Page 1

KORTEKURSER EFTERÅR2010 SKOLESTARTSPECIALUNDERVISNING DANSKPÆDAGOGIKDIDAKTIKMET0DIK FREMMEDSPROGMATEMATIKNATURFAG HISTORIEPRAKTISKMUSISKSAMFUNDS FAGKREATIVE FAGIDRÆTFRILUFTSLIV KRISTENDOMSKUNDSKABSKOLEBIBLIO TEKETIT&MEDIERPÆDAGOGIKPSYKOLO GILEDELSEUNGDOMSUDDANNELSESOM RÅDET UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER


FORORD Så er det her - kataloget over de korte kurser for efteråret 2010 fra Center for Undervisningsmidler. Vi har samlet en hel række aktuelle, spændende og inspirerende kurser for lærere i grundskolen, ligesom der er kursustilbud for undervisere på ungdomsuddannelsesområdet og det pædagogiske personale i indskolingen og SFO. Fælles mål, test og prøver er fortsat aktuelle temaer. IT og digitale medier i undervisningen spiller ligeledes en central rolle i undervisningen, dels som IT-pædagogisk/tekniske hjælpemidler (fx IWB-kurser) og dels med en mere faglig vinkel som fx 3d-kurset Den digitale dansklærer. Kursussammensætningen i kataloget afspejler også en stigende fokus på leg, læring og kreativitet. På de følgende sider kan du se en oversigt over kurserne inddelt efter emne-/faggruppe. Herefter følger en kort beskrivelse af de enkelte kurser med oplysninger om tid, sted, pris m.m. En uddybende beskrivelse finder du i vores online katalog på www.cfu.dk.

2 spareforslag Spar1: En del af kurserne kan med et tilstrækkeligt deltagerantal med fordel gennemføres som et rekvireret kursus afholdt på din skole. Derved spares transport og køretid. De kan også tilpasses specielt til din skole eller indgå som et element i en pædagogisk dag. Kontakt vores kursussekretariat for at høre om disse muligheder. Læs fx side 25 om ”faglig læsning” som tema på en pædagogisk dag. Spar2: ”Fyld bilen - skolens kursist nr. 4 på samme kursus er gratis”. Med dette tiltag vil vi gerne sikre flere kursister til det enkelte kursus, og samtidig give den enkelte skole mere kursusaktivitet for pengene (gælder kun ved tilmelding inden 10. maj 2010). For at udvikle fagene og undervisningen til gavn for eleverne, er det vigtigt for os, at vi med vore kurser imødekommer lærernes og skolernes behov. Dette søger vi at opnå fx gennem dialog med samarbejdspartnere, konsulenters kontakt med og forankring i skolernes dagligdag samt kursisternes evaluering af kurserne. Du er altid velkommen til at kontakte vore konsulenter med forslag og ideer til kurser. Vi opfordrer til online-tilmelding, da den sikrer en hurtig og sikker registrering af tilmeldingen. Tilmelding kan også ske ved indsendelse af tilmeldingsblanket sidst i kataloget eller via fax. Vær opmærksom på, at en række kurser har en anden tilmeldingsfrist end den alment gældende. Vi håber, du i kataloget finder kursustilbud, der har din interesse. God læselyst og på gensyn Lars Borst - centerchef

Tilmelding skal være os i hænde senest d. 10. maj 2010 • Tilmelding til vore kurser er bindende. • Overtegning - Lodtrækning blandt de rettidige tilmeldinger. • Optagelse - Via din skoleleder får du besked om optagelse på kurset, og ca. 14 dage før kurset modtager du en deltagerliste. • Venteliste - Er du ikke optaget på kurset, får du og din skoleleder meddelelse om optagelse på venteliste.

2 Korte kurser ∙ Efterår 2010

• Aflysning - Bliver kurset aflyst, får du og din skoleleder meddelelse herom. • Afbud - Forhindrer sygdom dig i at deltage, skal du melde afbud. OBS! Ved fravær/afbud refunderes kursusafgiften ikke. • Adresseændring - Hvis du ændrer adresse - såvel privat som skole - bedes du oplyse dette til kursussekretariatet.


INDHOLD På de følgende sider finder du en oversigt over vores korte kurser for Grundskolen. Kurserne er opdelt i emnegrupper fx – skolestart, specialundervisning, dansk osv. Foruden oplysninger om titel, tid og sted mv. er der en kort beskrivelse af det enkelte kursus.

Hvor intet andet er anført, foregår kurset på CFU, Birkelund 1, Aabenraa.

Skolestart, SFO og Børnehaveklasse ...... s. 7 EV17-0546 Gode ideer til natur og matematik i strandkanten EV17-0651 Sprogtest i børnehaveklassen EV17-0566 Værkstedsundervisning i dansk og matematik - med fokus på sproglig viden og bevidsthed EV17-0547 "STOMP OG SKRALDEJAM" - se Praktisk/Musisk EV17-0525 Konkrete materialer i matematik - og i specialundervisningen - se Matematik EV17-0515 Kristendomskundskab - et fag i forandring - se Kristendomskundskab EV17-0558 dingo.gyldendal.dk - begynderlæsning og læsekurser i 1.-3. klasse - se Dansk EV17-0526 Matematik i bevægelse - se Matematik EV17-0520 Specialpædagogiske programmer i undervisningen - se Specialundervisning EV17-0518 Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!...næsten… - se Praktisk/musisk EV17-0657 Hvordan tackler vi negative børn? - værkstedskursus for almindelige lærere - se Pædagogik/psykologi EV17-0548 Inspiration til undervisningen i børnehaveklassen EV17-0650 Bring barnets læringsstil/læsestil i centrum - se Pædadogik/Didaktik/Metodik EV17-0506 Pædagogisk massage: massage, berøring og leg i indskolingen - se Pædagogik-psykologi EV02-10073 Inspirationskursus: Musik som støtte for den tidlige sprogindlæring - se Dansk EV02-10076 Lad velsmag og sundhed mødes praktisk sundhedsundervisning EV02-10077 Grundlæggende ernæringslære

ning - med helt nye læse- og staveprøver til 1.-5. klasse - se Dansk EV17-0564 VAKS til læsning EV17-0563 Skriv på livet løs - se Dansk

Specialundervisning ............................... s. 8 EV17-0528 Specialundervisning i matematik - se Matematik EV17-0535 Specialcenterets rolle i fremtidens rummelige skole - se Pædagogik-psykologi EV17-0525 Konkrete materialer i matematik - og i specialundervisningen - se Matematik EV17-0526 Matematik i bevægelse - se Matematik EV17-0520 Specialpædagogiske programmer i undervisningen EV17-0504 Fra prøveresultat til effektiv undervis-

Flere detaljer om kursusindholdet finder du i vores online-kursuskatalog på vores hjemmeside www.cfu.dk.

Dansk ............................................ s. 9 EV17-0500 Prøverne i dansk EV17-0534 Booktalk - medrivende litteraturformidling - se Skolebiblioteket EV17-0656 Den digitale dansklærer EV17-0513 Filosofi med børn EV17-0651 Sprogtest i børnehaveklassen - se Skolestart, SFO og Børnehaveklasse EV17-0652 Læsetest - hvordan? Og hvad gør vi så? EV17-0566 Værkstedsundervisning i dansk og matematik - med fokus på sproglig viden og bevidsthed - se Skolestart, SFO og Børnehaveklasse EV17-0654 MEDIEPÆDAGOGIK 3 - Journalistik som pædagogisk metode EV17-0563 Skriv på livet løs EV17-0650 Bring barnets læringsstil/læsestil i centrum - se Pædadogik/Didaktik/Metodik EV02-10035 Hvornår bliver det spændende? - en dag med forfatter Cecilie Eken EV17-0570 Fod på de nye genrer ved afgangsprøven EV02-10036 Læring og it i dansk EV17-0555 Sangskrivning og Komposition - se Praktisk/musisk EV17-0501 Lav film på mobilen EV17-0517 SKOLEKOMEDIEN - hvem skal stå for den i år? EV17-0533 Norden i bio 2010 EV17-0558 dingo.gyldendal.dk - begynderlæsning og læsekurser i 1.-3. klasse EV17-0567 Genrearbejde og genreskrivning - Sæt skrivespor! EV17-0520 Specialpædagogiske programmer i undervisningen - se Specialundervisning EV17-0503 Computerspillets fortællinger EV17-0502 Fed fiktion på mellemtrinnet EV17-0509 Børnenes U-landskalender 2010 Børn lærer om verden EV17-0504 Fra prøveresultat til effektiv undervisning - med helt nye læse- og staveprøver til 1.-5. klasse EV17-0518 Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!...næsten… - se Praktisk/Musisk EV17-0653 Sandbjerg Konference 2010 - se Skolebiblioteket Korte kurser ∙ Efterår 2010

3


INDHOLD EV17-0548 Inspiration til undervisningen i børnehavekl. - se Skolestart, SFO og børnehaveklasse EV17-0522 Kulturtur til BogForum 2010 - se Bogmesser EV02-10037 Fra Hannah Montana til X-faktor analyse af medieprodukter EV17-0559 Magt, medier og demokrati - se Samfundsfag EV17-0564 VAKS til læsning - se Specialundervisning EV17-0529 Kreative fremlæggelser: Projektopgaver, selvvalgte opgaver samt i eksamenssituationen EV17-0521 Status over børnelitteraturen 2010 EV02-10073 Inspirationskursus: Musik som støtte for den tidlige sprogindlæring EV17-0825 IWB-beviset - og dansk i overbygningen (Rekvireret kursus) EV17-0826 IWB-beviset - og dansk på begynder og mellemtrin (Rekvireret kursus) Pædagogik/Didaktik/Metodik .............. s. 14 EV17-0568 AKT i praksis EV17-0650 Bring barnets læringsstil/læsestil i centrum EV17-0657 Hvordan tackler vi negative børn? - værkstedskursus for almindelige lærere - se Pædagogik/psykologi EV17-0536 Hvordan bliver vi bedre til at observere Fremmedsprog ......................................s. 15 EV17-0539 Krabat - filmmagi i tyskundervisningen EV17-0561 It Doesn't Have to Rhyme EV17-0543 Nu taler alle tysk EV17-0551 Mindretal - et tema i undervisningen - se Samfundsfag EV17-0542 Gateways to Culture EV17-0560 Temadag for engelsklærere - The English Classroom EV02-10061 Temadag - mundtlig kommunikation EV02-10062 Temadag - projektarbejde og tysk EV17-0821 IWB-beviset - og tysk (Rekvireret kursus) EV17-0823 IWB-beviset - og engelsk (Rekvireret kursus EV17--0658 Den digitale engelsklærer Matematik ........................................... s. 18 EV17-0566 Værkstedsundervisning i dansk og matematik - med fokus på sproglig viden og bevidsthed - se Skolestart, SFO og Børnehaveklasse EV17-0528 Specialundervisning i matematik EV17-0525 Konkrete materialer i matematik - og i specialundervisningen EV17-0526 Matematik i bevægelse EV17-0527 Matematik med variation og struktur EV17-0548 Inspiration til undervisningen i børne-

4 Korte kurser ∙ Efterår 2010

EV17-0524 EV17-0523 EV17-0519 EV17-0549 EV17-0824

haveklassen - se Skolestart, SFO og Børnehaveklasse Undervisning for elever med problemer i matematik Bøvl med brøker Matematiklærernes Dag - Intelligenser og kompetencer Jul i matematikkens verden IWB-beviset - og matematik (Rekvireret kursus)

Naturfag ...........................................s. 21 EV17-0554 Temadag om vandløb EV17-0544 Oplev Regnskovens forunderlige verden - og brug den i undervisningen EV17-0545 Leg, latter og læring EV17-0557 Google Earth i undervisningen EV17-0509 Børnenes U-landskalender 2010 Børn lærer om verden - se Dansk EV17-0553 Showkemi: Spektakulære demonstrationsforsøg til jul og andre festlige lejligheder EV17-0538 Mikroskopi i biologi EV17-0548 Inspiration til undervisningen i børnehaveklassen - se Skolestart, SFO og Børnehaveklasse EV17-0552 Vejr og klima i geografiundervisningen EV17-0562 Natur/teknik er meget mere end kedelige kopiark og kaotiske forsøg EV17-0827 IWB-beviset - og naturfag (Rekvireret kursus) Historie ........................................... s. 23 EV17-0511 Film i historieundervisningen EV17-0530 Fra fortid til nutid - hvordan gøres historie levende? EV17-0551 Mindretal - et tema i undervisningen se Samfundsfag EV17-0510 Vesten og den arabiske verden efter 1945 EV17-0559 Magt, medier og demokrati - se Samfundsfag EV17-0516 Historiebrug og erindring omkring Danmarks besættelse 1940 -1945 Praktisk/musisk .................................... s. 24 EV17-0547 "STOMP OG SKRALDEJAM" EV17-0555 Sangskrivning og Komposition EV17-0517 SKOLEKOMEDIEN - hvem skal stå for den i år? - se Dansk EV17-0518 Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!...næsten... Samfundsfag .........................................s. 25 EV17-0569 Samfundsfag - i øjenhøjde med eleverne og deres hverdag EV17-0551 Mindretal - et tema i undervisningen EV17-0533 Norden i bio 2010 - se Dansk EV17-0559 Magt, medier og demokrati


INDHOLD Kreative fag.......................................... s. 26 EV17-0550 Lærerkursus som introduktion til Grænselandsudstiilingen 2010 EV17-0565 Knuder og knaster - Et inspirations tag-selv-bord med afsæt i GARN og TRÅD EV17-0555 Sangskrivning og Komposition - se Praktisk/musisk EV17-0541 Materiel Design - håndværk og design EV17-0556 Smarte strips EV17-0509 Børnenes U-landskalender 2010 Børn lærer om verden - se Dansk EV17-0540 Jul igen EV17-0956 Weekendkursus i glasformning EV17-0518 Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!...næsten… - se Praktisk/musisk Idræt/Friluftsliv ....................................s. 27 EV17-0547 "STOMP OG SKRALDEJAM" - se Praktisk/musisk EV17-0537 Badminton i skole og SFO EV02-10074 Redskabsgymnastik - motorik, didaktik og faglig udvikling EV02-10075 Den innovative idrætslærer Kristendomskundskab ...........................s. 28 EV17-0513 Filosofi med børn - se Dansk EV17-0514 Kristendomskundskab - et fag som prøvefag EV17-0515 Kristendomskundskab - et fag i forandring EV17-0512 Kan man undervise i røgelse, krucifiks og bedetæppe? Skolebiblioteket ....................................s. 29 EV17-0534 Booktalk - medrivende litteraturformidling EV17-0531 Skolebibliotekets Dag EV17-0501 Lav film på mobilen - se Dansk EV17-0653 Sandbjerg Konference 2010 EV17-0522 Kulturtur til BogForum 2010 - se Bogmesser EV02-10037 Fra Hannah Montana til X-faktor analyse af medieprodukter - se Dansk EV17-0521 Status over børnelitteraturen 2010 - se Dansk IT & Medier ...........................................s. 30 EV17-0805 Videoproduktion med Microsoft Movie Maker EV17-0806 Lær Power Point 2007 - Begynder EV17-0807 Lær Power Point 2007 - Fortsætterkursus EV17-0803 Animation - I Can Animate EV17-0804 IWB-beviset - Grundkursus på SmartBoard EV17-0802 Videoredigering i iMovie EV17-0850 Pædagogisk IT-vejleder uddannelse EV17-0801 Nye medier, undervisning i skyen EV02-10036 Læring og it i dansk - se Dansk

