Page 1

MEMORIA 2006/2007

ComitĂŠ Galego de Xuices


1Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

1

COMITÉ GALEGO DE XUÍCES MEMORIA DA TEMPADA 2006/2007 ÍNDICE

Páxina 1.- XUNTA DIRECTIVA 2.- DELEGACIÓNS 3.- REPRESENTANTES NA ASEMBLEA DA F.G.A. 4.- XUNTA DIRECTIVA DA F.G.A. 5.- XUNTA DIRECTIVA DO COMITÉ NACIONAL DE XUÍCES 6.- COMISÓNS COMITÉ NACIONAL DE XUICES 7.- RELACIÓN DE XUÍCES CON LICENCIA EN VIGOR 8.- DISTRIBUCIÓN DE XUÍCES POR DELEGACIONES 9.- PROMOCIÓN 10.-CURSO DE ACCESO Á CATEGORÍA DE XUÍZ NACIONAL 11- ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POLO COMITÉ NACIONAL 12- XUÍCES GALEGOS EN PANÉIS INTERNACIONAÍS 13- PANEIS DA R.F.E.A. 14.-DESIGNACIONS DA IAAF 15.-DESIGNACIONS DA AEA 16.-DESIGNACIONS DO COMITÉ NACIONAL.-Xuíces do C.G.X. 17.-DESIGNACIÓNS DO COMITÉ NACIONAL.-Xuíces de outros Comités Territoriais en probas da nosa Comunidade 18.-DESIGNACIONS DO COMITÉ GALEGO 19.-REUNIONS 20.-COMUNICACIÓNS INTERNAS DO COMITÉ 21.-HISTÓRICO DE PRESIDENTES 22.-DISTINCIÓN DO COMITÉ GALEGO 23.-ACTUACIÓNS XUÍCES 24.-RANKING COMPLETO DE ACTUACIÓNS por DELEGACIÓN

2 2 2 2 2 2 3 13 14 15 15 16 16 18 18 19 22 23 26 26 26 27 28 30

1


2Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

1.-

XUNTA DIRECTIVA Presidente: JORGE BLANCO CHAO Vocais: LUIS LADO FERNÁNDEZ ÁNGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ INMACULADA MOSQUERA BRUNA INOCENCIO PÉREZ RÓMAN Vocais Delegacións: A Coruña ISABEL TORRES TABOADA Lugo ERIKA ARRIBAS RODRIGUEZ Ourense BEGOÑA SANTIAGO CABANELAS PontevedraOLINDA RODRIGUEZ SEQUEIROS Ferrol DIEGO FERNANDEZ SOMOZA Santiago PABLO GARCIA CASTRO Vigo ANGEL ALONSO DOMÍNGUEZ Secretaria: DOLORES ROJAS SUÁREZ

2.-

DELEGACIONS A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Ferrol Santiago Vigo

3.-

2

ISABEL TORRES TABOADA ERIKA ARRIBAS RODRIGUEZ BEGOÑA SANTIAGO CABANELAS OLINDA RODRIGUEZ SEQUEIROS DIEGO FERNANDEZ SOMOZA PABLO GARCIA CASTRO ANGEL ALONSO DOMÍNGUEZ

REPRESENTANTES NA ESEMBLEA DA F.G.A. A Coruña RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO Lugo JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ DIAZ Ourense JOSÉ MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ Pontevedra ELEUTERIO GARCÍA RODRÍGUEZ 3.1. Comisión Delegada:

Eleuterio García Rodríguez

4.-

XUNTA DIRECTIVA DA F.G.A. JORGE BLANCO CHAO JAVIER FERREIRO CASTRILLÓN ELEUTERIO GARCÍA RODRÍGUEZ RICARDO MONZON LÓPEZ JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DÍAZ

5.-

XUNTA DIRECTIVA DO COMITÉ NACIONAL DE XUÍCES Presidente: RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO

6.-

COMISIONS COMITÉ NACIONAL DE XUÍCES Comisión de Dirección Técnica: ANGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ

2


3Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

7.-

3

RELACIÓN DE XUÍCES CON LICENCIA EN VIGOR Tempada 2006/2007 7.1.- A Coruña

Xuíces Árbitros Nacionais Blanco Chao, Jorge López Del Río, José Mª Xuíces Árbitros Rojas Suárez, Mª Dolores Xuíces Nacionais Casado Vecino, Andrés Díaz López, Marcos Merelas Ares, Juan José Noguerol Urrutia, Ángel Rojas Suárez, Teresa Romero Díaz, Josefina Teijeiro García, Manuel Torres Taboada, Isabel Veira Fernández, Berta Xuíces Territoriais Balsa Castro, Mariano Barcia Garcés. Mª Luisa Bescansa Hernández, Fermín Domenech López, Ana Fernández Amado, Mª Berta Fernández Amado, Mª Luz Fernández-Bravo Vilariño,Carlos D.vid Freire Iglesias, Cristina Galego Valiña,Miguel A. * Aprobado 29 de Abril García Pose, David Gómez Fiaño, Luis Herrera Andrade, Pablo José Hornillos Baz, Claudio López Schmidt, Marisa Gabriela López Schmidt, Rocío Prieto Barrio, Sara Rivas Murias, Beatriz Rivas Murias, Natalia Sandino Leira, Guillermo* Aprobado 29 de Abril Santiago Freijanes, Julio Seco González, María Souto Pellicer, Elena Vázquez Salvadores, Lucía

3


4Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

4

Xuíces Honorarios Bastos González, José Ant. Rojas Arroyo, Antonio

4


5Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

5

7.2.- Lugo Xuíces Nacionais Franco Vázquez, Déborah Izquierdo Torrón, Ibana Mª Xuíces Territoriais Arribas Rodríguez., Erika Arrojo Fernández, Ruben * Arrojo Fernández, Nicolás * Curto Fente, Santiago Fernández Perejón, Jose L* Franco López, José Pablo Gavín Sánchez, Miguel Angel García Aguado, Cristina García García, Almudena González Margaride, Jesús Iglesias Serantes, Hugo Izquierdo Galego, Lino Legaspi Lage, Fernando López Cabaco, Julio A. * Martín Teijeiro, Eustorgio Martínez Fernández Carmen* Mourenza Cabana, Almudena Rodríguez Díaz, José Manuel Rodríguez Trigo, José Luis Sánchez Caballo, Rubén Sinde Lorenzo, Nazaret * Torrón Calles, Mº José Valcarcel Lastra, Manuel Varela Fernández, Daniel J. É Vázquez Díaz, José Ángel Veiga Raposo, Iván

Aprobado 29 de Abril Aprobado 29 de Abril Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril

5


6Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

6

7.3.- Ourense Xuíces Árbitros Nacionais Martínez Fernández, José M. Xuíces Árbitros López-MontesinosVázquez, Ángel Pérez Conde, Mª Carmen Xuíces Nacionais Biedma Vilar, Blanca Diéguez González, Mercedes Moyano Ledesma, Rosario Xuíces Territoriais Álonso Martínez, Yolanda Álvarez Mondelo, Elena Alvarez Ramos, Jaime Barrio Rodriguez, Montserrat Conde Araujo, Marina Cruz Lorenzo, Eduardo Diéguez Fernández, M Estela Domínguez Román, Luz Maria Dorribo Masid, Natalia Estévez Pérez, Iván Fernández Escuredo, Ángel Fidalgo Vázquez, Angel Garrido Toro, Manuel Gomez González, Elena González Conde, Francisco Gonzalez Ruiz, Agustin Jares Alvarez, Nuria León Álvarez, Ignacio López Blanco, Miguel A. Lozano Martínez, José Fco. Martínez Fernández, Miguel A. Mesa Soriano, Emilia Novelle Jacomo, Coral Parra Barrios, Raquel Pavón Llamas, Yolanda Quiroga González, Carlos Rego Tesouro, Ignacio Revuelta Méndez, Carlos Rey Gómez, José Ricardo Rodríguez Conde, Tomás Rodríguez Diéguez, Estela Rodriguez Lameiro, Daniel

Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril Aprobado 29 de Abril Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril

6


7Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

Rodriguez Lameiro, Pablo Rodríguez Montenegro, Borja Rodríguez Rodríguez, Alfonso Rodríguez Rodríguez, Daniel Santiago Cabanelas, Begoña Trincado Álvarez, Luis M.

