Page 1

Funktionalismen var en revolution vars mål var att skapa en arkitektur för det moderna industrisamhället, sådant man såg det växa fram i nittonhundratalets början. Inspirationen kom från laboratoriets och verkstadsindustrins instrument och maskiner i sköna, rena former. Något liknande ville arkitekterna åstadkomma, även om byggnader fortfarande till större delen uppfördes hantverksmässigt — men man siktade mot en framtida industriproduktion. Första världskriget 1914-18 drabbade byggandet hårt. Efter kriget fanns ett enormt behov av vardagliga bostäder för industriarbetare och andra. Detta blev en huvuduppgift för arkitekterna som de inte var vana vid, och kunskap måste utvecklas. Det gällde att till begränsad kostnad ge så många människor som möjligt goda bostäder. Detta krävde analyser av funktioner och mått, något som ingenjörer var mer hemma i än arkitekter. Amerikanen Taylors studier av arbetsprocesser inom industrin gav metoder. De slagkraftigaste visionerna av den nya arkitekturen skapades av den schweizisk-franske arkitekten Le Corbusier. Stor uppmärksamhet väckte hans modellägenhet på Parisutställningen 1925. I Tyskland grundade Walter Gropius 1919 konst- och designskolan Bauhaus, en legendarisk utbildningsanstalt, som dock inte tog upp egentlig arkitektutbildning förrän 1927. Typiska för den tyska funktionalismen blev bostadsområden med smålägenheter i parallella lamellhus. Berömd som "pilotstad" blev Frankfurt under stadsbyggnadschefen Ernst May. Hos honom arbetade Margarete Schütte-Lihotzky, Österrikes första kvinnliga arkitekt, som utformade det mönsterbildande lilla "Frankfurtköket".

Hitlers maktövertagande 1933 gjorde förhållandena omöjliga för funktionalisterna i Tyskland. En stor grupp, däribland May och SchütteLihotzky, reste till Sovjet där de kunde arbeta i några år tills Stalin satte stopp. Andra, som Gropius, for västerut och hamnade i USA, dit de förde med sig idéerna. Där kom de att omvandlas till en "International Style" med höghus klädda i förtillverkade element av stål och glas, mer strikta än den ursprungliga funktionalismens skönt visionära former. Björn Linn, april 2009

Funktionalismen Internationellt  

Om funktionalismen.

Funktionalismen Internationellt  

Om funktionalismen.

Advertisement