Page 1

I NTERAKTI VE WHI TEBOARDS iunder vi sni ngen al Speci k pædagogi

KURS US MA T E RI AL E me du d g a n g s p u n k t i b r u ga f S MA R T B O A R D


IWB-Beviset Web: http://iwb-beviset.dk IWB-Beviset er udviklet af Centre for Undervisningsmidler i Danmark Interaktive whiteboards og specialpædagogik © 2008 University College Lillebælt, Center for Undervisningsmidler 1. oplag, december 2008 Forfattere: Bente Lindberg Iversen og Kirsten Færing Udgivet af: University College Lillebælt Center for Undervisningsmidler Karlavej 1 5270 Odense N Tlf.: 63 18 33 00 – Fax: 63 18 33 94 E-mail: cfu-post@ucl.dk Web: http://www.iwb-beviset.dk

Interaktive whiteboards - Specialpædagogik Side 2


Indhold Forord: ............................................................................................................................................................. 5 Erfaringer med brug af IWB i undervisningen....................................................................................... 6 Råd til underviseren...................................................................................................................................... 7 IWB og specialpædagogik ........................................................................................................................... 8 IWB som redskab til elever, der har brug for struktur på skoledagen......................................... 10 Øvelseskort nr. 1: Et dagskema på skrift ..................................................................................... 10 Øvelseskort nr. 2: Et dagskema med ikoner ............................................................................... 12 Arbejdskort A: Et fleksibelt ugeskema ........................................................................................ 14 IWB til elever, der har brug for hjælp til at planlægge og gennemføre en arbejdsopgave ..... 15 Øvelseskort nr. 3: Skriv en historie .............................................................................................. 15 Øvelseskort nr. 4: Gruppearbejde med videoinstruktion.......................................................... 18 Arbejdskort B: Opdeling af instruktioner....................................................................................20 IWB som motivationsfaktor .....................................................................................................................22 Øvelseskort nr. 5: Læsning af fagtekster....................................................................................22 Øvelseskort nr. 6: Leg med læring og konkurrencer..................................................................24 IWB til elever, der har brug for at få krop og bevægelse med i arbejdet ..................................26 Øvelseskort nr. 7: Hjælp hinanden ved tavlen.............................................................................26 Arbejdskort C: Muligheder på internettet ..................................................................................28 IWB som redskab for elever, der har brug for visualisering...........................................................29 Øvelseskort nr. 8: Fra abstrakt til konkret.................................................................................29 IWB som redskab for elever, der har brug for auditiv stimulering ............................................... 31 Øvelseskort nr. 9: Glosetræning..................................................................................................... 31 Øvelseskort nr. 10: Leg med musikken ..........................................................................................33 IWB som middel til sociale aktiviteter ..................................................................................................35 Øvelseskort nr. 11: Kommuniker ved tavlen ..................................................................................35 Øvelseskort nr. 12: Leg med anagrammer.....................................................................................37 Arbejdskort D: Spil ...........................................................................................................................38 Organisering og arkivering af notebook-filer.......................................................................................39 Øvelseskort nr. 13: Anvendelse af notebook-filer i andre sammenhænge ...........................39 Øvelseskort nr. 14: Optag, rediger og gem en tavlevideo .........................................................40 Arbejdskort E: Tag tavlen med hjem ............................................................................................ 41 Tastehjælp ...................................................................................................................................................42 Værktøjslinjen, sidemenu og andre værktøjer ...........................................................................42 Alfabetisk indeks over funktioner .................................................................................................48 Movie Maker ........................................................................................................................................53 Audacity................................................................................................................................................56 Links ...............................................................................................................................................................57

Interaktive whiteboards - Specialpædagogik Side 3


Interaktive whiteboards - SpecialpĂŚdagogik Side 4


IWB som redskab til elever, der har brug for struktur på skoledagen Øvelseskort nr. 1: Et dagskema på skrift Formål:

Tavlen i denne øvelse hjælper eleverne med at få struktur og overblik over dagen. IWB skaber fælles opmærksomhed og visualiserer mundtlige beskeder.

