Page 1

februari 2018 jaargang 11 #01

magazine van cgmv vakorganisatie

INTEGRITEIT

op je werk

WERKEN IN EEN HOSPICE

De dubbele burn-out

van Lidia Oosterhoff cgmv vakorganisatie voor christenen

REPORTAGE: Zorgboerderij ’t Paradijs

1


Cedrah

Heb jij een hart voor ouderen?

Kom werken in één van onze locaties!

Welkom bij Cedrah! Meer weten? Wij zijn voor onze locaties op zoek naar verzorgenden en verpleeg­ kundigen met een hart voor ouderen. Kijk je uit naar een andere baan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat hebben wij te bieden?

Wat vragen wij?

› werken in professionele en hechte teams › volop kansen om jezelf te ontwikkelen › een gevarieerd takenpakket

› enthousiasme en flexibiliteit › je deelt de identiteit van Cedrah › de juiste vooropleiding of bereidheid deze te volgen

Kijk op werkenbij.cedrah.nl of stuur een appje naar 06 21 13 68 91!

Marketing is niet ingewikkeld. Het is gewoon een vak. U staat er niet alleen voor. Ook al kan dat soms wel zo voelen als het om de marketing van uw bedrijf gaat. De strijd om uw klanten is pittig en er is heel veel mogelijk. Meer dan ooit zelfs. Dan helpt het als u met vakmensen aan tafel zit voor wie marketing dagelijkse kost is. Wij helpen u graag.

Bel de vakmensen van Krb.

Amersfoortsestraat 18, 3772 CJ Barneveld | 0342 40 34 90 | www.krbcommunicatie.nl


VAN DE REDACTIE

Op de foto: Marie links, Alied rechts

TEGENWOORDIG WORD JE OVERSPOELD MET BERICHTEN ALS: “DE FIOD ONDERZOEKT MEERDERE OUD-WERKNEMERS EN BEDRIJVEN DIE WORDEN VERDACHT VAN HET GESJOEMEL MET DECLARATIES EN BONNEN.” OF: “DE WETHOUDER WORDT VERWETEN GUNSTEN VAN DERDEN TE HEBBEN ONTVANGEN, MAAR DOET HET ZELF AF ALS EEN KLEIN VOORVAL IN RELATIE TOT ALLES WAT HIJ VOOR DE SAMENLEVING HEEFT BETEKEND.”

Ook op kleinere schaal moeten er beslissingen worden genomen die een beroep doen op beroepscodes, protocollen en stappenplannen. Neem de huisarts, de sociaal werker, de jeugdconsulent, de gezinstherapeut en de schuldhulpverlener die betrokken zijn bij een multiprobleemgezin. Hoe moet je ingrijpen? Met een ethische bril op wordt dan een casus aan alle kanten gewikt en gewogen.

niet meedoet aan de intriges in de keizerlijke slangenkuil van Babylon. Daniël richt zich volledig op Gods weg met hem in het vreemde rijk. Hij wil zijn Schepper eren, in Hem ontleent hij zijn identiteit. Door zijn toewijding heen straalt zijn integriteit door: Daniël is een man uit één stuk, volkomen toegewijd en vertrouwend op Gods leiding, hij durft alleen te staan, niet hoogmoedig, maar nederig. Die houding wordt uiteindelijk gezegend.

Ethiek komt overal om de hoek kijken, zegt bedrijfspsycholoog Jan van der Bel in deze Clink. Hij ontwikkelde het KMEO-model om integriteit te laten inbedden in structuren van bedrijven en organisaties. In dit nummer ook een tweegesprek over integriteit en wel met trainer Hakan Honders en emeritus hoogleraar Bert Musschenga.

Dit jaar is Don Ceder, lijsttrekker voor de ChristenUnie in Amsterdam, onze gastcolumnist. Hij stelt zijn vertrouwen op de Leidinggevende met een hoofdletter en hoopt dat die ook jou het inzicht geeft waarom je werkt en waar je het ook al weer voor doet. Marie en Alied

Integer zijn gaat over eerlijk en rechtvaardig rentmeesterschap en het is de opdracht die je als christen hebt om netjes om te gaan met de Schepping en je medemens c.q. je baas en je collega. Een Bijbels voorbeeld is Daniël die

TIP: Blijf shoppen bij ledenvoordeel www.cgmv.nl/ ledenvoordeel en surf naar de prachtige concerten van Pieter Jan Leusink, kaartjes met 50 procent korting.

3


INHOUD

24 28

32

22 4

cgmv clink | februari 2018

18


INHOUD

03 VAN DE REDACTIE 06 AGENDA 07 NIELS ROOK:

12

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN GAAN NU ERGENS OVER

08 INTEGRITEIT, EEN HOOGST ACTUEEL EN NOODZAKELIJK THEMA

11 12

16 18

8

VAN HET BESTUUR  RAINER HAKAN HONDERS EN T EMERITUS-HOOGLERAAR ETHIEK BERT MUSSCHENGA IN GESPREK OVER INTEGRITEIT VRAAG EN ANTWOORD  EPORTAGE ZORGBOERDERIJ R ’T PARADIJS

22 DE ELEVATOR PITCH VAN CGMV 24 KORTE BERICHTEN 25 GASTCOLUMN: DON CEDER 26 IN BEELD: ANNETTE VAN DER LAAN 27 BOEKENTIP 28 DE LOOPBAAN VAN JACK KWAKMAN 30 VACATURES CGMV! 31 COLUMN: JOOST SMIT 32 HOE LIDIA EEN DUBBELE BURN-OUT TE BOVEN KOMT

34

HARM OVER JURIDISCHE ZAKEN

5


COLOFON

Clink is het magazine van cgmv. Redactie Alied Boerma, Marie Verheij Redactieadres Postbus 547, 8000 AM Zwolle

AGENDA

09 maart 2018

Themasessie Reorganisatie en ontslag Er komt (misschien) een reorganisatie in het bedrijf waar je werkt. Dan is de kans groot dat er vragen in je opkomen waarmee je geen raad weet. Blijf daar niet mee rondlopen. Kom naar de Themasessie Reorganisatie en Ontslag van CGMV vakorganisatie.

t 038 – 42 54 379 f 038 – 42 18 629 e redactie@cgmv.nl Vormgeving Bredewold. Creatie, web & print. Wezep

22 maart 2018

Workshop ‘Jouw Elevator pitch’ De kans dat je de enige gegadigde bent voor een functie is erg klein. Waarschijnlijk concurreer je met vele anderen. Daarom is het zaak dat je opvalt met je sollicitatie en je cv. CGMV helpt je op weg met de workshop ‘Jouw Elevator pitch’.

Druk Senefelder Misset, Doetinchem Advertentiewerving Eddy Morren t 06 23 05 6672 e advertenties@cgmv.nl

13 april 2018

Oriëntatie op Pensioen (CGMV 55+) Wat betekent het voor je als je met pensioen gaat? Ga je over op het grote genieten of op het grote vervelen? Wat verandert er allemaal op persoonlijk vlak en wat verandert er op financieel gebied? Op welke manier kan je je verschillende vermogens c.q. talenten inzetten?

Verantwoording De redactie gaat zorgvuldig om met de kopij voor Clink. De standpunten verwoord in artikelen en interviews door derden hoeven niet overeen te stemmen met de standpunten van cgmv. Coverbeeld Jacqueline Imminkhuizen Uitgave Jaargang 11, nummer 1,

10 april 2018

Training Business Model Canvas (CGMV zakelijk) CGMV Training Business Model Canvas is een unieke tweedaagse training waarmee je jouw bedrijfsaspecten op een overzichtelijke manier in kaart brengt.

Ga voor de volledige agenda en aanmelden naar www.cgmv.nl/agenda. Leden van CGMV vakorganisatie ontvangen per e-mail een uitnodiging voor deze en andere bijeenkomsten, workshops of ontmoetingsdagen. Wil je geen uitnodiging missen? Geef dan je huidige e-mailadres door aan onze administratie of check regelmatig de agenda op onze website.

februari 2018 issn: 1878-9374 cgmv vakorganisatie voor christenen www.cgmv.nl info@cgmv.nl jouw stap vooruit

6

cgmv clink | februari 2018

07 APRIL 2018 Dankjewel Dag Als blijk van onze waardering voor hun trouwe lidmaatschap bieden wij onze jubilarissen een cadeau aan in de vorm van een Dankjewel Dag. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst zullen alle aanwezige jubilarissen worden gehuldigd. Zaterdag 7 april 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur, kijk voor het programma op onze website www.cgmv.nl/dankjeweldag.


VAN DE DIRECTIE Martin van Eerde en Niels Rook schrijven in deze column afwisselend over hun werk als directeur van CGMV.

Het gaat weer ergens over NOG ZO’N 25 DAGEN TE GAAN EN DAN IS HET WEER TIJD VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN. IN VERREWEG DE MEESTE GEMEENTEN (335) WORDEN ER VERKIEZINGEN GEHOUDEN. AL JARENLANG ZIE IK DAT ER STEEDS MINDER MENSEN DEELNEMEN AAN DEZE VERKIEZINGEN. IN 2014 DAALDE DE OPKOMST ZELFS TOT EEN HISTORISCH DIEPTEPUNT VAN 54 PROCENT. name geconcurreerd wordt op prijs, dat werk flexibeler moet worden, evenals de verbindingen waaronder dat werk moet plaatsvinden. Voor CGMV is het belangrijk dat mensen kunnen meedoen. Ieder individu heeft van God de tijd, het talent en de mogelijkheden gekregen om zijn leven en dat van zijn omgeving tot bloei te brengen. Het is daarom bittere noodzaak om de arbeidsmarkt klaar te maken voor de volgende fase en een plek te creëren waar eenieder zich veilig kan bewegen.

Ik vind het vreemd dat de opkomst steeds lager lijkt te worden en hoop dat er dit jaar sprake is van een trendbreuk. Als er één verkiezing dichtbij je staat, dan is het wel de verkiezing ten behoeve van de gemeenteraad. Het gaat immers over je directe leefomgeving met onderwerpen als armoede, veiligheid, zorg, integratie en vertrouwen in de politiek die centraal staan. Anders dan in al die voorgaande jaren gaat het dus echt ergens over bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. In de afgelopen jaren zijn veel extra taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten komen te liggen. Zo hebben er grote decentralisaties plaatsgevonden. De meest in het oog springende decentralisaties werden doorgevoerd op het terrein van het sociaal domein. Denk maar aan de transitie rondom de WMO, de invoering van de Participatiewet en het beleid rond de jeugdzorg. De gemeente werd zo meer en meer de plek waar de samenleving wordt gebouwd en herbouwd.

