Page 1

A COMPETICIÓN Competición: Data:

Localidade:

O XURADO Xuíz Xefe de Marcha: Categoría:

Panel Marcha:

TARXETAS VERMELLAS E APLICACIÓN DO ARTIGO 230.3(a) ó 230.6(a) Comunicado ó Xuíz Árbitro, Secretario da Competición e Secretaría-Resultados PROBA:

HORA:

Dorsal

Artigo Descalif.

T. Vermellas (</~)

Dorsal

PROBA:

T. Vermellas (</~)

Artigo Descalif.

HORA:

Dorsal

Artigo Descalif.

T. Vermellas (</~)

Dorsal

T. Vermellas (</~)

Artigo Descalif.

COMUNICACIÓN

Enviada comunicación ó Xuíz Árbitro ás:

horas do

, o Xuíz Xefe informante:

Pasado a Secretaría de Competición ás:

horas do

, o Xuíz Árbitro informante:

Pasado a Secretaría/Resultados ás:

horas do

, o Secretario de Competición:

Firma Xuíz Xefe

Firma Xuíz Árbitro

Federación Galega de Atletismo – Comité Galego de Xuíces Avda. de Glasgow, 13 – Complexo Deportivo – 15008 A Coruña Teléfono: 981291683 Fax: 981292056 Correo electrónico: comitegalegoxuices@gmail.com

Firma Secretario Competición

Parte Comunicación Descalificacións Marcha  

Parte de Comunicación ó Xuíz Arbitro e a Secretaría de Competición das tarxetas vermellas e descalificacións de probas de marcha.