Page 82

Perspectieven Op 1 januari 2012 was het orderboekje van de pool multitechnieken goed voor een bedrag van 162 miljoen euro tegenover 128 miljoen euro op 1 januari 2011. Dankzij deze mooie groei kan de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien worden, hoewel er enige onzekerheid bestaat over de evolutie van de markt. Meerdere bedrijven kunnen terugblikken op een opmerkelijke groei, terwijl andere evolueren om hun structuur en hun activiteiten optimaal af te stemmen op nieuwe opportuniteiten. Telkens geldt echter dat alle ondernemingen gedragen worden door de voortdurende ondersteuning en de verrijkende synergieĂŤn die ze vinden binnen de groep CFE.

Orderboek op 31 december (in miljoenen EUR)

Pool multitechnieken

2010

2011

2010

162,0

128,2

175,6

148,6

be.Maintenance

0,8

-

3,6

-

Brantegem

7,1

-

3,7

-

Druart

9,1

15,3

23,4

18,9

ENGEMA

29,6

35,1

20,5

19,8

ETEC

15,4

-

4,6

-

Nizet Entreprise

16,9

21,5

35,7

31,2

Louis Stevens & Co

24,2

18,3

17,9

15,2

0,6

0,2

2,0

1,4

19,4

13,7

17,4

11,3

5,9

2,7

7,5

7,2

33,0

21,4

37,9

40,6

-

-

8,6

8,0

Prodfroid

Van De Maele Multi-Techniek

Vanderhoydoncks

VMA

Voltis

78 POOL MULTITECHNIEKEN

2011

Omzet

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

Advertisement