Netstof - Kommunernes rusmiddelportal for unge

Page 1

DIGITALPÆDAGOG: “GØR DIG TILGÆNGELIG, HVOR DE UNGE ER” RUSMIDDELEKSPERT: “VÅGN OP, DANMARK!” DRUGBOX: ODENSE KOMMUNES NYE SATSNING NETSTOF.DK I FREMTIDEN

Kommunernes rusmiddelportal for unge


UDGIVET AF CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK OG RUSMIDDELCENTER SLAGELSE Grafisk design // Create Inside Tryk // Lasertryk.dk Fotos // Flemming Jeppesen - www.fokus-foto.dk En stor tak til de unge, der optræder på fotos i denne publikation. De har ingen tilknytning til hverken netstof.dk eller de emner, som behandles i publikationen. Tekst og redaktion // Jonas Sindal Birk og Lousin Hartmann, Center for Digital Pædagogik Alle citater fra børn og unge er anonymiserede. Denne publikation er finansieret af Socialstyrelsen, der fra 2012-15 har været økonomisk ansvarlig for netstof.dk. Netstof.dk. drives af et konsortium, bestående af Center for Digital Pædagogik og Rusmiddelcenter Slagelse.


INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

4

DIGITALE UNGE At være, hvor de unge er

8

Vågn op, Danmark!

10

NETSTOF.DK Netstof.dk i udvikling med de unge

16

Netstof.dks funktioner i dag

18

5 spørgsmål til brevkasserådgiveren

20

FREMTIDENS NETSTOF.DK Inspirationscase: Drugbox i Odense kommune

24

Netstof.dk - også i fremtiden

27


FORORD Kære læser, du sidder med et magasin i hånden om netstof.dk - en national hjemmeside, der tilbyder information og rådgivning til unge om rusmidler. Med udgivelsen ønsker vi at sætte vi fokus på, hvilken betydning netstof.dk har nu og i fremtiden – både på samfundsniveau og ikke mindst for de unge. Netstof.dk står lige nu ved en skillevej. Socialstyrelsens finansiering af netstof.dk er udløbet med udgangen af 2015, og tiden er inde til, at netstof.dk igen skal stå på egne ben. Derfor er opbakning vigtig – også fra din kommune! I magasinet ønsker vi samtidig at give din kommune inspiration til den digitale indsats omkring rusmidler: Du kan blandt andet læse om vigtigheden af netstof.dk som et online univers målrettet unge og deres pårørende. Med en bred palet af tilbud, fra brugernes egne debatfora til faglige fakta i vores rusmiddel-leksikon, digital rådgivning og en oversigt over kommunale hjælpemuligheder på tværs af landet, er netstof.dk en væsentlig digital platform for kommunikation til og med unge, der eksperimenterer med rusmidler. Muligheden for at debattere med ligesindede og for at søge råd anonymt og uforpligtende hos professionelle gør det trygt og nemt for de unge at benytte siden. I magasinet kan du også læse om, hvordan det landsdækkende digitale forebyggelses- og rådgivningssite med fordel kan forbindes til en lokal kommunal kontekst. Netstof.dk har eksisteret i mange år, og i 2012 fik sitet nyt liv, både design- og indholdsmæssigt, med en projektfinansiering fra Socialstyrelsen. Vi er rigtig stolte af det site, der er blevet udviklet i projektperioden med hjælp fra både digitale rådgivningseksperter og professionelle rusmiddelfaglige kræfter. Netstof.dks besøgstal er fordoblet fra 54.000 unikke besøgende i 2013 til over 110.000 unikke besøgende i 2015. Det viser tydeligt, at netstof.dk har fundet en attraktiv form. Netstof.dks overlevelse er afhængig af kommunernes støtte. Det kan du læse mere om sidst i magasinet. Vi håber, at også din kommune vil bakke op om netstof.dk. God læselyst! Konsortiet bag netstof.dk V/ Lena Andersen, Rusmiddelcenter Slagelse og Anni Marquard, Center for Digital Pædagogik