Niels Rook, directeur CGMV

Bij CGMV dromen we van een fitte arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen die wil meedoen. Als ik iets dieper inzoom op de arbeidsmarkt en voorbijga aan de macrocijfers zie ik nog best veel ongemak op de arbeidsmarkt. Het sentiment is dat werk goedkoper moet en dat er met

Juist daar is ook het raakvlak met gemeenten als plaats waar het steeds nadrukkelijker gaat over de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de samenleving, waar werk en inkomen een levensgroot onderdeel van uitmaken. Tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen kun je jouw verantwoordelijkheid nemen en meebouwen aan een sociale en veilige arbeidsmarkt. Bouw je mee aan een sociale en veilige arbeidsmarkt door je stem uit te brengen op 21 maart?

7


CGMV THEMA

FIOD onderzoekt meerdere oud-werknemers en bedrijven die worden verdacht van het gesjoemel met declaraties en bonnen.” Of: “De wethouder wordt verweten gunsten van derden te hebben ontvangen, maar doet het zelf af als een klein voorval in relatie tot alles wat hij voor de samenleving heeft betekend.” En dan weer zijn het de boeren die op grote schaal sjoemelen met de registratie van het aantal melkkoeien dat zij hebben. Of autofabrikanten die experimenteren met mensen in het lab.

D

it zijn slechts een paar voorbeelden van grote en kleine “affaires” bij overheidsinstanties, organisaties in de publieke sector en bedrijven. Waar iets misgaat, waar regels worden overtreden, waar iets onder de tafel doorgaat of in de doofpot wordt gestopt, waar de pers op duikt en wat dan breed wordt uitgemeten. Over zwart en wit, maar vooral over het grijze gebied. Overheden, organisaties in de publieke sector en het bedrijfsleven proberen er een weg in te vinden. Ze doen dat met integriteitscodes, verplichte transparantie, dilemmatrainingen en compliance riskmanagement. Jammer genoeg worden grenzen vaak overschreden door uitglijders die leiden tot het aftreden van bestuurders of het ontslag van medewerkers, zegt organisatiepsycholoog Jan van der Bel. Dan heb je de poppen aan het dansen.

Tekst: Marie Verheij

Subtiel

8

“Er is heel veel gejuridificeerd over integriteit”, zegt Van der Bel. “Maar wat is integriteit eigenlijk? Mensen dragen meteen synoniemen aan om het te verklaren. Eerlijk, transparant, rechtvaardig zijn. Maar daarmee heb je nog geen definitie. En wat kun je ermee?” Hij wappert met wat columns uit een krant. Ben Tiggelaar en Maxim Februari bijvoorbeeld schrijven in hun kolommen over

cgmv clink | februari 2018

WERKEN AAN INTEGRITEIT

Bijna dagelijks hoor je berichten als: “De


wat raakt aan zijn benadering van ethiek. Zelf loopt Van der Bel er al veertig jaar tegenaan: de wethouder die onder het vergrootglas komt te liggen vanwege de aanleg van een parkeerplaats door een bekende aannemer, de bestuurder die een mooie reis naar de Antilliaanse stranden maakt en de ontslagen topman die op wonderlijke wijze opeens aan het roer staat bij een multinational.

Klein maken Hoe kan het allemaal gebeuren? “In de meeste gevallen zijn de betrokkenen zich onvoldoende bewust van de factoren waardoor zij ‘kwetsbaar’ zijn geworden”, legt Van der Bel uit. “Je bent geneigd datgene wat je hebt gedaan en wat dus niet door de beugel kan, psychologisch klein te maken. Je staat voor de spiegel en zegt tegen jezelf: Ach, het valt allemaal wel mee. Een peuleschil in relatie tot wat ik allemaal voor de gemeenschap heb betekend. Maar weet wel dat dit nooit leidt tot de-escalatie. Als de bal eenmaal aan het rollen gaat, wordt het van kwaad naar erger. Voordat je er erg in hebt, ben je aangeschoten wild. Er wordt een onderzoek naar je handelen ingesteld. En bijna altijd, ook al is er geen grond

WIE IN OPSPRAAK RAAKT, ESCALEERT VERVOLGENS ZELF VAAK OOK NOG HET INCIDENT voor verwijtbaar handelen, raakt het onderling vertrouwen beschadigd en loopt je reputatie een flinke deuk op. In andere gevallen is er echt een grens overschreden en een uitglijder gemaakt, wat leidt tot het aftreden van een directeur of het ontslag van een werknemer.”

Inbedding nodig Vat krijgen op integer gedrag blijkt uiterst moeilijk. Jarenlang bleef de bezinning over integriteit hangen in de analysestructuren. Evenmin werden er instrumentaria ontwikkeld om te werken aan integer gedrag. “Integriteitsbewustzijn en –bevordering blijven te veel steken in incidentensturing. Het blijft te oppervlakkig. We kijken vooral naar symptomen, de cases die de media beheersen. De slag naar ‘waar zijn dit uitingsvormen van?’ en ‘hoe stuurt de organisatie op onderliggende waardepatronen?’ wordt maar zelden gemaakt”, aldus Van der Bel. Hij stelt dat er meer nodig is: het

9


CGMV THEMA

gaat om inbedding van integriteit in de structuren van bedrijven, organisaties en overheden. Om op die manier de koorddansende bestuurder, manager of medewerker weerbaar te maken, zodat ze gezonde keuzes kunnen maken als ze voortdurend belangen moeten afwegen. Vanuit bijna veertig jaar ervaring met integriteitsvraagstukken ontwikkelde Van der Bel in samenwerking met Gert-Jan Broer van de gemeente Almere het KMEO-model: Knooppunten Model Ethische Organisatie. Dit is een gedragsmodel van zes basisfactoren met daarin drie knooppunten: preventie, monitor/toetsing en weerbaarheid (zie kader). De zes factoren leveren een integriteitsanalyse en een flink aantal instrumenten op voor bestuurders, managers en medewerkers van organisaties en/of individuen.

BASISFACTOREN

10

Sleutels Bij integriteit gaat het om beïnvloeden en veranderen van gedrag. Daarvoor biedt het KMEO-model volgens Van der Bel toegankelijke en passende sleutels: de knooppunten zijn de interventies waarmee integriteit wordt bevorderd. Op de knooppunten (zie kader) kan worden getraind. Ben je je bewust van je sociale omgeving en welke invloed gaat daarvan uit? Wat betekenen eerlijkheid en transparantie, want daar ben je toch gewoon vóór? Ja, maar het ligt wel iets complexer, diffuser en ongrijpbaarder dan je denkt, lacht Van der Bel. Hij illustreert het met het voorbeeld van de lokale bestuurder: wie spreekt hij elke zaterdagochtend in de supermarkt en hoe gaat hij daarmee om? “Waarden worden pas echt duidelijk wanneer je ze met elkaar confronteert: bijvoorbeeld eerlijkheid en onderhandelen, transparantie en privacy.” “Met het KMEO-model willen we diepere bewustwording kweken

HOE KUN JE INTEGRITEIT BEVORDEREN EN VERANKEREN IN JE BEDRIJF OF ORGANISATIE OF, DICHTBIJ, JEZELF?

1 Positieve en negatieve condities; de geschiedenis. 2 Sociale omgeving; context van werkgevers en werknemers. 3 Interne processen; hoe verwerk je verschillende invloeden? Hoe gevoelig ben je voor status en cadeautjes? 4 Persoonlijkheidsfactoren; welke persoonlijkheidsfactoren spelen een rol bij integer handelen? 5 Gedrag; heeft een directe relatie met sociale omgeving en interne processen. 6 Effecten; hoe reageert de organisatie/het bedrijf op integriteitsincidenten?

over integriteit. Hoe kun je werken aan integer gedrag? Wat is integer gedrag en wat niet? Hoe kun je integriteit bevorderen en hoe kun je integriteit verankeren in je bedrijf of organisatie, of, dichtbij, jezelf? Wie wil je als organisatie, bestuurder, management, afdeling en team medewerkers zijn? Hoe doe je dat en kun je dat reguleren?”

KNOOPPUNTEN

Vergroten

1 Werken aan kennis, bewustzijn en begrip van integriteit. Waar staat integriteit voor in je organisatie en waar raakt integriteit je dagelijks handelen? 2 Verbinden van principes en overtuigingen aan de praktijk. Hoe geef je als organisatie of individu invulling aan je principes en welke dilemma’s liggen er dan op de loer? 3 Hier staan de eigen leerervaringen centraal. Welke ervaringen heb je opgedaan met integriteit, hoe zorg je ervoor dat je scherp en alert blijft en wat doe je als het mis dreigt te gaan? (meer info zie www.vanderbelconsultancy.nl)

Wil je integriteit bevorderen, inbedden en verankeren, dan zul je de invloed van morele belangen, moreel besef en moreel handelen moeten vergroten ten opzichte van andere belangen, aldus Van der Bel. “Een organisatie die dit wil realiseren, stelt zichzelf de kernvraag: hoe zorg je ervoor dat je een gezonde, weerbare organisatie bent en blijft? Hoe krijg je inzicht in daar waar ethiek raakt aan het dagelijks werk en hoe breng je dat in praktijk?” Er is nog een lange weg te gaan als het gaat over integriteit. En wat vandaag speelt, kan over vier jaar compleet anders zijn. Niettemin is Van der Bel positief gestemd. Met het KMEO-model, het eerste in zijn soort, is te trainen op integriteit. “We zitten nu ongeveer op 2.0 en het streven is om integriteit 3.0 te maken.”

cgmv clink | februari 2018


VAN HET BESTUUR Deze rubriek wordt beurtelings geschreven door leden van het bestuur van CGMV. In dit nummer: Servaas Baan.

Wind en zeilen VOOR MIJ LIGT DE ANTWOORDKAART VAN CGMV DIE IN SEPTEMBER MET HET JUBILEUMNUMMER VAN CLINK IS MEEGESTUURD. WIE HELP JIJ EEN STAP VOORUIT? STAAT EROP. WANT MET CGMV KOM JE VERDER, ZO BLEEK UIT DE VELE TELEFOONTJES DIE MEDEWERKERS EN BESTUURSLEDEN MET LEDEN VAN CGMV VOERDEN OP EEN AANTAL AVONDEN EIND 2017. sies en checks die zowel leden als klanten helpen om een stap vooruit te komen in hun werkzame leven.

