Page 1

gJ

(,

l a

i_j

45.00"

m'

s

00,1

35.00% 30.00%

S% t0li)

25.00% 20.04%

5.t0lli

15.00%

15 00% 10

!

@,i,

10.00%

Proiect realizat Proiect

realizat Proiect realizat

de programalori de o companie de

proprii

rl*\ F3

"

40.00% 18.91 %

25 00'r. 2C

lr

5t 00..

33.94c.c 35

5.00%

un freelarcer

0.00%

specializata

Cati angajati se ocupa in mod direct de magazinul online?

Ce vechime pe piata are magazinul dvs. ?

n

\-*d

Nu stim inca

50 00%

45 00% 35 00% 30 00,t 25 00%

20.ffi% 1

20 , 50 oers.

rl

40 00%

5.00r.

10 00c|. 5 00"4

0.00%

':

$

],

0 00%

l

1o-20pers lro52%

-'lztt"i"

5- lopers.

3-5pers. 0 78.,

2-5an

-2ani

5 - 1O

-

.

fJza

.t 7021%

3 pers

0.00q0

ar

Pentru care din urmatoarele departamente magazinul dvs. are persona I dedicat?

/0 0000

20 00"a

80 0000

Coordonatorul magazinuluimai are si alte responsabilitati in cadrul companiei in afara de

e{ommerce

?

77 72..

Suport Clienti

Llware Comen2

80.00%

lffi Programare web lconteni i/anagem"nt I -=-J Product Management l

+s

Administrare',iy"6

ooz

70.oo%60.00%

3r'61%

s0 00%

to sao"

lz

40.00%

eaq"

30.00%

20.00% 1000%

42.234/.

Marketrng 0

60.00%

00.. i0 00,,

20

00",

3c

00q: d0 00q: 50 00",| 60

70.00%

00"n

J: Da

Care este pregatirea de baza a coordonatorului

Coordonatorul magazinului a mai avut activitati in domeniulecommerce inainte de acest magazin ?

maoazinului online?

E

Business / ntrepreneurshrp Intemet / New Media

J,norr" Jtn*

70.00% 60.00% 50.009,,

40.00"/.

Marketing / Sales

30 00e"

Domeniul tehnic / it / programare

42.49./a

20.coo/,,

10.00%

0 00%

10.00% 20.000/.

30

00%

40

00%

50.00%

0 00%.

f; ani

Da. catava

*

Intentionati sa angajati un eCommerce Manager in viitorul apropiat ?

! 81.720/"

90.009; 80.00% 70.00%

60 00% 50 009; 40 00% 30 00% 20.oo7" 10.00% 0 00"i -

J Da

Nu

Da cale!â‚Ź

luni

Nu

Ce fel de produse vinde nlagazinul dvs. online?

Aitele g gtc"

i.-t5180. ,,^,-. harne ::zl" co-ovo iI-1736% cafti,- 389% 7 25'k Electrocasnice f--n Electronice i-

Produse de targ consum

Produse Tf 0

26 94u,'l 66%

i

009b

10 00e, 20 00qi

3000"" 40.000c 5000o/o 60.00'b


Magazinul virtual este singura activitate

Ce

a

tipuri de canale de comunicare pentru suporl

companiei?

clienti folositi?Nu, 76%

In ?5.05%

90.00%

80%

80.00%

70%1,

70.00%

60%

60.00%

soakl

50.000/"

40%

40.00%

30%

l

30.00%

20./a

l

2A.OAo/a

:

10%1

10.00% 0.00%

:0lofon

EmaLl

Ce fel de servicii de curierat

folositi pentru

31.35%

Ce metode de plata folositi?

livrarea cornenzilor? 75.91% 80.m% 7A.OAo/o

60.00%

* '-

-

Curier proprru

N,,lobil

lransfer Bancar

38.3rr.

i:.x; 0.00%

:

Telefon

34.72% Pay Pal

T

Carti C.edit

compan[

f-&

rs.+zy"

naau

I

Rambuis

3ervicli oferite Liware la sediul oe

I o.oor" E

!ostt1]

0.00%

1

0.00%20.00%30.00%43.00%s0.00%60.00%70.00% 80.00%

specralru te

Floseste magazinul dvs. publicitate platita?

Cum apreciati magazinul dvs. onhne?

Design

"Xj[i!,""i,il"'Ju*

Usabilily Prcduse

Da. pe site-urr romanesti

Preturi

:]

Yahoolsearch I Da, Yahoo!search Marketing

:.0:"" Suport

l

Da, Googlo

Adwords

I

0.00% 10.00% 20.00% 30 00%

40

00:.

I

Liware

37.56...

l

Viilor

50.m.:

Au rlspuns la intreblrile

Foloseste magazinul dvs. New Media pentru promovare?

RoCommerce 386 de persoane reprezentand magazinele online romane$ti.

Nu. Nu folosim Lnca

Respondengii au participat

numai pe baza de invitagie asigurAndu-se astfel condifia

7.1 00c

ca respondenfi sX fie 0.00% 5.00% 1?.t3% 15.00"/. 20.00r"

25.00"/"

30.00% 35.30% 40.00% 45.00%

Ce metode folositi pentru evitarea fraudelor?

implicafi

in gestionarea unui magazin online gi condigia ca pentru orice magazin online sd existe doar un singur respondent. Intenqia sondajului a fost

lntofmarea cl enf or

n vederea

Sisteme propr| de criiicare si deprstare

a

faude or

A p"r Ilg

serlicii enerne de depr$tare a fraude or r4erodeie procesaroru

creionim tabloul din spatele magazinelor online din

': Aa ,

idenlbie J

evtani fufrulli de

u o"

si

RomAnia. Cine le conduce si

"c' ogt

cum.

Conlrmarc Te efcnica

f pn,rarSSL

!

=--1.a.2,

0c"

Participanlii au raspuns la 18 :,

2C

00",i

30

00c/..

40

00q:

sc

l0

6".

CC'-

f0

O0"/4,

intrebiri abordind diverse aspecte ale come4ului online.

romania internet data  

some interesting figures on romanian internet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you