4

netstof.dk


netstof.dk

5


DIGITALE UNGE Dem vi prøver at nå ud til

6

netstof.dk


Jeg håber faktisk, han læser sig igennem alle jeres beretninger og alle jeres kampe, slag og sejre hver især. I er så umådeligt seje - Ønsk jer selv tillykke, mærk den respekt, I får af andre og allermest den respekt for jer selv, som følger med, når I overvinder så svære udfordringer. Anonym pige - om en pårørende fra Debatten på netstof.dk

netstof.dk

7


AT VÆRE, HVOR DE UNGE ER Netstof.dk er adgangen til de unge, der er i risiko for at udvikle et behandlingskrævende misbrug. Og det er netop i mediet, årsagen til succesen skal findes. Den digitale adgang har iboende kvaliteter - som anonymitet og tilgængelighed - der appellerer til de unge. Den digitale målgruppe ”De unge er online fra de står op, til de går i seng. De googler alting og tager aktiv del i, hvad der foregår på nettet,” siger Niels-Christian Bilenberg. Netstof.dks primære målgruppe er de unge mellem 15-24 år. Selvsamme aldersgruppe betegnes som 'netværksgenerationen' eller 'digitale indfødte.' Det betyder, at de er vokset op med digital teknologi og ikke kender til en verden uden. For dem er det naturligt at kommunikere via digitale medier og deltage i digitale fællesskaber. Niels-Christian Bilenberg refererer til nødvendigheden af at arbejde digitalt, når det handler om at nå ud til målgruppen. ”Det er jo afgørende, at kommunerne skal gøre sig tilgængelige, og det gør de ved at bevæge sig derhen, hvor de unge er,” siger han.

Digitale mediers fordele ”Den digitale indgang har fordele, som den fysiske rådgivning ikke kan tilbyde. På netstof kan de unge være absolut anonyme. De kan debattere med hinanden og på den måde spejle sig i hinandens svar, som kan have en forebyggende effekt,” forklarer Niels-Christian Bilenberg. Hertil kommer den tilgængelighed mediet fordrer. ”De unge kan sidde derhjemme og modtage rådgivning, og det er én forhindring mindre, når det handler om at lette indgangen til misbrugsrådgivningen,” siger han.

8

netstof.dk

At succesen også hænger sammen med, at netstof.dk er en landsdækkende portal, der ikke lugter af myndighed, betyder meget for de unges motivation for at søge rådgivning, ifølge Niels-Christian Bilenberg. Han fremhæver desuden, hvordan netstof.dk som fælles digital portal er med til at lette arbejdet i kommunerne: ”Kommunerne skal ikke hver især opfinde deres eget indhold. Det er en fælles portal, der kan tilbyde mere end én ting, og det ville tage en kommune mange år at bygge sådan et univers op.”

En digital succes At netstof.dk er en succes, ses på det høje besøgstal fra 2015, som nåede over 100.000 besøg. Et tal, som kun har været stigende. På netstof.dk er det muligt at få digital rådgivning både via chat og brevkasser, erhverve sig viden om stoffer og deltage i debatter med ligesindede. Det er især debatterne, som er populære: ”Debatterne på netstof er en kæmpesucces, fordi de unge får mulighed for at dele erfaringer på godt og på ondt. Uden at en rådgiver blander sig. Det er ligeværdig kommunikation, og det gør netstof troværdig blandt de unge,” forklarer Niels-Christian Bilenberg om de muligheder, den digitale adgang åbner op for.


NIELS-CHRISTIAN BILENBERG ”Det er jo afgørende, at kommunerne skal gøre sig tilgængelige, og det gør de ved at bevæge sig derhen, hvor de unge er,”

Digitalpædagogisk rådgiver, som til daglig fungerer som moderator for debatten og ansvarlig for chatten på netstof.dk.

Niels Christian Bilenberg

Moderator og chatansvarlig på netstof.dk

netstof.dk

9


VÅGN OP, DANMARK! ”Vi har sovet i timen,” lyder det fra Søren Holm. En mand, der ikke er hvem som helst, når talen falder på forebyggelse inden for rusmiddelområdet. Søren Holm gør selv alt andet end at sove i timen – i gang med en phd. om forebyggelse af rusmidler på ungdomsuddannelserne, foruden en erhvervet master i rusmidler og med en baggrund som både rusmiddel- og forebyggelseskonsulent i henholdsvis Viborg og Skive Kommune. I den forbindelse også brevkasserådgiver på netstof.dk. Og som om den baggrund ikke udgør et passende grundlag at udtale sig på, så trumfer han med at være den danske repræsentant i det europæiske forebyggelsesnetværk, Euronet, som blandt andet arbejder med netbaseret forebyggelse. Med andre ord, Søren Holm ved, hvad han taler om. ”Jeg siger ikke, at det ikke er vigtigt at lave forebyggende arbejde i gadeplan – men det er bare smaddervigtigt at lave forebyggende arbejde på internettet, og det laver vi ikke nok af i Danmark,” konstaterer han om den generelle digitale forebyggelsesindsats i Danmark sammenlignet med nogle af de øvrige EU-lande.

