Unges beskæftigelses-egnethed: Fremtiden for digitale badges

Page 1

Unges beskĂŚftigelsesegnethed: Fremtiden for digitale badges


LEDELSESRESUMÉ Den følgende rapport opsummerer sidste fase af et toårigt projekt finansieret af den Europæiske Union gennem Erasmus+ programmet og ledet af The Mix og Center for Digital Pædagogik (CfDP). Det var vores hensigt at forbedre unges beskæftigelsesegnethed i Storbritannien og Danmark ved at udvikle uformelle læringsmuligheder online, som kunne blive anerkendt ved tildeling af et digitalt badge, der kunne overføres til hele Europa. Digital badging i dag Begrebet ‘badging’ er ikke nyt. Unge har altid samlet badges på samme måde for at vise deres præstationer eller engagement, det være sig med den traditionelle guldstjerne eller pigespejdernes badgeskærf. Et digitalt badge viser, at man har tilegnet sig en ny færdighed eller gennemført noget digitalt, og enhver organisation er teknisk i stand til at udvikle et digitalt badge. Imidlertid skal al digital badging opfylde de samme specifikationskrav for digital badging med henblik på at sikre kvaliteten og validiteten i de tilgængelige kurser. Hvert digitale badge bliver oprettet med en udstederprofil, der indeholder informationer såsom udsteders navn, beskrivelse og kontaktoplysninger, som vises i alle badges metadata. Metadata er en term, der anvendes til at beskrive et datasæt, som giver oplysninger om andet data. Digitale badges er designet til at blive vist digitalt, men kan også medtages i et CV, enten som et billede eller med en kort beskrivelse af de færdigheder, man har tilegnet sig på et digitalt badgekursus. Med tilgængeligheden af digitale badges får yngre aldersgrupper mulighed for at finde ud af, hvad det er, de er interesserede i, samtidig med at de får anerkendelse for deres indsats. De ældre aldersgrupper kan bruge digital badging som en hurtig vej til akkreditering. Med et digitalt badge kan de skille sig ud i forhold til andre kandidater, når de søger job og søger ind på universitetet. Den øgede onlinelæring og -uddannelse har gjort badging nemmere, mere alsidig, og det er blevet en effektiv måde at udvikle færdigheder på, fx dem der er nødvendige for at finde beskæftigelse, og da teknologien løbende forbedres, vil digitale badges sandsynligvis kunne tilpasses endnu bedre fremover. The Mix og CfDP arbejder med unge via digitale platforme, og vi kan tilbyde en bred vifte af muligheder for frivilligt arbejde til unge. Digital badging er en vigtig måde at uddanne frivillige på og understøtte deres færdigheder og karriereudvikling. Vi har ligeledes identificeret muligheden for at sænke barriererne for adgang til uddannelse med online læring og for at gøre dem, som endnu ikke har selvtillid eller færdigheder nok til at deltage i mere intensive roller, parate til at komme på banen. Dette projekt har identificeret to områder, som er særligt nyttige i forhold til, hvad digital badging tilbyder unge. Udviklingen af et digitalt badge tager fat på behovet for at støtte unge i deres evne til at formidle de færdigheder, de har, til arbejdsgivere. Digital badging er også en uformel og tilgængelig form for onlineuddannelse og -læring for unge som et alternativ til de formelle uddannelser. Her følges de seneste tendenser, som viser et skift i arbejdsgiveres accept af uformelle og alternative uddannelsesmetoder. Indsigter Første fase af projektet drejede sig om afholdelse af samskabelsesforløb med unge og arbejdsgivere i både Storbritannien og Danmark. Disse forløb var en måde at “‘gennemskue en sammenhæng” på mellem unge og arbejdsgivere og gav indsigt i, hvilke færdigheder unge mangler, og hvad arbejdsgivere finder vanskeligt i forbindelse med ansættelse af de unge. 1 Disse forløb gav anledning til at identificere forskelle og ligheder mellem unge i Storbritannien og unge i Danmark, og viste også, hvordan digital badging kan hjælpe med at forbedre deres beskæftigelsesegnethed. Der er fx forskel på jobmarkeder for unge i Danmark sammenlignet med Storbritannien, hvor vejen til beskæftigelse er langt mere struktureret. Derimod søger unge i

1

http://www.themix.org.uk/news-and-research/research/connecting-the-dots

1


Storbritannien ofte færdigheder, som kan hjælpe dem med at få midlertidig og uformel beskæftigelse ved siden af deres studier eller danne bro til en varig karriere. De vigtigste konklusioner på baggrund af disse samskabelsesforløb har bidraget til at udvikle formålet med og de tilsigtede resultater af det digitale badge, nemlig: 

Unge har fortalt os, at deres primære motivation for at deltage i et digitalt badgekursus var at forbedre deres jobparathed

For både unge og arbejdsgivere er badgets troværdighed afgørende for dets succes – dette kunne formidles gennem sponsorater fra et troværdigt brand og relevante oplysninger om badgets egenskaber

Både unge og arbejdsgivere var enige om, at hvis flere unge blev involveret i at arbejde hen imod digitale badges, ville troværdigheden øges.

