Katalog Chladiarenska gescia

Page 1

Obchodný katalóg

Chladiarenská gescia, spol. s r.o. Jánošíkova 5 Trnava Tel.: +421 33 550 30 20 Fax: +421 33 550 26 39 www.chladges.sk chladges@chladges.sk


OBSAH 1. CHLADIVÁ..................................................................................................................................... 5 2. KOMPRESORY – ACC - Cubigel ................................................................................................ 6 2.1 Kompresory - ACC-Cubigel R-134a LBP ............................................................................ 6 2.2 Kompresory - ACC-Cubigel R-600a LBP ............................................................................ 6 2.3 Kompresory - ACC-Cubigel R-404A, 507 LBP ................................................................... 7 2.4 Kompresory - ACC-Cubigel R-404A, 507 HMBP ............................................................... 7 2.5 Kompresory - ACC-Cubigel R-134a HMBP ........................................................................ 8 3. KONDENZAČNÉ JEDNOTKY – ACC - cubigel ....................................................................... 9 3.1 Kondenzačné jednotky – ACC – Cubigel R-134a HMBP ....................................................... 9 3.2 Kondenzačné jednotky – ACC – Cubigel R-404A,507 LBP ............................................. 10 3.3 Kondenzačné jednotky – ACC – Cubigel R-404A,507 HMBP ............................................ 11 4. KOMPRESORY - ASPERA ........................................................................................................ 12 4.1 Kompresory – Aspera R-134a HBP ................................................................................... 12 4.2 Kompresory – Aspera R-600a LBP .................................................................................. 12 4.3 Kompresory – Aspera R-290 MBP ................................................................................. 13 4.4 Kompresory – Aspera R-404A MBP ................................................................................. 13 4.5 Kompresory – Aspera R-404A LBP................................................................................... 14 4.6 Kompresory – Aspera R-290 LBP .................................................................................. 14 5. KONDENZAČNÉ JEDNOTKY - ASPERA .............................................................................. 15 5.1 Kondenzačné jednotky – Aspera R-404A MBP ..................................................................... 15 6. KOMPRESORY - DANFOSS ..................................................................................................... 16 6.1 Kompresory - Danfoss R-134a LBP, HBP ....................................................................... 16 6.2 Kompresory - Danfoss R-404A LBP ................................................................................ 16 6.3 Kompresor – Danfoss R-600a LBP, HBP ......................................................................... 16 6.4 Kompresory - Danfoss R-134a LBP.................................................................................... 16 7. KOMPRESORY - MANEUROP ................................................................................................ 17 7.1 Kompresory - Maneurop R-134a, R-404A, R-507 ................................................................... 17 8. KONDENZAČNÉ JEDNOTKY - MANEUROP ....................................................................... 17 8.1 Kondenzačné jednotky - Maneurop R-134a, R-404A, R-407C .............................................. 17 9. KOMPRESORY – tecumseh ....................................................................................................... 18 9.1 Kompresory – Tecumseh R-404A LBP ............................................................................... 18 9.2 Kompresory – Tecumseh R-404A HBP ............................................................................... 18 10. KOMPRESORY rotačné - LG ................................................................................................... 19 10.1 Kompresory rotačné R-407C ................................................................................................... 19 10.2 Kompresory rotačné R-410A ................................................................................................... 19 11. Kompresory rotačné – toshiba .................................................................................................... 19 12. VÝPARNÍKY VENTILÁTOROVÉ ........................................................................................... 20 12.1 Výparníky ECO - Luvata.......................................................................................................... 20 12.2 Výparníky ECO – EVS ............................................................................................................ 22 12.3 Výparníky Friga – Bohn MRE... ...................................................................................... 23 12.4 Výparníky lamelové ................................................................................................................. 24 13. KONDENZÁTORY ...................................................................................................................... 24 13.1 Kondenzátory beztrubkové CAVF ........................................................................................... 24 13.2 Kondenzátory trubkové s ventilátorom FC .............................................................................. 25 14. VÝMENNÍKY ............................................................................................................................... 25 14.1 Výmenníky trubkové ................................................................................................................ 25 14.2 Výmenníky doskové SR-B3-0XX ............................................................................................ 26 15. TRUBKY MEDENÉ ,TVAROVKY, KAPILÁRY, PÁJKA, UPEVŇOVACIE PRVKY ...... 27 15.1 Trubky medené izolované ........................................................................................................ 27 15.2 Tvarovky navarovacie medené ................................................................................................. 28 1


15.3 Kapiláry medené ....................................................................................................................... 29 15.4 Kapiláry medené prepojovacie ................................................................................................. 29 15.5 Pájka Ag ................................................................................................................................... 29 16. IZOLÁCIA .................................................................................................................................... 30 16.1 Izolácia kaučuková – 2 m dĺžka ............................................................................................... 30 16.2 Izolácia kaučuková ................................................................................................................... 31 16.3 Pásky samolepiace .................................................................................................................... 31 16.4 Upevňovacie prvky ................................................................................................................... 32 17. MATKY A SPOJKY .................................................................................................................... 32 18. OLEJE ........................................................................................................................................... 33 18.1 Esterové oleje ........................................................................................................................... 33 18.2 Minerálne oleje ......................................................................................................................... 33 18.3 Vývevové oleje ......................................................................................................................... 33 18.4 Čistiace a dezinfekčné prostriedky ........................................................................................... 33 19. REGULÁTORY ............................................................................................................................ 34 20. ROZVÁDZAČE – 240 V, 400 V .................................................................................................. 34 21. DATALOGERY - PRE ZÁZNAM TEPLOTY A VLHKOSTI ............................................... 35 22. VYHRIEVACIE KÁBLE ............................................................................................................ 36 22.1 Vyhrievacie káble FLEX .......................................................................................................... 36 22.2 Vyhrievacie káble FLEXELEC silikónové .............................................................................. 36 22.3 Ohrev na kompresory ............................................................................................................... 36 23. VENTILY ELEKTROMAGNETICKÉ ..................................................................................... 37 23.1 Ventily elektromagnetické Honeywell Flica ............................................................................ 37 23.2 Ventily elektromagnetické Danfoss ......................................................................................... 37 24. VENTILY TERMOSTATICKÉ EXPANZNÉ .......................................................................... 38 24.1 Ventily termostatické expanzné Honeywell Flica .................................................................... 38 24.2 Ventily termostatické expanzné bez MOP ............................................................................... 38 24.3 Ventily termostatické expanzné s MOP ................................................................................... 38 24.4 Trysky pre ventily TMV a TMVX ........................................................................................... 38 24.5 Ventily termostatické expanzné Danfoss ................................................................................. 39 24.6 Trysky pre ventily T/TE 2 ........................................................................................................ 39 24.7 Trysky pre ventily TEX 5 ......................................................................................................... 39 24.8 Ventily termostatické expanzné Alco ....................................................................................... 40 24.9 Trysky ....................................................................................................................................... 40 25. VENTILY AUTOMATICKÉ ...................................................................................................... 40 25.1 Ventily automatické Honeywell Flica ...................................................................................... 40 26. PRIEZORNÍKY ............................................................................................................................ 41 26.1 Priezorníky Castel .................................................................................................................... 41 27. DEHYDRÁTORY......................................................................................................................... 41 27.1 Dehydrátory navarovacie tužkové DeNa .................................................................................. 41 27.2 Filterdehydrátory ALCO ......................................................................................................... 42 27.3 Filterdehydrátory KMP ........................................................................................................... 43 28. SPOJKY ANTIVIBRAČNÉ ........................................................................................................ 44 29. PRESOSTATY .............................................................................................................................. 45 29.1 Presostaty Ranco ...................................................................................................................... 45 29.2 Presostaty FC ............................................................................................................................ 45 29.3 Presostaty KP Danfoss ............................................................................................................ 45 29.4 Mini presostaty Ranco .............................................................................................................. 45 30. TERMOSTATY ............................................................................................................................ 46 30.1 Termostaty - chladničkové a mrazničkové ............................................................................... 46 30.2 Termostaty priestorové Prodigy .............................................................................................. 46 30.3 Termostaty priestorové Ranco .................................................................................................. 46 31. VENTILÁTORY........................................................................................................................... 47 31.1 Ventilátory EBM ...................................................................................................................... 47 31.2 Ventilátory s prírubou............................................................................................................... 47 2


31.3 Ventilátory axiálne ................................................................................................................... 48 31.4 Ventilátory tangenciálne 240 V ................................................................................................ 48 32. VENTILY ...................................................................................................................................... 49 32.1 Ventily spätné – FC .................................................................................................................. 49 32.2 Ventily reverzné 4cestné .......................................................................................................... 49 32.3 Ventily guľové uzatváracie Castel........................................................................................... 49 32.4 Ventily Rotalock ....................................................................................................................... 49 33. PRÍSLUŠENSTVO KU KLIMATIZÁCIÁM ............................................................................ 50 33.1 PVC žľaby a tvarovky .............................................................................................................. 50 33.2 Čerpadlá kondenzu Aspen ........................................................................................................ 51 33.3 Konzoly .................................................................................................................................... 51 33.4 Hadice na kondenz a príslušenstvo........................................................................................... 52 34. NÁRADIE A POMÔCKY ........................................................................................................... 53 34.1 Náradie REFCO........................................................................................................................ 53 34.2 Iné náradie a pomôcky.............................................................................................................. 54 34.3 Náradie a pomôcky na opravu autoklimatizácií ....................................................................... 61

3


4


1.

CHLADIVÁ

Typ Solkane® 134a Solkane® 404A Solkane® R – 410A Solkane® R – 407C HFO 1234yf R 32 R 407H IZOBUTAN (R–600a) PROPAN (R-290)

420 g 390 g

SUPER FLUSH

Prípravok na preplach okruhu

Chladivá dodávame v tlakových nádobách o objeme 6, 12, 27 a 60 litrov.

Zberače chladiva Zberač chladiva 1 l Zberač chladiva 3 l Zberač chladiva 3,40 l Zberač chladiva 5,90 l Zberač chladiva 9,55 l Zberač chladiva 11,45 l

CR-101 CR-102 CR-103 CR-104 CR-105 CR-106

5


2.

KOMPRESORY – ACC - CUBIGEL

2.1 Kompresory - ACC-Cubigel R-134a LBP Hermetické kompresory pre použitie s kapilárou. Rozsah teplôt LBP -35°C až -10°C. Napájacie napätie 220 – 240 V/50 Hz.

Typ

GD 24 AA GD 36 AA GL 45 AA GL 60 AA GL 70 AA GL 80 AA GL 90 AA GL 99 AA GP 12 AB GP 14 FB GP 16 FB GX 18 FB GX 21 FB GX 23 FB

HP

Chladiaci výkon W To -25°C, Tk +55°C

1/20 1/10 1/8 1/6 1/5 1/5 ¼ ¼ 1/3 3/8 3/8 1/2 5/8 5/8

34 61 81 106 120 144 164 174 190 228 266 395 488 605

Pri kompresoroch rady X je nutné použiť chladenie MK ventilátorom.

2.2 Kompresory - ACC-Cubigel R-600a LBP Hermetické kompresory pre použitie s kapilárou. Napätie 220 – 240 V/50 Hz, kompresory s vysokou účinnosťou. Rozsah teplôt LBP -30°C až -10°C.

Typ

HVY 45 AA HTK 55 AA HTK 70 AH HTK 80 AA HMK 95 AH HTK 12 AA HP Y 14 AA HPY 16 AA

HP

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/5 ¼

Chladiaci výkon W To -25°C, Tk +55°C

52 69 80 101 126 149 166 181

6


2.3 Kompresory - ACC-Cubigel R-404A, 507 LBP Hermetické kompresory pre použitie s expanzným ventilom. Napätie 220 – 240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz. Rozsah teplôt LBP -40°C až -10°C. Typ

ML 60 FB ML 90 FB MP 12 FB MP 14 FB MX 18 FB MX 21 FB MX 23 FB MS 26 FB MS 26 FB – V MS 30 FB MS 30 FB – V MS 34 FB MS 34 FB – V MS 34 F3– 400 V MS 34 F3– V – 400 V

HP

1/5 1/3 3/8 1/2 5/8 2/3 7/8 3/4

Chladiaci výkon W (To) T11 +32°C, Tk +55°C -30 -25 -20

128 193 234 291 397 415 535 463

170 264 335 404 547 605 720 631

219 342 449 535 723 827 936 993

Prevedenie s ventilom Rotalock

7/8

626

893

1194

Prevedenie s ventilom Rotalock

1

729

1040

1395

Prevedenie s ventilom Rotalock

1

729

1040

1395

Prevedenie s ventilom Rotalock

2.4 Kompresory - ACC-Cubigel R-404A, 507 HMBP Hermetické kompresory pre použitie s expanzným ventilom. Napätie 220 – 240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz. Rozsah teplôt HMBP -25°C až +10°C.