Digital adgang gør det nemt Ifølge Søren Holm er netstof.dk dog et godt bud på et sted, hvor Danmark er med i forhold til den forebyggende og netbaserede rådgivning. Brug og misbrug af rusmidler er i forvejen ikke noget nemt emne at tilgå for den, der har problemer. Derfor er der brug for, hvad Søren Holm kalder for et lav-tærskel tilbud. Sådan et er netstof.dk. ”Det handler om, at den tærskel, de unge skal over i forhold til at søge misbrugsrådgivning, på ingen måde må være høj. Et kommunalt misbrugscenter kan være for skræmmende, og det er simpelthen bare for stort et skridt at tage for den unge,” forklarer han og henviser til, at den unge oftest ikke opfatter sig selv som

10

netstof.dk

misbruger, og derfor i de færreste tilfælde selv ville henvende sig på et misbrugscenter. ”Den digitale rådgivning er mindre konfronterende end den fysiske rådgivning,” understreger han og forbinder den digitale adgang til en nutidig kontekst: ”De unge bruger rigtig meget af deres tid på nettet. Måske er de begyndt at eksperimentere med stoffer og har spørgsmål og måske bekymringer, og så søger de på nettet for at blive klogere og for at finde ud af, hvad det egentlig er, de har gang i,” forklarer han. ”Netstof er bare utrolig tilgængelig for de unge, det er uforpligtende at henvende sig, og man kan forblive anonym,” ridser Søren Holm i kort form fordelene op.

Netstof.dk er det troværdige alternativ Netop anonymitet og tilgængelighed er parametre, der gør den digitale rådgivning unik. De unge kan kvit og frit søge rådgivning og oplysning uden at afsløre deres identitet og uden at møde løftede pegefingre. Og heri ligger det uforpligtende, ifølge Søren Holm.


”Hvis vi mister netstof, mister vi for mig at se det bedste misbrugsforebyggende rådgivningstilbud på nettet” Søren Holm Rusmiddelkonsulent og brevkasserådgiver

netstof.dk

11


At netstof.dk ikke giver indtryk af at være et kommunalt tilbud, gør, at de unge ”tør” dele deres erfaringer med hinanden og benytte sig af rådgivning på netstof.dk. Omvendt er netstof.dk heller ikke positiv fortaler for stoffer. Det er præcis i det mellemrum, Søren Holm ser netstof.dks berettigelse. ”Jeg mener netstof spiller en vigtig rolle i forhold til, hvor de unge kan hente korrekt viden om for eksempel hash sammenlignet med steder på nettet, som glorificerer hash. Netstof er et troværdigt alternativ. Unge rådgives ud fra deres egen situation på en lidt mere liberal måde end for eksempel hos Sundhedsstyrelsen, da de skal passe meget mere på med, hvad de melder ud,” fortæller Søren Holm. At netstof.dk eksisterer som et selvstændigt vedhæng til kommunerne har tilmed den fordel, at unge, der i forvejen har dårlige erfaringer med kommunen, alligevel via den digitale adgang får et tilbud om hjælp. ”På den måde kommer netstof også til at fungere som en dør til de kommunale tilbud og er en indgang til behandlingssystemet i kommunerne, da rådgiverne formidler kommunale tilbud til unge, der har brug for det,” fortæller Søren Holm.

Den digitale tilgang skaber refleksion At den digitale rådgivning manifesterer sig i det skrevne ord har klare fordele: ”Der kan være en fordel i, at den unge skal formulere sig på skrift. Man får samlet sine tanker og tænkt over, hvad der egentlig er problemet. Det kan være en proces for den unge, og det kan tage tid at beskrive det, som man gerne vil. Og det samme med svaret, som den unge jo også får på skrift og kan vende tilbage til igen og igen. For eksempel, hvis man ryger meget hash, kan det være svært at formulere sit problem i en verbal samtale og bagefter huske, hvad rådgiveren rent faktisk sagde,” forklarer Søren Holm ud fra egne erfaringer som brevkasserådgiver på netstof.dk. ”Jeg tror på, at der er en høj grad af refleksion - både i at formulere sit spørgsmål

12

netstof.dk

”Den digitale rådgivning er mindre konfronterende end den fysiske rådgivning" og læse svaret. Og det, tror jeg, er en fordel for nogle af de unge,” pointerer han.

