Page 1

Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

1

MEMORIA 2008/2009

Comité Galego de Xuices 1


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

2

COMITÉ GALEGO DE XUÍCES MEMORIA DA TEMPADA 2008/2009 ÍNDICE Páxina 1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

XUNTA DIRECTIVA DELEGACIÓNS REPRESENTANTES NA ASEMBLEA DA F.G.A. XUICES DO CGJ NA XUNTA DIRECTIVA DA FGA XUNTA DIRECTIVA DO C.N.J. COMISIONS COMITÉ NACIONAL DE XUÍCES RELACIÓN DE XUÍCES CON LICENCIA EN VIGOR DISTRIBUCIÓN DE XUÍCES POR DELEGACIONES PROMOCIÓN Y RECICLAJE.- CURSOS ORGANIZADOS POLO COMITÉ GALEGO 10.- CURSO DE ACCESO Á CATEGORÍA DE XUÍZ NACIONAL 11.- CURSO DE ACCESO Á CATEGORÍA DE XUÍZ ÁRBITRO 12- ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POLA IAAF 13- ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POLA A.E.A 14- ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POLO COMITÉ NACIONAL 15.-ASISTENCIA A REUNIÓNS DAS DISTINTAS COMISIÓNS DO COMITÉ NACIONAL 16- XUÍCES GALEGOS EN PANÉIS INTERNACIONAÍS 17- XUÍCES GALEGOS EN PANELES DA R.F.E.A. 18 PANEIS DA F.G.A. 19.-DESIGNACIONS DA A.E.A 20.-DESIGNACIONS DO COMITÉ NACIONAL.-Xuíces do C.G.X. 21.-DESIGNACIONES DO COMITÉ NACIONAL.-Xuíces de outros Comités Territoriais en probas da nosa Comunidade 22.-DESIGNACIONS DO COMITÉ GALLEGO 23.-REUNIONS 24.-COMUNICACIÓN INTERNA DO COMITÉ 25.-HISTORICO DE PRESIDENTES 26.-DISTINCIÓN DO COMITÉ GALLEGO.-Placa Ramón Docal 27.-ACTIVIDADE DAS DELEGACIONS 28.-PRUEBAS CONTROLADAS POR DELEGACIÓN

2 2 2 2 2 2 3 12 13 16 17 17 17 18 18 19 19 23 26 27 30 31 35 35 35 36 37 38

2


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

1.-

XUNTA DIRECTIVA ( a 31 d0 10 do 2009) Presidenta: DOLORES ROJAS SUÁREZ Vice-Presidente: ELEUTERIO GARCÍA RODRÍGUEZ Vogáis ISABEL TORRES TABOADA

Asesores:

2.-

3.-

DELEGACIONS A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Ferrol Santiago Vigo

MANUEL GARRIDO TORO ELOY BRETAL CANCELAS DIEGO FERNANDEZ SOMOZA JESUS SILVA PÉREZ JOSÉ JESUS OBENZA DE SAÁ

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Ferrol Santiago Vigo

Jorge Blanco Chao Angel Lopez-Montesinos Vázquez Inocencio Pérez Román

Circuitos Dirección Técnica C. Electrico

3

ISABEL TORRES TABOADA A DESIGNAR MANUEL GARRIDO TORO ELOY BRETAL CANCELAS DIEGO FERNANDEZ SOMOZA JESÚS SILVA PEREZ JOSÉ JESUS OBENZA DE SAA

REPRESENTANTES NA ESEMBLEA DA F.G.A. A Coruña RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO Lugo JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ DIAZ Ourense JOSÉ MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ Pontevedra ELEUTERIO GARCÍA RODRÍGUEZ 3.1. Comisión Delegada:

Eleuterio García Rodríguez

4.-

XUICES DO CGJ NA XUNTA DIRECTIVA DA F.G.A. JAVIER FERREIRO CASTRILLÓN ANGEL FIDALGO VÁZQUEZ ELEUTERIO GARCÍA RODRÍGUEZ CLAUDIO HORNILLOS BAZ RICARDO MONZON LÓPEZ JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ DOLORES ROJAS SUAREZ IVÁN SANMARTIN CARRERA

5.-

XUNTA DIRECTIVA DO COMITÉ NACIONAL DE XUÍCES Vocal: RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO

6.-

COMISIONS COMITÉ NACIONAL DE XUÍCES Comisión de Dirección Técnica: ANGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ Comisión de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ

3


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

7.-

4

RELACIÓN DE XUÍCES CON LICENCIA EN VIGOR Tempada 2008/2009 7.1.- A Coruña

Xuíces Árbitros Nacionales Blanco Chao, Jorge

Antigüedade XT 1984

Xuíces Árbitros Rojas Suárez, Mª Dolores

1989

Xuíces Nacionales Bastos González, José Ant. Díaz López, Marcos Noguerol Urrutia, Ángel Rojas Suárez, Teresa Romero Díaz, Josefina Teijeiro García, Manuel Torres Taboada, Isabel Veira Fernández, Berta

Honorario

1966 1989 1998 1989 1987 1987 1998 1989

Xuíces Territoriales RFEA Feijoo Regueiro, Sonia Fernández Amado, Mª Berta Gallego Valiña,Miguel A. Herrera Andrade, Pablo José López García, Jesús López Schmidt, Rocío Martínez Vega, Rubén Sandino Leira, Guillermo Santiago Freijanes, Julio Seco González, María Tré Estefania; Enrique

1997 1976 2007 1997 2008 1997 2007 2007 1997 1998 2008

Xuíces Territoriales Álvarez Cervió, Iván Balsa Castro, Mariano Bescansa Hernández, Fermín Caeiro Vigo, Manuel Corral López, José Manuel Fernández Amado, Mª Luz Gómez Fiaño, Luis González Fernández, Yolanda Hornillos Baz, Claudio Rivas Murias, Natalia Rojas Arroyo, Antonio Souto Pellicer, Elena

2008 1987 1987 2007 2008 1989 1984 2007 2002 1998 1982 1992

Honorario

4


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

5

7.2.- Lugo Xuíces Nacionales Franco Vázquez, Déborah Izquierdo Torrón, Ibana Mª Martín Teijeiro, Eustorgio

Antigüedade XT 1998 1996 2000

Xuíces Territoriales Aldariz López, Marcos Arribas Mondelo, Erika Arrojo Fernández, Nicolás Campo Diaz, Alberto Castro Rodriguez, Iria Curto Fente, Santiago Franco López, José Pablo Gomez Trashorras, Jorge González Margaride, Jesús Iglesias Serantes, Hugo Izquierdo Gallego, Lino López Castaño, Manuel Neira Fraga, Iria Novo García, Gema Otero Alen, Begoña Pena López, Segrgio Perejón de Rón Fernández, Jose Perejón de Rón García, Sara Pontes de Almeyda, Hilberto Ary Rodríguez Díaz, José Manuel Rodríguez Trigo, José Luis Sánchez Caballo, Rubén Sinde Lorenzo, Nazaret * Torrón Calles, Mº José Varela Fernández, Daniel J. É Vázquez Díaz, José Ángel Veiga Arrojo, Javier

2008 2000 2007 2007 2007 2000 2000 2007 1996 2002 2002 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2007 1984 1988 2000 2007 1990 2000 2000 2008

5


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

6

7.3.- Orense Apellidos y Nombre Xuíces Árbitros Nacionales Martínez Fernández, José M. López Del Río, José Mª

Antigüedade XT 1982 1983

Xuíces Árbitros López-Montesinos Vázquez, Ángel Pérez Conde, Mª Carmen

1988 1982

Xuíces Nacionales Biedma Vilar, Blanca Diéguez González, Mercedes Garrido Toro, Manuel Moyano Ledesma, Rosario Pavón Llamas, Yolanda Rego Tesouro, Ignacio

1988 1987 2000 1987 2004 2004

Xuíces Territoriales RFEA Álvarez Mondelo, Elena Diéguez Fernández, M Estela Fidalgo Vázquez, Angel González Conde, Francisco Lozano Martínez, José Francisco Martín Rodriguez, Deborah Rodríguez Diéguez, Estela Rodríguez Montenegro, Borja Santiago Cabanelas, Begoña

1994 1979 2005 2004 2001 2008 1990 2002 2001

Xuíces Territoriales Conde Araujo, Marina Domínguez Román, Luz Maria Dorribo Masid, Natalia Mesa Soriano, Emilia Novelle Jacomo, Coral Rodríguez Rodríguez, Alfonso Saco Rivera; Santiago

1988 2004 1995 1995 2000 1979 1993

Honorario

6


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

7

7.4.- Pontevedra Apellidos y Nombre Xuíces Árbitros Nacionales Torres Castiñeira, MªCarmen

Antigüedade XT 1975

Xuíces Nacionales Abreu Fernández, J. Manuel Bretal Cancelas, Eloy Bretal Cancelas, Raúl Ferrer Moreira, Santiago Mosquera Bruna, Inmaculada Ventín Rivas, Julio

1988 1987 1993 1997 1997 1997

Xuíces Territoriales RFEA Bretal Cancelas, Amalia Ferrer Alonso,Judit Ferrer Alonso,Santiago Filgueira Pérez, Angeles Gallego Bernárdez, Victor

1992 2005 2005 1997 2007

Xuíces Territoriales Abuín Pazos, Ana María Alfonsín Alfonsín, Ramón Alvarez Peón, Miriam Brea González, Berta Brea González, Loreto Bretal Cancelas; Nerea Bures Soto, Ramón Cerviño Calvar, Carlos Cerviño Ogando,, Carlos Córdoba Otero; José Antonio Cores Muñiz, Verónica Corral Celada, David Cortegoso Solla, Jesús Domínguez Álvarez, Antonio Fernández Abuín, Isidro Fernández Domínguez, Isidro Fernández Portas, Isidro Ferreira Abuín, María Teresa Ferreiros Pradera, Paula Ferrer Fernández, David Garcia Cayo, Mercedes Gil Domínguez, Antonia Gil Fernández, Clara González Edreiras, Iris Irago Baúlde, Simón

