Page 1

Danmark

David Roodman, Cindy Prieto og Paolo Abarcar

Commitment to Development indekset (CDI) rangordner 22 af verdens rigeste lande baseret på deres dedikation til politikker, som gavner fattige lande. Idet der ses ud over standardsammenligninger over udenlandsk støtte, måler CDI den nationale indsats inden for syv politikområder, som er vigtige for udviklingslande: støtte, handel, investering, migration, miljø, sikkerhed og teknologi. Denne rapport vurderer Danmarks præstation ifølge CDI 2010.

Danmarks CDI præstation 2010 n Samlet rang 2010: 2 n Samlet pointtal 2010: 6,8 n Ændring siden 2003: -0,2 Danmarks CDI Præstation, 2003–2010

(ved brug af 2010 metodologi) 16 Danmark rangerer sammenlagt som nummer to i 2010. Danmark yder stor udenlandsk støtte af høj kvalitet, bidrager med en væsentlig mængde personale og økonomiske midler til internationale fredsbevarende styrker og humanitære interventioner og opfordrer til forskning og udvikling. Danmarks præstation er dog i nogen grad negativt påvirket af dets barrierer mod landbrugsimport fra udviklingslande og dets mangel på politik, der fremmer produktiv investering i fattige lande.

12

8

4

Samlet

Teknologi

Sikkerhed

Miljø

Migration

Investering

www.cgdev.org/cdi

Handel

0

Støtte

Danmark

Commitment to Development indekset (CDI) 2010


Landerapport: Danmark

Støtte

Kvaliteten af støtte er ligeså vigtig som mængden af støtte, og CDI måler derfor bruttostøtten som en andel af bruttonationalindkomsten (BNI), justeret for diverse kvalitetsfaktorer: det fratrækker renter og afdrag på gæld, giver minuspoint for ”bundet” støtte, som tvinger modtagerlande til kun at bruge støtten på køb af varer og serviceydelser fra donorlandet, belønner støtte givet til fattige, men relativt ukorrupte modtagerlande, og giver minuspoint for at overbelaste fattige regeringer med mange små projekter.

Investering

Rige landes investering i fattige lande kan overføre teknologi, forbedre ledelse og skabe job. CDI omfatter en checkliste for politikker, som støtter sund investering i udviklingslande.

n Point: 4,7 n Rang: 16 Stærke områder - Anvender udenlandske skattefradrag for at forhindre dobbeltbeskatning af udenlandsk optjent virksomhedsoverskud

n Point: 13,1 n Rang: 2

Svage områder

Stærke områder - Meget høj netto støttemængde som en andel af økonomien (0,79%; rang: 3) - Forhindrer hastig vækst af projekter; stor gennemsnitlig projektstørrelse (rang: 1) - Selektivitet: stor del af støtte til fattige og relativt demokratiske regeringer (rang: 2)

Svage områder - Lille mængde af privat velgørenhed, hvilket skyldes skatteregler (rang ifølge andel af BNP: 12)

Handel

International handel har påvirket økonomisk udvikling i århundreder. CDI måler handelsbarrierer hos rige lande i forhold til eksport fra udviklingslande.

- Politisk risikoforsikring gives til mindre virkningsfulde importerstattende projekter - Giver ikke indenlandske investorer ret til at udnytte skattemæssige incitamenter for udviklingslande - Deltager ikke i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) - Understøtter ikke strøm af portfolieinvesteringer

Migration

Strømmen af mennesker fra fattige til rige lande giver ufaglærte immigranter job, indkomst og viden. Dette øger strømmen af penge, som sendes hjem af immigranter, samt overførslen af kvalifikationer, når immigranterne vender hjem.

n Point: 5,7 n Rang: 9 Stærke områder

n Point: 5,9 n Rang: 17

- Stor stigning i løbet af 1990’erne i antallet af ufaglærte immigranter fra udviklingslande boende i Danmark (rang i forhold til andel af befolkning: 5)

Svage områder - Høje tariffer på landbrugsprodukter (38,7% af importværdien; rang: 13) - Høj landbrugsstøtte (svarende til 14,2% tarif; rang: 21)

Center for Global Development

Landerapport: Danmark

www.cgdev.org/cdi


Miljø

Rige lande bruger en uforholdsmæssig mængde af knappe ressourcer, og fattige lande er mest sårbare over for global opvarmning og økologisk nedbrydning. CDI måler derfor virkningen af politik på det globale klima, fiskeri og biologisk mangfoldighed.

n Point: 6,3 n Rang: 10

Teknologi

Rige lande bidrager til udvikling gennem skabelsen og udbredelse af ny teknologi. CDI opfanger dette ved måling af offentlig støtte til forskning og udvikling og giver minuspoint for strenge regler for immaterielle rettigheder som begrænser udbredelsen af ny teknologi til fattige lande.

n Point: 5,7 n Rang: 7

Stærke områder - Høj benzinafgift (1,14 USD pr. liter, rang: 6) - Høj grad af overholdelse med obligatoriske rapporteringskrav i henhold til multilaterale miljøaftaler vedrørende biodiversitet (rang: 2)

Svage områder - Høj emissionsrate for drivhusgas pr. indbygger (svarende til 12,0 ton kuldioxid; rang: 15) - Høj fiskeristøtte (3,30 USD pr. person, rang: 18) - Høj brændstofsproduktionsrate pr. indbygger (svarende til 11,5 ton kuldioxid, rang: 18)