Et skridt frem eller et tilbage? Fra udgangen af 2015 slipper Socialstyrelsen tøjlerne på netstof.dk. Det er nu op til kommunerne at føre netstof.dk videre i en abonnementsordning og dermed opretholde den fælles platform, der giver adgang til viden, rådgivning og erfaringsudveksling både mellem de unge brugere og misbrugere og de pårørende. I betragtning af, at Danmark ikke ligger i front på området, er det ifølge Søren Holm et tilbageslag, hvis netstof.dk lukker. ”Hvis vi mister netstof, mister vi for mig at se det bedste misbrugsforebyggende rådgivningstilbud på nettet,” siger han. Når han spejder ud i Europa, er digital forebyggelse og rådgivning kommet for at blive. ”Der vil komme endnu mere forebyggelse på nettet, der vil komme mere rådgivning på nettet, og der vil sandsynligvis også komme flere behandlingstilbud på nettet. Og så synes jeg, det vil være ærgerligt, hvis Danmark trækker i den modsatte retning med mindre netbaseret forebyggelse og rådgivning, når nu trenden går i den anden retning, og det er det, man arbejder for i alle andre europæiske lande, fordi man kan se et behov for rådgivningstilbud på nettet,” lyder de afsluttende ord fra Søren Holm, som ikke lægger skjul på, at netstof.dks eksistens er vigtig – både for målgruppen og for Danmarks digitale udvikling på området.


90 KOMMUNER I NETVÆRKET I projektperioden har kommunerne gratis kunnet tilmelde sig netstof.dks medlemsnetværk. Det er der rigtig mange, som har benyttet sig af. I 2015 var 90 kommuner repræsenteret i netværket ved en eller flere medarbejdere eller ledere fra forebyggelses-, behandlings- eller ungeområdet.

NETSTOF.DK I TAL Hver måned besøger mere end 10.000 mennesker netstof.dk 45% læser med fra deres mobiltelefoner De fleste læser den første side og smutter igen, men 27% bliver nysgerrige, klikker sig videre rundt på siden og bruger i gennemsnit over 6 minutter på hjemmesiden Omkring 400 spørgsmål er blevet stillet i brevkasserne Hvert spørgsmål bliver i gennemsnit set 283 gange I alt 148 debatter er blevet oprettet Hver debattråd bliver i gennemsnit set 1044 gange netstof.dk

13


NETSTOF.DK Det sker p책 netstof.dk

14

netstof.dk


Jeg er bare glad for at læse, hvor glade så mange har været for at være stoppet og specielt at kunne spejle sig i din historie, Villiam. Så føler jeg mig ikke så alene og får blod på tanden til at fortsætte! Anonym dreng fra Debatten på netstof.dk

netstof.dk

15


NETSTOF.DK I UDVIKLING MED DE UNGE Tilbage til 2012. Tiden er løbet fra den gamle udgave af netstof.dk, som allerede har mange år på bagen. Den gamle platform har gjort det godt og er velkendt på landsplan, men den teknologiske udvikling har på ganske få år skabt en ny virkelighed med introduktionen af blandt andet smartphones, tablets og facebook, og den aldrende platform har mistet sin nerve. Tiden er inde til et løft. Fingeren på pulsen “Vi var nødt til at fremtidssikre netstof, og vi vidste, at udover at det skulle fungere super godt på smartphone og tablet, så var vi også nødt til at komme ud og tage pulsen på målgruppen,” siger konceptudvikler ved Center for Digital Pædagogik (CfDP), Jonas Sindal Birk. Udviklingsteamet ved CfDP valgte at indrage gymnasie- og højskoleelever i processen med at udvikle netstof.dk. Efter skoletid brugte eleverne tid på at diskutere skitser af det nye site, og de var med til at bygge netstof.dk op til, hvad sitet er i dag.

Diskussioner på nettet En vigtig del af udviklernes research foregik gennem det store brugerdrevne forum, Psychedelia.dk, der som udgangspunkt argumenterer for fornuftig forbrug og legalisering af stoffer. “Hver gang vi googlede navnet på et stof, dukkede Psychedelia.dk op i de første søgeresultater, og det er selvfølgelig uheldigt for de offentlige rusmiddelindsatser, at det ikke er dem, der får mulighed for at sætte tonen på nettet, når vi ved, at de fleste unge googler, når de er nysgerrige,” fortæller Jonas Sindal Birk. CfDP fik mange gode råd med på vejen fra de skeptiske brugere på

16

netstof.dk

Psychedelia.dk, som blandt andet blev bedt om at forholde sig til det gamle netstof.dk.