2008 1988 2002 1996 2002 1986 2001 2008 2008 1997 2001 2007 2002 1987 2008 1986 2008 1988 1997 2007 1988 1993 2002 2008 2001

7


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

Martínez Paz, Manuel Moure Rivera, José V. Otero García, Eugenia Otero Garcia, Olga Pérez González, Adrián Rivera Estévez, José Ramón Rosales Lobeira, Javier Sanguos Espiña, Mª Jesús Santos Solla, Ana María Serrano García, Adoración Sousa Rodríguez, Angel Tarrio Fuentes, Marcos Ureta Guzmán, Mª Pilar Vázquez martínez, Francisco Javier

8

2004 1987 1988 2008 1997 2007 2002 2008 2002 2001 2002 2004

8


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

9

7.5.- Ferrol Apellidos y Nombre Xuíces Árbitros Nacionales Golpe Pereira, Patricia

Antigüedade XT 2000

Xuíces Nacionales Monzón López, Ricardo Rodríguez Quintiá, Mª Begoña

1976 1989

Xuíces Territoriales RFEA Álvarez Bueno, Ana Diaz Castro, Manuel Fernández Somoza, Diego García Bujones, Carlos Golpe Pereira, Ana Martínez Fernández, Carmen Pita Saavedra, José Carlos Roca Miraz, José Ramón

1988 2007 2005 1998 1992 2007 1992 2002

Xuíces Territoriales Alonso Álvarez, Ignacio Avendaño Terán, Ana Caballero San Juan, Carmen Casal Prieto, Lidia Castaño López, Jorge Cortizas Varela, Olalla Díaz Bravo, Rosario Diaz Rivas, Candela Diaz-Robles Nidaguila, Daniel Fernández Arribas, Antonio José Ferreiro Castrillón, Javier Garrido Barro, Begoña González Suárez, Lorenzo López Ramos, Juana María Lourido Hermida, Baltasar Martínez Primoy, Iria Paz Picos, Mª Paz Pazos López, Maria Peribañez Dongil, Gabriel Ros Pesqueira, Sebastián Serantes Rico, Alfonso Vilariño Ortega, Aurelio

2008 1988 1995 2005 2008 2001 2002 2008 1997 2008 2000 2001 1993 1989 2007 2008 1989 2007 2007 1988 2008 1988

Honorario

9


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

10

7.6.- Santiago Apellidos y Nombre Xuíces Árbitros Nacionales Touriño Lado, Ramón Jorge

Antigüedade XT 1977

Xuíces Árbitros Veleiro Rodríguez, Marta

1988

Xuíces Nacionales Carbajal Vázquez, Guillermo Janeiro Caramés, Rosa Mª Lado Fernández, Luis M.

1980 1977 1996

Xuíces Territorial RFEA Fernández Lorenzo, Javier At. Santos Laíño, Rogelio Silva Perez, Jesús Silva Tourño, Lorena Varela Baluja, Marta

1998 1998 2002 2005 1994

Xuíces Territorial Buño Dubra, Pablo Cid Fernández, Xavier Fernández Pérez, Francisco Framil Rego, José Manuel Garcia Castro, Pablo Gianzo Busto, Susana Gómez Ríos, Mª del Carmen Gómez Rios, Mª José Guerra Arias, Xiana Lado Fernández, Alberto Lado Fernández, José M. Lorenzo Turnes, Begoña Onega Carrera, José Victor Onega Fernández, Ana Parafita Castro,Noelia Pérez Aviles, Juan Maria Posse Calvelo, Antonio Raposo Barreira, mª Luz Sanchez del Río, Pedro José Sanchez Pérez, Francisco Manuel Sanmartín Carreira, Ivan Pablo Santamariña Vázquez, Filomena Silva Péres, Ricardo Silva Pérez, Victoria Eugenia Touriño Lado, Patricia Varela Baluja, Ana María

2005 2007 2008 2001 2005 2007 2002 2004 2005 2004 1998 2004 1990 1996 2005 2002 2007 2002 2005 2008 2005 2002 2004 2007 2007 1994

10


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

11

7.7.- Valdeorras Xuíces Territoriales RFEA Barrio Rodriguez, Montserrat Martínez Fernández, Miguel Ángel Xuíces Territoriales Álonso Martínez, Yolanda Cáceres Mejuto, Mercedes Diéguez Trincado, M José Estévez Pérez, Iván Gil Pérez, Leticia Gómez González, Elena González Ruiz, Agustín Jares Álvarez, Nuria López Blanco, Miguel A. Parra Barrios,Raquel Pérez Fernández, M Carmen Pérez López, Laura Revuelta Méndez, Carlos Revuelta Parra, Carlos Rodríguez Lameiro, Daniel Rodríguez Lameiro, Pablo Rodríguez Ramos, Margarita Trincado Álvarez, Luis M. Vilasánchez Souto, Alvaro

2007 2006

1993 2007 2007 1996 2008 2007 2007 2007 1993 2007 2008 2007 2008 2007 2007 2008 1993 2008

11


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

12

7.8.- Vigo Xuíces Árbitros Perez Román, Inocencio

Antigüedade XT 1989

Xuíces Nacionales Alonso Domínguez, Ángel García Rodríguez, Eleuterio Martínez Freire, Mª Belén Molares Álvarez, J. Saturnino Pérez Pérez, Juan Ramón Pérez Román, Loreto

2002 1972 1977 1993 1992 1992

Xuíces Territoriales Alonso Fernández, M. Elena Alvarez Figueroa, Josefa Calvar Villar, Manuel Cortizo Souto, Carlos Costas González, Alejandro Dasairas Bouzada, Millan Diz Alonso, Miguel Ángel Diz Alonso, Oscar Fernández Álvarez, Inmaculada García López, Mª del Mar García López, Mª Luisa García Prado, Manuel Julián García Rodríguez, Germán García Sánchez, Mª Carmen González Khaimalis, Mª Isabel González Ucha, Eugenia Guillán Moreira, Mª Consuelo Guillán Moreira, Mª Dolores López Vacas, Mª Luisa Martín García, Julio Martínez Larrea, Miguel Angel Miguez Abad, Olga Moure Naveiro, Nieves Obenza de Saa, José Jesús Pérez Alonso, Adrian Pérez Rodríguez, Lucas Pernas Martínez, Montserrat Rodríguez Fernández, Cándida

Honorario

Honorario

2002 2000 2005 1990 1996 2007 1995 1997 2000 1987 1981 1994 1977 1987 1967 2005 1978 1978 1977 1975 2005 2002 2005 2007 2008 2005 2008

12


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

8.-

13

DISTRIBUCIÓN DE XUÍCES POR DELEGACIÓN

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Ferrol Santiago Valdeorras Vigo TOTAL

Xuíz Honorario 1 0 1 0 1 0

X.Árbitro Nacionai 1 0 2 1 0 1

Xuíz Árbitro 1 0 2 0 1 1

2 5

0 5

1 6

Xuíz Territorial Xuíz TOTAL Nacional RFEA Territorial 8 11 16 38 3 27 30 6 9 6 26 6 5 39 51 2 8 21 33 3 5 26 36 2 19 21 6 26 35 34 40 180 270

13


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

9.-

14

PROMOCIÓN Y RECICLAJE.- CURSOS ORGANIZADOS POLO COMITÉ GALEGO 9.1 CURSO DE XUIZ TERRITORIAL Santiago 29 de Novembro de 2008 Director: José Maria López del Río Profesores: A Coruña: Jorge Blanco Chao.Angel Noguerol Urrutia Dolores Rojas Suarez Teresa Rojas Suarez

A Coruña

Lugo:

José Perejón de Ron Fernández

Ourense:

Angel López-Montesinos Vázquez José Manuel Martínez Fernández

Ferrol:

Ricardo Monzón López Diego Fernández Somoza

Santiago:

Luis M. Lado Fernández Jesús Silva Pérez Marta Veleiro Rodríguez

Valdeorras Montserrat Barrio Rodríguez Miguel Ángel Martínez Fernández Carlos Revuelta Méndez Vigo:

Inocencio Pérez Román

Resultaron APTOS os seguintes aspirantes: A Coruña:

Iván Álvarez Cerviño José Manuel Corral López Jesús López García Enrique Tre Estefanía

Lugo:

Marcos Aldariz López Manuel López Castaño Sara Perejón de Ron García Javier Veiga Arrojo

Ourense:

Déborah Martín Rodríguez Maria José Diéguez Trincado Santiago Saco Rivera

Pontevedra:

Ana María Abuin Pazos Carlos Cerviño Calvar Carlos Cerviño Ogando Isidro Fernández Abuin Isidro Fernández Portas Iris Gonzalez Edreiras Adrián Pérez González Ana María Santos Solla

14


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

Ferrol:

Ignacio Alonso Álvarez Jorge Castaño López Candela Diaz Rivas Antonio José Fernández Arribas Iria Martínez Primoy Alfonso Serantes Rico

Santiago:

Francisco Fernández Pérez Vicente Manuel Sánchez Pérez

Valdeorras:

Leticia Gil Pérez Laura Pérez López Carlos Revuelta Parra Margarita Rodríguez Ramos Alvaro Vilasánchez Souto

Vigo:

Lucas Pérez Rodríguez Cándida Rodríguez Fernández

15

O NÚMERO UN da promoción foi conseguido polo aspirante de Pontevedra ISIDRO FERNÁNDEZ ABUIN

9.2 II SEMINARIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA Ferrol , 19 de Abril de 2009 Profesor: Ayudante:

Luis Lado Fernánde Ricardo Monzón López

Santiago

Asistentes: A Coruña: Jesús López Garcia Guillermo Sandino Leira Ferrol:

Ana Alvarez Bueno Carmen Caballero Sanjuan Jorge Castaño López Manuel Diaz Castro Diego Fernández Somoza Carlos García Bujones Baltasar Lourido Hermida Carmen Martínez Fernández José Carlos Pita Saavedra José Ramón Roca Miraz Begoña Rodríguez Qunitia Alfonso Serantes Rico

Santiago:

Francisco Fernández Pérez Mª Luz Raposo Barreiro Vicente Mª Sánchez Pérez Rogelio Santos Laiño Jesús Silva Pérez Lorena Silva Touriño

