__MAIN_TEXT__

Page 6

Breves / Berri laburrak Tecuni’s recognition a

j

b

c

t

m

y

i

g

i

m

i

e

v

v

j

j

v

i

j

j

|

j

v

i

i

i

g

d

m

t

d

c

|

d

t

t

g

j

g

v

t

x

v

{

c

j

s

v

m

v

v

u

i

r

i

i

t



k

b

}

j

e

b

q

{

s

e

t

e



e

p

f

c

p

e

w

d

o

g

z

r

i

c

n

k

e

t

v

m

e

e

s

v

m

i

i

j

~



g

e

j

g

g

}

€

d

l

v

d

k

k

k

h

v

g

k

j

e

e

c

g

v

v

j

i

k

c

g

i

u

u

e

u

i

g

w

u

{

w

j

c

k

g

e

k

‚

{

e

v

d

j

h

k

m

ig

v

i

k

c

f

u

c

v

e

f

u

v

c

l

e

g

z

u

d

c

k

i

v

g

j

i

d

v

v

x

JJóvenes ó enes ttalentos alentos k

g

„

e

{

…

t

}

k

b

v

t

i

c

e

†

v

k

i

c

e

ƒ

Olimpiada O li i d d de geo ¦

§

ª

¨

¯

©

·

ª

¯

©

§

«

¯

¬

¸

­

°

®

¹

§

¯

°

©

±

¯

º

ª

»

²

§

®

³

´

µ

«

¨

®

¯

©

µ

«

©

©

°

«

¬

u

g

c

i

‡

ˆ



‡

ˆ

Œ

j

d

j

Ž

u

g

‘

v

’

“

k

”

v

‰

f

”

‡



ˆ

•

‰

Ž



Š

”

‹

‰

Œ

–



ˆ

ˆ



‡

—

ˆ

”

Š

˜

Ž

”