Typ

HP

ML 40 TB ML 60 TB ML 90 TB MP 12 TB MP 14 TB MX 16 TB MX 18 TB MX 18 TB – V MX 21 TB MR 22 TB – V MS 26 TB MS 26 TB – V MS 34 TB MS 34 TB – V MS 34 F3-400 V MS 34 F3-400 V

1/6 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 7/8

Chladiaci výkon W (To) T11 +32°C, Tk +55°C -15 -10 -5

208 271 451 619 745 810 936

260 343 569 784 931 980 1185

320 428 705 975 1142 1190 1471

Prevedenie s ventilom Rotalock

1

940

1280

1625

Prevedenie s ventilom Rotalock

1 1/8

1263

1647

2085

Prevedenie s ventilom Rotalock

15/8

1812

2310

2864

Prevedenie s ventilom Rotalock

1 1/8

1263

1647

2085

Prevedenie s ventilom Rotalock

7


2.5 Kompresory - ACC-Cubigel R-134a HMBP Hermetické kompresory pre použitie s expanzným ventilom. Napätie 240 V/50 Hz. Rozsah teplôt HMBP -25°C až +10°C.

Typ

GD 40 MBc GL 45 TB GL 60 TB GL 80 TB GL 90 TB GP 12 TB GP 14 TB GP 16 TB GX 18 TB GR 18 TB – V GX 23 TB GS 26 TB GS 26 TB – V GS 30 TB GS 30 TB – V GS 34 TB GS 34 TB – V

HP

1/8 1/6 1/5 1/5 ¼ 3/8 3/8 3/8 1/2

Chladiaci výkon W (To) T11 +32°C, Tk +55°C -15 -10 -5

118 134 171 214 261 339 376 476 539

156 174 223 284 340 456 500 619 708

198 222 285 362 434 583 646 788 907

Prevedenie s ventilom Rotalock

5/8 3/4

677 706

886 998

1131 1313

Prevedenie s ventilom Rotalock

7/8

789

1127

1506

Prevedenie s ventilom Rotalock

1

1073

1460

1870

Prevedenie s ventilom Rotalock

8


3.

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY – ACC - CUBIGEL

3.1 Kondenzačné jednotky – ACC – Cubigel R-134a HMBP Pre použitie s expanzným ventilom. Napätie 220 - 240 V/50 Hz. Rozsah teplôt HMBP -25°C až +10°C. Prevedenie: 1N - navarovacie vývody, bez zberača a ventilov 3N - navarovacie vývody, plniaci ventil, so zberačom.

Typ

HP

Valec cm3

CGL 45 PB 1NR CGL 60 TB 3NR CGL 90 TB 3NR CGP 12 TB 3NR CGP 14 TB 3NR CGX 18 TB 3NR CGX 23 TB 3NR CGS 26 TB 3NR CGS 34 TB 3NR

1/8 1/5 ¼ 3/8 3/8 ½ 5/8 ¾ 1

4,50 5,67 8,80 12,00 14,00 18,12 23,2 25,95 34,25

Typ

CGL 45 PB 1NR CGL 60 TB 3NR CGL 90 TB 3NR CGP 12 TB 3NR CGP 14 TB 3NR CGX 18 TB 3NR CGX 23 TB 3NR CGS 26 TB 3NR CGS 34 TB 3NR

Príkon To +7,2 °C A W

1,2 1,5 2,1 3,59 3,4 5,1 6,02 6,3 6,6

Chladiaci výkon W (To) T11 +32°C, Tk +55°C -15 -10 -5

220 250 360 602 590 845 960 1030 1300

184 232 342 448 499 653 781 1001 1290

231 293 430 568 629 822 973 1255 1623

286 361 532 702 777 1014 1185 1551 1992

Hmotnosť kg

13 17 17 20 20 26 31 36 37

Vývody

Šírka

Rozmery mm Dĺžka

Výška

305 325 330 350 350 361 450 425 425

375 425 375 425 375 510 480 520 500

210 235 245 270 270 297 312 350 350

Sanie

¼ trubka Cu 3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 1/2R serv.vent. Rotalock 1/2R serv.vent. Rotalock 5/8R Rotalock 5/8R Rotalock

Výtlak

1/4 1/4F 1/4F 1/4F 3/8R 3/8R 3/8R 3/8R

9


3.2 Kondenzačné jednotky – ACC – Cubigel R-404A,507 LBP Pre použitie s expanzným ventilom. Napätie 220 - 240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz. Rozsah teplôt LBP -40°C až -10°C. Prevedenie: 3N - servisné ventily, so zberačom

Typ

HP

3/8 CMP 12 FB 3N ½ CMX 16 FB 3N 5/8 CMX 18 FB 3N ¾ CMX 21 FB 3N ¾ CMS 26 FB 3N 7/8 CMS 30 FB 3N 1 CMS 34 FB 3N CMS 34 F3 3N-400V 1 Typ

CMP 12 FB 3N CMX 16 FB 3N CMX 18 FB 3N CMX 21 FB 3N CMS 26 FB 3N CMS 30 FB 3N CMS 34 FB 3N CMS 34 F3 3N-400V

Príkon To -23,3 °C A W

Valec cm3

12,00 16,2 18,4 21,2 26,15 29,93 34,25 34,25

2,7 3,97 3,03 4,05 4,2 5,1 6,3 2,7

Chladiaci výkon W (To) T11 +32°C, Tk +55°C -30 -25 -20

450 635 644 807 800 1035 1180 1220

443 569 620 694 1003 1148 1231 1231

554 697 774 852 1313 1435 1540 1540

677 824 941 1017 1619 1737 1919 1919

Hmotnosť kg

22,3 24,0 28,0 29,8 39,0 39,0 39,0 44,0

Vývody

Šírka

Rozmery mm Dĺžka

Výška

320 350 350 361 425 425 425 425

425 425 510 510 525 525 525 545

245 270 275 303 355 355 355 355

Sanie

3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 1/2R serv.vent. Rotalock 3/8F serv.ventil 1/2R Rotalock 5/8R Rotalock 5/8R Rotalock 5/8R Rotalock

Výtlak

1/4F 3/8F 3/8R 3/8F 3/8R 3/8R 3/8R 3/8R

10


3.3 Kondenzačné jednotky – ACC – Cubigel R-404A,507 HMBP Pre použitie s expanzným ventilom. Napätie 220 - 240 V/50 Hz, 400 V/50 Hz. Rozsah teplôt HMBP -25°C až +10°C. Prevedenie: 3N - servisné ventily, so zberačom

Typ

HP

1/5 CML 45 TB 3N ¼ CML 60 TB 3N 3/8 CML 90 TB 3N ½ CMP 12 TB 3N ½ CMP 14 TB 3N 7/8 CMX 18 TB 3N 1 CMR 22 TB 3N 1 3/8 CMS 26 TB 3N CMS 26 T3 3N-400V13/8 1 5/8 CMS 34 TB 3N Typ

CML 45 TB 3N CML 60 TB 3N CML 90 TB 3N CMP 12 TB 3N CMP 14 TB 3N CMX 18 TB 3N CMR 22 TB 3N CMS 26 TB 3N CMS 26 T3 3N-400V CMS 34 TB 3N

Príkon To +7,2 °C A W

Valec cm3

4,50 5,67 8,80 12,00 14,00 18,40 21,74 25,95 25,95 34,25

2,0 2,7 3,9 4,5 4,8 6,98 6,3 8,9 3,4 12

Chladiaci výkon W (To) T11 +32°C, Tk +55°C -15 -10 -5

348 477 700 860 1000 1370 1228 1772 1700 2424

300 409 646 899 973 1206 1356 1855 1855 2424

361 491 775 1081 1173 1424 1649 2222 2222 2959

427 579 913 1279 1387 1648 1972 2612 2612 3480

Hmotnosť kg

14,6 22,5 23,9 29,8 29,9 33,0 41,7 43,7 43,7 45,3

Vývody

Šírka

Rozmery mm Dĺžka

Výška

325 330 355 425 425 430 455 455 455 455

425 425 425 480 500 500 525 515 515 515

235 245 270 350 350 350 440 440 440 440

Sanie

3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 3/8F serv.ventil 1/2R serv.vent. Rotalock 1/2R Rotalock 1/2R Rotalock 5/8R Rotalock 5/8R Rotalock

Výtlak

1/4F 1/4F 3/8F 3/8F 3/8F 3/8R 3/8R 3/8R 3/8R 3/8R

11


4.

KOMPRESORY - ASPERA

4.1 Kompresory – Aspera R-134a HBP Rozsah teplôt -20°C až +10°C. Napájacie napätie 240 V/ 50 Hz, 400 V/ 50 Hz.

Typ

EMT 37 HDP EMT 45 HDR EMT 50 HDP EMT 6144 Z EMT 6160 Z EMT 6170 Z NEK 6160 Z NEK 6170 Z NEK 6187 Z NEK 6210 Z NEK 6212 Z NEK 6214 Z NT 6215 Z NT 6217 Z NT 6220 Z NJ 6220 Z NJ 6226 Z

Objem valca cm3

Príkon A

-15

3,4 3,97 4,5 5,19 6,76 7,69 7,28 8,69 9,99 12,11 14,28 16,8 17,39 20,44 22,37 26,11 34,38

4,3 5,4 5,4 8,5 9,8 10,4 11,5 12,4 16,1 19,5 19,5 25,5 20,7 25 28 35 31

142 146 191 232 298 330 281 336 378 456 534 593 621 754 800 822 1144

4.2 Kompresory – Aspera

R-600a

Chladiaci výkon W Tk +45°C -10 -5

181 184 242 294 377 418 355 422 477 578 665 752 796 938 1010 1104 1497

228 229 303 367 469 522 448 527 600 726 828 945 1014 1173 1260 1419 1892

0

245 284 374 395 504 559 481 572 654 787 897 1026 1090 1256 1554 1780 2340

LBP

Hermetické kompresory pre použitie s kapilárou. Napätie 220 – 240 V/50 Hz, kompresory s vysokou účinnosťou. Rozsah teplôt LBP -30°C až -10°C.

Typ

EMT 40 CLP EMT 46 CLP EMY 55 CLP EMX 70 CLC NBM 1116Y NBM 1117Y NBY 1118Y

HP

Chladiaci výkon W To -25°C, Tk +55°C

92 102 139 142 143 176 203

12


4.3 Kompresory – Aspera

R-290

MBP

Napätie 220 – 240 V/50 Hz, kompresory s vysokou účinnosťou. Rozsah teplôt MBP -20°C až +10°C.

