Page 1

LAVE VARMEUDGIFTER …MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER


JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den indstrålede energi fra solen – og jorden er god til at holde på varmen. Det betyder, at der året rundet er ca. 7 °.i 1 m. dybde Denne varme kan via et jordvarmeanlæg udnyttes til opvarmning af både brugsvand og bygninger. HVAD ER ET JORDVARMEANLÆG? Et jordvarmeanlæg består af slanger nedgravet i jorden samt en varmepumpe inde i bygningen. Slangerne er forbundet med varmepumpen og varmepumpen er forbundet med bygningens centralvarmeanlæg, HVORDAN FUNGERER EN VARMEPUMPE? En varmepumpe fungerer ved at flytte energi fra et lavere temperaturniveau (jorden) til et højere energi niveau (centralvarmeanlæg). Dette gøres ved at kølemiddel skiftevis fordamper og kondenserer i varmepumpen ved hjælp af en kompressor. En varmepumpe fungerer efter de samme principper som et køleskab –bare omvendt. En varmepumpe producerer varme i stedet for kulde J For varmepumpen kan køre skal der tilføres elektricitet til kompressoren. En varmepumpes effektivitet (COP værdi) er hvor meget varme den kan levere i forhold til den tilførte elektricitet. De bedste varmepumper har en COP på mellem 4 og 5. Dvs. hver gang der bruges en kW el, så producerer varmepumpen 4-5 kW varme. HVORNÅR ER JORDVARME VELEGNET Jordvarme er meget velegnet til gulvvarme, da varmepumpen er mest effektiv ved lav fremløbstemperatur. Jordvarme kan også bruges til centralvarmeanlæg med radiatorer men vil oftest have en lidt mindre nyttevirkning end ved gulvvarme. Har man både gulv og radiator varme i et hus kan jordvarmepumpen også levere varme til begge dele. Jordvarme kan bruges både ved nybyggeri og ved eksisterende byggeri.

Jordvarme giver fordele: 1. Lav årlig varmeudgift 2. Minimal vedligeholdelse 3. Grøn teknologi 4. Mindsker CO2 udslip 5. Attraktivt ved hussalg


INSTALLATION

BESPARELSE

Installationen af jordvarme består i, at der graves slanger ned, at varmepumpen installeres indenfor og, at pumpen forbindes med jord-slanger og centralvarmeanlæg.

STORE BESPARELSER PÅ VARMEUDGIFTEN

Slangelængde afhænger af energibehov. Et typisk parcelhus har behov for 400-600 meter ø40 jordvarmeslange. Slangerne skal ligge i 70-110 cm dybde og med en min, afstand på 120 cm. I sandjord skal man have ca.30% mere slange end i almindelig jord. Jo mere vand der er i jorden jo bedre oplagres og ledes varmen. I ler jord bruges færre meter slange. Ved nybyggeri er nedgravning af slanger ikke noget problem. Merprisen for jordvarme i forhold til f.eks. oliefyr tjener sig her hjem i løbet af få år. Ved installering af jordvarme anlæg i eksisterende byggeri, skal man blot tage højde for at man skal have plads til at grave/pløje slangerne ned på grunden. Der 2 2 skal være 1-3m plads til nedgravning pr. m hus afhængig af energiforbruget i huset. Der kan vælges en anden løsning end traditionel nedgravning af slanger. Spørg din VVS’er eller Wellmore.

Erfaring viser at besparelsen på den årlige varmeudgift ved at skifte fra oliefyr, fjernvarme naturgas etc. er 4060%. Ved konvertering fra el-varme kan besparelsen være op til 70% på den årlige varme regning. Den konkrete besparelse afhænger selvfølgelig af forbrugsmønster, centralvarmeanlægget og ydnyttelses grad i eksisterende anlæg. Energistyrelsen har oplistet 3 eksempler på årlig besparelse ved at installere jordvarme i stedet for nyt oliefyr. Besparelserne er fra 7.200 kr. til 13.700 kr. Tilbagebetalingstiden varierer i disse eksempler varierer fra 5,8 til 8,4 år. Den forventede levetid for et jordvarme anlæg er ca. 20 år. Din lokale VVS’er giver gerne et bud på hvor stor besparelse der kan opnås.

WELLMORE JORDVARME ENKLE, DRIFTSIKRE PUMPER MED LANG LEVETID Wellmores luft til vand varmepumper har en høj effektivitets værdi (COP): Ca.4 ved fremløb på 35°. Varmepumpene har både ude- og indesensorer og er inverter styrede, dvs. de tilpasser hele tiden ydelsen til det reelle behov for både rum varme og varmt vand (55 grader). Dette sikrer, at den ønskede varme opnås med mindst muligt energiforbrug. Varmepumpen har en el-patron, som backup. Denne skal kun bruges i spidsbelastnings- eller nødsituationer og er en ekstra sikkerhed for driftsstabilitet. Elpatronen er også behovsstyret så den kører 3/6/9 kW efter behov.

Wellmore jordvarmepumpe fylder som et skab.

Kombiner Wellmores varmepumpe med solceller for endnu billigere og ”grønnere” produktion af husets varme- og varmtvands forbrug.


