Page 1

Göta kanal – ”Sveriges längsta tekniska högskola” Ett nätverk av kanaler började byggas i England med början på 1750talet. De var främst viktiga transportleder för den industriella revolutionens råvaror och färdiga produkter. I Sverige – med långa avstånd och kalla vintrar – var kanaler av relativt mindre betydelse. Men Göta kanal byggdes inte bara med tanke på industritransporter utan också för att vara en militär transportled, för att kunna flytta manskap och krigsmateriel från kust till kust. Farleden går också via Karlsborgs fästning vid Vätterns västra strand, fästningen som byggdes för att kunna härbärgera Riksdagen och Kungahuset vid krigsfara. Initiativtagare till kanalbygget, som startade 1810, alltså för 200 år sedan, var sjöofficeren Baltzar von Platen. Den brittiske ingenjören Thomas Telford inbjöds att staka ut kanalens sträckning, och grävningsarbetet utfördes till största delen av soldater ur den indelta armén. Efter 7 miljoner dagsverken var Sveriges största tekniska projekt slutligen genomfört 1832. De många soldaterna fick lära sig nya färdigheter: grävning, sprängning, träarbete, stenarbete, murning, arbetsorganisation (därav benämningen Sveriges längsta tekniska högskola). För att tillverka portar till de 58 slussarna byggdes en stor verkstad vid Motala, länge Sveriges största mekaniska verkstadsindustri. Här inrättades också en yrkesskola för utbildning av verkstadsmekaniker. Göta kanal fick aldrig den industriella betydelse som avsetts. När den äntligen var färdigbyggd stod järnvägsepoken för dörren. I dag är Göta kanal – 87 km lång och därmed Sveriges längsta fastighet – en av våra mest betydande turistattraktioner. Jan Hult (texten något reviderad av Marie Ekman, juni 2010)


Göta kanal Utställda skrifter Ahlberg, Birgitta, Göta kanal : en färd med kanalbåt Göteborg – Stockholm. 1946 * Dahlberg, Folke, Göta kanal ; med teckningar av författaren. [Ny utg.] 1978 *** Danielsson, Tage, De händer som grävde på Göta kanal. Ingår i: Svenska turistföreningens årsbok 1995, s. 6-7 ** De Maré, Eric, Swedish cross cut : a book on the Göta canal. 1964 * Flodin, Nils, Göta kanal : en historisk-teknisk beskrivning. 1984 * Gibb, Alexander, The story of Telford : the rise of civil engineering. 1935 * Göta kanals historia / på uppdrag av direktionen över Göta kanalverk och under medverkan av Nils Ahlberg… ; utgiven av Samuel E. Bring. D. 1-2. 1922-30 * Hedberg, Bengt, En försommarresa med Juno. Ingår i: Svenska turistföreningens årsbok 1995, s. 60-79 ** Nerman, Gustaf, Göta kanals historia från äldsta tider till våra dagar. Afd. 1-3. 1895-1897 * Platen, Baltzar von, Försök till utredning af följderna utaf den arbetsmethode vid Götha kanal blifvit brukad samt dervid använd kostnad jemte en blick på denna kanals blifvande nytta. 1822 * Rolt, Lionel Thomas Caswell, Thomas Telford 1958 * Rolt, Lionel Thomas Caswell, Thomas Telford 1979 * * Tillhör Chalmers Bibliotek ** Tillhör Chalmers Bibliotek, A-biblioteket *** Privat ägo Utställning Juni - Augusti 2010

Göta kanal - Sveriges längsta tekniska högskola  
Göta kanal - Sveriges längsta tekniska högskola  

Om Göta kanal med lästips.

Advertisement