Page 36

21. DATALOGERY - PRE ZÁZNAM TEPLOTY A VLHKOSTI Oblasť použitia  preprava tovaru  skladovacie priestory  technologické prevádzky a laboratóriá  múzeá a galérie  byty a obytné priestory Nová rada loggerov s krytím elektroniky IP 67 je určená na záznam teploty alebo teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu do vnútornej pamäti. Údaje možno kedykoľvek preniesť po sériovej linke RS232 do osobného počítača pomocou dodaného komunikačného PC adaptéru a software pre ďalšie spracovanie. Záznam je možno zobraziť a tlačiť i vo forme grafu. Program pre PC umožňuje mazať pamäť záznamníka, nastavovať interval vzorkovania, typ záznamu, hranice alarmov a hodiny reálneho času v záznamníku. Záznam možno zapínať a vypínať dodaným magnetom. Prístroj vyniká extrémne nízkym odberom prúdu z vnútornej batérie. Stav, v ktorom sa záznamník nachádza, je indikovaný svietiacimi diódami LED.

Technické údaje Rozsah pracovných teplôt Vzorkovací interval Celková kapacita pamäti Voľba typu záznamu Rozmery bez konektorov Napájanie Krytie

Typ R 0110 E R 0111

R 0141 R 3120

-30 až +70°C 18 nastaviteľných hodnôt od 10 s do 24 hod. 32 000 hodnôt v necyklickom zázname Necyklický – po zaplnení pamäti sa záznam zastaví Cyklický – po zaplnení sa najstaršie hodnoty nahradia novými 93 x 64 x 26 mm Líthiová batéria 3,6 V, veľkosť AA, typická životnosť 3 roky IP 67 – chránené pred vplyvmi dočasného ponorenia do vody

Popis Teplomer s vnútorným čidlom, signalizácia prekročenia nastavených hraníc teploty blikaním Teplomer pre záznam teploty z externej sondy s odporovým čidlom Pt1000 alebo Ni1000/6180 ppm. Sondy sa pripojujú zásuvkami K1321 (ELKA3008V) s krytím IP 67. Signalizácia prekročenia nastavených hraníc teploty blikaním Teplomer pre záznam teploty zo štyroch externých sond s odporovým čidlom Pt1000 alebo Ni1000/6180 ppm. Sondy sa pripojujú zásuvkami K1321 (ELKA3008V) s krytím IP 67. Teplomer – vlhkomer. Krytie IP 65, sondy teploty a vlhkosti vo výmennej krytke z plastu. Signalizácia prekročenia nastavených hraníc teploty blikaním. Výpis teploty rosného bodu.

Rozsah merania -30 až +70°C -90 až +260°C

-90 až +260°C -30 až +80°C vlhkosť 0 až 100%

Príslušenstvo LP 002 LP 003 LP 004 SW 100 F9000 A 4203

COM adaptér pre komunikáciu loggerov S/Rxxxx pre RS232 USB adaptér pre komunikáciu loggerov S/Rxxxx pre USB Štart/stop magnet CD s voľne šíriteľným programom pre PC Držiak loggeru na stenu so zámkom Náhradná líthiová batéria 3,6V bez vývodu pre Rxxxx, Sxxxx

Na požiadanie dodáme i datalogery pre záznam teploty so vstavanou tlačiarňou. 35

Profile for Andy Landy

Katalog Chladiarenska gescia  

Katalog Chladiarenska gescia  

Profile for chainslaw
Advertisement