Glem “ung med de unge” En bruger på Psychedelia.dk skrev om netstof.dk : “...hvis man er kvik nok til at søge information om rusmidler, ønsker man en høj troværdighed, fyldestgørende information og ikke en legeplads - drop idéen om at være "ung med de unge." Jonas Sindal Birk oplevede, at de unge var meget motiverede for at hjælpe i arbejdet med at modernisere netstof.dk: "Mange unge efterspurgte en mere seriøs tilgang på netstof. Samtidig gav vi det nye netstof et mere minimalistisk design, blandt andet sidens leksikon blev simplificeret, så sitet blev lettere at opdatere," fortæller Jonas Sindal Birk om det tidssvarende løft, som netstof.dk gennemgik. Udviklingsprocessen med netstof.dk foregik i en vekselvirkning mellem feedback fra de unge og et strategisk udrednings- og designarbejde, der i sidste ende har skabt en hjemmeside i tråd med de unges egne ønsker og behov og i takt med en tidssvarende medievirkelighed. Læs mere om Center for Digital Pædagogiks arbejde med brugerinvolvering på netstof.dk på: cfdp.dk/netstof


"Hvis man er kvik nok til at søge information om rusmidler, ønsker man en høj troværdighed, fyldestgørende information og ikke en legeplads - drop idéen om at være "ung med de unge" Anonym bruger - om netstof.dk på Psychedelia.dk i 2012

netstof.dk

17


FUNKTIONER PÅ NETSTOF.DK I DAG På netstof.dk kan unge mellem 15 og 24 år og deres pårørende finde viden og få rådgivning fra misbrugsfaglige og digitalpædagogiske rådgivere. Alt sammen formidlet i øjenhøjde og i en moderne og mobilvenlig designramme. Ud over den kompetente rådgivning fra fagpersoner, søger unge og pårørende i høj grad også erfaringsnær viden og information hos ligesindede i sitets debatfora. Her kan du læse mere om styrkerne i de fire hovedsektioner af netstof.dk.

DEBATFORA

del erfaringer

I debatfora på netstof.dk kan unge diskutere og dele erfaringer igennem de tre debatfora: Alkohol, Hash og Stoffer. Hash- og Stofdebatterne er de mest benyttede, og enkelte debattråde har over 100 kommentarer. Debatterne spiller en vigtig rolle for sitets troværdighed og relevans, da det er her sitets brugere selv får mulighed for at udtrykke deres meninger om rusmidler og sætte deres egen erfaring i spil. Sitets fora monitoreres af en professionel moderator, der sørger for en god tone. Dog er der sjældent brug for at gribe ind.

18

netstof.dk

VIDENSBANK

udvid horisonten

I Vidensbanken kan de unge finde et overskueligt og faktabaseret leksikon over de mest udbredte rusmidler. Det er én af de mest populære sider på netstof.dk. Indholdet er formidlet i øjenhøjde med unge, og ved hvert stof kan man læse om selve stoffet, om effekten og dets bivirkning. Udover leksikonet har Vidensbanken en artikelsamling om blandt andet brug, afhængighed og behandling samt en samling af svar på “Ofte Stillede Spørgsmål”, som især benyttes til opgaveskrivning.


FIND HJÆLP

lige nu og her

I “Find Hjælp” finder brugerne et overskueligt Danmarkskort med henvisninger til alle landets rusmiddelcentre og andre kommunale tilbud om rusmiddelrådgivning. Medlemskommuner har mulighed for at lave mere detaljerede beskrivelser af deres tilbud. Som noget nyt kan kommunerne nu tilmelde sig en lokal chatløsning på netstof.dk, hvor kommunens egne unge kan henvende sig og chatte anonymt med personale fra det lokale rusmiddelcenter. I den enkelte kommune bestemmer man selv, hvornår man vil holde åbent i chatten.

