Page 1

Center for Undervisningsmidler, Esbjerg StengĂĽrdsvej 144 6705 Esbjerg Ă˜ Tlf.: 72 15 97 00


00—07 Bøger af almindelig og blandet indhold

04

Tøser, piger, kvinder: Fra rottehaler til navlepiercing Book her

04.1 Første fakta… om dyr 10 letlæselige fagbøger om dyr til indskolingen. Teksten er opstillet meget læsevenligt og overskueligt. Ordene har diskrete stavelsesdelestreger, der letter lydstavningen. Brug dem supplerende læsning i Natur/ teknik, lad børnene arbejde med et selvvalgt dyr... mulighederne er mange. Book her

04.6 Litteraturens film Boksens dvd-videoer indeholder 17 novellefilm med litterære rødder, der hører sammen med bogen, som omhandler disse film, med en tilgang der både er litterær og filmanalytisk. Materialet udgør samlet et undervisningsmateriale til de gymnasielle uddannelser. Book her

04.6 ”Læs om” faglig (fri) læsning Læs om... er en række små lette fagbøger fra Gullhøj, der egner sig fint til såvel supplerende læsning i dansktimerne som til at lade eleverne arbejde selvstændigt med temaer i dansk, historie, natur og teknik. Serien omfatter 12 titler på 2 niveauer. Boksen indeholder 5 ex. af hver titel. Book her


04.6 Vingede væsener: Et tværfagligt emne En materialesamling der omhandler "Vingede væsner ". Boksen indeholder gruppesæt og enkelteksemplarer af et antal titler + en litteraturliste med angivelse af andre materialer der er anvendelige i en emneperiode, samt henvisning til materialer som relaterer til emnet. Disse materialer lånes henholdsvis på ACU og i Skolebiblioteket. Book her

07 Materialer fra Avisen i undervisningen Forskellige materialer, der er udarbejdet af: Avisen i Undervisningen. Book her

10—19 Filosofi, Psykologi, Videnskab og Forskning

14.1 Mysteriet om Bøgerne er fra Gyldendals serie "Mysteriet om". Der er 3 eksemplarer af 20 forskellige titler fra serien. I alt 60 bøger. Book her

19.633 USB-mikrofoner Materialet er en digital båndoptager med indbygget mikrofon og højttaler og udformet som en mikrofon. Book her


19.65 Bee-Bot:Lav dit klasseværelse om til et summende bistade Bee-Bot er en sød, programmerbar robot der er velegnet til børn i alderen 3-8 år. Bee-Bot udvikler børnenes logiske tankegang, stimulerer børnenes interesse for naturvidenskab og introducere børn til programmering. Den fremmer aktiv læring og kan anvendes til såvel individuel leg, som pædagogiske gruppeaktiviteter. Book her

20—29 Religion 20 Eksamenstræning i kristendomskundskab Materialer der er relevante for elever, der skal have indblik i og gøres fortrolige med, hvordan prøvespørgsmålene ved prøven (FSA) i faget kristendom kan se ud. Træningsboksen rummer bøger med opgaver, der tager udgangspunkt i såvel billeder som tekster. indeholder også en mappe med gengivelser af religiøse kunstbilleder og fotografier. Materialet kan benyttes såvel skriftlig som mundtlig til: arbejde alene, to og to, gruppearbejde og/ eller hele klassen. Book her

22 På ekspedition i Bibelen Edutainment. På ni rejser i Bibelens verden træder man ind i bibelske landskaber og byer, møder omkring 50 bibelske personer og hører dem fortælle deres historie. Hver rejse indeholder opgaver og spil, der formidler Det gamle og Det nye Testamente. Book her

22.09 Bibelske fortællinger : Det Gamle Testamente Giver eleverne mulighed for at forholde sig til udvalgte fortællinger, samt arbejde med forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente. Kan danne grundlag for at kunne genkende bibelske fortællinger, som de kommer til udtryk i kunst og kultur. Book her

22.09 Bibelske fortællinger: Det Nye Testamente Giver eleverne mulighed for at forholde sig til udvalgte fortællinger, samt arbejde med forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente. Book her


30—39 Samfundsvidenskab, Pædagogik, Folkeliv

30.13 Hvor går grænsen Book her

30.13 Rollespil i skolen Rekvisitter og undervisningsmateriale til et forløb med rollespil. Her er vejledninger til opgaver, forberedelser og rollespil samt forslag til evaluering. Book her

30.13 Selvmord og selvskadende adfærd blandt unge Boksen indeholder pædagogisk materiale til undervisning omkring selvmord og selvskade blandt unge. Desuden arbejdes der bredt med selvmords - og selvskadeproblematikker og årsager bag, gennem boksens klassebibliotek af faglitteratur og skønlitterære bøger. Book her

30.1645 Fordomme på flugt Book her

30.1645 Take us Om fordomme og myter om indvandrere og integration, som de unge indvandrere selv har mødt. Book her

30.1664 Teenage. Now Det handler om at være teenager, de problemer og udfordringer man møder. Book her


30.1664 Teenage. Nu Ungdomsliv fra 50'erne og frem til nu. Indhold: Ung i 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Teenagetøzer. Unge fremtidsdrømme og dvd Dem fra 9. Book her

30.1662 I gamle dage: Danskfidusen Boksen indeholder 5 små bøger af Jørgen Aabenhus med mange fotos. De små historier fortæller hver især om livet for 100 år siden. Bøgerne kan anvendes som en introduktion til faglig læsning i 1. og 2. klasse samt til specialundervisning i historie i 3. klasse i forbindelse med faglig læsning. Bøgerne kan benyttes som frilæsningsbøger og til makkerlæsning eller gruppelæsning. Book her

37 Faglig læsning 3.-4. klasse Materialernes lixtal = 13-25. De kan anvendes som fagligt læsekursus og i forbindelse med klasse/individuelt makkerarbejde med forskellige dyr. Book her

37.175 Et spørgsmål om ære boksen indeholder 27 eks. af bogen "Æresdrab" af Karin Hilterman. Desuden er der i boksen 3 videoer: "Æresdrab" fra TV2, "Kærlighed… om at bevare sin ære" fra TV2 og Ægteskab og ære" fra DR2. Samt en mappe med relevante websider til temaet og en cd-rom med web-stedet http:// www.islam-studie.dk Book her

30.1774 Prostitution Emnet prostitution diskuteres af unge og kendte. Indeholder desuden faktaoplysninger og dilemmaspil. Book her


30.2483 Plask om børn og vand i Malawi Boksen består af en sansekasse med autentiske genstande fra Malawi, en stor fælles bog, 25 elevbøger samt lærervejledning til sansekassen. Book her

32.3 Overvågningens dilemma Undervisningsmaterialet er opbygget som et spil hvor eleverne afprøver grænserne for overvågning, teknisk og etisk. Underviseren har selv mulighed for at sætte rammen for ved at lægge flere lag på eller øge den tekniske sværhedsgrad. Book her

33.108 Vores jord Indhold: Vores jord 1-4 a 5 ex. Tilsammen handler de om vores rolle på jorden, de miljømæssige problemer vi står over for, hvilke løsninger der er behov for, samt hvordan folk allerede er i færd med at omsætte ideer til handling. Gennemgående tema er jordens ressourcer set i forhold til en fornuftig og retfærdig udnyttelse af disse. Book her

33.112 Ny i job Et materiale der forbereder de unge på, hvad der venter dem den dag, de står på en "rigtig" arbejdsplads. Egner sig især til undervisningen i forbindelse med studie- og erhvervsvalget og forberedelse til udsendelse i praktik. Book her


34.31 Overgreb Udgangspunktet i boksen er et klassesæt af Maria Hirses bog "Den 14." I denne bog fortæller den unge Maria Hirse om sit liv, der har været præget af omsorgssvigt og overgreb mod hende. Bogen kan danne grundlag for et arbejde med ungdomsgrupper og ungdomskultur i en tid, hvor mange unges normer og grænser ændrer sig hastigt. Book her

36.1 Støjmålere Book her

37.1 Værktøjskasse Book her

37.12 Skolen i gamle dage Boksen indeholder materialer, der kan bruges i forbindelse med et tema/emneforløb i skolen om. " Skolen i gamle dage ". Book her