We wilden door middel van deze telefoontjes een goed beeld krijgen van wat onze leden vinden van de dienstverlening die wij als CGMV aanbieden. In het algemeen hoorden we niets dan lof over de dienstverlening en de hulp die mensen in de afgelopen jaren hebben ontvangen van CGMV. Iets om dankbaar voor te zijn! Bovendien was het leuk en waardevol om al die unieke verhalen van unieke mensen te horen. Als bestuurslid heb je gewoon niet dagelijks contact met leden en ik vond dit dan ook best bijzonder. Bovendien wist een heel aantal leden spontaan één of meerdere personen te bedenken aan wie zij CGMV wilden aanbevelen en met wie wij dus contact mochten opnemen. Een vrouw meldde zelfs spontaan haar man aan als lid - waar maak je zoiets nog mee tegenwoordig? Wat ik persoonlijk erg motiverend vond is dat elk nieuw lid op kantoor gevierd wordt met een vlaggetje aan de muur. Met de input van leden kunnen wij onze dienstverlening aanscherpen en weer uitbreiden. De arbeidsmarkt blijft veran-

De kans is vrij groot dat ik je niet aan de telefoon heb gehad afgelopen november. Maar mag ik je op deze plek toch vragen of je ook ambassadeur wilt zijn van CGMV? Kijk eens om je heen, naar je familie, vrienden en collega’s. Wie zou jij een stap vooruit willen helpen met CGMV? Ik wijs je hierbij graag op onze website www.cgmv.nl/ietsvoorjou.

Servaas Baan

deren en dus verandert onze dienstverlening mee. Ik moest al schrijvend aan een citaat van H. Jackson Brown jr. denken: “Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.” CGMV is als vakorganisatie een voorloper als het gaat om het aanpassen van de dienstverlening aan de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Denk daarbij aan de themases-

Ten slotte wijs ik je nog op een aantal interessante vacatures (zie pagina 30) bij onze vakorganisatie. Vanwege het periodiek aftreden van twee leden van het toezichthoudend bestuur komt CGMV graag in contact met kandidaten voor de functie van twee bestuursleden, van wie er één eerst een jaar zal meelopen als beoogd voorzitter. Ook hier vraag ik je om eens om je heen te kijken in je kring en je netwerk, om ons bestuur een stap vooruit te willen helpen. Servaas

11


INTEGRITEIT OP HET WERK

TEGENSTRIJDIGE VERWACHTINGEN EN MOED Wat wordt er van je verwacht op je werk? En thuis? Wat zijn je eigen principes en houd je je daaraan? Trainer Hakan Honders en emeritus-hoogleraar ethiek Bert Musschenga gaan met elkaar in gesprek over integriteit, op een terras op Utrecht Centraal. Over werk en privé, fouten maken en moed.

men. In het bedrijfsleven zie ik mensen ook worstelen met het integreren van rollen en verantwoordelijkheden. Ook als bijvoorbeeld familiebelangen en het werk met elkaar botsen. Ik vind het mooi om daar met mensen over in gesprek te gaan en hen te helpen helder te krijgen wat er van hen verwacht mag worden in hun functie. En hoe ze daar zelf in staan op basis van hun eigen morele kompas.”

Tekst: Marry Schoemaker Beeld: Elisabeth Ismail

Privéleven

12

“Een bankier kan op zijn werk tamelijk rücksichtslos winst en succes nastreven, maar in zijn persoonlijk leven heel anders handelen”, zegt Bert Musschenga. “Mensen handelen verschillend in verschillende rollen en ervaren daarin verschillende verwachtingen. Ze zeggen regelmatig andere dingen dan ze denken, of doen andere dingen dan ze zeggen. Hoe kunnen ze zich in dat alles toch als één persoon ervaren, als integer en heel? Dat intrigeert me.” Hakan Honders: “Ik groeide op in een omgeving waar ik te maken had met verwachtingen vanuit de Nederlandse én Turkse cultuur. Daarin moest ik mijn eigen identiteit vor-

cgmv clink | februari 2018

Bert Musschenga: “Tegenwoordig wordt het privéleven steeds vaker meegewogen in de beoordeling van iemands

“WAT ALS EEN VERKEERSAGENT ZELF VEEL BOETES VOOR TE HARD RIJDEN KRIJGT?”


BERT MUSSCHENGA (LINKS) EN HAKAN HONDERS functioneren op het werk. Terwijl niet altijd gezegd is dat als iemand daarin over de schreef gaat, hij ook op zijn werk niet goed functioneert. Soms lijkt het er vooral om te gaan om iemand zwart te maken. Maar niemand is moreel volmaakt. Het is een ander geval als de geloofwaardigheid van de functie in het geding komt, als bijvoorbeeld een verkeersagent zelf veel boetes voor te hard rijden krijgt. Maar het kan zijn dat een gynaecoloog in zijn privéleven verkeerd omgaat met vrouwen, maar in zijn werk goed omgaat met zijn patiëntes. Als het gaat om je morele persoonlijke integriteit, kan een echtgenoot of vriend natuurlijk wel vragen hoe je dat met elkaar kunt rijmen, vanuit interesse in de hele persoon.” “Vaak is niet precies duidelijk wat juist gedrag is. Dat moet je met elkaar afstemmen. In veel ambtelijke organisaties wordt integriteit gelijkgesteld met wat je niet mag doen. Daarbij wordt dan een regel gemaakt als: geen geschenken boven de 50 euro aannemen. Maar het gesprek daarbij is belangrijk.” Hakan Honders: “Anders schakelen mensen hun eigen denkkracht uit om de specifieke situatie goed

Bert Musschenga studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en werkte tot zijn emeritaat als hoogleraar wijsgerige ethiek aan deze universiteit. Hakan Honders werkte eerder als consultant, integriteitfunctionaris en toezichthouder in en voor organisaties in de financiële sector, de bouwsector en bij woningcorporaties en de overheid. Nu begeleidt hij organisaties als zelfstandig trainer, adviseur en vertrouwenspersoon integriteit, gedrag en cultuur. Daarnaast werkt hij als freelancedocent.

in te schatten. Ook andere factoren spelen een rol, zoals het moment, de frequentie, de intentie en wie de gever is bijvoorbeeld. Ook zijn er telkens nieuwe vraagstukken. Reflectie blijft nodig. Wat zijn de verwachtingen? Conflicteren die? Wat zijn mijn principes? Gaat het hier om beleid of de mening van een manager? Wat zouden klanten zeggen als

13


AGROPSYCH - Drs. Henk Korterink BUREAU VOOR PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING VOOR AGRARIERS. Hulp en ondersteuning bij problemen rond: • Overname, opvolging, splitsing van maatschap • Samenwerking tussen ouders en kinderen, familieleden enz. • Burnout-klachten, depressiviteit, spanningsklachten, psychische en lichamelijke problemen door toenemende druk vanuit het bedrijf.

Hoogeweg 5, 7951 DV Staphorst 06 22 79 55 23 • hkorterink01@hotmail.com

Uw advertentie

in Clink?

Dit magazine van CGMV komt 4x per jaar uit met een oplage van maar liefst 9.000 stuks. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Eddy Morren Morren Media 06 23056672 advertenties@cgmv.nl www.morrenmedia.nl


“VAAK IS NIET PRECIES DUIDELIJK WAT JUIST GEDRAG IS. DAT MOET JE MET ELKAAR AFSTEMMEN”

ze ervan wisten? Wat als het op de voorpagina van de krant zou komen? Kan ik mezelf recht in de ogen kijken? Kan ik dit thuis uitleggen? Zo kun je komen tot een goed onderbouwd oordeel met betrekking tot de keuzes die je maakt.”

Fouten toegeven Hakan Honders: “Toen ik net was begonnen met werken, ontdekte ik dat ik een fout had gemaakt. Maar ik durfde dat niet te vertellen uit angst voor de negatieve consequenties. Dat maakte onrustig, ik sliep er niet lekker van. Transparantie is beter, al is dat vaak moeilijk vanwege trots of angst. Het is belangrijk dat je je durft te laten bevragen en dat er ruimte in een organisatie is om fouten te erkennen en daarvan te leren. Uiteindelijk zorgt dat voor minder uitwassen, meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Het management moet zich dan ook kwetsbaar durven opstellen over eigen dilemma’s en het gesprek aangaan met het team. Ze moet meldingen op een zorgvuldige manier oppakken; niet direct beschuldigen maar vragen met welke reden iemand iets heeft gedaan en of dat bewust was. Dan melden mensen het ook eerder als ze een bepaalde regel niet werkbaar vinden of als een situatie uitlokt tot missers.”

Hakan Honders: “Nieuwe medewerkers en trainees die fris een organisatie binnenkomen en kritische vragen stellen bij bepaalde patronen, krijgen soms letterlijk te horen: ‘Je bent pas nieuw, het is nog niet aan jou om vragen te stellen.’ Maar juist dat open gesprek is belangrijk. Als je een uurtje met een medewerker gaat zitten, komen er vaak zo een paar morele dilemma’s uit de praktijk boven. Daar kun je dan over doorpraten.”

Moedige keuzes maken Een collega gebruikt materieel van het werk voor privédoeleinden. Als je daar iets van zegt, word je beschuldigd van het verklikken van je collega. Hakan Honders: “Dat kun je ook omdraaien. Hij is degene die zijn collega’s afvalt door niet loyaal te zijn naar de organisatie of het beroep. Ga in gesprek.” Bert Musschenga: “Er is moed nodig om het aan de orde te stellen als je zaken mis ziet gaan of als je overgehaald wordt om over de schreef te gaan. Ik vind het inspirerend om te lezen over gewone mensen die tegen maatschappelijke druk in voor hun idealen staan, ook al moeten ze daar een persoonlijke prijs voor betalen.” Hakan Honders organiseert workshops in morele moed, waarin deelnemers dilemma’s en mogelijke stappen bespreken. “Dat steunt mensen om na afloop ook in hun werksituatie het gesprek aan te gaan. Vaak met positief resultaat trouwens. Zo stelde een medewerker vragen bij het nut van betaalde afdelingsuitjes naar het verre buitenland. Uiteindelijk werd daardoor besloten dat niet meer te doen. Zoiets haalt het nieuws niet, maar heeft wel degelijk impact.”

15


ONZE ADVISEURS ONTVANGEN DAGELIJKS VEEL VRAGEN VAN LEDEN. IN DEZE RUBRIEK EEN SELECTIE. BEL OF MAIL ONS, WE DENKEN GRAAG MET JE MEE!

