Page 44

Amsterdam - Coentunnel

POOL PPS-CONCESSIES Bevestiging van de ontwikkeling en mooie toekomstperspectieven De pool PPS-Concessies (PPS staat voor publiek-private samenwerking) heeft zijn team in 2011 verder versterkt, als antwoord op de ontwikkelingsbehoeften, en voerde tegelijk verschillende studies uit voor grote DBFM-projecten (Design, Build, Finance, Maintain). In het kader van deze ontwikkelingsstrategie voor het ontwerpen, bouwen en financieren van projecten wordt tevens een belangrijke focus gelegd op onderhoud op lange termijn. In het buitenland zijn voor de activiteiten inzake projectontwikkeling en havenbeheer bovendien verschillende overeenkomsten gesloten die bijzonder veelbelovend zijn voor de komende jaren.

40 POLE PPP-CONCESSIONS

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

cfe_jaarverslag_NL.pdf  

Jaarverslag CFE

Advertisement