Typ

EMT 6144 U NEK 6181 U NEK 6210 U NEK 6213 U NEK 6217 U NT 6220 U

Valec cm3

Chladiaci výkon W 7,2°C, Tk +54,4°C

4,5 7,28 8,77 12,11 14,28 17,4

4.4 Kompresory – Aspera R-404A MBP Rozsah teplôt -20°C až +10°C. Napájacie napätie 220-240 V/ 50 Hz, 400 V/ 50 Hz. Typ

EMT 6144 GK NEK 6144 GK EMT 6152 GK EMT 6165 GK NEK 6165 GK NEK 6181 GK NEK 6210 GK NT 6217 GK NEK 6213 GK NT 6220 GK NEK 6217 GK NT 6222 GK NT 6224 GK NJ 9226 GK NT 6226 GK NJ 9232 GK NJ 9232 GS NJ 9238 GK NJ 9238 GS

Objem valca cm3

Príkon A

-15

3,97 4,51 4,5 5,19 6,2 7,28 8,77 12,55 12,11 14,5 14,28 17,39 20,44 21,71 22,37 26,11 26,11 32,67 32,67

7,7 9,6 8,5 10,4 12,4 12,0 16,1 25,0 19,3 29,5 21,5 30,0 29,0 27,5 38,0 43,0 13,0 43,0 22,0

307 326 344 392 454 491 598 734 804 858 954 1034 1261 1285 1383 1470 1535 1939 1979

Chladiaci výkon W Tk +45°C -10 -5

377 395 422 482 542 599 724 920 972 1080 1166 1287 1573 1648 1717 1911 1972 2424 2506

458 480 511 586 650 730 877 1148 1171 1342 1411 1597 1933 2066 2108 2413 2476 2970 3091

0

551 580 614 706 781 882 1058 1415 1403 1645 1690 1960 2339 2536 2557 2973 3047 3583 3735

13


4.5 Kompresory – Aspera R-404A LBP Rozsah teplôt -40°C až -10°C. Napájacie napätie 220-240 V/ 50 Hz.

Typ

NEK 2117 GK EMT 2117 GK NEK 2121 GK NEK 1121 GK NEK 1125 GK NEK 2125 GK EMT 2121 GK NEK 2130 GK EMT 2125 GK EMT 2130 GK NEK 2134 GK NT 2168 GK NEK 2150 GK NEK 2168 GK NT 2178 GK NEK 2172 GK NT 2180 GK NJ 2192 GK NT 2192 GK NT 2210 GK NJ 2212 GK NT 2212 GK NJ 2192 GS NJ 2212 GS

Objem valca cm3

Príkon A

4,52 4,5 5,45 5,45 6,2 6,2 5,2 7,4 5,96 6,76 8,78 14,5 12,12 14,3 17,4 16,8 20,44 26,11 22,40 26,2 34,37 27,8 26,11 34,37

9,6 7,7 9,6 15,4 20,2 12,4 8,5 16 9,8 12,14 16,1 25 19,5 24 25 35 26 35 33 36,0 33 15 13,0

4.6 Kompresory – Aspera

-40

Chladiaci výkon W Tk +45°C -35 -30

80 91 104 109 110 120 120 132 140 150 170 206 235 259 273 299 323 348 373 428 472 503 320 361

111 125 139 147 160 160 159 187 185 200 227 310 313 345 373 401 453 509 506 598 694 671 516 615

R-290

149 164 183 191 214 213 204 254 238 257 302 423 408 454 502 531 604 705 669 807 961 876 730 901

-25

194 210 238 246 265 278 258 332 301 326 394 549 522 587 659 687 778 936 865 1056 1276 1125 968 1228

LBP

Napätie 220 – 240 V/50 Hz, kompresory s vysokou účinnosťou. Rozsah teplôt LBP -30°C až -10°C.

Typ

EMT 2121 U EMT 2125 U NEK 2134 U NEK 2160 U

Valec cm3

Chladiaci výkon W To -25°C, Tk +55°C

5,57 5,96 10,00

200 225 338

14


5.

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY - ASPERA

5.1 Kondenzačné jednotky – Aspera R-404A MBP Pre použitie s expanzným ventilom. Napätie 220 - 240 V/50 Hz. Rozsah teplôt MBP -30°C až +5°C. Prevedenie: servisné ventily, so zberačom

Typ

UNB 6144 GK UNB 6152 GK UNE 6181 GK UNE 6210 GK UNE 9213 GK UT 6217 GK UT 6220 GK UJ 9226 GK UJ 9232 GK UJ 9238 GK UJ 9238 GS-400V

HP

Valec cm3

1/5 1/5 1/3 1/3 ½ 2/3 ¾ 1 1 1¼ 1 1/4

4,52 6,05 7,28 7,87 12,12 14,50 17,40 21,70 26,20 32,70 32,70

Typ

UNB 6144 GK UNB 6152 GK UNE 6181 GK UNE 6210 GK UNE 9213 GK UT 6217 GK UT 6220 GK UJ 9226 GK UJ 9232 GK UJ 9238 GK UJ 9238 GS-400V

Príkon To -23,3 °C A W

2,3 3,0 3,5 3,8 3,9 5,1 5,6 6,4 7,8 10,1 3,6

Chladiaci výkon W (To) T11 +32°C, Tk +55°C -15 -10 -5

362 501 590 652 843 1102 1212 1415 1709 2215 2185

283 296 505 557 785 931 1106 1348 1855 2297 2297

341 352 613 663 945 1114 1363 1722 2219 2748 2748

402 436 730 786 1106 1365 1626 2115 2550 3157 3157

Hmotnosť kg

17,4 17,2 23,0 20,8 22,5 34,7 31,7 37,5 42,3 45,3 45,3

Vývody

Šírka

Rozmery mm Dĺžka

Výška

324 310 324 340 340 415 415 415 503 503 600

430 440 430 470 505 495 495 510 600 600 503

233 263 303 303 303 325 325 390 396 421 421

Sanie

Výtlak

3/8F serv.ventil 1/4F 3/8F serv.ventil 1/4F 3/8F serv.ventil 1/4F 3/8F serv.ventil 1/4F 3/8F serv.ventil 1/4F 1/2F serv.ventil 3/8F 1/2F serv.ventil 3/8F 5/8F serv.ventil 3/8F 5/8R serv.ventil Rotalock 1/2R 5/8R serv.ventil Rotalock 1/2R 5/8R serv.ventil Rotalock 1/2R

15


6.

KOMPRESORY - DANFOSS

6.1 Kompresory - Danfoss R-134a

LBP, HBP

Rozsah použitia -35°C až +15°C. Napätie 240 V. Typ

SC 10 G SC 12 G SC 15 G SC 18 G SC 21 G

Príkon A

-35

-15

Chladiaci výkon W 0

10

15

1,72 2,26 2,64 3,05 2,96

23 78 91 117 187

268 360 440 526 606

618 785 915 1087 1268

925 1150 1330 1624 1889

1100 1354 1565 1950 2256

6.2 Kompresory - Danfoss R-404A

LBP

Rozsah použitia -45°C až -5°C. Napätie 240 V. Typ

SC 10 CL SC 12 CL SC 15 CL SC 18 CL SC 21 CL

Príkon A

-40

-25

Chladiaci výkon W -15

-10

-5

2,15 2,72 3,09 3,41 3,71

148 211 262 455

341 475 585 691 887

595 781 943 1095 1306

749 961 1155 1332 1606

921 1159 1389 1593 -

6.3 Kompresor – Danfoss R-600a

LBP, HBP

Rozsah použitia -45°C až -5°C. Napätie 240 V. Príkon A

Typ

-40

-25

Chladiaci výkon W -15

-10

-5

TLES 6 KK.2 TLES 7,5 KK.2 TLES 8 KK.2 TLES 8,7 KK.3 TLES 9 KK.2 NLX 10 KK NLE 11 KK NLE 13 KK NLE 15 KK

6.4 Kompresory - Danfoss R-134a LBP Kompresor pre použitie s kapilárou alebo expanzným ventilom. Rozsah teplôt -30°C až -10°C. Napätie 12-24 V. Typ

BD 35 F BD 50 F

Chladiaci výkon W pri To -25°C (v závislosti na otáčkach za minútu) 2000 2500 3000 3500

22 32

28 39

32 46

36 54 16


7.

KOMPRESORY - MANEUROP

7.1

Kompresory - Maneurop R-134a, R-404A, R-507

Rozsah teplôt -30°C až +10°C. S esterovým olejom. Chlad. výkon W (T0-15°C)

Typ

MTZ – 28 JE 4V MTZ – 40 JH 4V MTZ – 64 MH 4V MTZ – 80 HP 4V MTZ – 100 HS 4V MTZ – 125 HU 4V

2 570 4 162 7 060 8 080 9 390 12 060

Tabuľka chladiaceho výkonu je udávaná pri kondenzačnej teplote +40°C pre chladivo R-404A.

8.

KONDENZAČNÉ JEDNOTKY - MANEUROP

8.1

Kondenzačné jednotky - Maneurop R-134a, R-404A, R-407C

Kondenzačné jednotky pre použitie s expanzným ventilom. Rozsah teplôt HMBP -30°C až 0°C. Napájacie napätie 3 x 400 V/50 Hz. Elektromotor kompresora je istený proti preťaženiu a prehriatiu pomocou tepelnej ochrany, ktorá je zabudovaná priamo vo vnútri vinutia elektromotora. Typ

JME – M – 18 JME – M – 28 JME – M – 40 JME – M – 64 JME – M – 80 JME – M – 100 JME – M – 125

Chladiaci výkon W T0 -15°C,T11 +32°C

1490 3050 4450 6850 8740 10410 12880

Typ -30

JME – M – 18 JME – M – 28 JME – M – 40 JME – M – 64 JME – M – 80 JME – M – 100 JME – M – 125

490 1060 1790 2970 3795 4290 6196

Pripojenie mm Sanie Výtlak

16 16 22 28 28 28 28

10 10 12 12 12 12 12

Chladiaci výkon W (T0 ) pri teplote okolia +32°C, pre chladivo R-404A -25 -20 -15 -10 -5

760 1700 2600 4110 5260 6090 8080

1100 2360 3490 5400 6900 8130 10300

1490 3050 4450 6850 8740 10410 12880

1950 3750 5480 8460 10770 12940 15810

2460 4460 6580 10210 12980 15720 19090

0

3030 5160 7730 12120 15360 18720 22690

17


9.

KOMPRESORY – TECUMSEH

9.1 Kompresory – Tecumseh R-404A LBP Typ

CAJ2432Z CAJ2440Z CAJ2446Z TAJ2446Z -380V CAJ2464Z TAJ2464Z -380V FH2480Z TFH2480Z-380V FH2511Z TFH2511Z-380V TAG2516Z TAG2522Z

Objem valca cm3

Príkon A

-35

18,30 21,00 26,20 26,20 34,50 34,50 53,20 53,20 74,20 74,20 112,50 134,80

6,30 5,70 7,90 2,90 10,00 3,30 16,00 4,80 24,00 5 9,80 12,50

372 463 597 597 820 820 1125 1125 1477 1477 2341 3187

Chladiaci výkon W Tk +45°C -30 -23,3 -20 -15

533 647 821 821 1108 1108 1587 1587 2109 2109 3149 4127

800 955 1186 1186 1579 1579 2303 2303 3155 3155 4623 5855

956 1135 1397 1397 1850 1850 2071 2701 3762 3762 5512 6903

1226 1446 1759 1759 2317 2317 3364 3364 4807 4087 7061 8733

-10

1541 1807 2176 2176 2855 2855 4105 4105 6013 6013 8851 10853

9.2 Kompresory – Tecumseh R-404A HBP Typ

AE4440Z AE4450Z AE4460Z AE4470Z CAJ9480Z TAJ9480Z-380V CAJ9510Z TAJ9510Z-380V CAJ9513Z TAJ9513Z-380V CAJ4517Z TAJ4517Z-380V CAJ4519Z TAJ4519Z-380V TFH4522Z-380V TFH4524Z-380V TFH4531Z-380V TFH4540Z-380V TAG4546Z-380V TAG4553Z-380V TAG4561Z-380V TAG4568Z-380V TAG4573Z-380V

Objem valca cm3

Príkon A

-15

-10

Chladiaci výkon W Tk +45°C -5 -0 7,2

7,60 9,40 11,30 13,30 15,20 15,20 18,30 18,30 24,2 24,20 25,95 25,95 34,45 34,45 39,90 43,50 56,60 74,20 90,20 100,70 112,50 124,40 134,80

3,80 5,20 5,20 5,60 6,70 3,00 8,00 3,00 10,20 3,90 12,70 4,00 15,20 4,80 5,40 6,30 8,20 9,20 11,40 13,70 14,00 15,20 18,00

470 504 667 803 933 933 1167 1167 1308 1308 1606 1606 2120 2120 1951 2299 3055 4043 4035 4633 5389 6533 7121

583 652 1052 1246 1464 1464 1796 1796 2173 2173 2058 2058 2664 2664 2617 3048 3968 5173 5457 6220 7107 8477 9156

716 823 1288 1520 1791 1791 2182 2182 2695 2695 2566 2566 3276 3276 3380 3889 4991 6437 7122 8062 9082 10702 11508

865 1020 1689 1988 2351 2351 2838 2838 3578 3578 3138 3138 3967 3967 4257 4833 6143 7861 9061 10202 11363 13253 14224

1105 1358 1779 2122 2458 2458 2934 2934 3741 3741 4098 4098 5125 5125 5749 6388 8070 10245 12401 13895 15282 17588 18870

15

1383 1806 2215 2605 3093 3093 3704 3704 4737 4737 5350 5350 6632 6632 7720 8359 10580 13349 16850 18845 20527 23305 25053 18


