Issuu on Google+


Hoe  komt   een  bezoeker   in  beweging?  


Begrijp  behoe,e  en  gedrag  


behoe,e   zelf   ontplooiing   waardering   erkenning   sociaal  contact   veiligheid  en  zekerheid   lichamelijke  behoe8e  


gedrag  


gedrag  


3  stappen  naar  een  volle  zaal  


mogelijkheid   mo=va=e   mo=ef  


mogelijkheid  


mogelijkheid  


mo=va=e  


mo=va=e   •   doen  dit  zo   •   hebben  informa=e   •   weten  hoe  het  werkt   •   hebben  ervaring  en        zijn  deskundig  


mo=va=e   What’s  in  it  for  

them

 


mo=ef  


mo=ef  

Marke=ng  is  (g)een  vies  woord  


mo=ef  

evenement  

promo8e  


=p  1  

??????


=p  2  


=p  3  

Kruip  in  het  hoofd   van  uw  bezoeker  


=p  4  

ga  nu   budge>eren  


=p  5  

start  vroeg   met  uw  promo=e  


=p  6  

gebruik   social  media  


=p  7  

benoem   ambassadeurs  


=p  8  

sprekers  


=p  9  

draaiboek  


=p  10  

wat  gee8  u  de  bezoeker   mee  als  hij  vertrekt?  


=p  10  ½  


meer  informa=e:  hennie@chainconnec=on.nl  of  www.chainconnec=on.com  


Horen, zien en voelen