Page 1

I NTERAKTI VE WHI TEBOARDS iunder vi sni ngen Tysk

KURS US MA T E RI AL E me du d g a n g s p u n k t i b r u ga f MI MI O s o f t w a r e n


IWB-Beviset Web: http://iwb-beviset.dk IWB-Beviset er udviklet af Centre for Undervisningsmidler i Danmark

Interaktive whiteboards og tysk

Š 2010 University College Nordjylland, Center for Undervisningsmidler 1. oplag, januar 2010

Forfatter: Elsebeth Ingvardsen Hansen

Udgivet af: UCN Center for Undervisningsmidler Mylius Erichsens Vej 139 9100 Aalborg Tlf. 98785800 E-mail: ucn@ucn.dk Web: http://www.ucn.dk/

Interaktive whiteboards – Tysk - Mimio Side 2


Indhold Forord:............................................................................................................................................... 4 Erfaringer med brug af IWB i undervisningen ........................................................................ 5 Råd til underviseren ....................................................................................................................... 6 Fælles Mål for tysk og IWB ........................................................................................................ 7 IWB som almindelig tavle.............................................................................................................. 8 Øvelseskort nr. 1: IWB som almindelig tavle ............................................................................8 Øvelseskort nr. 2: Oprette layoutede sider ........................................................................... 11 Øvelseskort nr. 3: Gem eller eksporter sider ......................................................................... 15 Arbejdskort nr. 1: Simpel interaktiv side ................................................................................ 16 Sprog og sprogbrug ....................................................................................................................... 18 Øvelseskort nr. 4: Grammatik ..................................................................................................... 18 Arbejdskort nr. 2: Grammatik ................................................................................................... 20 Øvelseskort nr. 5: Gloser ............................................................................................................ 22 Sprogtilegnelse .............................................................................................................................. 24 Øvelseskort nr. 6: Gedichte ....................................................................................................... 24 Arbejdskort nr. 3: Indsæt links ............................................................................................... 26 Kommunikative færdigheder ...................................................................................................... 27 Øvelseskort nr. 7: Evaluering ..................................................................................................... 27 Arbejdskort nr. 4: Brug softwaren .......................................................................................... 28 Kultur og samfundsforhold ......................................................................................................... 29 Øvelseskort nr. 8: Kultur og samfundsforhold i de tysktalende lande ............................ 29 Arbejdskort nr. 5: Indsæt lydfil i mp3-format .................................................................... 30 Øvelseskort nr. 9: Standardprogrammer ................................................................................. 31 Arbejdskort nr. 6: Fælles opgaverettelsek ........................................................................... 33 Tastehjælp ..................................................................................................................................... 34 Mimio panelet, hurtigstart, værktøjslinjen, sidefanerne og værktøjskassen ............... 34 Alfabetisk indeks over funktioner............................................................................................ 44 Links: ................................................................................................................................................. 51

Interaktive whiteboards – Tysk - Mimio Side 3


Forord: I 2004 satte UNI-C og Undervisningsministeriet projekt ”IWB i folkeskolen” i gang. Her blev 3 skoler hver udstyret med interaktive boards til 3 klasser. Dette projekt var en del af IT i Folkeskolen, der løb frem til 2006. Målet med initiativet var på baggrund af erfaringer fra Danmark og England – at afdække, hvilke potentialer og muligheder interaktive whiteboards indebærer for at styrke udviklingen af faglige kompetencer. Projektet undersøgte, hvilke måder undervisningen kunne tilføres nye aspekter. Det blev vurderet, hvordan disse nye muligheder indvirkede på undervisningen, eleverne, lærerne samt på undervisningens og skolens organisering. Programdatateket stod for formidlingen af erfaringerne. Resultaterne af projektet kan ses på http://iwb.emu.dk. I foråret 2008 gik de forskellige Centre for Undervisningsmidler sammen om at lave et fælleskoncept omkring brugen af interaktive boards. Resultatet af dette projekt blev IWB-beviset. (iwb-beviset.dk). Hvert afsnit starter med et kort oplæg, der prøver at trække forskellige muligheder med iwb frem. Herefter er der øvelseskort med små øvelser, der skal indføre de forskellige funktioner. Hertil er der udarbejdet en kort funktionshjælp. Hvert afsnit afsluttes med et arbejdskort, hvor det er opgaver mere direkte til undervisningsbrug, der er i fokus. Dette hæfte henvender sig til tysklærere på alle trin.

