Page 1

L

3

N

8

B

A

LA

CL U

A

B

S

T B OL U F

ESPOR

9 i 10 de juliol

T

A R MA

INSCRIPCIÓ: 250 €

1 1 0 2 ’ TÓ

! E N I V

1r P R EMI : 2 n P R E MI :

http://blanesport83.blogspot.com

cfsblanesport@gmail.com

!$‰ $‰

Telf. 619 71 86 01 Telf. 615 39 66 15


INSCRIPCIONS: Eduardo, 615396615; Jaime, 619718601


CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES, 9 Y 10 DE JULIOL

Marató 2011 CFS Blanesport’83 L’0rganització, el cfs blanesport’83, vol donar una cordial benvinguda a tots els equips participants, especialment als equips de fora de la nostra comarca, esperant que tinguin un grat record d’aquest cap de setmana a blanes. Per la nostra part i dintre de les nostres possibilitats d’equip aficionat i modest, hem fet tot el possible per aconseguir coordinar tots els detalls per tal que aquest torneig funcione be. Rogamos a todos los participantes de esta marathon, jugadores, entrenadores y demás miembros de todos los equipos, que se esfuercen en tener un comportamiento ejemplar y actúen en todo momento con deportividad, respeto y consideración hacia los demás jugadores, árbitros y público. Y esperamos que disfruteis de esta maravillosa Ciutat esportiva. Ens agradaría que es veiex un ambient esportiu i amigable, si aixó no fos Així y ens trobem amb algú jugador, jugadors, entrenadors o equip que no es comporti adecuadament, ens trobem amb la obligació de pendre mides Greus com la de fer fora del torneig

Nota importante Al ser un torneo aficionado, la organización no responsabiliza de la asistencia médica, indemnizaciones o de cualquier otro tipo en caso de lesionados, por lo tanto advertimos que cada equipo debe procurar tener algún tipo de seguro que cubra eventualidades de ese orden.


CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES, 9 Y 10 DE JULIOL

Marató 2011 CFS Blanesport’83 Tots els equips participants en aquesta Marathon acepten implícitament les normes que a continuació es relacionen: •

Tots els equips s’han d’inscriure amb un mínim de 9 jugadors i un màxim de 15. En aquesta relació haurà de constar: a) Nom i cognoms de cada jugador b) Número D.N.I. c) Es necessari que coincideixi el número de la samarreta amb el d’inscripció del jugador.

Tots els equips hauràn de presentar la relació de jugadors definitiva en el primer partit a jugar.

Queda prohibida l’inscripció de qualsevol nou jugador després de la presentació de la relació sementada al primer apartat.

Qualsevol consulta o reclamació per part d’un equip haurà de ser presentada en un full d’incidencies i no més tard d’una hora després d’haver finalitzat el partit, de manera correcta, pel delegat de l’equip a la Taula. Posteriorment l’organització respondrà de manera inapel.lable.

L’equip haurà de ser present i formalitzar l’acta del partit 15 min. abans del començament previst en l’horari facilitat.

La Mutualitat anirà a càrrec dels equips, que es faràn responsables de qualsevol tipus de lesió que pateixin els seus jugadors, quedant exenta l’Organització de qualsevol tipus de reclamació. Igualment, l’Organització no es farà càrrec de cap tipus de robatori o pèrdua d’objectes.

La inscripció serà de 250,00€

SE HAURÀ D’ABONAR ABANS DEL DÍA 5

EL SORTEIG ES FARÀ EL DÍA 8 A LA CIUTAT ESPORTIVA

Ni hauràn trofeos pels 4 primers

250,00€ PEL PRIMER CLASIFICAT

150,00€ PEL SEGON CLASIFICAT


CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES, 9 Y 10 DE JULIOL

Marató 2011 CFS Blanesport’83 1ª fase: •

Serà un torneig de cuatre grups de CUATRE equips cadascú. Es farà lligueta.

Cada equip JUGARÀ UN MINIM DE TRES PARTITS I ELS DOS PRIMERS CLASSIFICATS DE CADA GRUP PASSARÀN A JUGAR ELS QUARTS DE FINAL.

ELS PARTITS ES PUNTUARÁN DE LA SEGÜENT MANERA, TRES PUNTS PER A L’EQUIP GUANYADOR I UN PUNT PER CADA EQUIP EN CAS DE EMPAT

En cas d’empat a punts entre algún equip per poder accedir a la següent fase, es desempatarà primer pel resultat de l’enfrontament entre els dos equips, segon per la diferencia entre gols a favor i en contra i per últim, major número de gols marcats.

En cas de no presentació d’un equip a un partit, aquest serà sancionat amb la pérdua del partit per 3 a 0 i li seràn dedüits de la seva clasificació.