EV15-10002 Pædagogisk IT-kørekort EV17-0533 Norden i bio 2010 - se Dansk EV17-0520 Specialpædagogiske programmer i undervisningen - se Specialundervisning EV17-0542 Gateways to Culture - se Fremmedsprog EV17-0820 IWB beviset Grundkursus (Rekvireret kursus) EV17-0821 IWB-beviset - og tysk (Rekvireret kursus) - se Fremmedsprog EV17-0822 Pædagogisk IT kørekort (Rekvireret kursus) EV17-0823 IWB-beviset - og engelsk (Rekvireret kursus) - se Fremmedsprog EV17-0824 IWB-beviset - og matematik (Rekvireret kursus) - se Matematik EV17-0825 IWB-beviset - og dansk i overbygningen (Rekvireret kursus) - se Dansk EV17-0826 IWB-beviset - og dansk på begynder og mellemtrin (Rekvireret kursus) - se Dansk EV17-0827 IWB-beviset - og naturfag (Rekvireret kursus) - se Naturfag Pædagogik-psykologi ............................ s. 32 EV17-0506 Pædagogisk massage: massage, berøring og leg i indskolingen EV17-0568 AKT i praksis - se Pædagogik/Didaktik/Metodik EV17-0535 Specialcenterets rolle i fremtidens rummelige skole EV17-0655 Klasseledelse med trivsel EV17-0901 Undgå samarbejdsproblemer i teams EV17-0902 Coaching i hverdagen - kunsten at stille spørgsmål, der rykker EV17-0905 Personlig Power EV17-0903 Den systemiske samtale EV17-0904 Den svære samtale og den gode kommunikation EV17-0532 Når forældre modarbejder skolen EV17-0657 Hvordan tackler vi negative børn? - værkstedskursus for almindelige lærere Lederkurser ...........................................s. 34 EV17-0901 Undgå samarbejdsproblemer i teams - se Pædagogik-psykologi EV17-0902 Coaching i hverdagen -kunsten at stille spørgsmål der rykker - se Pædagogik-psykologi EV17-0905 Personlig Power - se Pædagogik-psykologi EV17-0903 Den systemiske samtale - se Pædagogik-psykologi EV17-0904 Den svære samtale og den gode kommunikation - se Pædagogik-psykolog

Korte kurser ∙ Efterår 2010

5


INDHOLD Bogmesser/Konferencer/Temadage .....s. 34 EV17-0653 Sandbjerg Konference 2010 - se Skolebiblioteket EV17-0522 Kulturtur til BogForum 2010

Ungdomsuddannelsesområdet .............. s. 35 EV17-0522 Kulturtur til BogForum 2010 EV17-0550 Lærerkursus som introduktion til Grænselandsudstiilingen 2010 EV17-0652 Læsetest - hvordan? Og hvad gør vi så? EV17-0654 MEDIEPÆDAGOGIK 3 - Journalistik som pædagogisk metode EV17-0804 IWB-beviset - Grundkursus på SmartBoard EV17-0901 Undgå samarbejdsproblemer i teams EV17-0902 Coaching i hverdagen - kunsten at stille spørgsmål der rykker EV17-0905 Personlig Power EV17-0903 Den systemiske samtale EV17-0904 Den svære samtale og den gode kommunikation

Tilmelding skal være os i hænde senest d. 10. maj 2010 • Tilmelding til vore kurser er bindende. • Overtegning - Lodtrækning blandt de rettidige tilmeldinger. • Optagelse - Via din skoleleder får du besked om optagelse på kurset, og ca. 14 dage før kurset modtager du en deltagerliste. • Venteliste - Er du ikke optaget på kurset, får du og din skoleleder meddelelse om optagelse på venteliste.

• Aflysning - Bliver kurset aflyst, får du og din skoleleder meddelelse herom. • Afbud - Forhindrer sygdom dig i at deltage, skal du melde afbud. OBS! Ved fravær/afbud refunderes kursusafgiften ikke. • Adresseændring - Hvis du ændrer adresse - såvel privat som skole - bedes du oplyse dette til kursussekretariatet.

Praktiske oplysninger Hovednr. 7266 2000 (fælles med UC Syd) og de direkte nr. kan ses på: www.cfu.dk under CFU - Om CFU - Personale CFU's åbningstider er følgende: Mandag-torsdag: kl. 08.00-16.00 - Fredag: kl. 08.00-14.00

6 Korte kurser ∙ Efterår 2010


SKOLESTART, SFO & BØRNEHAVEKLASSE Gode ideer til natur og matematik i strandkanten Sjove og lærerige aktiviteter i strandkanten. Fokus på begreber som vægt, størrelse, former, mængder men også fuglenæb, spor i sandet, strandbingo, slå stenen og muslingevæddeløb er på programmet. Mange af aktiviteterne er eksemplarisk og vil sagtens kunne laves andre steder end på stranden. Sted: Lakolk Strand, Rømø Målgruppe: Børnehaveklasseledere og indskolinglærere Instruktør: Cand.pæd. Bio, pædagogisk konsulent Bettina Brandt, CFU. Kursus nr.: EV17-0546 Dato: Onsdag 25. august 2010 kl. 9:30-14:30. Kursuspris: Kr. 825. Sprogtest i børnehaveklassen Lær at tage sprogtest i børnehaveklassen og uddrage de pædagogiske konsekvenser af resultater af prøverne. Vi gennemgår sprogtests og ser på sprogstimuleringsmaterialer og -metoder. Målgruppe: Børnehaveklasseledere- og lærere, læsevejledere, testlærere og koordinerende læsere, pædagogiske psykologer og dansklærere som arbejder i børnehaveklasserne. Instruktør: Læsekonsulent Karin Erbo Jensen, Roskilde. Kursus nr.: EV17-0651 Dato: Mandag 6. september 2010 kl. 9:00-15:00. Tirsdag 7. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 2275. Værkstedsundervisning i dansk og matematik - med fokus på sproglig viden og bevidsthed På kurset gives oplæg om: - Tværfaglighed generelt - Organisering af værkstedundervisning - Konkrete eksempler på værkstedsaktiviteter, der styrker den sproglige udvikling og bevidsthed hos eleverne i begynderundervisningen. Målgruppe: Indskolingslærere, der underviser i dansk og matematik. Instruktør: Cand. pæd. dansk, danskkonsulent Dorthe Eriksen, CFU. Kursus nr.: EV17-0566 Dato: Mandag 13. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 975. Inspiration til undervisningen i børnehaveklassen En inspirationsdag til arbejdet i børnehaveklasse. Dagen er opdelt i tre moduler, hvor henholdsvis dansk, matematik og naturfaglige fænomener vil være i spil.

I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Instruktør: Cand.pæd., pædagogisk konsulent Bettina Brandt CFU (natur og teknik), Pædagogisk konsulent og lærer Connie Nielsen CFU (matematik) og Cand. pæd. dansk, danskkonsulent Dorthe Eriksen CFU (dansk) Målgruppe: Børnehaveklasselærere Kursus nr.: EV17-0548 Dato: Mandag 8. november 2010 kl. 9:00-15:30. Kursuspris: Kr. 1125. Lad velsmag og sundhed mødes - praktisk sundhedsundervisning Udbydes af UC Syd, Haderslev Formål: At give inspiration til at inddrage fremstillingen af små sunde retter i børnehave/SFO/indskoling i det pædagogiske arbejde og her i gennem hjælpe med til at børnene får et positivt forhold til sund mad. Indhold: Kursets opbygning er tredelt - Et teoretisk oplæg om sund mad til hverdagen - Praktisk arbejde i køkkenet, hvor vi afprøver nogle af ideerne - Fremstilling af en enkel opskriftsamling til målgruppen Deltagerforudsætninger: Kendskab til arbejdet med børn 3-8 år. Målgruppe: Personale i børnehaver, SFO og indskolingen. Sted: Haderslev Instruktør: Eva Dollerup Mortensen og Pia Øxenberg Hansen, UC Syd. Kursus nr.: EV02-10076 Dato: Mandag 29. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 760. Grundlæggende ernæringslære Kurset udbydes af UC Syd, Haderslev Formål At give indblik i grundlæggende ernæringslære, så kursisterne bliver i stand til at kunne bruge teorien i deres arbejde med børn og måltider. Indhold - Officielle næringsanbefalinger for børn og unge - Fedt, kulhydrater og proteiner og deres betydning for kroppen - Råvarekendskab - Læsning af varedeklarationer Deltagerforudsætninger Kendskab til arbejdet med børn 3-8 år. Arbejdsform Oplæg og dialog. Målgruppe: Lærere og pædagoger i børnehaver, indskoling og SFO. Sted: Haderslev Instruktør: Eva Dollerup Mortensen og Pia ØxenKorte kurser ∙ Efterår 2010

7


SKOLESTART, SFO & BØRNEHAVEKLASSE berg Hansen, UC Syd. Kursus nr.: EV02-10077 Dato: Mandag 15. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 760.

· Kristendomskundskab - et fag i forandring - se Kristendomskundskab s. 28

· Inspirationskursus: Musik som støtte for den tidlige sprogindlæring - se Dansk s. 9

· dingo.gyldendal.dk - begynderlæsning og læsekurser i 1.-3. klasse - se Dansk s. 9

· Pædagogisk massage: massage, berøring og leg i indskolingen - se Pædagogik-psykologi s. 32

· Matematik i bevægelse - se Matematik s. 18

· "STOMP OG SKRALDEJAM" - se Praktisk/musisk s. 24 · Bring barnets læringsstil/læsestil i centrum - se Pædagogik/Didaktik/Metodik s. 14 · Konkrete materialer i matematik -

og i specialundervisningen - se Matematik s. 18

· Specialpædagogiske programmer i undervisningen - se Specialundervisningen s. 8 · Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!... næsten... - se Praktisk/musisk s. 24 · Hvordan tackler vi negative børn? - værkstedskursus for almindelige lærere - se Pædagogik-psykologi s. 32

SPECIALUNDERVISNING Specialpædagogiske programmer i undervisningen Indføring i brug af Mikro Værkstedets specialpædagogiske programmer i undervisningen, herunder brug af symboler i læseindlæring og som støtte til strukturering og forståelse. Der vil blive givet eksempler på anvendelse af programmerne, og der vil blive lejlighed til at arbejde med dem i praksis. I samarbejde med Mikro Værkstedet. Målgruppe: Lærere i indskoling og specialundervisning, pædagogisk personale på dagog døgntilbud for børn og unge med særlige behov Instruktør: Specialpædagogisk konsulent Gerda Nielsen, Mikro Værkstedet A/S. Kursus nr.: EV17-0520 Dato: Tirsdag 26. oktober 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 295.

Målgruppe: Specialundervisningslærere og andre interesserede Instruktør: Ina Borstrøm, Køge. Kursus nr.: EV17-0564 Dato: Tirsdag 23. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursupris: Kr. 1225.

VAKS til læsning Elever med massive læse- og stavevanskeligheder har brug for systematisk undervisning. Veldokumenterede undervisningsprogrammer for ordblinde elever har inspireret til udviklingen af et nyt dansk læsetræningssystem (VAKS).

· Konkrete materialer i matematik - og i specialundervisningen - se Matematik s. 18

8 Korte kurser ∙ Efterår 2010

· Fra prøveresultat til effektiv undervisning med helt nye læse- og staveprøver til 1.-5. klasse - se Dansk s. 9 · Specialundervisning i matematik - se Matematik s. 18 · Specialcenterets rolle i fremtidens rummelige skole - se Pædagogik-psykologi s. 32 · Skriv på livet løs - se Dansk s. 9

· Matematik i bevægelse - se Matematik s. 18


DANSK

Den digitale dansklærer Mål: At understøtte og udvikle dansklærerens faglige og didaktiske kompetencer indenfor IT - og danskundervisningen med henblik på Fælles Mål 2009 hvor områder som progression i læsning, ord- og begrebsforråd i centrum, genrebevidsthed og -beherskelse og It- og medieområdet er styrket. Fokus vil ligge på brugen af, læring om og læring med it i forhold til danskfagets kerneområder. Med udgangspunkt i de fire grundlæggende temaer informationssøgning og -formidling, produktion og formidling, analyse samt kommunikation, videndeling og samarbejde arbejdes der med opbygning af et eksemplarisk danskfagligt undervisningsforløb, som direkte vil kunne overføres til den daglige undervisning i klassen. Indhold: Der arbejdes med temaet portræt og litteraturundervisning. Gennem oplæg, øvelser og udarbejdelse af et færdigt personligt produkt vil kursisterne blive præsenteret for, hvordan informationssøgning og -formidling, produktion og formidling, analyse samt kommunikation, videndeling og samarbejde kan indgå i arbejdet med temaet portræt. Kursisterne skal selv fremstille et portræt, hvor de får mulighed for at arbejde med mange forskellige udtryksformer indenfor tekst, levende billeder, ikoner, stilbilleder m.m. Oplæg om forskellige mediebårne udtryksformer og deres karakteristika, og om hvordan danskfagets litteratur-, sprog- og mediedimension kan tænkes sammen i en undervisning, der inddrager de tre dimensioner, så danskfaget fortsat bevarer sin sammenhængskraft ud fra grundtesen om at danskfagets særlige område er tekster og de forskellige måder tekster kan produceres og konsumeres på. Der introduceres en række it-værktøjer dels i forbindelse med produktion af lyd og billeder dels inden for Web 2.0. Tirsdag d. 31.08.2010: Intro: Kursusindhold - organisering - forløb. Oplæg: Danskfagets nye udfordringer. Informationssøgning og -formidling Genren portræt Onsdag den 01.09.2010: Produktion og formidling Intro til: Selvportræt - synops - storyboard valg af medie - værktøjer - formidling - samarbejde. Fremstilling af selvportræt.

Tirsdag d. 28.09.2010: Produktion og formidling fortsat Fremstilling af selvportrættet Tirsdag den 12.10.2010: Analyse samt kommunikation omkring de enkelte portrætter. Perspektivering. Hvordan kan erfaringerne med portrættet tænkes ind i litteraturundervisningen? Onsdag den 13.10.2010: Videndeling og samarbejde. Hvordan navigerer dansklæreren i den digitale verden? Kursusform: Kurset er praksisorienteret og vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser i forbindelse med tilstedeværelseskurser på CFU, online dialog samt mulighed for afprøvning på skolen undervejs i forløbet. Kursist forudsætninger: Kurset bygger ovenpå kompetencer som er opnået gennem basiskurser som det pædagogiske it-kørekort, Skole-IT eller tilsvarende. Instruktør: Jan Brauer, skolekonsulent, IKTkoordinator, CFU Kenneth Algreen Reimer, IT-konsulent, CFU Christiaan Roos, mediekonsulent, CFU Dorthe Eriksen, cand.pæd. dansk, danskkonsulent, CFU. Målgruppe: Dansklærere på mellemtrin og overbygning og andre interesserede. Kursus nr.: EV17-0656 Dato: Tirsdag 31. august 2010 kl. 9:00 til 15:00. Onsdag 1. september 2010 kl. 9:00 til 15:00. Tirsdag 28. september 2010 kl. 9:00 til 15:00. Tirsdag 12. oktober 2010 kl. 9:00 til 15:00. Onsdag 13. oktober 2010 kl. 9:00 til 15:00. Kursuspris: Kr. 4175.