37.12 Skolen i gamle dage: Dansk-regninghistorie Boksen indeholder billeder og bøger, der kan bruges i forbindelse med et tema/emneforløb i skolen om " Skolen i gamle dage ". Book her

37.12 Skolen i gamle dage: Religion Boksen indeholder billeder og bøger, der kan bruges i forbindelse med et tema/emneforløb i skolen om " Skolen i gamle dage ". Book her

37.12 Eventyrets univers: med Carl-Henning Pedersen I arbejdet med Carl-Henning Pedersen kan eleverne på alle klassetrin tilegne sig viden indenfor de fleste af skolens fagområder. Boksen er tænkt til fagligt og tværfagligt arbejde. Lærerne kan selv udvælge de undervisningsforløb der egner sig bedst til deres undervisningssituation. Nogle forløb egner sig bedst til klasseundervisning, mens andre foregår bedst i grupper, i værksteder eller i projektform. Book her


37.139 MI-spillet Står du lige over for at skulle introducere de mange intelligenser for din klasse, kan du med succes starte med MI-spillet. Brug derefter tid på en drøftelse om elevernes stærke og svage sider - så er tiden brugt godt. Book her

37.123 Dress up and play Ved hjælp af udklædningstøj, teater, ordkort osv. er der mulighed for at lege med det engelske sprog. Book her

37.125 Nils bøgerne Der er bøger om emnerne vulkaner, forsteninger og jernalderen. Til hvert emne er der en fakta og en fiktionsbog. Bøgerne kan læses sammen eller hver for sig. Frilæsningsbogen inspirere eleverne til at arbejde med faktabogens emne. Book her


37.125 Fagligt læsekursus 6.- 8. kl. En række fagbøger med tilhørende opgaver, der kan kopieres eller hentes via internettet. I opgaverne sammenlignes faglitterære bøger med et websted, med henblik på at indøve nogle kildekritiske elementer i elevernes brug af fagbøger og websteder. Book her

37.14895 Dansk for to-sprogede på mellemtrinnet Boksen kan anvendes i arbejdet med den to -sprogede elev individuelt eller i små grupper. Spillene kan medvirke til at udvide ordforråd, fremme sproglig kompetence, fremme syntaktiske færdigheder og fremme mundtlig og skriftlig formulering. Book her

37.31 Trin for trin Kasse med 33 fotos af div. følelsesmæssige udtryk - 1 musik cd med børnesange - 2 tøjdukker og undervisningsvejledning m.m. Materialet benyttes til social og emotionel læring for børn i alderen 4-6 år, og er opdelt i 3 moduler: empati, impulsstop med efterfølgende problemløsning og selvkontrol/ styring af egen aggression. Book her


39.12 Hårrejsende historier 30 gamle sagn og uhyggelige fortællinger fra hele verden er samlet her, og der er uhygge, overtro, uhyrer og monstre nok til flere aftener. Gamle sagn og uhyggelige fortællinger fra hele verden er samlet her, og der er uhygge, overtro, uhyrer og monstre. Book her

39.3 Eventyrskoven Boksen er bygget op omkring bogen "Troldene i eventyrskoven" med tilhørende idé- og arbejdshæfte. Med udgangspunkt i de dyr der bliver præsenteret i grundbogen, er der småbøger/ billedbøger, musik og hånddukker. Book her

39.5 Festivities Omhandler emnet britisk og amerikansk kultur. Udover bogen "Festivities" med tilhørende cd, indeholder boksen opgaver, spil, kopi-ark, spørgsmål og små opgaver. Book her

39.55 Christmas time En juleboks der tager udgangspunkt i bogen "Merry Christmas". Udover bogen er der dvd, lyd cd'er og en idemappe til juleaktiviteter. Book her


39.55 Santa Claus Med udgangspunkt i historien "The story of Santa Claus" arbejdes med juletemaet. Book her

39.55 The message of Christmas En emnekasse der med udgangspunkt i "A Christmas Carol" tager fat på emner som julens budskab og symboler. Book her

39.55 The Shoemaker Emnekasse med bøger og dvd-rom med historie og opgaver. Indeholder også en idémappe med juleaktiviteter. Book her


39.55 Weihnachten Inspirationsmateriale til jul og advent på tysk, som indeholder forskelligt materiale til juleklip og julehistorier. Desuden er der et verdenskort, der knytter sig til "Weihnachten in aller Welt". Book her

40—49 Geografi og rejser

40 Geologi: feltgeografi - sten Boksen er velegnet til geografiundervisningen i arbejdet med geologiske mønstre, landskabsdannelse, feltarbejde og indsamling af sten lokalt eller på ekskursioner og lejrskole. Med boksen arbejdes der med arbejdsmåder og tankegange i geografi. Book her

41 Verdens floder: Boks Book her

42 Frankrig Book her


43.7 Turen går til London Book her

46.3 København Boksen indeholder materialer for elever på ungdomsuddannelserne som skal på studierejse til København. Book her

46.4 Bornholm Boksen indeholder rejseguides og kort og henvender sig til elever der skal på tur til Bornholm. Book her

46.4 En dag i Hansines liv Book her


46.4 Lejrtur på Bornholm Indeholder: Lejrskole på Bornholm 2007 + opgavehæfter, Fortidsminder på Bornholm, Bornholm - den grønne rejsefører, Bornholm en oplevelse for livet, NaturBornholm Guide. Book her

47.57 Turen går til Rom Book her

48.24

Sydøstasien Book her

48.42

Nordafrika Book her


48.62 Passport to the USA Gennem billeder, digte, sange, legender, fakta- og fiktionstekster beskrives landets kultur og historie, natur og dyreliv, og hvordan livet former sig for de mennesker der bor der. Book her

48.7

Sydamerika Book her

48.91 Australien og Oceanien Book her

49.5

Antarktis Book her


50—59 Naturvidenskab og matematik 51 Bevægelse i matematik Udstyret lægger op til grovmotoriske aktiviteter: løbe, hoppe hinke, dreje, kaste, gribe og balancere. Sammen med inspirationsmaterialet og opgavearkene giver kassen gode muligheder for differentieret og individuel indlæring samtidig med at mange af de nugældende og fremtidige trinmål for faget matematik i indskolingen tilgodeses. Book her

51 Indskolings aktivitetssæt At lege matematik. Dette aktivitetssæt består af mange forskellige konkrete materialer. Book her

51 Klapspil Boksen indeholder 6 store solide klapspil udført i træ. Boksen kan med fordel bruges fra 2.-10. klasse i matematikundervisningen. Der kan bruges seks-sidede samt tisidede terninger til dette spil. Book her

51

Lommeregnere Book her

51 Matematik Matematikbøger med hvert sit fokus, som samlet set kommer rundt om matematik i anvendelse og problemløsning. Book her

51 Matematik og kroppen Boksen indeholder gode konkrete materialer til et temaarbejde i matematikundervisningen omkring kroppen. Der er to praktiske højdemålere, personvægt samt 6 stk, fod- og håndmåler. Book her


51

Matematik på begynder – og mellemtrinnet med Polydron Book her

51 Specialundervisning i matematik Specialundervisningsmateriale for elever med særlige behov i matematik. Forskellige relevante matematikbøger: Storbog, små faglige emnebøger med lærervejledning, 4 temabøger til arbejde med konkret matematik, mappe med 20 matematikværksteder med udgangspunkt i børne læringsstile samt en bog "Grubliser" med tilhørende CD-rom Book her

51 Tantrix Tantrix kan spilles på flere måder, fællesnævneren er matematiske/strategiske hovedbrud. Book her

51 Terninger Boksen vil kunne danne udgangspunkt for en masse træning i de fire regningsarter på en sjov måde. Book her

52.4 Oplev rummet Boks med bøger der belyser rummet, samt de muligheder vi som mennesker har for at udforske rummet. Rumskibe, stjerner og rum-mysterier Stjernehimlen 1 ex. Opgaver og svarark Book her


52.4 Tag på opdagelse i vores solsystem Boksens materiale henvender sig til 4.-6. klasse i natur/teknik, men planet kortene kan også bruges i de større klasser. Gennem spillene kan eleverne forundres over himmelrummet og derved få lyst til at fordybe sig. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at: - sammenholde indsigt i solsystemets opbygning og Jordens bevægelser med fænomener de selv har oplevet. - gøre rede for hovedtræk i solsystemets opbygning. Book her