7

Aprobado 29 de Abril

7


8Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

8

7.4.- Pontevedra

Xuíces Árbitros- Nacionais Torres Castiñeira, MªCarmen Xuíces Nacionais Abreu Fernández, J. Manuel Bretal Cancelas, Eloy Bretal Cancelas, Raúl Ferrer Moreira, Santiago Mosquera Bruna, Inmaculada Ventín Rivas, Julio Xuíces Territoriais Alfonsín Alfonsín, Ramón Alvarez Peón, Miriam Beraza Álvarez, Nerea Brea González, Berta Brea González, Loreto Bretal Cancelas, Amalia Córdoba Otero, José Antonio Cortegoso Solla, Jesús Fernández Domínguez, Isidro Fernandez García, Patricia Ferrer Alonso,Judit Ferrer Alonso,Santiago Figueroa Álvarez, Paula García Prieto, Diana Gil Domínguez, Antonia Gil Fernández, Clara Irago Baúlde, Simón Juncal Rúa, Adoración Licer Rodríguez, J. Antonio Martín Prieto, José Marcos Martinez Larrea, Miguel A. Miguens Iglesias, Mónica Mª Moure Rivera, José V. Otero Riveiro, Luis Parada Hernández, Aquilino Quintans Tourís, Iria Rivera Estévez, José Ramón Rodríguez Gómez, Óscar Ant. Rodríguez Sequeiros,Olinda Ruiz del Río, Fernando Sanchez-Agustino-Rodriguez, Teresa Sanguos Espiña, Mª Jesús

8


9Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

9

Serrano García, Adoración Sousa Rodríguez, Angel Suárez Piñeiro, Mª José Tarrio Fuentes, Marcos Ureta Guzmán, Mª Pilar Vázquez martínez, Francisco Javier Villaverde Dios, Patricia

9


10Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

10

7.5.- Ferrol

Xuíces Nacionais Golpe Pereira, Patricia Monzón López, Ricardo Rodríguez Quintiá, Mª Begoña Xuíces Territoriais Álvarez Bueno, Ana Avendaño Terán, Ana Caballero San Juan, Carmen Casal Prieto, Lidia Cortizas Varela, Olalla Díaz Bravo, Rosario Diaz Castro, Manuel Díaz Polo, José Diaz-Robles Nidaguila, Daniel Fernández Somoza, Diego Ferreiro Castrillón, Javier García Bujones, Carlos Garrido Barro, Begoña Golpe Pereira, Ana González Suárez, Lorenzo López Ramos, Juana María Lourido Hermida, Baltasar Mayor López, mercedes Paz Picos, Mª Paz Pazos López, Maria Peribañez Dongil, Gabriel Pita Saavedra, José Carlos Rivas Romero, Ana Isabel Roca Miraz, José Ramón Vilariño Ortega, Aurelio

Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril

Aprobado 29 de Abril Aprobado 29 de Abril

Xuíz Honorario Ros Pesqueira, Sebastián

10


11Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

11

7.6.- Santiago

Xuíces Árbitros Nacionais Touriño Lado, Ramón Jorge Xuíces Árbitros Veleiro Rodríguez, Marta Xuíces Nacionais Carbajal Vázquez, Guillermo Janeiro Caramés, Rosa Mª Lado Fernández, Luis M. Xuíces Territoriais Alvarez Iglesias, Manuel A. Buño Dubra, Pablo Calvo Lodeiro, Ana María Castro Hernández, Beatriz Fernández Lorenzo, Javier At. Framil Rego, José Manuel García Castro, Pablo Gómez Ríos, Mª del Carmen Gómez Rios, Mª José Guerra Arias, Xiana Lado Fernández, Alberto Lado Fernández, José M. Parafita Castro, Noelia Raposo Barreira, mª Luz Regueira Muñiz, Matias Rey Vieites, Dulce Maria Sanchez del Río, Pedro José Sanmartín Carreira, Iván Santamariña Vázquez, Filomena Sante Otero, Cristina Santos Laíño, Rogelio Silva Perez, Jesús Silva Péres, Ricardo Silva Touriño, Lorena Touriño Fuentes, Jorge Varela Baluja, Ana María Varela Baluja, Marta

11


12Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

12

7.7.- Vigo Xuíces Árbitros Perez Román, Inocencio Xuíces Nacionais Alonso Domínguez, Ángel García Rodríguez, Eleuterio Martínez Freire, Mª Belén Molares Álvarez, J. Saturnino Pérez Pérez, Juan Ramón Xuíces Territoriais Abelleira Moreira, Lorena Alvarez Figueroa, Josefa Antón Santos, Cristina Antón Santos, Paula Calvar Villar, Manuel Cortizo Souto, Carlos Costas González, Alejandro Diz Alonso, Miguel Ángel Diz Alonso, Oscar Feijoo Regueiro, Sonia Fernández Álvarez, Inmaculada Fernández López, Alejandro Francisco Pereira, Germinal García López, Mª del Mar García López, Mª Luisa García Prado, Manuel García Rodríguez, Germán García Sánchez, Mª Carmen González Ucha, Mª Eugenia Guillán Moreira, Mª Consuelo Guillán Moreira, Mª Dolores Lama Iglesias, Yolanda López Vacas, Mª Luisa Moure Naveiro, Nieves Miguez Abad, Olga Obenza de Saá, José Jesús Otero Alonso, Yolanda Pérez Romero, Javier Pernas Martínez,Montserrat Rodal Malvido, Catalina Rodríguez Gestoso, Raquel Sánchez Santos, Mª Carmen

12


13Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

13

Xuíz Honorario González Khaimalis, Mª Isabel Martín García, Julio Posada Llamas, Álvaro

8.-

DISTRIBUCIÓN DE XUÍCES POR DELEGACIÓNS

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Ferrol Santiago Vigo TOTAL

Xuíces X.Árbitros Xuíces Honorario Nacionais Árbitro 2 2 1 1 1

2

1

1 1 5

1 3 6

5

Xuíces Nacionais 9 2 3 6 3 3 5 31

(*) Xuíces TOTAL Territoriais 21 35 18 20 27 33 26 33 24 28 24 29 22 31 161 209

(*) Xuíces con o menos unha actuación na tempada

13


14Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

9.-

14

PROMOCIÓN Curso de Xuíz Territorial: Data: 29 de Abril Sedes: Lugo e O Barco Ángel López-Montesinos Vázquez

Director:

Ourense

Profesores: A Coruña: Jorge Blanco Chao.Angel Noguerol Urrutia Dolores Rojas Suarez Teresa Rojas Suarez Lugo. Ibana Izquierdo Torron Ourense Angel López-Montesinos Vázquez José Manuel Martínez Fernández Ferrol Diego Fernández Ricardo Monzón López

Resultaron APTOS os seguintes aspirantes: La Coruña: Miguel Angel Galego Valiña Guillermo Sandino Leira Lugo:

Ruben Arrojo Fernández Nicolás Arrojo Fernández José Luis Fernández Perejón Julio Alberto López Cabaco Carmen Martinez Fernandez Nazaret Sinde Lorenzo

Ourense:

