Page 1

2,4 D SAL • Hormonal, sistémicos • Moi ben absorbido polas follas

• Soluble en auga, lávase ca choiva e perde eficacia

2,4 D SAL • Actividade residual: 6 semanas • Vida media: de 4 ata 23 días

• Non hai perigo de contaminación de augas pola súa rápida degradación

2,4 D SAL • Campo de actividade: especies de folla ancha • Mellores resultados: aplicación cando están crecendo activamente las malas herbas en forte competencia co cultivo.


TERBUTILAZINA • Triazina sistémica • Absorción radical e moi debilmente foliar.

• Vida media no solo: 30-90 días

TERBUTILAZINA • Pode aplicarse en preemerxencia ou postemerxencia temperá • É necesario que chova despois do tratamento • Non se pode utilizar mais de 1 kg. /ha de sustancia activa por ano

PICLORAN • Actividade auxínica. Sistémico, selectivo • Absorción polas follas, raíces e superficie de cortes • Moi persistente, de 6 meses a mais de un ano (2 anos) • Translocación basípeta e acrópeta


PICLORAN • Campo de actividade: control de especies leñosas e herbáceas anuais e perennes de raíces profundas en terreos sen cultivo tales como: taludes de autopistas, carreteiras, vías férreas, cortafogos, líneas de alta tensión, solos industriais, etc. Control de especies de folla ancha. Tocóns, árbores e arbustos aillados.

PICLORAN • Fitotóxico para a maioría dos cultivos de folla ancha (frutais, vid., etc.) excepto crucíferas. Non é fitotóxico para gramíneas establecidas pero si pode selo para as que están en xerminación. • Pode aplicarse en calquera época, pero os mellores resultado obtéñense en aplicación foliar ó final do inverno e comezo da primavera.

PICLORAN • Non aplicar en ladeiras nas que o producto poida ser arrastrado a outras zonas con plantas a protexer. • Como é moi persistente (ata 2 anos) pode afectar a implantación de cultivos novos.

materias activas areas cultivadas  
materias activas areas cultivadas  

materias activas areas cultivadas