15


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

16

9.3 I CURSO BÁSICO DE MARCHA Santiago, 26 de Abril de 2009 Profesor:

Dolores Rojas Suárez

A Coruña

Asistentes: A Coruña: Jesús López Garcia Rocío López Schmidt Guillermo Sandino Leira Ourense;

Manuel Garrido Toro Jose Fro Lozano Martinez Deborah Martín Martínez Estela Mª Rodríguez Diéguez Borja Rodríguez Montenegro

Santiago:

Francisco Fernández Pérez Vicente Mª Sánchez Pérez Jesús Silva Pérez

Valdeorras:Montserrat Barrio Rodríguez

16


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

17

9.4 CURSO MEDICIÓN INDIRECTA Pontevedra: 1 de Xullo de 2009 Profesor: Asistentes:

10.-

Guillermo Sandino Leira A Coruña José Manuel Abreu Fernández Ramón Bures Soto Judit Ferrer Alonso Francisco Javier Vázquez Martinez

CURSO DE ACCESO Á CATEGORÍA DE XUÍZ NACIONAL Data do examen: 14 e 15 de Novembro. Sede: A designar Presentaron a súa inscrición os seguintes Xuíces A Coruña: Julio Santiago Freijanes Ourense:

Elena Álvarez Mondelo Angel Fidalgo Vázquez José Francisco Lozano Martínez Begoña Santiago Cabanelas

Pontevedra:

Judit Ferrer Alonso Santiago Ferrer Alonso

Ferrol:

Ana Maria Álvarez Bueno Diego Fernández Somoza Carlos García Bujones José Carlos Pita Saavedra

Valdeorras:

Iván Estevez Pérez Miguel Ángel Martínez Fernández

Vigo:

Eugenia González Ucha

17


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

11.-

18

CURSO DE ACCESO Á CATEGORÍA DE XUÍZ ÁRBITRO Data do examen: 14 de Novembro. Sede: A designar Presentaron a súa inscrición os seguintes Xuíces A Coruña: Ibana Izquiedo Torrón

12.-

Santiago:

Luis Lado Fernández

Vigo:

Juan Ramón Pérez Pérez

ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POR LA I.A.A.F. SEMINARIO DE RECICLAJE JUECES DE MARCHA Metz, 24-26 de Maio de 2009 Asistente:

13.-

DOLORES ROJAS SUÁREZ

ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POR LA AEA SEMINARIO PARA TITULAR ATOS Birminghan, 1 o 6 de Setembro de 2009 Asistente:

INOCENCIO PÉREZ ROMÁN (pasando o exame previo en Madrid 0 23 de Maio)

18


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

14.-

19

ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POLO COMITÉ NACIONAL I SEMINARIO FORMACIÓN JUECES BARCELONA 2010 Barcelona 31 Julio-1 y 2 de Agosto 2009 Asistente:

Ramón Jorge Touriño Lado

CURSO PARA ACCEDER AL PANEL DE FOTO FINISH Valladolid, 3 de Outubro de 2009 Aspirantes: Raúl Bretal Cancelas Inocencio Pérez Román Ignacio Rego Tesouro

Pontevedra Vigo Ourense

Pasa a formar parte del Panel de Xuiz Xefe de Foto Finish Ignacio Rego Tesouro

SEMINARIO RECICLAJE PANEL B DE MARCHA Y ASCENSO PANEL B Sevilla 17 de Outubro de 2009 Ponente:

Dolores Rojas Suárez

SEMINARIO RECICLAJE PANEL B DE MARCHA Y ASCENSO PANEL B Valladolid, 24 de Outubro de 2009 Ponente:

15.-

Dolores Rojas Suárez

ASISTENCIA A REUNIÓNS DAS DISTINTAS COMISIÓNS DO COMITÉ NACIONAL REUNIÓN DA COMISIÓN MARCHA Madrid, 11 y 12 de Xullo do 2009 Asistente:

Dolores Rojas Suárez

19


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

20

REUNIÓN DA COMISIÓN DE DIRECCIÓN TÉCNICA Valladolid, 19 y 20 de Setembro do 2009 Asistente:

16.-

Angel López-Montesinos

XUÍCES GALEGOS EN PANEIS INTERNACIONAIS 12.1 IAAF Panel de Homologadores de Circuitos Grado A: RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO Grado B: JORGE BLANCO CHAO 12.2 IAAF Panel de Xuíces de Marcha Atlética DOLORES ROJAS SUÁREZ

17.-

XUÍCES GALEGOS EN PANEIS DA R.F.E.A. 17.1 Panel de homologación de instalaciones: JOSÉ Mª LÓPEZ DEL RÍO 17.2 Panel de homologadores de circuitos: Nivel Internacional A: RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO Nivel Internacional B:

JORGE BLANCO CHAO

RFEA A:

JOSÉ M. ABREU FERNÁNDEZ LUIS LADO FERNÁNDEZ JOSÉ S. MOLARES ÁLVAREZ

RFEA B:

PABLO HERRERA ANDRADE IBANA IZQUIERDO TORRÓN ANGEL NOGUEROL URRUTIA JUAN RAMÓN PÉREZ PÉREZ

20


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

Homologacións Galicia: 10 Km Xinzo de Limia: HOMOLOGADOR: Circuito Cantones 1 Km HOMOLOGADOR: X Medio Maraton Vig-Bay, HOMOLOGADOR: LOCAL: 10 Km Ribadavia Cto. España: HOMOLOGADOR: ½ Maraton Cantones HOMOLOGADOR: LOCAL:

21

Xinzo de Limia 04/01 JORGE BLANCOO CHAO A Coruña 29/01 JORGE BLANCOO CHAO Vigo 29/3 J.SATURNINO MOLARES ALVAREZ LUIS LADO FERNÁNDEZ Ribadavia, 8/04 JORGE TOURIÑO LADO A Coruña 7/06 JOSÉ MARCIAL ABREU FERNÁNDEZ JORGE BLANCO CHAO

Outras: Cto. España de Marcha en Ruta, San Pedro de Pinatar, 25/1 HOMOLOGADOR: JORGE BLANCO CHAO 10 Km Ciutat de Palma; Palma de Mallorca, 28/2 HOMOLOGADOR: JORGE BLANCO CHAO Milla Urbana de Palma-Rambla, Palma de Mallorca, 29/2 HOMOLOGADOR: JORGE BLANCO CHAO Milla Urbana de Palma-Sagrera, Palma de Mallorca, 29/2 HOMOLOGADOR: JORGE BLANCO CHAO Medio maratón de Pollença: Pollença, 29/2 HOMOLOGADOR: JORGE BLANCO CHAO ½ Maraton de Santa Pola, Santa Pola (Alicante) 13/09 LOCAL: JORGE BLANCO CHAO ½ Maratón “Corazón de Asturias, Oviedo 19/4 HOMOLOGADOR: LUIS LADO FERNÁNDEZ LOCAL: JOSÉ MARCIAL ABREU FERNÁNDEZ

17.3 Panel de Marcha: Panel IAAF: DOLORES ROJAS SUÁREZ Panel Nacional A: JORGE BLANCO CHAO JOSEFINA ROMERO GARCÍA Panel Nacional B: BLANCA BIEDMA VILAR ENRIQUE DE LA CAL LÓPEZ M. CRUZ DIAZ CAVIEDES IBANA IZQUIERDO TORRÓN ÁNGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ INOCENCIO PÉREZ ROMÁN TERESA ROJAS SUÁREZ ISABEL TORRES TABOADA

JA

21


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

22

Designacións Galicia: Ctº Galego de Marcha en Pista.-Ferrol: 12/Decembro Xuíz Xefe: DOLORES ROJAS SUÁREZ Xuíces marcha. M. CRUZ DÍAZ CAVIEDES BEGOÑA RODRIGUEZ QUINTÍA TERESA ROJAS SUÁREZ JOSEFINA ROMERO DÍAZ ISABEL TORRES TABOADA Ctº Galego de Marcha en Ruta.-A Coruña: 1/Febreiro Xuíz Xefe: DOLORES ROJAS SUÁREZ Xuíces marcha. BLANCA BIEDMA VILAR ENRIQUE DE LA CAL LÓPEZ IBANA IZQUIERDO TORRÓN TERESA ROJAS SUÁREZ Ctª Galego de Clubes, .-Vigo; 18/Abril Xuíz Jefe: BLANCA BIEDMA VILAR Xuices Marcha: INOCENCIO PÉREZ ROMÁN LORETO PÉREZ ROMÁN DOLORES ROJAS SUÁREZ Ctª Galego Cadete .-Cangas: 9/Maio Xuíz Jefe: DOLORES ROJAS SUÁREZ Ctº España Clubes DH.-Vigo: 16/Maio Xuíz Marcha: INOCENCIO PÉREZ ROMÁN DOLORES ROJAS SUÁREZ TERESA ROJAS SUÁREZ Ctº España Clubes 1ªD.-Vigo: 17/Maio Xuíz Marcha: INOCENCIO PÉREZ ROMÁN LORETO PÉREZ ROMÁN Gran Premio Cantones.- A Coruña: 20/Xuño Xuíz Marcha: IBANA IZQUIERDO TORRÓN TERESA ROJAS SUÁREZ Cto. Galego Xuvenil/Junior/Promesa.-Pontevedra 28/Xuño Xuíz Marcha: INOCENCIO PÉREZ ROMÁN JORGE BLANCO CHAO Ctº Galego Absoluto.-Ferrol: 18/Xullo Xuíz Xefe: JOSEFINA ROMERO DÍAZ Xuíces marcha. IBANA IZQUIERDO TORRÓN JOSÉ CARLOS PITA SAAVEDRA BEGOÑA RODRÍGUEZ QUINTÍA ISABEL TORRES TABOADA

