Page 1


นางสาวกิตติยา โพธิ์เจริญ (ตอง) นักศึกษาปริญญาตรีปี 2 ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม


TONG


TONG

Kittiya Pocharoen


ชื่อและสกุล กิตติยา โพธิ์เจริญ นามแฝง ตอง เกิดวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2534 อายุ 21 ปี

อาชีพหลัก เรียน สถานที่ วิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี


งานอดิเรก ร้องเพลง, วาดรูป, ดูหนัง และฟังเพลง


อาหารโปรด ข้าวผัด, ข้าวไข่เจียว, คั่วกลิ้ง สีที่โปรด สีส้ม, สีน้ําตาล การ์ตูนที่ชอบ กินทามะ, การิน, วันพีช สัตว์เลี้ยง สุนัขพันธุ์ปั๊ก, ไซบีเรีย


ประวัติส่วนตัวตอง  

ประวัติส่วนตัวตอง

ประวัติส่วนตัวตอง  

ประวัติส่วนตัวตอง