Page 1

C

dresen, Vibeke ørerne ud: talemåder

serie bøger om talemåder og ordog, som vi bruger i dagligdagen uden ænke over, at børnene forstår ordene kret. Arbejdet med talemåder er eksvæsentlig, når vi taler danskundervisg af de tosprogede børn. Talemåder nemlig kendetegnet ved, at være bilige udtryk, der ofte har en anden bening end den, ordene umiddelbart inolder. Bøgerne giver børn en konkret en om talemåder og samtidig en kont viden inden for et bestemt felt, fx ogi og zoologi. Book her

e

Skolen i gamle dage : Kuglerammer Boksen indeholder 24 kuglerammer Book her


Sk

denskab og Forskning

Frilæsning til den første læsning Book her

Easi-Speak

napper på mikrofonen, så selv mindre etjene mikrofonen i løbet af meget kort kket gemmer sig et usb-stik, som kan en, og på den måde er det let at overil computeren, hvor de kan viderebeendes umiddelbart i diverse program-

S

F F

B li h le h tæ o a i

ndskab

der skal have an prøvespørgsndom kan se ud. pgaver, der tager ter. indeholder giøse kunstbillettes såvel skriftog to, gruppear-

fortællinger: Det Nye Testamente

verne mulighed for at forholde sig til fortællinger, samt arbejde med forllem Det Gamle og Det Nye Testan danne grundlag for at kunne genelske fortællinger, som de kommer til unst og kultur. Book her

Testamente

e sig til udvalgte det mellem Det anne grundlag for er, som de kom-

Sk

B

Frøken Ignora 6-10: litteratursamtale i indskolingen Frøken Ignora i vandtårnet giver unikke læseoplevelser til eleverne og får dem til at gå i dialog med sig selv, hinanden og teksten. Bøgerne har en læsevenlig typografi og er gennemillustreret i farver. Lærevejledningen indeholder konkrete undervisningseksempler og oplæg til litteratursamtaler. Book her

Sk

Fr sa

Frø læ til og typ ve kre til


30—39 Samfundsvidenskab, Pædagogi

30.13 Rollespil i skolen

91.93 Verdenskrigene

Rekvisitter og undervisningsmateriale forløb med rollespil. Her er vejledninge opgaver, forberedelser og rollespil sam slag til evaluering. Book her

Beskriver de dramatiske begivenheder i første halvdel af det tyvende århundrede. De 2 krige var dele af et stort opgør som kostede mange millioner mennesker livet. Mellem 1933 og 1945 blev millioner af mennesker sendt i dødslejre.

33.112 Ny i job

Et materi der vente arbejdspl gen i forb get og fo

Book her

rpes eleorskelligmekanisnnesker, rledes. fundsrs af fa-

Book her

32.3 Overvågningens dilemma

Undervisningsmaterialet er opbygget s spil hvor eleverne afprøver grænserne overvågning, teknisk og etisk. Undervi har selv mulighed for at sætte rammen ved at lægge flere lag på eller øge den ske sværhedsgrad. Book her

3

E

B a p

B


yrets univers: med Carl-Henning sen

det med Carl-Henning Pedersen kan ne på alle klassetrin tilegne sig viden or de fleste af skolens fagområder. n er tænkt til fagligt og tværfagligt arLærerne kan selv udvælge de undergsforløb der egner sig bedst til deres visningssituation. Nogle forløb egner dst til klasseundervisning, mens andre r bedst i grupper, i værksteder eller i tform. Boksen indeholder de materiar er omtalt i bøgerne "Carl-Henning ens eventyrlige univers" og "Manden e fange solen".

her

7.12

kolen i gamle dage

oksen indeholder materialer, der kan uges i forbindelse med et tema/ mneforløb i skolen om. " Skolen i gamdage ".

ook her

89.6 Alfabetboksen

Alfabetboksen er en boks, der er bygge op omkring "Bogstavdans," som er et sjovt og motiverende stavespil for hele klassen. Boksen henvender sig til 0.kl., 1.kl., 2.kl., specialundervisningen og to sprogede elever. Alfabetet er i fokus og præsenteres på forskellige måder. Mate rialerne i boksen kan anvendes til hele klassen, i værksteder eller til individuel træning Book her

90—99 Historie

91.93 Verdenskrigene Beskriver de dramatiske begivenheder i første halvdel af det tyvende århundrede. De 2 krige var dele af et stort opgør som kostede mange millioner mennesker livet. Mellem 1933 og 1945 blev millioner af mennesker sendt i dødslejre. Book her


g

89.3

37.125

Faglig læsning i engelsk

Fagligt læsekursus 6.- 8. kl.

Bøgerne giver indblik i 2 engelsktalende landes kultur-, samfunds- og miljøforhold.

En række fagbøger med tilhørende opg der kan kopieres eller hentes via intern opgaverne sammenlignes faglitterære b med et websted, med henblik på at ind nogle kildekritiske elementer i eleverne af fagbøger og websteder.