22


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

23

Outras: Campionato de España de Marcha Ruta.-San Pedro de Pinatar.- 1/3 Xuíz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ VI Trofeo de Marcha Santa Eularia del Rius.- 28/3 Xuiz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ DH 2ªXornada Hombres Título.-Madrid 16/5 Xuiz Xefe: JORGE BLANCO CHAO Challenge Mundial de Marcha, Rio Maior-Portugal 4/5 Xuiz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ Challenge Mundial de Marcha, Sesto San Giovanni -Italia 1/5 Xuiz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ Cto. de España Absoluto.- Barcelona 1-2/8 Xuiz Xefe: DOLORES ROJAS SUÁREZ Cto. de España Absoluto.- Barcelona 1-2/8 Xuiz Marcha: JOSEFINA ROMERO DÍAZ Cto. de Europa Sub´23.- Kaunas(Lituania)16-19/7 Xuiz Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ Encontro Internacional Junior, Madrid 8/8 Xuíz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ Xogos da Francofonía.- Beirut (Líbano 1-3/10 Xuiz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ

17.4 Panel de Dirección Técnica: Panel Nacional A: LUIS LADO FERNÁNDEZ ÁNGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ INOCENCIO PÉREZ ROMÁN Panel Nacional B: ENRIQUE DE LA CAL LÓPEZ RICARDO MONZÓN LÓPEZ ANGEL NOGUEROL URRUTIA Designacions: Mitin de Madrid.- Madrid 4/7 ANGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ Reunión Interacional.- Barcelona 25/7 ANGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ

17.5 Panel de Delegados Técnicos: JORGE BLANCO CHAO FRANCISCO GONZÁLEZ CONDE ÁNGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ DOLORES ROJAS SUÁREZ Designacions: Carreira Popular de Negreira.-9/11 10 Km Lugo Monumental.- 16/12 Medio Maraton Vig-Bay.- 29/3 Memorial Manuel Barros.- Gondomar 30/5 XXII Milla Internacional O Barco, O Barco 16/9 10 Km Carreira A Coruña 10, A Coruña 12/10 XXXI Carreira Popular Correo Gallego 26/10

JORGE BLANCO CAHO JORGE BLANCO CHAO FRANCISCO GONZÁLEZ CONDE FRANCISCO GONZÁLEZ CONDE DOLORES ROJAS SUÁREZ FRANCISCO GONZÁLEZ COONDE JORGE BLANCO CHAO

23


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

18-

24

PANEIS DA F.G.A.

18.1 Panel de Dirección Técnica: A Coruña: JESÚS LÓPEZ GARCIA GUILLERMO SANDINO LEIRA Lugo:

JOSÉ LUIS PEREJÓN DE RON

Ourense:

MANUEL GARRIDO TORO

Ferrol:

ANA ALVAREZ BUENO CARMEN CABALLERO SANJUAN JORGE CASTAÑO LÓPEZ MANUEL DIAZ CASTRO DIEGO FERNÁNDEZ SOMOZA CARLOS GARCÍA BUJONES BALTASAR LOURIDO HERMIDA CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ JOSÉ CARLOS PITA SAAVEDRA JOSÉ RAMÓN ROCA MIRAZ BEGOÑA RODRÍGUEZ QUNITIA ALFONSO SERANTES RICO

Santiago:

FRANCISCO FERNÁNDEZ PÉREZ Mª LUZ RAPOSO BARREIRO VICENTE Mª SÁNCHEZ PÉREZ ROGELIO SANTOS LAIÑO JESÚS SILVA PÉREZ LORENA SILVA TOURIÑO

Valdeorras:

MONTSERRAL BARRIO RODRÍGUEZ

18.2 Panel de Marcha: A Coruña JESÚS LÓPEZ GARCÍA ROCÍO LÓPEZ SCHMIDT ÁNGEL NOGUEROL URRUTIA GUILLERMO SANDINO LEIRA Ourense:

MANUEL GARRIDO TORO JOSE FCO. LOZANO MARTÍNEZ DEBORAH MARTIN MARTINEZ ESTELA Mª RODRIGUEZ DIÉGUEZ BORJA RODRIGUEZ MONTENEGRO Mª DEL ROSARIO MOYANO LEDESMA

Pontevedra

RAÚL BRETAL CANCELAS

Ferrol:

CARLOS GARCÍA BUJONES JOSÉ CARLOS PITA SAAVEDRA BEGOÑA RODRÍGUEZ QUINTÍA

24


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

Santiago:

FRANCISCO FERNANDEZ PÉREZ ROGELIO SANTOS LAIÑO VICENTE MARIA SANCHEZ PEREZ JESÚS SILVA PÉREZ MARTA VARELA VALUJA

Valdeorras :

MONTSERRAT BARRIO RODRÍGUEZ

25

18.3 Panel de Medición Indirecta Coordinador: GUILLERMO SANDINO LEIRA A Coruña

RUBÉN MARTÍNEZ VEGA ISABEL TORRES TABOADA

Pontevedra:

JOSÉ MANUEL ABREU FERNÁNDEZ RAMÓN BURES SOTO CARLOS CERVIÑO CALVAR JUDIT FERRER ALONSO FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ MARTINEZ

18.4 Panel de Saídas A Coruña: BERTA FERNÁNDEZ AMADO RUBÉN MARTÍNEZ VEGA MARÍA SECO GONZÁLEZ Pontevedra:

SANTIAGO FERRER ALONSO JUDIT FERRER ALONSO DAVID FERRER FERNÁNDEZ ÁNGEL SOUSA RODRÍGUEZ

Ferrol:

M. CARMEN CABALLERO SANJUAN DIEGO FERNÁNDEZ SOMOZA CARLOS GARCÍA BUJONES BALTASAR LOURIDO HERMIDA CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ GABRIEL PERIBAÑEZ DONGIL JOSÉ CARLOS PITA SAAVEDRA

Santiago:

M. LUZ RAPOSO BARREIRA ROGELIO SANTOS LAIÑO

Vigo:

MANUEL CALVAR VILLAR JOSE JESÚS OBENZA DE SAA EUGENIA GONZÁLEZ UCHA JUAN RAMÓN PÉREZ PÉREZ INOCENIO PÉREZ ROMÁN

25


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

26

18.5 Panel de Cronometraxe Eléctrico Coordinador:

INOCENCIO PÉREZ ROMÁN

PANEL DE OPERADORES RAUL BRETAL CANCELAS SANTIAGO CURTO FENTE MERCEDES DIEGUEZ GONZÁLEZ DIEGO FERNÁNDEZ SOMOZA ÁNGEL FIDALGO VÁZQUEZ MIGUEL ÁNGEL GALLEGO VALIÑA J.SATURNINO MOLARES ALVAREZ M. CARMEN PÉREZ CONDE JUAN RAMÓN PÉREZ PÉREZ INOCENCIO PÉREZ ROMÁN IGNACIO REGO TESOURO GUILLERMO SANDINO LEIRA MARCOS TARRIO FUENTES

PONTEVEDRA LUGO OURENSE FERROL OURENSE A CORUÑA VIGO OURENSE VIGO VIGO OURENSE A CORUÑA PONTEVEDRA

AUXILIARES MONTSERRAT BARRIO RODRÍGUEZ OURENSE PABLO BUÑO DUBRA SANTIAGO LUZ MARIA DOMINGUEZ ROMÁN OURENSE IVÁN ESTÉVEZ PÉREZ OURENSE MANUEL GARRIDO TORO OURENSE FRANCISCO GONZÁLEZ CONDE OURENSE NURIA JARES GONZÁLEZ OURENSE JOSÉ FRANCISCO LOZANO NARTINEZ OURENSE JOSÉ M. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ OURENSE MIGUEL A. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ OURENSE NOELIA PARAFITA CASTRO SANTIAGO BORJA RODRIGUEZ MONTENEGRO OURENSE SANTIAGO SACO RIVERA OURENSE ROGELIO SANTOS LAÍÑO SANTIAGO LORENA SILVA TOURIÑO SANTIAGO

FINISHLYNX FINISHLYNX FINISHLYNX OMEGA/ FINISHLYNX FINISHLYNX OMEGA OMEGA FINISHLYNX OMEGA OMEGA/ FINISHLYNX FINISHLYNX OMEGA FINISHLYNX

FINISHLYNX OMEGA FINISHLYNX FINISHLYNX FINISHLYNX FINISHLYNX FINISHLYNX FINISHLYNX FINISHLYNX FINISHLYNX OMEGA FINISHLYNX FINISHLYNX OMEGA OMEGA

Durante toda a tempada desenvolvéronse diversos seminarios, cursos de capacitación e probas de supervisión, coordinadas polo o responsable do sector, e Xuíz Árbitro da Delegación de Vigo, INOCENCIO PÉREZ ROMÁN. As datas e lugares de realización foron as seguintes: Probas Supervisión 17/01/2009 27/06/2009 07/08/2009 08/08/2009

Ourense Pontevedra Pontevedra Pontevedra

26


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

Cursos capacitación: 14/02/2009 Pontevedra Asistentes: José Marcial Abreu Fernández Raúl Bretal Cancelas Iris González Edreira Marcos Tarrío Fuentes 10/05/2009 Ferrol Asistentes: María del Rosario Díaz Bravo Baltasar Lourido Hermida Alfonso Serantes Rico Aurelio Vilariño Ortega Curso actualización 19/04/2009 Vigo Asistentes: José Saturnino Pérez Pérez Juan Ramón Pérez Pérez

19.-

27

Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Ferrol Ferrol Ferrol Ferrol

Vigo Vigo

DESIGNACIONS DA A.E.A

DOLORES ROJAS SUAREZ Delegado Técnico Mitin de Marcha

Lugano

8/3

Xuiz de Marcha Campionato de Europa Sub´23

Kaunas

16-19/7

27


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

28

20.- DESIGNACIONS DO COMITÉ NACIONAL.-Xuíces do C.G.X. 20.1 Xuíces Árbitros Nacionais JORGE BLANCO CHAO Xuíz Arbitro XXXII Maratón Popular de Madrid XXI Medio Maratón Ciudad de Valladolid

Madrid Valladolid

26/4 20/9

Xuíz Arbitro Concursos Reunión Internacional Ciudad de Barcelona

Barcelona

25/7

Xuíz Arbitro Carreiras Cto. de España Cadete

El Prat

17-18/10

Xuíz Xefe de Marcha División de Honor 2ª Xornada Título Homes

Madrid

16/5

JOSÉ MARIA LÓPEZ DEL RÍO Xuíz Árbitro XIX Reunión Internacional Ciudad de Valladolid XII Torneo Internacional Ciudad de Salamanca