VRAAG ANTWOORD Mag ik, die dik een uur moet rijden naar m’n werk, thuisblijven als het KNMI een slechtweeralarm afgeeft? Beste Jacobien, er worden zo af en toe slechtweeralarmen van het KNMI afgegeven. Ik moet een aardig stuk rijden naar mijn werk en in slecht weer is dat soms best spannend. Graag zou ik willen weten wat nou eigenlijk de rechten van werknemers zijn als er een slechtweeralarm wordt afgegeven. Beste Hendrik-Jan, Eind vorig jaar zijn er inderdaad diverse slechtweeralarmen door het KNMI afgegeven vanwege hevige sneeuwval. Van code geel tot code rood. Maar helaas zijn deze weeralarmen geen geldige reden om niet naar je werk te hoeven. Als werknemer blijf je altijd verplicht om te proberen naar je werk te gaan. Wanneer het gaat om woon-werkverkeer, is het namelijk de eigen verantwoordelijkheid van jou als werknemer om op het werk te komen. Als je twijfelt of het wel veilig is om de weg op te gaan raad ik je aan om altijd even contact te zoeken met je werkgever. Misschien kun je met je werkgever afspreken om thuis te werken, of een vrije dag op te nemen. Alleen als je werkgever uit zichzelf laat weten dat je thuis kunt blijven, kost je dat geen verlofuren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er code rood wordt afgegeven door het KNMI. Maar, het is dan voor de werkgever nog steeds geen verplichting om je vrij te geven. Voor werknemers die buiten werken, kunnen er overigens andere regels gelden. Hierbij kun je denken aan bouwvakkers of stratenmakers. In het algemeen zijn in hun cao’s afspraken opgenomen over wel of niet werken bij slechte weersomstandigheden.

16

cgmv clink | februari 2018


Kan ik salaris over extra gewerkte uren van mijn werkgever vorderen?

Wat is de AVG en welke gevolgen heeft de AVG voor mijn bedrijf?

Hallo Tonnis, mijn min-max-contract (0-15 uur) van een halfjaar liep eind 2017 af. Tijdens deze periode heb ik gemiddeld 12 uur per week gewerkt. Aansluitend aan dit eerste contract ben ik verder gaan werken op basis van een min-max-contract (0-15 uur) voor een jaar. Nu kom ik erachter dat ik behoefte heb aan meer zekerheid en graag een aantal vaste uren per week wil werken. Kan ik dit aan mijn werkgever vragen? En hoe pak ik dit het beste aan?

Beste Bédina, ik ben werkgever van een groot bedrijf. Wij hebben te maken met veel klanten en beheren dus ook veel klantgegevens. Nu hoor ik om mij heen de term AVG vallen. Kun je mij uitleggen wat dat inhoudt en welke gevolgen dat heeft voor mijn bedrijf?

Beste Berend, Om vaste uren te claimen, kun je terugvallen op artikel 7:610b uit het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat je ten minste drie maanden gewerkt moet hebben om een gemiddeld aantal uren vast te kunnen stellen. Dit urengemiddelde kun je vervolgens vorderen bij de werkgever. Alleen als de werkgever kan aantonen dat het gaat om een uitzonderlijke periode (bijvoorbeeld piekmoment, vervanging zwangerschap, …), kan hij de vordering links laten liggen. Nu heb jij in de afgelopen maanden 12 uur per week gewerkt. Toch heb je op dit moment helaas nog geen recht op deze 12 uur, omdat het gewerkte uren zijn op basis van je eerdere arbeidsovereenkomst. In de wettekst staat ‘indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd.’ Het gaat hier niet om dienstverband, maar om een arbeidsovereenkomst. Per 1 januari 2018 ben je akkoord gegaan met de nieuwe arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende uren. Vanaf 1 april 2018 is het mogelijk om op grond van de gewerkte uren in januari, februari en maart een gemiddelde vast te stellen. Blijkt nu dat je in deze maanden gemiddeld ook weer 12 uur per week werkt, dan kun je deze uren als vaste uren claimen bij je werkgever. Mijn advies is om vooraf contact op te nemen met CGMV. Wij helpen je graag om dit op een goede manier te doen. Realiseer je overigens wel dat de consequentie van meer vaste uren is dat je ook elke week meer uren beschikbaar moet zijn.

Beste Chantal, De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Deze wet is al in werking getreden; vanaf 25 mei 2018 is hij van toepassing. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding. Op internet zijn verschillende stappenplannen te vinden om ervoor te zorgen dat je organisatie goed voorbereid is op het moment dat de AVG gaat gelden. Zorg ervoor dat de relevante mensen in je organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op de huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Het begint allemaal bij een stuk bewustwording. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan je hierbij ondersteunen. Bedenk ook dat de AP je organisatie sancties kan opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van je wereldwijde omzet als je je niet aan de nieuwe privacywetgeving houdt! Een hele klus om je bedrijf hiervoor klaar te maken. Het is dus zaak om hier, op tijd, aandacht aan te besteden.

17


Jezelf zijn op zorgboerderij ’t Paradijs Op een prachtige open plek aan de rand van het bos in Barneveld ligt zorgboerderij ‘t Paradijs. Op deze boerderij wordt begeleiding geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Wij willen deze mensen graag een veilige plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn”, vertellen eigenaren IJsbrand en Caroline Snoeij.

18

cgmv clink | februari 2018


REPORTAGE

Op de zorgboerderij komen (dementerende) ouderen, kinderen en jongeren met een aan autisme verwante stoornis en mensen met een psychische hulpvraag. Boerderij ’t Paradijs is een biologisch bedrijf met runderen, kippen, varkens en pluimvee. Daarnaast is er een tuinderij met aardbeienteelt en diverse soorten groenten en fruit. Het biologische houdt in dat er geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En de dieren worden onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden gehouden.

Mogelijkheden zien

Tekst en beeld: Jacqueline Imminkhuizen

“De deelnemers die hier komen doen mee aan allerlei activiteiten op de boerderij”, vertelt Caroline (50). “Zoals dieren voeren en verzorgen, helpen in de tuinderij, werken met hout of eten koken. Doordeweeks hebben we een seniorengroep en een 30+-groep. En op woensdagmiddag- en avond, op zaterdagen en in de weekenden komen hier kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. De meeste kinderen die hier komen hebben een stoornis in het autismespectrum. Voor hen is er ook de mogelijkheid van weekendopvang. Ze logeren hier dan van vrijdag tot en met zondag en hebben een vast programma dat is afgestemd op hun leeftijd. De deelnemers die hier overdag komen,

beginnen om 10.00 uur en rond 16.00 uur sluiten we de dag weer af. Op de boerderij is altijd deskundige begeleiding aanwezig in de vorm van maatschappelijk werksters, sociaal pedagogische hulpverleners, activiteitenbegeleidsters en verzorgenden. Daarnaast is er een coördinator tuinderij en een agrarisch coördinator. Ook zijn er veel vrijwilligers actief.”

Tot rust komen “We willen vooral dat de deelnemers echt zichzelf kunnen zijn en tot rust komen”, vertelt IJsbrand (51). “De activiteiten op de boerderij geven hen structuur en ritme en bovendien gezelligheid en ontmoeting met anderen. De deelnemers vinden het leuk dat het echt een agrarisch boerenbedrijf is. Ze voelen zich onderdeel van het bedrijf en zijn blij dat ze van betekenis kunnen zijn. We verkopen onze producten onder andere in onze eigen boerderijwinkel en op de markt. Het is natuurlijk extra leuk dat de producten waarmee ze bezig zijn ook echt worden verkocht. Wij kijken niet naar de beperkingen van iemand maar naar de mogelijkheden. We zien echt dat mensen zich hier ontwikkelen.”

Activiteiten Om 10.00 uur zijn alle deelnemers van de 30+-groep binnen en wordt er eerst

Eigenaren IJsbrand en Caroline Snoei van zorgboerderij ’t Paradijs.

gezamenlijk koffie gedronken in de kantine. Deze groep bestaat uit ongeveer 15 mensen. Dit wisselt per dag, omdat niet iedereen elke dag komt. Na de koffie worden op een bord de taken voor die ochtend verdeeld. Barbara (36) mag vanochtend in de paardenstallen aan de slag. Ze komt hier al tweeënhalf jaar iedere doordeweekse dag. Soms de hele dag, de andere keer alleen een ochtend. “In de zomer vind ik het heerlijk om lekker in de tuin te werken in het zonnetje”, vertelt Barbara. “In de winter gaat dat jammer genoeg niet. Nu werk ik veel in de paardenstallen of ik maak een lekkere lunch, bijvoorbeeld een salade of soepje. Dit vind ik ook erg leuk om te doen. Verder sorteer ik elke maandag de bestellingen die binnen zijn gekomen. En vrijdagmiddag gaan we altijd een wandeling maken met degenen die daar zin in hebben.”

Hoop IJsbrand en Caroline brengen de mensen

< Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige plek bieden.

19


Wij he bben je nod ig

Wij zoeken verzorgenden, verpleegkunwoonbegeleiders. digen en woonbegeleiders Kijk op leliezorggroep.nl/werk


REPORTAGE

“Wanneer je iets loslaat, ontstaat er ruimte om Gods plan voor jou te ontdekken” graag in contact met de natuur. De boerderij ligt in het prachtige natuurgebied Het Paradijs, waar ook de boerderij naar vernoemd is. De ruimtelijke omgeving biedt de deelnemers veel mogelijkheden om te ontspannen en tot rust te komen. IJsbrand: “Sinds een tijdje hebben we ook een Bijbeltuin bij ons op het terrein. In deze tuin staan mooie bloemen, planten en bomen die in de Bijbel voorkomen. Er staat onder andere een olijfboom, die symbool staat voor hoop in het leven. Wij hopen ook dat de mensen die hier komen de hoop vinden om weer verder te kunnen gaan. Via de Bijbeltuin kom je in de stiltekapel. Hier kun je even tot rust

komen om in stilte persoonlijke zaken te overdenken.” Caroline: “Wij doen ons werk vanuit een christelijke overtuiging. We brengen ons geloof tot uiting in ons doen en laten en in het onderlinge gesprek. Tijdens het eten bidden en lezen we gezamenlijk en met de weekendgroepen gaan we naar de kerk als dat mogelijk.” “Voor sommige kinderen is een kerkdienst te lang, dan gaan we met hen de natuur in om met elkaar over God en Zijn schepping te praten”, vult IJsbrand aan. “Of we doen het programma van Youth Alpha.”