Korte kurser ∙ Efterår 2010

9


DANSK Prøverne i dansk Der vil blive givet konkrete eksempler på, hvordan synopser kan se ud, hvilke tekster, der kan anvendes og hvordan prøven konkret gennemføres. Prøven i læsning kræver en særlig undervisning i læseforståelse og det er ikke nok at øve sig på de allerede eksisterende læseprøver. Der skal konkret undervisning til i læseforståelse. Målgruppe: Dansklærere i overbygningen. Instruktør: Adjunkt, cand.pæd. Sofia Esmann Busch, Maribo. Kursus nr.: EV17-0500 Dato: Onsdag 25. august 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 995. Filosofi med børn Hvad vil det sige at filosofere med børn, og hvorledes kan det gribes an, så der bliver tale om filosofi og ikke blot almindelige samtaler? På kurset gives konkrete eksempler på filosofiske samtaler med børn, og der bliver mulighed for selv at arbejde med forberedelse af filosofiske spørgsmål. Der udleveres kursusmateriale, som kan anvendes direkte i forberedelsen af egen undervisning. Målgruppe: Lærere i dansk og kristendomskundskab Instruktør: Cand. mag og stud. Ph.D Henrik Vestergaard Jørgensen, Haderslev. Kursus nr.: EV17-0513 Dato: Torsdag 2. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 325. Læsetest - hvordan? Og hvad gør vi så? Lær at tage læseprøver på hele klasser Deltagerne lærer at tage prøver, at rette prøver og især at tilrettelægge undervisning ud fra prøveresultaterne. Der arbejdes med både beskyttede prøver og interne evalueringsredskaber Målgruppe: Dansklærere/testlærere på 6.-10. klassetrin og ungdomsuddannelserne. Instruktør: Læsekonsulent Karin Erbo Jensen, Roskilde. Kursus nr.: EV17-0652 Dato: Onsdag 8. september 2010 kl. 9:00-15:00. Torsdag 9. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 2275. MEDIEPÆDAGOGIK 3 - Journalistik som pædagogisk metode Den journalistiske arbejdsmetode er en afklarende vej til viden, indsigt og synspunkter. Deltagerne vil få redskaber til projektarbejdet i skolen, viden om journalistiske metoder og genrer og træning i journalistisk skrivning. Målgruppe: Dansklærere og andre interesserede lærere i grundskolen/overbygningen

10 Korte kurser ∙ Efterår 2010

samt i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Instruktør: Lærebogsforfatter, konsulent Henrik Poulsen, København. Kursus nr.: EV17-0654 Dato: Mandag 13. september 2010 kl. 9:00-15:00. Tirsdag 14. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 2175. Skriv på livet løs Grundig viden om skriveudvikling og skriveproces, gennemtænkte skriveopgaver og hensigtsmæssige tilbagemeldingsstrategier er gode lærerforudsætninger for, at skriveundervisningen lykkes. På kurset søges denne grundviden tilvejebragt og anvendt i relation til elevproducerede tekster. Målgruppe: Lærere i begynderundervisningen og lærere til elever med læse-/skrivevanskeligheder Instruktør: Forfatter, læsekonsulent Lis Pøhler, Brøndby. Kursus nr.: EV17-0563 Dato: Mandag 20. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1325. Lav film på mobilen Dette kursus giver dig både teoretisk og især praktisk indsigt i, hvordan man laver film på mobilen. Kursisterne bliver klædt på til at kunne filme på mobilen, redigere på computeren og lancere film på nettet. Målgruppe: Lærere i 7.-10. kl. og skolebibliotekarer med interesse for at lave film. Instruktør: Projektleder på Lommefilm Martin Spenner, Åbyhøj. Kursus nr.: EV17-0501 Dato: Onsdag 6. oktober 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1095. SKOLEKOMEDIEN - hvem skal stå for den i år? Kom til lynkursus i at lave en skolekomedie, som er værd at se på, men som først og fremmest er skæg at lave. I løbet af 6 intense lektioner får du skitseret en plan til et forløb med et par klasser, som du kan gå hjem og bruge. Du får idéer til struktur, indhold, instruktion og scenografi. Vi kommer hele vejen rundt om kostumer, sminke, lys, lyd m.m. Målgruppe: Lærere i mellemgruppe og pædagoger i SFO samt andre interesserede Instruktør: Skuespiller, fortæller og teaterkonsulent Pia Plesner, Odense. Kursus nr.: EV17-0517 Dato: Onsdag 6. oktober 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1025.


DANSK

Temadage for dansklærere i samarbejde med UC Syd, Haderslev I løbet af skoleåret 2010-2011 afholdes 4 temadage for dansklærere. Temaerne vil tage udgangspunkt i aktuelle problemstillinger, der har tilknytning til faget dansk (4. temadag afholdes i februar 2011) TEMADAG 1: Hvornår bliver det spændende?- en dag med forfatter Cecilie Eken Alle elever i skolen skal opmuntres til at læse og skrive meget, og skrive- og læseudvikling supplerer hinanden gennem hele skoleforløbet. Det er vigtigt, at elevers lyst til at læse og skrive fastholdes gennem hele skoleforløbet. Kursusdagen vil byde på såvel læsning af uddrag fra Cecile Ekens forfatterskab samt læse-/skriveaktiviteter rettet mod mellemtrin og overbygning. Målgruppe: Mellemtrin og overbygning Instruktør: Forfatter Cecilie Eken, Holte. Kursus nr.: EV02-10035 Dato: Onsdag 22. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1050. TEMADAG 2: Læring og it i dansk Danskfaget står over for spændende udfordringer og muligheder i disse år. Med udgangspunkt i eksempler på undervisningsforløb og danskfaglige problemstillinger, vil kurset arbejde med spørgsmål om hvilke kompetencer, der er nødvendige i informations- og kommunikationssamfundet, og hvordan it kan understøtte udvikling af faglighed og skabe motiverede og engagerede elever.

Fod på de nye genrer ved afgangsprøven På kurset kommer vi rundt om de genrer, der i stigende grad benyttes ved afgangsprøverne i dansk, og som i høj grad præger den hverdag, de unge er en del af - eksempelvis musikvideo, pressefoto, reportage, feature, essay, radiomontage, klummen m.m. Målgruppe: Dansklærere i 7.-10. klasse Instruktør: Folkeskolelærer og journalist Charlotte Rytter, København. Folkeskolelærer Mette Teglers Kursus nr.: EV17-0570 Dato: Mandag 27. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1375.

Målgruppe: Dansklærere i grundskolen 0.-10. kl., skolebibliotekarer og andre interesserede Instruktør: Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard, Odense. Kursus nr.: EV02-10036 Dato: Tirsdag 5. oktober 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1250. TEMADAG 3: Fra Hannah Montana til X-faktor - analyse af medieprodukter I en virkelighed, hvor børn og unge storforbruger medier, er det helt nødvendigt at give dem værktøjet til at være kompetente og kritiske medieforbrugere. Med udgangspunkt i slutmål for faget dansk leverer kurset værktøjer og praktiske øvelser, der styrker en bevidst tilgang til medieproduktioner. I samarbejde med DFI. Målgruppe: Dansklærere og skolebibliotekarer. Instruktør: Journalist og underviser Liselotte Michelsen, Hellerup. Kursus nr.: EV02-10037 Dato: Mandag 15. november 2010 kl. 9:00-15:30. Kursuspris: Kr. 850.

dingo.gyldendal.dk - begynderlæsning og læsekurser i 1.-3. klasse Kurset vil præsentere det nye store Dingosite som bl.a. indeholder et fuldt brugbart læsekursus fra 1.-3. klasse til den travle lærer. Kurset vil også fortælle om den nye serie til begynderlæseren Lydret Dingo. På kurset får hver kursist en bog med hjem. Målgruppe: Dansklærere 1.-3. klasse Instruktør: Helle Dyhr Fauerholdt, Espergærde. Kursus nr.: EV17-0558 Dato: Torsdag 7. oktober 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 110.

Korte kurser ∙ Efterår 2010

11


DANSK Norden i bio 2010 Tema for Norden i bio 2010 er klimaet. Der er udarbejdet online-baseret undervisningsmateriale med kortfilm. Som dansk-, medie- eller samfundsfagslærer kan du vælge at fokusere på nordiske sprog, klima el. film. Materialet indeholder også facts om de andre nordiske lande til direkte brug i undervisningen. I samarbejde med Nordisk Informationskontor. Målgruppe: 15-19 årige Instruktør: Seminarielektor, cand.pæd. Anette Krenzen, Aabenraa. Kursus nr.: EV17-0533 Dato: Torsdag 7. oktober 2010 kl. 15:00-18:00. Kursuspris: Kr. 410. Genrearbejde og genreskrivning Sæt skrivespor! Kurset præsenterer måder, hvorpå sproglige og grammatiske opgaver kan inddrages, når klassen ønsker at fokusere på genre, sprog og grammatik. Hensigten er at gøre eleverne i de ældste klassetrin til genrebevidste tekstlæsere og produktive tekstforfattere med et hensigtsmæssigt og levende sprog. Målgruppe: Dansklærere i overbygningen Instruktør: Lærer og medlem af opgavekommissionen for skriftlig fremstilling Jørgen Larsen, Haderslev. Kursus nr.: EV17-0567 Dato: Onsdag 13. oktober 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 495. Computerspillets fortællinger Ifølge Fælles Mål skal eleverne kunne 'forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryksformer i forskelligartede medier. Hvad vil det sige, og hvordan gør vi? Med udgangspunkt i bogen Computerspillets fortællinger gives der inspiration til, hvordan spil og analyse heraf kan indgå i dansk. Hver deltager får et gratis eks. af bogen.

Målgruppe: Dansklærere på mellemtrin og i overbygningen. Instruktør: Lærebogsforfatter Trine May, Valby. Forfatter, lektor, ph.d. Bo Kampmann Walther, Odense Kursus nr.: EV17-0503 Dato: Onsdag 27. oktober 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Kr. 1195. Fed fiktion på mellemtrinnet En dag med masser af gode eksempler på de nyeste børnebøger til mellemtrinnet - og praktiske ideer til, hvordan der kan arbejdes med dem. Vi kommer ind på læseforståelse, fiktionskompetence - og ikke mindst Fælles Mål. Målgruppe: Dansklærere på mellemtrinnet. Instruktør: Lærebogsforfatter Trine May, Valby. Kursus nr.: EV17-0502 Dato: Torsdag 28. oktober 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1195. Børnenes U-landskalender 2010 Børn lærer om verden Hvert år udgiver Danida et meget benyttet og anmelderrost undervisningsmateriale i tilknytning til Børnenes U-landskalender. Det tværfaglige materiale, tilrettelagt for 1.-4. klasse, fortæller om børns liv i andre lande. Via en spændende historie får eleverne en første oplevelse af verden - og af forskelle og ligheder i børns opvækstbetingelser rundt om på kloden. I 2010 handler årets u-landskalendermateriale om børn og bæredygtig udvikling i Papua, Indonesien. Med overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender vil Verdensnaturfonden sammen med lokale samarbejdspartnere indføre miljøundervisning i udvalgte landsbyer, således at børnene tidligt lærer, hvordan man bedst kan bevare områdets unikke natur. I samarbejde med Danida. Målgruppe: Interesserede lærere i 1.-4. klasse Instruktør: Forfatter Glenn Ringtved. Pædagogisk konsulent, forfatter Mikala Klubien, København. Kursus nr.: EV17-0509 Dato: Torsdag 28. oktober 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 200. Fra prøveresultat til effektiv undervisning med helt nye læse- og staveprøver til 1.-5. kl. Lene Møller præsenterer de nye læse- og staveprøver, Skriftsproglig udvikling, og selve prøvetagningen i klassen. Med udgangspunkt i prøveresultater og i nye trinmål for læsning og stavning i Fælles mål 2009 præsenteres konkrete forslag til, hvordan læse- og staveundervisningen her og nu kan sætte ind med direkte undervisning i læsestrategier til ord-, sætnings- og tekstlæsning på forskel-

12 Korte kurser ∙ Efterår 2010


DANSK lige niveauer og forslag til, hvordan eleverne kan udvikle disse færdigheder i 1.-6. klasse. Cand.pæd. Lene Møller og lektor Holger Juul er forfattere til de helt nye læse- og staveprøver, Skriftsproglig udvikling, fra Dansk psykologisk Forlag. Målgruppe: Dansklærere i 1.-6. klassetrin, læsekonsulenter, læsevejledere og lærere i specialundervisningen. Instruktør: Seminarielektor, cand.pæd. Lene Møller, Holte. Kursus nr.: EV17-0504 Dato: Mandag 1. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1495. Kreative fremlæggelser: Projektopgaver, selvvalgte opgaver samt i eksamenssituationen Hvordan kan vi bruge virkemidler fra teatret og storytelling til at styrke elevernes selvtillid, når de fremlægger deres projekter foran klassen, og når de går til eksamen? Det spørgsmål er udgangspunktet for en workshop, hvor du i løbet af en dag lærer nogle praktiske øvelser, der inspirerer eleverne til også at bruge deres kreative og musiske ressourcer, når de fremlægger projektopgaver og selvvalgte emner. Målgruppe: Interesserede lærere på alle klassetrin Instruktør: Konsulent i Viden-formidling Michael Lykke, København. Kursus nr.: EV17-0529 Dato: Onsdag 1. december 2010 kl. 10:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1350. Status over børnelitteraturen 2010 Kurset vil indeholde en gennemgang af udvalgte billedbøger, børne- og ungdomsromaner, der er udkommet i 2010. Gennemgangen vil støtte sig til en genreopdelt litteraturliste (med korte noter), der også indeholder relevant inspirationsmateriale til dansklæreren/ skolebibliotekaren. Der vil blive givet forslag til at arbejde med billedbogen og børne- og ungdomslitteraturen i undervisningen, og foredraget vil blive krydret med oplæsningseksempler fra "årets høst". Målgruppe: Dansklærere, skolebibliotekarer og andre interesserede Instruktør: Redaktør Bent Rasmussen, Vejle. Kursus nr.: EV17-0521 Dato: Onsdag 12. januar 2011 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 525. Inspirationskursus: Musik som støtte for den tidlige sprogindlæring Kurset udbydes af UC Syd, Haderslev. Formål Kurset vil tilstræbe at kursisterne får en forståelse

for sammenhængen mellem sprog og musik og får inspiration og praktiske værktøjer til at kunne arbejde med børn inden for dette område, således at musik og musikalske aktiviteter kan indgå som en naturlig del af det tidlige sprogarbejde med børn og det handler ikke om skønsang! Indhold En væsentlig del af barnets sproglige indlæring sker gennem sang, sanglege, bevægelsesaktiviteter, rim og remser. Gennem praktiske aktiviteter får kursisterne et repertoire at arbejde med samt idéer til selv at gå videre. Desuden vil der blive præsenteret et kort oplæg til en mere teoretisk forståelse af sammenhænge mellem sprog og musik. Arbejdsform Læreroplæg samt praktisk arbejde/leg. Målgruppe: Børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen. Sted: Haderslev Instruktør: Lektor Annette E. Jørgensen. Kursus nr.: EV02-10073 Dato: Mandag 15. november 2010 kl. 15:00-18:00. Kursuspris: Kr. 380. · Kulturtur til BogForum 2010 - se Bogmesser s. 34 · Booktalk - medrivende litteraturformidling - se Skolebiblioteket s. 29 · Bring barnets læringsstil/læsestil i centrum - se Pædagogik/Didaktik/Metodik s. 14 · Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!... næsten... - se Praktisk/musisk s. 24 · Inspiration til undervisningen i bh.klassen - se Skolestart, SFO og børnehaveklasse s. 7 · Magt, medier og demokrati - se Samfundsfag s. 25 · Sandbjerg Konference 2010 - se Skolebiblioteket s. 29 · Sangskrivning og Komposition - se Praktisk/musisk s. 24 · Specialpædagogiske programmer i undervisningen - se Specialundervisning s. 8 · Sprogtest i børnehaveklassen - se Skolestart, SFO og børnehaveklasse s. 7 · VAKS til læsning - se Specialundervisning s. 8 · Værkstedsundervisning i dansk og matematik - med fokus på sproglig viden og bevidsthed - se Skolestart, SFO og bh.klasse s. 7 Korte kurser ∙ Efterår 2010

13


DANSK - REKVIREREDE IWB-KURSER Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus. IWB-beviset - og dansk i overbygningen Formål: At sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i faget dansk På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i overbygningen. Det kan fx være opbygning af undervisningsforløb, indlæring af grammatisk stof, lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver og udarbejder forslag til undervisningsforløb. Kurset tilbydes til følgende interaktive tavler: SMARTboard og ActivBoard Kursus nr.: EV17-0825 Dato: Efter aftale.

IWB-beviset - og dansk på begynder- og mellemtrin Formål: At sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i faget dansk. På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen for elever på begynder- og mellemtrinnet. Det kan fx være indlæring af bogstavernes navne og former, sætte stort og lille bogstav sammen, finde vokaler, sætte navn eller begyndelsesbogstav på billeder, arbejde med eventyr og historier, lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver og udarbejder forslag til undervisningsforløb. Kurset tilbydes til følgende interaktive tavler: SMARTboard og ActivBoard Kursus nr.: EV17-0826 Dato: Efter aftale.

PÆDAGOGIK/DIDAKTIK/METODIK AKT i praksis AKT i praksis er et kort intensivt forløb, som vil give deltagerne redskaber, som kan anvendes direkte i den enkeltes institution. Målgruppe: Alle, der beskæftiger sig med AKT Instruktør: AKT-vejleder og konsulent Helle Juhl Petersen, Nydamskolen. Pædagogisk afdelingsleder, konsulent Rasmus Andreasen Kursus nr.: EV17-0568 Dato: Torsdag 9. september 2010 kl. 9:00-14:00. Kursuspris: Kr. 695. Bring barnets læringsstil/læsestil i centrum Få idéer til at skabe et læse- og stavemiljø som øger elevernes motivation og indlæring gennem en bevidst, aktiv og sjov læreproces. Omdrejningspunktet er hvordan barnets LÆRINGSSTIL og LÆSESTIL bringes i centrum. Kurset tager sit udspring i at børn lærer forskelligt og giver bl.a. konkrete bud på, hvordan vi kan anvende teorien om læringsstile som pædagogisk værktøj. Målgruppe: Indskolingslærere. Instruktør: Lærebogsforfatter og certificeret læringsstilsinstruktør Helle Fisker, Vejle. Kursus nr.: EV17-0650 Dato: Tirsdag 21. september 2010 kl. 13:00-16:00.