Ž

–

ˆ

²

¯

–

ˆ



j

c

j

w

j



e

g

™

š

€

v

k

v

t



v

›

œ

¼ ¯

¬

½

°

©

¾

¿

©

«

¯

¦

À

ª

Á

©

«

®

¯

±

§

©

Â

À

¯



¨

©

°

Ã

®

·

®

¨

©

°

¬

±

ª

®

¯

Ã

¯

¯

ª

Ã

À

«

®

©

±

Ã

¯

ª

«

v

d

Ä

Å

Æ

Ç

«

¯

±

À

¯

ª

Ã

°

¬

·

¯

±

Ã

°

¬



ž

a

Ÿ

b

v

c

v

u

c

v

t

v

k

i

g

k

g

t

b

t

¯

e

f

v

w

j

e

t

x



f

u

g

t

g



e

€

j

v

c

k

v

t

È



v

{

g

e

i

e



{

{

¢

¡

e

}

t

f

j

f

e

f

e

t

£

k

v

v

e

e

g

b



f

c



z

e

c

v

g

e

¥

{

{

|

u



g

v

f

y

¢

g



c

¤

i



i

b

k

t

t

v

v

v

c

v

v

e

i

v

f

k

f

b

t



v

b



v

d

f

g

f

t

g

v

t

v

€

g

v

e

g

f

k





h



{

v

k

b

x

b

i

e

c

c

g

k

j

u

v

g

d

gj

j



}

k

v

e

f

c

g

k



v

t

v

x

Visitas a Petronor ¦

§

«

¨

®

¾

©

¯

ª

°

©

¯

«

±

¬

Ã

µ

¯

ª

¯

½

°

ª

À

¨

«

¯

¬

ª

µ

©

«

°

¯

§

¬

Æ

¯

±

Ã

°

¬

 ©

«

±

­

¯

¯

§

§

§

¦

°

·

ª

¾

Ã

©

«¯

©

©

¬

°

®

°

¬

¹

Ã

©

¿

©

ª

¹

·

©

ª

Ã

©

§®

·

¸

±

§

±

À

¯

²

ª

ª

¯

Ã

°

±

®

Ã

©

°

§

¯

²

Aldaketarekin konprometitutako gazteak§

©

¬

®

«

©

·

®

Á

±

Ã

®

·

ª

º

¯

¨

©

À

©

®¯

ª

¯

±

µ

«

±

«

°¬

®

®

©

Ã

±

§

°

·

§

µ

§

¯

¯

·

°

¬

±À

±

ª

ª

¯

º

©

¬

«

®

·

®

¬

±

¯

ª

È

b

k

j

e

k

g

e

c

}

Ê

j

w

b

v

f

}

v

É

k

k

|

v

i

g

É

i

m

g

k

}

Ë

e

f

e

k

h

j

ge

Ì

w

g

¡

i

v}

É

Se busca actor Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

×

Ö

Ô

Ü

Ý

Ó

Þ

ß

à

á

â

w

b

h

j

¡

h

j

¡



j

i

ã

Ú

×

Õ

Ö

×

Û

Ô

ä

×

å

æ

ã

Û

Ô

ç

Ô

ã

Ú

Ù

è

æ

å

×

Õ

Ô

Ö

Ô

Ö

é

ê

æ

ç

Ô

Õ

ë

è

ì

Ú

Ù

è

Ô

í

î

ï

ð

ñ

ò

ó

j

i

i

¡

i

g

e

õ

Ô

ö

ÿ

å

Ù

Õ

Ö

÷

Ô

ë

é

ã

ê

Ö

Û

æ

Ö

æ

ç

ø

â

ù

ë

×

û

è

ã

×

ú

Ô

Ü

ë

è

Ù

ï

Ö

åØ

ç

Ô

ü

å

Ø

ýÔ

Öã

Ö

Ô

Ý

×

ë

Õ

ë

ã

åÔ

ë

Ú

Ô

Ö

×

Ú

ã

å

×

æ

Û

Ö

Ô

å

ç

Õ

Û

g

ix

¡

c

Ñ

j

t

j

j

f

g

e

c

t

i

g

j

j

g

i

c

c

v

t

k

¡

i

gg

v

g

¡

g

w

j

f

k

g

m

c

v

g

j

c

v

c

c

h

w

g

¡

v

v

jv

c

k

k

m



i

v

g

kg

t

v

v

g

¡

h

c

e

j

i

k

g

m

v

v

v

c

c

f

gj

v

v

j

m

g

c



¡

g

k



v

f

}

Ò

u

g

x

g

v

g

Í

b

Ð

v

k

v

v

h

f

v

e

i

b

t

b

i

j

v

i

g

b

w

b

i

v

k

Î

k

c

i

b

¡

j

c

v

k

}

v

i

gv

‚

b

g

g

c

h

c

j

v

g

ti

j

gÙ

h

v

t

i

ve



v

k

h

ev

c

g

j

¡

g

k

¡

b

i

v

k

v

c

v

x

ï

ç

ë

g

g

c

Í

ô

i

¡

gj

Ô

ã

ð

j



g

Õ

j



b

¡

t

Ú

v

j

Ï

v

Ù

c

Ö

Ô

þ

Ô

g

¡

i

v

gg

f



g

v

t

u

e

t

k

g

i

g

c

v

k

g

b

c

c

v

g

k

Ö

m

g

h

b

e

t

j

v

k

v

c

c

k

i

t

g

h

j

f

j

i

g

i

v

g

c

j

ë

×

ã

Ô

c

b

¡

m

g

b

cv

i

g

v

w

j

i

v

k

j

è

e

m

b

kj

w

g

c

c

j

g

j

¡

g

k

¡

v

k

xb

t

i

v

g

Profile for C F Somorrostro CFS

Bertan GURE irakasgunean nº7 abril 2018  

Revista mensual de información a las familias y alumnado del C. F. Somorrostro.

Bertan GURE irakasgunean nº7 abril 2018  

Revista mensual de información a las familias y alumnado del C. F. Somorrostro.

Advertisement