Page 1

BULLY DANCE 1. Narra con tus palabras lo que sucede en el documental.

2. Ponle un título (Bully dance no sirve)

3. ¿Acaba bien o mal el documental? ¿Por qué?

4. Desde tu punto de vista, ¿cómo tendría que terminar para decir que acaba bien?, ¿por qué?

5. ¿Qué hechos expresan un mal comportamiento en el documental? Enuméralos.

6. ¿Has visto alguna vez a tu alrededor comportamientos de este tipo?. Narra alguno.

7. Cuando sucede algo así, ¿qué hace la gente de alrededor?


BULLY DANCE 8. Konta ezazu dokumentalean gertatzen dena.

9. Ipini ezazu izenburu bat. (“Bully dance� ez du balio)

10. Ondo ala txarto amaitzen du filmeak? Zergatik?

11. Zure ustez, zelan amaitu behar zen filmea ondo amaitzen duela esateko?

12. Zein gertaerak agertzen dira, zure ustez, jarrera txarra adierazten dituenak?. Azal itzazu zeintzuk diren.

13. Eskoletan, institutuan, kalean... honelako gertaerak ikusi dituzu inoiz?. Konta ezazu bat.

14. Honelako gauza bat gertatzen denean, zer egiten dute inguruan dauden guztiak?

Bully Dance  
Bully Dance  

Cuestionario

Advertisement