Valladolid 9/5 Salamanca 14/6

MARIA DEL CARMEN TORRES CASTIÑEIRAS Xuíz Árbitro Medio Maratón Ciudad de Zamora Marathon de Asturias

Zamora Langreo

RAMON JORGE TOURIÑO LADO Xuíz Árbitro XXIX Carreira Popular de Negreira 1ª División 3ª Xornada Homes Permanencia

Negreira 9/11 Fuenlabrada 7/6

Xuíz Arbitro Lanzamentos Mitin Madrid 2009

Madrid

16/5

Presidente Apelación Campionato de España Absoluto

Barcelona

1-2/8

PATRICIA GOLPE PEREIRA Xuiz Árbitro División Honor 2ª Xornada Mullerez Título

Zaragoza

16/5

Adxunto Xuíz Árbitro Gran Premio CAI Ciudad de Zaragoza Campionato de España Promesa

Zaragoza Córdoba

7/2 4-5/7

ANGÉL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ Xuíz Árbitro XXI Cross Internacional “Ciudad de Valladolid” Campionato de España de 10.000

Valladolid Avilés

1/2 18/7

29/3 7/6

20.2 Xuíces Árbitros

28


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

29

Xuíz Arbitro Carreiras Campionato de España Clubes Junior Fase Final

Madrid 10/10

Xuíz Arbitro Concursos Campionato de España Cadete Pista Cuberta

Oviedo 21-22/3

Director Técnico Mitin Madrid 2009

Madrid

4/7

Adxunto Dirección Técmica Reunión Internacional Ciudad de Barcelona

Barcelona

25/7

MARIA DEL CARMEN PÉREZ CONDE Xuiz Árbitro Carreiras XXIII Campionato de España Xuvenil Pista Cuberta

Oviedo

14-15/3

INOCENCIO PÉREZ ROMÁN Presidente Apelación 1ª Division 1ª Xornada Mulleres

Madrid

26/4

Xuíz Xefe CE VI Reunión Internacional Gobierno de Aragón

Zaragoza

18/7

DOLORES ROJAS SUÁREZ Xuíz Xefe de Marcha Campionato de España Absoluto

Barcelona

1-2/8

Xuíz de Marcha LXXVIII Cto. de España de Marcha en Ruta VI Trofeo de Marcha Santa Eulalia des Rius Encuentro Internacional Junior

San Pedro S. Eulalia Madrid

1/3 28/3 8/8

MARTA VELEIRO RODRIGUEZ Apelación 1ª Division 3ª Xornada Homes Permanencia

Fuenlabrada 7/6

20.3 Xuíces Nacionais RAÚL BRETAL CANCELAS Xuíz Arbitro Vigo +11

Vigo

4/10

MERCEDES DIÉGUEZ VILAR Apelación XXXII Campionato de España Xuvenil Pista Cuberta

Oviedo

14-15/3

MANUEL GARRIDO TORO Xuiz Árbitro XXIII Milla Urbana de O Barco

O Barco

13/9

IBANA IZQUIERO TORRÓM Xuiz Árbitro XXXII Carreira 10 Km San Martiño

Ourense

16/11

29


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

30

LUIS MIGUEL LADO FERNANDEZ Xuiz Árbitro XIV Medio M. Popular Tordesillas “Villa del Tratado”

Tordesillas

Apelacíon 1ª División 2ª Xornada Mulleres Descenso

Salamanca 17/5

Auxiliar Xuiz Árbitro Mitin Madrid 2009

Madrid

4/7

EUSTORGIO MARTÍN TEIJEIRO Xuiz Árbitro XXII Medio Maratón Ruta de la Reconquista 2009

Cangas O.

30/5

RICARDO MONZÓN LÓPEZ Xuiz Árbitro IX Memorial Manuel Barros

Gondomar

30/5

ANGEL NOGUEROL URRUTIA Xuiz Árbitro I Maratón Nacional Ciudad de León

León

22/3

IGNACIO REGO TESOURO Apelación Campionato de España Cadete Pista Cuberta

Oviedo

21—2/3

TERESA ROJAS SUÁREZ Xuiz Árbitro IV Medio Maratón Concello de Vilagarcía

Vilagarcía

26/4

JOSEFINA ROMERO DIAZ Xuíz Marcha Campionato de España Absoluto

Barcelona

1-2/8

ISABEL TORRES TABOADA Xuiz Árbitro IV Milla Internacional “Bilbao Kirolak”

Bilbao

10/5

25/10

30


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

21.-

31

DESIGNACIONS DO COMITÉ NACIONAL.- Xuíces de otros Comités Territoriais en probas celebradas na nosa Comunidade.

21.1.- VII Carreira Popular Lugo Monumental Lugo Xuíz Árbitro: Marcelino Garnacho Rivera

21/12 Asturias

21.2.- X Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay Vigo Xuíz Árbitro: Marcelino Garnacho Rivera

29/3 Asturias

21.3.- Campionato de España 10 Kms Ruta Ribadavia Xuíz Árbitro: Tomás Fernando Escudero González

19/4 Castilla y León

21.4.- División de Honor Xuíz Árbitro: P. Apelación: Apelación: Xuiz Xefe Marcha:

1ª Xornada Mulleress Ferrol Miguel Angel Coronado Casado Gaspar Arnés del Pozo Marcos Fernández Cuevas Alejandro Calles Rodríguez

25/4 Castilla y León Madrid Castilla y León Castilla y León

21.5.- División de Honor Xuíz Árbitro: P. Apelación: Apelación: Xuiz Xefe Marcha:

2ª Xornada Homes Vigo Aranzazu Estéban García Mª del Carmen Treviño Jiménez Rafael Santos Fernández Alicia Ruano Martínez

16/5 Castilla y León Asturias Castilla y León Castilla y León

21.6.- Primeira División Xuíz Árbitro: P. Apelación: Apelación:

2ª Xornada Mulleres Vigo Angel Pescador Acosta Isabel Sánchez Montilla Aranzazu Esteban García

17/5 Castilla y León Madrid Castilla y León

21.7. Primeira División 3ª Xornada Titulo Muleres Ourense Xuíz Árbitro: Miguel Angel Coronado Casado P. Apelación: Agustín de Diego González Apelación: Alejandro Calles Rodríguez

7/6 Castilla y León Asturias Castilla y León

21.8. Cto. España Clubes Veteranos Ourense Xuíz Árbitro: Mª del Carmen Treviño Jiménez

20/6 Asturias

21.9.- XXII Gran Premio Cantones de Marcha A Coruña Xuíz Xefe: Jordi Estruch Valero Xuiz Marcha: Luis Francisco Saladie Lafuente

20/6 Cataluña Cataluña

21.10- Gran Premio Ciudad de Vigo” Xuíz Árbitro: Antonio Álvarez García

11/7 Asturias

Vigo

21.11 Cto. España Clubes Cadete (Fase Previa) Vigo Xuíz Árbitro: Mª del Carmen Treviño Jiménez P. Apelación: Alfonso Ochoa Conde Apelación: Marcelino Garnacho Rivera

12/9 Asturias Cantabria Asturias

21.12- A Coruña 10 10 Km Xuíz Árbitro: Antonio Álvarez García

11/10 Asturias

A Coruña

21.13- XXXI C. Popular Camiño de Santiago 200 Santiago Xuíz Árbitro: Aranzazu Estéban García

26/10 Castilla y León

31


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

22.-

32

DESIGNACIONS DO COMITÉ GALLEGO

22.1 Xuíces Arbitros Nacionales JORGE BLANCO CHAO Xuíz Árbitro C.G. de Clubes C.G. Absoluto

Vigo Ferrol

18/4 18/7

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Xuíz Árbitro Cto. Galego Absoluto Pista Cuberta

A Coruña

7/2

RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO Xuíz Árbitro C.G. Cross Corto/Memorial Alejandro Lorenzo

Ourense

15/2

INOCENCIO PÉREZ ROMÁN Xuíz Árbitro C. G. Campo a Través Gran Premio Internacional de Marcha Cantones

A Coruña A Coruña

22/2 20/6

Xuíz de Marcha C. G. de Clubs

Vigo

18/4

DOLORES ROJAS SUÁREZ Xuíz Árbitro C.G. Xuvenil/Junior/Promesa

Pontevedra 27/6

Xuíz Xefe de Marcha C.G. Marcha en Pista C.G. Cadete

Ferrol Cangas

21/12 9/5

Xuiz de Marcha C.G. Marcha en Ruta C. G. de Clubs

A Coruña Vigo

1/2 18/4

BLANCA BIEDMA VILAR Xuiz Xefe de Marcha C. G. de Clubs

Vigo

18/4

Xuiz de Marcha C. G. de Marcha en Ruta

A Coruña

1/2

ELOY BRETAL CANCELAS Xuíz Árbitro C.G. de Marcha en Pista

Ferrol

21/12

22.2 Xuíces Arbitros

22.3 Xuíces Nacionales

32


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

33

RAUL BRETAL CANCELAS Xuíz Árbitro C.G.Veteranos Pista Cuberta C.G. de Pentathlon Veteranos

A Coruña Lugo

8/2 9-10/5

Apelacíon C.G. Absoluto

Ferrol

18/7

ENRIQUE DE LA CAL LÓPEZ Xuiz de Marcha C. G. de Marcha en Ruta

A Coruña

1/2

MANUEL GARRIDO TORO Xuíz Árbitro C. G. Campo a Través Veteranos.-II Cross de Galicia

Santiago

1/2

IBANA IZQUIERDO TORRÓN Xuiz de Marcha C. G. de Marcha en Ruta C.G. de Marcha en Pista

A Coruña Ferrol

1/2 21/12

LUIS LADO FERNÁNDEZ Xuíz Árbitro C.G. de Milla e 10.000 en Ruta C.G. de Medio maratón