Loslaten in geloof In 2006 zijn IJsbrand en Caroline zorgboerderij ‘t Paradijs begonnen. Dat is op een bijzondere manier gegaan. IJsbrand: “Ik had een adviesbureau op het gebied van landbouwinrichting en Caroline kwam uit het onderwijs met een hart voor zorg. Ik had in mijn werk al veel contact met zorgboeren. En in 2005 kregen we op die manier de mogelijkheid om deze boerderij over te nemen. De eigenaren waren begin zestig en zochten opvolging. Het was altijd al mijn grote droom om een boerderij te beginnen. Mijn vader beloofde mij vroeger dat we ooit samen een boerderij

zouden starten. Helaas overleed hij op jonge leeftijd en was dat niet meer mogelijk. Totdat deze kans op ons pad kwam.” “Toch hebben we eerst besloten om het niet te doen, omdat we het te risicovol vonden,” vertelt Caroline. “We zaten met allerlei vragen: ‘Hoe moeten we het financieren?’ en ‘We hebben toch allebei een mooie baan?’ Bovendien hadden onze twee kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. We hebben toen onze droom losgelaten. Maar na twee maanden belde er ineens een ondernemer die ons graag wilde helpen met de financiering. We hebben toen tegen elkaar gezegd: ‘Als het lukt om ons huis te verkopen, doen we het.’ Binnen vier dagen was het huis verkocht.” IJsbrand: “We zien dat als Gods leiding in ons leven. Wanneer je iets loslaat, ontstaat er ruimte om Gods plan voor jou te ontdekken. Zelf is onze rol op de boerderij de laatste jaren meer een leidende geworden. We vinden het vanuit ons geloof belangrijk om ook ruimte en kansen te geven aan andere mensen om zich te kunnen ontwikkelen. We zijn dankbaar dat we op deze manier zaadjes bij anderen mogen planten.”

< Barbara mag vanochtend in de paardenstallen aan de slag (zie ook de coverfoto).

21


DIENSTVERLENING

Hoe leer je solliciteren? DE KANS DAT JE DE ENIGE GEGADIGDE BENT VOOR EEN FUNCTIE IS ERG KLEIN. WAARSCHIJNLIJK CONCURREER JE MET EEN AANTAL ANDEREN. HOE VERBIND JE JOUW PERSOON OP EEN GELOOFWAARDIGE MANIER AAN DE GEVRAAGDE FUNCTIE? DURF JE HET AAN OM TERUG TE KEREN NAAR JE KERN EN VAN DAARUIT EEN DOORLEEFDE PRESENTATIE NEER TE ZETTEN?

E

Tekst: Alied Boerma

ef Kisteman moet binnenkort op zoek naar een andere baan. Hij ging de uitdaging aan en nam in november 2017 deel aan de workshop Jouw Elevator pitch van CGMV. Hij deelt graag zijn ervaring met ons.

22

“CGMV helpt mij om alles rondom mijn huidige baan goed af te ronden. Dat is ook de reden dat ik vorig jaar weer lid ben geworden. Na een tijdje ontving ik een uitnodiging voor de workshop Jouw Elevator pitch. En omdat het al 30 jaar geleden is dat ik voor het laatst gesolliciteerd heb leek me dat wel zinvol. Als je al zo lang niet meer hebt gesolliciteerd, weet je helemaal niet meer hoe dat moet. Alles is veranderd. Het was heel goed om tijdens de workshop echt te oefenen met het schrijven en presenteren van zo’n kort verhaaltje. Want die eerste indruk bij

cgmv clink | februari 2018

zo’n sollicitatiegesprek moet toch goed zijn, daar gaat het om. Natuurlijk is dat best spannend. Maar cursusleider Tonnis Rademaker maakte nadrukkelijk duidelijk dat dit een veilige omgeving was en dat alles wat hier gedeeld zou worden niet verder verteld zou worden. En dat voelt dan toch wel heel prettig.” Tonnis Rademaker, sinds 2010 werkzaam bij CGMV als juridisch adviseur, heeft de workshop ‘Jouw Elevator pitch’ ontwikkeld, samen met een aantal collega’s. “We bieden al jarenlang ondersteuning aan leden als het gaat om het schrijven van een sollicitatiebrief en een cv. Een aanvulling hierop met een workshop over de elevator pitch leek ons heel zinvol, omdat de nadruk in sollicitaties steeds meer komt te liggen op de persoonlijke presentatie”, zegt hij.

Tonnis Rademaker

“Een workshop over de elevator pitch leek ons heel zinvol”


“Als je al zo lang niet meer hebt gesolliciteerd, weet je helemaal niet meer hoe dat moet”

Vooroordelen “Zelf had ik bij een elevator pitch altijd de associatie dat alleen iemand met een sterke persoonlijkheid zo’n ‘verkooppraatje’ goed kan houden. Het moet perfect, kort en snel gebeuren. Maar ik ben helemaal niet zo snel en vlot en dat schrok me enigszins af ”, aldus Rademaker. “Toch is het erg nuttig om ten behoeve van je sollicitaties en hopelijk de gesprekken die daaruit voortkomen, eens even heel goed naar jezelf te kijken. Wie ben ik? Waarom wil ik graag op deze functie solliciteren? En hoe breng ik dat goed over op degene die een nieuwe medewerker zoekt?”

Bijbelse inspiratie Tijdens de workshop laten we ons vanuit de Bijbel inspireren door het verhaal van David en Goliath. Lukt het om als kwetsbare persoon tegelijk dapper te zijn? Wat betekent God voor onze identiteit, onze grondhouding? Het vertrekpunt van de workshop is dan ook: terug naar de kern van wie jij bent. Rademaker: “Om vervolgens te ontdekken hoe je in slechts 100 woorden kunt vertellen wie jij bent en dat ook nog eens gerelateerd aan de functie die je ambieert. Feit is nu eenmaal dat de vraag ‘Vertel eens wie je bent?’ in vrijwel elk eerste sollicitatiegesprek gesteld wordt.”

Voor wie? “De workshop is bedoeld voor werkzoekers”, vertelt Rademaker. “Dat kunnen mensen zijn die al jaren

gewerkt hebben en op zoek zijn naar iets nieuws, maar ook nieuwkomers op de arbeidsmarkt. We vragen cursisten om met een concrete vacature naar de workshop te komen, zodat we de elevator pitch ook echt kunnen toespitsen op hetgeen gevraagd wordt in de vacature.”

Wanneer? Vorig jaar is de workshop vier keer met succes gegeven. Inmiddels staan er ook voor dit jaar weer een aantal workshops gepland op verschillende locaties. De eerstvolgende is op 22 maart 2018 in Zwolle. Houd www.cgmv.nl/agenda in de gaten voor meer informatie!

23


KORTE BERICHTEN

LEDENREIS 2018:

In de voetsporen van Calvijn In september 2017 is een ledenreis gehouden In de voetsporen van Luther. Deze reis voerde ons naar diverse steden uit het leven van Luther. Bij het afsluiten van de reis vroegen enkele deelnemers of het mogelijk was om ook een Calvijnreis te organiseren. In samenwerking met Beter Uit hebben we een programma gemaakt voor een zesdaagse Calvijnreis en wel van DV maandag 24 tot en met zaterdag 29 september 2018. De reis voert ons onder meer naar Noyon, Straatsburg en Genève. Voor het inhoudelijke deel zal de Calvijndeskundige meereizen. Reisleider is Jan Knepper, beleidscoördinator CGMV 55+. Medewerking wordt verleend door ds. Erik van Alten. Hij is werkzaam op het Gereformeerde Seminarie in Kiev, met als vakken kerkgeschiedenis en systematische theologie, en is gepromoveerd op Calvijn.

Het hele programma is te lezen op: www.cgmv-ledenreis.

TARIEVEN 2018 Contributietarieven

2018 Maand

Kwartaal

Jaar

Student/starter zonder baan 1,00 (<27 jaar)

3,00

12,00

Starter arbeidsmarkt (<27 jaar)

4,00

12,00

48,00

Gepensioneerd

11,05

33,15

132,60

< 13.000

8,55

25,65

102,60

< 18.000

12,25

36,75

147,00

< 23.000

13,10

39,30

157,20

< 34.000

15,80

47,40

189,60

< 45.000

17,40

52,20

208,80

> 45.000

20,55

61,65

246,60

Zakelijk actief

29,70

89,10

356,40

Zakelijk niet actief

18,10

54,30

217,20

ZZP tarief

14,45

43,35

173,40

3,50

3,50

Toeslag acceptgiro

Belastingservice Voor velen is de aangifte van de inkomstenbelasting geen sinecure. Misschien wil je graag dat iemand jouw belastingaangifte controleert. Of wil je graag hulp bij het invullen van de hele aangifte. Bij CGMV ben je aan het goede adres, want je kunt gebruikmaken van onze Belastingservice. Je wordt geholpen door andere leden van CGMV die jou deskundig en met plezier helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Het kan je nog eens geld opleveren ook.

gifte naar behoren en met een zo goed mogelijk financieel resultaat hebt gedaan.

Wat gaan we doen? De Belastingservice is een dienst van leden van CGMV voor leden van CGMV. De deskundige die jou helpt bij het doen van je aangifte inkomstenbelasting kiest de locatie waar de Belastingservice wordt verleend. De hulp bij een aangifte duurt maximaal twee uur. Van de Belastingservice kan gebruik worden gemaakt in de maanden februari, maart en april.

Na afloop Na gebruik van de Belastingservice kun je er zeker van zijn dat je je belastingaan-

24

cgmv clink | februari 2018

Intekenen en kosten De vergoeding voor de Belastingservice

bedraagt € 25,00 voor een enkele aangifte en € 40,00 voor een gecombineerde aangifte (een aangifte van je fiscale partner en jou samen). Dit bedrag dient aan de deskundige te worden betaald. Leden die inkomsten hebben uit overig werk (zoals freelancers of gastouders) of ondernemer zijn kunnen hun aangifte inkomsten niet laten doen door de Belastingservice. Aanmelden voor de Belastingservice kan via www.cgmv.nl/belastingservice. Je ontvangt per mail een bevestiging van je aanmelding en binnen enkele werkdagen nemen we contact met je op om je te koppelen aan een deskundig lid.


COLUMN

Jurist en advocaat Don Ceder is lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Amsterdam en staat op nummer 7 van de landelijke lijst van de ChristenUnie. Ook is hij duo-commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij is dit jaar onze gastcolumnist.

WAAR DOE JE HET OOK AL WEER VOOR? H

Beeld: Anne Paul Roukema/ChristenUnie

et is al weer 2018 en voor de optimisten onder ons betekent dat een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Hoewel inmiddels al veel goede voornemens ten onder zijn gegaan, blijft er in de eerste periode van een nieuw jaar altijd een soort ‘Yes we can’-sfeer hangen. Best gek eigenlijk, dat we jaarlijks massaal denken dat we van de ene op de andere specifieke dag op pure wilskracht veranderen en dat alles anders zal zijn, terwijl dat op alle andere dagen behoorlijk lastig is. Afijn, het is en blijft altijd een mooie poging en een nobele strijd tegen jezelf en de elementen. Het begin van het jaar is altijd een mooi moment om te reflecteren en jezelf af te vragen: waar doe je het ook al weer voor? Dat deed ik ook dit jaar weer.

