Page 28

15. TRUBKY MEDENÉ ,TVAROVKY, KAPILÁRY, PÁJKA, UPEVŇOVACIE PRVKY Medené dehydrované trubky pre inštaláciu chladiarenskej a klimatizačnej techniky. Materiál SF – Cu podľa DIN 1787/17671. Balenie: Trubka mäkká – zvitky v kartónoch - po 50 m (do Ø 16 mm) - po 25 m (od Ø 18 mm) Trubka tvrdá - tyče 4,5 m až 5,5 m. Cu trubka - mäkká Vonkajší priemer x sila steny v mm Názov Hmotnosť kg/1m

6x1 8x1 10 x 1 12 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1

0,14 0,20 0,25 0,31 0,42 0,48 0,59

Cu trubka - tvrdá Vonkajší priemer x sila steny v mm Názov Hmotnosť kg/1m

0,25 0,31 0,42 0,48 0,59 0,75 1,40 1,70 2,91 3,47 4,14 4,86 7,37

10 x 1 12 x 1 16 x 1 18 x 1 22 x 1 28 x 1 35 x 1,5 42 x 1,5 54 x 2 64 x 2 76 x 2 89 x 2 108 x 2,5

15.1 Trubky medené izolované Vhodné pre vnútornú i vonkajšiu inštaláciu. Rozsah teplôt použitia -45°C až +95°C. Tepelná vodivosť λ (pri 0°C) = 0,036 W/mK DIN 52 615 λ (pri 40°C) = 0,040 W/mK Difúzia vodnej pary μ ≥ 7000 DIN 52 615 Požiarne vlastnosti C 1 – látka ťažko horľavá, samozhášavá, nevedie oheň (dľa ČSN 730862). Priemer potrubia palce

Priemer potrubia mm

Dĺžka zvitku m

1/4“ x 0,8 3/8“ x 0,8 1/2“ x 0,8 5/8“ x 0,8 1/4“ + 3/8“ x 0,8 1/4“ + 1/2“ x 0,8 3/8“ + 5/8“ x 0,8

6,35 x 0,8 9,52 x 0,8 12,7 x 0,8 15,88 x 1,0 6,35 + 9,52 x 0,8 6,35 + 12,7 x 0,8 9,52 + 15,88 x 0,8

50 50 50 25 20 20 25 27

Profile for Andy Landy

Katalog Chladiarenska gescia  

Katalog Chladiarenska gescia  

Profile for chainslaw
Advertisement