54.1 Salt: Naturfagligt event 8. årgang Materialet lægger op til et forløb, hvor naturfagene kan ses i en praktisk sammenhæng, f.eks. i en produktionsvirksomhed. Der er mulighed for at arbejde med emnet "salte", lave forsøg, undersøge kemiske processer hvori salt indgår f.eks. dyrkning af saltkrystaller, saltvands ledeevne m.m.. Ved at arbejde med materialet kan eleverne få viden om sammenhængen mellem naturfag, uddannelser og arbejdsmarkedet. Book her

55.2 Stensamlinger Stensamlingerne kan anvendes i geografi i undervisningen i geologiske kredsløb, landskabsdannelse, bjerge og bjergarter og i forbindelse med feltgeografisk arbejde. Samlingerne understøtter læreprocessen i undervisningen af sedimentære, metamorfe og magmatiske bjergarter. Book her


55.3 Geologi: foldemodeller Modellerne kan anvendes i geografi, når der arbejdes med geologiske mønstre, bjergarter og landskabsdannelse. De viser udviklingen af de løse, de hærdede sedimenter og de metamorfe bjergarters sammentrykning i landskabet. Dette kan i mindre skala minde om de danske klinter, hvor sand og lerlag er foldede af isen f.eks på Fur, hvor man kan se alle variationer i moler/askelagene. Book her

55.3 Geologimodeller Modellerne kan bruges i geografi, når der arbejdes med regionale og globale mønstre herunder geologiske kredsløb. De kan understøtte beskrivelsen af fordeling af bjerge, dybgrave, vulkaner og jordskælv på jorden og sætte dette i forhold til teorien om pladetektonik. Kan også anvendes til at forklare pludselige og langsigtede geologiske aktiviteter forskellige steder på Jorden. Book her

55.3 Floder Sammensat materiale, der dels består vandstrømskar, hvor man kan vise, hvordan flodaflejringer, istidslandskaber, samt floddeltaer bliver til. Dels et strømningsakvarie med pumpe, hvor man kan lave forskellige øvelser, for at vise forskellige gennemstrømningsscenarier, desuden kan man med fordel simulere flod/ å løb og sætte fisk/ insekter i, for at se, hvor de helst befinder sig - i strøm eller ej. Endelig er der en model af Grand Canyon - som er eksemplarisk i forhold til hvordan vand skaber landskab. Materialet er tiltænkt som supplement til, når klassen arbejder med floder eller istidslandskaber i eksempelvis natur/teknik, biologi eller geografi. Book her


55.3 Kontinenter Sammensat materiale, der består af bøger fra alle kontinenter. Samt et klimakort, som er tiltænkt til at have hængende i klassen under arbejdet med bøgerne. Klimakortet er tiltænkt som en facalitator for elevernes nysgerrighed, samtidig med at kortet er oplagt at benytte til opgaver, herunder at udforske de forskellige kontinenters klima og kontinenternes forskellige vilkår for planter og dyr. Desuden er der en oppustelig tegnbar globus til hvert kontinent, som kan benyttes til at lave opgaver - gerne til hinanden ud fra bl.a. de mange intelligenser. Book her

55.8 Vejr og klima Omhandler meget teori, kan evt. suppleres med websiden - www.dmi.dk Book her

55.8 Vind og vejr Boksen består af bøger omkring vejret og praktisk udstyr til udførelse af forskellige observationer og forsøg omkring vejr og klima. I nogle af bøgerne er der anvis små simple forsøg, som man kan udføre med sin klasse. Book her

56 Ud i naturen 1 Tag eleverne med på opdagelse i naturen. Materialet er opbygget med udgangspunkt i 3 bestemmelsesnøgler Book her


56 Ud i naturen 2 Tag eleverne med på opdagelse i naturen. Materialet er opbygget med udgangspunkt i 3 bestemmelsesnøgler Book her

56.1 Forår i skov og eng Indeholder naturnøgler, naturtavler og opslagsbøger om, hvad der foregår i skov og eng i foråret, både det tidlige forår og det sene. Book her

56.13 Dyr i havet Book her

56.1

Dyr i mark og have Book her

56.13 Dyr i sø og å Book her

56.156 Faglig læsning med Læsefidusen Materialerne i boksen vil være velegnede som supplerende materiale i natur/teknik og som led i perioder med faglig læsning/læsning på indskolingstrinnet. Book her


56.2 Celler : celledeling og mikroskopi i biologi Boksens indhold kan anvendes i biologi i arbejdet med de levende organismer og deres natur, de levende cellers bygning og funktion amts kendskabet til forskellige celletyper. Boksens indhold kan understøtte eksperimenter i laboratoriet. Modellerne er konkrete materialer og egnede til at forstå abstrakte sammenhænge Book her

57 Maxi tangram Sjov spil med 7 forskellige former i fiberkarton (sort) i solid æske. Maxi tangram gør det muligt at også mindre børn kan få glæde af spillet. Kvadratbrikken måler 12x12 cm. Løsningsark og vejledning medfølger. Gør det således egnet til at lægge spillet på gulvet. Arkene leveres i plastomslag som beskyttelse ved brug. Velegnet til en gruppe på 2-4 børn. Book her

58.41 Smådyr og insekter Faglig læsning om insekter i eng og skov. Book her

58.92 Projekt pindsvin Projekt Pindsvin er et tilbud med spændende undervisningsmaterialer til natur/teknik og biologi i folkeskolen.Naturhistorisk Museum vil med materialet motivere børn og unge til at bevæge sig ud i baghaven eller et andet nærmiljø. Her skal de samle viden om pindsvin og andre dyr og der-igennem øge deres viden om samspil mellem mennesket, natur og miljø. Book her

59.55 Indianere Om indianere i Nordamerika, USA, Arizona, Mexico. Deres levevis og historie. Book her


60—69 Praktiske fag 61.284 Sanserne Med enkelte ord fortælles der hvordan vi bruger sanserne til at undersøge verden omkring os. Book her

61.3

Få det bedre Book her

61.37 Mig & sex & dig Om kønsroller, seksualitet, forelskelse, pornografi, onani, kropssprog, samleje, orgasme, selvværd, voldtægt, grænser, moral og overgreb. Book her

61.37 Sex i undervisningen: seksualundervisning med 7. - 10. klasse Seksualundervisning handler om både krop, psyke og det sociale fællesskab - om biologi, følelser, identitet og kompetencer. Det afspejler sig i materialevalget i denne emneboks, der har til formål at understøtte en seksualundervisning, der tager afsæt i Faghæfte 21 og det brede og positive sundhedsbegreb. Book her


61.58 Taktil rygmassage Et materiale, der giver redskaber til at give rygmassage på en enkel måde. Teorien er "Den man rører, mobber man ikke". Book her

61.641 ADHD-kassen Boksen indeholder alternative læremidler: et stopur, som kan hjælpe med at strukturere undervisningen i sekvenser. En kuglepude, som kan afhjælpe elevens uro på stolen og massagebolde, der kan afhjælpe den motoriske uro i hænderne. Boksen består dels af faglitteratur, dvd til læreren og dels af skønlitteratur til eleverne og "hjælpemidler" til eleven med ADHD. Book her

61.6422 Hvis bare jeg havde vidst det Kærestesorg, mobning, vold, skilsmisse, stofmisbrug, handicap, sygdom, dødsfald og andet kan bringe unge ud i en krise, de ikke kan håndtere alene. Hvordan kan man hjælpe og støtte kammerater, der er alvorligt ude af balance? Book her


61.68 Når livet begynder Hvad sker der derinde i mørket? Hvad er fosterdiagnostik? Hvad vil det sige at have en kromosomfejl? Hvordan beskytter vores lovgivning det ufødte barn? Book her

62.31 Nødvendig energi Materialet består af 10 ex. af hver af disse titler: "Fossile brændstoffer," "Atomenergi" og "Vedvarende energi." De kan anvendes i geografiundervisningen fra 6. klasse. Book her

62.31 Projektet om energien Om el og energi gennem tiderne. De enkelte milepæle i udviklingen er illustreret med enkle forsøg og opgaver. Materialet tager udgangspunkt i faget fysik, men lægger også op til tværfaglig undervisning. Book her

