Page 1

Pinterest

http://www.pinterest.com/uofoklahoma/

Pinterest คือบริการที่ ให้เราสามารถบันทึก ภาพและคลิ ปวีดีโอจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เราชอบ หรือ สนใจ เหมือนการปักหมุด (Pin) รูป หรือกระดาษโน้ตข้อความ ลงบนสิ่งที่เราสนใจ (interest) หมุดติดไว้บน แผ่นกระดานไม้ (board) เพื่อแสดงผลเป็นภาพและข้อความสั้น และแบ่งปันสิ่งที่เหล่านี้ ให้กับเพื่อนผ่าน เครือข่ายสังคม จะเรียกว่าเป็น Social Bookmark ยุคใหม่ จะมาแทน Delicious และรวมฟีเจอร์เด็ดๆ ที่มีใน instragram / path / facebook / twitter มาประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัว เช่นการ ปฏิสัมพันธ์ ต่าง ๆ นั้นก็จะมี ทั้ง Like, Comment และ shares นอกจากนี้ยังสามารถให้ผู้ใช้ได้ติดตามกันได้เหมือน Twitter และสามารถ แชร์เนื้อหาที่ Pin ไว้เข้าสู่ Twitter หรือ Facebookก็ได้ การแสดงผลของ Pinterest เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนใน สังคม Pinterest นั้น แต่ละหน้านั้นจะต้องมี การจัดหมวดหมู่ เรียกว่าบอร์ด (Board) ก็คือ การแปะสิ่งที่ น่าสนใจ รวมประเภทไว้บนบอร์ด เพื่อให้คนผ่านบอร์ดได้ดู แล้วมีปฏิสัมพันธ์กับความน่าสนใจนั้น ๆ Pinterest เป็นเหมือน “กระดานประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ” โดยผู้ใช้แต่ละคนสามารถมีได้หลาย กระดาน แต่ละกระดานก็จะแยกตามประเภท เช่น กระดานนี้สาหรับเรื่องราวไอที, กระดานนี้สาหรับรูปภาพที่ น่าสนใจ เป็ น ต้น ในกระดาน จะมี “หมุดปัก ”

สิ่ งที่เราต้องการจะเผยแพร่ ติดอยู่ ให้นึกภาพกระดาน

ประชาสัมพันธ์ตามที่ต่างๆ ที่มีการนาเอกสารหรือรูปถ่ายไปติดไว้ เพื่อให้คนได้อ่าน


สิ่งที่ทาให้ Pinterest แตกต่างและดึงดูดความสนใจ อยู่บนฐานที่ว่า Pinterest นาเสนอถึงสิ่งที่เรา ต้องการจะเป็น ไม่ได้เป็นการนาเสนอถึงสิ่งที่เรากาลังทาอยู่ หรือสถานที่ๆ เราไป หรือการให้ความสาคัญกับตัว เราเอง เป็ น ต้น ในขณะที่เนื้ อหาที่ป รากฏในสื่ อสั งคมออนไลน์อื่ นๆ เช่น Facebook,

Twitter

และ

foursquare นั้นเป็นการร้องเรียกให้ผู้คนหันมาสนใจที่ตัวฉันในลักษณะที่ว่า “มองดูฉันสิ” แต่ Pinterest กลับ กระตุ้นและเรียกร้องให้เรา “มองดูสิ่งนี้สิ”  สร้าง Pin Board หรือกระดาน Pin ของเราไว้เก็บภาพและวิดีโอที่เราอยากเก็บไว้  สร้าง Pin Board เป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น Travel, Fashion, Design, Antique  ติดตาม Pinterest ของเพื่อน คนอื่น และแบรนด์สินค้า ได้ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน คนอื่นทั่วโลกก็ สามารถติดตามเป็น Follower Pinterest ของเราได้เช่นกัน  Pinterest มี Notification เหมือน Facebook ที่คอยแจ้งให้เราทราบว่ามีใครมา Follow หรือ Comment Pin ของเรา หรือจะเลือกรับ Notification ผ่านทางอีเมล์ด้วยก็ได้เช่นกัน  สามารถ Repin หรือ Pin ภาพของคนอื่นมาไว้ที่กระดาน Pin (Board) ของเรา  Comment และ Like Pin ที่เราชอบได้ และคนอื่นก็ Comment และ Like Pin ของเราได้เช่นกัน  หากพบ Pin ที่น่าสนใจ เราสามารถส่งอีเมล์ให้เพื่อนได้  คลิกไปดูเว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของภาพและวิดีโอ เพื่อดูเนื้อหาอื่นๆที่สนใจได้เพิ่มเติม  เชื่อมระบบสมาชิก Pinterest ของเรากับ Social Network อื่นๆได้ ทั้ง Facebook และ Twitter  สร้างความ Popular ให้กับ Pin ของเราได้ด้วยการ Pin เรื่องน่าสนใจ เพื่อให้คนมาติดตามเรามากขึ้น  เปิด Pin Board ของเราให้คนอื่นเข้ามาร่วม Pin ได้ หรือจะปิดไม่ใช้ใครมา Pin ที่ Board เราก็ได้  เพิ่มปุ่ม Pin (Pin it) ไว้ที่ Web browser ทั้งคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน เพื่อ Pin ภาพจากเว็บไซต์ ได้อย่างรวดเร็ว หากต้องการสมัครใช้ Pinterest ให้ไปที่ www.pinterest.com หรือ https://pinterest.com/join/signup/ และเลือกสมัครสมาชิก Join Pinterest ผ่านสมาชิก Facebook หรือจะสมัครด้วยอีเมล์และรหัสผ่านก็ได้ เช่นกัน


