Tankwijzer pg. 1-10

Page 1

Tank je wel Gids voor tankinstallaties

Er is chemie tussen ons. CGK Group.


Inhoud 1/ Wie is CGK Group?

1

2/ Wanneer heb ik een chemicaliĂŤntank nodig?

6

3/ Soorten tanks

12

4/ PID

20

5/ Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor het plaatsen van een opslagtank?

22

6/ Toebehoren van een opslagtank

32

7/ Attesten van de tank

42

8/ Transport en de plaatsing van mijn tank?

48

9/ Mijn opslagtank vullen

52

10/ Algemeen goed gebruik van mijn tank

56

11/ FAQ’s

60


Er is chemie tussen ons

Wat willen we met deze gids bereiken? • Inzicht geven in de verschillende stappen die u doorloopt bij het overwegen van een tankinstallatie. We geven u alle informatie die u nodig heeft om de juiste tank te kiezen, te gebruiken en te onderhouden. • De wetgeving verduidelijken en richting geven hoe die in de praktijk wordt toegepast. • Onze kennis, die we doorheen de jaren hebben opgebouwd, met u delen. Deze gids informeert u over de verschillende soorten opslagtanks voor verschillende media, met uitzondering van ontvlambare vloeistoffen (Benzine, thinner, ethanol en andere solventen,…).

/3


1/ Wie is CGK Group?

CGK biedt u een totaaloplossing voor de veilige opslag, de handling en het gebruik van chemicaliën en andere gevaarlijke vloeistoffen. We engineeren, produceren, installeren, onderhouden én isoleren alle installaties en leidingen van uw chemische processen.

Onze expertises

Opslag van chemicaliën

Veilig werken met chemicaliën

Piping en dosering

Isolatie en verwarming

Uw voordelen

Sleutel op de deur projecten (maatwerk – standaard of combinatie).

1 projectleider die alles coördineert. Zo heeft u een vast aanspreekpunt tijdens de voorbereiding en de installatie van uw systeem.

Alles volgens de laatste milieuwetgevingen. Met onze tankinstallaties bent u dus zeker helemaal in orde bij een inspectie.

4/

1 / Wie is CGK Group?


/5


2/ Wanneer heb ik een chemicaliëntank nodig? Wanneer opteer ik voor een opslagtank i.p.v. kleine verpakkingen (zoals vaten, IBC, …)? Hoeveel plaats heeft u nodig om de tank te plaatsen? Welke gevolgen heeft een tank concreet voor de veiligheid van uw werknemers? En hoeveel kost zo een tankinstallatie? Hieronder vindt u informatie en een analyse model om een antwoord te krijgen op deze vragen.

2.1/ Kosten-batenanalyse. Kleine hoeveelheden vs. Bulkopslag

6/

De voordelen van een “bulk” opslagtank t.o.v. kleinere verpakkingen Uw product is een stuk goedkoper. Uw leverancier heeft geen kosten voor het vullen of het reinigen van de kleine verpakkingen (IBC, vaten, jerrycans) en ook logistiek gezien zijn er minder leveringen nodig. Dit alles zorgt dat u goedkoper zal aankopen. U werkt efficiënter. Gedaan met het rondrijden met chemicaliën, het aansluiten van pompen of flexibels. Bij IBC’s en vaten is het vaak zo dat er een restant product in de verpakking blijft, wat een verlies betekent. Uw werknemers winnen tijd: zij hebben minder handeling om de IBC’s en de drums te verplaatsen. Als u grotere verbruikers hebt, zal deze tijdswinst aanzienlijk oplopen. Minder risico’s op ongevallen en lekken.

2 / Wanneer heb ik een chemicaliëntank nodig?


Hoe berekent u of een opslagtank interessant voor u is? Situatieschets: Uw productie gebruikt:

48 IBC’s NaOH per jaar

48000 liter/jaar

4 IBC’s per maand

4000 liter/maand

Kosten voor IBC Huur en reiniging van een IBC met NaOH

Meerprijs in aankoop van IBC met NaOH

Huur (1,5€/dag) Reiniging

NaOH kostverschil tussen bulk en IBC: 26€/1000L = 0.026€/liter

=> 45€/maand => 60€/maand

Per maand: voor 4 IBC’s 4 x 45€ => 180€ 4 x 60€ => 240€ = 420€

Per maand: Verbruik van 4000L 4000L x 0.026 = 104€

Per jaar: 12 x 420€ = 5040€

Per jaar: 12 x 104€ = 1248€

TOTAAL: 6288€ extra kosten gelinkt aan het aankopen in IBC’s ipv bulkopslag

/7


Kosten van een tank: Wij adviseren in deze situatie een opslagtank van 8 m³. Deze bevat een voorraad voor twee maanden, zodat er zes leveringen per jaar nodig zijn. Een dergelijke dubbelwandige opslagtank in kunststof (NaOH = corrosief) volledig conform de wetgeving (voorzien van vulinstallatie, lekdetectie, peilglas, overvulbeveiliging, ontluchting) Kost van een dergelijke installatie van 8m³ = 10.000€

Berekening* terugverdientijd: De terugverdientijd bedraagt in dit geval: = 1,59 jaar M.a.w. in bovenstaande situatie hebt u na +/- 1,5 jaar de investering reeds terugverdiend (Gebaseerd op reële tarieven van 2014).