62.98 International Space Station Materialet beskriver Den Internationale Rumstation og kommer omkring dens opbygning, livet ombord og det daglige arbejde på rumstationen. Book her


63.06 Landliv Nutidskrønike om livet på landet bygget op omkring en serie reportagefortællinger i ord og fotos, hvor ni familier på syv gårde og to naboejendomme fortæller om deres verden og det at være landmand. Book her

63.7 Yoghurt : Naturfaglig event 8. årgang Materialet lægger op til et forløb, hvor naturfagene kan ses i en praktisk sammenhæng, f.eks. i en produktionsvirksomhed. Der er mulighed for at fremstille yoghurt, vurdere kvaliteten, undersøge kemiske processer med bl.a mælkesyrebakterier. Ved at arbejde med materialet kan eleverne få viden om sammenhængen mellem naturfag, uddannelser og arbejdsmarkedet. Book her

65.6

Reklametid Book her

65.91 GPS GPS - Global Positioning System - er et værktøj til at finde ud af, hvor man er, hvor man har været, hvor man er på vej hen og hvor langt man har tilbagelagt. Book her


65.91 GPS i skolen GPS - Global Positioning System - er et værktøj til at finde ud af, hvor man er, hvor man har været, hvor man er på vej hen og hvor langt man har tilbagelagt. Book her

65.99

Pirater og sørøvere: 3. - 4. klassetrin I boksen er der et klassesæt af den skønlitterære bog "Pirater" og den faglitterære bog "Sørøvere". Begge titler er meget letlæste og egnet for nye læsere. Foruden klassesættene er der diverse billedbøger, faktabøger og oplæsningsbøger om emnet.

Book her

66.88 Rusmidler/stofmisbrug Seriens formål er at øge bevidstheden omkring rusmidler og den skade de kan gøre. Book her

66.88 Røg i undervisningen Emnekasse til brug i den tobaksforebyggende undervisning. Kassen indeholder et udvalg af bøger, primært til fagene dansk og natur/ teknik. bl.a. bøgerne "Røg i undervisningen" - et materiale med opgaver til styrkelse af elevernes aktive stillingtagen og modstandskompetence. Desuden arbejdes der med traditionelle dansk- og natur/teknikfaglige disciplin. Udover bøger indeholder kassen bl.a. rygedukke, tjæreglas, idolplancher, video, kampagnematerialer til eleverne (arbejdsmapper, bogmærker, badges) og forældreinformationsfolder. Book her


67.7 Håndtene—slyngstokke—nullestokke, karter og kartemaskine Boksens indhold: 28 stk, Slyngstokke - 25 stk. Nullestokke - 16 stk. Håndtene - 1 stk. ”Kam" + 9 forskellige bøger Foruden kan du også booke 1 Kartemaskine med dertilhørende brugsanvisning - 1 stk. søm - 2 stk.skruetvinger - 1 stk.pren Book her Book her Book her

69.09

Vi byggede Danmark Book her

70—79 Kunst, Teater, Film, Musik, Spil, Idræt 74.1 Billedkunst – store kunstnere Boksen indeholder boglige materialer, der beskriver nogle af historiens store billedkunstnere - Picasso, Michelango, Cèzanne, Monet, Leonardo da Vinci, Van Gogh og Rembrandt. I materialerne findes et righoldigt udvalg af eksempler på de kunstværker, de pågældende malere har udført. Materialerne kan anvendes i forbindelse med faget billedkunst og ved projektarbejder på mellemtrinnet og i overbygningen. Indholdsfortegnelse kan rekvireres. Book her

74.01 Farver Boksen er bredt sammensat med bøger og videoer, som kan give ideer og inspiration til undervisning om farver i fagene: Billedkunst - natur/teknik - dansk og fysik. Book her


74.1 Den danske billedsamling I: 1375-1475 & 15001810 Billederne er udvalgt ud fra deres anvendelsesmuligheder i pædagogiske sammenhænge. Ud over beskrivelserne af kunstnerne og kunstværkerne, er der til hvert kunstværk også mange gode bud på faglige og tværfaglige undervisningsforløb. Book her

74.17 Cobra Book her

74.901 Lær at tegne Boksen giver ideer og oplæg til at lære at tegne. Anvendelige materialer gennemgås bl.a.kulstifter, blyanter, kridt, pen og blæk. Book her

74.901 Manga Tværfaglig temakasse til dansk og billedkunst fra 4.-6. klasse. Der sættes fokus på den specielle tegne- og fortællestil der er i de japanske manga tegneserier. Der er i boksen manga tegneserier som tiltaler drengene og manga tegneserier som tiltaler pigerne. Derudover er der materialer der beskriver tegne- og fortælleteknikken, samt giver øvelser og eksempler at arbejde med. Book her


75.52 Aerobic Træning af forskellige målgrupper. Book her

76.9 Skulptur Emneboks om dansk skulptur. Skulpturens udvikling fra Bertel Thorvaldsen til i dag. Book her

77.2 Fortællerkiste (grøn) Fortællekisten indeholder 6 grønne fortælleposer med rekvisitter og forslag til fortælling/ dukketeater eller skriftlig fremstilling af egne tekster. Book her

77.2 Oxford puppet theatre Dukketeater i kraftig pap. Med dukker og 8 skuespil på engelsk. Book her


77.2 Teaterkiste Book her

77.62 Kinder der Gewalt Om drengen Jürgen fra Köln, som bliver moppet, indblandes i kriminalitet og til slut findes død på skolen - er det selvmord eller mord? Hæftet, som er på tysk, indeholder dele af filmmanuskriptet, arbejde med ordforrådet og billeder fra filmen af samme navn. Book her

77.62

Marx & Coca-Cola Book her

77.62

Schicksalsspiel Book her


77.62 Yasemin Om den 17-årige tyrkiske pige Yasemin og hendes tyske ven Jan. Det komplette filmscript med gloser, opgaver til filmanalyse og forskellige faktaafsnit til filmen. Book her

78.175 Broer: Norsk & Svensk til Dansk Med udgangspunkt i 13 norske og svenske sange kan der arbejdes med temaer som drømme, kærlighed og livet. Introduktion til de nordiske sprog. Book her

78.69 Rytmiske sange Book her

78.7941 Salmer og sange i skoler og kirker Book her

78.9 Historien om musik Gennem 9 afsnit, hvert bestående af en billedside, en tekstside samt opgaver, fortælles musikkens historie. Book her


78.215 Fra spilledåse til sampler (Piccolo3) En kort historisk gennemgang af mekaniske musikmaskiner fra spilledåser, polyfoner, gadeorgler og lirekasser over fonografen, grammofonen og båndoptageren frem til vor tids synthezisere og samplerudstyr. CD'en giver eksempler på mekanisk musik samt citater fra Edisons første fonograf. Book her

79.13 Artisteri/cirkus Tema/emneboks med forskellige artikler til artisteri bl.a. jonglørkegler, jonglørtallerkner, jonglørringe, jonglørkasser samt ærteposer. Kan også anvendes i forbindelse med træning af balance og motorik. Der medfølger en stor opbevaringstaske. Book her

79.296

Folkedans og sanglege Book her

79.52 Skolen i gamle dage: Kuglerammer Boksen indeholder 24 kuglerammer Book her

79.3

Legebøger

Bøger med beskrivelser af lege. SFO'erne i Ribe Amt har udarbejdet en legebog hver. Det er pædagogerne på hver en-


79.4 Vikingespil Vikingespillet er lavet af træ og består af træbønder, kastepinde, hjørnepinde og en høvding. Spillet går ud på, at man med kastepinde skal slå alle træbønder omkuld på modstanderens banehalvdel og til sidst skal man slå høvdingen i midten af banen omkuld for at vinde spillet.

