Page 1

Номын сангийн өмнө тулгамдаж буй асуудлууд Манай монголд номын сан 1921 оноос эхлэн үүсэж хөгжисөн. Номын сан хөгжихийн эрхээр уншигч хэрэглэгчдэд үйлчлэх тэдний сонирхол эрэлт хүсэлтийн тухай асуудал түлхүү тавигдах болсон. Жишээ нь соёлын боловсролын сургуулын номын сангийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг уншигчын зүгээс тодорхойлоё : 1.

Номын хүрэлцээ бага

2.

Шаардлагатай номоо дахин сунгуулах боломжгүй

3.

Гэрээр ном олгох хугацаа бага

4.

Номын гэмтэл их

5.

Тухайн номын сан нь чимээ ихтэй

6.

Танхимд уншлага хийхэд ширээ хүрэлцдэггүй

7.

Ажиллах цаг нь уртасгах

Гэх мэт асуудлууд тулгарч байна.Үүнээс гарах арга зам нь номын тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, шаардлагатай номыг дахин нэг удаа сунган, номыг өгөх болон авахдаа номын гэмтлийг шалган гэмтэлтэй бол энгийн аргаар сэлбэн засуулан, танхимд уншлага хийхэд чимээгүй орчинг бүрдүүлэх нь зүйтэй. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд тухайн номын сангаас эсвэл сургуулийн удирдах албан тушаалтанууд тодорхой арга хэмжээ авбал зохистой.


Дээрх асуудлуудыг арилган эрдмийн их өргөө болох номын сангийн таатай орчиныг бүрдүүлцгээе..........

Dariaka 230  
Dariaka 230  
Advertisement