Stærke områder - Høje regeringsudgifter til forskning og udvikling (rang efter andel af BNP: 6) - Højt skattefradrag til virksomheder til forskning og udvikling (rang: 9) - Lav andel af offentlig udgift til forskning og udvikling på forsvarsområdet (0,0%; rang: 8)

Svage områder - Giver patentlignende ejendomsrettigheder til udviklere af datakompileringer, herunder dem som samles på baggrund af data fra det offentlige domæne - Fastlægger strenge begrænsninger på teknologi, som kan bryde kryptering af copyrightbeskyttede digitale materialer

Sikkerhed

Eftersom sikkerhed er en forudsætning for udvikling, belønner CDI bidrag til internationalt anerkendte fredsbevarende handlinger og tvungne humanitære interventioner, belønner militær beskyttelse af globale skibsruter, og giver minuspoint for våbeneksport til fattige og udemokratiske regeringer.

n Point: 6,2 n Rang: 5 Stærke områder

Baggrundsbeskrivelser og bidragsydere Se ”The Commitment to Development Index: 2010 Edition” af David Roodman, tilgængelig på www.cgdev.org/cdi. Websitet har også baggrundsbeskrivelser for hvert politikområde: David Roodman om udenlandsk støtte, William R. Cline om handel, Theodore H. Moran om investering, Elizabeth Grieco og Kimberly A. Hamilton om migration, Amy Cassara og Daniel Prager om miljø, Michael E. O’Hanlon og Adriana Lins de Albuquerque om sikkerhed og Keith Maskus om teknologi.

- Væsentlige økonomiske og personelbidrag til internationalt anerkendte fredsbevarende handlinger og humanitære interventioner over de sidste 10 år (rang efter andel af BNP: 8) - Lav våbeneksport til fattige og udemokratiske regeringer (rang efter andel af BNP: 6)

Center for Global Development

Landerapport: Danmark

www.cgdev.org/cdi


Commitment to Development indekset (CDI) 2010 Land Sverige Danmark Holland Norge New Zealand Irland Finland Portugal Canada Spanien USA Østrig Australien Tyskland Belgien England Frankrig Italien Grækenland Schweiz Japan Sydkorea

Rang 1 2 3 4 5 6 6 8 9 9 11 11 11 14 14 16 17 18 19 20 21 22

Støtte 13,6 13,1 12,5 11,4 3,8 10,4 6,3 3,5 5,1 5,7 2,8 3,3 4,0 3,8 6,7 6,1 4,6 2,7 2,9 5,3 1,1 1,1

Handel 6,2 5,9 6,4 1,2 8,1 5,9 6,3 6,2 7,1 6,2 7,3 6,0 7,5 6,1 6,0 6,0 6,1 6,2 6,0 0,6 2,4 3,0

Investering 5,7 4,7 6,1 6,5 4,7 3,1 5,0 5,4 6,2 6,0 4,9 2,8 6,2 6,4 5,6 6,2 5,2 5,5 4,1 4,6 4,6 5,8

Migration Miljø Sikkerhed 8,8 6,2 4,0 5,7 6,3 6,2 4,6 6,7 6,0 7,8 5,7 6,6 6,0 6,7 8,4 5,8 6,2 5,4 3,4 7,9 6,0 4,5 6,3 5,7 5,9 3,2 5,4 5,5 5,8 2,9 4,6 3,6 9,9 10,8 6,0 4,1 3,9 4,0 7,2 5,4 6,7 3,2 3,7 7,0 1,5 3,4 7,1 1,7 3,1 7,1 2,0 3,3 6,3 4,8 6,5 5,8 5,3 6,6 6,2 2,9 1,8 5,2 2,2 1,0 2,7 1,8

Teknologi 4,4 5,7 4,9 5,3 4,9 3,7 5,4 7,3 5,8 6,5 4,9 5,0 5,0 4,4 4,8 4,4 6,0 4,4 2,7 2,8 6,0 6,5

Samlet pointtal 7,0 6,8 6,7 6,4 6,1 5,8 5,8 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,1 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,1 3,3 3,1

Ændring siden 2003 +0,9 -0,2 +0,3 +0,5 +0,5 +0,8 +0,9 +1,2 +0,6 +1,3 +1,3 +0,3 0,0 +0,3 +0,7 -0,2 +0,4 +0,6 +1,0 -0,4 +0,9 Ikke gældende

Denne tabel rangordner de 22 lande i CDI og viser deres pointtal inden for syv politikområder. Et lands samlede pointtal er gennemsnittet af dets syv politikpointtal. Den sidste kolonne viser ændringen i hvert lands samlede pointtal siden CDI begyndte i 2003 ved brug af 2010 metodologi. CGD websitet (www.cgdev.org/cdi) indeholder rapporter på hver af de 22 lande i CDI, samt grafer, kort, regneark og baggrundsbeskrivelser. Commitment to Development indekset er lavet af Center for Global Development, en uafhængig tænketank, som arbejder med at reducere global fattigdom og ulighed ved at opfordre til ændringer i politikken i USA og andre rige lande gennem solid forskning og aktivt engagement i det politiske samfund. David Roodman, arkitekten bag Commitment to Development indekset, er forskningsstipendiat ved Center for Global Development.

Center for Global Development

Uafhængig forskning og praktiske idéer til global velstand www.cgdev.org 1800 Massachusetts Ave., NW • Washington DC 20036 • USA Tlf: +1 202.416.4000 • Fax: +1 202.416.4050

Country_10_Denmark_DAN  
Country_10_Denmark_DAN  

Commitment to Development indekset (CDI) rangordner 22 af verdens rigeste lande baseret på deres dedikation til politikker, som gavner fatti...