10. KOMPRESORY ROTAČNÉ - LG 10.1 Kompresory rotačné R-407C Typ

NK134P NK164P NJ208P NJ236P NJ282P NP362P NP407P

Menovitý chlad.výkon BTU

Menovitý chlad.výkon kW

Napätie

Kondenzátor µF 400 VAC

8000 9800 12400 14300 17000 22000 24500

2,3 2,8 3,6 4,2 5,0 6,4 7,0

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

27 30 30 30 30 35 55

Menovitý chlad.výkon BTU

Menovitý chlad.výkon kW

Napätie

Kondenzátor µF 400 VAC

7 500 9 000 12 400 14 500 18 000 22 800 24 000

2,2 2,6 3,6 4,3 5,2 5,4 7,0

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

30 30 35 40 50 50 50

10.2 Kompresory rotačné R-410A Typ

GK094P GK113P GK151P GJ176P GJ222P GP270P GP290P

11. KOMPRESORY ROTAČNÉ – TOSHIBA 11.1.Kompresory rotačné R-410A Typ

PA108X PA145X PA200X PA290X

Menovitý chlad.výkon BTU

Menovitý chlad.výkon kW

Napätie

Kondenzátor µF 400 VAC

9 000 12 000 18 750 24 000

2,64 3,52 5,50 7,03

230 V 230 V 230 V 230 V

25/370 35/370 50/400 50/400

19


12. VÝPARNÍKY VENTILÁTOROVÉ 12.1 Výparníky ECO - Luvata Podstropné ventilátorové výparníky, výkony v tabuľkách sú uvádzané na chladivo R-404A. ED – s elektrickým odtávaním. Rozostup lamiel 4 mm

Rozostup lamiel 6 mm

Výkon kW Pri ΔT 8°C

Typ

GCE 252G4 GCE 525E4 GCE 253G4 GCE 253E4 GCE 254G4 GCE 254E4 GCE 313F4 GCE 314F4

2,87 3,29 4,18 4,83 5,56 6,66 9,66 12,77

Typ

GCE 251E6 GCE 252G6 GCE 252E6 GCE 253G6 GCE 253E6 GCE 312F6 GCE 254E6 GCE 313F6 GCE 314F6 GCE 353F6 GCE 353A6 GCE 354F6 GCE 354A6

Rozostup lamiel 8 mm

Výkon kW Pri ΔT 8°C

Typ

Výkon kW Pri ΔT 8°C

1,44 2,28 2,81 3,45 4,18 5,47 5,61 8,28 10,97 11,2 13,29 15,1 17,7

GCE 251E8 ED GCE 252G8 ED GCE 252E8 ED GCE 253G8 ED GCE 253E8 ED GCE 254E8 ED GCE 312F8 ED GCE 313F8 GCE 314F8 ED GCE 352A8 ED GCE 353A8 ED GCE 354F8 ED GCE 355A8 ED

1,23 1,96 2,45 2,95 3,66 4,92 4,96 7,44 9,97 7,94 12 13,4 19,58

Technické údaje výparníkov Séria CTE – rozostup lamiel 4 mm Typ Množstvo vzduch m3/h Dofuk m

252G4

252E4

253G4

253E4

254G4

254E4

313F4

314F4

1626

1536

2440

2305

3250

3070

4495

6000

9

8

11

10

13

12

16

18

Ventilátory Odtávanie W Hmotnosť kg Dĺžka Šírka Výška Vstup-výstup

2x250 2700 21,5 1224 509 431 12-22

2x250 2700 24 1224 509 431 12-22

3x250 3990 30 1674 509 431 12-22

3x250 3990 33 1674 509 431 12-22

4x250 5250 38 2124 509 431 12-28

4x250 5250 41,5 2124 509 431 16-28

3x315 4900 47,5 1974 561 468 16-28

4x315 6300 61 2524 561 468 22-28

20


Séria CTE – rozostup lamiel 6 mm Typ

251 E6R

Množstv o vzduch m3/h Dofuk m

753

Ventilát ory Odtávani e W Hmotnos ť kg Dĺžka Šírka Výška Vstupvýstup

251 E6

252 G6

252 E6

253 G6

253 E6

312 F6

254 E6

313 F6

314 F6

353 F6

353 A6

354 F6

354 A6

813

1695

1626

2540

2430

3190

3250

4970

6390

7510

7280

9860

9705

9

9

10

9

12

11

15

16

17

19

19

18

21

20

1x 250 750

1x 250 1350

2x 250 2700

2x 250 2700

3x 250 3990

3x 250 3990

2x 315 3150

4x 250 5250

3x 315 4900

4x 315 6300

3x 350 5600

3x 350 7700

4x 350 7200

4x 350 9900

12

13,5

20

22,5

28

31

32,5

39

45

58,5

55

60,5

74

80,5

774 509 431 1212

774 509 431 12-22

774 509 431 12-22

774 509 431 12-22

1674 509 431 12-22

1674 509 431 12-22

1424 561 468 12-28

2124 509 431 16-28

1974 561 468 16-28

2554 561 468 16-28

1975 608 544 16-28

1975 608 544 22-35

2525 608 544 22-35

2525 608 544 28-42

Séria CTE – rozostup lamiel 8 mm Typ

251 E8

252 G8

252 E8

253 G8

253 E8

254 E8

312 F8

313 F8

314 F8

352 A8

353 A8

354 F8

355 A8

Množstv o vzduch m3/h Dofuk m

840

172 5

1690

2585

2530

3370

3290

4950

6580

5000

7510

1031 5

1250 0

8

9

8

11

10

12

14

16

18

15

17

20

21

Ventilát ory Odtávani e W Hmotnos ť kg Dĺžka

1x 250 1350

2x 250 270 0 20

2x 250 2700

3x 250 3990

3x 250 3990

4x 250 5250

2x 315 3150

3x 315 4900

4x 315 6300

2x 350 4950

3x 350 7700

4x 350 7200

28

31

39

32,5

45

58,5

46

60,5

70

5x 350 1210 0 98,5

1224

1674

1674

2124

1424

1974

2524

1425

1975

2525

3075

Šírka Výška Vstupvýstup

509 431 12-12

509 431 12-22

509 431 12-22

509 431 12-22

509 431 16-28

561 468 12-28

561 468 16-28

561 468 16-35

608 544 16-28

608 544 22-35

608 544 22-42

608 544 28-42

13,5 774

122 4 509 431 1222

22,5

21


12.2 Výparníky ECO – EVS Prevedenie s roztečou lamiel 3,5/7 mm do To = -18°C. Prevedenie s roztečou lamiel 4,5/9 mm do To = -35°C. Odpad kondenzátora je 1/2". ED – odtávanie elektrickými tyčami.

Typ Chlad.výkon kW Množstvo vzduchu m3/h Dofuk m Motor ventilátora Príkon ventilátora A Výkon ventilátora W Odtávanie W Hmotnosť kg Pripojenie vstup-výstup

41 0,43 290 3,0 1x200 0,35 53 480 4,3 10-1/2“

61 0,53 260 2,5 1x200 0,35 53 480 4,9 10-1/2“

101 0,84 580 5,0 2x200 0,70 106 650 7,1 10-1/2“

131 1,01 520 4,5 2x200 0,70 106 680 7,7 10-1/2“

181 1,70 870 4,5 3x200 1,05 159 1080 11,1 16-1/2“

291 2,06 780 4,0 3x200 1,05 159 1200 12,1 16-1/2“

391 2,52 980 4 3x200 1,05 159 1200 17 16-1/2“

22


12.3 Výparníky Friga – Bohn

MRE...

Podstropné ventilátorové výparníky pre mraziarne. Prevedenie – lamely z hlinníka. Medené trubky s vnútorným drážkovaním. Rozteč lamiel je 4,23 mm Odtávanie – elektrické nerezovými topnými tyčami. Jednofázové 230 V/1/50 Hz Výkony v tabuľkách sú uvádzané pri ∆T1 = 7 K – SC3. (SC3=parametre pri teplote v chladenom priestore -18°C a vyparovacej teplote -25°C)

Typ MRE... Chlad. výkon W ∆T1 = 7 K Plocha m2 Vnút. objem dm3 Množstvo vzduchu m3/h Dofuk m Ventilátory počet ks x ø mm Odtávanie-tyče ks Výkon el. tyčí W Príkon el. tyčí A Hmotnosť kg

Rozmery mm Typ MRE... A B

75

110

135

160

180

210

270

530

820

1070

1210

1440

1660

2230

3,35

3,66

6,10

8,04

8,04

10,05

13,40

0,58

0,63

1,05

1,1

1,38

1,73

2,30

290

650

580

880

880

870

1160

3

3,7

3,5

4,1

4,1

4

4,5

1 x 200

2 x 200

2 x 200

3 x 200

3 x 200

3 x 200

4 x 200

1

1

1

1

1

1

1

400

440

730

960

960

1200

1600

1,8

2,0

3,3

4,4

4,4

5,5

7,3

3

7,5

9,5

14,5

14,5

15

20

75

110

135

160

180

210

270

514 326

784 596

784 596

1174 493

1174 493

1174 493

1504 658

23


12.4 Výparníky lamelové Hrúbka lamely 0,2 mm, Cu trubka 12 x 1 mm Rozmery:

200 x 80 mm, dĺžka 1000, 1250 mm 320 x 40 mm, dĺžka 200, 400, 740, 1190 mm 320 x 84 mm, dĺžka 200, 400, 740, 1190 mm 125 x 104 mm, dĺžka 600, 1000, 1250 mm 125 x 130 mm, dĺžka 600, 1000, 1250 mm

13. KONDENZÁTORY 13.1 Kondenzátory beztrubkové CAVF Rada CAVF je vybavená el.motorom, telo je z hlinníkových lamiel a medených trubiek. Typ

Chlad.výkon ΔT 15 K

Príkon A

Priemer vrtule mm

Prietok vzduchu m3/h

Rozmery A-B-C-D mm

CAVF 73 CAVF 83 CAVF 93 CAVF 113

745 955 1255 1900

0,18 0,2 0,21 0,32

170 200 230 254

245 275 370 645

210x185x78x185 240x215x78x185 270x245x78x189 300x276x78x189

24


13.2 Kondenzátory trubkové s ventilátorom FC Napájanie ventilátorov 240 V/50 Hz. Chlad.výkon Vrtula ø mm Typ

Plocha m2

Prietok vzduchu m3/hod.

Rozmery A-B-C mm

2,0 3,4 4,4 5,4 7,0

410 410 750 1350 1350

280 x 240 x 100 280 x 240 x 100 330 x 280 x 100 400 x 340 x 100 400 x 340 x 135

Plocha m2

Prietok vzduchu m3/hod.

Rozmery A-B-C mm

8,4 11,5 15 18 22 25 33 43 48 55 70

3100 3100 3100 4500 4500 4500 6200 9000 9000 9000 12400

500 x 430 x 130 480 x 430 x 180 550 x 480 x 180 590 x 530 x 180 590 x 530 x 180 750 x 680 x 180 900 x 480 x 200 1015 x 680 x 180 1250 x 630 x 200 1250 x 730 x 200 1250 x 830 x 200

ΔT 15 K

600 1 000 1 300 1 600 2 000

CD-2 CD-3,4 CD-4,4 CD-5,4 CD-7,0

200 200 250 300 300

Napájanie ventilátorov 400 V/50 Hz. Chlad.výkon Vrtula ø mm Typ ΔT 15 K

2 300 3 500 4 400 5 200 6 400 8 100 11 200 14 800 17 500 19 200 20 500

CD-8,4 CD-11,5 CD-15 CD-18 CD-22 CD-25 CD-33 CD-43 CD-48 CD-55 CD-70

350 350 350 400 400 400 2 x 350 2 x 400 2 x 400 2 x 400 4 x 350

14. VÝMENNÍKY 14.1 Výmenníky trubkové Protiprúdový koaxiálny výmenník. Ako vnútorná trubka je použitá špeciálne tvarovaná trubka s veľkou teplozmennou plochou. Typ

SR-BA-009-H SR-BA-012-H SR-BA-015-H SR-BA-018-J SR-BA-024-J SR-BA-030-J SR-BA-036-J SR-BA-042-J SR-BA-048-J SR-BA-060-J SR-BA-072-J

Výkon kW

2,7 3,6 4,5 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 18,0 21,6

Pripojenie mm Chladivo Voda

12 x 10 12 x 10 16 x 12 19 x 12 19 x 12 22 x 12 22 x 12 22 x 12 22 x 12 22 x 12 22 x 12