DIMENSIONERING AF VARMEANLÆG KEND DIT BEHOV SÅ ER DET LIGE TIL: Når man skal dimensionere et jordvarmeanlæg, er man nødt til at estimere energiforbruget i byggeriet. 2

Nye huse bruger helt ned til 20-30 W pr. m , 2 nyere byggeri fra 35-50 w pr. m , 2 ældre huse mere – nogle over 100 W pr. m . M Et eksempel viser hvorledes pumpestørrelsen udregnes: 190 m2 nyere hus med gulvvarme og et energibehov på . 45kW pr m Dette giver udregnet behov på 9,7 kW (190*45 = 8,55 kW.

Wellmore jordvarme: · Høj effektivitet (COP) · Lav anskaffelsespris · Enkel betjening · Driftsikker · Scroll Kompressor

I dette tilfælde anbefales Wellmores jordvarmepumpe TYPE: DC BWA 9 kW– ALL IN ONE. Varmepumper dimensioneres altid ud fra den enkelte husstands data og således at el-patronen skal køre mindst muligt.

· Støjsvag · Kvalitet for alle penge

VVS’EREN ER EKSPERT WELLMORE SAMARBEJDER MED FØRENDE VVS’ERE OVER HELE LANDET

WELLMORE FORHANDLER:

Jordvarme fra Wellmore giver daglig Wellvære i mange år fremover.


TEKNISKE DATA JORDVARME ANLÆG MODEL VARMEPUMPE Varmekapacitet Kapacietetsspænd Tilført effekt (30/35) Ydelse 30/35° (COP)* PRIS INKL. MOMS El tilslutning Anbefalet sikring. Driftsstrøm El patron 9 kW Kølemiddel mængde Kompressor Støj (dB) Mål (BXDXH) Krævet loftshøjde Vægt Cirkulationspumpe varme Output cirkulationspumpe Nominelt flow-varmeside Tilslutningsdimension Max temp Max. Tryktab v. nom. flow Indhold Max tryk tank Tilslutnings dimension Volumen spiral Max tryk spiral Frostsikring af væske Tilslutnings dimension Ca. meter jordslange ø40**

Antal sløjfer Cirkulationspumpe Output cirkulationspumpe Nominelt flow Max. Tryktab v. nom. flow Max tryk i kreds

Min/Max temp.

DC BWA 7

DC BWA 9 DC BWA 12 ANLÆGGETS YDELSE 6,95 kW 8,9 kW 11,9 kW 2,5-9 kW 3,2-11 kW 5-15 kW 1,7 kW 2,2 kW 2,9 kW 4,1 4,0 4,1 48.900 kr. 55.900 kr. 65.900 kr. VARMEPUMPEN 400V 400V 400V 16 A 16 A 16 A 7,5 A 9,8 A 14,8 A 3x13 A 3x13 A 3x13 A R410a/ 1,1 kg R410a/ 1,15 kg R410a/ 1,65 kg Hitaschi/Rotation Hitaschi/Rotation Hitaschi/Scroll 47 48 50 600/650/1780 600/650/1780 600/650/1780 1980 1980 1980 215 kg 222 kg 250 kg Wilo Wilo Wilo 121 W 151 W 151 W 1200 l/h 1500 l/h 2050 l/h 1” 1” 1” 68/55° 68/55° 68/55° 4,0Mpa 4,0Mpa 4,0Mpa INDBYGGET VARMTVANDSTANK 200 liter 200 liter 200 liter 6 bar 6 bar 6 bar 1” 1” 1” 12,2 liter 12,2 liter 12,2 liter 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar BRINE KREDSEN 30% IPA Sprit 30% IPA sprit 30% IPA sprit 1” 1” 1” 400 500 600 2 3 3 Wilo RS25/8 Wilo RS25/8 Wilo RS25/8 121 W 121 W 151 W 1.500 l/h 1750 l/h 2.000 l/h 3 bar -12°- +20° C

*Ydelse opgivet ved indløb 0° udløb -3° **Skal altid beregnes ud fra faktiske forhold Anlæggene er IP 21 godkendt

3 bar -12°- +20° C

3 bar -12°- +20° C

DC BWA 15 14,5 kW 5,5-17 kW 3,6 kW 4,0 73.900 kr. 400V 16 A 15,8 A 3x13 A R410a/ 2,4 kg Hitaschi/Scroll 51 600/650/1780 1980 258 kg Wilo 205 W 2500l/h 1” 68/55° 4,0Mpa 200 liter 6 bar 1” 12,2 liter 2,5 bar 30% IPA sprit 1” 800 4 Wilo RS25/8 151 W 2.500 l/h 3 bar -12°- +20° C


OPBYGNING AF WELLMORE JORDVARME ANLÆG ENKEL OG EFFEKTIV OPBYGNING En Wellmore jordvarme pumpe fylder som et høj-skab og er meget enkel at tilkoble. Pumpen skal tilkobles til jordvarmeslangerne samt til husets centralvarmeanlæg og vand forsyning. Alt andet er forud monteret i pumpen.

Central varme ind/ud Varmt/koldt vand

Brinekreds ind/ud

Trevejs ventil

El patron Cirkulationspumpe Cirkulationspumpe Fordamper

Kompressor

Kondensator Overtryksventii

Jordvarme  

Jordvarme ,2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you