Page 1

Årsplan i samfundsfag 9. årgang

Grundlaget for undervisningen er klassensgrundbog ”Samfundsstudier”.

Uge 33-37: Internationale organisationer: EU og FN Det første emne sætter fokus på to helt centrale internationale organisationer, hvor Danmark er medspiller sammen med hel række andre lande. Sammen med 26 andre lande er vi medlem af EU, og der er en fortløbende diskussion om, hvor forpligtende og tæt samarbejdet skal være. Danmark deltager sammen med flere andre lande i en FN-indsats i Afghanistan i kølvandet på terrorangrebet den 11. september 2001, og det har kostet adskillige danske soldater livet. Ud fra disse aktuelle problemstillinger erhverver eleverne sig baggrundsviden om EU’s og FN’s historie og institutioner, så de kan se, hvordan organisationerne ”fungerer”. Ved EUstoffet supplerer jeg med EU-oplysningens materialer bl.a. en informativ dokumentarfilm. For at forstå FN’s opgave etablerer jeg et rollespil med afsæt i borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, hvor eleverne skal agere sikkerhedsråd. Uge 39-43: Sådan fungerer økonomien Dette emne har karakter af et grundkursus i økonomi. De skal lære, hvordan prisdannelsen foregår i en markedsøkonomi og i en planøkonomi, og hvilke konsekvenser det har for samfundet, om der satsespå den ene eller anden vej i økonomien. Vi ser også på de nationaløkonomiske begreber inflation, rente, finans-og pengepolitik og afprøver virkningerne af forskellige indgreb ved hjælp af modellen over det økonomiske kredsløb. Uge 44-47: Politik – nationalt og lokalt I år er der kommunalvalg (2009), og det følger vi her i Svendborg ved at undersøgede lokale politiske spørgsmål, og hvilke løsninger de forskellige partier har. Der bliver også et forløb om de ”nationale” politiske partier, og


hvad de står for på en række hovedområder. Igen arrangerer vi et rollespil – denne gang med de rigtige partier i modsætning til sidste skoleår. Uge 48-51: Klimatopmødet – kloden sveder, hvad gør vi? (Tværfagligt med dansk og kristendomskundskab) I samfundsfag tager vi selvfølgelig også klimatopmødet i København op. Her følger vi topmødet via medierne, og undersøger forløbet ved at bruge samfundsfaglige begreber og ved at forsøge at analysere og fortolke processen. Desuden vil vi vurdere mødets resultater: Er det lykkedes at komme på det rette spor med hensyn til at løse vores klimaproblemer eller bremsede storpolitiske spil for at nå frem til holdbare kompromisser? Uge 1-6: Sociologi – hvorfor er vi, som vi er? Som optakt benytter vi programmet ”Kender du typen?” for at give et indblik i, at vi – om vi bryder os om det eller ej – repræsenterer forskellige typer, socialgrupper, livsformer og segmenter. På denne måde kan eleverne lære væsentlige sociologiske begreber på en ”populær”, men alligevel relevant og fagligt forsvarlig måde. Herefter benytter vi grundbogen til en grundigere behandling af emnet og har afslutningsvis et tema om ”Fattigdom” i Danmark ud fra avisartikler. Uge 9-10 + 12: Aktuelle problemstillinger Omdrejningspunktet i samfundsfag er aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, hvor begreber og analytiske værktøjer skal benyttes til at belyse og vurdere dem med henblik på at kunne tage stilling til problemerne og handle i forhold til dem. Under dette forløb præsenterer jeg eleverne for forskellige problemstillinger fra dagspressen, og ud fra disse skal de øve sig i at benytte den viden og de færdigheder, de har erhvervet sig, med henblik på at kunne magte en eventuel prøvesituation.

Samfundsfag årsplan 9.kl.  

Samfundsfag årsplan 9.kl.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you