A Coruña A Coruña

24/5 21/6

Apelacíon C.G. Absoluto

Ferrol

18/7

EUSTORGIO MARTÍN TEIJEIRO Xuíz Árbitro Criterium Galego de Menores

Pontevedra 6/6

MARI CRUZ MATIAS CAVIEDES Xuiz de Marcha C.G. de Marcha en Pista

Ferrol

SATURNINO MOLARES ALVAREZ Xuíz Árbitro C. G. Probas Combinadas Inverno

Pontevedra 21-22/2

RICARDO MONZÓN LÓPEZ Xuíz Árbitro II Copa Xunta de Galicia de Menores P. Cuberta

A Coruña

8/3

ROSARIO MOYANO LEDESMA Xuíz Árbitro C. G. de Montaña

Esgos

12/7

Apelación C.G. Clubes

Vigo

18/4

21/12

33


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

34

ÁNGEL NOGUERIL URRUTIA Apelación C.G. Clubes

Vigo

18/4

YOLANDA PAVÓN LLAMAS Xuíz Árbitro C. G. de Marcha en Ruta

A Coruña

1/2

LORETO PÉREZ ROMÁN Xuíz de Marcha C. G. de Clubs

Vigo

18/4

IGNACIO REGO TESOURO Xuíz Árbitro C. G. Xuvenil/Junior/Promesa Pista Cuberta C.G. Veterans

A Coruña O Barco

18/1 27/6

BEGOÑA RODRÍGUEZ QUINTÍA Xuiz de Marcha C.G. de Marcha en Pista C.G. Absoluto

Ferrol Ferrol

21/11 18/7

TERESA ROJAS SUÁREZ Xuíz Árbitro C. G. de 10.000 C.G. Cadete

Santiago Cangas

4/4 9/5

Xuíz de Marcha C.G. de Marcha en Pista C. G. de Marcha en Ruta

Ferrol A Coruña

21/12 1/2

JOSEFINA ROMERO DÍAZ Xuíz Xefe de Marcha C.G. Absoluto

Ferrol

18/7

Xuíz de Marcha C.G. de Marcha en Pista

Ferrol

21/12

ISABEL TORRES TABOADA Xuíz de Marcha C.G. de Marcha en Pista C.G. de Marcha en Pista

Ferrol Ferrol

21/12 21/12

XULIO VENTÍN RIVAS Xuíz Árbitro C.G. Cadete de Pista Cuberta

A Coruña

15/3

34


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

22.4 Xuíces territoriales RFEA JOSÉ CARLOS PITA SAAVEDRA Xuiz de Marcha C.G. Absoluto GUILLERMO SANDINO LEIRA Medición Indirecta C. G. Cadete

35

Ferrol

18/7

Cangas

9/5

22.5 Designaciones fallidas: Xuíces Árbitros Nacionais Jorge Blanco Chao José M. Lopez del Río Xuíces Árbitros Ángel López-Montesinos Vz Mari Carmen Pérez Conde Marta Veleiro Rodríguez Xuíces Nacionais José M. Abreu Fernández Blanca Biedma Vilar Eloy Bretal Cancelas Mercedes Diéguez González Santiago Ferrer Moriera Manuel Garrido Toro Ibana Izquierdo Torrón Luis Lado Fernández Saturnino Molarez Álvarez Inmaculada Mosquera Bruna Juan Ramón Pérez Pérez Loreto Pérez Román

Teresa Rojas Suárez Isabel Torres Taboada

C.G. Marcha Pista (XM) C.G. Junior/Pr/Xv

Ferrol 21/12 Pontevedra 27/6

C.G. C.G. C.G. C.G.

A Coruña Santiago Vigo A Coruña

18/1 1/2 18/4 1/2

Santiago Pontevedra Ferrol Ferrol Vigo O Barco A Coruña A Coruña Pontevedra O Barco Esgos Pontevedra A Coruña Pontevedra A Coruña Ligo Pontevedra Santiago Pontevedra Pontevedra Ferrol Ferrol Esgos

4/4 12/6 18/7 18/7 18/4 27/6 24/5 18/1 27/6 27/6 12/7 31/1 8/3 31/1 8/3 9/10-5 31/1 4/4 6/6 12/6 18/7 18/7 12/7

Absoluto P.Cuberta Veteranos C. a Través Clubes Marcha Ruta

C.G. 10.000 Criterium Galego Lanzam. C.G. Absoluto XM C.G. Absoluto (APE) C.G. Clubes C.G. Veteranos C.G. Milla e 1.000 Ruta C.G. Junior/Pr/Xv P.Cub. C.G. Junior/Pr/Xv C.G. Veteranos C.G. Montaña C.G. Veteranso Combinadas II Copa Galicia de Menores C.G. Veteranso Combinadas II Copa Galicia de Menores C.G Pentathlon Veteranso C.G. Veteranso Combinadas C.G. 10.000 Criteirum Gallego Menores Criterium Galego Lanzam. C.G. Absoluto XM C.G. Absoluto XM C.G. Montaña

35


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

36

23.- REUNIÓNS 23.1 Convocadas polo Comité Galego - Reunión da Xunta Directiva del C.G.X..-Santiago 18 de Xaneiro

23.2 Convocadas polo Comité Nacional -

Reunión de Presidentes.-Madrid, 31/10-1/11

24.- COMUNICACIÓN INTERNA DO COMITÉ a) Circulares do Comité nº16/2008 nº 17/2008 nº 18/2008 nº 19/200 nº 1/2009 nº 2/2009 nº 3/2009 nº 4/2009 nº 5/2009 nº 6/2009 nº 7/2009 nº 8/2009 nº 9/2009 nº10/2009 nº11/2009 nº12/2009 nº13/2009 nº14/2009

Curso para Xuices Territoriaís Curso para Xuíces Territoriai.-Calificacions Reunión Xunta Directiva Nomeamentos ano 2008/8 Normas Panel Operadores CE Nomeamentos Ano 2009/1 Nomeamentos Ano 2009/2 Seminario Dirección Técnica Convocatorias Xuiz Arbitro e Nacional Revisión e Actualización Paneis Marcha Nomeamentos Ano 2009/3 Seminario Dirección Técnica-2 Curso Básico de Marcha 1 Nomeamentos Ano 2009/4 Nomeamentos Ano 2009/5 Nomeamentos Ano 2009/6 Nomeamentos Ano 2009/7 Convocatoria Curso de Ascenso al Panel B RFEA de Marcha

17/11 1/12 12/12 12/12 12/1 27/1 25/2 26/3 31/3 31/3 1/4 14/4 14/4 5/5 13/5 29/6 8/7 21/7

25.- HISTÓRICO DE PRESIDENTES CGX 1984- 1988 1988-1996 1996- 2000 2000- 2004 2004-2007 2007-

Rosa Janeiro Caramés Jose Maria López de Rio Luis Ruade Alonso Rosa Janeiro Carames Jorge Blanco Chao Dolores Rojas Suárez

36


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

37

26.- DISTINCIÓN DEL COMITÉ GALLEGO.-PLACA RAMÓN DOCAL LAGO

A Xunta Directiva do Comité Galego de Xuíces acordou, conceder a “Placa Ramón Docal Lago “ correspondente ó ano 2008 ó Xuíz da Delegación de Ferrol, D. RICARDO MONZÓN LÓPEZ. Dita placa foi entregada na GALA DO ATLETISMO GALEGO, no Paraninfo da Universidade da Coruña, o 19 de Decembro.

HISTORIAL PLACA CGJ 1994 Mª Luisa González Khaimalis 1995 Alfonso Rodríguez Rodríguez 1996 Fernando Alonso Braña 1997 Sebastián Ros Pesquera 1998 Jorge Doncel Queijeiro 1999 Alfonso Pacheco Gamallo 2000 No se entregó 2001 No se entregó 2002 José A. Bastos González 2003 José M. Rodríguez Díaz 2004 Jesús Alonso Braña 2005 Belén Martínez Freire 2006 Marina Conde Araujo 2007 Ramón Alfonsín Alfonsín 2008 Ricardo Monzón López

Vigo Ourense Santiago Ferrol La Coruña Pontevedra

La Coruña (*) Lugo Santiago Vigo Ourense Pontevedra Ferrol

(*) Pasa a denominarse Placa Ramón Docal. Lago

37


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

38

HISTORIAL do XUÍZ RAMÓN DOCAL LAGO Nacido en Vigo el 17 de Maio de 1940 Xuiz Territorial desde 1963 Accede a Xuíz nacional en 1966 Xuíz Arbitro desde 1977 Xuíz Arbitro Nacional en 1980 1987 é nomeado ITO (Oficial Técnico Internacional póla I.A.A.F, categoría que mantén ata o seu falecemento. Durante os 37 anos ininterrompidos como Xuíz de Atletismo desempeña, entre outros, os seguintes cargos: - Tesoreiro e Vicepresidente da Federación Pontevedresa de Atletismo. - Vicepresidente da Federación Galega de Atletismo - Presidente do Comité de Xuíces - Membro da Asemblea da R.F.E.A. - Membro da Comisión Nacional de Xuíces - Membro do Comité Nacional de Xuíces DOCENCIA - Profesor en inumerables cursos y seminarios para xuices - Membro dos Tribunais examinadores e profesor en cursos para xuíces Nacionais e Xuíces Árbitros. - Profesor-Director en Seminarios sobre Instalacións (cálculo e homologacións de pistas atléticas. - Profesor en Seminarios da RFEA para Oficiais Directivos. - Profesor-Director en Seminarios da RFEA para Directores Técnicos - Profesor-Ponente no Seminario Internacional para Oficiais Directivos Lisboa, 1994 COLABORACIÓNS E TRABALLOS - Colaborador asiduo na revista DECALAJE (Boletín Oficial do Comité Nacional de Xuíces) da que foi director dende 1989. - Homologador de Instalación atléticas de posta cuberta e Aire Libre - Elaborador dos informes para a homologación de equipos de Cronometraxe eléctrico (Omega. Alge Selecta) - Diseñador e poseedor da patente do Equipo de Homologación de artefactos, aprobado por la IAAF. - Diseñador dun equipo para efectuar a homologación de Instalacións atléticas. - Xuiz observador da RFEA en : - VIENA Cto de Europa 1983 - SIRIA Xogos do Mediterráneo 1987 - BULGARIA Cto. do Mundo Xunioar 1990 - TOKIO Cto. doo Mundo 1991 DISTINCIÓNS - En 1993 por votación do Comité Nacional de Xuíces foi distinguido coa Placa “Juan Sastre” insituida “para premiar ao Xuíz que máis se distinga no desempeño do seu labor”