Ik moest toen denken aan het verhaal van ene Johannes die voor zijn werk loodzware zakken zand van de ene kant naar de andere kant van het dorp moest brengen. Dit deed hij fluitend en met veel plezier. Waarom die zakken daar moesten zijn, wist hij niet; het moest van de baas. Elke dag weer dezelfde route. Zak na zak. In het begin deed Johannes dit met passie en blijdschap, maar na een tijdje zat de sleur er behoorlijk in en begon hij zichzelf steeds vaker dezelfde vraag te stellen: waarom ben ik hier nog? Johannes begon tijdens het werk wat meer te mopperen, nam langere pauzes dan eigenlijk de bedoeling was en de whatsappgesprekken onder werktijd die nergens over gingen werden steeds langer. Zijn baas zag het allemaal met lede ogen aan, totdat hij er een keer genoeg van had en op Johannes afstapte met de vraag: waar doe je het

eigenlijk voor? Johannes antwoordde gekscherend dat hij zakken zand verplaatste en daarmee zijn geld verdiende. Punt. Zijn leidinggevende nam Johannes mee, verder dan zijn gebruikelijke route en vroeg hem om vooral eens om zich heen te kijken. Johannes begon na een lange tijd weer om zich heen te kijken. Hij zag opeens dat het maandenlange stapelen van zakken langzaam een dijk had gevormd tegen het steeds sneller stijgende rivierwater. Hij realiseerde zich voor het eerst dat hij niet zakken van A naar B aan het sjouwen was, maar dat hij samen met anderen bezig was zijn dorp te redden. Johannes’ dagelijkse werkzaamheden veranderden vanaf dat moment niet echt, maar wel zijn visie op zijn werk en zijn bijdrage daaraan; hij wist waarvoor hij het deed en wat hij mocht betekenen voor anderen. En dat was transformerend, zowel voor hem als voor zijn leidinggevende. Ik beken: soms ben ik Johannes. Misschien zijn we soms allemaal wel Johannes en hebben we nodig dat onze Leidinggevende ons inzicht geeft waarom we het ook al weer allemaal doen. Ook dit jaar weer. Ik wens je dat inzicht rijkelijk toe in 2018.

Don Ceder

25


IN BEELD

Als kind logeerde ze bij een oom die huisarts was en daar ontstond haar passie voor de medische wereld. Ze genoot van zijn verhalen en werd verpleegkundige. Annette van der Laan, één van CGMV’s nieuwe

Tekst: Marie Verheij

bloggers in beeld.

Annette van der Laan-de Vries is 63 jaar, getrouwd met Peter, moeder van vier kinderen en oma van acht kleinkinderen. Als 18-jarige ging ze de opleiding voor verpleegkundige doen en proefde ze aan alle kanten van het vak. “Zo werkte ik op de kinderafdeling, chirurgie, de kraam en in de psychiatrie. Zelfs op een eerstehulpafdeling van een fabriek, op de verloskamers, als assistente van een gynaecoloog en voor de thuiszorg. Heel boeiend, want je hebt met mensen te maken die door de omstandigheden waarin ze verkeren laten zien wie ze echt zijn en dan ontmoet je in die kwetsbaarheid je medemens.”

“EN DAN ONTMOET JE IN DIE KWETSBAARHEID JE MEDEMENS”

In al die jaren in de zorg maakte ze slechts een enkele keer mee dat mensen stierven. “Toen ik op een feestje hoorde dat er in hospice Kuria in Amsterdam een invalverpleegkundige werd gezocht, triggerde me dat. Hoe zou dat zijn: werken bij mensen die binnen afzienbare tijd zouden gaan sterven? Zou ik dat aankunnen?” Twintig jaar geleden waagde ze de sprong naar de palliatieve terminale zorg. “Vanaf het begin vond ik het werk geweldig. De rust die er heerste en de aandacht die je mag geven aan de mensen die daar opgenomen zijn waren me op het lijf geschreven.”

26

cgmv clink | februari 2018


BOEKENTIP

“WAT IS HET IN DE LAATSTE FASE VAN HET LEVEN BELANGRIJK DAT JE GOEDE WOORDEN GEBRUIKT” Inmiddels is ze coördinator van de VTZD (Vrijwilligers Terminale Thuiszorg Drenthe). Eerst alleen voor mensen die thuis willen sterven en later als coördinator in het hospice Eesinge dat vijf jaar geleden werd geopend. “Samen werken met ruim 50 vrijwilligers, hen scholen en begeleiden is een vak apart. Ik leer veel en maak veel dingen mee. Zoveel, dat ik het ook wil delen. Het is zo’n mooie gelegenheid om er te zijn voor de ander. Te beseffen waar het in dit leven echt om draait.”  et volledige verhaal over H Annette van der Laan is te lezen op www.cgmv.nl/inbeeld. Volg haar blogs op cgmv.nl/blogs.

We love our life! is een mooi cadeaudoosje met 20 fotokaarten. Met deze kaarten leg je bijzondere momenten van jullie samen op originele wijze vast. Hoe ziet jullie leven samen eruit? Een weekendje weg, samen een lekker gerecht maken en “het gezellig maken” zijn onder andere onderwerpen waarmee je aan de slag kunt. Verder zitten er ook leuke opdrachten bij, zoals: dit schrijf ik voor jou in het zand. Iedere relatie is uniek en dat maakt dit cadeaudoosje juist zo bijzonder. Hoe het werkt? Kies één van de kaarten, maak een goede selfie van jullie samen waarbij de kaart in beeld is. Print de foto en plaats deze in het frame van het product. Zo is het direct een origineel fotolijstje dat in het oog springt. Je kunt de foto’s ook in een digitaal album zetten en natuurlijk kun je ze delen via de social media als je dat wilt. Op de achterzijde van de fotokaarten staan zinvolle spreuken en teksten. Bovendien kun je hier zelf een ervaring of herinnering opschrijven. Op deze manier wordt het naast de foto’s die je hebt een cadeaudoosje dat is gevuld met waardevolle momenten van jullie samen. Kortom, een creatief cadeau voor huwelijk en gezin. Lenneke den Hertog is boekverkoper bij Boekhandel Den Hertog in Nijkerk (www.hertogboeken.nl).

Tekst: Lenneke den Hertog

“Wat ik best zwaar vond, waren de gesprekken met de bewoners. In de oude inservice-opleiding die ik had gevolgd, was niet veel aandacht geweest voor het praten met mensen en familie. En wat is het in de laatste fase van het leven belangrijk dat je goede woorden gebruikt, goed kan luisteren, goed kan antwoorden, zo nodig op levensvragen. Je hebt vaak niet meer de gelegenheid het “over te doen”, het is een emotionele en kwetsbare tijd voor de zieke, maar zeker ook voor de naasten. Zij moeten weer verder na het sterven.” Wat ze bij de inservice-opleiding had gemist, haalde Annette in met de opleiding psychosociale hulpverlening.

BOEKENTIP: WE LOVE OUR LIFE!

We love our life! Lenneke den Hertog Uitgeverij: Ark Media EAN-code 9789033881893 € 14,99

Wil je een gratis exemplaar van het cadeaudoosje ontvangen? Ga voor 1 april 2018 naar www. cgmv.nl/boekentip en maak kans op een gratis exemplaar van We love our life! Onder de inzendingen worden drie exemplaren verloot die beschikbaar worden gesteld door boekhandel Den Hertog.

Winnaars Van Retour afzender Dhr. M. Nieuwlaat, Mw. D.A. Leijenhorst en Mw. J. Mulder-Visser Zij hebben het boek inmiddels ontvangen. 27


LOOPBAAN

Volhardend doorwerken VANAF ZIJN DERTIENDE FILEERDE JACK KWAKMAN VIS IN EEN VOLENDAMSE VISFABRIEK. “WE STONDEN SOMS MET ONZE LAARZEN IN WARM WATER OMDAT WE ZULKE KOUDE TENEN HADDEN.” NU WERKT HIJ AL JAREN ALS HEFTRUCKCHAUFFEUR. RUSTIG DOORWERKEN EN DE SFEER GOED HOUDEN ZIJN HEM OP HET LIJF GESCHREVEN.

Tekst: Nelleke Kooy en Marry Schoemaker Beeld: Volendam-Fotografie/Gerda Koning

I

28

n het distributiecentrum van speelgoedfabrikant Intertoys in Volendam (voorheen Bart Smit) manoeuvreert Jack Kwakman (1972) met zijn heftruck een stapel pallets op handige wijze tussen twee palen door en rijdt vervolgens weg om een vrachtwagen te lossen die zojuist is ingeparkeerd bij het dok. De stapels dozen met speelgoed moeten hun plekje krijgen op een van de verdiepingen in het distributiecentrum. Intussen wordt er van boven naar beneden geroepen en ook van de andere kant klinkt geschreeuw en dat alles in onvervalst Volendams, nog altijd de dagelijkse omgangstaal in dit Noord-Hollandse dorp aan het IJsselmeer.

Slakken De laatste maanden van het jaar zijn het drukst. “Dat vind ik het lekkerst”, vertelt Jack. “Het is een kunst om te zorgen dat alles zo gestroomlijnd mogelijk verloopt en de sfeer goed is, ondanks de drukte. Als heftruckchauffeur probeer ik de vloer zo leeg mogelijk te houden

cgmv clink | februari 2018

en dan zonder snauwen of schreeuwen. De spanning is hoog en conflictsituaties liggen voor de hand. Het is dan heerlijk om te zien dat met een lach en een grap én natuurlijk een oplossing, de lucht zo geklaard is.” In Volendam is het al honderden jaren gebruikelijk elkaar bij bijnamen te noemen. Jack wordt Jack Slak genoemd, een eretitel die van vader op zoon is overgegaan en zeker niet duidt op traagheid. De Slakken staan bekend als harde werkers. “Dat is altijd leuk om te horen”, glimt Jack.