วิธีสมัครและใช้งาน Pinterest เริ่มจากเข้าสู่เว็บไซต์ http://www.pinterest.com ทางเลือกในการสมัครใช้งาน Pinterest คือ ใช้ Facebook หรือ E-mail ก็ได้ (แนะนาให้สมัครผ่านทาง Facebook เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็ว)

หากมีบัญชีของ Pinterestอยู่แล้ว สามารถคลิก Log in ได้เลย ซึ่งในส่วนของการ Log in นี้สามารถ Log in ผ่านทาง Facebook, Google, Twitter หรือ Email ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้งาน


เมื่อ Log in เข้าระบบได้แล้ว จะปรากฏหน้าแรกของ Pinterest ซึ่งเราสามารถเข้าไปแก้ไขและสร้างกระดาน ของตัวเองได้ที่ Your Profile & Pins

 การสร้างกระดาน (Board) จากหน้าจอ Profile ของเรา จะมีบอร์ดว่างๆสาหรับให้เราทาการสร้างบอร์ดเป็นของตัวของตัวเอง ให้คลิกที่ Create a Board


เมื่อ Create a Board แล้ว จะปรากฏหน้าจอดังนี้เพื่อให้ทาการตั้งชื่อและจัดหมวดหมู่ของบอร์ด

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะเป็นแบบนี้ พร้อมสาหรับการปักหมุด (Pin) ลงบนบอร์ด (ในตัวอย่างจะสร้างบอร์ด Bakery ซึ่งจะเป็นบอร์ดที่รวบรวมภาพเกี่ยวกับ bakery ต่างๆที่ผู้ใช้มีความชื่นชอบและสนใจ)


 เริ่มปักหมุด (Pin) ลงบนกระดาน (Board) ตอนนี้เรามีกระดานแล้ว ต่อไปก็คือ การเอาเนื้อหาต่างๆ ที่เราต้องการจะให้คนอื่นได้อ่าน ได้รู้ ไปปักหมุดไว้บน กระดาน เราเรียกสิ่งที่จะปักลงบนกระดานว่า Pin โดยที่Pin ก็คือ รูปภาพ, ข้อความ และลิงค์สาหรับเข้าไปดู ข้อมูลเพิ่มเติม สาหรับคนที่สนใจ วิธีปักหมุดสามารถเลือกได้ 3 วิธี ได้แก่ การปักPinโดยใช้เว็บไซต์ การปักPin โดยอัพรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และการปักPinโดยเลือกจาก Pinterest ในที่นี้จะแนะนาการปัก Pin โดยเลือกจากรูปภาพในคอมพิวเตอร์

เลือกรูปภาพที่สนใจที่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์

เมื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วจะปรากฏหน้าดังนี้ เพื่อให้เราเลือกบอร์ดที่ต้องการเก็บรูปภาพ ซึ่งในที่นี้ก็เลือก บอร์ด Bakery หลังจากนั้นเราสามารถใส่คาบรรยายภาพ หรืออาจเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับรูปเพื่อให้สามารถ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์นั้นได้ จากนั้นกด Pin it