14 Korte kurser ∙ Efterår 2010

Onsdag 29. september 2010 kl. 13:00-16:00. Onsdag 27. oktober 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 1575. Hvordan bliver vi bedre til at observere Tolker vi, eller observer vi eleverne? Hvad er grunden til, at det er så farligt at tolke, og hvilken pris betaler barnet? Kender du det, at forældre eller lærer fortæller dig noget om et barn, og du har en hel anden oplevelse af det. Men om vi vil det eller ej, så påvirker historien vores syn på barnet og vores adfærd. Derfor er det vigtigt at blive meget bedre til at observere, så barnet ikke bliver offer for de voksnes projektioner. Målgruppe: Alle Instruktør: NLP-konsulent Anna Grete Møberg, Risskov. Kursus nr.: EV17-0536 Dato: Fredag 5. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1375. Hvordan tackler vi negative børn? - værkstedskursus for almindelige lærere - se Pædagogik-psykologi s. 32


FREMMEDSPROG Krabat - filmmagi i tyskundervisningen Kurset tager udgangspunkt i filmen Krabat. På kurset gives inspiration til, hvorledes der kan arbejdes med spillefilm i den daglige tyskundervisning og til den mundtlige prøve i tysk. Deltagerne får indblik i en række strukturer, der også kan overføres til andre undervisningssituationer og får via konkrete eksempler ideer til en kvalificeret, alsidig og differentieret undervisning. I samarbejde med Alinea. Målgruppe: Tysklærere Instruktør: Mathilde Nygaard, Rønde. Kursus nr.: EV17-0539 Dato: Onsdag 25. august 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 725. It Doesn't Have to Rhyme The course will outline the ideas behind the imaginative new book designed to stimulate page by page both the appreciation of poetry and the steps to writing it. We shall look at Rhyme and Rhythm, Images and Mood, Shapes and Sizes, and Pictures and Poetry. And then of course there's Rap and Poetry Slam! I samarbejde med Alinea. Målgruppe: Engelsklærere i overbygningen Instruktør: Lektor Edward Broadbridge, Randers. Kursus nr.: EV17-0561 Dato: Mandag 20. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 725. Nu taler alle tysk Instruktøren vil vise, hvordan de kendte strukturer fra Cooperative Learning på en sjov og engagerende måde kan bruges i tyskundervisningen til både opbygning og automatisering af ordforråd samt træning i fri sprogproduktion. Kurset er opbygget som en workshop og deltagerne vil få mulighed for at afprøve strukturerne i praksis. I samarbejde med Alinea. Målgruppe: Tysklærere i grundskolen og lignende skoleformer Instruktør: Lærebogsforfatter Jacob Ragnvid Chammon, København. Kursus nr.: EV17-0543 Dato: Onsdag 29. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 725. Mindretal - et tema i undervisningen - se samfundsfag s.

Gateways to Culture I Fælles Mål 2009 er der kommet endnu mere fokus på det engelske sprogs rolle som internationalt kommunikationsmiddel og det at udvikle interkulturel kompetence. På kurset vil der bl.a. blive arbejdet med: - Ideer til temaer, der integrerer sprog og kultur - Ideer til hvordan man kan arbejde med interkulturel kommunikation i det webbaserede læringsrum - Ideer til arbejdet med internationale projekter Målgruppe: Engelsklærere på mellemtrinet Instruktør: Skolekonsulent, IKT-koordinator Jan Brauer, CFU Pædagogisk konsulent Benthe Fogh Jensen, CFU. Kursus nr.: EV17-0542 Dato: Mandag 1. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1025. Temadag for engelsklærere - The English Classroom Temadag om hvordan man fysisk og organisatorisk kan indrette et godt læringssted for undervisningen i engelsk. På Agerskov Skole i Tønder Kommune har man indrettet et klasseværelse til engelskundervisningen. På kurset vil der blive arbejdet med ideer til både organisering af undervisning og konkrete ideer til, hvordan man kan indrette og arbejde i et English Classroom Målgruppe: Engelsklærere fra 3.-9. klasse Instruktør: Lærer Annika Hundebøl, Vojens. Pædagogisk konsulent Benthe Fogh Jensen, CFU. Kursus nr.: EV17-0560 Dato: Torsdag 25. november 2010 kl. 12:00-16:00. Kursuspris: Kr. 325. Temadag - projektarbejde og tysk Kurset udbydes af UC Syd, Haderslev. Indhold: Projektarbejdsformen er motiverende for eleverne, fordi den fremmer elevautonomi og sætter elevernes arbejde med de fem færdigheder og deres egen læring i centrum. Denne eftermiddag vil vi komme ind på - En karakteristik af undervisningsprojekter - Undervisning i projektarbejdets mange faser - Hvad der er vigtigt at tage hensyn til, når det er elevernes 2. fremmedsprog, der arbejdes på - Evaluering af projektforløb Bemærk! Temadagen vil blive gennemført på tysk. Målgruppe: Tysklærere Sted: Haderslev Instruktør: Seminarielektor Karen Aarøe. Kursus nr.: EV02-10062 Dato: Onsdag 3. november 2010 kl. 13:00-17:00. Kursuspris: Kr. 540. Korte kurser ∙ Efterår 2010

15


FREMMEDSPROG Temadag - mundtlig kommunikation Kurset udbydes af UC Syd, Haderslev. Formål - Hvordan får vi eleverne til at tale og samtale på tysk og udbygge deres kommunikative færdigheder? - Hvorledes kan en opgavebaseret undervisning og kooperative samarbejdsstrukturer motivere eleverne til at anvende sproget? - Hvorledes kan vi evaluere elevernes sproglige udvikling

Indhold Der vil blive præsenteret ideer til praksis, ligesom der vil blive lagt op til erfaringsudveksling inden for området mellem deltagerne. Sted: Haderslev Målgruppe: Tysklærere Instruktør: Seminarielektor Karen Aarøe. Kursus nr.: EV02-10061 Dato: Tirsdag 10. august 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 710.

FREMMEDSPROG - REKVIREREDE IWB-KURSER Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus. IWB-beviset - og tysk Formålet er at sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i faget tysk. På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i tyskundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af "handson" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver og udarbejder forslag til undervisningsforløb. Kurset tilbydes til følgende interaktive tavler: SMARTboard og ActivBoard Kursus nr.: EV17-0821 Dato: Efter aftale.

IWB-beviset - og engelsk Formålet er at sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i faget engelsk. På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i engelskundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver og udarbejder forslag til undervisningsforløb. Kurset tilbydes til følgende interaktive tavler: SMARTboard og ActivBoard Kursus nr.: EV17-0823 Dato: Efter aftale.

Husk tilmeldingsfrist d. 10. maj 2010 16 Korte kurser ∙ Efterår 2010


FREMMEDSPROG

Den digitale engelsklærer Mål: At understøtte og udvikle engelsklærerens faglige og didaktiske kompetencer indenfor IT – og undervisningen i engelsk med henblik på Fælles Mål 2009 hvor områder som interkulturel kompetence, evaluering samt brug af it- og medier er styrket. Fokus vil ligge på brugen af, læring om og læring med it i forhold til engelskfagets kerneområder. Med udgangspunkt i de fire grundlæggende områder informationssøgning og -formidling, produktion og formidling, analyse samt kommunikation, videndeling og samarbejde arbejdes der med opbygning af et eksemplarisk engelskfagligt undervisningsforløb, som direkte vil kunne overføres til den daglige undervisning i klassen. Indhold: Der arbejdes med temaet ”Global Citizenship” Igennem arbejdet med temaet ”Global Citizenship” skal kursisterne stifte bekendtskab med forskellige former for it- og webbaserede værktøjer indenfor områderne informationssøgning og -formidling, produktion og formidling, analyse samt kommunikation, videndeling og samarbejde. Temaet lægger op til, at der arbejdes med både sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder i faget engelsk. Der vil blive arbejdet med, hvordan it kan bruges som læringsplatform for elevernes arbejde med både kommunikative færdigheder, sproglige strukturer og nyt ordforråd, lige som arbejdet med relevante indlæringsstrategier i forhold til brug af it vil blive inddraget. Gennem oplæg, øvelser og udarbejdelse af et færdigt produkt vil kursisterne få mulighed for at afprøve og tilegne sig færdigheder indenfor brugen af forskellige former for it- og webbaserede værktøjer og udtryksformer. Torsdag den 26.8.2010: Intro til kursusforløbet og underviserne, valg af tema samt teamdannelse. Oplæg: Fra Fælles mål til konkrete mål for undervisning og læring under hensyntagen til fagets nye udfordringer. Ideer til hvordan man kan arbejde med interkulturel kompetence i fremmedsprogsundervisningen Organisering af arbejdet med temaet, fx IWB, arbejdsrum i Skoleintra og Wiki.

Onsdag den 29.9.2010: Autentisk brug af sprog – igennem fx chat, blog, facebook og twitter Tirsdag den 26.10.2010: Formidling, videndeling og samarbejde, fx Skoleintra, Wiki og Flickr m.m. Onsdag den 10.11.2010: Fremlæggelse, respons og diskussion af de fremlagte produkter. Kursusform: Kurset er praksisorienteret og vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser i forbindelse med tilstedeværelseskurser på CFU, online-dialog samt mulighed for afprøvning på skolen undervejs i forløbet. Deltagerforudsætninger: Kurset bygger ovenpå kompetencer, som er opnået gennem basiskurser som det pædagogiske it-kørekort Skole-IT eller tilsvarende. Instruktører: Jan Brauer, skolekonsulent, IKT-koordinator, CFU Kenneth Algreen Reimer, IT-konsulent, CFU Christiaan Roos, mediekonsulent, CFU Benthe Fogh Jensen, BA i engelsk, pædagogisk konsulent, CFU Målgruppe:

Engelsklærere på mellemtrin og i udskolingen

Kursus nr.:

EV17-0658

Dato:

Torsdag den 26. august 2010 kl. 9:00-15:00 Onsdag den 8. september 2010 kl. 9:00-15:00 Onsdag den 29. september 2010 kl. 9:00-15:00 Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 9:00-15:00 Onsdag den 10. november 2010 kl. 9:00-15:00

Kursuspris:

Kr. 4175.

Onsdag den 8.9.2010: Informationssøgning – introduktion til hvilke muligheder teknologien giver fx www søgning, arbejdsrum og andre medier Korte kurser ∙ Efterår 2010

17


MATEMATIK Specialundervisning i matematik Talblind, dyskalkuli, matematikvanskeligheder kært barn har mange navne. På dette kursus søger instruktøren at klargøre forskellige tilgange til specialundervisning i matematik, og hvordan man kan arbejde med elever, der kommer i vanskeligheder i matematik. I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Målgruppe: Lærere, der arbejder med specialundervisning i matematik Instruktør: Lektor, cand.pæd.psyk. Michael Wahl Andersen, København. Kursus nr.: EV17-0528 Dato: Onsdag 15. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1350. Konkrete materialer i matematik og i specialundervisningen Det er målet med kurset at give kendskab til kendte og nyere konkrete materialers anvendelse. Eksempler på udvikling af elevernes tænkemåder og tankemønstre gennem konkret arbejde, og hvordan det kan være en støtte - også i specialundervisningen. Eksempler fra svensk og norsk litteratur indgår i kurset. I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Målgruppe: Matematiklærer 1.-6. klasse, lærere i specialundervisningen Instruktør: Lærer, konsulent Bent Nørgaard, Herning. Kursus nr.: EV17-0525 Dato: Tirsdag 28. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 475. Matematik i bevægelse Det er videnskabelig dokumenteret, at fysisk aktivitet generelt forbedrer hjernens evne til indlæring, hukommelse og social adfærd. Det er samtidig en kendsgerning, at mange af eleverne i skolen er kinæstetiske og lærer bedst, hvis de samtidig er fysisk aktive. Sidst men ikke mindst er det et faktum, at antallet af overvægtige børn i Danmark er tredoblet i løbet af de sidste 30 år. Med disse facts in mente er det indlysende at stille spørgsmålet "Hvordan kan vi indrette skolen og undervisningen, så fysisk aktivitet ikke kun er forbeholdt idrætstimerne og frikvartererne?". Kurset giver konkrete bud på, hvordan disse tanker kan føres ud i livet i matematiktimerne. Kurset vil tage udgangspunkt i instruktørens egne undervisningserfaringer, hjemmelavede og forlagsproducerende materialer. I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Målgruppe: Lærere, der underviser i matematik i indskolingen og på mellemtrinnet samt i specialundervisningen

18 Korte kurser ∙ Efterår 2010

Instruktør: Folkeskolelærer og lærebogsforfatter Janus Madsen, Odense. Kursus nr.: EV17-0526 Dato: Mandag 25. oktober 2010 kl. 9:00-14:00. Kursuspris: Kr. 995. Matematik med variation og struktur For at opnå større motivation og dermed større udbytte af undervisningen er det væsentligt med variation i undervisningen. Variation kræver et bredt kendskab til forskellige undervisningsformer samt en viden om, hvordan man bedst muligt strukturere undervisningen, så eleverne hver især får det størst mulige udbytte. I et samspil mellem teori og instruktørens praktiske erfaringer, vil kurset omhandle følgende temaer/overskrifter: - Værkstedsundervisning - Fremadrettet evaluering - Læringsstile - Classroommanagement I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Målgruppe: Lærere, der underviser i matematik i indskolingen og på mellemtrinnet samt i specialundervisningen Instruktør: Folkeskolelærer og lærebogsforfatter Janus Madsen, Odense. Kursus nr.: EV17-0527 Dato: Mandag 1. november 2010 kl. 9:00-14:00. Kursuspris: Kr. 995. Undervisning for elever med problemer i matematik Hvad er målet for deres undervisning, og hvad bør vi prøve at sørge for at de får lært? Hver elev har sin særlige baggrund for at deltage i matematikundervisningen - og der vil her på kurset tages udgangspunkt i de elever, som har svært ved at følge med i de 'normale' matematiktimer. I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Målgruppe: Lærere med matematiksvage elever i klassen samt lærere fra skolernes støttecentre Instruktør: Lærer og stud.pæd. Kirsten Tønnesen, Idestrup. Kursus nr.: EV17-0524 Dato: Tirsdag 9. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1125.


MATEMATIK Bøvl med brøker Børnene bakser med begreberne blandt brøker, og de blander beliggenhedernes betydning, når de benytter beregninger uden brøkstregens begrænsninger. (3b = 3 gange b), (3½ = 3+½) og (2/3 = 8/12) men (4 gange 2/3 er 8/3), så er det svært at forstå, at det er svært at forstå? I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Målgruppe: Matematiklærere og lærere på skolens støttecenter Instruktør: Lærer og stud.pæd Kirsten Tønnesen, Idestrup. Kursus nr.: EV17-0523 Dato: Onsdag 10. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1125. Jul i matematikkens verden Med udgangspunkt i bogen, "Jul i matematikkens verden", vil vi sætte matematikken i fokus - både i matematiktimerne og i tværfaglige sammenhænge.

Vi vil afprøve forskellige differentieringsmuligheder i de enkelte opgaver samt undersøge, hvilke kompetencer, der knyttes til. I samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening. Målgruppe: Matematiklærere 0.-10. årgang Instruktør: Lærer Elisabeth Tang, Nordborg. Pæd. konsulent Connie Nielsen, CFU Kursus nr.: EV17-0549 Dato: Mandag 6. december 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 225. · Inspiration til undervisningen i børnehaveklassen - se Skolestart, SFO og børnehaveklasse s. 7 · Værkstedsundervisning i dansk og matematik - med fokus på sproglig viden og bevidsthed - se Skolestart, SFO og børnehaveklasse s. 7

MATEMATIK - REKVIREREDE IWB-KURSER Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus. IWB-beviset - og matematik Formålet er at sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i faget matematik. På kurset bliver matematiklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i matematikundervisningen. Det kan være til arbejde med geometriske modeller, arbejde med brøker eller arbejde med øvelser inden for de 4 regningsarter.

Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver og udarbejder forslag til undervisningsforløb. Kurset tilbydes til følgende interaktive tavler: SMARTboard og ActivBoard. Kursus nr.: EV17-0824 Dato: Efter aftale.

Ledige pladser

Se under kurser på www.cfu.dk om der er plads på dét kursus, du kunne tænke dig

Korte kurser ∙ Efterår 2010

19


MATEMATIK

Matematiklærernes Dag - intelligenser og kompetencer Onsdag den 17. november 2010 kl. 9-15 Arrangeres i samarbejde med Sønderjyllands Matematiklærerforening Kl. 09.00-10.30 Matematikken som kernekompetence v/lektor Hans Henrik Knoop, Århus I det moderne samfund er alt til forhandling, men måske er matematikken ikke til forhandling. For mange er matematikken stadig det guddommelige og et fast holdepunkt i vores forsøg på at forstå verden videnskabeligt. For mange elever er matematikken en stor kompetencemæssig udfordring, men matematikken er meget andet end blot tal og formler. Det handler i dag også om personlige beslutninger og sociale relationer, hvis vi skal bevare elevernes interesse for at mestre matematik. For uden oplevelser og følelser virker hukommelsen forståeligt nok ikke. Lektor Hans Henrik Knoop, forskningsdirektør ved Universe Research Lab, lektor i pædagogisk psykologi ved DPU/Århus Universitet. Forfatter til 'Leg, læring og kreativitet - hvorfor glade børn lærer mere'. 'Et nyt læringslandskab - Flow, intelligens og gode læringsmiljøer' og 'Læring og Læringsstile - om unikke og fælles veje i pædagogikken'. Se: www.universeresearchlab.com & www.dpu.dk/om/knoop Målgruppe: Matematiklærere, der underviser 5.-10. årgang Kl. 10.30-11.00 Pause (Kaffe og boller) Kl. 11.00-12.00 Pæd. Konsulent Connie Nielsen præsenterer nye materialer til matematik, og Elisabeth Tang fortæller om sidste nyt fra Danmarks Matematiklærerforening. Kl. 12.00-12.45 Frokost

Kl. 12.45-15.30 Workshop A eller B (vælg ved tilmelding) A: Undervisning uden matematikbog - hvad får man ud af det? v/indskolingslærer Dorthe Ovesen, Nordborg Et bud på hvordan det at vælge den fælles matematikbog fra, kan få betydning for undervisningen og elevernes lyst til at lære. Det største mål med undervisningen er at alle føler de kan bidrage med noget og lære matematik. Når bogen lægges på hylden, bliver der skabt tid og rum til at have fokus på elevernes egne regnestrategier. Et potentiale, som kan give læreren en større forståelse og indsigt i den enkelte elevs tankegang. Der vil blive præsenteret konkrete undervisningsideer til indskolingen, og vi vil se på, hvordan de matematiske kompetencer kan inddrages i undervisningen. Målgruppe: Matematiklærere 0.-3. klasse B: Lad os lige lavet noget andet - med fokus på kompetencer v/lærer Elisabeth Tang, Nordborg Eleverne skal kunne udtrykke sig om matematiske spørgsmål og aktiviteter på forskellige måder, indgå i dialog og fortolke andres matematiske kommunikation (kommunikationskompetence) samt udtænke og gennemføre egne ræsonnementer til begrundelse af matematiske påstande og følge og vurdere andres matematiske ræsonnementer (ræsonnementskompetence). Det kan trænes i en lang række opgaver, men vi vil i denne workshop afprøve en række aktiviteter, der kan skærpe kompetencerne med ikke-boglige aktiviteter. Der vil være mest fokus på den mundtlige kommunikation og bevægelse. Der vil både være tale om længere forløb, gruppearbejder, spil, konkurrencer m.m. Der vil være eksempler på aktiviteter til elever på mellemtrin og udskoling Målgruppe: Matematiklærere, der underviser 4.-10. årgang Kursus nr.: EV17-0519 Dato: Onsdag 17. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 925.

20 Korte kurser ∙ Efterår 2010


Oplev Regnskovens forunderlige verden - og brug den i undervisningen Få et fagligt input og masser af inspiration til hvordan du kan arbejde med den tropiske regnskov i natur/teknik. Dagen vil byde på en kombination af praktisk arbejde i Randers Regnskovs kupler og faglige oplæg og mange af de spændende dyr og planter vil selvfølgelig blive inddraget. Det bliver helt sikkert en dag ud over det sædvanlige! Prisen er inklusive frokost og bus med opsamling på CFU og i rundkørslerne ved Toftlund og Jels. Sted: Randers Regnskov. Målgruppe: Lærere i naturfag Instruktør: Lærer i skoletjenesten Charlotte Trolle Olsen, Randers Regnskov. Kursus nr.: EV17-0544 Dato: Tirsdag 7. september 2010 kl. 8:00-18:00. Kursuspris: Kr. 1125. Leg, latter og læring Alle børn leger. Nogle børn oplever legens flow i deres fabulerende fantasilege og andre når de bygger og eksperimenterer. Med udgangspunkt i legen kan naturfagenes innovative side opleves i børnehøjde. Indhold: Med udgangspunkt i legeteorier og teorier om kreativ tænkning, arbejdes der med forskellige måder at sætte kreativt arbejde i gang. Der sættes særlig fokus på børns latter og den ramme som skaber et frit kreativt miljø. Vi afprøver i praksis flere mindre forløb, hvor der designes, eksperimenteres og fabuleres. Målgruppe: Lærere, der underviser i natur/teknik, fysik/kemi og biologi Instruktør: Cand.pæd. Maj-Britt Berndtsson, Frederiksberg. Kursus nr.: EV17-0545 Dato: Onsdag 8. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 1125.

oo g

G

Temadag om vandløb Kurset har fokus på Opdatering og sidste nye viden omkring kommunernes og statens miljøcenters administration af vandløbene. Særlige forhold for øst og vestjyske vandløb, vedligehold, hensyn til dyr og planteliv mv. Dagen inkluderer også et besøg og feltøvelser ved et bedre vandløb i lokalområdet I samarbejde med Biologforbundet. Målgruppe: Biologilærere Instruktør: Biolog, Cand. Scient Miljøcenter Ribe Heidi Birkmose, Ribe. Kursus nr.: EV17-0554 Dato: Torsdag 2. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 825.

rt h

NATURFAG

l e Ea

Google Earth i undervisningen Google Earth er selvfølgelig ved første øjekast oplagt i geografiundervisningen, men GE kan faktisk også bruges i mange andre fag. Vi gennemgår en række helt konkrete måder Google Earth kan bruges på i forbindelse med undervisningen. Målgruppe: Geografilærer og andre interesserede lærere Instruktør: Fra webtjenesten LærIT Marcus Bennick, Holstebro. Kursus nr.: EV17-0557 Dato: Tirsdag 28. september 2010 kl. 10:00-16:00. Kursuspris: Kr. 1125. Showkemi: Spektakulære demonstrationsforsøg til jul og andre festlige lejligheder Kemiske og fysiske demonstrationsforsøg har en lang tradition i naturfagsundervisningen. De er effektive til at fange elevernes interesse. Tyngden i de forsøg der gennemgås vil ligge på spektakulære reaktioner med røg, farver, bevægelse og et enkelt brag eller to, og deltagerne vil selv komme til at udføre forsøgene. Mange af forsøgene er velegnede som "juleforsøg". I samarbejde med Fysik- og kemilærerforeningen Målgruppe: Undervisere i fysik og kemi/naturfag Instruktør: Ph.D, laboratoriemanager, TV-vært og Showkemiker Peter Hald, Kemisk Institut. Sted: Brundlundskolen, Aabenraa Kursus nr.: EV17-0553 Dato: Mandag 1. november 2010 kl. 13:00-17:00. Kursuspris: Kr. 575. Mikroskopi i biologi Gennemgang af mikroskopet. Bruge det på blod, mundhuleceller, fiskeskæl, honningbi, encellede dyr og planter, vandpestblad, spalteåbninger, træ og stængler. Diskussion af anvendelse i skolen. I samarbejde med Biologforbundet. Målgruppe: Biologilærere. Instruktør: Forfatter og biolog Eigil Holm, Gedved. Kursus nr.: EV17-0538 Dato: Tirsdag 2. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1225. Korte kurser ∙ Efterår 2010

21


NATURFAG Vejr og klima i geografiundervisningen Kurset omhandler en gennemgang i meteorologi. Inspiration til geografiundervisningen i emner som Det danske vejr, Danske vejrfænomener og Klimaforandringer. Andre omdrejningspunkter vil være: Se op på himlen - den kan fortælle, hvordan vejret bliver. Lær at lave en vejrudsigt, som meteorologerne gør det. Målgruppe: Geografilærere Instruktør: Meteorolog og Webredaktør, vært på TV2/Vejret Anders Brandt, TV2. Kursus nr.: EV17-0552 Dato: Tirsdag 16. november 2010 kl. 9:00-14:30. Kursuspris: Kr. 995. Natur/teknik er meget mere end kedelige kopiark og kaotiske forsøg Kurset har fokus på: - Sidste nyt om faget - Metoder til struktur af forsøg - Hvordan kan vi se på "gamle" undervisningsmaterialer med nye øjne - Faglig læsning - Inspirationsdemonstrationsforsøg og Wonderwalls - Præsentation af materialekasser, bøger og netsider.

Kurset er ikke kun teori, der vil også være en del praktiske forsøg og opgaver. Der vil også være tid til udveksling af erfaringer, så medbring meget gerne gode forløb og ideer fra din undervisning. Målgruppe: Natur/tekniklærere Instruktør: Cand.pæd. Bio, pædagogisk konsulent Bettina Brandt, CFU. Kursus nr.: EV17-0562 Dato: Onsdag 8. december 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 995. · Børnenes U-landskalender 2010 - Børn lærer om verden - se Dansk s. 9 · Inspiration til undervisningen i børnehaveklassen - se Skolestart, SFO og børnehaveklasse s. 7

NATURFAG - REKVIREREDE IWB-KURSER Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset IWB grundkursus. IWB-beviset - og naturfag Formålet er at sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i naturfag. På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i naturfagsundervisningen. Kurset vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver og udarbejder forslag til undervisningsforløb.

22 Korte kurser ∙ Efterår 2010

Følgende interaktive tavler tilbydes: SMARTboard og ActivBoard Kursus nr.: EV17-0827 Dato: Efter aftale.


HISTORIE

© Dorit Grundahl

Film i historieundervisningen Hvordan håndterer man film som læringsresurse, så dette medie ikke bare bliver et krydderi i undervisningen, men et seriøst medie i dannelsen af en historisk bevidsthed hos eleverne? Instruktøren præsenterer en række værktøjer til filmanalyse i et historisk perspektiv via oplæg, cases og eksempler. Målgruppe: Historielærere i overbygningen Instruktør: Rasmus Falbe-Hansen, Galten. Kursus nr.: EV17-0511 Dato: Torsdag 26. august 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 625.

Fra fortid til nutid - hvordan gøres historie levende? Kurset vil give et bud på, hvorfor historieundervisningen ikke længere er, hvad den var engang. Med udgangspunkt i forlagets uv-midler til historie gives der forslag til, hvordan eleverne kan arbejde med kronologi, sammenhængsforståelse, historiebevidsthed, kildekritik og den historiske fortælling. I samarbejde med Forlaget Meloni. Målgruppe: Historielærere i folkeskolen 3. til 9. klasse Instruktør: Cand.mag. Thomas Meloni Rønn, Odense Kursus nr.: EV17-0530 Dato: Torsdag 16. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 110.

Vesten og den arabiske verden efter 1945 Hvorfor fylder den orientalsk-islamiske verden så meget i debatten? Hvad kan vi lære af debatten og hvad kan vi bruge i undervisningen? Kulturmødet forsøges belyst ved at give en didaktisk fremstilling af den orientalsk-islamiske bycivilisation. Der lægges særlig vægt på begrebet kulturmøde og perspektiveres til kanonpunkterne Columbus og 11.09.2001. Kurset vil give en prøve på undervisningsmetode omkring historiekultur som politisk, æstetisk og kognitiv tilgang og præsentere nogle didaktiske modeller. Målgruppe: Historielærere Instruktør: Lektor Svend Åge Karup, Haderslev. Kursus nr.: EV17-0510 Dato: Onsdag 3. november 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Kr. 325. Historiebrug og erindring omkring Danmarks besættelse 1940-1945 Med udgangspunkt i to centrale historiedidaktiske begreber, nemlig historiebrug og erindring, vil vi på dette kursus folde de to begreber ud via emnet "Danmarks besættelse 1940-1945". Kurset indeholder øvelser, som man efterfølgende kan prøve af på sin egen historieklasse. Målgruppe: Historielærere i hele forløbet Instruktør: Pæd. konsulent og lærer Henrik Smedegaard Larsen, Silkeborg. Kursus nr.: EV17-0516 Dato: Onsdag 24. november 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 725. · Magt, medier og demokrati - se Samfundsfag s. 25 · Mindretal - et tema i undervisningen - se Samfundsfag s. 25

Korte kurser ∙ Efterår 2010

23


PRAKTISK/MUSISK "STOMP OG SKRALDEJAM" Rytmer, rim, remser, rap, bevægelse, sang, dans, spil, drama og sprog Kurset vil indeholde ideer til musik- og bevægelsesundervisning, sproglig udvikling, socialt samvær og social udvikling via musik og bevægelse. Kom og få fyldt rygsækken med nye ideer til din undervisning! Kurset henvender sig til lærere i folkeskolen og pædagoger i børnehaver og SFO. Kursusinstruktøren har stor erfaring med musik med børn i alle aldre og er tilknyttet CFU's Huskunstnerordning Målgruppe: Interesserede lærere og pædagoger Instruktør: Musikpædagog, musiker, lektor i musik, master i børnemusik Anders Bo Pedersen, Brabrand. Kursus nr.: EV17-0547 Dato: Fredag 17. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1125.

© Dorit Grundahl

Sangskrivning og komposition Har du brug for inspiration til at komponere musik og skrive sange med dine elever? Instruktøren tror på, at alle kan lære at komponere og skrive sange, det handler blot om at få redskaber til at komme rigtigt fra start. Målgruppe: Musiklærere og dansklærere Instruktør: Cand. Musicae Anders Graae Lauritzen, Århus. Kursus nr.: EV17-0555 Dato: Tirsdag 5. oktober 2010 kl. 12:00-16:00. Kursuspris: Kr. 825. Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!... næsten... Dukketeater er et fremragende pædagogisk udviklingsværktøj: Den, der fører dukken, får en oplevelse af at lykkes! Der er mange muligheder for at vise nye sider af sig selv og for at arbejde med forskellige læringsstile. Her får du idéer til forskellige typer dukker, som er enkle at fremstille samt idéer til at finde og digte historier, som dukkerne kan spille - og I afprøver de nye dukker. Målgruppe: Lærere i indskoling og mellemgruppe og pædagoger i SFO samt andre interesserede Instruktør: Skuespiller, fortæller og teaterkonsulent Pia Plesner, Odense. Kursus nr.: EV17-0518 Dato: Onsdag 3. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1125. · SKOLEKOMEDIEN - hvem skal stå for den i år? - se Dansk s. 9

Kulturkontoret tilbyder arrangementer hele året - ring og få tilbud på bl.a.:

Ska' vi byt' · Mal et plankeværk · Korstævne · Kend en kunstner · Med skolen i biografen · Teater for børn Se mere på www.cfu.dk - Kulturkontoret eller kontakt Birgitte Boelt - bo@cfu.dk - tlf.dir. 7322 7261 - mobil 2338 4706 el. Lene Norup - ln@cfu.dk - tlf.dir. 7322 7260 - mobil 2338 4705

24 Korte kurser ∙ Efterår 2010


SAMFUNDSFAG Samfundsfag - i øjenhøjde med eleverne og deres hverdag Samfundsfag kan sagtens gøres både vedkommende, engagerende og spændende - og så set med elevernes øjne. På kurset vil der blive givet eksempler på, hvordan der kan arbejdes med fagets indhold, så eleverne opnår ny inspiration. Der vil blive inddraget mobiltelefon, blogs og andre kommunikationsmedier, som er en naturlig del af unges hverdag. Der tages udgangspunkt i undervisningsforløb, som er afviklet med elever i 8. og 9. klasse i folkeskolen. Målgruppe: Lærere i samfundsfag Instruktør: Lærer Peter Nielsen, Sønderborg. Kursus nr.: EV17-0569 Dato: Torsdag 2. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 475. Mindretal - et tema i undervisningen Det er kursets intention at belyse mindretalsproblematikken samt give bud på, hvordan emnet kan behandles i undervisningen i de ældste klasser. I vores region har forhold vedr. mindretal sin specielle profil, men mindretalsproblematik som sådan findes overalt i DK - og globalt og er netop nu højaktuelt. På kurset belyses mindretals problematikken af Harro Hallmann fra Bund Deutscher Nordschleswiger og Gunvor Vestergaard fra Grænseforeningen. Der præsenteres forskellige materialer til undervisningen. I samarbejde med Bund Deutscher Nordschleswiger og Grænseforeningen.