Koude tenen Het opgeruimde karakter van Jack heeft hij mede te danken aan zijn voorgaande banen. Op zijn dertiende nam zijn oom, eigenaar van Platvis, hem in dienst voor het schoonmaken van de machines en de vloer bij het visfileerbedrijf. “Vervelend werk, maar het gaf me een zekere trots, omdat ik volwaardig mee mocht draaien in het arbeidsproces.” Na de mavo kon hij fulltime aan de slag en maakte hij extra


lange dagen omdat hij geld wilde verdienen om een huis te kopen. “’s Morgens vanaf half zes moesten we de ontdooide vis in bakken doen en de vloer schoonmaken. Om zeven uur beginnen met schol fileren met de hand aan de lopende band, soms met onze laarzen in emmers met warm water omdat we zulke koude tenen hadden. Om half vijf afronden en schoonmaken en vanaf half acht tot half elf ’s avonds de bevroren vis uit Rusland over de vloer uitspreiden, zodat die kon ontdooien.”

In dienst Tussendoor ging hij een jaar in dienst. Hij genoot van kameraadschap en scherpte zijn instelling ‘nemen zoals het komt’ nog wat aan. “Gingen we een nacht op stap, dan nam ik me voor dat ik de komende 24 uur aan het lopen was, dan kon het alleen maar meevallen.” Het leger heeft hem nooit losgelaten, inmiddels dient hij naast zijn baan al 13 jaar als reservist bij de Nationale Reserve.

JACK KWAKMAN “De spanning is hoog en conflictsituaties liggen voor de hand. Het is dan heerlijk om te zien dat met een lach en een grap én natuurlijk een oplossing, de lucht zo geklaard is.”

Na het dienstjaar nam hij zijn plek weer in aan de lopende band. De druk om hard te werken was hoog, want het loon werd per kistje gewogen, goed gefileerde vis uitbetaald. Vroeg of laat kreeg iedereen last van zijn elleboog en duim, ook Jack. Toen de eerste machine in 1994 kwam mocht hij de vistoevoer regelen, wat betekende dat hij elke seconde een visje klaar moest hebben liggen, zodat de machine hem pakken en fileren kon. Daar kon zelfs Jack met zijn oneindige fantasiewereld niet tegen, dus ging de ploeg in carrousel de machine bedienen. Als hij op de jaren in de vis terugkijkt, zegt hij veelbetekenend: “Al het werk daarna is me altijd meegevallen.”

Volharding Na tien jaar in de vis, solliciteerde hij bij Bart Smit. Daar was geen werk voor hem, dus probeerde hij het bij KBK Bouwgroep

waar zijn vader jarenlang opperman was. “Binnen een jaar was ik een hoop ervaring in steigers slopen en kalkzandsteenblokken stapelen rijker en een illusie armer dat ik het erg naar mijn zin zou hebben in de bouw.” Toen hij hoorde dat Bart Smit nog een heftruckchauffeur nodig had besloot hij nog een poging te wagen. “Alles wat je niet moet doen op een sollicitatiegesprek deed ik”, zegt Jack. “Ik had mijn werkkleren aan, want ik kwam net van de bouw afrollen, klopte en vroeg of ik even kon binnenkomen en hing vervolgens al solliciterend in de deurpost.” Jack werd aangenomen op basis van goede referenties van oudcollega’s en kon aan de slag als orderpikker.

“Ik probeer de vloer zo leeg mogelijk te houden zonder snauwen of schreeuwen” Na een tijd werd hij hoofd logistiek en binnenkomst goederen. “Maar daar had ik niet de middelen om praktische problemen daadwerkelijk op te lossen; heel frustrerend.” Hij kon van plek wisselen met een heftruckchauffeur. Nu al tien jaar lang begint hij om zes uur ’s morgens met de voorbereidingen, stapt hij om zeven uur op zijn ‘kantoor’, de heftruck, en begint de logistieke uitdaging om alles zo efficiënt mogelijk op zijn plek te krijgen. Doorwerken, maar kalm blijven is het devies in stressvolle periodes. Immers, door volharding bereikte ook de Slak de ark.

29


VACATURES

VACATURE BESTUURSLEDEN CGMV CGMV is een vakorganisatie voor christenen. Al 65 jaar biedt CGMV ondersteuning aan werknemers, werkgevers en zelfstandigen. CGMV is een vereniging die waarde hecht aan good governance en verantwoord besturen. Vanwege het periodiek aftreden van twee leden van het toezichthoudend bestuur komen wij graag in contact met kandidaten voor de functie van

BESTUURSLID M/V – tevens beoogd voorzitter (met de bedoeling dat dit bestuurslid eerst een jaar ‘meeloopt’ met de huidige voorzitter)

BESTUURSLID M/V – aandachtsgebied financiën Wij zoeken kandidaten die affiniteit hebben met arbeidsmarktvraagstukken, arbeidsverhoudingen, werk en inkomen en hieraan uitdrukking willen geven vanuit het christelijkgeloof en dit weten te vertalen naar een relevante inbreng in de ontwikkeling van CGMV. Informatie over de bestuursfuncties alsmede over het wervings- en selectieproces vindt u op onze website www.cgmv.nl/werken-bij-cgmv. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur, de heer Wim Sneep (06-51604256 en/of solliciteren@cgmv.nl).

VACATURE coördinator CGMV 55+ CGMV 55+ is een bruisend netwerk dat de leden ondersteunt en zinvolle activiteiten organiseert voor zowel werkenden als voor hen die niet meer in een betaalde baan werkzaam zijn, onder wie gepensioneerden en AOW’ers. Na vele jaren het vertrouwde gezicht te zijn geweest van CGMV 55+ heeft Jan Knepper aangegeven het stokje te willen overdragen aan een ander. CGMV 55+ zoekt daarom een enthousiaste coördinator die als vrijwilliger en ervaringsdeskundige dit netwerk wil ondersteunen.

Enthousiaste coördinator CGMV 55+ m/v 4 uur per week

Mocht je enthousiast geworden zijn voor dit vrijwilligerswerk, stuur dan een bericht naar solliciteren@cgmv.nl. Meer informatie over deze vacature vind je op www.cgmv.nl. Contact opnemen kun je met Niels Rook of Martin van Eerde via 038-4254379 of info@cgmv.nl.

30

cgmv clink | februari 2018


COLUMN

Joost Smit is predikant in AmersfoortVathorst. Hij schrijft over geloof en werk.

EENZAAMHEID N

u het licht weer lengt, verlang ik terug naar een donkere dag. Die avond voor Kerst waarop de halve Vinex in de nachtdienst zat. Stille Nacht, Black Gospel en hippe filmpjes vertelden over de geboorte van Jezus. Maar toen het gevoel piekte, brak ik het spel. “Wie voelt zich weleens eenzaam?” Lekkere binnenkomer vlak voor het familiediner... En toch heeft 1 op de 3 er last van. En 1 op de 10 mensen in Nederland heeft het in chronische vorm.

Beeld: Graphic Sound, Arjen Gerritsma

Na een scheiding of verlies van een partner komt het vaker voor. Wie zijn werk kwijtraakt, kan makkelijk in een isolement verzeilen. En leeftijd maakt weinig uit. Een 18-jarige kan zich net zo eenzaam voelen als de 75-jarige buurvrouw. Wat is eenzaamheid eigenlijk? Er zijn mensen die in hun eentje naar Santiago de Compostella fietsen en zich kiplekker voelen. Eenzaamheid is subjectief, je voelt je niet verbonden, je mist een hechte, emotionele band met anderen. Dus ook in een relatie kan eenzaamheid de kop opsteken. Maar nu de ernst van dit verhaal. Eenzaamheid is een nationale ziekte waar je aan kunt overlijden. Wat mooi dat er in de afgelopen tijd initiatieven ontplooid zijn om eenzaamheid terug te dringen. Een meelevende kerk, fijne collega’s of een praatje over de schutting hebben een heilzame werking. En de uitnodiging om zelf in beweging te komen. Zorg dat je er (weer) bij komt… Toch heeft eenzaamheid een laag die je niet wegmasseert. Toen ik vroeg aan mijn wijkgenoten “Wie is nog nooit eenzaam geweest?”, ging geen vinger in de lucht. Dat kan aan de vraag liggen, maar ik denk dat iedereen zich buiten het paradijs wel eens onverbonden, onbegrepen en eenzaam voelt. In de film The Fault in our Stars worstelen twee zieke jongeren met het idee dat ze gaan sterven. Het ergst voor hen is de gedachte dat alles

voor niets geweest is, dat je wegzakt in de vergetelheid. Je hoeft niet in een midlifecrisis te zitten om je daar iets bij voor te kunnen stellen. We zoeken, we tasten, we verlangen ernaar opgenomen te zijn in een groter geheel. C.S. Lewis typeerde dit als the Godshaped hole in ons hart. Geen wandelclub, carrière of groter huis kan dat gat dichten. Dat kan God alleen, als Hij zich met ons leven verbindt en met ons is. Immanuel. Wie eenzaamheid te lijf gaat, hoeft geen medicijn te schuwen. Veel stappen worden gezet in de goede richting. Ons land is wel klaar met individualisering. Maar wie denkt dat eenzaamheid op een oor na gevild is, heeft de diepte niet gepeild. Van het gat in zijn eigen hart.

Joost

31


Tekst: Leanne Sneep Beeld: Laura van Geest

“Ik begin te begrijpen waarom ik zo gevoelig ben voor een burn-out”

32


PORTRET

H

elemaal de oude is Lidia Oosterhoff nog niet, toch gaat het de goede kant op met haar. Ze is op dit moment herstellende van haar tweede burn-out. “Ik ben weer fulltime aan het werk en heb weer redelijk grip gekregen op mijn leven. Toch voel ik mij nog steeds wel kwetsbaar.” Dat gevoel is begrijpelijk; ondanks dat ze al een burnout had gehad, stortte Lidia voor een tweede keer volledig in.

In de zomer van 2008 gaat het voor het eerst mis. Lidia loopt een schouderblessure op tijdens een tocht in de bergen. Vanuit haar opvoeding krijgt ze mee: het komt vanzelf, dus gaat het ook vanzelf weer over. Daardoor loopt ze lang door met de blessure. Helaas blijkt het een stuk ernstiger te zijn dan ze dacht en komt ze in een revalidatietraject terecht. In diezelfde tijd zijn er veel zorgen rondom haar vader en zit ze niet lekker in haar vel op haar plek op het werk. Ze probeert het vol te houden en loopt lang door, maar na een periode stort ze in. “Opeens was het helemaal klaar, ik kon alleen maar huilen. Ik had mezelf veel te lang voorbijgelopen en mijn grenzen overschreden.”