Montserrat Barrio Rodríguez Elena Gómez González Agustín González Ruiz Nuria Jares Alvarez Raquel Parra Barrios Carlos Revuelta Mendez Daniel Rodríguez Lameiro Pablo Rodríguez Lameiro

Ferrol:

Manuel Diaz Castro Baltasar Lourido Hermida Maria Pazos López Gabriel Peribañez Dongil

O NÚMERO UN da promoción foi conseguido polo aspirante de A Coruña GUILLERMO SANDINO LEIRA

14


15Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

10.-

15

CURSO DE ACCESO Á CATEGORÍA DE XUÍZ NACIONAL Data do examen: 10 e 11 de Novembro. Sede: A designar Presentaron a súa inscrición os seguintes Xuíces A Coruña: Pablo José Herrera Andrade Julio Santiago Freijanes Maria Seco González Lucia Vázquez Salvadores

11.-

Lugo:

José Pablo Franco López Eustorgio Martin Teijeiro Daniel José Varela Fernández

Ourense:

Elena Álvarez Mondelo Manuel Garrido Toro Miguel Antonio López Blanco José Francisco Lozano Martínez Yolanda Pavón Llamas Ignacio Rego Tesouro Begoña Santiago Cabanelas Luis Miguel Trincado Alvarez

Pontevedra:

Mª José Suarez Piñeiro Marcos Tarrío Fuentes

Ferrol:

Ana Maria Álvarez Bueno Daniel Diaz-Robles Nidaguila Carlos García Bujones José Carlos Pita Saavedra

Vigo:

Miguel Angel Diz Alonso Francisco Germinal Pereira Miguel Ángel Martínez Larrea Raquel Rodríguez Gestoso

ASISTENCIA A CURSOS ORGANIZADOS POLO COMITÉ NACIONAL SEMINARIO DE OPERADORES DE CRONOMETRAJE ELÉCTRICO Valladolid, 25 e 26 de Novembro de 2006 Asistente

Inocencio Pérez Román

SEMINARIO HOMOLOGACIÓN DE INSTALACIÓNS Fuenlabrada, 25 e 26 de Novembro de 2006 Asistente:

José Mª López del Río

15


16Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

16

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN E PERFECCIONAMIENTO Santa Cruz de Tenerife, 19 e 20 de Abril de 2007 Ponente

Ramón Jorge Touriño Lado

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN MEDIDORES EN RUTA Segovia, 29 e 30 de Setembro de 2007 Asistentes

José Marcial Abreu Fernández Jorge Blanco Chao Luis Miguel Lado Fernández Ramón Jorge Touriño Lado

SEMINARIO DE FORMACIÓN DE JUECES ARBITROS PROMOCIÓN 2006 Fuenlabrada, 29 e 30 de Setembro de 2007 Asistentes

12.-

Patricia Golpe Pereira

XUÍCES GALEGOS EN PANEIS INTERNACIONAIS 12.1 IAAF Panel de Homologadores de Circuítos Grado A: RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO Grado B: JORGE BLANCO CHAO 12.2 IAAF Panel de Xuíces de Marcha Atlética DOLORES ROJAS SUÁREZ

13.-

PANEIS DA R.F.E.A. 13.1 Panel de homologación de instalacións: JOSÉ Mª LÓPEZ DEL RÍO 13.2 Panel de homologadores de circuítos: Nivel Internacional A: RAMÓN JORGE TOURIÑO LADO Nivel Internacional B:

JORGE BLANCO CHAO

Nacional A:

JOSÉ M. ABREU FERNÁNDEZ

Nacional B:

LUIS LADO FERNÁNDEZ JOSÉ S. MOLARES ÁLVAREZ

Local

PABLO HERRERA ANDRADE IBANA IZQUIERDO TORRÓN JUAN MERELAS ARES ANGEL NOGUEROL URRUTIA JUAN RAMÓN PÉREZ PÉREZ JOSÉ ANGEL VÁZQUEZ DÍAZ

16


17Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

Homologacións Galicia: Milla de O Pino 23/6 XXI Milla de O BARCO 9/6 10 Km A Coruña 23/9

17

HOMOLOGADOR: LUIS LADO FERNÁNDEZ HOMOLOGADOR: JOSÉ S. MOLARES ÁLVAREZ HOMOLOGADOR: JOSÉ S. MOLARES ÁLVAREZ MEDIDOR LOCAL: Ángel Noguerol Urrutia

13.3 Panel de Marcha: Panel IAAF: DOLORES ROJAS SUÁREZ Panel Nacional A: JORGE BLANCO CHAO JOSEFINA ROMERO GARCÍA Panel Nacional B: BLANCA BIEDMA VILAR RAÚL BRETAL CANCELAS IBANA IZQUIERDO TORRÓN ÁNGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ JUAN JOSÉ MERELAS ARES Mª DEL ROSARIO MOYANO LEDESMA ÁNGEL NOGUEROL URRUTIA INOCENCIO PÉREZ ROMÁN BEGOÑA RODRÍGUEZ QUINTÍA TERESA ROJAS SUÁREZ Mª CARMEN TORRES CASTIÑEIRAS ISABEL TORRES TABOADA Panel Autonómico: CARLOS CORTIZO SOUTO CARLOS GARCÍA BUJONES Mª CONSUELO GUILLÁN MOREIRA JOSÉ CARLOS PITA SAAVEDRA ALFONSO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ROGELIO SANTOS LAIÑO MARTA VARELA VALUJA Designacións Galicia: Ctº Galego de Marcha en Ruta.-Narón: 3/Febreiro Xuíz Xefe: JORGE BLANCO CHAO Xuíces marcha. CARLOS GARCÍA BUJONES JOSE CARLOS PITA RODRIGUEZ BEGOÑA RODRÍGUEZ QUINTIÁ JOSEFINA ROMERO DIAZ ROGELIO SANTOS LAIÑO Ctº Galego Absoluto.-Ferrol 14/Xullo Xuíz Xefe: DOLORES ROJAS SUÁREZ

17


18Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

18

Outras: Campionato de Italia de 50 km, Livorno-Italia 10/2 Xuíz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ Campionato de España de Marcha Ruta.-Santa Eulalia des Rius 11/3 Xuíz Xefe de Marcha:DOLORES ROJAS SUÁREZ Challenge Mundial de Marcha, Sesto San Giovanni -Italia 1/5 Delegado Técnico: DOLORES ROJAS SUÁREZ Challenge Mundial de Marcha, La Coruña, 2/6 Xuíz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ Campionato de España Xuvenil, Avilés 23-24 Xuño Xuíz Xefe: JOSEFINA ROMERO DÍAZ Campionato de Europa Junior; Hengelo-Holanda Xullo Xuíz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ Campionato do Mundo, Osaka-Japón Agosto Xuíz de Marcha: DOLORES ROJAS SUÁREZ 13.4 Panel de Delegados Técnicos: JORGE BLANCO CHAO FRANCISCO GONZÁLEZ CONDE ÁNGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ DOLORES ROJAS SUÁREZ JORGE TOURIÑO LADO Designacións: Carreira Popular de Negreira.-12/11 DOLORES ROJAS SUÁREZ XXX Carreira P. San Martiño, Ourense 19/11 JORGE BLANCO CHAO VII Memorial Manuel Barros Gondomar,26/05 FRANCISCO GONZÁLEZ CONDE XII Memorial Mario Puentes, Nigran 15/08 ANGEL LZ-MONTESINOS VÁZQUEZ XXI Milla Internacional O Barco, O Barco 16/9 DOLORES ROJAS SUAREZ 10 Km Carreira A Coruña 10, A Coruña 7/10 ANGEL LZ-MONTESINOS VÁZQUEZ XXX Carreira Popular Correo Galego 28/10 JORGE BLANCO CHAO

14.-

DESIGNACIONS DA I.A.A.F.