79.6 Aktivitetshjul: Tress Hjulet er et supplement til undervisningen - hvad enten der er tale om idræt eller andre fag. På hjulet er der 8 felter. I hver af de 8 felter er der angivet en fysisk aktivitet man skal udfører. Der er i alt 16 aktiviteter at skifte imellem + kopi-ark så man selv kan lave nogle nye. Kan bruges i idrætsundervisningen, som "pauseaktivitet", i skolegården/legepladsen og i børnehaver Book her 79.6 Fun Battle FunBattle er et sjovt og underholdende aktivitetsspil, hvor alle kan være med uanset alder og køn. FunBattle medfører stor aktivitet og får spændingen og adrenalinen til at stige i takt med spillets forløb. Alle deltagere er aktive hele tiden og der bliver rig mulighed for at få brugt lattermusklerne. FunBattle kan spilles indendørs i hallen, i skolegården eller i skoven. Book her 79.6 Kroppen i biologi og idræt Boksen indeholder i alt 30 materialer med følgende titler: "FED eller bare lidt for tyk?," "Krop og grænser" og "Sund eller farlig sport?". Materialerne vil kunne anvendes i undervisningen i biologi og idræt. Book her

79.67 Curling Tæppe-Curling er inspireret af is-curling. I stedet for is, spiller man på et specialfremstillet tæppe med tilhørende curlingsten i plast. Book her


79.7 Balleball Spændende og anderledes boldspil. Et udviklingsspil der kan ændre form efter deltagernes alder og kunnen. Spillerne er med til at skabe rammer og regler. Book her

79.7 Intercrosse Et sjovt, venligt og motionsgivende spil med gode pædagogiske elementer. Book her

79.7 Idræthistorisk værksteds legekasse Boksen indeholder forskellig rekvisitter til aktive udendørslege. Mange vil kunne nikke genkendende til legene og tasken er således også en opfordring til voksne om at deltage i legene sammen med børnene. Tasken er fyldt med redskaber til mindst 50 gamle idrætslege og der medfølger en liste over redskaberne og hvilke lege de kan bruges til. I tasken er der 5 legebøger. Book her

79.7

Kin-ball og super ball

Book her


79.7 Snag Golf: Når golf er en leg Et samlet golfsæt som kan aktivere børn fra 5 -12 år med golf som leg. Boldene er bløde og golfkøllerne har store slagflader. Tilhørende aktivitetsmaterialer - alt udarbejdet i holdbare materialer i sjove farver. Coaching Manual samt instruktionsvideo medfølger. MÅ KUN BRUGES INDENDØRS!!! Book her

79.73 Qianball taske Kombination af: tennis, badminton og squash. Fordelen ved dette spil er, at det kan spilles af alle aldersgrupper både unge og ældre. Det kan bruges som træning til ovennævnte grene, eller som en selvstændig sjov sport. Qianball udtales tjingball. Book her

79.921

Naturpleje. Vildt. Jagt Book her

80—89 Litteratur, Sprog

81.09 Indføring i læsning af tegneserier

83

American indians Book her


83 Ashpet Filmmanuskript og regibemærkninger til filmen af samme navn om en 17-årig piges forhold til sin stedmor og to stedsøstre. Indeholder opgaver samt Grimms eventyr "Goose Girl. Book her

83 Babe, the Sheep Pig / Babe, pig in city Book her

83 Bearskin Baseret på et eventyr af Brødrene Grimm. Book her

83 Billy Elliot Book her

83 Cambridge Storybooks Frilæsningsbøger til begynderengelsk. Book her

83 Cry Freedom Sydafrika, apartheid


83 Engelske billedordbøger Kassen indeholder 8 forskellige billedordbøger med klare, farverige illustrationer. Der er bl.a. inddeling i emner som; town, family, body, party, school, animals. Billedordbøgerne behandler nære emner og kan medirke til udvidelse og styrkelse af elevernes ordforråd. Book her

83 Engelsk begynderlæsning: Level 1, Level 2 & Level 3 Materiale der kan bruges i begynder engelsk. Book her

83

Engelsk frilæsning Fra 4. klasse til 10.klasse Engelsk frilæsning (4.klasse) Book her

Engelsk frilæsning (6.-7.klasse) Book her Impact sport (8.klasse) Book her Engelsk frilæsning 8.klasse Book her Engelsk frilæsning (9.-10.klasse) Book her

83 Falling for you Book her


83 Fantasy Ghost and Harry Potter Boksens indhold lĂŚgger op til at arbejde med begrebet "Fantasy" samtidig med at man kan fordybe sig i Harry Potter historien "H.P and the Philosophers Stone. Book her

83 Favorite Fairy Tales Favorite Fairy Tales1 Book her Favorite Fairy Tales2 book her Favorite Fairy Tales3 book her

83 Finding Nemo and other Disney Stories Book her

83 Focus on being Australian Book her


83 Games – activity book Forskellige bøger og spil til brug i engelskundervisningen i 4. klasse. Book her

83 Halloween Indeholder den skønlitterære "The Nighmare before Christmas" og en idemappe med opgaver, opskrifter, læsestof, spil med mere som tager udgangspunkt i halloween. Book her

83 I have a dream – Martin Luther King Jr. Netop personen Martin Luther King, Jr. og de sorte amerikaneres kamp for borgerrettigheder står stadig i dag som et emne, der er aktuelt, og som har elevernes store interesse. Set både i historisk og aktuelt lys er emnet særdeles centralt. Book her


83 In and around London Book her

83 Life in the streets Book her

83 Little Scar face Book her

83 Lord of the Rings/ Return of the King Boksen indeholder en række rigt illustrerede bøger om filmen "Lord of the Rings - the Return of the King", samt andre materialer, herunder videoer og CD-rommer. De 3 figurer fra filmen Frodo, Gollum og Grima Wormtongue ligger også i boksen - de er ca. 20cm høje og kan f.eks. bruges til små spil. Book her


83 Love on the ice (teen stories) Book her

83 Macmillan children's readers: level 1-2 Boks med frilæsningsbøger til begynderengelsk. Indeholder også lydfiler til bøgerne. Book her

83 Mary and Steven på cd-rom: level 1 - 9 Der er i alt 18 forskellige cd-rom'er med 5 historier på hver. Historierne har tilhørende opgaver. Historierne vises på skærmen med et billed og tilhørende tekstlinier samtidig med at teksten læses højt. Med mulighed for at fravælge lyden. Book her

83 Molly’s Pilgrim Hovedemnet Immigranter belyses gennem forskellige tekster bl.a. titelfortællingen med efterfølgende videomanuskript, fagtekst om Ellis Island som opsamlingssted, interviews, digte, billeder samt fakta om immigration. Book her


83 Monsters Incorporated Book her

83 Muzzy comes back Book her

83 Muzzy in Gondoland Book her

83 Northern Ireland Indeholder tekster, spændende fra uddrag af romaner og skuespil til digte skrevet af nordiske børn. Et gennemgående træk er Storyline, en spændende føljeton i seks dele. Book her


83 Passport to Great Britain Sange, digte og andre tekster der beskriver Storbritanniens historie, kultur og livet for de mennesker som bor der. Book her

83 Penguinboks – Engelsk frilæsning for 6.7.klasse til og med 10.klasse Penguinboks 1 Book her Penguinboks 3 Book her Penguinboks 5 Book her Penguinboks 6 Book her

83 Soldier Jack Et amerikansk eventyr om Jack, der vender hjem fra 2. verdenskrig og får overdraget en sæk og et glas begge med værdifuld magi. Book her

83 South Africa Book her


83 The Beatles Forskellige bøger og musik CD'er om The Beatles. Book her

83 The British Royal Family Om det engelske kongehus Book her

83 The Road to Eldorado Tulio, Miguel og deres muntre hest Altivo finder vejen til El Dorado, den forsvundne Guldby, og da de møder indbyggerne, bliver de overdænget med gaver og rigdomme. De bliver nemlig forvekslet med guder! Men ikke alt er godt: indbyggerne er i fare, og enten kan Tulio og Miguel stikke af med alle rigdommene, eller blive og hjælpe indbyggerne. Book her


83 The Third Wave: Filmmanuskript og novelle Teksthefte med suppleringsmateriale til emnet nazismen med vægt på introduktion, situationsbeskrivelse, rollespil samt manuskript og novelle. Book her

83 Usborne Fantasy Adventure I Usborne Fantasy Adventure skal eleverne ud på en fantastisk rejse og løse vanskelige opgaver. Book her

83 Willa – an American Snow White Filmmanuskript og regibemærkninger til filmen af samme navn om den 15-årige Willa, der vokser op i herskabelige omgivelser i U.S.A. omkring 1915. Handlingen er opbygget over eventyret om Snehvide. Book her