12 12 16 19 19 22 22 22 28 28 28 25


14.2 Výmenníky doskové SR-B3-0XX Materiál dosiek a pripojenia – nerez oceľ AISI 316. Maximálna pracovná teplota 200°C, minimálna pracovná teplota -195°C. Chladivo R-407C - maximálny prevádzkový tlak 3,0 MPa, max.tlak 4,5 MPa. Pripojenie zváracie Ø max. 42 mm, pripojenie šrobovacie max. G 1 ¼“. Chladivo R-407C - maximálny prevádzkový tlak 4,0 MPa, max.tlak 6,0 MPa. Pripojenie zváracie Ø 22 mm, pripojenie šrobovacie max. G 1 ¼“. Typ A

B

Rozmery mm C

D

F

Teplosmenná plocha m2

172 278 466

42 42 50

7+2,3N 7+2,3N 9+2,4N

(N-2) x 0,014 (N-2) x 0,022 (N-2) x 0,050

202 77 SR-B3-014 315 73 SR-B3-023 511 111 SR-B3-052 N-počet dosiek výmenníka Počet dosiek

SR-B3-014

SR-B3-023

SR-B3-052

Výkon kW Konden. Výparník

Výkon kW Konden. Výparník

Výkon kW Konden. Výparník

1 2,1 3,3 4,3 5,8 7,0

10 20 30 40 50 60

0,9 1,9 3,0 4,0 5,4 6,6

2,2 4,2 6,2

1,8 3,6 5,4

41 21 28 35 42

12,5 19,4 25,5 31,0 36,0

Výkon pre kondenzátor pri Tk 51°C a H2O 45/40°C Výkon pre výparník pri To 4,5°C a H2O 12/7°C

Typ

R-407C SR-B3-14/10 SR-B3-14/20 SR-B3-14/10 SR-B3-14/20 SR-B3-14/40 SR-B3-23/10 SR-B3-23/20 SR-B3-23/30 SR-B3-52/20 SR-B3-52/30 SR-B3-52/40 SR-B3-52/50 SR-B3-52/20 SR-B3-52/30 SR-B3-52/40 SR-B3-52/50 SR-B3-52/60 R-410A SR-B3-52/10 SR-B3-52/20 SR-B3-52/30

Pripojenie

½“ ½“ ½“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1“ 1“ 1“ 26


15. TRUBKY MEDENÉ ,TVAROVKY, KAPILÁRY, PÁJKA, UPEVŇOVACIE PRVKY Medené dehydrované trubky pre inštaláciu chladiarenskej a klimatizačnej techniky. Materiál SF – Cu podľa DIN 1787/17671. Balenie: Trubka mäkká – zvitky v kartónoch - po 50 m (do Ø 16 mm) - po 25 m (od Ø 18 mm) Trubka tvrdá - tyče 4,5 m až 5,5 m. Cu trubka - mäkká Vonkajší priemer x sila steny v mm Názov Hmotnosť kg/1m

6x1 8x1 10 x 1 12 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1

0,14 0,20 0,25 0,31 0,42 0,48 0,59

Cu trubka - tvrdá Vonkajší priemer x sila steny v mm Názov Hmotnosť kg/1m

0,25 0,31 0,42 0,48 0,59 0,75 1,40 1,70 2,91 3,47 4,14 4,86 7,37

10 x 1 12 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2 64 x 2 76 x 2 89 x 2 108 x 2,5

15.1 Trubky medené izolované Vhodné pre vnútornú i vonkajšiu inštaláciu. Rozsah teplôt použitia -45°C až +95°C. Tepelná vodivosť λ (pri 0°C) = 0,036 W/mK DIN 52 615 λ (pri 40°C) = 0,040 W/mK Difúzia vodnej pary μ ≥ 7000 DIN 52 615 Požiarne vlastnosti C 1 – látka ťažko horľavá, samozhášavá, nevedie oheň (dľa ČSN 730862). Priemer potrubia palce

Priemer potrubia mm

Dĺžka zvitku m

1/4“ x 0,8 3/8“ x 0,8 1/2“ x 0,8 5/8“ x 0,8 1/4“ + 3/8“ x 0,8 1/4“ + 1/2“ x 0,8 3/8“ + 5/8“ x 0,8

6,35 x 0,8 9,52 x 0,8 12,7 x 0,8 15,88 x 1,0 6,35 + 9,52 x 0,8 6,35 + 12,7 x 0,8 9,52 + 15,88 x 0,8

50 50 50 25 20 20 25 27


15.2 Tvarovky navarovacie medené Pre použitie v chladiarenskej a klimatizačnej technike. Materiál: SF – Cu, č. 0090 dľa DIN 1787 odpovedajúci Cu – DHP dľa ISO 1337.

5001 A

5002 A

Oblúk 90° jednostranný i/a Ø 6 – 159 mm ––––––––––––––––

Oblúk 90° obojstranný i/i Ø 6 – 159 mm ––––––––––––––

5040

5041

Oblúk 45° jednostranný i/a Ø 8 – 159 mm ––––––––––––––––

Oblúk 45° obojstranný i/i Ø 8 – 159 mm –––––––––––––––

5060

5285

Dvojoblúk 180° obojstranný i/i Ø 10 – 108 mm ––––––––––––––––

Dvojoblúk prechodový obojstranný i/i Ø 12 – 22 mm –––––––––––––––

5092

5090

Koleno 90° jednostranné i/a Ø 10 – 67 mm ––––––––––––––––

Koleno 90° obojstranný i/i Ø 6 – 108 mm –––––––––––––––

5130

5270

T - kus Ø 6 – 159 mm ––––––––––––––––

Nátrubok Ø 12 – 159 mm –––––––––––––––

5240

5243

Nátrubok redukovaný Ø 8/6 – 35/22 mm –––––––––––––––––

Vsuvka redukovaná Ø 14/10 – 159/133 mm –––––––––––––––

28


15.3 Kapiláry medené Priemer vnútorný mm

Priemer vonkajší mm

0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,8 2,16

2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 3,0 3,75

15.4

Kapiláry medené prepojovacie Typ

Dĺžka mm

TCK 500 V TCK 1000 V TCK 1500 V TCK 2000 V

500 1000 1500 2000

15.5 Pájka Ag Pájka na tvrdé spájkovanie. Typ

Ag %

Použitie

Rozmery mm

Cu P 6 Ag 2 P Ag 5 P Ag 15 P Ag 40 Cd obaľovaná Ag 40 Cd obaľovaná

2 2 5 15 40 40

Cu/Cu Cu/Cu Cu/Cu Cu/Cu Cu/Fe Cu/Fe

Ø 2 x 500 mm Ø 2 x 500 mm Ø 2 x 500 mm Ø 2 x 500 mm Ø 1,5 x 500 mm Ø 2 x 500 mm

29


16. IZOLÁCIA 16.1 Izolácia kaučuková – 2 m dĺžka Kaučuková izolácia s uzavretou bunkovou štruktúrou. Farba čierna. Tepelná vodivosť λ = 0,039 W/mK 40°C Použitie ∆t = - 45°C až +105°C Difúzia vodnej pary μ ≥ 7000 Stupeň horľavosti B1 Vonkajší priemer medeného potrubia mm

6 8 10 12 16 18 22 28 35 42 48 54 64 76 89 108

Hrúbka steny izolácie

6 mm

9 mm

13 mm

19 mm

Kartón m

Kartón m

Kartón m

Kartón m

340 320 290 250 200 180 130 100 80 60

270 250 190 170 140 130 100 80 60 50 48 44 46 40 36 22

130 120 100 90 70 60 48 38 34 30 30 26 24 16

80 70 60 60 44 40 30 24 22 22 18 18 14 12

30


16.2 Izolácia kaučuková Návleková izolačná hadica na báze syntetického kaučuku určená k izolácii potrubných rozvodov chladiacej, klimatizačnej a tepelnej techniky. Tepelná vodivosť λ = 0,039 W/mK 40°C Použitie ∆t = - 45°C až +105°C Difúzia vodnej pary μ ≥ 7000 Stupeň horľavosti B1 Vonkajší priemer medeného potrubia mm

6 8 10 12 16 18 22 28

Hrúbka steny izolácie

6 mm

9 mm

13 mm

Typ

Kartón m

Typ

Kartón m

Typ

Kartón m

6/6 6/8 6/10 6/12 6/16 6/18 6/22 6/28

50 48 46 40 38 30 23 20

9/6 9/8 9/10 9/12 9/16 9/18 9/22 9/28

40 37 34 31 27 23 19 14

13/6 13/8 13/10 13/12 13/16 13/18 13/22 13/28

26 26 23 18 17 15 14 10

Izolačné pásy Hrúbka steny – 6, 9, 13, 19, 25, 32 mm Šírka - 100 mm

16.3 Pásky samolepiace Typ

Páska samolepiaca FA 101 hnedá Páska samolepiaca FA 102 biela PR 260 Al samolepiaca Páska hlinníková Páska asfaltová DV-15

Hrúbka mm

Šírka mm

Dĺžka m

3 3 0,3

50 50 48 50 50

10 10 55 10 9,2

3

Lepidlo Typ

CNX

Obsah g

425g, 850 g

31


16.4 Upevňovacie prvky Objímky s gumovou izolačnou vložkou – dvojdielne Pripojenie maticou M8. Typ objímky

Rozsah upínania Ø mm

Dvojdielna 1/4" Dvojdielna 3/8" Dvojdielna 1/2" Dvojdielna 3/4" Dvojdielna 1" Dvojdielna 5/4" Dvojdielna 6/4" Dvojdielna 57 mm Dvojdielna 2"

12-14 15-19 20-24 25-29 32-36 40-45 48-53 53-57 60-64

Púzdra závesné izolačné – zo syntetického kaučuku Priemer Cu trubky (mm)

Vonkajší priemer (mm)

18 22 28 35 42 54 64 76 89

45 49 55 62 69 81 91 103 116

17. MATKY A SPOJKY Matky prevlečné Typ

SN2-04 SN2-05 SN2-06 SN2-08 SN2-10

Spojky Rozmer

1/4" SAE – 6 mm 5/16" SAE – 8 mm 3/8" SAE – 10 mm 1/2" SAE – 12 mm 7/8" SAE – 16 mm

Typ

Rozmer

U-04 U-05 U-06 U-08 U-10 U-12 U-14

1/4" SAE – 6 mm 5/16" SAE – 8 mm 3/8" SAE – 10 mm 1/2" SAE – 12 mm 5/8" SAE – 16 mm 3/4" SAE – 18 mm 7/8" SAE – 22 mm

32


18. OLEJE 18.1 Esterové oleje Typ

Balenie (litre)

TRITON – SEZ 22 TRITON – SEZ 22 TRITON – SEZ 32 TRITON – SEZ 32 TRITON – SEZ 80 pre autoklimatizácie TRITON – PAG 46 pre autoklimatizácie Typ

1 5 1 5 1 0,25

Balenie (litre)

EMKARATE RL 32 CF EMKARATE RL 68 H EMKARATE RL 2000 Typ

1 1 1 Balenie (litre)

2 MANEUROP 160 PZ pre chladivo R-134a,R-507,R-404A,R407C

18.2 Minerálne oleje Typ

Balenie (litre)

SHELL CLAVUS 2212 RENISO SP 46 MANEUROP 160 P pre chladivo R-22

1 1 2

18.3 Vývevové oleje Refco DV 08, CPS Test kyslosti oleja – obsahuje 4 skúmavky na test kyslosti 18.4 Čistiace a dezinfekčné prostriedky Slúžia na čistenie a dezinfekciu výparníkov, kondenzátorov a klimatizácií. Typ EnviroCoil RTU Clim

Popis Čistič univerzálny Čistič s dezinfekciou Čistič klimatizácií s dezinfekciou

Balenie 5 l koncentrát 1 l spej 400 ml sprej 33


19. REGULÁTORY DIXELL XR 10 C - termostat pre chladenie/kúrenie s pamäťou max./min. teploty - nastaviteľný PTC -50 až +150°C - napájanie 12 V DIXELL XR 60 D - napájanie 12 V, 1x sonda CAREL IR 32 SO - sonda PTC - transformátor 12 V - pracovná teplota 0 až 50°C FLICA PCR 110 - regulácia teploty - napájanie 220 V, sonda 2,5 m FLICA PCR 310 - regulácia teploty, elektrické odtávanie - transformátor 12 V, 2x sonda FLICA PCR 100 - obdoba PCR 110, montáž na DIN lištu FLICA PCR 300 - obdoba PCR 310, montáž na DIN lištu - ID 970 PTC – 12 V, 1x sonda - ID 971 NTC – 230 V, 2x sonda - ID 961 NTC – 230 V - ID 974 PTC/ NTC – 230 V, 2x sonda

ELIWELL

INVENSYS-Ranco - R001 NTC – 230 V - R002 NTC – 230 V -R003

20. ROZVÁDZAČE – 240 V, 400 V Typ

Napätie V

Popis

PRCH – M PRCH – 1 PRCH – 2

400 240 240

Mraziareň -18°C (odtávanie el.,oneskorenie vent.) Chladiareň +2 až +6°C (odtávanie cirk. vent.) Chladiareň 0 až 2°C (chlad. mraz. odtávanie el.)

