Page 97

Azië en Australië Het jaar 2011 wordt gekenmerkt door het binnenhalen van de grootste baggeropdracht ooit in Australië!

De uitdagende uitbreidingswerken voor de haven van Singapore werden in 2011 voortgezet. Het project rond fase 4, met de uitbreiding rond Jurong Island en Tuas B, vordert langzaam maar zeker. DEME stond ook in voor het storten van zand afkomstig uit Singaporese wateren en zand dat door externe partners werd aangevoerd uit landen als Cambodja, Vietnam, Bangladesh en de Filippijnen. De onderneming ondertekende bovendien een contract inzake de zandaanvoer voor de uitbreidingswerken aan de containerterminal van Pasir Panjang. DEME heeft ook de werkzaamheden voortgezet van 2010 aan Tanjung Bin in Maleisië. Daarnaast voerde de groep er een bagger- en landwinningsproject uitgevoerd met het oog op de eerste fase van het PMIP-industrieterrein, die begin 2012 moet afgerond zijn. In Gladstone (Queensland) heeft DEME in joint venture het grootste baggerproject binnengehaald dat ooit in Australië is uitgevoerd. Het gaat hierbij om de voornaamste baggerwerkzaamheden voor de loskades aan de LNG-terminals op Curtis Island en de Wiggins-kolenterminal, met ook verdiepings- en verbredingswerken in verschillende toegangsgeulen. De uitvoering van het project zal 30 maanden in beslag nemen. Ter voorbereiding van de geplande uitbreiding van de buitenhaven in Port Hedland (Quantum) voor BHP Billiton heeft DEME verder

gewerkt aan fase B en C van de Early Contractor Involvement (ECI), tot de eigenlijke werken in 2012 van start zullen gaan. Nog in 2011 werden ook de baggerwerken in Bige, Papoea-Nieuw-Guinea, voortgezet in opdracht van OTML. Deze grootscheepse baggerwerken moeten bijdragen tot een milieuveilige en duurzame ontginning in ‘s werelds op een na grootste koper- en goudmijn. Nu overstromingen geen probleem meer vormen en de vegetatie langs de Fly River zich herstelt, blijkt duidelijk hoe belangrijk deze werken zijn geweest. De onderneming betreurt de eenzijdige afgelasting door de Filippijnse regering van de belangrijke herstelwerkzaamheden die DEME binnen het Laguna de Bay-project in Manila waren toegewezen. In Washington werd voor het ICSID een zaak aanhangig gemaakt om de aanzienlijke opstartkosten voor dit project terug te vorderen.

POOL BAGGERWERKEN EN MILIEU 93

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

Advertisement