DOLORES ROJAS SUAREZ Xuíz de Marcha Campeonato do Mundo

Osaka

Agosto

Delegado Técnico Challenge Mundial de Marcha,

S. San Giovanni

1/5

Hengelo

19-21/7

15.-

DESIGNACIONS DA A.E.A.

DOLORES ROJAS SUAREZ Xuíz de Marcha Campionato de Europa Junior

18


19Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

16.-

19

DESIGNACIONS DO COMITÉ NACIONAL.-Xuíces do C.G.X.

16.1 Xuíces Árbitros Nacionais JORGE BLANCO CHAO Xuíz Arbitro División de Honor Mulleres.- 1ª Xornada Primeira División Mulleres.-1ª Xornada XVII Reunión Internacional Ciudad de Valladolid

Barcelona Vic Valladolid

28/4 29/4 5/5

Xuíz Xefe de Marcha División de Honor .-2º Xornada Homes.-Descenso

Ourense

12/5

Oviedo

3-4/3

Langreo O Barco

12/6 16/9

JOSÉ MARIA LÓPEZ DEL RÍO Xuíz Árbitro de Concursos Campionato de España Veteranos Pista Cuberta Xuíz Árbitro II Maranalón-Maratón de Asturias XXI Milla Urbana O Barco de Valdeorras JOSÉ MANUEL MARTINEZ FERNÁNDEZ Xuíz Arbitro XIX Cross internacional “Ciudad de Valladolid Primeira División 3ª Xornada Descenso Homes

Valladolid 24/1 Fuenlabrada 10/6

Xurado Apelación Campionato de España Federacions 2ª

Avilés

16/6

Xuíz Altura Mitin Madrid 2007

Madrid

17/7

MARIA DEL CARMEN TORRES CASTIÑEIRAS Xuíz Árbitro XXIII Maratón Toral de los Vados XXIV Memorial Silvia Mazón

Toral V. Gijón

24/6 21/7

RAMON JORGE TOURIÑO LADO Xurado Apelación Primeira División 3ª Xornada Descenso Homes

Fuenlabrada 10/6

Director de Reunión Mitin Madrid 2007

Madrid

17/7

Villaralbo Oviedo Madrid Avilés

26/11 3-4/2 5-6/4 21/7

16.2 Xuíces Árbitros ANGÉL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ Xuíz Arbitro VI Cros “Mayte Zuñoga” Villaralbo Campionato de España Promesa Pista Cuberta IAU European Championships 24 h Cto. De España de 10.000

19


20Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

20

Xuíz Chegadas Mitin Madrid 2007

Madrid

MARIA DEL CARMEN PÉREZ CONDE Xuíz Arbitro Concursos Primeira División 3ª Xornada Descenso Homes

Fuenlabrada 10/6

Auxiliar Xuíz Árbitro Mitin Madrid 2007

Madrid

17/7

INOCENCIO PÉREZ ROMÁN Xuíz Árbitro Campionato de España de Clubes Fase Previa

Valladolid

30/6

Adxunto Dirección Técnica Campionato de España Promesa Pista Cuberta

Oviedo

3-4/2

DOLORES ROJAS SUÁREZ Xuíz Árbitro Carreiras Campionato de España Xuvenil

Avilés

23-24/6

Xuíz Xefe de Marcha Campionato de España Marcha División de Honor .-3º Xornada Homes.-Descenso

Sta. Eularia 4/3 Vigo 9/6

MARTA VELEIRO RODRIGUEZ Xuíz Árbitro Concursos Campionato de España Federacions 2ª

Avilés

16/6

Xurado Apelación Campionato de España Promesa Pista Cuberta

Oviedo

3-4/2

MARCOS DIAZ LOPEZ Xuíz Arbitro XII Memorial Mario Puentes

Nigran

15/8

PATRICIA GOLPE PEREIRA Xurado Apelación Campionato de España Campo a Través Primeira División Homes

Cáceres La Laguna

11/3 29/4

Adx. Camara Chamadas Mitin Madrid 2007

Madrid

17/7

LUIS MIGUEL LADO FERNANDEZ Xuíz Árbitro XXIII Medio maratón Ciudad de Zamora

Zamora

25/3

Adx. Director Técnico Mitin Madrid 2007

Madrid

17/7

17/7

16.3 Xuíces Nacionais

20


21Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

21

RICARDO MONZÓN LÓPEZ Xuíz Arbitro Carreira Popular Negreira

Negreira

12/11

MARIA ROSARIO MOYANO LEDESMA Xuíz Arbitro VII Memorial Manuel Barros

Gondomar

26/5

ANGEL NOGUEROL URRUTIA Adxunto Dirección Técnica Campionato de España Federacions 2º categ.

Avilés

16/6

JUAN RAMON PEREZ PÉREZ Xuíz Arbitro XXX Carreira Popular San Martiño

Ourense

19/11

TERESA ROJAS SUÁREZ Xurado Apelación División de Honor Mulleres.- 1ª Xornada Primeira División Mulleres.-1ª Xornada

Barcelona Vic

28/4 29/4

JOSEFINA ROMERO DIAZ Xuíz Xefe de Marcha Campionato de España Xuvenil

Avilés

23-24/6

MANUEL TEIJEIRO GARCIA Xurado Apelación Campionato de España Xuvenil

Avilés

23-24/6

ISABEL TORRES TABOADA Xuíz Arbitro V 10 km Lugo Monumental

Lugo

17/12

21


22Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

17.-

22

DESIGNACIÓNS DO COMITÉ NACIONAL.- Xuíces de outros Comités Territoriais en probas celebradas na nosa Comunidade.

17.1.- VII Medio Maratón Gran Bahia Vig-Bay Vigo Xuíz Árbitro: Aranzazu Esteban Garcia

26/3 Castilla y León

17.2.- División de Honor Xuíz Árbitro: Presidente Apel: Vocal Apelación:

12/5 Castilla y León Asturias Castilla y León

Homes.- 2ª Xornada Ourense Aranzazu Esteban Garcia Antonio Álvarez García Manuel Fernández Iglesias

17.3.- VII Medio Maratón Gran Bahia Vig-Bay Vigo Xuíz Árbitro: Aranzazu Esteban Garcia

26/3 Castilla y León

17.4.- División de Honor Xuíz Árbitro: Presidente Apel: Vocal Apelación:

9/6 Castilla y León Asturias Castilla y León

Homes.- 3ª Xornada Mariano Calvo Alonso Antonio Álvarez García Carlos Berzosa Bravo

Vigo

17.5.- GP Cantones de La Coruña A Coruña Xuíz Xefe Marcha: Luis Francisco Saladie Lafuente Resp. PDA´S Carlos Galindez Caballero

2/6 Cataluña Pais Vasco

17.6.- Campionato España Junior-Promesa 10000 Ourense Xuíz Arbitro: Mariano Calvo Alonso

23/6 Castilla y Leon

17.7.- 10 Km Carrera Popular A Coruña 10 A Coruña Xuíz Árbitro: Tomás Escudero Hernando

7/10 Castilla y León

17.8.- XXX Carreira Pedestre Camiño de Santiago Santiago Xuíz Árbitro: Simón Iglesias Gutierrez

28/10 Asturias

22


23Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

18.-

23

DESIGNACIONS DO COMITÉ GALEGO

18.1 Xuíces Arbitros Nacionales JORGE BLANCO CHAO Xuíz Árbitro Criterium Galego Primavera Lanzamentos e Saltos

Lugo

14/4

Xuíz Xefe de Marcha C.G. Marcha en Ruta

Narón

3/2

JOSÉ M. LÓPEZ DEL RÍO Xuíz Árbitro C.G. Absoluto

Ferrol

14/7

INOCENCIO PÉREZ ROMÁN Vocal Apelación C. G. Absoluto/Promesa/Junior/Xuvenil p. Cuberta