34


21. DATALOGERY - PRE ZÁZNAM TEPLOTY A VLHKOSTI Oblasť použitia  preprava tovaru  skladovacie priestory  technologické prevádzky a laboratóriá  múzeá a galérie  byty a obytné priestory Nová rada loggerov s krytím elektroniky IP 67 je určená na záznam teploty alebo teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu do vnútornej pamäti. Údaje možno kedykoľvek preniesť po sériovej linke RS232 do osobného počítača pomocou dodaného komunikačného PC adaptéru a software pre ďalšie spracovanie. Záznam je možno zobraziť a tlačiť i vo forme grafu. Program pre PC umožňuje mazať pamäť záznamníka, nastavovať interval vzorkovania, typ záznamu, hranice alarmov a hodiny reálneho času v záznamníku. Záznam možno zapínať a vypínať dodaným magnetom. Prístroj vyniká extrémne nízkym odberom prúdu z vnútornej batérie. Stav, v ktorom sa záznamník nachádza, je indikovaný svietiacimi diódami LED.

Technické údaje Rozsah pracovných teplôt Vzorkovací interval Celková kapacita pamäti Voľba typu záznamu Rozmery bez konektorov Napájanie Krytie

Typ R 0110 E R 0111

R 0141 R 3120

-30 až +70°C 18 nastaviteľných hodnôt od 10 s do 24 hod. 32 000 hodnôt v necyklickom zázname Necyklický – po zaplnení pamäti sa záznam zastaví Cyklický – po zaplnení sa najstaršie hodnoty nahradia novými 93 x 64 x 26 mm Líthiová batéria 3,6 V, veľkosť AA, typická životnosť 3 roky IP 67 – chránené pred vplyvmi dočasného ponorenia do vody

Popis Teplomer s vnútorným čidlom, signalizácia prekročenia nastavených hraníc teploty blikaním Teplomer pre záznam teploty z externej sondy s odporovým čidlom Pt1000 alebo Ni1000/6180 ppm. Sondy sa pripojujú zásuvkami K1321 (ELKA3008V) s krytím IP 67. Signalizácia prekročenia nastavených hraníc teploty blikaním Teplomer pre záznam teploty zo štyroch externých sond s odporovým čidlom Pt1000 alebo Ni1000/6180 ppm. Sondy sa pripojujú zásuvkami K1321 (ELKA3008V) s krytím IP 67. Teplomer – vlhkomer. Krytie IP 65, sondy teploty a vlhkosti vo výmennej krytke z plastu. Signalizácia prekročenia nastavených hraníc teploty blikaním. Výpis teploty rosného bodu.

Rozsah merania -30 až +70°C -90 až +260°C

-90 až +260°C -30 až +80°C vlhkosť 0 až 100%

Príslušenstvo LP 002 LP 003 LP 004 SW 100 F9000 A 4203

COM adaptér pre komunikáciu loggerov S/Rxxxx pre RS232 USB adaptér pre komunikáciu loggerov S/Rxxxx pre USB Štart/stop magnet CD s voľne šíriteľným programom pre PC Držiak loggeru na stenu so zámkom Náhradná líthiová batéria 3,6V bez vývodu pre Rxxxx, Sxxxx

Na požiadanie dodáme i datalogery pre záznam teploty so vstavanou tlačiarňou. 35


22. VYHRIEVACIE KÁBLE

22.1 Vyhrievacie káble FLEX Typ

Príkon W

Dĺžka topnej časti mm

FLEX 3500 FLEX 5000 FLEX 7000

87 125 175

3500 5000 7000

22.2 Vyhrievacie káble FLEXELEC silikónové Ohrev odvodňovacieho vedenia Hermeticky uzavretý silikónový kábel napájaný z jedného konca. Neviditeľné prepojenie studeného konca a topnej časti. Napájacie napätie 230 V. Typ

Príkon W

Dĺžka topnej časti mm

Celková dĺžka mm

CSC 2-1 CSC 2-2 CSC 2-3 CSC 2-4 CSC 2-5 CSC 2-6

40 80 120 160 200 240

1000 2000 3000 4000 5000 6000

2000 3000 4000 5000 6000 7000

22.3 Ohrev na kompresory Jednoduchá inštalácia pomocou sťahovacej objímky. Napájanie 230 V. Typ

Príkon W

Dĺžka topnej časti mm

FCH 10 FCH 20 FCH 30 FCH 40 FCH 50 FCH 60

35 40 45 55 65 75

350 – 550 400 – 550 450 – 880 550 – 880 650 – 1020 750 - 1160

Vyhrievacia šnúra s pocínovaným medeným opradením typ C1S/T.

36


23. VENTILY ELEKTROMAGNETICKÉ 23.1 Ventily elektromagnetické Honeywell Flica Ventily sú dodávané s cievkou 230 V/50 Hz. Príkony cievok 240 V/8 W – 13 W AC, 24 V/20 W DC. Maximálny prevádzkový tlak 35 bar. V bezprúdovom stave je ventil uzatvorený. Pripojovací konektor je súčasťou dodávky. Typ

Pripojenie

MD 062 MMS MD 062 MD 103 MMS MD 103 MS 124 MMS MS 124 MS 165 S MS 165 MS 167 S Cievka elmagnetu Cievka elmagnetu Cievka elmagnetu

6 x 6 mm ODF 7/16 x 7/16 UNF 10 x 10 mm ODF 5/8 x 5/8 UNF 12 x 12 mm ODF 3/4 x 3/4 UNF 16 x 16 mm ODF 7/8" UNF 22 x 22 mm ODF 13 W /240 V 8 W/ 240 V 20 W/24 V

23.2 Ventily elektromagnetické Danfoss Maximálny prevádzkový tlak 32 bar. V bezprúdovom stave je ventil uzatvorený. Typ

EVR 3 EVR 3 EVR 6 EVR 6 EVR 15

Pripojenie

6 mm x 7/16 UNF 6 mm ODF 10 mm x 5/8 UNF 10 mm ODF 16 mm ODF

37


24. VENTILY TERMOSTATICKÉ EXPANZNÉ 24.1 Ventily termostatické expanzné Honeywell Flica Ventily pre skupinu chladív: R-134a, R-401A, R-12 R-22, R-407C, R-407A R-404A, R-507, R-402, R-407B, R-502 TMV – bez vonkajšieho vyrovnania tlaku TMVX – s vonkajším vyrovnaním tlaku

24.2 Ventily termostatické expanzné bez MOP Chladivo

Rozsah °C

R-134a R-134A R-22, R-407C R-22, R-407C R-404A R-404A

-30 až +15 -30 až +15 -45 až +15 -45 až +15 -50 až 0 -50 až 0

Typ

TMV TMVX TMV TMVX TMV TMVX

24.3 Ventily termostatické expanzné s MOP Typ

Chladivo

Pripojenie mm

TLK-1,0 s MOP +10°C TLK-0,7 s MOP +15°C TLK-0,5 s MOP +15°C

R-22 R-134A R-134a

6/10 ODF 6/10 ODF 6/10 ODF

24.4 Trysky pre ventily TMV a TMVX Výkon W

Typ

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5

R-134a 0,65 1,31 2,11 2,72 3,82 6,24 8,25 11,17

R-22 1,01 2,01 3,23 4,07 5,87 9,37 12,38 17,25

R-404A 0,66 1,36 2,16 2,73 3,95 6,30 8,28 11,57

Údaje sú platné pre všetky typy ventilov Honeywell Flica. Platí pre 1K podchladenia a 1,5 bar tlakovej straty. Kondenzačná teplota +40°C, vyparovacia teplota -10°C. Pre iné prevádzkové podmienky viď výkonové tabuľky alebo software Honeywell Flica.

38


24.5 Ventily termostatické expanzné Danfoss Dĺžka kapiláry 1,5 m. Bez MOP, rozsah teplôt -40°C až +10°C.

Typ

Chladivo

Pripojenie

R-134a R-134a R-22, R-407C R-22, R-407C R-404A R-404A

3/8 x 1/2 3/8 x 1/2 3/8 x 1/2 3/8 x 1/2 3/8 x 1/2 3/8 x 1/2

Typ

Chladivo

Pripojenie

TES 5 – horný diel TEZ 5 – horný diel TE 5 – spodný diel TE 5 - spodný diel TE 5 – spodný diel TE 5 - spodný diel TEZ 12 – horný diel TE 12 – spodný diel

R-404A R-407C R-407C

12 x 16 mm priamy 12 x 16 mm rohový 12 x 22 mm priamy 12 x 22 mm rohový 22 x 28 mm rohový

TN 2 TEN 2 TX 2 TEX 2 TS 2 TES 2

24.6 Trysky pre ventily T/TE 2 Veľkosť trysky

0X 00 01 02 03 04 05 06

Výkon kW (vypar.teplota Te +5°C)

R-134a 0,4 0,9 1,8 2,6 4,6 6,7 8,6 10,5

R-407C 0,5 1,1 2,7 3,8 5,6 8,6 11,3 16,7

R-404A 0,38 0,7 1,6 2,1 4,2 6,0 7,7 9,1

24.7 Trysky pre ventily TEX 5 Veľkosť trysky

01 02 03 04

Výkon kW (vypar.teplota Te +5°C)

R-134a 12,9 19,1 29,1 39,6

R-407C 21,3 29,1 41,9 59,7

R-404A 13,0 17,6 25,3 36,2

39


24.8 Ventily termostatické expanzné Alco Bez MOP, rozsah vyparovacích teplôt -45°C až +20°C. TI a TIS šrobovací. TIE a TISE navarovací. Typ

Chladivo

Pripojenie

TI – SW TIE – SW TIS – SW TISE – SW TI – MW TIE – MW TIS – MW TISE – MW TI – HW TIE – HW TI – HW TIE – HW

R-404A R-404A R-404A R-404A R-134a R-134a R-134a R-134a R-22 R-22 R-22 R-22

3/8" x 1/2" 3/8" x 1/2" 3/8" x 12 mm 3/8" x 12 mm 3/8" x 1/2" 3/8" x 1/2" 3/8" x 12 mm 3/8" x 12 mm 3/8" x 1/2" 3/8" x 1/2" 3/8" x 12 mm 3/8" x 12 mm

24.9 Trysky Veľkosť trysky

TIO - 00X TIO -000 TIO -001 TIO -002 TIO -003 TIO -004 TIO -005 TIO -006

Výkon kW (vypar.teplota Te +4°C)

R-404A 0,4 1,0 2,3 3,9 6,2 10,1 12,3 14,2

R-134a 0,3 0,8 1,9 3,1 5,0 8,3 10,1 11,7

R-22 0,5 1,3 3,2 5,3 8,5 13,9 16,9 19,5

25. VENTILY AUTOMATICKÉ 25.1 Ventily automatické Honeywell Flica Typ

Chladivo

Pripojenie mm

AEL – 0,5 AEL – 1,0 AEL – 2,0 AEL – 0,5 AEL – 1,0 AEL – 2,0

R-134a R-134a R-134a R-22 R-22 R-22

6 x 10 6 x 10 6 x 10 6 x 10 6 x 10 6 x 10

40


26. PRIEZORNÍKY 26.1 Priezorníky Castel Typ

3940/2 3940/M10 3940/M12 3940/5 3940/7 3940/9 Typ

3950/22 3950/33 3950/44 3950/55

Pripojenie

Prevedenie

6 mm 10 mm 12 mm 16 mm 22 mm 28 mm

navarovací navarovací navarovací navarovací navarovací navarovací

Pripojenie

Prevedenie

¼“SAE vonk.i vnút. 3/8“SAE vonk.i vnút. ½“SAE vonk.i vnút. 5/8“SAE vonk.i vnút.

