Page 59

Ook de internationale ontwikkeling is onverminderd voortgezet. Na Qatar, waar de groep CFE al enkele jaren lang actief is via dochteronderneming CFE Middle East, en na Tsjaad, waar CFE International in 2010 de eerste grote opdrachten voor zijn rekening nam, zette de pool bouw dit jaar ook voet aan de grond in Nigeria en Algerije. Net als het beleid voor internationale expansie heeft deze kwaliteitsstrategie ongetwijfeld bijgedragen aan de stabilisering van de omzet van de pool bouw op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van het voorgaande jaar, en dat ondanks de teruglopende private investeringen en de vertraging van de implementatie van overheidsinvesteringen.

De ondernemingen van de pool bouw Met uitzondering van CFE EcoTech en de groep Terryn, die voor hun uiterst gespecialiseerde activiteiten niet gebonden zijn aan een bepaalde locatie en CFE International die buitenlandse opdrachten ambieert, ontplooien de ondernemingen van de pool bouw hun activiteiten meestal in specifieke geografische regio’s. Zo kunnen we de volgende indeling maken:

in België : MBG, Aannemingen Van Wellen, Amart, BPC, CFE Brabant en BAGECI.

internationaal : CLE (Luxemburg), CFE Nederland en GEKA (Nederland), CFE International, CFE Hungary, CFE Polska, CFE Romania, CFE Slovakia, CFE Middle East, CFE Tunisie, CFE Tchad en Cobel (Nigeria).

hoekspoorverbinding, met de voorbereiding van de uitvoeringsstudie voor de afwerking van de spoorwegtunnel, en was er ook een hechte samenwerking bij het opmaken van de offertes voor verschillende andere grote projecten, zoals de A11 in Brugge (Design, Build, Finance & Maintain-studie). Ook de studies inzake offshore-windenergie zijn zeker het vermelden waard. De studieafdeling heeft verder niet alleen CFE Brabant bijgestaan (onder meer projecten voor Group S en aan de Frère Orbansquare), maar ook CFE EcoTech en BAGECI, bijvoorbeeld voor de geotechnische studies van de zuiveringsstations. Een groot aantal andere entiteiten van de groep hebben eveneens kunnen gebruikmaken van de doeltreffendheid van de studieafdeling. BENELMAT heeft eveneens bijgedragen tot de goede uitvoering van de werven, in het bijzonder voor de grote werken van burgerlijke bouwkunde en gebouwenprojecten in het buitenland.

Op centraal niveau, staan BENELMAT (verhuurder van materieel) en de studieafdeling ten dienste van de maatschappijen. In 2011 heeft de studieafdeling meegewerkt aan een groot aantal projecten en een honderdtal aanbestedingen. Voor MBG zette de afdeling de studies voort rond de Liefkens-

POOL BOUW 55

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

Advertisement