RÅDGIVNING

luft dine tanker

I brevkasserne henter netstof.dk en stor del af sin styrke og autoritet gennem de erfarne og kompetente fagfolk, der svarer på spørgsmål under fire temaer: Læge-, Psykolog-, Rusmiddel-ekspert- og Pårørende-brevkassen. I brevkasserne kan de unge henvende sig helt anonymt uden at skulle stå ansigt-til-ansigt med en rådgiver og uden at skulle høre sin egen bævrende stemme i telefonen. Samtlige unge og pårørende, der henvender sig, får svar.

netstof.dk

19


5 SPØRGSMÅL TIL BREVKASSERÅDGIVEREN Helle Cold Larsen er brevkasserådgiver på netstof.dk og sundhedskonsulent i Ungeprojektet ved Sundhedscenter Roskilde. Fortæl om dine erfaringer med netstof.dk? "Som fagperson ser jeg det som vigtigt at hjælpe de unge rundt i al den digitale formidling, der findes om stoffer. Netstof er valid og informativ. Det er ikke et sted, der taler ned til de unge eller er fordømmende. Jeg bruger tit netstof i undervisningssammenhæng på ungdomsuddannelserne, fordi siden er så let at gå til og forstå for de unge. Jeg bruger for eksempel netstof sådan, at jeg stiller de unge i en klasse et spørgsmål fra brevkassen og lader dem svare. På den måde bliver de unge selv ”eksperterne” og kommer frem med deres meninger og holdninger om rusmidler."

Hvordan oplever du, de unge bruger netstof.dk? "Som rusmiddel-ekspert oplever jeg, at mange unge bruger netstof som det sted, hvor de første gang stiller deres spørgsmål omkring rusmidler. Måske er de bekymrede, fordi de har prøvet at ryge hash for første gang. Måske har de haft en dårlig oplevelse med rusmidler– og de har ikke et sted, de kan gå hen med de spørgsmål, de har omkring det. Her oplever jeg, at vi [netstof.dk] får de første spørgsmål. Det er omkostningsfrit at spørge os, fordi de unge kan være anonyme - de kan stille præcis det spørgsmål, de har lyst til, som de måske ikke kan til deres forældre eller egen læge.

20

netstof.dk

Som ung sidder man måske en aften og tænker, ’åh nej, hvad der sker der nu, efter jeg har prøvet at ryge hash`, og så kan de sende et spørgsmål med det samme. Jeg tror, at allerede når spørgsmålet er sendt af sted, er der en proces i gang hos den unge."

Hvilken værdi har netstof.dk i samfundet? "Netstof bliver også brugt til, at unge er inde og kigge på de andre unges svar og spørgsmål. På den måde kan de unge spejle sig i hinandens oplevelser. Det er jo meget forebyggende. De kan læse en hel debattråd. Eller måske har man fået tilbudt ’Karoline’ ude i byen uden at vide, hvad det er, og i leksikonet på netstof kan de se, det er kokain. Det kan kan måske få dem til at tænke, at det skal de ikke tage. De unge googler jo alting. På netstof er det de unge, det handler om. Det er de unge selv, der skriver i debatterne – og her kan de unge virkelige spejle sig i hinanden. Det er alletiders, at der ikke er voksen indblanding eller fagpersoner indover."

Hvad med de pårørende? "Jeg har henvist mange forældre til siden. Hvordan skal man agere, hvis man som forældre finder ud af, at ens barn/unge er begyndt at ryge hash? Jeg foreslår dem at gå ind og læse på netstof. De kan også spejle sig i andre forældre, og så er der også mange bekymrede kærester, der skriver ind. Jeg oplever, at især pårørendebrevkassen er populær. Vi får rigtig mange spørgsmål både


fra kærester, forældre og bedsteforældre. Det er rigtig godt, at man kan rådgive forældre – og hjælpe familier til at blive mere robuste. Som forældre er det ikke en fordel at være for bekymret, og bestemt heller ikke en fordel at være ligeglad. Vi kan klæde familier og de unge på til at være kompetente med viden om, hvad man skal gøre og gribe i."

Hvis ikke netstof.dk eksisterede? "Det er utroligt vigtigt med den digitale platform. Jeg er fagperson, og jeg kan have svært ved at finde rundt i alle de sider, der findes på nettet – hvem er afsender og er det opdateret viden, man møder. Det er det på netstof. Som fagperson er jeg sikker på, at det er ordentlig sted med valid information. Modsat andre sider er netstof opdateret viden. Hvis netstof ikke eksisterede længere, skulle jeg bruge tid på at finde en tilsvarende side - og den ved jeg ikke, om den findes. Jeg kan godt lide tanken om, at det et fælles kommunalt samarbejde. Det højner kvaliteten, at der er flere, der siger god for det. I Roskilde har vi været gode til at få netstof til at sive ud i rigtig mange kroge og steder, der arbejder med unge. SSP’erne bruger det, klubfolkene bruger det på klubaftener til de unge, jeg bruger det også i kompetenceudviklingen af lærerne på ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune."

