Page 46

29. PRESOSTATY 29.1 Presostaty Ranco Pripojenie 7/16 UNF. Prúdové zaťaženie kontaktov 16 A. Funkcia kontaktov: NK - pri stúpnutí tlaku 1 – 4 spína, 1 – 2 rozpína VK - pri stúpnutí tlaku 1 – 4 spína, 1 – 2 rozpína Použitie

Typ

Zapnutie

Rozsah bar

Diferencia bar

Aut. Aut. Aut.

-0,3 až 7,0 7,0 až 30 -0,3 až 30

0,6 až 4,0 2,5 až 8,0 0,6 až 3,5

NK 016 H 6703 VK 016 H 6750 NK/VK 017 H 4758 Kapilára prepojovacia – 900 mm

29.2 Presostaty FC Typ

Použitie

Zapnutie

Rozsah bar

Diferencia bar

HLP 506 HLP 530 D HLP 830

NK VK NK/VK

Aut. Aut. Aut.

-0,7 až 6,0 8,0 až 30 -0,7 až 30

0,6 až 4,0 2,5 až 8,0 0,6 až 3,5

29.3 Presostaty KP Danfoss Dovolený prevádzkový pretlak - spodný PB =17 bar, horný PB=30 bar. Zaťaženie 16A, 400 V. Použitie

Typ

KP 1 KP 2 KP 5 KP 15

nízkotlaký nízkotlaký vysokotlaký kombinovaný

6 mm ODF 7/16 UNF 7/16 UNF 7/16 UNF

29.4 Mini presostaty Ranco Vysokotlaká a nízkotlaká ochrana s pevne nastavenými hodnotami, automatickým resetom a jednoduchou montážou priamo na ventily kondenzačnej jednotky. Typ

G 60 – H 1115 G 63 – P 3125 G 63 – P 3046 G 63 – P 3121

Nastavené hodnoty bar

Vyp. 0,5 Vyp. 16,0 Vyp. 25,0 Vyp. 25,0

zap. 1,5 zap. 11,5 zap. 18,0 zap. 19,0

Pripojenie

7/16 UNF vnútorné 7/16 UNF vnútorné 7/16 UNF vnútorné 7/16 UNF vonkajšie

45

Profile for Andy Landy

Katalog Chladiarenska gescia  

Katalog Chladiarenska gescia  

Profile for chainslaw
Advertisement