Bij deze berekening hebben wij geen rekening gehouden met: • De lekbakken om uw IBC’s conform de wetgeving op te slaan • Tijdswinst want minder handeling met IBC’s • Kosten door lekken tijdens het intern transport met IBC’s/vaten • De driejarige keuring die tanks moeten ondergaan

Wij zijn hier uitgegaan van een afweging tussen IBC en bulkopslagtank. Er bestaan ook tussenoplossingen, waarbij u een IBC in een moederdochtertank leeglaat. Op die manier combineert u verschillende voordelen van een tank en een IBC (contacteer ons voor meer info). *Deze tanks zijn berekend voor een levensduur van 10 tot 20 jaar

Bekijk met uw leverancier wat de minimum hoeveelheden zijn om uw product in bulk te leveren. Doorgaans is het minimumvolume 1000 liter maar zijn de kostprijzen pas interessant vanaf 5000L per levering. Voorzie altijd een buffer m.a.w. bij levering per 5000L adviseren we een tank van 7000L.

2.2/ Veiligheid van de werknemers Elk bedrijf wil een duurzame relatie met zijn medewerkers uitbouwen. Het is dus belangrijk om hun veiligheid op en rond de werkvloer te verzekeren. Het transport van chemicaliën via IBC’s is helaas nog steeds een handeling die met verschillende risico’s gepaard gaat.

8/

2 / Wanneer heb ik een chemicaliëntank nodig?


Als u met drums of IBC’s werkt, dan betekent dit openen van deksel, herplaatsen van aanzuigleiding/pomp of kraan. Allemaal handelingen die risico’s met zich meebrengen. Met bulkopslag kunt u de risico’s die hierbij gepaard gaan verkleinen of helemaal uitsluiten.

2.3/ Heb ik genoeg plaats voor een opslagtank? 2.3.1/ Tank Vaak toont een kosten-batenanalyse aan dat een opslagtank voor u de beste oplossing is. Maar heeft u wel voldoende ruimte om de opslagtank te plaatsen? De tank kan zowel buiten als binnen geplaatst worden. Hieronder vindt u een aantal vaak voorkomende volumes met daarbij horende afmetingen van dubbelwandige tanks. Tankvolume

Afmeting (in meter)

5 m³

Dia 1,95 x hoogte 2,5 meter

10 m³

Dia 2,5 x hoogte 3,5 meter

15 m³

Dia 2,9 x hoogte 3,5 meter

20 m³

Dia 2,8 x hoogte 5,5 meter

30 m³

Dia 3,6 x hoogte 4,5 meter

40 m³

Dia 3,5 x hoogte 5,5 meter

Deze afmetingen zijn louter informatief: tanks van 5000L en meer worden op maat gemaakt, zodat u de afmetingen naar wens kan aanpassen. Plaatst u meerdere dubbelwandige tanks naast elkaar, hou er dan rekening mee dat de tanks tenminste 0,5 meter van elkaar en van een muur moeten staan (conform VLAREM 5.17.4.3.8).

2.3.2/ Vloeistofdichte lospiste U heeft de ruimte om een tank te plaatsen? Natuurlijk moet de tank dan ook nog gevuld worden (wordt ook wel lossen genoemd, vandaar de naam lospiste). Er is dus een vulpunt en een lospiste nodig. Een lospiste is een vloeistofdichte zone waar de tankwagen moet staan zodat veilig kan worden bijgevuld. Het is mogelijk één lospiste te voorzien voor verschillende tanks.

/9


Tankwagen staat op lospiste tijdens vullen van de tank: mogelijke lekken worden opgevangen

Meer over lospistes: • Tijdens het vullen moet de tankwagen conform de wetgeving op eigen terrein staan en dus niet op de openbare weg. • De lospiste is zo gemaakt dat ze het gewicht van een vrachtwagen kan dragen. • Een lospiste moet vloeistofdicht zijn, zodat mogelijke lekken niet zomaar in de ondergrond verdwijnen. • Gemorste vloeistoffen mogen zich niet verspreiden. Zo kan u werken met een helling van de piste of met opstaande randen. De opgevangen stoffen moeten correct verwijderd worden door een erkende ophaler1 of door het bvb. in de eigen waterzuivering te verwerken.

Hoe groot moet een lospiste zijn? De oppervlakte die u voor de vrachtwagen moet voorzien, zal de komende jaren door de Vlaamse Overheid herbekeken worden. Volgens de wet moet u de volledige vrachtwagen inkuipen. Maar er zijn gesprekken aan de gang waarbij de oppervlakte naar 3x3 of 4x2 meter zou wijzigen. Sommige keuringsorganismes keuren deze opstelling goed, met een korte opmerking in het keuringsverslag. De actuele wetgeving vindt u in artikel 5.17.4.1.16 van de Vlarem II-wetgeving.

2.3.3/ Inkuiping Een inkuiping zorgt ervoor dat in geval van een lek in de tank het product wordt opgevangen. Het type inkuiping kan een grote impact hebben op de ruimte die de installatie zal innemen. In de praktijk komt het voor dat voor bepaalde redenen de inkuiping doorboord is; bvb persleidingen van pompen, afvoer van regenwater,… Die doorboringen moeten volledig vloeistofdicht gemaakt worden Bij hoofdstuk 3.1.2 vindt u meer uitleg i.v.m. het gebruik van een inkuiping.

1 Op de website van OVAM kan u de lijst van geregistreerde ophalers vinden. Wanneer een bedrijf afvalstoffen vervoert, moet dit bedrijf zich registreren. Ook voor de verwerking van het afval is een erkenning door OVAM noodzakelijk.

10/

2 / Wanneer heb ik een chemicaliëntank nodig?