Interaktive whiteboards – Tysk - Mimio Side 4


IWB som almindelig tavle Øvelseskort nr. 1: IWB som almindelig tavle Formål: Alle brugere skal kunne anvende det interaktive whiteboard som en almindelig tavle. I skal kunne skrive et oplæg til en time og behandle det skrevne ved hjælp af at ændre farve, skriftstørrelse m.m.

Opgave 1: Skrive med håndskrift Ved hjælp af en pen skriver I ”Tysk”. På en ny linje skrives ”og” og på den tredje linje skrives ”Interaktive whiteboards”. På den fjerde linje skrives datoen for kurset og kursusstedet.

Opgave 2: Skifte farve på håndskrift Sørg nu for, at teksten på de fire linjer får hver sin farve.

Opgave 3: Markere og gøre håndskrift større Marker teksten ”Tysk” og sørg for, at denne tekst står med en større skrift end de andre ord. Samtidig skal dato og sted skrives med en mindre skrift end de andre tekster

Interaktive whiteboards – Tysk - Mimio Side 8


Arbejdskort nr. 1: Simpel interaktiv side Formål: Formålet med arbejdskortet er, at I lærer at fremstille en simpel side med oplæg til undervisning. Hertil skal I anvende de redskaber, I har arbejdet med indtil videre.

Opgave 1: Farben Udarbejd en side om farver. Tegn farvede figurer og skriv farvernes navne. Flyt rundt, så farve og figur passer sammen.

Opgave 2: Körperteile Udarbejd en side om Körperteile. Hent en figur fra galleriet (fx ”girl”) og skriv navne på forskellige kropsdele. Flyt rundt, så navnet kommer til at passe til kropsdelen.

Interaktive whiteboards – Tysk - Mimio Side 16


”IWB og tysk”

På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i tyskundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af ”hands-on” opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb. Hæftet henvender sig til tysklærere på alle trin i grundskolen. Opgaver og vejledninger er formuleret ud fra de erfaringer, forfatterne har gjort på tidligere kurser og i det daglige arbejde med tysk og IT herunder også iwb. Andre kurser med fokus på IWB: IWB grundkursus På dette kursus vil kursisterne blive introduceret til de grundlæggende princippet og ideer i anvendelse af IWB. Kursisterne vil opnå færdigheder i at skrive på tavlerne og arbejde med farver. I whiteboardets software vil der blive arbejdet med billeder, tekst og muligheder for at opbygge egen tavler. Anvendelse af almindelige programmer på IWB vil blive gennemgået Antal timer: 7 timer.

IWB og dansk - i begynder- og mellemtrinsundervisningen På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen for elever på begynder- og mellemtrinnet. Det kan fx være indlæring af bogstavernes navne og former, sætte stort og lille bogstav sammen, finde vokaler, sætte navn eller begyndelsesbogstav på billeder, arbejde med eventyr og historier, lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Antal timer: 3 timer.

IWB og dansk - i overbygningen

IWB og matematik

På kurset bliver dansklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen i overbygningen. Det kan eksempelvis være til tekstanalyse, arbejde med reklamer eller arbejde med ganske alm. grammatiske øvelser. Antal timer: 3 timer

På kurset bliver matematiklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i matematikundervisningen Det kan være til arbejde med geometriske modeller, arbejde med brøker eller arbejde med øvelser inden for de 4 regningsarter. Antal timer: 3 timer

Kurserne vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb. Antal timer: 3 timer Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset ”IWB grundkursus” Læs mere om kurser med fokus på iwb på websitet www.iwb-beviset.dk eller kontakt dit lokale Center for Undervisningsmidler.

Interaktive whiteboards – Tysk - Mimio Side 52

tyskmimio  

Tysk KURSUSMATERIALE medudgangspunktibrugafMIMIO-softwaren Web: http://iwb-beviset.dk Web: http://www.ucn.dk/ Forfatter: Elsebeth Ingvardsen...