Page 1


Hoe komt   een  bezoeker   in  beweging?  


Begrijp behoe,e  en  gedrag  


behoe,e zelf   ontplooiing   waardering   erkenning   sociaal  contact   veiligheid  en  zekerheid   lichamelijke  behoe8e  


gedrag Â


gedrag Â


3 stappen  naar  een  volle  zaal  


mogelijkheid mo=va=e   mo=ef  


mogelijkheid Â


mogelijkheid Â


mo=va=e Â


mo=va=e •   doen  dit  zo   •   hebben  informa=e   •   weten  hoe  het  werkt   •   hebben  ervaring  en        zijn  deskundig  


mo=va=e What’s  in  it  for  

them


mo=ef Â


mo=ef

Marke=ng is  (g)een  vies  woord  


mo=ef

evenement

promo8e


=p 1  

??????


=p 2  


=p 3  

Kruip in  het  hoofd   van  uw  bezoeker  


=p 4  

ga nu   budge>eren  


=p 5  

start vroeg   met  uw  promo=e  


=p 6  

gebruik social  media  


=p 7  

benoem ambassadeurs  


=p 8  

sprekers


=p 9  

draaiboek


=p 10  

wat gee8  u  de  bezoeker   mee  als  hij  vertrekt?  


=p 10  ½  


meer informa=e:  hennie@chainconnec=on.nl  of  www.chainconnec=on.com  

Horen, zien en voelen  

Een presentatie welke wij hebben gehouden aan deelnemers van het event horen, zien en voelen op maandag 16 novemebr in het Figi Hotel te Zei...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you