Issuu on Google+

MARKETINGRAPPORT MARKETINGRAPPORT FOR REPLICA PRINT, BACHELOR PROJEKT. APRIL / MAJ 2009. UDARBEJDET AF MADS CHALMER RASMUSSEN.


INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE FOR MARKETINGSRAPPORT.

EMNE

SIDE

KUNDEN

3

MÅLSÆTNING

3

MÅLGRUPPE

4

KONKURRENTER

4

POSITIONERING / USP

5

KREATIV STRATEGI

5

MEDIEVALG

6

VIRKEMIDLER

6

KONKLUSION

7

REFERENCER

7

Bachelor projekt april/maj 2009. Marketing / strategi rapport for Replica Print. Udarbejdet af Mads Chalmer Rasmussen. Skolen For Visuel Kommunikation.


KUNDEN.

BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN “REPLICA PRINT”

Virksomhedens navn “Replica” blev i samarbejde med kunden udvidet til “Repilca Print”, for at tydeliggøre forretningens profession overfor kunderne. “Replica Print” åbner deres første forretning i Trondheim centrum sommeren 2009. Replica Print tilbyder alt lige fra:

• Print af tryksager • Visitkort • Plakater • Plot • Brochurer • Tegningskopier • Roll-ups • Stof-print • og meget mere..

Replica Print tilbyder også efterbehandling af kundens tryksag/print. Derudover står Replica Print også til rådighed ved grafisk udformning af en tryksag, da virksomheden har egne grafikere. Replica Print henvender sig til dem, der ønsker sig en original og gennemarbejdet tryksag af høj kvalitet. Brugevenligheden er også en vigtig faktor for Replica Print. Problemstillinger:

• Hvordan skaber jeg en visuel identitet, som Replica Print kan identificere sig med ?

• Hvordan gør jeg Replica Print synlig for kunderne ?

MÅLSÆTNING.

MÅLSÆTNING MED KOMMUNIKATIONEN.

Replica Print’s målsætning er at forhøje værdien af den endelige tryksag for kunden via virksomhedens image og den service, virksomheden yder.

3


MÅLGRUPPE. BESKRIVELSE AF MÅLRUPPER.

Replica Print’s målgruppe er todelt. Privatkunder og erhvervskunder. Primær målgruppe: B2B (Business-to-business), som omfatter erhvervskunder f.eks. reklame- bureauer, arkitekter, teatre, mindre virksomheder, offentlige institutioner osv. Sekundær målgruppe: B2C (Business-to-consumer), som omfatter privatkunder, f.eks. studerende, gadekunder generelt m.fl.

KONKURRENTER. BESKRIVELSE AF KONKURRENTERNE.

Replica Print’s konkurrenter er lignende printforretninger. Nogen eksisterer kun på nettet, andre har en butik ligesom Replica Print selv. Herunder er et par eksempler på Replica Print´s konkurrenter og hvilke indtryk de giver mig. www.wennberg.no

• Erfaring • Teknisk udtryk

www.discountprint.no

• Hurtigt og enkelt • Billigt

www.blinkprint.no

• Tidsgaranti • Nystartet virksomhed

4


USP. (UNIQUE SELLING PROPOSITION) HVILKET INDTRYK SKAL REPLICA PRINT EFTERLADE HOS KUNDEN?

USP1

• Kvalitetsprint

Efterladt indtryk hos kunderne:

• Kvalitet • Brugervenlighed • Visuelt stærkt image

KREATIV STRATEGI. HVAD VIL DU GØRE?

Replica Print skal synliggøres for offentligheden. Samtidig med at forretningen åbnes i centrum, offentligøres hjemme-siden www.replicaprint.no. Derudover vil der køre en kampagne for begge målgrupper i følgende relevante medier: B2B (Business-to-business)

• Kampagne i avisen “Byens Næringsliv”, som er en del af “Byavisen Trondheim”.

B2C (Business-to-consumer)

• Plakater i busskure i Trondheim by, samt annoncer i “Byavisen Trondheim”.

5


MEDIEVALG.

HVILKE KOMMUNIKATIONSKANALER ER RELEVANTE ?

1. En folder, som beskriver hvad Replica Print tilbyder og hvilke værdier virksomheden har. 2. En hjemmeside, som viser hvad Replica Print til- byder og hvilke værdier virksomheden har. 3. Facadeskilt. 4. En samlet kampagne for både den primære og sekundære målgruppe. 5. Vareprøver med Replica Print som afsender:

• Eksempel på limbinding (Efterehandling) • Eksempel på plakat (Print)

VIRKEMIDLER.

HVILKE BUDSKABER OG SIGNALER SKAL BRUGES?

Budskab: Alle kan få lavet et kvalitetsprint, hvis de benytter Replica Print. Signaler: Replica Print ønsker at signalere:

• Faglig kompetance • Kvalitet • Brugervenlighed

6


KONKLUSION.

KORT OPSUMMERING AF HELE PROJEKTET

Ny printvirksomhed, som ønsker at nå ud til kunderne vha. dens image. Virksomheden skal spille på kvalitet og brugervenlighed.

REFERENCER. NOTER & HENVISNINGER

1

”Marketing Management” af Philip Kotler 2003 s. 310 - 314

7Replica Print Marketing report