Sted: Haus Nordschleswig, Aabenraa Målgruppe: Interesserede lærere i overbygningen Instruktør: Kommunikationschef Bund Deutscher Nordschleswig Harro Hallmann og pæd. konsulent Gunvor Vestergaard, Grænseforeningen Kursus nr.: EV17-0551 Dato: Onsdag 6. oktober 2010 kl. 13:00-16:00. Gratis deltagelse! Magt, medier og demokrati Kurset fokuserer på elevers selvstændige arbejde med og fordybelse i mediernes budskaber, virkemidler og æstetik. Kurset ud- og opfordrer til diskussion om demokrati og dømmekraft i en tid, hvor det er medierne, der sætter den politiske dagsorden ud fra stigende krav om seertal og succes. I samarbejde med Det Danske Filminstitut. Målgruppe: Samfundsfags-, historie-, dansklærere i overbygningen og andre interesserede. Instruktør: Lærer, filmproducer, forfatter og festivalleder Malene Rungvald Christensen, København. Kursus nr.: EV17-0559 Dato: Mandag 22. november 2010 kl. 10:00-16:00. Kursuspris: Kr. 1175. · Norden i bio 2010 - se Dansk s. 9

KURSET FLYTTER UD PÅ SKOLEN.... SPECIEL DESIGNEDE OG REKVIREREDE KURSER Styrk skolens pædagogiske profil med et arrangement fx omkring Faglig læsning eller Cooperative Learning.

I oplæggene præsenteres forslag til, hvordan den enkelte faglærer kan øge elevens læringsudbytte ved at træne læsefærdigheder i faget.

Rekvireret kursus om: Faglig læsning I trinmålene i de nye faghæfter fremhæves betydningen af den faglige læsning flere steder. En grundlæggende forudsætning for, at eleverne bliver i stand til at erhverve sig relevant viden via hensigtsmæssige læringsstrategier, er, at de mestrer den faglige læsning i fagene. Kursusdagen indledes med et teoretisk oplæg om faglig læsning, der giver et overblik over de vigtigste begreber og læsestrategier. Herefter vælger man sig ind på fag/faggrupper: naturfag, matematik, sprogfag/engelsk, kristendomskundskab og historie/samfundsfag. Her gøres der på praksisnær måde rede for, hvordan den faglige læsning kan gribes an.

Rekvireret kursus om: Undervisning med samarbejdsstrukturer ud fra Cooperativ Learning principperne. Hvorfor? Fordi det: - udvikler relationerne mellem eleverne - styrker klasseledelsen - effektiviserer læringen - øger elevernes kommunikative kompetencer - er et inkluderende redskab til elever med særlige behov Kontakt Poul Bent Povlsen på tlf 7322 7221 for at høre mere.

Korte kurser ∙ Efterår 2010

25


KREATIVE FAG Lærerkursus som introduktion til Grænselandsudstillingen 2010

Værk af Thomas Lunau

Gennemgang på CFU af udstillede værker med perspektivering til billedkunstens ismer. Efterfulgt af supplerende bemærkninger på Grænselandsudstillingen i Sønderjyllandshallen. Kurset foregår dels på CFU og dels på grænselandsudstillingen Målgruppe: Skoleelever og VUC-studerende. Instruktør: Kunsthistoriker, mag.art. Lise-Lotte Blom, Odense. Kursus nr.: EV17-0550 Dato: Onsdag 18. august 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Kr. 375. Knuder og knaster - Et inspirations tag-selvbord med afsæt i GARN og TRÅD Kurset byder på mønster-, materiale- og farveeksperimenter i strik og hækling og med mulighed for dekoration i broderi. Jeg tager udgangspunkt i temaer, som vil være relevante i det kommende landsdækkende håndarbejdsprojekt. Endvidere vil jeg servere eksempler på "begynderstrik med chance for succes". I samarbejde med Håndarbejdslærerforeningen. Målgruppe: Håndarbejdslærere Instruktør: Håndarbejdslærer Charlotte Tøndering, Hjortshøj. Kursus nr.: EV17-0565 Dato: Lørdag 4. september 2010 kl. 10:00-16:00. Kursuspris: Kr. 475.

26 Korte kurser ∙ Efterår 2010

Materiel Design - håndværk og design Sløjd og håndarbejde danner basis i det nye linjefag Materiel Design i læreruddannelsen og samme kombination, blot under betegnelsen Håndværk og Design, er måske på vej til folkeskolen. Kursets fokus vil ligge på, hvordan vi griber dette nye fag an og hvilke muligheder, der kan ligge i det. Der vil være en teoretisk og en praktisk del i kurset. I samarbejde med Sønderjyllands Sløjdlærerkreds. Tilmelding til CFU eller Jørn Thomsen, tlf. 7557 4882. Gratis for kredsens medlemmer. Sted: Brundlundskolen, Aabenraa Målgruppe: Sløjdlærere og andre interesserede Instruktør: Seminarielektor Ellen Qvortrup, Haderslev. Kursus nr.: EV17-0541 Dato: Torsdag 7. oktober 2010 kl. 15:00-19:00. Kursuspris: Kr. 150. Smarte strips Kombinationen af strips, plastikslanger, bolte, møtrikker, wire, der ofte er billige ting fra byggemarkedet og uden større værdi, og det solide kernelæder eller et stykke af køkkenvinyl gulvet kan være ganske overraskende. Vi mikser materialerne og frembringer flotte, sjove, rå, fine og helt sikkert unikke tasker eller måske et smykke, et objekt eller? Ideen er at materialer der umiddelbart er tiltænkt bestemte formål, inspirerer i en designproces og fremhæves i et specielt og personligt produkt. Efter kurset er der regionsledermøde, hvor alle er velkomne. Mødet tager ca. 1 time. I samarbejde med Håndarbejdslærerforeningen. Målgruppe: Håndarbejdslærere. Instruktør: Martin Jensen, Aabenraa. Kursus nr.: EV17-0556 Dato: Lørdag 9. oktober 2010 kl. 10:00-15:00. Kursuspris: Kr. 410. Jul igen I god tid inden juleforberedelserne på skolerne starter, mødes vi for at fremstille ting, der passer til juletiden. Vi laver mange forskellige lysestager, juletræspynt, forskellige stjerner, pynt til bordet o.a. Der vil også være mulighed for at lave specielle julegaver. Der arbejdes med finer, krydsfiner og forskellige træsorter. I samarbejde med Sønderjyllands Sløjdlærerkreds. Tilmelding til CFU eller Jørn Thomsen, tlf. 7557 4882. Gratis for kredsens medlemmer. Sted: Felsted Centralskole, Sløjdlokalet. Målgruppe: Sløjdlærere og andre interesserede Instruktør: Bestyrelsesmedlemmer fra Sønderjyllands Sløjdlærerkreds. Kursus nr.: EV17-0540 Dato: Torsdag 28. oktober 2010 kl. 15:00-19:00. Kursuspris: Kr. 150.


KREATIVE FAG Weekendkursus i glasformning Glas er et spændende materiale at arbejde med og med få enkle teknikker frembringes helt unikke ting. Kurset henvender sig til dig, der gerne vil prøve: · at arbejde med koldglas teknikken · hvorledes der arbejdes med den særlige ovn · lære materialet at kende og få et indblik i dets muligheder via fremstilling af lysestager og figurer i glas. Der må påregnes udgifter til materialer. Sted: Værkstedet Søndervang, Sønderborg Instruktør: Jutta Nielsen, Augustenborg. Kursus nr.: EV17-0956 Dato: Lørdag 2. oktober 2010 kl. 10:00-13:00. Søndag 3. oktober 2010 kl. 11:00-13:00. Kursuspris: Kr. 695.

· Børnenes U-landskalender 2010 Børn lærer om verden - se Dansk s. 9 · Hvad kan dukketeater?...Det kan alt!... næsten... - se Praktisk/musisk s. 24 · Sangskrivning og Komposition - se Praktisk/musisk s. 24

IDRÆTSLIV/FRILUFTSLIV Badminton i skole og SFO Dansk Skoleidræt, Sønderjylland, vil i samarbejde med DGI Sønderjylland tilbyde 2 badmintonkurser for lærere. Kurset har til formål at forbedre den enkelte lærers faglige niveau, samt at give redskaber til at kunne undervise op til 40 børn ad gangen, hvor alle børn er beskæftiget. Kurset tager udgangspunkt i inspirationsheftet "badminton i skole og SFO". Husk ved tilmeldingen at angive, om du ønsker kurset i Tønder den 29. september eller Aabenraa den 30. september. Målgruppe: Idrætslærere. Kursus nr.: EV17-0537 Dato: Onsdag den 29. september eller Torsdag 30. september 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Kr. 100. Redskabsgymnastik - motorik, didaktik og faglig udvikling Kurset udbydes af UC Syd, Haderslev. Kurset henvender sig til undervisere på alle klassetrin. Kurset er især praktisk, men fletter teori ind i praksis. Kurset arbejder bl.a. med temaet "fra grundpositioner til færdige spring" og med nye trends i redskabsgymnastik som "parkour". Der arbejdes med behændighedsøvelser, forøvelser til spring, spring samt modtagning. Undervejs forholder kurset sig til børns motoriske udvikling, organisering af redskabsaktiviteter, lærerrollen, differentiering, Fælles Mål og evaluering af undervisningen. Software-programmet "Sportsplanner", vil blive anvendt som didaktisk IT-redskab og videoforsinkelse vil blive anvendt som visuel feedbackmekanisme.

Målgruppe: Idrætslærere og andre undervisere, der vil inspireres til hvordan kroppen "tumles" Sted: Haderslev Instruktør: Seminarielærer i idræt Martin Elmbæk Knudsen, UC Syd. Kursus nr.: EV02-10074 Dato: Onsdag 24. november 2010 kl. 13:00-17:00. Kursuspris: Kr. 480. Den innovative idrætslærer Kurset udbydes af UC Syd, Haderslev. Kurset vil indeholde et kortere teoretisk oplæg om kreativitet og innovation. Med udgangspunkt i indholdsområdet musik, bevægelse og udtryk vil vi arbejde med aktiviteter og undervisningsmetoder, der understøtter elevernes muligheder for at være aktive "medspillere" i idrætsundervisningen. Målgruppe: Idrætslærere, der ønsker at udvikle deres praksis i perspektivet af den kreative og innovative tilgang til idrætsfagets muligheder. Sted: Haderslev Instruktør: Pia Paustian, UC Syd. Kursus nr.: EV02-10075 Dato: Torsdag 23. september 2010 kl. 14:00-17:00. Torsdag 7. oktober 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Kr. 710. · "STOMP OG SKRALDEJAM" - se Praktisk/musisk s. 24

Korte kurser ∙ Efterår 2010

27


KRISTENDOMSKUNDSKAB Kristendomskundskab - et fag som prøvefag Kurset vil give dig inspiration og forudsætninger for at tilrettelægge en årsplan, undervisningsforløb og prøveoplæg, der favner alle fagets CKF'er med baggrund i de to bøger "Bibelen på prøve" og "Religion på prøve" fra forlaget Alinea. Idémateriale til konkrete og praktiske prøveoplæg vil blive præsenteret med baggrund i afholdte prøver. Rose Maria Bering Jensen er medlem af læseplansudvalget Fælles Mål II samt beskikket censor. Målgruppe: Lærere, der underviser i kristendomskundskab i overbygningen Instruktør: Lærebogsforfatter, lektor, cand.pæd. i religion og livstolkning Rose Maria Bering-Jensen, Jerslev Sjælland. Kursus nr.: EV17-0514 Dato: Onsdag 29. september 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 675. Kristendomskundskab - et fag i forandring Faget kristendomskundskab og dets indhold er genstand for megen diskussion både i den politiske, pædagogiske og religionsvidenskabelige verden. Hvordan skal faghæftets religionsmodel tolkes i den daglige undervisning og hvad betyder den religiøse dimension? Dette kursus vil give dig både metodisk og didaktisk inspiration til undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet - således at progressionen op til overbygningen sikres. Rose Maria Bering-Jensen er medlem af læseplansudvalget Fælles Mål II samt beskikket censor.

Målgruppe: Lærere, der underviser i kristendomskundskab i indskoling og på mellemtrin Instruktør: Lærebogsforfatter, lektor, cand.pæd. i religion og livstolkning Rose Maria Bering-Jensen, Jerslev Sjælland. Kursus nr.: EV17-0515 Dato: Torsdag 30. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1195. Kan man undervise i røgelse, krucifiks og bedetæppe? Ja, det kan man. Genstande er kilder og kan bruges både i prøveopgivelserne og i prøveoplæggene. Det er endog en meget god idé at inddrage religiøse genstande i undervisningen for religiøse genstande giver en tilgang til fagets indhold, som er unik, engagerende og motiverende, og som eleverne husker langt bedre end blot det læste og talte ord. På kurset præsenteres brugbare genstande og forslag til, hvordan de bruges i den daglige undervisning og til prøven. Målgruppe: Lærere, der underviser i kristendomskundskab på mellemtrinnet og i overbygningen. Instruktør: Lærer, cand.pæd. Mette Hansen, Nykøbing Sj. Kursus nr.: EV17-0512 Dato: Onsdag 24. november 2010 kl. 13:00-16:00. Kursuspris: Kr. 525. · Filosofi med børn - se Dansk s. 9

Tilmelding skal være os i hænde senest d. 10. maj 2010 • Tilmelding til vore kurser er bindende. • Overtegning - Lodtrækning blandt de rettidige tilmeldinger. • Optagelse - Via din skoleleder får du besked om optagelse på kurset, og ca. 14 dage før kurset modtager du en deltagerliste. • Venteliste - Er du ikke optaget på kurset, får du og din skoleleder meddelelse om optagelse på venteliste.

28 Korte kurser ∙ Efterår 2010

• Aflysning - Bliver kurset aflyst, får du og din skoleleder meddelelse herom. • Afbud - Forhindrer sygdom dig i at deltage, skal du melde afbud. OBS! Ved fravær/afbud refunderes kursusafgiften ikke. • Adresseændring - Hvis du ændrer adresse - såvel privat som skole - bedes du oplyse dette til kursussekretariatet.


SKOLEBIBLIOTEKET Booktalk - medrivende litteraturformidling Giv børnene læselyst gennem booktalk! Gennem øvelser vil vi træne i at tale, oplæse og fortælle, således at viden, holdninger og følelser kan opleves, forstås og huskes. Hvis du vil tænde, må du brænde! Målgruppe: Skolebibliotekarer. Læsevejledere, dansklærere Instruktør: Fortæller og forfatter Dorte Futtrup, Frederiksberg. Kursus nr.: EV17-0534 Dato: Torsdag 26. august 2010 kl. 9:00-15:30. Kursuspris: Kr. 1495. Sandbjerg Konference 2010 Læringscentret - Læsning, litteratur og læremidler Skolens pædagogiske læringscenter har udviklet sig til et multilæringssted. Det er et videnscenter med personressourcer, bøger, e-bøger? IT, billeder og lyd. Et mangfoldigt være- og lærested - skolens hjerte? Dette afspejles i Sandbjerg Konferencen 2010, der både byder på kulturelle oplevelser og spændende oplæg om bl.a. sprog, læsning, litteratur og læremidler. Skolebiblioteket skal inspirere og vejlede lærerne og give eleverne det, de vil have, men vi skal også give eleverne det, de ikke vidste, de ville have. Hvilke pædagogiske udfordringer giver det den professionelle skolebibliotekar? Er læringscenterteamet også rustet til rollen som sparringspartner for lærerne? Kan vi også give kollegaer det, de måske ikke vidste, de ville have? Det kræver bl.a. stor indsigt i læringsressourcerne og indgående kendskab til læremidlernes betydning for læring og undervisning. Lyt med, når årets Sandbjerg Konference tager et tjek på litteratur og læremidler, udfordrer lokale forfattere og i øvrigt præsenterer et funky foredrag med PER VERS. Se programmet på vores hjemmeside www.cfu.dk I samarbejde med DSA - Danmarks Skolebibliotekarer. Lokalkreds Sønderjylland. Målgruppe: Skolebibliotekarer, dansklærere og andre med interesse for området Instruktør: Forskellige instruktører, se program. Kursus nr.: EV17-0653 Dato: Torsdag 4. november 2010 kl. 9:00-21:00. Fredag 5. november 2010 kl. 9:00-13:00. Kursuspris: Kr. 2200 for medlemmer af Danmarks Skolebibliotekarforening Kr. 2600 for øvrige deltagere.