เมื่อปักเรียบร้อยแล้ว เข้าไปดูในหน้า Profile ของเรา ก็จะมี Pin ที่เราเพิ่งปักไปเมื่อครู่อยู่บน Board

นอกจากนี้หลังจากที่เราอัพโหลดรูปภาพลงในบอร์ดแล้ว ยังสามารแชร์ภาพนั้นๆ เพื่อเผยแพร่ ลงใน Facebook และ Twitter ได้อีกด้วย


หากต้องการเพิ่มบอร์ดอื่นๆอีก ให้กลับไปที่หน้า Profile จะแสดงให้เห็นบอร์ดที่เราสร้างไว้แล้ว และสามารถ เพิ่มบอร์ดอื่นๆได้อีก โดยใช้วิธีการสร้างบอร์ดและปักPinลงในบอร์ดนั้นๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว

การค้นหา และการ Follow เพื่อนใน Pinterest ระบบการเพิ่มเพื่อนหรือการตามเพื่อนใน Pinterest นั้น คล้ายๆ กับของ Twitter คือเป็นระบบการ Follow หรือการ “ติดตาม” นั่นเอง โดยที่ 

การ Follow ใครคนหนึ่ง จะทาให้เรามองเห็น Board และ Pin ของเขา เรียกว่า Following

หากมีใครมากด Follow เรา เขาก็จะเห็น Board และ Pin ของเรา เรียกว่า Followers


ในการหาเพื่อน เราจาเป็นจะต้องรู้ Username ของคนๆ นั้น แต่ถ้าหากต้องการค้นหาเพื่อนใหม่ๆ ที่สนใจใน สิ่งเดียวกัน ก็ทาได้ โดยไม่ต้องรู้ Username  การค้นหาจาก Username ในกรณีที่เรารู้ Username ของเพื่อนที่เราต้องการจะ Follow ให้พิมพ์ชื่อในช่อง Search ได้เลย ในผลการค้นหา แบ่งเป็น 3 ชนิดคือ Pins, Boards และ People ถ้าเราหาจาก Username ก็ให้เลือกไปที่ People เพื่อเป็นการค้นหาบุคคล ก็จะเจอผลการค้นหา หากใช่คนที่เราต้องการ ก็กด Follow ได้เลย เช่น ต้องการหา University of Oklahoma

เมื่อพบ User ที่เราต้องการ ให้กด follow


เมื่อเราเริ่ม Follow ก็จะเริ่มเห็น Pin ของคนๆ นั้นที่เขาได้ทาการปักลงบน Board ในหน้า feed ของเรา เหมือนเป็น Wall หรือ Timeline นั่นเอง

 การโต้ตอบบน Pinterest สาหรับการโต้ตอบกันใน Pinterest จะมีอยู่ 3 วิธี คือ 

Like สาหรับการกดรูปหัวใจไปที่ Pin ไหนที่เราชอบ (เหมือนการกด Like บน Facebook)

Comment สาหรับแสดงความเห็นต่อ Pin นั้น

Repin เป็นการนาเอา Pin ของเพื่อนที่เราสนใจ ไปปักลงบน Board ของเรา คล้ายๆ กับการ Share ใน Facebook หรือการ Retweet ใน Twitter วิธีการคือ เลือกคลิกที่คาว่า Pin it


เมื่อ Pin it แล้ว จะมีให้เลือกบอร์ดที่เราต้องการจะไปปักPinเก็บไว้ เราสามารถแก้คาบรรยายใต้ภาพ ให้ต่างจากต้นฉบับได้ หรือจะไม่แก้ก็ได้ หลังจากนั้นให้กด Pin it อีกครั้ง

เสร็จแล้วให้กลับมาดูในบอร์ดนั้นๆ จะเห็นภาพที่เราได้ทาการ Repin จากของคนอื่นๆ มาอยู่ในบอร์ด ของเรา


 การค้นหาเพื่อนจาก Facebook ของเพื่อน สาหรับการค้นหาวิธีนี้ เหมาะกับคนที่ใช้งาน Facebook เป็นหลัก เพราะสามารถค้นหาว่าเพื่อนใน Facebook ของเราคนไหน ที่ใช้งาน Pinterest บ้าง วิธีคือ ให้กดไปที่ชื่อของเรา แล้วเลือก Find Friends จากนั้นก็ทาการ Log in เข้า Facebook แล้วหาได้เลย

Pinterest fahfhy  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you