83 Winnie the Witch Book her

83 Young readers (Fairy Tales) - med film/ lydbånd og opgaver Book her


84 Dann eben mit Gewalt Om vold og racisme, som nogle tyske teenage-drenge kommer til at opleve. Book her

84 Die grauen und die grünen Felter Ypsilon er fra planeten Mars og lander på jorden. Herfeter skal han lære alt om tal, skole, familie, mad m.v. Book her

84 Die Neue: Tysk frilæsning i 8. og 9. klasse I boksen er der 4 romaner der handler om spænding, kærlighed, teenagere og forholdet til familie og venner. Book her

84 Der magische Würfel Ny letlæsningsserie i fantasygenren. Book her


84 Draculas Zahne Tysk frilæsning 8-9.klasse Book her

84 Er hiess Jan Livsfarlig kærlighed under 2. verdenskrig mellem tyske Regine og den polske tvangsarbejder Jan. I 1944 medfører samkvem mellem en tysker og en polsk tvangsarbejder dødsstraf. 17-årige Regine trodser forbudet og fængsles af Gestapo, men forelskelsen i Jan har ændret hendes syn på tyskernes "heltegerninger". Book her

84 Faktor Fünf: Doréen aus Bitterfeld Mirko er en studerende fra Berlin, der kommer i praktik på en avis i den lille østtyske by, Bitterfeld. Her har han en helt almindelig hverdag, índtil han møder Doréen. Book her

84 Frilæsningssæt1 (2-sprogede forældre) Book her


84 Geheime Freundschaft Lucy vil ikke gerne være outsideren i klassen. Så hun gør alt hvad hun kan for at blive populær. Samtidig tør hun ikke afsløre, at hun efter skole er meget sammen med Rafaella, som ingen af de andre klassekammerater kan lide. Book her

84 Læsning i indskolingen (Mille og Malte) Anvendes i forbindelse med højtlæsninglegelæsning-medlæsning-selvlæsning. Book her

84 Mein Geburtstag Om den tyske pige Kerstin, som har fødselsdag. Med opgaver. Book her

84

Müller in New York: Tysk frilæsning i 10. klasse I boksen er der 5 forskellige romaner der omhandler privatdetektiven Helmut Müller. Book her


84 Nach fünf in Urwald En humoristisk historie om generationskonflikter. Der er mange temaer i filmen: ung kærlighed, stoffer samt livet i storbyen. Book her

84 Racisme/Antiracisme Book her

84 Schwere Kost: Tysk frilæsning i 9. klasse I boksen er der forskellige skønlitterære bøger på tysk til frilæsning. Book her


84 Stille nacht: Tysk frilæsning i 9. og 10. klasse I boksen er der forskellige skønlitterære bøger på tysk til frilæsning. Bøgerne handler om jul, familie, kærlighed, konflikthåndtering, Tyskland. Udgangspunktet for alle bøgerne er Leos bar, hvor der kommer gæster af forskellig nationalitet. Book her

84 Tim und die Mädchen Tim er forelsket i Mila. Men det er Marcel også. Historien om Tim's forelskelse, der ikke bliver nemmere af, at han i hemmelighed har placeret alle pigerne i klassen på sin private hitliste. Book her

84 Total normal: Tysk frilæsning for begyndere Materialerne kan anvendes til frilæsning i tysk fra 7. kl. Book her

84

Und das nennt ihr Mut Ingen lægger mærke til Andi i stormagasinet. Og lynhurtigt har en walkman i sin jakkelomme. Andi har det ikke let, hverken hjemme i skolen. Derhjemme skændes han hele tiden med sin far, og i skolen har han ingen venner. Dem finder han i Mikes bande, the Sharks. Og så får han for alvor problemer. Book her


84 Unterwegs mit Ypsilon Indeholder historierne om Ypsilon aus dem Mars, Die blauen Seiten med et væld af sange, digte, vittigheder, gåder, hovedbrud, spil m.m. Book her

86 Børn i Indien, Kenya og Nepal Om samfundsforhold i Indien, Kenya og Nepal. Book her

86 Læsetræning lix 3-9 Boksen indeholder 6 serier hæfter fra forlaget Gullhøj. Hæfterne er anvendelige i forbindelse med etablering af læse- kurser, som klassens første frilæsningsbøger og som læsetræning for elever i specialundervisningen. Til alle hæfterne er der opgaver til fri kopiering - til serierne gul/grøn og rød/blå findes også diktater. Indholdsfortegnelse kan rekvireres. Book her

86 Makkerlæsning lix 4-6 22 forskellige titler med 2 ex. af hver. Book her

89.2 Kit Pédagogique1 Der trænes enkelte ord med fokus på dagligdagssituationer omkring det franske sprog og samfund. Book her


89.3 A first look at animals Letlæste og sjove dyrebøger. Book her

89.3 Begynder Engelsk Kassen indeholder 2 terninger med spørgeord, et fortælletæppe, 1 bingospil, 1 interaktive cd-rom (Picture dictionary), 1 bog med farver, der er inddelt i temaer (Picture dictionary), 1 bog med kopi-ark til aktiviteter for begynderundervisning, 1 kortspil (First words Happy families), 1 farvelære/læsesnakkebog (What colour are your knickers) og en taske til opbevaring af tingene. Book her

89.3 faglig frilæsning i engelsk Boksen indeholder: 10 ex. Titanic (Penguin Readers) + en række engelske fagbøger med mange illustrationer. Der er let læste bøger, og bøger med et lidt mere omfangsrigt ordforråd. Book her

89.3 Faglig læsning i engelsk Bøgerne giver indblik i 2 engelsktalende landes kultur-, samfunds- og miljøforhold. Book her

89.3 Famous lives Lettere faglige frilæsningsbøger om kendte personer: Diana; Muhammed Ali; Bill Gates; Anne Frank og Neil Armstrong. Book her


89.3

Ghosts and Goosebumps Boksen indeholder en række fagbøger om overnaturlige fænomener, spøgelser og fantasy-væsner. Book her

89.3 Heksekunstner med Wizadora Filmen handler om den unge heks Wizadora og hendes undertiden mislykkede forsøg udi heksekunstens verden. Der er otte sjove episoder, hvor skuespillere og dukker i skøn forening pusler med magi. Efter hver episode er der repetition med de vigtigste sprogpoints, som kan understøttes med de tilhørende aktivitestsbøger og kassettebånd. Wizadora kan anvendes sideløbende med alle undervisningssystemer til begynderengelsk. Book her

89.3 JoJo White Den 19.januar 1996 blev den 23-årige JoJo White skudt ned på vej hjem fra skole. Materialet tager udgangspunkt i bogen JoJo White, men indeholder også materialer til at arbejde med forskellige indfaldsvinkler på emnet. Book her

89.3 Lets travel around the world Boksen opfordrer eleverne til at besøge en række skoler verden over. Nogle skoler ligger langt væk fra alfarvej, og i materialet er der bl.a. e-mail adresser, så man kan komme i kontakt med skolerne. Book her

89.3 Peter Pan og andre frilæsningsbøger på mellemtrinnet Materialerne kan anvendes til frilæsning i engelsk i 6.-7. klasse. Book her


89.3 Sing it - swing it: English for beginners 30 sange med forslag til sprog- og bevægelseslege for engelskundervisning. Book her

89.3 Spil i begynderengelsk 1 Forskellige engelske spil, der er velegnet til begynderundervisning i indskolingen. Spillene kan medvirke til og øge elevernes sproglige bevidsthed samt ordforråd. Derudover en bog, som man kan lege/lære ud fra. Book her

89.3 Spil i begynderengelsk 2 Forskellige engelske spil, der er velegnet til begynderundervisning i indskolingen. Spillene kan medvirke til og øge elevernes sproglige bevidsthed samt ordforråd. Derudover en bog, som man kan lege/lære ud fra. Book her

89.3 Sprogterninger til engelsk Terningerne kan bruges til mundtlig engelsk. De farvede terninger kan bruges i forhold til meddigtning, formulering af hele sætninger, læse spørgsmål, besvare spørgsmål, tage stilling til tekster og perspektivering. De hvide terninger kan bruges til at lære gloser til beskrivelse af følelser og til formulering af korte sætninger. Book her