šrobavací šrobavací šrobavací šrobavací

27. DEHYDRÁTORY 27.1 Dehydrátory navarovacie tužkové DeNa Univerzálne chladničkové dehydrátory, vhodné pre R-404A, R-507, R-134a, R-600a. Typ

SM310 SM315 SM320 SM330 SM330 SM350 SM350

Náplň g

Dĺžka mm

Vývody A-C-B Ø mm

10 15 20 30 30 50 50

123 125 150 154 153 210 210

6,2-6,2-2,5 6,2-6,2-2,5 6,2-6,2-2,5 6,2-6,2-3,2 6,2-6,2-6,2 6,2-6,2-3,2 6,2-6,2-6,2

41


27.2 Filterdehydrátory ALCO Zachytáva nečistoty až do veľkosti 25 mikrónov. Vývody

Typ

FDB 032 FDB 032 S FDB 052 FDB 052 S FDB 053 FDB 053 S FDB 082 FDB 082 S FDB 083 FDB 083 S FDB 084 FDB 084 S FDB 162 FDB 163 FDB 163 S FDB 164 FDB 164 S FDB 165 FDB 165 S FDB 303 FDB 304 FDB 304 S FDB 305 FDB 305 S FDB 307 S FDB 415 FDB 417 S

mm

inch

6

1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 7/8" 5/8" 7/8"

6 10 6 10 12 6 10 12 16 10 12 16

16

42


27.3 Filterdehydrátory KMP Séria WEU – pre tlačnú stranu Vývody

Typ mm

WEU 0306 MMS WEU 032 WEU 032 S WEU 052 WEU 052 S WEU 0506 S WEU 082 WEU 082 S WEU 162 WEU 162 S WEU 0806 MMS WEU 053 WEU 053 S WEU 0510 MMS WEU 083 WEU 083 S WEU 0810 MMS WEU 163 WEU 163 S WEU 1610 MMS WEU 303 WEU 303 S WEU 0812 MMS WEU 084 WEU 084 S WEU 1612 S WEU 164 WEU 164 S WEU 304 WEU 304 S WEU 3012 S WEU 414 WEU 414 S WEU 4112 S WEU 165 WEU 165 S WEU 305 WEU 305 S WEU 415 WEU 415 S WEU 307 S WEU 417 S WEU 757 S WEU 759 S

6 6 6. 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 22 22 22 28

inch

1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8" 7/8" 7/8" 1 1/8"

Dĺžka mm

103 108 108 118 118 113 140 135 159 154 135 130 114 114 152 135 135 172 154 154 248 232 135 157 135 154 176 154 253 232 232 256 235 235 184 160 260 245 264 248 259 260 349 356

S – navarovacie vývody 43


Séria WSL – na saciu stranu ( na spáleniny - burn-out) Vývody mm inch

Typ

Dĺžka mm

C-163-S-T-HH (WSL 163 S)

10

3/8"

C-164-S-T-HH (WSL 164 S) C-165-S-T-HH (WSL 165 S) C-305-S-T-HH (WSL 305 S) C-167-S-T-HH (WSL 167 S) C-307-S-T-HH (WSL 307 S) C-419-S-T-HH (WSL 419 S) C-4311-S-T-HH (WSL 7511 S) C-4313-S-T-HH (WSL 7513 S)

12 16 16 22 22 28 35 42

1/2" 5/8" 5/8“ 7/8" 7/8" 1 1/8" 1 3/8" 1 5/8"

28. SPOJKY ANTIVIBRAČNÉ Typ

RV 08 RV 10 RV 12 RV 16 RV 18 RV 20 RV 22 RV 28 RV 35 RV 42 RV 54 RV 64

Vnút. Ø mm

Dĺžka mm

8 10 12 16 18 20 22 28 35 42 54 64

190 210 230 245 290 290 290 330 375 430 510 610

44


29. PRESOSTATY 29.1 Presostaty Ranco Pripojenie 7/16 UNF. Prúdové zaťaženie kontaktov 16 A. Funkcia kontaktov: NK - pri stúpnutí tlaku 1 – 4 spína, 1 – 2 rozpína VK - pri stúpnutí tlaku 1 – 4 spína, 1 – 2 rozpína Použitie

Typ

Zapnutie

Rozsah bar

Diferencia bar

Aut. Aut. Aut.

-0,3 až 7,0 7,0 až 30 -0,3 až 30

0,6 až 4,0 2,5 až 8,0 0,6 až 3,5

NK 016 H 6703 VK 016 H 6750 NK/VK 017 H 4758 Kapilára prepojovacia – 900 mm

29.2 Presostaty FC Typ

Použitie

Zapnutie

Rozsah bar

Diferencia bar

HLP 506 HLP 530 D HLP 830

NK VK NK/VK

Aut. Aut. Aut.

-0,7 až 6,0 8,0 až 30 -0,7 až 30

0,6 až 4,0 2,5 až 8,0 0,6 až 3,5

29.3 Presostaty KP Danfoss Dovolený prevádzkový pretlak - spodný PB =17 bar, horný PB=30 bar. Zaťaženie 16A, 400 V. Použitie

Typ

KP 1 KP 2 KP 5 KP 15

nízkotlaký nízkotlaký vysokotlaký kombinovaný

6 mm ODF 7/16 UNF 7/16 UNF 7/16 UNF

29.4 Mini presostaty Ranco Vysokotlaká a nízkotlaká ochrana s pevne nastavenými hodnotami, automatickým resetom a jednoduchou montážou priamo na ventily kondenzačnej jednotky. Typ

G 60 – H 1115 G 63 – P 3125 G 63 – P 3046 G 63 – P 3121

Nastavené hodnoty bar

Vyp. 0,5 Vyp. 16,0 Vyp. 25,0 Vyp. 25,0

zap. 1,5 zap. 11,5 zap. 18,0 zap. 19,0

Pripojenie

7/16 UNF vnútorné 7/16 UNF vnútorné 7/16 UNF vnútorné 7/16 UNF vonkajšie

45


30. TERMOSTATY 30.1 Termostaty - chladničkové a mrazničkové Typ termostatu

Pracovný rozsah v °C normál

minimum zap. MIKRONA 942.24 SC 442 C 443 ATEA A 13 0212 CHO A 13 0137 CHO A 04 0088 M A 04 0287 M RANCO K 50 H1107 N K 54 H1404 M K 59 L1027 CHO K 59 P3131 CHO K 59 H2805 CHO K 59 H1312 CHO K 60 L2054 CH K 60 L2008 CH K 61 L1505 CHO

vyp.

-5

zap.

vyp.

-12

-21

Vypnutie

maximum zap.

vyp.

4 4

-30 -24 -22

Dĺžka

defrostatu kapiláry °C

mm 6

900 700 600

4

-10

3 3 -14 -14

-10 -10

3 3 -22 -22

-25 -25 -30 -30

800 1500 1500 600

12,5 -12 5 2 5 2 -1 -1 3,5

8,5 -16,5 -15 -15,5 -11 -12 -7 -7 -8

2

-3 -31 -30 -26 -26 -23 -25 -25 -18

2000 2000 800 2000 1500 900 800 800 1500

5 2 5 2

3,5

5,5 5,5

Použitie: CH – chladnička CHO – chladnička odtávacia M - mraznička N – nápojový chladič

30.2 Termostaty priestorové Prodigy Diferencia teploty 2 K. Elektrické údaje kontaktov: prúd 16(2) A pri napätí 250/380 V. Typ

A 2000 F 2000 F 2000 F 2000 s dig.teplom.

30.3

Pracovný rozsah °C

Dĺžka kapiláry mm

-35 až + 35 -35 až + 35 -35 až + 35 -35 až + 35

170 1500 2500 1500

Termostaty priestorové Ranco

Náhrada za termostaty T 60 a T 61. Typ

016 H 6930 016 H 6905

Prac.rozsah °C

Diferencia K

Dĺžka kapiláry mm

-34 až +32 -18 až +13

3 až 22 2 až 10

1800 46


31. VENTILÁTORY 31.1 Ventilátory EBM Napájanie 220 – 240 V/ 50 Hz, 1300 ot./min, trieda izolácie B, elektrické krytie IP 42. Vývody 3 x 0,75 mm2, dĺžka 1000 mm. Montáž na stojan alebo do rámu. Motor ventilátora Typ

Výkon / príkon W

Prúd A

Vrtula Ø mm

5/29 10/36 16/60 25/90 34/110

0,19 0,25 0,42 0,62 0,75

172/200 230/254 254/300 300 300

M4Q045-BD01-01 M4Q045-CA03-51 M4Q045-CF01-01 M4Q045-EA01-01 M4Q045-EF01-01

Vrtula

Stojan

Priemer mm

Výška mm

172 200 230 254 300

55 70 84 109 112

31.2 Ventilátory s prírubou Napájanie 220 – 240 V/ 50 Hz, 1300 ot./min, trieda izolácie B, elektrické krytie IP 32. Vývody 3 x 0,75 mm2, dĺžka 1000 mm. Typ

Výkon / príkon W

Ø príruby vonk. mm

Vrtula Ø mm

5/29 5/29 10/55 10/55 16/70

200 233 246 276 300

150/26° 170/26° 200/26° 230/26° 250/26°

A 600.9 A 600.9 A 707.9 A 707.9 A 809.9 Kryt ventilátora drôtenný Typ

D 170 D 200 D 230 D 250 D 300

47


31.3 Ventilátory axiálne Axiálne - štvorcové Napájanie 220 – 240 V/50 Hz. Typ

Prietok m3/hod.

FC – 1238A FP – 8038A FP – 8025A FP – 108EX

180 53 40 210

Rozmery mm Strana

120 80 80

120 80 80

Hĺbka

38 38 25 50

Ø 170

Axiálne – s lopatkami z lamiel oceľového plechu Uchytenie ventilátorov na drôtenný kôš. Napájanie 220 – 240 V/50 Hz. Typ

Napätie V

Výkon W

Prúd A

Prietok vzduchu m3/h

YWF 4 E 250S YWF 4 E 300S YWF 4 E 330S YWF 4 E 350S YWF 4 E 400S YWF 4 E 450S YWF 4 E 500S YWF 4 D 500S

220 220 220 220 220 220 220 380

70 80 110 150 180 250 420 450

0,30 0,40 0,50 0,70 0,80 1,20 1,85 0,90

1460 1743 2550 2973 4400 5507 6046 6246

31.4 Ventilátory tangenciálne 240 V Príkon W

Typ

65000005 VT 180.1 VT 240.1 VT 270.1 VT 180.1 VT 270.2

13 24 47 49 47 51

Ø turbíny mm

60 60 60 60 60 60

Počet turbín

1 1 1 1 2 2

Rozmery mm A

L

185 240 310 340 435 630

120 180 240 270 180 x 2 270 x 2

20. KLIMATIZÁCIE 48


32. VENTILY 32.1 Ventily spätné – FC Typ

CVC 01 CVC 02 CVC 04 CVC 05 CVC 06 CVC 07 CVC 09

Pripojenie priemer mm

Dĺžka mm

16 18 22 25 1" 28 35

150 180 190 190 190 220 250

32.2 Ventily reverzné 4cestné Pripojenie navarovacie. Vrátane cievky 230 V. Dovolený prevádzkový tlak 31 bar. Typ

DSF-4 DSF-9 DSF-11 DSF-20 Cievka SW-01

Pripojenie mm

Výkon kW

8 x 10 10 x 12 12 x 16 12 x 22

1,4 – 5,27 2,1 – 9,85 4,5 – 12,5 7,1 – 25

32.3 Ventily guľové uzatváracie Castel Typ

6570/M6A 6570/M10A 6570/M12A 6570/5A 6570/M18A 6570/7A 6570/M28A 6590/11A 6590/M42A 6590/17A

Pripojenie navarov.