netstof.dk

21


FREMTIDENS NETSTOF.DK Hvor vi er p책 vej hen

22

netstof.dk


Først og fremmest en tak for jeres historier, jeres erfaringer og gode råd. Det er ikke første gang jeg læser denne tråd - og det bliver nok heller ikke den sidste Anonym pige - 24 år fra Debatten på netstof.dk

netstof.dk

23


INSPIRATIONSCASE: DRUGBOX I ODENSE KOMMUNE ”Torben på nettet – det var dét, de unge efterspurgte,” fortæller Torben Vangsted og vedhæfter en beskeden bemærkning om, at det altså ikke skal opfattes som ham specifikt – men noget genkendeligt – de unge ønskede sig i en digital form. Og så alligevel. For når Torben Vangsted, rusmiddelkonsulent og underviser i Odense Kommune samt brevkasserådgiver på netstof.dk, var ude at møde de unge i øjenhøjde, gjorde de opmærksom på, at de kunne tænke sig en digital version af Torben og alt det, han stod og fortalte dem. Og det fik de. Den lokale forankring Drugbox har eksisteret i godt to år, og på hjemmesiden findes Torben Vangsted nu i en digital udgave. Ham og hans kollega Christina Hjørnholm er portrætteret med små fotografier. Det er de to, der til daglig driver Drugbox og er i kontakt med de unge. De små portrætter har til hensigt at gøre oplevelsen mere personlig. For de unge vel at mærke. Omvendt kan Torben og Christina ikke se, hvem de har på linjen. For, som Torben Vangsted oplever det, er anonymiteten det mest betydningsfulde ved den digitale rådgivning. Drugbox blev til ‘Drugbox’ og ikke ’Stof til eftertanke’, fordi målgruppen var involveret i processen med at skabe siden. Faktisk var det Torben Vangsteds egne døtre, der fandt på navnet efter flere forgæves forsøg fra voksne. Drugbox blev lavet på de unges opfordring og var et led i Odense Kommunes strategi om ’Mere Sundhed og Mindre Misbrug’. Et andet led i denne strategi har, ifølge Torben Vangsted, været at klæde de fagprofessionelle endnu bedre på i mødet med de unge. Derfor er der på Drugbox vægtet et vidensfelt for fagpersoner, som indeholder inspiration og værktøjer til at gå i dialog med

24

netstof.dk

de unge, tips til en levende rusmiddelpolitik, erfaringer og en materialesamling med mere. Men Drugbox tilbyder også et opgavekoncept til de studerende på ungdomsuddannelserne i Odense, lokale events og kampagner. ”Netstof kan sagtens stå alene. Men for os gav det god mening at lave en lokal vinkel, som vi gør med Drugbox,” fortæller Torben Vangsted om, hvordan Drugbox tilbyder lokale vinkler ind i arbejdet med rusmiddelforebyggelse til både fagpersonale og de unge. ”Vi bruger netstof som en del af vores eget tilbud. Vi ville ikke selv have kapaciteten og ressourcerne til at tilbyde det indhold, som netstof tilbyder. Rigtig meget af den viden, der ligger på Drugbox er netstof-baseret viden,” forklarer han om den måde Drugbox er bygget op omkring netstof.dk med links til blandt andet brevkassen, chatten og viden-om delen.

Døren ind til netstof.dk Når Torben Vangsted er ude på skolerne, fortæller han om Drugbox - og netstof.dk som en del af Drugbox. På den måde åbner det lokale op ind til det nationale tilbud. Netstof. dk er kommunernes fælles portal til anonym rådgivning af unge med misbrugsproblemer og deres pårørende. ”Det ville jo være ual-


”Vi bruger netstof som en del af vores eget tilbud. Vi ville ikke selv have kapaciteten og ressourcerne til at tilbyde det indhold, som netstof tilbyder" Torben Vangsted

