Page 1

IWB i undervisningen Grundkursus

Kursusmateriale Ungdomsuddannelserne SmartBoard


IWB-Beviset Web: http://iwb-beviset.dk IWB-Beviset er udviklet af Centre for Undervisningsmidler i Danmark Grundkursus i interaktive whiteboards © 2010 Centre for Undervisningsmidler, Danmark 1. oplag, marts 2010 Forfatter: Kenneth Reimer Preben Løvetofte Fotos: Rita Houmann Jensen forside, side 27 og 31

IWB i undervisningen – Ungdomsuddannelserne - Smartboard Side 2


Indhold Forord: ............................................................................................................................................................... 4 Erfaringer med brug af IWB i undervisningen ................................................................................................... 5 Råd til underviseren .......................................................................................................................................... 6 Grundlæggende tekniske funktioner................................................................................................................. 7 Øvelseskort 1: Kalibrering af det interaktive whiteboard ............................................................................. 7 Øvelseskort 2: Brug af højreklik..................................................................................................................... 8 IWB-softwaren: Notebook................................................................................................................................. 9 Scenarie – endnu en dag ved det interaktive whiteboard ........................................................................ 9 Øvelseskort 3: Det interaktive whiteboard som en almindelig tavle .......................................................... 10 Øvelseskort 4: At arbejde med billeder ....................................................................................................... 12 Øvelseskort 5: At gemme og eksportere ..................................................................................................... 13 Arbejdskort til øvelserne 1-5 - Opgaver 1 ................................................................................................... 14 Scenarie – en præfabrikeret tavlefil ........................................................................................................ 15 Øvelseskort 6: At arbejde med objekter ..................................................................................................... 16 Øvelseskort 7: At ændre objekters egenskaber .......................................................................................... 18 Øvelseskort 8: At arbejde med tekstboks ................................................................................................... 21 Arbejdskort til øvelserne 6-8 - Opgaver 2 ................................................................................................... 23 Scenarie – når tavle og internet smelter sammen .................................................................................. 24 Øvelseskort 9: Fra whiteboardet ud på internettet .................................................................................... 25 Øvelseskort 10: Fra internettet til whiteboardet ........................................................................................ 26 Øvelseskort 11: Fra internettet til boardet ................................................................................................. 28 Øvelseskort 12: At arbejde med multimedier ............................................................................................. 30 Øvelseskort 13: At fremvise en lektion ....................................................................................................... 32 Arbejdskort til øvelserne 9-13 - Opgaver 3 ................................................................................................. 34 IWB og andre programmer.............................................................................................................................. 35 Scenarie: …og pludselig blev PowerPoint et procesværktøj ................................................................... 35 Øvelseskort 14: PowerPoint ved et Smartboard ......................................................................................... 36 Øvelseskort 15: Fra PowerPoint til Notebook ............................................................................................. 37 Øvelseskort 16: Word ved et Smartboard ................................................................................................... 38 Arbejdskort til øvelserne 14-16 - Opgaver 4 ............................................................................................... 39 Inspirationssider – elevaktiverende arbejdsformer ........................................................................................ 40 Scenarie – spørgsmål med autosvar ........................................................................................................ 40 Arbejdskort til scenarie – Opgaver 5 ........................................................................................................... 41 Tastehjælp ....................................................................................................................................................... 43 Værktøjslinjen.......................................................................................................................................... 43 Sidemenu: ................................................................................................................................................ 47 Andre værktøjer: ..................................................................................................................................... 48 Alfabetisk indeks over funktioner............................................................................................................ 50 Links: ................................................................................................................................................................ 54

IWB i undervisningen – Ungdomsuddannelserne - Smartboard Side 3


Forord: Formålet med dette kursushæfte er at give lærerne på de danske ungdomsuddannelser det fulde udbytte af brugen af det interaktive whiteboard, både pædagogisk og fagligt. I mange folkeskoler kom man tidligt i gang med brugen af interaktive whiteboards, ikke mindst fordi UNI-C og Undervisningsministeriet satte projektet ”IWB i folkeskolen” i gang i 2004. I perioden 2004-2007 støttede Undervisningsministeriet anskaffelse af interaktive whiteboards i grundskolen Målet med initiativet var på baggrund af erfaringer fra Danmark og England- at afdække, hvilke potentialer og muligheder interaktive whiteboards indebærer for at styrke udviklingen af faglige kompetencer. Ungdomsuddannelserne vil nu snart modtage disse grundskoleelever, som har været fortrolige med teknologien i mange år. Det er således vigtigt, at ungdomsuddannelserne kan leve op til disse elevers forventninger, både teknologisk og pædagogisk. I foråret 2008 gik de forskellige Centre for Undervisningsmidler i Danmark sammen om at lave et fælles kursuskoncept omkring brugen af interaktive whiteboards i folkeskolen. Resultatet af dette projekt blev kursusrækken IWB-beviset (iwb-beviset.dk). Da der har været stor efterspørgsel efter materiale også til gymnasiet og ungdomsuddannelserne generelt, er dette kursusmateriale blevet om- og gennemarbejdet med henblik på denne målgruppe.

