : extra slaapkamer voorzijde

Optie 6 : extra slaapkamer achterzijde

Begane grond (ANNA-varianten) 0

5

10

Begane grond (ANNA-varianten) project

change architects

Panamalaan 7c

|

1019 AS Amsterdam

|

T 020 66 505 26

|

F 020 786 08 26

|

E info@changearchitects.nl

| www.changearchitects.nl Panamalaan 7c change architects

xxxx projectnaam

|

1019 AS Amsterdam

fase |

T 020 66 505 26

|

SO

F 020 786 08 26

datum |

xx.xx.2009

E info@changearchitects.nl

11


metselwerk

riet

leien

12

VERKOOPBROCHURE


Vrijheid van materiaal

dakpannen

hout

groene gevel

13


Doorsnede geschakelde woning Schaal 1:100

9000+P

5800+P

3400+P 2900+P

P=0

E info@changearchitects.nl

|

www.changearchitects.nl

project

fase

0909 oude tolweg zuidlaren

SO

9000+P

NB Getekend is de maximale hoogte die datum gewijzigd schaal op basis van het dikste dakpakket 11.07.2009 1:100 (A3) (riet) is bepaald. Voor andere dakpakketten zullen de goot- en nokhoogte iets lager liggen. Het binnenpakket (incl. vloerhoogtes) blijft gelijk.

5800+P

3400+P 2900+P

P=0

0

13,00

3,00

25,00 14

VERKOOPBROCHURE


Basismaterialen Oude Tolweg Basismaterialen Schaal 1:10

Unidek Aero 190/50 - Rc 5,0m2K/W

Dakpannen

Unidek Aero 190/50 - Rc 5,0m2K/W

Leisteen

Unidek Aero 190/50 - Rc 5,0m2K/W

Metselwerk

Unidek Aero 190/50 - Rc 5,0m2K/W

Riet

Unidek Aero 190/50 - Rc 5,0m2K/W

Zink

Unidek Aero 190/50 - Rc 5,0m2K/W

Groen dak

Unidek Aero 190/50 - Rc 5,0m2K/W

Houten latten

15


Principedetail overgang dak - gevel met dakpannen Schaal 1:20

Principedetail overgang dak - gevel met riet Schaal 1:40

max.9100+P

-R c

5,0

m

2K /W

210mm riet brandwerend bekleed

Ae ro

19 0/ 50

3380+P

Un

ide

k

gootloze overgang

staalconstructie opvang kap i.o.m.constructeur.

breedplaatvloer

300

2900+P

kalkzandsteen + isolatie Rc>4,0

grindkoffer

P=0 210

max.9000+P drainage

begane grondvloer broodjesvloer isolatiewaarde Rc>4,0

19 0/ 50

-R c

5,

0m

2K

/W

dakpannen

Un

ide

k

Ae

ro

3300+P knikpan

staalconstructie opvang kap i.o.m.constructeur.

breedplaatvloer

300

2900+P

kalkzandsteen + isolatie Rc>4,0

P=0 210

grindkoffer

drainage

begane grondvloer broodjesvloer isolatiewaarde Rc>4,0

16

VERKOOPBROCHURE


TYPE TALE EN ANNA

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

OUDE TOLWEG ZUIDLAREN_ZUID

Kleur-/materiaalschema Geschakelde woning onderdeel

materiaal

kleur

kode / opmerkingen

dakgevels woning

dakpannen *

roodbruin / antraciet

keramisch, Koramic o.g.

= dakbedekking kap

riet **

naturel

brandwerend behandeld

zink **

naturel

VM Zinc Plus o.g. met felsnaad

natuurdak **

groen

Wonderwall o.g.

leisteen **

roodbruin

Afrikaanse leien

kopgevels woning

siberisch lariks *

naturel

onbehandeld

= dakbedekking 'kier'

metselwerk **

roodbruin / beige

gelijmd / terugliggende voegen

zink **

antraciet

VM Zinc Plus o.g. met felsnaad

leisteen **

antraciet

-

'kier'

velux dakramen * antraciet

U glas ! 1.2 W/m2 K

zonnecellen **

naturel transparant

ge誰ntegreerd in vlak

glaskap **

naturel transparant

U glas ! 1.2 W/m2 K

zonwering **

antraciet

ge誰ntegreerde roosters/screens

goten

dakmateriaal loopt door in gevel

dakmateriaal loopt door in gevel

buitenkozijnen

meranti o.g.

antraciet

RAL 7016

schuifpui

aluminium

antraciet

RAL 7016

ventilatieroosters

aluminium

antraciet

RAL 7016

beglazing

HR-beglazing

naturel transparant

U glas ! 1.2 W/m2 K

ramen en deuren

meranti o.g.

antraciet

RAL 7016

binnendeuren

hardboard

gebroken wit

standaard kleur

binnenkozijnen

staal

wit

met bovenlicht paneel

hemelwaterafvoeren

grindbak

naturel

verholen goot op maaiveld

vensterbanken

hout

wit

werzalith, standaard kleur

vloerplinten

meranti

naturel

afgelakt

plafondafwerking

spuitwerk

wit

betonplafonds

plafondafwerking

spuitwerk

wit

gipsplafonds

wandafwerking b. tegelwerkspuitwerk

wit

-

raamdorpelsteen

keramiek

antraciet

-

wandtegels

keramiek

n.t.b.

-

vloertegels

keramiek

n.t.b.

-

n.t.b. = nader te bepalen, vooraf aan uitvoering *

Standaard aangeboden

** Verschillende materialen als optie

SHP BOUWBEDRIJVEN

CHANGE ARCHITECTS

17


www.oude-tolweg.nl

SHP Bouwbedrijven Postbus 2380 9704 CJ Groningen 050-5255406 shp@shp.nl www.shp.nl

Change Architects Panamalaan 7C 1019 AS Amsterdam 020-6650526 info@changearchitects.nl www.changearchitects.nl

18

VERKOOPBROCHURE

2-kap-brochure  
2-kap-brochure  

Aan de Oude Tolweg in Zuidlaren-Zuid wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd naar een stedenbouwkundig plan van Urhahn Urban Desi...

Advertisement