A Coruña

21/1

Xuíz Árbitro C.G. Promesa e Junior

O Barco

3/6

ÁNGEL LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ Xuíz Árbitro Gran Premio Cantones de La Coruña

A Coruña

2/6

DOLORES ROJAS SUÁREZ Xuíz Árbitro C. G. Pruebas Combinadas P. Cuberta C.G. Cadete de Clubes

A Coruña Cangas

3-4/2 29/9

ÁNGEL ALONSO DOMÍNGUEZ Presidente Apelación C. G. Absoluto/Promesa/Junior/Xuvenil p. Cuberta

A Coruña

21/1

MERCEDES DIEGUEZ GONZALEZ Xuíz Árbitro C. G. Cross Curto

Ourense

4/2

IBANA IZQUIERDO TORRÓN Xuíz Árbitro C. G. Absoluto/Promesa/Junior/Xuvenil p. Cuberta

A Coruña

21/1

LUIS LADO FERNÁNDEZ Vocal Apelación C. G. De Clubes

Vigo

21/4

18.2 Xuíces Arbitros

18.3 Xuíces Nacionales

23


24Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

24

SATURNINO MOLARES ALVAREZ Xuíz Árbitro C. G. Marcha en Ruta

Narón

3/2

RICARDO MONZÓN LÓPEZ Xuíz Árbitro C. G. Veteranos Campo a Través C.G. Juvenil e Cadete

Viveiro Lugo

27/1 20/5

INMACULADA MOSQUERA BRUNA Xuíz Árbitro XII Memorial Alejandro Lorenzo Campo a Través

Moaña

11/3

ANGEL NOGUEROL URRUTIA Xuíz Árbitro C. G. Cadete/Infantil/Alevín/Benxamín P. Cuberta

A Coruña

4/2

Presidente Apelación C. G. De Clubes

Vigo

21/4

JUAN RAMÓN PÉREZ PÉREZ Xuíz Árbitro C. G. De Clubs Junior

Ferrol

17/5

BEGOÑA RODRIGUEZ QUINTIA Xuíz Árbitro C. G. P. Combinadas Menores C. G. Veteranos

A Coruña A Coruña

20/1 20/1

Xuíz de Marcha C.G. Marcha en Ruta

Narón

3/2

TERESA ROJAS SUÁREZ Xuíz Árbitro C. G. De Clubes

Vigo

21/4

Presidente Apelación C.G. Absoluto

Ferrol

14/7

JOSEFINA ROMERO DÍAZ Xuíz de Marcha C.G. Marcha en Ruta

Narón

3/2

ISABEL TORRES TABOADA Xuíz Árbitro C. G. Campo a Través Criterium Inverno Lanzamentos e Saltos

Lugo A Coruña

28/1 17/2

Vocal Apelación C.G. Absoluto

Ferrol

14/7

24


25Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

25

18.4 Xuíces territoriales CARLOS GARCÍA BUJONES Xuíz de Marcha C. G. Campo a Través

Lugo

28/1

JOSÉ CARLOS PITA SAAVEDRA Xuíz de Marcha C. G. Marcha en Ruta

Marcha

3/2

ROGELIO SANTOS LAIÑO Xuíz de Marcha C. G. Campo a Través

Lugo

28/1

18.5 Designacións fallidas: Xuíces Árbitros Nacionais Jorge Blanco Chao José M. Martinez Fernández

M. Carmen Torres Castiñeira Xuíces Árbitros Inocencio Pérez Román Xuíces Nacionales Blanca Biedma Vilar Mercedes Dieguez González Debora Franco López Luis Lado Fernández Inmaculada Mosquera Bruna Juan Ramón Pérez Pérez Josefina Romero Diaz

C.G. C.G. C.G. C.G. C.G. C.G.

de Clubs Junior Campo a Través de Clubs Cadete de Clubes Cadete/Juvenil Probas Combinadas

Ferrol Lugo Vigo Cangas Lugo A Coruña

17/5 28/1 21/4 29/9 20/5 26-7/5

C.G. Marcha Ruta

Naron

3/2

C.G. de Clubes C.G. Probas Combinadas Criterium Primavera C.G. 10.000 C.G. Veteranos Campo a T. C.G. Benx/Alev/Inf/Cad P.Cub Criterium Verano C.G. Medio Maratón Criterium Verano

Vigo A Coruña O Barco Ourense Viveiro A Coruña Lugo Vilagarcía Lugo

21/4 3-4/2 14/4 2/6 27/1 4/2 22/7 6/5 22/7

25


26Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

26

19.- REUNIÓNS 19.1 Convocadas polo Comité Galego - Reunión da Xunta Directiva del C.G.X..-Santiago 10 de Marzo As súas deliberacións e acordos están rexistrados nas correspondentes actas 19.2 Convocadas polo Comité Nacional - Reunión de Presidentes.-Valladolid 20 de Outubro

20.- COMUNICACIÓN INTERNA DO COMITÉ a) Circulares do Comité nº nº nº nº nº nº nº

1/2007 2/2007 3/2007 4/2007 5/2007 6/2007 7/2007

Curso para Xuíces Territoriais Nomeamentos ano 2007/1 Reunión Xunta Directiva Nomeamentos ano 2007/2 Curso para Xuíces Territoriais Curso Xuíces Territoriais.-Acta Resultados Normas para o Panel de Operadores Eléctrico do Comité Galego de Xuíces Nº 8/2007 Nomeamentos ano 2007/3 Nº 9/2007 Curso para Xuíces Territoriais Nº 10/2007 Licencia Xuíz Autonómico RFEA

21/1 21/1 27/1 12/4 20/4 9/5 18/6 10/8 2/10 30/10

21.- HISTÓRICO DE PRESIDENTES CGX 1984- 1988 1988-1996 1996- 2000 2000- 2004 2004-2007

Rosa Janeiro Caramés Jose Maria López de Rio Luis Ruade Alonso Rosa Janeiro Carames Jorge Blanco Chao

26


27Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

27

22.- DISTINCIÓN DO COMITÉ GALEGO.-PLACA RAMÓN DOCAL LAGO

A Xunta Directiva do Comité Galego de Xuíces e os Delegados, en xuntanza celebrada en Santiago, o día 10 de Marzo de 2007, acordou, conceder la “ Placa Ramón Docal”, correspondente ó ano 2006, á Xuíz da Delegación de Ourense, Dna. MARINA CONDE ARAUJO. Dita placa foi entregada coincidindo coa disputa do Campionato Galego Absoluto, celebrado en Ferrol o 24 de Xullo. HISTORIAL PLACA CGJ 1994 Mª Luisa González Khaimalis 1995 Alfonso Rodríguez Rodríguez 1996 Fernando Alonso Braña 1997 Sebastián Ros Pesquera 1998 Jorge Doncel Queijeiro 1999 Alfonso Pacheco Gamallo 2000 No se entregó 2001 No se entregó 2002 José A. Bastos González 2003 José M. Rodríguez Díaz 2004 Jesús Alonso Braña 2005 Belén Martínez Freire 2006 Marina Conde Araujo

Vigo Ourense Santiago Ferrol La Coruña Pontevedra

La Coruña (*) Lugo Santiago Vigo Ourense

(*) Pasa a denominarse Placa Ramón Docal. Lago

27


28Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

28

23.- ACTUACIÓNS XUÍCES a) Xuíces con maior número de actuacións totais en Galicia A Coruña:

Dolores Rojas Suárez Berta Fernández Amado

33 27

Lugo: *

Santiago Curto Fente Eustorgio Martín Teijeiro

23 21

Ourense: *

sin datos

Pontevedra:

Judit Ferrer Alonso José Antonio Licer Rodríguez Olinda Rodríguez Sequeiros

20 18 18

Ferrol:

Ricardo Monzón López Carlos García Bujones

32 32

Santiago:

Lorena Silva Touriño Pablo García Castro Pedro Sánchez del Río

19 17 17

Vigo:

Juan Ramón Pérez Pérez Luisa López Vacas

51 46

b) Xuíces con maior número de actuacións en probas da súa Delegación en %, A Coruña:

Berta Fernández Amado Natalia Rivas Murias Dolores Rojas Suárez

72,4 % 68,9 % 68,9 %

Lugo: *

Erika Arribas Fernández Santiago Curto Fente Eustorgio Martín Teijeiro

58,6 % 55,1 % 55,1 %

Ourense: *

sin datos

Pontevedra:

Olinda Rodríguez Sequeiros Jose Antonio Licer Rodriguez

100% 100%

Ferrol:

Ricardo Monzón López Carmen Caballero Sanjuán

96,6 % 90,0 %

Santiago:

Pedro Sánchez del Río Lorena Silva Touriño

80,9 % 76,1 %

Vigo:

Juan Ramón Pérez Pérez Luisa López Vacas

93,4 % 91,3 %

28


29Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

29

c) Actuacións totais Xuíces galegos de categoría nacional InvitacionesRFEA-AEA-IAAF

TOTAL

6 2 s/d 0 0

4 6 5 2 2

25 9 s/d 7 8

s/d s/d 6 13 0

8 2 5 12 6

s/d s/d 48 45 7

3 3 s/d 0 0 0 0 0 s/d 0 0 1 0 0 0 2 0 3 1 3 1 s/d 2 8 7 3 3 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 4 4 1 0 0

3 24 s/d 0 0 0 9 8 s/d 3 1 37 4** 0 0 16 40 9 39 33 9 s/d 16 52 27 17 8 7 15 1 1

GALICIA Propia-Outras Xuíces Árbitros Nacionais BLANCO CHAO, Jorge CO 15 LÓPEZ DEL RÍO, José Mª CO 1 MARTINEZ FERNÁNDEZ, José M. * OR s/d TORRES CASTIÑEIRA, Mª Carmen PO 5 TOURIÑO LADO, Ramón Jorge SA 6 Xuíces Árbitros LÓPEZ-MONTESINOS VÁZQUEZ, Ángel OR s/d PÉREZ CONDE, Mª Carmen * OR s/d PEREZ ROMÁN, Inocencio VI 37 ROJAS SUÁREZ, Mª Dolores CO 20 VELEIRO RODRÍGUEZ, Marta SA 1 Xuíces Nacionais ABREU FERNÁNDEZ, José Manuel PO 0 ALONSO DOMINGUEZ; Angel VI 21 BIEDMA VILAR, Blanca * OR s/d BRETAL CANCELAS, Eloy PO 0 BRETAL CANCELAS, Raúl PO 0 CARBAJAL VÁZQUEZ, Guillermo SA 0 CASADO VECINO, Andrés CO 9 DIAZ LÓPEZ, Marcos CO 7 DIÉGUEZ GONZÁLEZ, Mª Mercedes * OR s/d FERRER MOREIRA, Santiago PO 3 FRANCO LÓPEZ, Debora LU 1 GARCÍA RODRÍGUEZ, Eleuterio VI 36 GOLPE PEREIRA, Patricia ** FE 1 IZQUIERDO TORRÓN, Ibana LU 0 JANEIRO CARAMÉS, Rosa Mª SA 0 LADO FERNADEZ, Luis M SA 12 MARTÍNEZ FREIRE, Mª Belén VI 40 MERELAS ARES, Juan CO 6 MOLARES ÁLVAREZ, José Saturnino VI 38 MONZÓN LÓPEZ, Ricardo FE 29 MOSQUERA BRUNA, Inmaculada PO 7 MOYANO LEDESMA, Rosario * OR s/d NOGUEROL URRUTIA, Ángel CO 12 PÉREZ PEREZ, Juan Ramón VI 43 RODRIGUEZ QUINTIA, Begoña FE 20 ROJAS SUÁREZ, Teresa CO 12 ROMERO DÍAZ, Josefina CO 1 TEIJEIRO GARCÍA, Manuel CO 1 TORRES TABOADA, Isabel CO 13 VEIRA FERNÁNDEZ, Berta CO 1 VENTIN RIVAS, Xulio PO 1 * Faltan xurados desas delegacións **Residindo noutras comunidades. Descoñécense as

súas actuacións totais.

29


30Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

30

24.- RANKING COMPLETO DE ACTUACIÓNS

Significado das Abreviaturas ACO AJA ALT ANE APE AUX CIR CIT CLL CMA CV CVR DC DIS DOP DR DT HOM JA JAB JP LAN LON LLE MAR MCH PDA PEL PER PES PIS SAL SEC SMH TRI VF

Acompañante de Atletas Axunto Xuíz Arbitro Salto de Altura Anemómetro Xurado de Apelación Auxiliar Xuíz Árbitro Circuíto Campo a Través e Ruta Centro de Información Técnica Cámara de Chamadas Cronometraxe Manual Contavoltas Curvas, Vallas, Relevos Director de Competición Lanzamento de Disco Xuíz de Doping Director de Reunión Director Técnico/Dirección Técnica Homologación de Artefactos Xuíz Árbitro Lanzamento de Xavaliña Xefe de Pista Lanzamentos (sen especificar) Salto de Lonxitude Xuíz de Chegadas Lanzamento de Martelo Xuíz de Marcha Operador de PDA´S Lanzamento de Pelota Salto con Pértega Lanzamento de Peso Xefe de Pista Xuíz, axunto o axudante de saídas Secretaría Secretaria Marcha Triple Salto Cronometraxe Eléctrico

30


31Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

31

24.1.- A Coruña Código

NOME DA COMPETICIÓN

LUGAR

C01 1º Xornada Campo a Través Deporte Idade Escolar Acea da Ma C02 Control Federado de Inverno A Coruña C03 CAMPIONATO GALEGO PROBAS COMBINADAS MENORES P. Cuberta.- 1ª Xornada A Coruña C04 CAMPIONATO GALEGO PROBAS COMBINADAS MENORES P. Cuberta.- 2ª Xornada e CAMPINATO GALEGO VETERANOS A Coruña C05 CAMPIONATO GALEGO XUV/JUN/PRO/ABSOLUTO PISTA CUBERTA.-Mañan A Coruña C06 CAMPIONATO GALEGO XUV/JUN/PRO/ABSOLUTO PISTA CUBERTA.-Tarde A Coruña C07 Fase Comarcal Campo a Través D. Idade Escolar Acea da Ma C08 Gran Premio Pista Cubierta.-Maña A Coruña C09 Gran Premio Pista Cubierta.-Tarde A Coruña C10 CAMPIONATO GALEGO BENXAMIN/ALEVIN/INFANTIL E CADETE PISTA CUBERTA.- 1ª Xornada A Coruña C11 CAMPIONATO GALEGO BENXAMIN/ALEVIN/INFANTIL E CADETE PISTA CUBERTA.- 2ª Xornada A Coruña C12 Campionato Provincial Campo a Través Idade Escolar Carballo C13 CRITERIUM GALEGO LANZAMENTOS E SALTOS.Mñ A Coruña C14 CRITERIUM GALEGO LANZAMENTOS E SALTOS.T A Coruña C15 1ª Xornada Intercomarcal Individual D. Idade Escolar A Ciruñ C16 2ª Xornada Intercomarcal Individual D. Idade Escolar A Coruña C17 Interzonal Escolar Equipos.-Zona Coruña-Ferrol A Coruña C18 Carreira Popular Peñarredonda A Corula C19 Provincial Individual Deporte en Idade Escolar.-M A Coruña C20 Provincial Individual Deporte en Idade Escolar.-T A Coruña C21 Control Federado en Pista A Coruña C22 VI Carreira da Saúde A Coruña C23 CAMPIONATO GALEGO PROBAS COMBINADAS.- 1ª Xornada.-CTO. GALEGO DE 5.000 A Coruña C24 CTO GALEGO PROBAS COMBINADAS.- 2ªXornada A Coruña C25 Control Federado en Pista A Coruña C26 XXI G. PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA A Coruña C27 CAMPIONATO GALEGO BENXAMIN-ALEVÍN.A Coruña C28 Control Federado en Pista A Coruña C29 I Carreira Popular A Coruña 10 A Coruña