Rusmiddelkonsulent og brevkasserådgiver

Faktaboks om Drugbox Drugbox.dk er en del af projekt KultuRus i Odense Kommune. Hjemmesiden formidler information om rusmidler på nettet, og siden er i høj grad bygget op omkring indholdet på netstof.dk. Formålet med Drugbox er at skabe en fælles indgang til at søge viden, råd og hjælp om rusmidler for unge i Odense. Som der står på hjemmesiden, er det ”…en platform, der leder dig videre til hjemmesider, hvis indhold du kan stole på.” Drugbox hjælper dermed unge til at navigere i de store mængder information, der findes om rusmidler på nettet

netstof.dk

25


Netværket er sidegevinsten

”Det ville jo være ualmindeligt tåbeligt, hvis vi alle skulle opfinde det samme, når vi har muligheden for at benytte os af samme landsdækkende tilbud" mindeligt tåbeligt, hvis vi alle skulle opfinde det samme, når vi har muligheden for at benytte os af samme landsdækkende tilbud,” siger Torben Vangsted, der i stedet ser Drugbox som et godt lokalt supplement. For ham har Drugbox sværere ved at stå alene, end hvis tilfældet var omvendt: ”Uden netstof ville Drugbox være tyndt indhold i hvert fald i forhold til det, vi gerne vil kunne tilbyde de unge. På netstof er der blandt andet en læge i rådgivningen, den unge kan komme i kontakt med. Det har vi ikke mulighed for at tilbyde,” siger Torben Vangsted og forklarer, at det et langt stykke ad vejen handler om økonomiske ressourcer. Der skal også være god overensstemmelse mellem den tilgang netstof.dk og Odense Kommune har til de unge. Det er en forudsætning af pædagogisk karakter og heldigvis ganske lige til: ”Ingen løftede pegefingre. Og det taler rigtig godt ind i den måde, vi her i Odense Kommune skal møde de unge på,” siger Torben Vangsted.

26

netstof.dk

Og hertil kommer den sidegevinst, som Torben Vangsted oplever i det faglige netværk, man som kommune bliver en del af: ” Det netværk har en kæmpe værdi. Brevkasserådgivere fra forskellige kommuner ved noget forskelligt og ser noget forskelligt. Vi mødes nogle gange om året, hvor vi har faglige snakke og sparring med hinanden. Det er jo en rigtig stor sidegevinst, at vi har fået etableret et netværk, hvor vi er gode til at udfordre og hjælpe hinanden,” forklarer Torben Vangsted om værdien i at mødes med nogle ligesindede. Han fortæller desuden, at netværket udover netstofdelen hjælper hinanden med andre udfordringer på rusmiddel- og forebyggelsesområdet. For Torben Vangsted er fordelene tydelige. Drugbox er den lokale tilgang, som taler direkte til Odenses unge, netstof.dk er derimod alt det, kommunerne sjældent har ressourcer til selv at tilbyde. Drugbox er eksemplet på en anderledes måde at bruge netstof.dk, hvor den lokale forankring ned i kommunen er i fokus. Ifølge Torben Vangsted kan en lokal vinkel være en måde for kommunerne at gøre netstof.dk til sit eget: ”Og det er jo ikke ret svært, for varen er der jo allerede. Det er bare et spørgsmål om at finde ud af at pakke den ind. Så den måske lugter lidt af Odense eller Svendborg, Aarhus eller…”


NETSTOF.DK - OGSÅ I FREMTIDEN Ved fælles hjælp kan vi sikre netstof.dks overlevelse! Som nævnt har netstof.dk siden 2012 været finansieret af Socialstyrelsen, men midlerne er udløbet med udgangen af 2015. For at sikre den fremtidige drift af netstof.dk er der etableret en kommunal abonnementsordning, hvor de enkelte kommuner bliver betalende medlemmer. Som et landsdækkende netbaseret supplement til de etablerede tilbud på området, er det vigtigt for netstof.dk at inddrage og samarbejde med alle landets 98 kommuner. Netstof.dk har en bred relevans for alle kommuner, fordi sitet kan bruges både på forebyggelses-, unge- og rusmiddelområdet til digital undervisning og rådgivning af unge. Organisationerne bag netstof.dk opfordrer på det kraftigste til, at jeres kommune bliver medlem af netstof.dk. Dermed er I med til at sikre sitets fortsatte eksistens. Et abonnement koster 10.000 kr. årligt ( 20.000 kr. for landets fire største kommuner) Læs mere eller tilmeld din kommune på netstof. dk/tegn-abonnement. Eller kontakt projektleder Janne Andersen på info@netstof.dk (eller telefon 58574824)

”Vi så helst, at netstof fortsat blev finansieret centralt hos Socialstyrelsen – men når det ikke er en mulighed, er det vigtigt, at vi står sammen om netstof, og så skal vi ikke alle sammen opfinde de samme ting" Ove Kousholt Højer

Leder i Favrskov Rusmiddelcenter

netstof.dk

27Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.