Book her

Book her

39

Ev

Bo "Tr ren ga ter bil

Bo

39.5 89.4 Liebe und Freundschaft Book her

Festivities Omhandler emnet britisk og amerikansk kultur. Udover bogen "Festivities" med tilhørende cd, indeholder boksen opgaver, spil, kopiark, spørgsmål og små opgaver. Book her

39

Ch

En bo er jul

Bo


.55

84

nta Claus

Der magische Würfel

d udgangspunkt i historien "The story Santa Claus" arbejdes med juletema-

Ny letlæsningsserie i fantasygenren. Book her

ok her

89.3 Begynder Engelsk

39.55 The Shoemaker Emnekasse med bøger og dvd-rom med historie og opgaver. Indeholder også en idémappe med juleaktiviteter. Book her

Kassen indeholder 2 terninger med spørgeord, et fortælletæppe, 1 bingospil, 1 interaktive cd-rom (Picture dictionary), 1 bog med farver, der er inddelt i temaer (Picture dictionary), 1 bog med kopi-ark til aktiviteter for begynderundervisning, 1 kortspil (First words Happy families), 1 farvelære/læse-snakkebog (What colour are your knickers) og en taske til opbevaring af tingene. Book her


83

39.55

Birthe, Kot

Weihnachten

Mary and Steven på cd-rom: level 1-9

Inspirationsmateriale til jul og advent på tysk, som indeholder forskelligt materiale til juleklip og julehistorier. Desuden er der et verdenskort, der knytter sig til "Weihnachten in aller Welt".

Der er i alt 18 forskellige cd-rom'er med 5 historier på hver. Historierne har tilhørende opgaver. Historierne vises på skærmen med et billed og tilhøende tekstlinier samtidig med at teksten læses højt. Med mulighed for at ravælge lyden.

Book her

Book her

nboks 6

indeholder 30 forskellige titler hvoraf dfølger cd eller cd-rom til flere af dem. n er der en mappe med opgaver og

r

1,

n-

40—49 Geografi og rejser

4

G

B v m b le b d

B


79.3 Legebøger

Bøger med beskrivelser af lege. SFO'er ne i Ribe Amt har udarbejdet en legebog hver. Det er pædagogerne på hver enkel SFO der har taget billederne og skrevet teksten. Book her

atematik

79.7

Qian

Kom squa kan s ge og til ov stæn ball.

1

Matematik

atematikbøger med hvert sit fokus, om samlet set kommer rundt om maematik i anvendelse og problemløsing.

Book

ook her

r mde rsør

om -

80—89 Litteratur, Sprog

83 Macmillan children's readers : level 1-2 Boks med frilæsningsbøger til begynderengelsk. Indeholder også lydfiler til bøgerne. Book her


gen andre de 8 man at kan

m adsen

55.2 Stensamlinger

Stensamlingerne kan anvendes i geo grafi i undervisningen i geologiske kre løb, landskabsdannelse, bjerge og bje arter og i forbindelse med feltgeograf arbejde. Samlingerne understøtter læ processen i undervisningen af sedime tære, metamorfe og magmatiske bjer arter. 77.62

Book her

Marx & Coca-Cola Book her

5

G

M n s D h b b o le h le

B 55.3 Geologimodeller

Modellerne kan bruges i geografi, når d bejdes med regionale og globale mønst under geologiske kredsløb. De kan und beskrivelsen af fordeling af bjerge, dyb vulkaner og jordskælv på jorden og sæ te i forhold til teorien om pladetektonik også anvendes til at forklare pludselige langsigtede geologiske aktiviteter forsk steder på Jorden. Book her


4

g på opdagelse i vores solsystem

sens materiale henvender sig til 4.lasse inatur/teknik, men planet kore kan også bruges i de større klasGennem spillene kan eleverne forres over himmelrummet og derved yst til at fordybe sig. Fælles mål 9: Undervisningen skal lede frem d, at eleverne har tilegnet sig kundber og færdigheder der sætter dem i nd til at: - sammenholde indsigt i soltemets opbygning og Jordens bevæser med fænomener de selv har ople- gøre rede for hovedtræk i solsymets opbygning.

65.99

k her

Pirater og sørøvere: 3. - 4. klassetrin

turen 1

I boksen er der et klassesæt af den skønlitterære bog "Pirater" og den faglitterære bog "Sørøvere". Begge titler er meget letlæste og egnet for nye læsere. Foruden klassesættene er der diverse billedbøger, faktabøger og oplæsningsbøger om emnet.

verne med på opdagelse i naturen. et er opbygget med udgangspunkt i 3 melsesnøgler

r

Book her

70—79 Kunst, Teater, Film, Mu

7

V

D -

B v s s n m f

B


56.1 Forår i skov og eng

rne

kelte ord fortælles der hvordan vi bruserne til at undersøge verden omkring

Indeholder naturnøgler, naturtavler og opslagsbøger om, hvad der foregår i skov og eng i foråret, både det tidlige forår og det sene. Book her

er

r-

get

er e

61.58 Taktil rygmassage Et materiale, der giver redskaber til at give rygmassage på en enkel måde. Teorien er "Den man rører, mobber man ikke".

58.41

Book her

Smådyr og insekter Faglig læsning om insekter i eng og skov. Book her

Katalog over bokse  

bokse med konkrete materialer der kan lånes til undervisningen hos Center for Undervisningsmidler, Esbjerg