IWB i undervisningen – Ungdomsuddannelserne - Smartboard Side 4


Grundlæggende tekniske funktioner Øvelseskort 1: Kalibrering af det interaktive whiteboard Forklaring Et interaktivt whiteboard er egentlig blot en stor, trykfølsom skærm. Da forbindelsen i dette tilfælde ikke er en fast skærm, men går via en storskærmsprojektor til en tavle er det nødvendigt at fortælle computeren, hvor et hvilket som helst punkt på boardet er. Dette kaldes at kalibrere. Selvfølgelig skal man ikke afprøve alle punkter, men blot nogle enkelte, hvorefter computeren selv regner resten af de mange punkter ud.

Hvordan? Man kan starte kalibrerings-softwaren via Smartboard-ikonet på proceslinjen og vælge kontrolpanelet eller starte programmet via Notebooks velkomstskærm eller blot trykke på begge knapper på Smartboardets pennebakke:

Kalibrerings-softwaren viser på en fuld skærm et fremhævet kryds – tryk med en pen eller fingeren på skærmen i nærheden af krydset og glid ind til centrum. Der, hvor du slipper, registrerer softwaren punktet. Når et punkt er registreret kommer der et nyt – indtil Smartboardet er kalibreret.

Kalibreringen huskes, så det er blot nødvendigt at kalibrere, hvis boardet eller storskærmsprojektoren er blevet flyttet.

Øvelse: Kalibrer det interaktive whiteboard.

Funktionshjælp Funktion Kalibrering af Smartboardet

Ikon/on screen Klik på Smartboard-ikonet på proceslinie > Orienter Tryk samtidig på knappen for højreklik og tastatur på pennebakken

Menu

IWB i undervisningen – Ungdomsuddannelserne - Smartboard Side 7


Arbejdskort til øvelserne 1-5 - Opgaver 1 Forklaring En ting er at kunne bruge de basale funktioner i Notebook, men det er ganske anderledes at bruge dem pædagogisk. Der skal tænkes lidt anderledes for at udnytte de pædagogiske muligheder, fordi man har en kombination af en ganske almindelig tavle + en storskærm, man kan forberede hjemmefra – og genbruge… Derfor skal de grundlæggende færdigheder afprøves i praktisk pædagogisk sammenhæng. Pædagogisk brug: Lav en introduktion til et kortere eller længere forløb i mindst to af jeres relevante fag – om muligt fra forskellige fakulteter - hvor der  dels er illustrationer,  dels er håndskrevne overskrifter  dels skal skrives mere til under afviklingen i timen Diskuter De pædagogiske fordele og ulemper – og hvordan I enkeltvis ville lave introduktionen efter jeres egen undervisningsstil

Lav om på introduktionerne, hvis de kan forbedres – eller tilpas til jeres egen undervisning

Gem Introduktionerne under relevante navne – og brug selvfølgelig versionsnumre, hvis nødvendigt

IWB i undervisningen – Ungdomsuddannelserne - Smartboard Side 14


”Grundkursus i interaktive whiteboards”

Målet med kurset er, at deltagerne får kendskab til brugen af iwb, samt viden om hvordan interaktive whiteboards kan anvendes i forskellige (tvær-)faglige aktiviteter i uddannelserne. Deltagerne vil efter kurset dels selv kunne anvende boardets faciliteter, men vil også kunne indgå som sparringspartnere overfor kollegaer omkring brugen af interaktive whiteboards. Opgaver og vejledninger er formuleret ud fra de erfaringer, forfatteren har gjort på tidligere kurser og i det daglige arbejde med IT herunder også iwb.

Kontakt dit lokale Center for Undervisningsmidler for at høre nærmere.

IWB i undervisningen – Ungdomsuddannelserne - Smartboard Side 56

Ungdomsuddannelserne-smartboard  
Ungdomsuddannelserne-smartboard  

Grundkursus Kursusmateriale Ungdomsuddannelserne SmartBoard Fotos: Rita Houmann Jensen forside, side 27 og 31 Grundkursus i interaktive whit...

Advertisement