Skolebibliotekets Dag Vi gemmer meget godt på hylder og i krybber på skolebibliotekerne. Skolebibliotekets dag dykker i år ned i tegneseriekrybben, billedbogskrybben og ser på "de nye bøger", der blander genrene med eller uden strøm. Hvad er på vej ind på hylderne, og hvad er det, "de nye bøger" kan? Her er både nyt og gammelt, noget for både store og små. Mød børnebogsillustrator Birde Poulsen, tegneserieentusiast og børnebibliotekar Mads Bluhm og cand.pæd.dansk/danskkonsulent Dorthe Eriksen, CFU. I samarbejde med Danmarks skolebibliotekarer. Målgruppe: Skolebibliotekarer Kursus nr.: EV17-0531 Dato: Onsdag 15. september 2010 kl. 12:00-16:00. Kursuspris: Kr. 495. · Fra Hannah Montana til X-faktor - analyse af medieprodukter - se Dansk s. 9 · Kulturtur til BogForum 2010 - se Bogmesser s. 34 · Lav film på mobilen - se Dansk s. 9 · Status over børnelitteraturen 2010 - se Dansk s. 9

Korte kurser ∙ Efterår 2010

29


IT & MEDIER Animation - I Can Animate Levende historiefortælling med brug af animationsprogrammet "I Can Animate". Med webcam optages de mange stillbilleder, der tilsammen udgør "den levende fortælling" i en form, man kender fra tegneserier eller film med "Pingo". Gratis kursus arrangeres i samarbejde med Apple. Målgruppe: Alle faggrupper Instruktør: Skolekonsulent, IKT-koordinator Jan Brauer, CFU. Steen Schmidt, CFU Kursus nr.: EV17-0803 Dato: Mandag 16. august 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Gratis. IWB-beviset - Grundkursus på SmartBoard At sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i undervisningen. Målgruppe: Alle faggrupper Instruktør: Skolekonsulent, IKT-koordinator Jan Brauer, CFU. Kursus nr.: EV17-0804 Dato: Tirsdag 17. august 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 975. Pædagogisk IT-vejleder uddannelse Grundlæggende uddannelse primært for lærere med it-vejleder-funktioner, sekundært for lærere med andre nøglefunktioner i forhold til kolleger. Uddannelsen er praksisrelateret, dvs. at den primært henvender sig til lærere, der arbejder på skoler. Se mere på: http://paedagogisk-it-vejleder.dk/ Der er tale om et online-kursus, hvori der er integreret flere dage med fysisk tilstedeværelse. Se workflow her: www.uni-c.dk/produkter/kurser/ it-koerekort/p_it-vejlederudd_flow.pdf Kurset starter med en netperiode efterfulgt af et seminar på Sandbjerg Gods ved Sønderborg. Herefter følger flere netværksperioder samt to tilstedværelsesgange på Center for Undervisning i Aabenraa. Kurset afsluttes maj 2011. Uddannelsens omfang svarer til ca. 150 timer fordelt på tre samlinger og seks netperioder. Uddannelsen organiseres i hold, hvortil der knyttes to certificerede instruktører. Instruktør: Varetages af Center for Undervisningsmidlers pædagogiske konsulenter. Kursus nr.: EV17-0850 Dato: Torsdag 2. september 2010 kl. 10:00-21:00. Fredag 3. september 2010 kl. 9:00-13:00. Torsdag 18. november 2010 kl. 10:00-15:00. Onsdag 9. marts 2011 kl. 10:00-14:00. Kursuspris: Kr. 16500.

30 Korte kurser ∙ Efterår 2010

Nye medier, undervisning i skyen Få et indblik i de pædagogiske muligheder der åbnes for, når skolen går online. Målgruppe: IT-vejledere Instruktør: Mediekonsulent Christiaan Roos, CFU. Kursus nr.: EV17-0801 Dato: Tirsdag 7. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 975. Pædagogisk IT-kørekort Kurset udbydes af UC Syd, Haderslev, men foregår i Aabenraa. Formål: Pædagogisk it-kørekort giver basis for færdigheder i brugen af pc’en i pædagogisk sammenhæng. Indhold: Kurset består af en introduktionsdag på 6 timer samt et efterfølgende online forløb. I løbet af ca. 24 uger afleverer du og dit team otte modulopgaver til godkendelse hos din kursusvejleder. Godkendelse af de otte modulopgaver er en forudsætning for udstedelse af "kørekort". Forvent et samlet arbejdstimetal på min. 30 timer. Se endvidere: www.paedagogisk-it-koerekort.dk/. Deltagerforudsætninger: Alment kendskab til pc’en. Yderligere oplysninger: Henvendelse til administrator for de pædagogiske kørekort - Elisabeth Søndergaard - es@cfu.dk eller tlf. direkte 7322 7291 Målgruppe: Alle lærere. Instruktør: Varetages af Center for Undervisningsmidlers pædagogiske konsulenter. Kursus nr.: EV15-10002 Dato: Onsdag 25. august 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 3500. Lær PowerPoint 2007 - Begynder Formål: At lære at lave en PowerPoint 2007 præsentation. PowerPoint er det helt rigtige program til præsentationer. På dette kursus lærer du programmet at kende helt forfra - og får således også repeteret alt det, du måske har glemt. Målgruppe: Alle interesserede lærere Instruktør: IT-konsulent Kenneth Algreen Reimer, CFU. Kursus nr.: EV17-0806 Dato: Onsdag 1. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 975. · Gateways to Culture - se Fremmedsprog s. 15 · Læring og IT i dansk - se Dansk s. 9 · Norden i bio 2010 - se Dansk s. 9 · Specialpædagogiske programmer i undervisningen - se Specialundervisningen s. 8


IT & MEDIER Lær PowerPoint 2007 - Fortsætterkursus Formål: Du lærer at arbejde arbejdsbesparende og effektivt med PowerPoint - med tekst, lyd, billeder, multimedier og præcise effekter i PowerPoint 2007. Du lærer, hvordan du tager din præsentation med dig - stadig fungerende! Målgruppe: Alle interesserede lærere Instruktør: IT-konsulent Kenneth Algreen Reimer, CFU. Kursus nr.: EV17-0807 Dato: Onsdag 15. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 975. Videoredigering i iMovie Videoproduktion, som de fleste skoleelever vil kunne lære på meget kort tid. Vi redigerer de forskellige klip, tilføjer overgange og effekter. Desuden prøves, hvordan man kan lægge yderligere lydspor med programmets indbyggede musikstykker og lydeffekter.

Gratis kursus arrangeres i samarbejde med Apple. Målgruppe: Alle faggrupper Instruktør: Skolekonsulent, IKT-koordinator Jan Brauer, CFU. Steen Schmidt, CFU Kursus nr.: EV17-0802 Dato: Mandag 23. august 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Gratis. Videoproduktion med Microsoft Movie Maker Deltagerne vil efter kurset have overstået de værste tekniske forhindringer for at kunne optage og redigere en videofilm, så de direkte kan bruge det i undervisningen. Målgruppe: Alle interesserede lærere med IT kendskab svarende til fx Skole IT. Instruktør: IT-konsulent Kenneth Algreen Reimer, CFU. Kursus nr.: EV17-0805 Dato: Torsdag 9. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 975.

IT & MEDIER - REKVIREREDE IWB-KURSER IWB beviset Grundkursus Formål: At sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i undervisningen. Målgruppe: Lærere, der anvender eller skal anvende IWB i undervisningen. Der forudsættes elementært kendskab til windows. Kursus nr.: EV17-0820 Dato: Aftales.

Se endvidere: www.paedagogisk-it-koerekort.dk/ Deltagerforudsætninger: Pædagogisk it-kørekort er et basiskursus, hvor kun alment kendskab til it er en nødvendighed. Arbejdsform: Kursisterne skal arbejde sammen i team på 3 eller 4 i online-perioden. Formål: Målet med Skole-IT er at kvalificere dig både som personlig bruger og som underviser. Alle øvelser og opgaver tager udgangspunkt i den daglige undervisning i skolen. Målgruppe: Lærere, der underviser i grundskolen Instruktør: Skolekonsulent, IKT-koordinator Jan Brauer, CFU. Kursus nr.: EV17-0822 Dato: Efter Aftale. Kursuspris: Kr. 3500.

Pædagogisk IT kørekort Formål: Målet Pædagogisk it-kørekort er at kvalificere dig både som personlig bruger og som underviser. Alle øvelser og opgaver tager udgangspunkt i den daglige undervisning i skolen. Indhold: Kurset består af en introduktionsdag på op til 6 timer samt et efterfølgende online forløb. I løbet af ca. 24 uger afleverer du og dit team otte modulopgaver til godkendelse hos din kursusvejleder. Godkendelse af de otte modulopgaver er en forudsætning for udstedelse af "kørekort".

· IWB-beviset og engelsk og tysk - se Fremmedsprog s. 16 · IWB-beviset og matematik - se Matematik s. 18 · IWB-beviset og dansk i overbygningen - se Dansk s. 9 · IWB-beviset og dansk på begynder og mellemtrin - se Dansk s. 9 · IWB-beviset - og naturfag - se Naturfag s. 20 Korte kurser ∙ Efterår 2010

31


PÆDAGOGIK-PSYKOLOGI Pædagogisk massage: massage, berøring og leg i indskolingen Pædagogisk massage berøring og leg i indskolingen. Forskellige teknikker, som eleverne kan udføre udenpå tøjet afprøves. Fremmer ro, koncentration, tryghed og glæde. Udvikler empati og sammenhold. Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskoling samt specialpædagoger. Instruktør: Skuespiller, fortæller og teaterkonsulent Pia Plesner, Odense. Kursus nr.: EV17-0506 Dato: Onsdag 1. september 2010 kl. 12:00-16:00. Kursuspris: Kr. 695. Når forældre modarbejder skolen Hvad er grunden til, at nogen forældre udebliver fra møder, ikke deltager aktivt i børnenes skolegang, modarbejder skolens regler, roller og rammer? Er de ikke interesseret? Kan de ikke overkomme det? Mener de ikke, de er ansvarlige for de krav, lærerne stiller? Spørgsmålene kan være mange, men konsekvenserne er under alle omstændigheder, at børnene er taber. På kurset vil der blive arbejdet med, hvordan vi kan blive bedre til at samarbejde med forældrene gennem opmærksomhed på kommunikation, relationer og målsætning. Målgruppe: Alle interesserede lærere i hele skoleforløbet, AKT-personer m.m. Instruktør: NLP-konsulent Anna Grete Møberg, Risskov. Kursus nr.: EV17-0532 Dato: Tirsdag 12. oktober 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1325. Specialcenterets rolle i fremtidens rummelige skole I fremtidens rummelige skole får lærerne i specialcenteret en central rolle i skolens arbejde med at integrere elever med særlige behov. Som vejledere for skolens lærere er det nødvendigt at specialcenterets lærere har et bredt kendskab til elevernes forudsætninger og til, hvordan en inkluderende undervisning kan tilrettelægges, så alle elevers behov tilgodeses. Målgruppe: Lærere samt pædagoger, som i deres daglige virke skal håndtere elever med indlæringsproblemer Instruktør: Pædagogisk konsulent Jens Møller Andersen, Odense. Kursus nr.: EV17-0535 Dato: Torsdag 16. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1125.

32 Korte kurser ∙ Efterår 2010

Klasseledelse med trivsel God trivsel kan opnås gennem organiserede klassemøder. Ved disse møder udvikles elevernes sociale kompetencer. Ledelsen og lærerne har ansvaret for, at eleverne bliver opdraget til at være aktive deltagere i demokratiet. Kurset består af to dele, hvor klassemødemetoden afprøves i praksis mellem de to kursusgange. Målgruppe: Lærere, ledere og AKT-lærere Instruktør: Konsulent Eva Dam Thrane, Svendborg. Kursus nr.: EV17-0655 Dato: Torsdag 23. september 2010 kl. 12:00-16:00. Tirsdag 26. oktober 2010 kl. 12:00-16:00. Kursuspris: Kr. 2025. Personlig Power Personlig power har vi, når vi kan og tør udtrykke vore følelser, meninger og behov klart og utvetydigt med respekt for os selv og for den anden. På kurset får deltagernes evne til at kommunikere, verbalt og nonverbalt et konkret løft. Med udgangspunkt i deltagernes egne situationer, får de en værktøjskasse af de virkelig gode. De bliver ledt igennem en proces, hvor nogle af deres personlige ressourcer tydeliggøres, og hvor de træner og styrker deres kommunikation. Instruktør: Pia Boldt, Psykoterapeut MPF, Middelfart. Kursus nr.: EV17-0905 Dato: Tirsdag 2. november 2010 kl. 8:30-16:00. Tirsdag 23. november 2010 kl. 8:30-16:00. Kursuspris: Kr. 1875. Hvordan tackler vi negative børn? - værkstedskursus for almindelige lærere Kender du det at uanset, hvad du gør, så er der nogle børn, der brokker sig og er negative. På kurset vil vi arbejde med årsagen og konsekvensen af negativ adfærd. Vi vil arbejde med metoder, som kan ændre børnenes negative spiral. Du vil få indsigt i projektioner og deres betydning for en god relation. Målgruppe: Interesserede lærere i hele skoleforløbet Instruktør: NLP-konsulent Anna Grete Møberg, Risskov. Kursus nr.: EV17-0657 Dato: Torsdag 4. november 2010 kl. 9:00 til 15:00. Torsdag 25. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 2725.


PÆDAGOGIK-PSYKOLOGI Den svære samtale og den gode kommunikation Der er samtaler, som lykkes og beriger vores liv. Andre ender i konflikter. Der er vanskelige samtaler, som skal tages. Og der er den almindelige daglige kommunikation og snak. På dette kursus arbejder vi med forskellige former for kommunikationsteknikker, som skal hjælpe os til at blive bedre til at klare konkrete samtaler, som forældresamtaler, MUS-samtaler eller den konfronterende kollega samtale. Instruktør: Hanne-Lene Dreesen, Odense. Kursus nr.: EV17-0904 Dato: Mandag 13. september 2010 kl. 9:00-15:00. Tirsdag 14. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1875. Den systemiske samtale Er særlig effektiv, hvis samtalepartneren viser modstand eller er tilbageholdende med oplysninger. Kan bruges i forbindelse med elev-, forældreog medarbejdersamtaler. Ansvaret for en samtales succes fordeles skiftevis på begge parter, og på forskellige formål - domæner - med hver sine spørgsmålstyper og særlige anskuelsesvinkel. Kan tages separat eller i forlængelse af "Coaching i hverdagen". Instruktør: Karen Restad, Sønderborg. Kursus nr.: EV17-0903 Dato: Torsdag 11. november 2010 kl. 9:00-16:00. Fredag 12. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1875.