Els partits es jugaràn en dos parts de 20 minuts a rellotge corregut, amb un descans de 3 minuts. L’últim minut de la segona part serà a rel-lotje aturat.

Cada equip dispossarà De dos temps morts per part d’un minut

Les tarjetes seràn sancionades de la següent manera: acumulació de tres tarjetas grogues, un partit. Expulsió directa amb vermella, com a mínim un partit.

Es llançarà doble-penalti a l’acumulació de cuatre faltes, la quinta serà sense barrera. 2ª fase:

disputaràn els quarts de final els cuatre campions i els cuatre segons classificats de cada grup, amb el sistema d’eliminatoria a partit únic. En cas d’empat al final del temps reglamentari, es decidirà el guanyador en tandes de tres penals, aquests els hauràn de llençar els jugadors que hi eran a pista en el moment de finalitzar l’encontre, porter inclós. En cas d’empat a penals es procedi´rà a la “muerte súbita” 3ª fase:

disputaràn les semifinals els cuatre equips guanyadors dels quarts de final. En cas d’empat, es faría el mateix que a la segona fase. 4ª fase:

disputaràn la final els dos equips guanyadors de les semifinals. El partit es jugarà en dos parts de 20 minuts a rellotge corregut, el últim minut s’aturarà.

Hi hauran dos arbitres en la final

No ni ha tercer i quart lloc.


GRUPO BLANCO

GRUPO NEGRO

HORA

PISTA

PARTIDO

HORA

PISTA

PARTIDO

16.00 16.00 18:00 18:00 20:00 20:00

1 2 1 2 1 2

1-2 3-4 1-4 2-3 1-3 4-2

16.00 16.00 18:00 18:00 20:00 20:00

3 4 3 4 3 4

5-6 7-8 5-8 6-7 5-7 8-6

GRUPO ROJO

GRUPO AMARILLO

HORA

PISTA

PARTIDO

HORA

PISTA

PARTIDO

17:00 17:00 19:00 19:00 21:00 21:00

1 2 1 2 1 2

9 - 10 11 - 12 9 - 12 10 - 11 9 - 11 12 - 10

17:00 17:00 19:00 19:00 21:00 21:00

3 4 3 4 3 4

13 - 14 15 - 16 13 - 16 14 - 15 13 - 15 16 - 14

CUARTOS DE FINAL HORA

PISTA

09:00 09:00 09:00 09:00

1 2 3 4

PARTIDO 1º GBL 2º GBL 1º GRO 2º GRO

2º GNE 1º GNE 2º GAM 1º GAM

A B C D

SEMIFINALES HORA

PISTA

PARTIDO

11:00 11:00

2 3

A - B C - D

LA GRAN FINAL HORA

PISTA

PARTIDO

13:00

blava

E - F

E F


HORARI DELS PARTITS 1ª FASE 1 2 3 4 5 6 7 8

dissabte, 9 de juliol

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 diumenge, 10 de juliol

25 26 27 28 29 30 31

HORA

PISTA

16:00 16:00 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 17:00 18:00 18:00 18:00 18:00 19:00 19:00 19:00 19:00 20:00 20:00 20:00 20:00 21:00 21:00 21:00 21:00 9:00 9:00 9:00 9:00 11:00 11:00 13:00

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 1

PARTIT

1 3 5 7 9 11 13 15 1 2 5 6 9 10 13 14 1 4 5 8 9 12 13 16 1º GRUPO BLANCO 2º GRUPO BLANCO 1º GRUPO ROJO 2º GRUPO ROJO

RESULTAT

2 4 6 8 10 12 14 16 4 3 8 7 12 11 16 15 3 2 7 6 11 10 15 14 2º GRUPO NEGRO 1º GRUPO NEGRO 2º GRUPO AMARILLO 1º GRUPO AMARILLO

(A) (B) (C) (D) SEMIFINAL 1 A - C SEMIFINAL 2 B - D GRAN FINAL


CIUTAT ESPORTIVA DE BLANES, 9 Y 10 DE JULIOL

Marató 2011 CFS Blanesport’83 NOM DE L’EQUIP: NOM DEL RESPONSABLE: DNI DEL RESPONSABLE: TEL.LEFON DE CONTACTE: DORSAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

NOM

DNI


RECIBÍ DE : La cantidad de:

en concepto de inscripción MARATHON 2010 CFS Blanesport son

250,00

Blanes,

de

de 2010

RECIBÍ DE : La cantidad de:

en concepto de inscripción MARATHON 2010 CFS Blanesport son

250,00

Blanes,

de

de 2010

Marató 2011  

CFS Blanesport'83 Marató 2011, 9 y 10 de julio

Marató 2011  

CFS Blanesport'83 Marató 2011, 9 y 10 de julio

Advertisement