Opgave 1: Skrive med håndskrift Skriv ved hjælp af finger eller pen dag og dato. Ved siden af skrives klassens skema for dagen.

Opgave 2: Skift farve på håndskrift Giv dag og dato én farve, aktiviteter en anden, pauser en tredje og spise en fjerde.

Opgave 3: Ændre skrift Ændre håndskrift til trykt skrift

Opgave 4: Gem notebookfil Gem tavlen i notebook.

Interaktive whiteboards - Specialpædagogik Side 10


Arbejdskort B: Opdeling af instruktioner Formål:

Lange mundtlige og skriftlige instruktioner kan være forvirrende for nogle elever. De kan have glæde af, at instruktionen bliver delt op i mindre dele samt at den bliver visualiseret for dem. Denne opgave ”Lav et Quiz spil” er fra http://www.emu.dk/elever4-6/natfag/el/sjovmedstrom.html Som instruktion til opgaven står: ”På forsiden af et stykke pap skal du skrive (og tegne) spørgsmål og svar. Stik brevlukkere igennem pappet ved både spørgsmål og svar. På bagsiden forbinder du hvert spørgsmål og det rigtige svar med hinanden med en ledning. Begynd spillet: Sæt to ledninger, der er forbundet med en pære og et batteri, på det rigtige spørgsmål og det svar, der passer sammen. Når du rammer rigtigt lyser pæren, fordi der er en strømvej”

Opgave 1: Inddel instruktionen i mindre opgaver, som kan udføres af en gruppe elever. Eleverne bruger tavlerne som støtte i arbejdsprocessen. Hvad skal vi først, dernæst, hvor langt er vi nu og hvad mangler vi? Tavlerne kan også indeholde plads til elevernes egne arbejdsfordelinger og løbende notater. Her et eksempel på, hvordan de to første tavler til den aktuelle opgave kunne se ud, lav selv resten.

Interaktive whiteboards - Specialpædagogik Side 20


”IWB og specialpædagogik” IWB og specialpædagogik er et temahæfte, der henvender sig til lærere, der varetager specialpædagogiske opgaver. Hæftet anvendes i forbindelse med kurset ”IWB og specialpædagogik”. Kurset afvikles over 4 timer. Deltagerne skal have forudsætninger svarende til kurset ”IWB grundkursus” Andre kurser med fokus på IWB: IWB grundkursus På dette kursus vil kursisterne blive introduceret til de grundlæggende principper og ideer i anvendelse af IWB. Kursisterne vil opnå færdigheder i at skrive på tavlerne og arbejde med farver. I whiteboardets software vil der blive arbejdet med billeder, tekst og muligheder for at opbygge egne tavler. Anvendelse af almindelige programmer på IWB vil blive gennemgået. Antal timer: 6 timer.

IWB og dansk - i begynder- og mellemtrinsundervisningen På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen for elever på begynder- og mellemtrinnet. Det kan fx være indlæring af bogstavernes navne og former, sætte stort og lille bogstav sammen, finde vokaler, sætte navn eller begyndelsesbogstav på billeder, arbejde med eventyr og historier, m.m. Antal timer: 3 timer.

IWB og dansk - i overbygningen

IWB og engelsk

På kurset bliver dansklæreren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i danskundervisningen i overbygningen. Det kan eksempelvis være til tekstanalyse, arbejde med reklamer eller arbejde med ganske alm. grammatiske øvelser. Antal timer: 3 timer.

På kurset bliver deltageren introduceret til værktøjer og eksempler på brug af IWB i engelskundervisningen. Antal timer: 3 timer.

Kurserne vil i høj grad bestå af "hands-on" opgaver, hvor deltagerne selv løser opgaver eller udarbejder forslag til undervisningsforløb. Deltagerforudsætninger: IWB-færdigheder svarende til kurset ”IWB grundkursus” Læs mere om kurser med fokus på IWB på websitet www.iwb-beviset.dk eller kontakt dit lokale Center for Undervisningsmidler.

Interaktive whiteboards - Specialpædagogik Side 60

specialpaedagogik_Smartboard  

specialpædagogik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you