DATA

ACTA

16/12/06 (1) 13/01/07 (2) 20/01/07 (3)

20/01/07 (3) 21/01/07 (5) 21/01/07 27/01/07 03/02/07 03/02/07

(5) (6) (7) (7)

04/02/07 (8) 04/02/07 10/02/07 17/02/07 17/02/07 24/03/07 14/04/07 28/04/07 05/05/07 05/05/07 05/05/07 11/05/07 13/05/07

(8) (9) (10) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (15) (16) (17)

26/05/07 26/05/07 31/05/07 02/06/07 09/06/07 14/06/07 07/10/07

(18) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

31


32Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

32

24.2.- Lugo Código L01 L02 L03 L04 L05 L06 L07 L08 L09 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29

NOME DA COMPETICIÓN

1º Carreira Corre con Nos V 10 Km Lugo Monumental Corre con Nos.-2ª Control de Pista CAMPIONATO GALEGO VETERANS CAMPO A TRAVES CAMPIONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS CAMPIONATO GALEGO CADETE POR CLUBES C.T. Control federado Aire Libre 3ª Carreira Corre con Nos 4ª Carreira Corre con Nos Control Federado Aire Libre CRIT.IUM GALEGO SALTOS E LANZAMENTOS PRIMAVERA.-Mañán CRIT.IUM GALEGO SALTOS E LANZAMENTOS PRIMAVERA.-Mañan Primera Clasificatoria Escolares.Cto. Provicnial Escolar Probas Combinadas 5ª Carreira Corre con Nos Segunda Clasificatoria Escolares.-Mañán Segunda Clasificatoria Escolares.-Tarde Campionato Provincial Escolar Individual.-Mañan Campionato Provincial Escolar Individual.-Tarde Campionato Provincial Escolar Equipos.-Mañan Control Aire Libre CAMPIONATO GALEGO XUVENIL E CADETE.-Mañán CAMPIONATO GALEGO XUVENIL E CADETE.-Tarde Control Aire Libre Control Aire Libre Control de Marcas CRITERIUM GALEGO SALTOS E LANZAMENTOS.-1ªX CRITERIUM GALEGO SALTOS E LANZAMENTOS.-2ªX Control Aire Libre Memorial Gregorio Pérez Rivera

LUGAR

DATA

ACTA

Lugo Lugo Lugo Lugo Viveiro

26/11/06 17/12/06 13/01/07 14/01/07 27/01/07

(1)* (2)* (3)* (4)* (5)*

Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo

28/01/07 01/02/07 11/02/07 17/02/07 31/03/07

(6)* (7)* (8)* (9)* (10)

Lugo

14/04/07 (11)

Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo Lugo

14/04/07 15/04/07 22/04/07 22/04/07 29/04/07 29/04/07 06/05/07 06/05/07 13/05/07 13/05/07 20/05/07 20/05/07 16/06/07 22/06/07 28/06/07 22/07/07

Lugo Lugo

22/07/07 (22-23) 12/10/07 (25)

(11) (12) (13)* (14) (14) (15) (15) (16) (17) (18) (18) (19) (20) (21) (22)

*Falta Xurado

32


33Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

33

24.3.- Ourense Código O01 O02 O03 O04 O05 O06 O07 O08 O09 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34

NOME DA COMPETICIÓN

XXIX Carreira Popular do San Martiño VII Carreira Popular Expourense- Megaxove Campo a Través Escolar.-Fase Previa V Carreira Pedestre do Nadal CAMPIONATO GALEGO DE MARCHA EN PISTA Carreira Popular de Xinzo CAMPIONATO GALEGO DE CROSS CORTO Campionato Provincial de Campo a Través Escolar Control de Pista Control de Pista CAMPIONATO GALEGO DE CROSS ESCOLAR.Carreira Popular de A Merca Fase Previa Escolar en Pista Copa Diputación Fase Previa Escolar en Pista Cto. Provincial Combinadas Benx-Alev Cto. de España Clubes Primeira División 1ª X. Xogos Interfronterizos Cto. provincial Escolar Individual Copa Diputación Cto. de España Clubes Division Honor.-2ª X Copa Diputación CAMPIONATO GALEGO DE MONTAÑA CAMPIONATO GALEGO PROMESA E XUNIOR.-M CAMPIONATO GALEGO PROMESA E XUNIOR.-T Copa Diputación CAMPIONATO DE ESPAÑA 10.000.-CTO GALEGO DE MARCHA XUNIOR-PROMESA Copa Diputación Copa Diputación Copa Diputación Copa Diputación Trofeo Cidade do Barco XXI Milla Urbana de O Barco CRITERIUM GALEGO DE SALTOS E LANZAMENTOS

LUGAR

DATA

ACTA

Ourense Ourense Monterrei S. Cibrao Monterrei Xinzo Ourense Ourense Ourense Monterrei Monterrei A Merca Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense Esgos O Barco O Barco o Barco

19/11/06 10/12/06 16/12/06 17/12/06 23/12/06 07/01/07 04/02/07 10/02/07 10/02/07 17/02/07 03/03/07 18/03/07 24/03/07 25/03/07 14/04/07 21/04/07 29/04/07 01/05/07 05/05/07 06/05/07 12/05/07 26/05/07 03/06/07 03/06/07 03/06/07 16/06/07

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)* (8)* (9)* (10)* (11)* (12)* (13)* (14)* (15)* (16)* (17)* (18)* (19)* (20)* (21)* (22)* (23)* (24)* (24)* (25)*

Ourense Ourense Ourense Ourense Ourense O Barco O Barco O Barco

23/06/07 27/06/07 04/07/07 05/07/07 11/07/07 17/08/07 16/09/07 06/10/07

(26)* (27)* (28)* (29)* (30)* (31)* (32)* (33)*

33


34Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

34

24.4.- Pontevedra Código P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

NOME DA COMPETICIÓN

Cross Escolar Participativo “Illa das Esculturas” 1ª X. XX Trofeo Supermercados SuperFroiz Campionato Masculino/Feminino Inf/Al Cto. Provincial Feminino Indiv y Combinadas XX Trofeo Supermercados Superfroiz.-2ª Xornada Campionato Galego Infantil Homes.-M Campionato Galego Infantil Homes.-T XX Trofeo Supermercados Superfroiz.-3ª Xornada CAMPIONATO GALEGO MEDIO MARATON Cto. Provincial Masculino Indiv. y Combinadas.-M Cto. Provincial Masculino Indiv. y Combinadas.-T IV Xornada XX Trofeo Supermercados Froiz.XXXIV Trofeo Boa Vila XV Trofeo Cidade de Pontevedra.-XI Memorial Celso Mariño.-CG Caixanova I Xornada Caixanova II Xornada Caixanova XL Trofeo Virgen Peregrina IV Carreira Nocturna Concello de Vilagarcia V Criterium Galego de Marcha en Ruta de Verán

LUGAR A Xunqueira Pontevedra Vilagarcía Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Vilagarcía Pontevedra Pontevedra

DATA

ACTA

15/12/06 02/03/07 31/03/07 12/05/07 13/04/07 28/04/07 28/04/07 05/05/07 06/05/07 12/05/07 12/05/07

