Page 68

Internationaal In Nederland heeft CFE Nederland diverse omvangrijke civieltechnische projecten opgeleverd op spoorweg-, maritiem of wegenvlak. Enkele voorbeelden zijn de vereiste fundering en kunstwerken voor de toekomstige uitbreiding van de spoorweg in Houten naar vier sporen voor ProRail, de constructie van drie gigantische betonnen reservoirs voor vloeibaar aardgas (GATE-terminal Rotterdam) en de versteviging, verbreding en opvijzeling van de Muiderbrug. De onderneming Coentunnel Construction, een bouwconsortium waar ook CFE deel van uitmaakt, stond in voor het spectaculaire transport van de vier zinkstukken (178 m/30 m/8 m) van de ‘Tweede Coentunnel’ in Amsterdam. De nieuwe autotunnel bevindt zich naast de bestaande Coentunnel, loopt onder het Noordzeekanaal en heeft een lengte van zo’n 750 meter. De vier afzinkelementen zijn gebouwd in Barendrecht en werden via de waterwegen tot in Amsterdam vervoerd. Een ander groot project in 2011 was het vervolg van de bouwwerkzaamheden aan de spoorwegtunnel van Delft (2,4 km). GEKA, de andere Nederlandse entiteit, die meewerkt aan de projecten voor de nieuwe LNG-terminal GATE in Rotterdam en aan de spoorwegtunnel van Delft, heeft in Rotterdam ook twee steigers afgewerkt en opgeleverd.

64 POOL BOUW

In Rotterdam-Europoort is GEKA volop bezig geweest met de uitbreiding van de ETTpetroleumterminal voor Verwater, met onder meer de plaatsing van de funderingen voor de reservoirs en voor een steiger voor zee- en binnenscheepvaart. GEKA heeft ook drie nieuwe kranen aangekocht (van 70, 80 en 100 ton), waarmee prefabelementen t.b.v. de bouw van steigers kunnen worden geplaatst alsmede funderingselementen kunnen worden geheid met een lengte tot 40 meter. De onderneming is verder bezig met de internationale uitbreiding van haar activiteiten, met de ondertekening van een studieovereenkomst voor de bouw van een steiger in het Cypriotische Vassiliko. In het Groothertogdom Luxemburg werd de Pont d’Alsace open gesteld voor het verkeer en wordt doorgewerkt aan het viaduct van Pulvermühle. Beide opdrachten worden door CLE en BAGECI uitgevoerd voor de Luxemburgse spoorwegen. In Qatar heeft CFE Middle East drie reservoirs opgeleverd in het kader van het project Doha North WWTP voor Keppel Seghers. Deze onderneming heeft bovendien de opdracht gegeven om acht elektrische substations te bouwen in Doha. Dit project is momenteel bezig, net als dat voor twee elektrische substations in Ezdan en Garafa voor ABB.

Samen met CFE EcoTech maakt CFE International zich bovendien op voor zijn eerste activiteiten in Sri Lanka. In januari 2011 is een contract ondertekend voor de zuivering en aanvoer van water ter waarde van 22 miljoen euro. De afronding van het financieringsdossier is voorzien voor begin 2012.

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

Advertisement