Coaching i hverdagen - kunsten at stille spørgsmål der rykker Kursets formål er at berige og forny samtaler i hverdagen, hvor der er lidt for mange ufrugtbare gentagelser og lidt for lidt bevægelse i samtalen. Fokus ligger derfor på at gennemgå og opøve færdigheder i at stille spørgsmål, der rykker og forstyrrer tilpas til, at samtalepartneren nytænker. Forskellige spørgsmålstyper vil blive gennemgået også fra den systemiske teori. Instruktør: Karen Restad, Sønderborg. Kursus nr.: EV17-0902 Dato: Mandag 4. oktober 2010 kl. 9:00-16:00. Tirsdag 5. oktober 2010 kl. 9:00-16:00. Kursuspris: Kr. 1875. Undgå samarbejdsproblemer i teams Hvad er grunden til, at der opstår samarbejdsproblemer i et team? Et team består af mange personligheder og overbevisninger. Disse og kulturen på arbejdspladsen kan gøre, at selv dygtige medarbejdere kan have svært ved at få en dagligdag til at fungere tilfredsstillende. Tingene løser sig ikke af sig selv, så derfor er det vigtigt at gøre noget ved det i tide. Instruktør: NLP-konsulent Anna Grete Møberg, Risskov. Kursus nr.: EV17-0901 Dato: Mandag 27. september 2010 kl. 9:00-15:00. Tirsdag 28. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1875. · AKT i praksis - se Pædagogik/Didaktik/Metodik s. 14

Korte kurser ∙ Efterår 2010

33


LEDERKURSER · Coaching i hverdagen -kunsten at stille spørgsmål der rykker - se Pædagogik-psykologi s. 32 · Den systemiske samtale - se Pædagogik-psykologi s. 32

· Personlig Power - se Pædagogik-psykologi s. 32 · Undgå samarbejdsproblemer i teams - se Pædagogik-psykologi s. 32

· Den svære samtale og den gode kommunikation - se Pædagogik-psykologi s. 32

BOGMESSER/KONFERENCER/TEMADAG Kulturtur til BogForum 2010 Tag med på den traditionsrige kulturtur til BogForum i København. Forum er spækket med fag- og skønlitterære stande, hele rummet syder af aktiviteter, og der er rig lejlighed til se alle nyudgivelser, høre og se forfattere fortælle og berette, ligesom man kan gå til spændende foredrag og events. Der er også rig lejlighed til at benytte sig af de mange gode særtilbud som forlagene har i anledning af messen. Prisen indbefatter bustransport, entre, katalog, morgenkaffe m.m. undervejs og en sandwich på vejen hjem (bemærk, at der som noget nyt ikke stoppes for middag på vejen hjem). Frokost sørger du selv for. Kursus nr.: EV17-0522 Dato: Fredag 12. november 2010 kl. 7:45-19:00. Kursuspris: Kr. 475.

Ill. Dorit Grundahl

Sandbjerg Konference 2010 - se Skolebiblioteket s. 29

Brug onlinekataloget med udvidet kursusbeskrivelse på www.cfu.dk 34 Korte kurser ∙ Efterår 2010


UNGDOMSUDDANNELSESOMRÅDET Kulturtur til BogForum 2010 Tag med på den traditionsrige kulturtur til BogForum i København. Forum er spækket med fag- og skønlitterære stande, hele rummet syder af aktiviteter og der er rig lejlighed til se alle nyudgivelser, høre og se forfattere fortælle og berette, ligesom man kan gå til spændende foredrag og events. Der er også rig lejlighed til at benytte sig af de mange gode særtilbud, som forlagene har i anledning af messen. Prisen indbefatter bustransport, entre, katalog, morgenkaffe mm. undervejs og en sandwich på vejen hjem (bemærk, at der som noget nyt ikke stoppes for middag på vejen hjem). Frokost sørger du selv for. Kursus nr.: EV17-0522 Dato: Fredag 12. november 2010 kl. 7:45-19:00. Kursuspris: Kr. 475. MEDIEPÆDAGOGIK 3 Journalistik som pædagogisk metode Den journalistiske arbejdsmetode er en afklarende vej til viden, indsigt og synspunkter. Deltagerne vil få redskaber til projektarbejdet i skolen, viden om journalistiske metoder og genrer og træning i journalistisk skrivning. Målgruppe: Dansklærere og andre interesserede lærere i grundskolen/overbygningen samt i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Instruktør: Lærebogsforfatter, konsulent Henrik Poulsen, co/small Copenhagen. Kursus nr.: EV17-0654 Dato: Mandag 13. september 2010 kl. 9:00-15:00. Tirsdag 14. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 2175.

Læsetest - hvordan? Og hvad gør vi så? Lær at tage læseprøver på hele klasser. Deltagerne lærer at tage prøver, at rette prøver og især at tilrettelægge undervisning ud fra prøveresultaterne. Der arbejdes med både beskyttede prøver og interne evalueringsredskaber Målgruppe: Dansk-/testlærere på 6.-10. klassetrin og ungdomsuddannelserne.

Instruktør: Læsekonsulent Karin Erbo Jensen, Roskilde. Kursus nr.: EV17-0652 Dato: Onsdag 8. september 2010 kl. 9:00-15:00. Torsdag 9. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 2275. Lærerkursus som introduktion til Grænselandsudstillingen 2010 Gennemgang på CFU af udstillede værker med perspektivering til billedkunstens ismer. Efterfulgt af supplerende bemærkninger på Grænselandsudstillingen i Sønderjyllandshallen. Kurset foregår dels på CFU og dels på grænselandsudstillingen Målgruppe: Skoleelever og VUC-studerende. Instruktør: Kunsthistoriker, mag.art. Lise-Lotte Blom, Odense. Kursus nr.: EV17-0550 Dato: Onsdag 18. august 2010 kl. 14:00-17:00. Kursuspris: Kr. 375. Den systemiske samtale Er særlig effektiv, hvis samtalepartneren viser modstand eller er tilbageholdende med oplysninger. Kan bruges i forbindelse med elev-, forældreog medarbejdersamtaler. Ansvaret for en samtales succes fordeles skiftevis på begge parter, og på forskellige formål - domæner - med hver sine spørgsmålstyper og særlige anskuelsesvinkel. Kan tages separat eller i forlængelse af "Coaching i hverdagen". Instruktør: Karen Restad, Sønderborg. Kursus nr.: EV17-0903 Dato: Torsdag 11. november 2010 kl. 9:00-16:00. Fredag 12. november 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1875. Den svære samtale og den gode kommunikation Der er samtaler som lykkes og beriger vores liv. Andre ender i konflikter. Der er vanskelige samtaler, som skal tages. Og der er den almindelige daglige kommunikation og snak. På dette kursus arbejder vi med forskellige former for kommunikationsteknikker, som skal hjælpe os til at blive bedre til at klare konkrete samtaler, som forældresamtaler, MUS-samtaler eller den konfronterende kollega samtale. Instruktør: Hanne-Lene Dreesen, Odense. Kursus nr.: EV17-0904 Dato: Mandag 13. september 2010 kl. 9:00-15:00. Tirsdag 14. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1875. Korte kurser ∙ Efterår 2010

35


UNGDOMSUDDANNELSESOMRÅDET Personlig Power Personlig power har vi, når vi kan og tør udtrykke vore følelser, meninger og behov klart og utvetydigt med respekt for sig selv og for den anden. På kurset får deltagernes evne til at kommunikere, verbalt og non verbalt, et konkret løft. Med udgangspunkt i deltagernes egne situationer, får de en værktøjskasse af de virkelig gode. De bliver ledt igennem en proces, hvor nogle af deres personlige ressourcer tydeliggøres og hvor de træner og styrker deres kommunikation. Instruktør: Pia Boldt, sykoterapeut MPF, Middelfart. Kursus nr.: EV17-0905 Dato: Tirsdag 2. november 2010 kl. 8:30-16:00. Tirsdag 23. november 2010 kl. 8:30-16:00. Kursuspris: Kr. 1875.

Undgå samarbejdsproblemer i teams Hvad er grunden til der opstår samarbejdsproblemer i et team? Et team består af mange personligheder og overbevisninger. Disse og kulturen på arbejdspladsen kan gøre, at selv dygtige medarbejdere kan have svært ved at få en dagligdag til at fungere tilfredsstillende. Tingene løser sig ikke af sig selv, så derfor er det vigtigt at gøre noget ved det i tide. Instruktør: NLP-konsulent Anna Grete Møberg, Risskov. Kursus nr.: EV17-0901 Dato: Mandag 27. september 2010 kl. 9:00-15:00. Tirsdag 28. september 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 1875. IWB-beviset - Grundkursus på SmartBoard At sætte lærere i stand til at inddrage den interaktive tavle som et pædagogisk redskab i undervisningen. Målgruppe: Alle faggrupper Instruktør: Skolekonsulent, IKT-koordinator Jan Brauer, CFU. Kursus nr.: EV17-0804 Dato: Tirsdag 17. august 2010 kl. 9:00-15:00. Kursuspris: Kr. 975.

Coaching i hverdagen - kunsten at stille spørgsmål der rykker Kursets formål er at berige og forny samtaler i hverdagen, hvor der er lidt for mange ufrugtbare gentagelser og lidt for lidt bevægelse i samtalen. Fokus ligger derfor på at gennemgå og opøve færdigheder i at stille spørgsmål, der rykker og forstyrrer tilpas til, at samtalepartneren nytænker. Forskellige spørgsmålstyper vil blive gennemgået også fra den systemiske teori. Instruktør: Karen Restad, Sønderborg. Kursus nr.: EV17-0902 Dato: Mandag 4. oktober 2010 kl. 9:00-16:00. Tirsdag 5. oktober 2010 kl. 9:00-16:00. Kursuspris: Kr. 1875.

Er der stadig ledige pladser? Er kurset aflyst? Brug online-kataloget - det er altid opdateret!

36 Korte kurser ∙ Efterår 2010


KURSER: REKVIREREDE ELLER AD HOC

Spørgsmål om rekvireret undervisning I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har ønsker om specielle kurser. Igennem en dialog kan vi udvikle et rekvireret kursus, der passer netop jeres behov. Har vi ikke selv den rette underviser i vores konsulentkorps, kan vi ofte finde en gennem vores store netværk.

Vi er en del medarbejdere på min arbejdsplads, der er interesseret i jeres kursus om faglig læsning. Kan vi få kurset billigere ved at flytte det ud til os?

Det hænder, at der på en skole, er et par lærere, der er interesseret i et rekvireret kursus, men at det ikke er nok til at købe et rekvireret kursus. I er altid velkomne til at tilkendegive en interesse. Vi har muligvis kendskab til andre interesserede i samme situation og kan i et samarbejde måske finde en løsning om et ad hoc kursus.

Jeg har en idé til et kursus. Er I mon interesseret i det?

Jeg/vi er interesseret i et specielt kursus. Kan I hjælpe mig/os med det?

Er der på en skole mange med interesse i et udbudt kursus, kan det undertiden betale sig for skolen at købe kurset som et rekvireret kursus. Måske bliver deltagerprisen mindre, og man sparer på km-penge og køretid. Derudover får man større indflydelse på kursustidspunktet.

Vi er tre lærere, der er interesserede i jeres rekvirerede kursus om IWB-beviset og tysk. Er der mon andre interesserede?

Vi er altid interesseret i nye kursusidéer. Kontakt os endelig, hvis du har en god idé.

Spørgsmål stiles til: Poul Bent Povlsen (pp@cfu.dk) på tlf.dir. 7322 7221

Korte kurser ∙ Efterår 2010

37


PÆDAGOGISKE KONSULENTER

GRUNDSKOLE Medier:

Jan Brauer (jb@cfu.dk) Kenneth Algreen Reimer (kar@cfu.dk)

Den internationale dimension: Jan Brauer (jb@cfu.dk) Kenneth Algreen Reimer (kar@cfu.dk)

Jan Brauer

Kenneth Reimer

Tina Kolding

Bedre Sundhed i børns hverdag: Tina Kolding (tk@cfu.dk) Naturfag: Bettina Brandt (br@cfu.dk) Dansk:

Dorthe Eriksen (de@cfu.dk) Bettina Brandt

Fremmedsprog: Benthe Fogh Jensen (bj@cfu.dk)

Dorthe Eriksen

Benthe Fogh Jensen

Matematik, Fysik/Kemi: Connie Nielsen (cn@cfu.dk) Specialundervisning: Connie Nielsen (cn@cfu.dk) Matematik Benthe Fogh Jensen (bj@cfu.dk) Engelsk Hanne Paaske Palle (hpp@cfu.dk) Kultur:

Lene Norup Nielsen (ln@cfu.dk) Birgitte Boelt (bo@cfu.dk)

Charlotte A. Schultz Hanne Paaske Palle

Connie Nielsen

Historie, Kristendomsskundskab: Lene Norup Nielsen (ln@cfu.dk) Innovation & iværksætteri Charlotte Agerby Schultz Birgitte Boelt

Lene Norup Nielsen

UNGDOMSUDDANNELSER m.m.

Kirsten O. Bertelsen

Ole Lund Sørensen

Birgitte Nør-Hansen

Charlotte Junggreen Have (ch@cfu.dk) Hildegunn Johannesen (hj@cfu.dk) Kenneth A. Reimer (kar@cfu.dk) NetOpNu: Kirsten Opsal Bertelsen (kob@cfu.dk) Ole Lund Sørensen (os@cfu.dk) Birgitte Nør-Hansen (bnh@cfu.dk) Kirstine Moos (km@cfu.dk)

Kirstine Moos

Charlotte J. Have

Hildegunn Johannesen

Deutsche Medienbank: Renate Weltersbach (rw@cfu.dk) Voksenpædagogik: Poul Bent Povlsen (pp@cfu.dk) Hanne-Lene Dreesen (hd@cfu.dk)

Renate Weltersbach Poul Bent Povlsen

Hanne-Lene Dreesen

38 Korte kurser ∙ Efterår 2010


KURSUSTILMELDING - HVAD OG HVORDAN

Er der stadig ledige pladser? Er kurset aflyst? Brug online-kataloget - det er altid opdateret! Kurserne i online-kataloget er inddelt i emnegrupper som i dette katalog. Klikker du på et rødt kursusnummer linkes du videre til det pågældende kursus, hvor der er mulighed for at læse (og udskrive) de detaljerede kursusbeskrivelser. Nederst på hver kursusbeskrivelse er et rødt link til online-kursustilmelding af det aktuelle kursus. Skal du tilmelde dig flere kurser kan du med fordel sætte flueben i feltet ”Gem informationer til yderligere tilmeldinger". Bemærk, at i feltet

”arbejdssted” skal søgefunktionen anvendes. Kan du ikke finde din skole eller arbejdsplads efter at have søgt via "søg", vælges knappen "Nyt arbejdssted". Vi opfordrer til at bruge online-tilmelding. Efter tilmeldingsfristen kan man i online-kataloget se om der er en venteliste på det pågældende kursus. Du kan også tilmelde dig ved at bruge tilmeldingsblanketten nedenfor.

KURSUSTILMELDING Cpr.nr.

Tlf. privat

Navn Gade Postnr.

By

E-mail Jeg ønsker CFU's elektroniske nyhedsbrev (sæt x): Skole/inst.

Tlf. skole

EAN-nr.

Skolenr.

Kursusnr.

Kursustitel

Angiv evt. workshop/delhold

Skolelederens underskrift

Skole/kommune OBS! Ved tilmelding uden skolelederens underskrift, sendes regning på kursusafgiften til privatadressen. Tilmelding er bindende. Ved fravær/afbud refunderes kursusafgiften ikke. Tilmeldingsfrist sen. 10. maj 2010 til Center for Undervisningsmidler på følgende måder: Pr. brev: Center for Undervisningsmidler, att. Kursussekretariatet, Birkelund 1, 6200 Aabenraa Pr. fax 7462 6183 eller online-tilmelding på www.cfu.dk - Kurser Efter tilmeldingsfristens udløb orienterer vi gennem din skole, om du er optaget på kurset, sat på venteliste eller kurset er blevet aflyst pga. få tilmeldinger. Medmindre du er selvbetaler, skal du sikre dig, at din skoleleder godkender din tilmelding før indsendelsen.

Korte kurser ∙ Efterår 2010

39


Kursussekretariatet

Mai Borup Christensen mc@cfu.dk tlf.dir. 7322 7222

Poul Bent Povlsen pp@cfu.dk tlf.dir. 7322 7221

University College Syddanmark

Center for Undervisningsmidler

Birkelund 1 · 6200 Aabenraa · tlf. 7266 2000 · fax 7462 6183 e-mail: kurser@cfu.dk · hjemmeside: www.cfu.dk Åbningstider: Layout og fotos: Dorit Grundahl, CFU - Oplag: 8.500 stk. Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 - Fredag kl. 8.00-14.00

Layout & illustrationer: Dorit Grundahl, CFU Trykantal: 6.000

CFU kurser efterår 2010  

CFU kurser efterår 2010