6 mm 10 mm 12 mm 16 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm

32.4 Ventily Rotalock Typ

Pripojenie

V2 V4 V6 V7 V9

1-1/8" 1/4" 1/2" 7/8" 5/8" 49


33. PRÍSLUŠENSTVO KU KLIMATIZÁCIÁM 33.1 PVC žľaby a tvarovky Lišty montážne Typ Rozmer 0712 BC 70 x 55 0912 BC 90 x 65 1212 BC 110 x 75

Svorka kanálu Typ 0703 ST 0903 ST 1203 ST

Rozmer 70 x 55 90 x 65 110 x 75

Spojka kanálu Typ 0704 GC 0904 GC 1204 GC

Rozmer 70 x 55 90 x 65 110 x 75

Roh vnútorný Typ 0705 AI 0905 AI 1205 AI

Rozmer 70 x 55 90 x 65 110 x 75

Roh vonkajší Typ 0706 AE 0906 AE 1206 AE

Rozmer 70 x 55 90 x 65 110 x 75

Koleno ploché Typ 0707 CP 0907 CP 1207 CP

Rozmer 70 x 55 90 x 65 110 x 75

Koncovka Typ 0708 TT 0908 TT

Rozmer 70 x 55 90 x 65

Koncovka nástenná rohová Typ Rozmer 0709 CM 70 x 55 0909 CM 90 x 65 1209 CM 110 x 75

Koncovka nástenná rovná Typ Rozmer 0710 PM 70 x 55 0910 PM 90 x 65 1210 PM 110 x 75 T kus Typ 0913 DT 1213 DT

Rozmer 90 x 65 110 x 75

Box pod omietku Typ Rozmer Multibox 430x110x65 Univerzal 485x125x60

Redukcia Typ 9070 RI 1290 RI

Rozmer

Spojka kondenzačná Y Typ Rozmer 0021 GY 16/18/20

Antivibračné podložky

50


33.2 Čerpadlá kondenzu Aspen Max.vstup

Kapacita l/hod.

Sanie m

Výtlak m

Hlučnosť dB

16 kW/54000 Btu 16 kW/54000 Btu 16 kW/54000 Btu 16 kW/54000 Btu 46 kW/157000Btu 16 kW/54000 Btu 14 kW/47750 Btu 384 kW/1,3 m Btu 733 kW/2,5 m Btu

12 12 12 12 35 12 11 288 550

2 2 2 2 2

10 10 10 10 15 10 12 5 5

21 19 21 19 35 23 51 55 55

Typ

Mini Orange FP 2212 Mini Orange silent + FP 3313 Mini Aqua FP 2406/2 Mini Aqua silent + FP 3326 Maxi Orange FP 2210 Mini Lime s lištou Hi-lift FP 2099 – 1 l Hi-flow FP 2096/2 – 2 l Hi-flow Max FP 3349 – 1,7 l

33.3 Konzoly Konzoly násenné bez lišty – oceľové, galvanicky pokovené, lakované epoxy lakom Výška

Dĺžka

Zaťaženie kg

370 370

550 420

140 120

Typ

Rozmery mm

MS 118 MS 120

Konzoly nástenné s lištou posuvné - v celej dĺžke bez fixácie konzoly,galvanicky pokovené, lakované epoxy lakom, s vodováhou Dĺžka lišty mm

Zaťaženie kg

420 550

800 800

100 140

Výška

Dĺžka

Zaťaženie kg

420 400 520

620 620 800

160 240 180

Typ

Rozmery mm

MS 230 MS 257

Výška

Dĺžka

375 375

Konzoly pevné zvarované Typ

Rozmery mm

MS 116 MS 403 MS 404 Konzoly strešné Typ

Rozmery mm

MT 630

Výška

Dĺžka

450

420

Dĺžka lišty mm

Zaťaženie kg

800

140

Konzoly podlahové plastové + krytky 0342TS Typ 0451 SP

Rozmer mm 450x80x80

51


33.4 Hadice na kondenz a príslušenstvo Typ 0068 TU 0016 TU 0018 TU 0020 TU Hadica na čerp. Aspen

Rozmer mm 16-18 16 18 20 6

Zvitok m 50 25,30 25 25 30

52


34. NÁRADIE A POMÔCKY 34.1

Náradie REFCO

                      

vákuové pumpy plniace stanice vákuometre manometre manometrické rozvody hadice digitálne váhy detektory teplomery termostaty rezačky račná zamačkávacie kliešte napichovacie kliešte rozťahovačy pertlovačky ohýbačky kolená, redukcie, T-kusy kapiláry navarovacie ventilky ventily autoklimatizácie olej do vývevy izobután

53


34.2 Iné náradie a pomôcky Ohýbačky trubiek Ohýbačka trubiek 8-22 mm Ohýbačka trubiek 10 mm /12,16,22 mm/ Ohýbačka pružinová 10 mm /12,16,18,22 mm/ Ohýbačka trubiek 6, 8, 10 mm Ohýbačka trubiek 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm

CH-505M CH-364 CT-102-06 CH-666M CH-365M

Pertlovačky Pertlovačka lamelová 6-16 mm Pertlovačka 6-16 mm Pertlovačka s rozťahovačom 4- 22 Pertlovačka 16-28 mm

FT-525 FT-500M FT-275M FT-203

Expandery Expander trubiek – sada 10-22 mm Expander palcový 10-28 mm Expander 10-42 mm hydraulický Expanzná hlava 10-42 mm Tŕň rozťahovací 6-16 mm

CT-200 MM CT-300A CT-300 ML CT-200E CH95

54


Rezačky trubiek Rezačka trubiek 4-41 mm Rezačka trubiek 4-16 mm Rezačka trubiek 10-28 mm CPS Rezačka trubiek 4-28 mm Rezačka trubiek CPS Kolečko rezačky malé Kolečko rezačky veľké

TC-312 TC-127 TC-174 TC-274 TC 274 + TC 127 127 B 274 B/312 B

Kliešte Kliešte zamačkávacie Kliešte napichovacie Kliešte na kapiláru Ihla napichovacia

PH 303 14210 CT-128 14210-01

Servisné ventily Ventil servisný 1/4“ Ventil guľový 5/16“ SAE pre R410A Ventil guľový ¼ x ¼ Redukcia R410A Ventil navar. s Cu trubkou 6 mm Ventil navar. s Cu trubkou 10 mm Ventilček univerz. CPS Prípravok na výmenu ventilkov Sada ventilkov

3302 CH-516MF-SH

HT-04A HT-04A AVB 456B VC 6200E

55


Servisné náradie Zrkadlo guľaté Ø 50 mm Zrkadlo guľaté Ø 32 mm Zrkadlo obdĺžnikové 9 x 5 mm Zrkadlo oválne so svetlom Hrebeň na lamely Kartáč na čistenie lamiel Odhrotovač trubiek Račna Šrobovák na ventilky Ventil napichovací na trubku 4-10 mm Tmel tesniaci na závity Lepidlo dvojzložkové na výparníky Tužkové lepidlo zelené LA-CO

M-2 M-4 M-3 FLM-1 CH-351 CH-352 DT-100 RW-122 YL-S 209 CH-341 Leak Lock EP 200

Zváranie Zvarovacia súprava Fľaša na propán 0,5 kg Rukoväť zvarovacej súpravy Hadica k autogénu (metráž) Tryska horáku 05 Tryska horáku 02

FRG-300 ST-19 1500007-03 ST-1390-5N ST-1390-2N

56


Teplomery Teplomer napichovací -50/+150 °C Teplomer digitálny napichovací -50/+150°C Teplomer digitálny napichovací -50/+150°C Teplomer digitálny -50°C/1300 °C (výmenná sonda) Teplomer digitálny -50°C/1300 °C (2 výmenné sondy) Teplomer bezkontaktný -20°/320 °C (LASER) Teplomer panelový solárny -40/+70°C Teplomer digitálny -5/+50°C Teplomer digit. -10/+60°C -50/+70°C Teplomer digit. s vlhkomerom Teplomer s vlhkomerom Teplomer chladničkový guľatý Vlhkomer Teplomer Infra 12:1 CPS -50/+500°C

DGT-1415C WT-1 WT-2 #305 #307 #8868 DT-1001C TE 302/023 TE 302/18 305005 170/00 531/00 172/00 TMINI 12

Meracie prístroje Multimeter kliešťový 0-400 A,750 V,jednosm. a stried.napätie Multimeter digit. kliešťový s pripojením na PC CPS Multimeter digit. kliešťový CPS Hlukomer CPS

TM-13E DM 450 AC 650 SM 150

57


Manometre a plniace rozvádzače (batérie) Rozvádzač 2ventilový bez manometrov Rozvádzač 4ventilový bez manometrov Rozvádzač 5ventilový bez manometrov Rozvádzač 2ventilový R-134a, R-404A, R-407C, R-22 Rozvádzač 2ventilový R-407C, R-404A, R-410A Rozvádzač 2ventilový R-410A Rozvádzač 2ventilový R-134a, R-404, R-507 + sada hadíc

ST-2002 no g ST-2004 no g ST-2005 no g STA-TST-2002-80E6 STA-TST-2002-E5 CH-136G R-410A CH-136G R-134a

Manometer sací R-134a, R-22, R-407C, R-410A Manometer tlačný R-134a, R-22, R-407C, R-410A Manometer sací R-134a, R-22, R-407C, R-404A Manometer tlačný R-134a, R-22, R-407C, R-404A Manometer sací R-410A, R-407C, R-404A Manometer tlačný R-410A, R-407C, R-404A Manometer sací R-410A Manometer tlačný R-410A Manometer sací R-134a, R-404A, R-507 Manometer tlačný R-134a, R-404A, R-507

ST-250-PF80-E8 ST-500-PF80-E8 ST-250-PF80-E6 ST-500-PF80-E6 ST-250-PF80-E5 ST-500-PF80-E5 ST-35-PF 410 ST-50-PF 410 R-136G-250E R-134G-500E

Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 63 mm Ø 63 mm

58


Hadice Hadice plniace (sada 3 ks 90 cm) Hadice plniace (sada 3 ks 150 cm) Hadice plniace (sada 3 ks 180 cm) Hadice sada 1/4" SAE 1500 mm s guľovým ventilom Hadice sada 1/4" SAE 900 mm s guľovým ventilom Hadica plniaca 120 cm CPS Hadica plniaca 150 cm CPS Hadica plniaca 180 cm CPS Hadica plniaca 240 cm CPS Hadica plniaca 300 cm CPS Hadica plniaca 90 cm R 410A CPS Hadica plniaca 150 cm R 410A CPS Hadica plniaca 90 cm čierna 3/8“ CPS Hadica plniaca 150 cm čierna 3/8“ CPS Hadica plniaca 180 cm čierna 3/8“ CPS Hadica plniaca 240 cm čierna 3/8“ CPS Tesnenie do hadíc teflónové Tesnenie do hadíc gumové

CT-336 RYG-S CT-360 RYG-S CT-372 RYG-S ST-303R-FT 1500 ST-303R-FTB HS4 HS5 HS6 HS8 HS10 HJ3 HJ5 HV3 HV5 HV6 HV8 P 509 T/10 P 509/10

Detektory úniku Detektor úniku Detektor úniku R-600a Lampa UV v kufríku CPS Lampa fluorescenčná 50 W otočná 90° Lampa fluorescenčná malá (5x UV LED dióda) Injektor oleja Injektor oleja Farbivo detekčné červené 118 ml fluorescenčné Farbivo fluorescenčné univerzálne Spray na úniky 400 ml

ELD-H ELD-C UV 55 NN-051 NN-035 ST-112 UVNJ 12 TRACE 2 UVUD

59


Odsávací systém CR 700 EC -

CPS

pracovná teplota od 0°C do 49°C výkon 850 W s reciprokačným kompresorom bez oleja priame odsávanie – plyny : do 43 kg/h priame odsávanie – kvapaliny : do 271 kg/h push-pull kvapaliny : do 542 kg/h vhodné pre všetky bežné chladivá

Vývevy Výveva 2stupňová 70 l/min. Výveva 2stupňová 132 l/min. Výveva 2stupňová 177 l/min. Výveva 2stupňová 273 l/min.

VP 70D VP 132D VP 177D VP 270D

Vývevové oleje Olej do vývevy 380 ml Olej do vývevy 95 ml Olej do vývevy 48 ml

VPOG6 VPOQ12 VPOP12

Váhy Váha digitálna 0-50 kg Váha digitálna 0-100 kg

EC 3000 ADS 100

60


34.3 Náradie a pomôcky na opravu autoklimatizácií Rýchlospojky Rýchlospojka nízkotlaká AC s ventilom Rýchlospojka vysokotlaká AC s ventilom Rýchlospojky (sada 2 ks) AC Prípravok na SPRING LOCK rýchlospojky Ventilek na autoklimatizáciu R-134a Ventilek na autoklimatizáciu R-12 Plniaci adaptér AUDI Sťahovák spojky kompresora

QC-LM QC-HM QC-12 YL-N008 VC 6500 R-134a VC 6400 R-12 YL-N407 Audi

Tesnenia na autoklimatizácie Tesnenie autoklimatizácie-sada Tesnenie autoklimatizácie-sada Tesnenie autoklimatizácie-sada Tesnenie autoklimatizácie-sada

PLY 001 PLY 002 PLY 003 PLY 004

61