Zicht op zichzelf Lidia inmiddels veel beter gaan begrijpen hoe het kon gebeuren dat ze zichzelf zo voorbijliep. Ze heeft zicht gekregen op zichzelf. “In mijn zorg voor anderen vergeet ik mezelf heel snel. In de tijd voor mijn burn-out gaf ik op mijn werk wel regelmatig aan dat ik tegen problemen aanliep, alleen kon ik de vinger er zelf ook niet goed op leggen. Dat maakte dat ik door bleef rennen.” Daarbij kan Lidia, als ze voor haar gevoel niet gehoord wordt, zichzelf soms ‘uitschakelen’. “Vaak denk ik dan: stik er maar in, dan loop ik wel door totdat ik erbij neerval.”

Terugval in oude patroon Als ze van haar eerste burn-out herstelt en weer vol aan de slag gaat, merkt ze dat ze langzaam terugvalt in haar oude patroon. Uiteindelijk blijkt dat een tweede burn-out nodig is om iets fundamenteels te veranderen bij Lidia. Halverwege januari 2017 belandt Lidia weer thuis. De druk op haar werk is heel hoog. “Ik had veel te veel cliënten voor de tijd die ik had. Daarbij deed ik ook nog een post-hbo-studie. Opnieuw liep ik mezelf volledig voorbij.” Van de tweede burn-out leert ze vooral dat het altijd een combinatie van factoren is die maakt dat je eindigt met een burnout. Dat inzicht helpt Lidia om haar dagen beter in te delen. Planning is nu een groot onderdeel van haar leven geworden. Op verschillende dagen in de week prikt ze momenten om tot rust te komen. Hiervoor gebruikt ze een mindfulness-app, die haar oefeningen geeft om zich van zichzelf en haar lichaam bewust te worden.

Angst Inmiddels is ze weer fulltime aan de slag. Dat gaat niet zonder slag of stoot. “Ik blijf nog steeds dezelfde persoon. Mijn hoge verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme en onzekerheid zijn niet zomaar verdwenen. Op een bepaalde manier blijf ik op zoek naar bevestiging.” De angst om nog een keer terug te vallen in een burn-out zit er dan ook behoorlijk in bij Lidia. Ze werkt hard om zichzelf niet zomaar meer voorbij te hollen en aan te geven waar haar grenzen liggen. Dat dit steeds beter lukt heeft te maken met het volgen van een re-integratieprogramma met als middel sport en het feit dat ze er recent achter is gekomen dat ze hoogsensitief is. “Opeens vielen een heleboel puzzelstukjes op zijn plek. Zelfs merkwaardigheden uit mijn jeugd kon ik in een ander perspectief plaatsen. Langzaam wordt de puzzel completer en begin ik te begrijpen waarom ik zo gevoelig ben voor een burn-out.”

Lief zijn voor jezelf

LIDIA OOSTERHOFF In september 2017 stond Lidia Oosterhoff (47) met een portret in de jubileumuitgave van Clink, CGMV viert! Hierin vertelde ze kort over haar burn-out, waar ze tot twee keer toe mee te kampen had, en het re-integratietraject. Nu, een paar maanden verder, zochten we haar weer op. Om uitgebreider te spreken over de tijd van zorgen, het herstelproces en om te kijken hoe het nu met haar gaat.

Tegenwoordig hangt er een lijst met quotes aan haar koelkast, afkomstig uit het re-integratietraject bij Pim Mulier uit Arnhem. Hier kijkt ze regelmatig op om zichzelf een halt toe te roepen. Een aantal voorbeelden: ‘Goed is goed genoeg’ en ‘Lief zijn voor jezelf ’. “Het helpt mij om af en toe herinnerd te worden aan het feit dat ik het echt wel kan en op de goede weg ben. Stap voor stap leer ik om mentaal weer helemaal gezond te worden. De puzzel is bijna compleet.”

33


JURIDISCHE ZAKEN

DE SCHIJN TEGEN? 34

cgmv clink | februari 2018

Loes Dreschler, Albert Geerds, Harm Tamminga en Gea Varwijk zijn jurist bij CGMV. In Clink vertellen ze beurtelings over hun werk.

“WAT EEN VREEMD GESPREK WAS DIT.” HET IS VRIJDAGMIDDAG EN COLLEGA TONNIS LEGT DE HOORN VAN DE TELEFOON NEER. ONZE BUREAUS STAAN TEGENOVER ELKAAR EN HIJ KIJKT ME MET EEN BEDENKELIJK GEZICHT AAN. ZOJUIST BELDE TEUN DIE HEM VERTELDE DAT HIJ OP STAANDE VOET ONTSLAGEN WAS. TEUN ZOU HEBBEN GESTOLEN VAN DE WERKGEVER. DAT KON BEWEZEN WORDEN DOOR BEELDEN VAN DE BEWAKINGSCAMERA. EEN WATERDICHT VERHAAL ZOU JE ZEGGEN. MAAR TOCH… “Hij klonk zo mat en afwezig”, verheldert Tonnis. “Het leek alsof hij niet besefte dat het over hemzelf ging.” ‘s Maandags heeft Tonnis opnieuw telefonisch contact met Teun. Dit keer vertelt Teun dat hij zich tijdens het weekend is gaan realiseren dat hij in een psychose verkeerde toen hij de spullen meenam. Hij hoorde een stem die hem opdrachten gaf. Tonnis draagt het dossier aan mij over en ik ga ermee aan het werk. Ontslag op staande voet. Gelukkig krijgen niet veel werknemers daarmee te maken. Het is namelijk een ingrijpende manier waarop een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Je verliest van het ene op het andere moment je bron van inkomsten. Bovendien heeft de ontslagene doorgaans geen recht op een werkloosheidsuitkering omdat er sprake is van zogenaamde verwijtbare werkloosheid. Een werkgever mag een werknemer alleen op staande voet ontslaan als daarvoor een dringende reden bestaat. In de wet is een hele lijst met gedragingen opgenomen die als dringende reden mogen gelden. Op die lijst staat ook stelen van de werkgever. Maar is er nog sprake van stelen als je handelt in een psychotische toestand? Ik leg de vraag aan de werkgever van Teun voor. Deze reageert cynisch. De camerabeelden zijn

het bewijs, het verhaal over de psychose is “leuk bedacht achteraf.” Maar hoe meer informatie ik opvraag bij medici, hoe geloofwaardiger het verhaal van Teun klinkt. We besluiten de zaak voor te leggen aan de rechter. Terwijl we op de datum van de zitting wachten, gaat het met Teun steeds minder goed. Zijn psychische klachten verergeren en hij doet een poging tot zelfdoding. Gelukkig slaagt deze poging niet, maar helaas wordt hij niet opgenomen in een psychiatrische inrichting. Dat gebeurt pas enkele weken later, nadat hij zichzelf zeer ernstig letsel toebrengt. Op de dag van de zitting bevindt Teun zich nog steeds op de gesloten afdeling. Hij kan niet aanwezig zijn in de rechtszaal. Gelukkig kan zijn vrouw hem na afloop het goede nieuws komen brengen. De rechter is er namelijk ook van overtuigd dat het verhaal van Teun klopt en dat de werkgever te veel waarde heeft gehecht aan de camerabeelden. Teun heeft zijn baan terug!

Harm


Onrust in de wereld, in hoofden en harten. Christen-zijn is een hele uitdaging in deze tijd. Wat is Gods plan met deze wereld en met ons?

Leef uit verwachting!

Uw eigen plek op

Neem ee proef abon n neme nt! 6n

ons vakantiepak?

umme

rs

€ 7,77 voor

Het hele jaar door heerlijk genieten van uw eigen vakantie plek? Investeer in de toekomst door de aankoop van een prachtige chalet aan een veld of op ons totaal vernieuwde het Bospark.

0343 – 413300 abonnementen@zoeklicht.nl www.zoeklicht.nl/word-abonnee

70 JAAR KLEINE BELTIES

Winkel Eethuys Snackbar Overdekt zwembad PLAZA en Bruin café OPENLUCHTTHEATER Overdekt spelen Buitenzwembad Zwem- Visvijver Recreatieteam Whirlpools

NIEUW IN 2018 CHALETS MET OVERDEKT TERRAS

NIEUW IN 2018! CAMPERPLEKKEN! OOK MET PRIVE SANITAIR

• STACARAVANS • CHALETS • KAMPEREN • BUNGALOWS • FAMILIEHUIZEN

RHEEZERWEG 79 HARDENBERG TEL. 0523-26 13 03 WWW.KLEINEBELTIES.NL

DONDERDAG

15 MAART Informatie over onze masteropleidingen

OPEN AVO8.3N0 tD ot van 1 20.30 uur

Aanmelden via kennismaken@tukampen.nl Welkom op de Theologische Universiteit in Kampen! www.tukampen.nl


Dé christelijke reisorganisatie

Bijbelse reizen

Vliegreizen

Busreizen

8 dagen v.a.

5 dagen v.a.

999

✔ In Israël komt hèt verhaal tot leven ✔ Nederlandssprekende gids ✔ Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding Klantbeoordeling

"Kennismaking met het Beloofde Land"

8,5

Vaarreizen

699

✔ Compleet verzorgd de wereld ontdekken ✔ Verrassende bestemmingen ✔ Groepsreizen met Goed Idee reisbegeleider en lokalen gidsen Klantbeoordeling

8,4

"Geweldige reis met goede sfeer"

Alleengaandenreizen 5 dagen v.a.

Klantbeoordeling

"Het eten was voortreffelijk"

✔ Per Comfort Class touringcar ✔ Opstapplaatsen in heel Nederland ✔ Heel veel nieuwe reizen Klantbeoordeling

"Verzorgd, veilig & verfrissend"

Klantbeoordeling

"Fijne reis met gelijkgezinden"

8,2

Actieve reizen 5 dagen v.a.

249

✔ Samen op vakantie met gelijkgestemden ✔ 1-persoonskamer zonder toeslag ✔ Vlieg-, bus- en fietsreizen

8,4

329

4 dagen v.a.

399

✔ Volpension aan boord ✔ Bekijk Europa eens vanaf het water ✔ Gegarandeerd vertrek

5 dagen v.a.

239

✔ Nederlandstalige fiets- en wandelroutes ✔ Ca. 40 km fietsen per dag ✔ Iedere dag een andere route

8,2

Klantbeoordeling

"Fietsreis door afwisselend landschap"

Bestel nú de gratis zomergids! Naam:............................................................................................................. m/v Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode: ............. ............... Woonplaats: .............................................................. Deze bon sturen naar: Goed Idee Reizen, Postbus 55, 5324 ZH Ammerzoden of ga naar www.goedideereizen.nl/brochures

8,1

Clink 2018 - 1  

Clink is het ledenmagazine van CGMV, vakorganisatie voor christenen.

Clink 2018 - 1  

Clink is het ledenmagazine van CGMV, vakorganisatie voor christenen.

Advertisement