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (9)

Pontevedra 25/05/07 (10) Pontevedra Pontevedra Pontevedra Pontevedra Vilagarcía Cuntis

15/06/07 23/06/07 18/07/07 20/07/07 28/07/07 18/08/07

(11) (12) (13) (14) (15) (16)

34


35Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

35

24.5.- Ferrol Código F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30

NOME DA COMPETICIÓN

LUGAR

DATA

ACTA

I Xornada Circuito Ferrolán Campo a traves Cobas 25/11/06 XXI Memorial Adolfo ros-Medio Maraton Volta a Ria Ferrol 03/12/06 II Xornada Circuito Ferrolán Campo a Traves Ferrol 16/12/06 Carreira Popular San Silvestre Ares 31/12/06 Xornada de Control Ferrol 05/01/07 XXIV Carreira Popular San Xiao.- III X. Circuito Ferrol 13/01/07 Competición en Idade Escolar.-Comarcal Campo T Fene 19/01/07 4ª Xornada Circuito Ferrolán Campo a Través Doniños 13/01/07 Competición en Idade Escolar.-Comarcal Campo T Cedeira 31/01/07 Competición en Idade Escolar.-Intercomarcal C. Trav. Miño 02/02/07 (10) CAMPIONATO GALEGO DE MARCHA EN RUTA NARÓN 03/02/07 XLIV Trofeo Joaquín Romero C. Través Ferrol 18/02/07 Control Federado Ferrol 29/02/07 XVII Carreira Pedestre San Xosé As Pontes 17/03/07 Compitición en Idade Escolar.-1ª Comarcal Pista Ferrol 25/03/07 Control de Marcas en Pista Ferrol 31/03/07 Compitición en Idade Escolar.- 2ª Comarcal Pista Ferrol 14/04/07 Control de Marcas en pista Ferrol 03/05/07 Compitición enn Idade Escolar.-Provincial Equipos Ferrol 12/05/07 CAMPIONATO GALEGO DE CLUBS JUNIOR Ferrol 17/05/07 Gran Fondo Olmo 2007 Pontedeume 03/06/07 Iniciación ó Atleltismo.- 1ª Xornada Ferrol 12/06/07 Iniciación ó Atletismo.- 2ª Xornada Ferrol 14/06/07 V Memorial Ramón Peña Blanco Ferrol 23/06/07 Control Federado Ferrol 05/07/07 CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO.-Mañán Ferrol 14/07/07 CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO.-Tarde Ferrol 14/07/07 Maratón Popular San Juan de Piñeiro Mugardos 15/09/07 Trofeo Concello de Narón Narón 22/09/07 Liga Escolar Caixanova Ferrol 27/10/07

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29)

35


36Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

36

24.6.- Santiago Código S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21

NOME DA COMPETICIÓN

LUGAR

Carrera Popular Negreira Campionato Comarcal Campo a Través en Idade E IV Carreira Popular Concello de O Pino XII Carreira Popular Pedestre Concello de Ordes Campionato Comarcal Equipos en Idade Escolar.-T I Carreira Empresarial de Correos Campionato Galego Infantil en Idade Escolar.-Mañ Campionato Galego Infantil en Idade Escolar.-Tar CAMPIONATO GALEGO DE VETERANS Control Federado de Marcas Control Federado de Marcas VII Milla Urbana Concello de Ames I Carreira Solidaria Polígono do Tambre II Milla Urbana Concello de O Pino Control Federado de Marcas III Carreira Pedestre Popular A Silva IX Carreira Pedestre Popular de Noia I Carreira Pedestre Popular Concello de Boimorto I Trofeo Atletismo Concello de Cerceda VII Carrreira Pedestre Popular Concello de Ames XXXI Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago

Negreira Santiago O Pino Ordes Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Santiago Ames Santiago O Pino Santiago A Silva Noia Boimorto Cerceda Ames Santiago

DATA

ACTA

12/11/06 27/01/07 24/03/07 25/03/07 21/04/07 03/05/07 26/05/07 26/05/07 27/05/07 01/06/07 15/06/07 17/06/07 17/06/07 30/06/07 06/07/07 21/07/07 25/08/07 02/09/07 14/10/07 21/10/07 28/10/07

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

36


37Memoria Comité Galego de Xuíces.-Tempada 2006/2007

37

24.7.- Vigo Código V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46

NOME DA COMPETICIÓN

I Carreira Popular Intersport Piñeiro Trofeo Concello de Cangas de Pedestrismo Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través I Subida a O Castro XLV G.P. Pedestre de Navidad-Carrera del Pavo Torneo de Inverno en Pista.-1ª Xornada Torneo de Inverno en Pista.-2ª Xornada Fase Zonal de Campo a Través Deporte en I. Escolar Campionato Provincial de Campo a Través Memorial Andrés Abanqueiro.-Bocateria PAPO´S MEMORIAL ALEJANDRO LORENZO DE C. A TRAVES XXX Trofeo San Migel de Oia Xornada Benxamin-Alevín en Pista Memorial Francisco Castro X Trofeo Reconquista de Vigo I 10 Kilometros Universidade de Vigo Xornada Infantil Masculina Escolar Xornada Infantil Femenino Escolar VIII Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay CAMPIONATO GALEGO DE CLUBS.-Mañan CAMPIONATO GALEGO DE CLUBS.-Tarde IV Trofeo Vila de Cangas Campionatos Provincias Equipos Alv-Inf Masculino Campionatos Provincias Equipos Alv-Inf Feminino XIII Trofeo San Miguel de Campo a Través 1ª Xornada Serie Municipal.-CTO. GALEGO 10.000 XXIX Medio Maratón Cristo de la Victoria 2ª Xornada Serie Municipal Memorial Manuel Barros Ctos de España de Discapacitados Intelectuais.-1ªX Ctos de España de Discapacitados Intelectuais.-2ªX Campionato de España Division de Honor Homes II Carreira da Muller.-El Corte Inglés Serie Municipal de Atletismo en Pista.- 3ª Xornada I Trofeo AVA de Atletismo en Pista II Carreira Popular de As Aguiñas Serie Municipal de Atletismo en Pista.- 4ª Xornada Carreira Pedestre de San Xoan Serie Municipal de Atletismo en Pista.- 5ª Xornada XXVIII Gran Premio Cidade de Vigo I Trofeo Alfonso Posada XII Memorial Mario Puentes CAMPIONATO GALEGO CADETE POR EQUIPOS.-1ªx CAMPIONATO GALEGO CADETE POR EQUIPOS.-2ªx Carreira Pedestre Vigo +11 Maratón Baixo Miño

LUGAR Porriño Cangas Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Moaña Oia Cangas Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Baion Vigo Vigo Cangas Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Gondomar Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Porriño Vigo Vigo Vigo Vigo Vigo Nigrán CANGAS CANGAS Vigo Tui

DATA

ACTA

12/11/06 26/11/06 03/12/06 10/12/06 17/12/06 07/01/07 13/01/07 14/01/07 10/02/07 17/02/07 11/03/07 18/03/07 24/03/07 25/03/07 31/03/07 01/04/07 14/04/07 14/04/07 15/04/07 21/04/07 21/04/07 29/04/07 05/05/07 05/05/07 06/05/07 19/05/07 20/05/07 25/05/07 26/05/07 07/06/07 08/06/07 09/06/07 10/06/07 14/06/07 15/06/07 17/06/07 22/06/07 23/06/07 28/06/07 04/07/07 12/07/07 15/08/07 29/08/07 29/08/07 07/10/07 21/10/07

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (20) (21) (22) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (40) (41) (42)

37

Memoria CGX 2007  

Memoria Comité Galego Xuices tempada 2006-2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you