89.3 The crazy Sanwich Bar Materialerne kan anvendes til frilæsning i engelsk i 4.-5. klasse. Book her

89.3 The new Titanic Boks Historien om Titanic er kendt og filmatiseret. Boksen indeholder store illustrerede bøger om Titanic, et klassesæt af bogen Titanic!(Penguin Readers) samt bog med alle dialoger fra filmen. Endelig indeholder boksen en række web-sider på CD-rom. Book her

89.3 The Princess Diaries og andre frilæsningsbøger Materialerne kan anvendes til frilæsning i engelsk i 8.-10. klasse. Book her

89.3 The Third Wave: Filmmanuskript og novelle Teksthefte med suppleringsmateriale til emnet nazismen med vægt på introduktion, situationsbeskrivelse, rollespil samt manuskript og novelle. Book her

89.4 Engel + Joe En inciterende, medrivende og motiverende bog og film som bygger på autentiske oplevelser. Joe, der egentlig hedder Johanna, kan ikke længere holde de hjemlige forhold ud og farer forvirret rundt i Berlin. Da den 15-årige bliver truet af skinheads, lægger Engel sig imellem. Det er kærlighed ved første blik mellem Joe og den 17-årige, der hører til en gruppe punkere. Næppe har de to fundet hinanden og svoret hinanden ubrydelig kærlighed, før deres unge forhold er i fare. Book her


89.4 Liebe und Freundschaft Book her

89.4 Sechzehn Fakta- og fiktionstekster med udgangspunkt i emner som identitet, udseende, biler og medier. Book her

89.4 The Universe Bøgerne handler om rummet, rumrejser, UFO'er, raketter, mysterier og planeterne. Gloser og mere information på engelsk. Bøgerne kan læses både individuelt og arbejdes med i grupper - f.eks. i forbindelse med et projektarbejde. Book her

89.5 Bog og sprog: dansk og norsk Boksen er velegnet til arbejdet med nabosproget norsk i henhold til læseplanens krav indenfor faget dansk. Desuden kan man bruge portalen "Bog og sprog" med opgaver og lydfiler, hvor bøgerne er læst på norsk. Book her

89.5 Bog og sprog: dansk og norsk Boksen er velegnet til arbejdet med nabosproget norsk i henhold til læseplanens krav indenfor faget dansk. Desuden kan man bruge portalen "Bog og sprog" med opgaver og lydfiler, hvor bøgerne er læst på norsk. Book her


89.5 Bog og sprog: dansk og svensk Boksen er velegnet til arbejdet med nabosproget svensk i henhold til læseplanens krav indenfor faget dansk. Desuden kan man bruge portalen "Bog og sprog" med opgaver og lydfiler, hvor bøgerne er læst på svensk. Book her

89.6 Alfabetboksen Alfabetboksen er en boks, der er bygget op omkring "Bogstavdans," som er et sjovt og motiverende stavespil for hele klassen. Boksen henvender sig til 0.kl., 1.kl., 2.kl., specialundervisningen og tosprogede elever. Alfabetet er i fokus og præsenteres på forskellige måder. Materialerne i boksen kan anvendes til hele klassen, i værksteder eller til individuel træning Book her

89.6 Bevægelse i dansk Udstyret lægger op til grovmotoriske aktiviteter: løbe, hoppe hinke, dreje, kaste, gribe og balancere. Sammen med inspirationsmaterialet og opgavearkene giver kassen gode muligheder for differentieret og individuel indlæring samtidig med at mange af de nugældende og fremtidige trinmål for faget dansk i indskolingen tilgodeses. Book her

89.69 Hu hej – vild med dyr I hver af de 26 små bøger præsenteres børnene for et bogstav, et dyr og en egenskab. - Læsevejledningen giver konkrete bud på hvordan man kan arbejde med bøgerne, og der er til hver bog/bogstav et par kopiark med opgaver. Her gives der også konkrete bud på hvordan man evaluerer såvel deres bogstavkendskab, højtlæsning og genfortælling... med evalueringsark. Book her

89.699 Alfa og Omega Book her


89.699 Dansk udtale i 49 tekster Beregnet for undervisningen i dansk som andet- og fremmedsprog. Book her

89.699 Kompas Book her

90—99 Historie

90 Ind i historien Book her

91.151 Stenalderen Book her

91.153 Alle tiders Bronzealder Danmarks bronzealder i tekst og billeder. Fag- og skønlitterære afsnit. Der fortælles om Danmarks klima, bebyggelse og færdsel til vands og til lands. Mange fund beskrives ligesom der fortælles om høvdinge og gravhøje. Book her

91.155 Jernalderen Book her


91.241 Intolerance i Europa: før og nu Gennem arbejdet med materialet skærpes elevernes bevidsthed om fordomme og forskellighed, og de lærer at forholde sig til de mekanismer, der kendetegner møder med mennesker, der opleves som fremmede eller anderledes. Materialet kan benyttes i historie, samfundsfag, dansk og kristendom eller på tværs af fagene. Book her

91.6 Middelalderen—huggehusarbejde Book her

91.6 Middelalderen—ildstedet Book her

91.93 Verdenskrigene Beskriver de dramatiske begivenheder i første halvdel af det tyvende århundrede. De 2 krige var dele af et stort opgør som kostede mange millioner mennesker livet. Mellem 1933 og 1945 blev millioner af mennesker sendt i dødslejre. Book her

91.93 Verdenskrigene Beskriver de dramatiske begivenheder i første halvdel af det tyvende århundrede. De 2 krige var dele af et stort opgør som kostede mange millioner mennesker livet. Mellem 1933 og 1945 blev millioner af mennesker sendt i dødslejre. Book her


91.93 Verdenskrigene Beskriver de dramatiske begivenheder i første halvdel af det tyvende århundrede. De 2 krige var dele af et stort opgør som kostede mange millioner mennesker livet. Mellem 1933 og 1945 blev millioner af mennesker sendt i dødslejre. Book her

91.94 60’erne i Danmark Indeholder en lærervejledning og en række bøger om 60'erne. Desuden indeholder den en række materialer fra 60'erne. I tematisk inddelte mapper findes originale tekster fra 60'erne. Endelig er der i mapperne en lang række internet-adresser med indhold om 60'erne. Boksen indeholder også filmen "Kundskabens træ", samt ledsagemateriale til filmen, DR-udsendelsen "Gamle Danmark 1966-1971" og 2 musik-cd'er "Steppeulvene" og "Hip og Young Flowers 1968-69. Book her

95.06 Norsk og svensk på mellemtrinnet Boksen "Tid til norsk og svensk" dækker det behov, der er for at opfylde den obligatoriske undervisning i norsk og svensk på mellemtrinnet. Book her

95.2 Vikingerne Vikingetiden er en spændende historisk periode, som rummer mange pædagogiske muligheder. Der er rig lejlighed til at tilgodese børnenes interesser og inddrage flere af skolens fag. Book her


96.71 Den illegale presse Boksen indeholder kilder til forståelse af den illegale presse under besættelsen. Dvs. reproduktion af kilder samt af et stk. original kilde, samt en vejledning til læreren og en introduktion til eleven. Desuden er der en reproduktion af en kastemaskine. Materialet er primært henvendt til historieundervisningen i overbygningen. Book her

99.4 AÏDA Book her

99.4 Carmen Gennem tekst, billeder og musik fortælles om den franske komponist Georges Bizet (1838-1875) og hans opera "Carmen". Samt gengivelse af operaens handling i tegneserieform uden tekst. Cd'en rummer handlingsog musikresumé af operaen. Book her

99.4 Da Bach blev blind Om Johan Sebastian Bachs liv, baroktiden og Bachs øjenoperation udført af en stærstikker, som ødelagde synet og komponistens helbred. Cd'en fortæller ligeledes om Bachs liv og der gives eksempler på hans kompositioner og værker. Book her

99.4 Der var engang Gennem tekst, billeder og musik fortælles om komponisten P.E. Lange-Müller (1850-1926) og forfatteren Holger Drachmann (18461908) og deres eventyrspil "Der var engang" og spillets handling gengives i tegneserieform. Cd'en rummer et resumé af musikken og historien samt Midsommervisen som et oplæg til fællessang. Book her