38


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

39

27.- ACTIVIDAD DELEGACIÓNS.A Coruña: 26/12/2008 Cena de Fin de Año.Restaurante Asiático XI YUE Santiago:

28/11/2008 Cena Confraternización Restaurante Rodríguez Cadarso

39


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

40

28.- PROBAS CONTROLADAS POR DELEGACIÓN 28.1.- A Coruña Xornada C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C31

NOME DA COMPETICIÓN

1º Carreira Mesoiro en Marcha Xornada Comarcal Campo a Través D. Escolar Fase Final Liga Escolar Caixanova 2008 CTO GALEGO XUVENIL/JUNIOR/PROMESA P.Cub.-M CTO GALEGO XUVENIL/JUNIOR/PROMESA P.Cub.-T Xornada Zonal Campo a Través D. Escolar CTO. GALEGO DE MARCHA EN RUTA CTO. GALEGO ABSOLUTO PISTA CUBERTA.-Mañán CTO. GALEGO ABSOLUTO PISTA CUBERTA.-Tarde CTO. GALEGO VETERASNS PISTA CUBERTA VII Trofeo Riazor Coruña Pista Cuberta CTO. GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS II Copa de Galicia.-Criterium Galego Menores.-M II Copa de Galicia.-Criterium Galego Menores.-T CTO. GALEGO CADETE PISTA CUBERTA.-Mañán CTO. GALEGO CADETE PISTA CUBERTA.-Tarde I Xornada Intercomarcal D. Escolar II Xornada Intercomarcal D. Escolar III Xornada Intercomarcal D. Escolar Control de Marcas Coruña Comarca Circuito Deputación A Coruña.- I Xornada CTO. GALEGO MILLA URBANA:- II Milla Popular XXIII GRAN PREMIO CANTONES DE MARCHA CTO. GALEGO MEDIO MARATÓN Control de Marcas 2º Baixada Popular San Pedro de Visma Xogos do Eixo Atlántico Pista Xogos do Eixo Atlántico Ruta Carreira da Solidariedade I Carreira Popular Ibercaja Torre de Hércules XII Carreira Popular Arteixo CTO. GALEGO 10.000 RUTA III Carreira Popular Coruña 10

LUGAR

DATA

ACTA

A Coruña Acea da Ma A Coruña A Coruña A Coruña Acea da Ma A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña A Coruñá A Coruña A Coruña A Coruña A Coruña Arteixo

23/11/08 13/12/08 20/12/08 18/01/09 18/01/09 24/01/09 01/02/09 07/02/09 07/02/09 08/02/09 08/02/09 22/02/09 08/03/09 08/03/09 15/03/09 15/03/09 21/03/09 28/03/09 25/03/09 01/05/09 15/05/09 24/05/09 20/06/09 21/06/09 25/06/09 28/06/09 06/07/09 06/07/09 13/09/09 20/09/09 04/10/09

A Coruña

11/10/09 (27)

(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (11) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

40


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

41

28.2.- Lugo Xornada L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN

Fase Previa Liga Escolar Caixa Nova Preparatoria Campo a Través VII Carrreira Popular Lugo Monumental Clasificatoria de Campo a Través D. Escolar Cto. Provincial Escolar Campo a Través D. Escolar Cto. Galego de Campo a Través Deporte Escolar Compostela Cup Ruta 1ª Xornada Clasificatoria Pista 2ª Xornada Clasificatoria Pista Campionato Provincial Probas Combinadas.-Mañan Campionato Provincial Probas Combinadas.-Tarde CRITERIUM GALEGO LANZAMENTOS PRIMAVERA.-M CRITERIUM GALEGO LANZAMENTOS PRIMAVERA.-T CTO. GALEGO VETERANS PENTATHLON.-1ª X CTO. GALEGO VETERANS PENTATHLON.-2ª X XX Carreira Popular A Ferreirua Campionato Provincial Escolar en Pista.-M Campionato Provincial Escolar en Pista.-T CAMPIONATO GALEGO ESCOLAR.-mañana CAMPIONATO GALEGO ESCOLAR.-Tarde XXXII Memorial Gregorio Pérez Rivera

LUGAR Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Monforte Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo

FECHA 29/11/08 14/12/08 21/12/08 25/01/09 08/02/09 21/02/09 29/03/09 19/04/09 19/04/09 03/05/09 03/05/09 03/05/09 03/05/09 09/05/09 10/05/09 10/05/09 17/05/09 17/05/09 31/05/09 31/05/09 12/10/09

ACTA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11) (11) (12) (12) (13) (14) (14) (15) (15) (16)

41


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

42

28.3.- Ourense Xornada O01 O02 O03 O04 O05 O06 O07 O08 O09 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42

NOME DA COMPETICIÓN

XXXII 10 Km San Martiño XIII Cross Guillelme Brown IX Carreira Popular Expourense Megaxove Fase local Campo a Través D. Escolar VII Carreira Pedestre do Nadal San Cibrao das Viñas Control Módulo Cuberto 2º Control Modulo Cuberto 3º Control Módulo Cuberto II Edición 10 Km Vila Xinzo de Limia 4º Control Módulo Cuberto Fase Comarcal Deporte Escolar Campo a Través 2ª Xornada Copa Diputación II Trofeo Academia Postal Pista Cuberta.-Mañana II Trofeo Academia Postal Pista Cuberta.Tarde Cto. Provincial Escolar Campo a Través D. Escolar MEMORIAL ALEJANDRO LORENZO CAMPO A TRAVES C.GALEGO CROSS CORTO CADETE E XUVENIL Xornada Pista Aire Libre Xornada Compostela Cup en Pista Xornada Copa Diputación Fondo e Marcha Xornada Escolar en Pista Criterium de Combinadas Menores Modulo Cuberto CAMPIONATO DE ESPÑA DE 10 KM RUTA Xornada Previa Provincial Atletismo Escolar en Pista Xornada XXVI Copa Diputación Pista Campionato Provincial Escolar en Pista.-M Campionato Provincial Escolar en Pista.-T 2ª Carreira Popular Festas do Couto Xornada Copa Diputación en Pista Xornada Copa Diputación 9ª Carreira Nocturna Ourense 2009 C. DE ESPAÑA 10.000 JUNIOR Y PROMESA C. DE ESPAÑA DE CLUBS VETERANOS V Carreira Popular Nocturna Xinzo de Limia V Carreira Popular de Celanova Xornada Control.-Copa Diputación Xornada Copa Diputacion CAMPIONATO GALEGO DE MONTAÑA Carreira Popular Baños de Molgas Carreira Popular Concello de Cartelle FASE PREVIA C. ESPÑA CADETE CLUBES I Xornada Promoción Categorías Menores

LUGAR

DATA

ACTA

Ourense 16/11/08 P. De Aguiar 29/11/08 Ourense 06/12/08 Monterrei 13/12/08 S. Cibrao 14/12/08 Ourense 27/12/08 Ourense 03/01/09 Ourense 09/01/09 X.de Limia 11/01/09 Ourense 17/01/09 Ourense 24/01/09 Ourense 24/01/09 Ourense 31/01/09 Ourense 31/01/09 Ourense 07/02/09

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 (11) (12) (13) (13) (14)

Ourense Monterrei Ourense Monterrei Monterrei Ourense Ribadavia Monterrei Monterrei Monterrei Monterrei Ourense Monterrei Monterrei Ourense Monterrei Monterrei X. De Limia Celanova Monterrei Monterrei Esgos Molgas Cartelle Monterrei Monterreir

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39)

14/02/09 01/03/09 14/03/09 14/03/09 28/03/09 29/03/09 19/04/09 25/04/09 10/05/09 16/05/09 16/05/09 23/05/09 30/05/09 13/06/09 13/06/09 20/06/09 20/06/09 20/06/09 27/06/09 01/07/09 09/07/09 12/07/09 01/08/09 08/08/09 12/09/09 17/10/09

42


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

43

28.4.- Pontevedra Xornada P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN

Fase Liga Caixanova V Cross Cidade de Pontevedra.-Cross de Nadal Torneo de Lanzamentos CTO. GALEGO PROBAS COMBINADAS INVERNO.-1ªX CTO. GALEGO PROBAS COMBINADAS INVERNO.-2ªX I Xornada Circuito Diputación Infantil-Cadete Ii Xornada Circuito Diputación Infantil-Cadete Trofeo Promoción Diputación de Pontevedra CRITERIUM GALEGO DE INVERNO-LANZAMENTOS.M CRITERIUM GALEGO DE INVERNO-LANZAMENTOS.T XXXVI Trofeo Sociedad Gimnastica.- 1ª X Froiz Xornada Deporte Escolar IV Medio Maratón Concello de Vilagarcía Campionato Provincial Escolar en Pista.-Mañán Campionato Provincial Escolar en Pista.-Tarde XXXVI Trofeo Boa Vila.- 2ª X Froiz Campionato Provincial Escolar Infantil.-M Campionato Provincial Escolar Infantil.-T II Trofeo Liceo Casino Trofeo Celso Mariño .-3ª Xornada Froiz CRITERIUM GALEGO CATEGORIAS MENORES.-M CRITERIUM GALEGO CATEGORIAS MENORES.-T CAMPIONATO GALEGO JUNIOR-PROMESA.-M CAMPIONATO GALEGO JUNIOR-PROMESA.-T CRIT. GALEGO DE SALTOS E LANZAMENTOS.-M CRIT. GALEGO DE SALTOS E LANZAMENTOS.-T Trofeo Caixanova CAMPIONATO GALEGO PROBAS COMBINADAS.-1ª X Trofeo Virxe Peregrina P29 CAMPIONATO GALEGO PROBAS COMBINADAS.-2ª X Control Delegación 10.000 m. P30 VIi Criterium de Marcha Villa de Cuntis

LUGAR Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Vilagarcía Vilagarcía Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Vilagarcía Pontevedra Pontevedra Pontevedra Vilagarcía Vilagarcía Vilagarcía Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra

FECHA 06/12/08 20/12/08 14/02/09 21/02/09 22/02/09 06/03/09 13/03/09 23/03/09 28/03/09 28/03/09 11/04/09 25/04/09 26/04/09 02/05/09 02/05/09 08/05/09 16/05/09 16/05/09 24/05/09 29/05/09 06/06/09 06/06/09 27/06/09 27/06/09 12/07/09 12/07/09 24/06/09

ACTA (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13) (14) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (19) (20) (20) (21)

Pontevedra 07/08/09 (22) Pontevedra 07/08/09 (22) Cuntis 22/08/09 (23)

43


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

44

28.5.- Ferrol Xornada F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN

I Xornada Circuito Ferrolán Campo a traves Fase Previa Liga Caixanova II Xornada Circuito Ferrolán Campo a traves Control Federado en Pista Memorial Adolfo Ros-Volta a Ría CAMPIONATO GALEGO MARCHA PISTA Control de Marcas Circuito Ferrolán “San Xiao” III Xornada Circuito Ferrolán Campo a Través Xornada Pista Aire Libre IV Xornada Circuito Ferrolán de Campo a Través Trofeo Xoaquin Romero de Campo a Través I Xornada Intercomarcal Deporte Escolar Pista II Xornada Intercomarcal Deporte Escolar Pista III Xornada Intercomarcal Deporte Escolar Pista CTO. ESPAÑA CLUBES DIVISION DE HONOR.-1ª J Campionato Provincial Escolar en Pista.-M Campionato Provincial Escolar en Pista.-T Carreira Universitaria 10 kms Campus de Ferrol Circuito Diputación da Coruña.-II Xornada Circuito Deputación .-IV Xornada Gran Fondo Olmo I Xornada Iniciación al Atletismo II Xornada Iniciación al Atletismo Memorial Ramón Péña CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO Y RELEVOS.-M CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO Y RELEVOS.-T Carreira Popular san Xoan de Piñeiro Trofeo Concello de Narón

LUGAR

FECHA

Esmelle 23/11/08 Ferrol 29/11/08 As Cabazas 06/12/08 Ferrol 13/12/08 Neda 14/12/08 Ferrol 21/12/08 Ferrol 10/01/09 Ferrol 11/01/09 Narón 17/01/09 Ferrol 14/02/09 Doniños 07/03/09 Ferrol 14/03/09 Ferrol 21/03/09 Ferrol 28/03/09 Ferrol 04/04/09 Ferrol 25/04/09 Ferrol 16/05/09 Ferrol 16/05/09 Ferrol 17/05/09 Ferrol 23/05/09 Ferrol 05/06/09 Pontedeume 07/06/09 Ferrol 09/06/09 Ferrol 11/06/09 Ferrol 21/06/09 Ferrol 18/07/09 Ferrol 18/07/09 Mugardos 12/09/09 Narón 19/09/09

ACTA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (15) (16) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (24) (25) (26)

44


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

45

28.6.- Santiago Xornada S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34

NOME DA COMPETICIÓN

XXIX Carreira Popular de Negreira I Trofeo Atletismo Campo a Través Campo a Través Escolar Fase Previa Caixanova I Trofeo De Atletismo de Campo a Través Campo a Través D. Escolar Campionato Local Escolar de Campo a Través XIV Milla Urbana Concello Porto do Son I Xornada Clasificatoria Compostela Cup Ruta Fase Zonal Campo a Través D. Escolar II Cross de Galicia.- CTO. GALEGO VETERANS Cto. Provincial Escolar Campo a Través D. Escolar II Xornada Clasificatoria Compostela Cup Ruta Iª Xornada Clasificatoria Deporte Escolar Pista III Xornada Clasificatoria Compostela Cup Ruta Fase Comarcal Atletismo en Pista CAMPIONATO GALEGO 10.000 PISTA XIV Carreira Popular Concello de Ordes 4ª Xornada Clasificatoria Compostela Cup IV Xornada Clasificatoria Compostela VI Carreira popular Concello de O Pino Fase Comarcal Deporte Escolar Control en Pista III Carreira Solidaria 2009 Circuito Deputación.- III Xornada Control de Marcas IX Milla Urbana Concello de Ames Fase Final Compostela Cup Pista Fase Final Compostela Cup Ruta XIII Carreira Popular de Noia XXVIII Carreira Popular de San Xoan do Piñeiro III Carreira Popular de Boimorto X Carreira Popular Concello de Ames XXXII Carreira Popular Camino de Santiago

LUGAR

DATA

ACTA

Negreira Santiago Noia Santiago Santiago Riveira Santiago Porto do S Arzúa Santiago Santiago Santiago Boimorto Noia Cerceda Santiago Santiago Ordes Riveira Muros O Pino Santiago Santiago Santiago Santiago Noia Ames Santiago Santiago Noia Mugardos Boimorto Ames Santiago

09/11/08 15/11/08 22/11/08 22/11/08 29/11/08 12/12/08 13/12/08 20/12/08 03/01/09 24/01/09 01/02/09 08/02/09 14/02/09 07/03/09 14/03/09 28/03/09 04/04/09 05/04/09 18/04/09 25/04/09 09/05/09 10/05/09 20/05/09 24/05/09 29/05/09 13/06/09 14/06/09 20/06/09 27/06/09 22/08/09 12/09/09 13/09/09 18/10/09 25/10/09

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

45


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

46

28.7.- Valdeorras Xornada B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20

NOME DA COMPETICIÓN

LUGAR

IIII Carreira Popular dos Santiños O Barco Fase Previa Caixanova O Barco Xornada Copa Diputación O Barco I Xornada Promoción O Barco Cto. Provincial Campo a Través Federado A Rua 1º Control de Inverno en Pista O Barco Xornada Previa Comarcal Ateltismo Escolar Pista O Barco 6ª y 7ª Xornada XXVI Copa Diputación en Pista O Barco Campionato Provincial de Probas Combinadas Escolar O Barco VII Xornada Copa Diputación Ourense O Barco 1º Control de Verano O barco V Carreira Popular Nocturna Xinzo de Limia Xinzo Control Aire Libre O Barco XXIII Milla Urbana O Barco de Valdeorras O Barco C.GALEGO CLUBS JUNIOR-CADETE.- M O Barco C.GALEGO CLUBS JUNIOR-CADETE.- T O Barco I Torneo Delegación Valdeorresa de Atletismo O Barco CRITERIUM GALEGO DE LANZAMENTOS.-M O Barco CRITERIUM GALEGO DE LANZAMENTOS.-T O Barco 2ª Xornada Promocion XXVI Copa Diputacion O Barco

DATA

ACTA

02/11/08 22/11/08 10/01/09 24/01/09 25/01/09 14/02/09 28/03/09 03/04/09 23/05/09 23/05/09 19/06/09 20/06/09 31/07/09 13/09/09 26/09/09 26/09/09 03/10/09 24/10/09 24/10/09 24/10/09

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15) (16) (17) (17) (18)

46


Memoria Comité Galego de Xuíces.-Temporada 2008/2009

47

28.7.- Vigo Xornada V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V36 V37 V38 V39 V40 V41

NOME DA COMPETICIÓN

Fase Previa Liga Caixanova CTO. GALEGO DE MARATÓN.- Maratón Baixo Miño XXX Memorial Belarmino Alonso C. Través XXXV Troefeo Ilmo. Concello de Cangas Ruta III Subida al Castro Memorial Andrés Abanqueiro de Campo a Través XLVI Gran Premio de Navidad.- Carreira po Pavo Torneo de Inverno en Pista.1ª Xornada Torneo de Inverno en Pista.1ª Xornada Xornada de Campo a Través D. Escolar Cto. Provincial Escolar Campo a Través D. Escolar Xornada Deporte Escolar Infantil Xornada Escolar Benxamin-Alevin III Carreira 10 km Cidade Universitaria Liga Intercolexios-1 Xornada Participativa VI Trofeo Vila de Cangas Pista X Medio Maratón Gran Bahia VIG-BAY Liga Intercolexios-II Xornada Participativa Trofeo Reconquista CAMPIONATO GALEGO DE CLUBES.-Mañán CAMPIONATO GALEGO DE CLUBES.-Tarde Trofeo Diputacion Provincial XXXII Trofeo Campo a Través San Miguel de Oia CAMPIONATO GALEGO CADETE.-1ª Xornada CAMPIONATO GALEGO CADETE.-2ª Xornada IV Carreira Popular As Aguiñas I Xornada Serie Municipal en pista II Memorial Eugenio Torres IV Xornada Circuito Diputaión provincial XV Trofeo Cross Escolar AD San Miguel II Xornada Serie Municipal en Pista IX Memorial Manuel Barros III Xornada Serie Municipal en Pista Final Liga Intercolegios IV Xornada Serie Municipal en Pista Carreira da Muller XXIV Carreira Nocturna San Xoan VI Xornada Serie Municipal en Pista III Trofeo Alfonso Posada Sanchez Gran Premio Cidade de Vigo C. Popular 50 Aniversario Festa do viño Condado Vigo +11 Correr y andar

LUGAR

DATA

ACTA

Vigo Tui Vigo Cangas Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Nigrán Vigo Cangas Vigo Vigo Cangas Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Oia Cangas Cangas Porriño Vigo Vigo Cangas Vigo Vigo Gondomar Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Salvaterra Vigo

22/11/08 23/11/08 30/11/08 07/12/08 13/12/08 14/12/08 21/12/08 04/01/09 11/01/09 18/01/09 07/02/09 14/03/09 21/03/09 22/03/09 27/03/09 28/03/09 29/03/09 03/04/09 05/04/09 18/04/09 18/04/09 26/04/09 01/05/09 09/05/09 09/05/09 10/05/09 13/05/09 22/05/09 23/05/09 24/05/09 28/05/09 30/05/09 11/06/09 13/06/09 18/06/09 21/06/09 23/06/09 26/06/09 02/07/09 11/07/09 29/08/09 04/10/09

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20) (21) (22) (23) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (39)

47

Memoria CGX 2009  
Memoria CGX 2009  

Memoria Comité Galego Xuices tempada 2008-2009

Advertisement