Page 1

    Verklaring van de Voorzitter aan de Gewone Algemene Vergadering van de Aannemingsmaatschappij CFE NV van 3 mei 2012

Dames en heren,

In de eerste plaats wil ik graag benadrukken dat alle activiteiten van de groep ondanks de moeilijke economische context in de loop van het boekjaar een positieve bijdrage hebben geleverd aan het resultaat. De polen vastgoed en multitechniek hebben bij hun activiteiten en hun bedrijfsresultaat zelfs vooruitgang geboekt. Op commercieel vlak waren de activiteiten van 'contracting' zelfs zeer succesvol. De orderboekjes van de polen bouw en multitechniek zijn zeer goed gevuld en het aantal bestellingen heeft een historisch hoog niveau bereikt, hetgeen met name te danken is aan de successen op internationaal vlak. Ook de pool vastgoed heeft het bijzonder goed gedaan, met succesvolle projecten als bijvoorbeeld 'Solvay' en 'Van Maerlant' in Brussel, 'Lichttoren' in Antwerpen en 'Oosteroever' in Oostende. De pool PPS-Concessies blijft zich verder ontwikkelen en sleepte contracten in de wacht voor het politiebureau van Charleroi, terwijl Rent-A-Port via een partnership de concessie verkreeg van Rentel in de Noordzee en in Vietnam een belangrijke overeenkomst sloot met een bandenfabrikant voor de commercialisering van een locatie die in de loop van de voorbije jaren is ontwikkeld. Daarnaast heeft CFE zijn competenties uitgebreid door de overname eind 2011 van de firma ETEC, die gespecialiseerd is in openbare verlichting, en begin 2012 van de firma REMACOM, die gespecialiseerd is in het leggen van treinsporen. Met de overname van REMACOM werd er een nieuwe pool ‘Spoor-Wegeninfra' opgericht.


DEME wist op zijn beurt zijn positie in de baggersector aanzienlijk te verstevigen. Met name in AustraliĂŤ boekte DEME tal van successen en het aantal bestellingen bereikte daardoor een historisch hoog niveau. In de loop van het eerste kwartaal van dit jaar is het orderboekje nog verder gevuld dankzij nieuwe successen in AustraliĂŤ (haven van Wheatstone) en Qatar (New Doha Port). Afrondend kan ik stellen dat de resultaten van 2011 bevredigend zijn, ondanks een ernstig probleem bij een bodemsaneringsproject in BraziliĂŤ. Rekening houdend met wat ik u net heb verteld, heeft de raad van bestuur zich positief uitgesproken over de activiteiten en de resultaten. Graag wil ik hierbij al onze medewerkers bedanken, die in de moeilijke economische context het beste van zichzelf geven om hun werkzaamheden tot een goed einde te brengen, tot tevredenheid van onze klanten, die immers het basiskapitaal van onze onderneming vormen. Tevens dank ik onze aandeelhouders voor hun vertrouwen tijdens het voorbije boekjaar.

Woord_van_de_Voorzitter_NL  

Woord van de Voorzitter