99.4 Edvard Grieg i skolen Henvender sig til Dansklærere og Musiklærere. Book her

99.4 Händels Water Music Gennem tekst, billeder og musik fortælles om Händel (16851759) og hans samtid. Book her

99.4 Karen Blixen (Piccolo 2) Om Karen Blixens liv i Afrika og hendes sidste år på Rungstedlund i Nordsjælland. CD'en fortæller ligeledes hendes historie ledsaget af interview med forfatteren samt eksempler på hendes yndlingsmusik. Book her

99.4 Linnea i malerens have Linnea, som elsker blomster, tager til Paris med Blomkvist. De besøger den berømte have og huset, hvor den impressionistiske maler Claude Monet boede. De ser både malerier og natur samt hører om Monets liv. Illustreret med akvareller, reproduktioner af Monets malerier samt sort/hvide familiefotos. Book her


99.4 Lyt til Carl Nielsen Book her

99.4 Lyt til Ludvig van Beethoven Book her

99.4 Lyt til Mozart Book her

99.4 Peer Gynt Henrik Ibsens historie om Peer Gynt som tegneserie. Edvard Grieg og hans liv, familie og musik. Sceneopsætninger af Peer Gynt i Danmark. Hertil hører CD - 20 min. - med handlings- og musikresumé samt Edvard Griegs musik. Book her

99.4 Mozart Bøgerne og cd'en med titlen "Mozart-avisen" i boksen sætter i 10 kronologisk ordnede afsnit Mozarts liv ind i begivenheder i hans samtid og hver knyttes til et stykke af hans musik. Desuden er der 1 ex. af "Mozarts samlede breve," der indeholder samtlige de breve som den østrigske komponist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) skrev i perioden 1769-1791. Book her

99.4 Wilhelm Tell Om sagnet i tegneserieform, Saxos udgave af historien, armbrøsten og dens historie samt om Rossini, hans møde med H.C. Andersen i Paris og uddrag af hans kogebog. Tilhørende CD, der på 20 min. fører lytteren gennem Rossinis opera Wilhelm Tell. Book her


Skønlitteratur

SK Billedromaner Boksen indeholder 10 forskellige billederomaner. 3-6.klasse. Book her

SK Blå og rød Dingo-læsning Boksen indeholder 13 forskellige titler af blå og rød Dingo beregnet til 3.-7. klasse. Boksen egner sig fint som et supplement til klassebiblioteket. Og da den indeholder 3 ex. af hver titel, vil den også fint kunne anvendes til læsekurser eller makkerlæsning. Book her

SK Bølle Bob Gunnar Geertsens historie om "Bølle-Bob" og alle de dejlige melodier er kendt af de fleste børn. Med denne boks bliver der anledning til at sætte Bølle-Bob på dagsordenen og dermed temaer som kammeratskab, rollemønstre, kriminalitet, sjov og alvor, identitet etc. Læs, lyt, syng og spil, sammenlign med andre klassiske "børnebogsfigurer" (Emil, Bertram, Pippi...), der er mange muligheder. Bøgerne er også velegnede som udgangspunkt for at arbejde med læseteater, og vil man i gang med den helt store drama-opsætning, kan manuskripter lejes hos Danteater. Book her


SK Dialogisk oplæsning Den dialogiske oplæsningsform har vist sig at være en effektiv måde at øge elevernes læring på - bl.a. i forhold til at udvikle ordkendskab og læseforståelse i indskolingen, hvor de færreste elever på egen hånd er i stand til at læse tekster, der indeholder potentiale til udvikling af sprog og fiktionskompetence. Disse kompetencer kan udvikles gennem interaktiv oplæsning. Krig og bibelhistorie Book her Klassiker Book her Vitello Book her Kim Fupz Aakeson Book her Sjove bøger Book her Mobning og venskab Book her SK Digtning der duer 23 tekster med tilhørende arbejdsspørgsmål. Book her

SK Ditte Menneskebarn Book her

SK Efterår Som supplerende læsning i en periode, hvor klassen arbejder på 2 læseniveauer - fælleslæsning med stor bog/lille bog efterfulgt af selvstændig gruppe/ makkerlæsning med let bog/svær bog. Book her

SK Gruppelæsning 2.-3. klasse Book her


SK Emma og Emil… makkerlæsning til indskolingen Læs om Emma og Emil omfatter 30 små bøger på 3 niveauer, der fortæller om de to by-børn Emma og Emil, som flytter ud på en lille gård langt ude på landet. Vi følger Emma og Emil i deres nye verden og kan læse om hvordan Emma vandt en levende gris på et loppemarked, om Emil der fik en kæmpestor fisk på krogen eller om familiens cykelferie med telt i øsende regnvejr. Bøgerne er opdelt i 3 serier med stigende sværhedsgrad. Book her

SK Frilæsning til den første læsning Book her

SK Gruppelæsning med Leif Book her

SK Gys og gru for de små (dingo-læsning) En samling af små "gyselige" historier for begynderlæsere. Boksen indeholder 3-4 ex. af hver titel (12 titler) og er således velegnet til makkerlæsning og læsekurser. Book her

SK Gys og gru for de store En samling af "gyselige" fortællinger til mellemtrinnet. Boksen indeholder 3-5 ex.(10 titler) og er således velegnet til makkerlæsning og læsekurser. Book her


SK Forfatterskabslæsning med Kim Fupz Aakeson Boksen er velegnet til arbejdet med litteraturarbejde på mellemtrinnet, hvor der kan arbejdes med samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation. Komposition, fortællerforhold, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre. Book her

SK Frøken Ignora 6-10: litteratursamtale i indskolingen Frøken Ignora i vandtårnet giver unikke læseoplevelser til eleverne og får dem til at gå i dialog med sig selv, hinanden og teksten. Bøgerne har en læsevenlig typografi og er gennemillustreret i farver. Lærevejledningen indeholder konkrete undervisningseksempler og oplæg til litteratursamtaler. Book her

SK Frøken Ignora 11-15: litteratursamtale i indskolingen Frøken Ignora i vandtårnet giver unikke læseoplevelser til eleverne og får dem til at gå i dialog med sig selv, hinanden og teksten. Bøgerne har en læsevenlig typografi og er gennemillustreret i farver. Lærevejledningen indeholder konkrete undervisningseksempler og oplæg til litteratursamtaler. Book her

SK Helle for… Klods Hans Book her

SK Marvi Myrebjørn fatter håb Marvi Myrebjørn mister sin mor og sin bror. Fortabt af sorg lukker han sig fuldstændig inde i sig selv. Book her


SK Morten-bøgerne Book her

SK Plastic Mona vil være en perfekt Barbie-dukke. Pengene til plastiske operationer tjener hun sort, for egentlig er hun bistandsmodtager på Nørrebro. Men tingene går i kludder, da hun møder en lesbisk nabo. Book her

SK Serien om Zakarias: litteraturundervisning i danskundervisning Zakarias er det drengede modstykke til "Frøken Ignora i vandtårnet". De stemningsfulde historier er skrevet med en god fornemmelse for, hvad børn tænker, og hvad de gerne vil have styr på. Det handler om at være både stærk og sårbar, og hvordan man som barn finder ud af, at man faktisk er begge dele og kan leve med det. Zakarias får børnene til at stille spørgsmål - både til teksterne og livet. Book her


SK Slå ørerne ud: talemåder En serie bøger om talemåder og ordsprog, som vi bruger i dagligdagen uden at tænke over, at børnene forstår ordene konkret. Arbejdet med talemåder er ekstra væsentlig, når vi taler danskundervisning af de tosprogede børn. Talemåder er nemlig kendetegnet ved, at være billedlige udtryk, der ofte har en anden betydning end den, ordene umiddelbart indeholder. Bøgerne giver børn en konkret viden om talemåder og samtidig en konkret viden inden for et bestemt felt, fx biologi og zoologi. Book her

SK St. St. Blicher Book her

SK Vinter Book her


SK Æbletræet og andre historier: Dansk for tosprogede på mellemtrin Book her

SK Æresdrab Søskendeparret 13-årige Dudu og 16årige Hassan bor i Holland i en traditionel tyrkisk familie. Da de opdager, hvorfor søsteren Nur omkom ved en ulykke, beslutter Hassan at dræbe Nurs kæreste, der er indirekte årsag til ulykken. Book her

Oversigt over vores emnebokse  

Emnebokse.