Disse samskabelsesforløb resulterede i udviklingen af et digitalt problemløserbadge. Kurset varer en time og er opdelt i tre moduler. Der anvendes scenarier fra arbejdspladser og skoler til at udvikle færdigheder inden for problemløsning, hvor brugerne lærer at tage initiativ, når de bliver konfronteret med et problem. Vi har påtaget os aktiviteter for at opfordre til brug og anerkendelse af badget blandt unge og arbejdsgivere. Blandt andet har vi blogget om de indsigter, projektet har givet, samt fordelene ved onlinelæring og digitale badges. Vi har også arbejdet på at udvikle forhold til eksterne organisationer for at øge kendskabet til problemløserbadget, samt for at styrke dets troværdighed.

UK “Jeg syntes, det var fedt at opleve, hvordan jeg på kurset kom igennem de faser, hvor man fandt ud af, hvad et problem er, hvordan man identificerer løsninger, handler, og hvordan man styrer sine argumenter. Jeg var også vild med det selvreflekterende aspekt og tænkte, dette var nyttigt, når man skulle tænke på jobs og interviewspørgsmål. Jeg tror, at en yderligere aktivitet, hvor vi kunne gennemgå et problem med forskellige løsninger og forskellige resultater, også ville have været sjov at prøve, men ellers var det godt!” Danmark "Jeg synes, det er et meget godt kursus. Det fokuserer på forskellige problemstillinger, dvs. man kan lære, hvordan man undgår eller løser problemer ved fx at vise anerkendelse, blot ved at lytte eller give konkrete råd."

Best practice & anbefalinger Projektet har identificeret fire nøglepraksisser, som er påkrævet for at kunne udvikle et vellykket digitalt badge-økosystem. Disse er: ➢ Effektivt design af produktet Når man skal designe produktet, skal man identificere og forstå den påtænkte målgruppe. Denne identifikation og forståelse definerer de ønskede resultater og præstationer, som det er muligt at opnå med det digitale badge. Dens teknologi skal være funktionel, og den skal kunne tilpasses en løbende forbedringsproces for at sikre, at man får et kvalitetsprodukt. ➢ Udvikling af et badge med værdi Værdien af et digitalt badge ligger i de specialister, som har været med til at designe det, og de organisationer, som er med ombord for at sikre, at det digitale badge har værdi for sin målgruppe.

2


➢ Udvikling af tillid til onlinelæring Tilliden til onlinelæring skal udvikles ved at øge kendskabet til dens værdi gennem promovering og udvikling af partnerskaber med organisationer, som vil tilskynde til at gøre brug af den. De unges deltagelse er altafgørende for at øge tilliden til værdien af den. ➢ Etablering af badgesponsorat Det digitale badge-økosystem er afhængigt af bidrag fra relevante virksomhedssponsorer for at få opbakning til brugen af digitale badges, som bliver skabt af udstederen, i dette tilfælde The Mix og CfDP.

Fremtiden for digital badging Det er lykkedes projektet at synliggøre mulighederne ved digital badging. Derfor er CfDP blevet førende med hensyn til præsentationen af digital badging i Danmark som en online læringsform. CfDP vil fortsætte med at selvfinansiere udviklingen af digital badging sammen med unge i fremtiden. De digitale badges er også blevet en kerneydelse i det digitale tilbud fra The Mix, som vil arbejde på at udvikle flere digitale badges i fremtiden. Dette projekt er imidlertid kun begyndelsen. Den væsentligste udfordring, vi står overfor, når vi skal sikre en fremtid for digital badging med henblik på at styrke de unges jobparathed, er at øge troværdigheden af digitale badges, herunder problemløserbadget. Selvom onlinelæring vinder frem, konkurrerer den stadig med den længere tradition med formelle kvalifikationer, der er nødvendige for at få et job. Med henblik på at fremme badgets troværdighed har vi brug for sponsorater for at kunne øge anerkendelsen af denne nye og tilgængelige uddannelsesmodel, som er blevet etableret gennem dette projekt. Gennem partnerskaber og sponsorater vil vi kunne udvikle nye digitale badgingkurser, som behandler andre vigtige “bløde” færdigheder, nødvendige på en arbejdsplads. Vi er eksperter i at arbejde med unge mennesker med det mål at forstå de vanskeligheder, de står overfor i deres søgen efter beskæftigelse, men fremtiden for digital badging kræver også et løbende samarbejde med HR-afdelingerne i virksomhederne for dermed at kunne tilegne sig viden om, hvilke færdigheder der er behov for på arbejdspladsen. Målet med dette projekt har været at udvikle en standardiseret løsning til tværkulturel arbejdsparathed for unge. Alligevel har projektet afsløret en variation i jobmarkederne i Storbritannien og i Danmark. Udfordringen med stigende international anerkendelse af onlinekvalifikationer såsom digital badging kræver input fra virksomheder for at få anerkendt dets værdi samt forstå de forskelle, som er uundgåelige mellem de europæiske lande.

3


INDHOLD

LEDELSESRESUMÉ.............................................................................................................. 1 INDHOLD............................................................................................................................ 4 DIGITAL BADGING I DAG .................................................................................................. 5 INDSIGTER ......................................................................................................................... 9 HVAD BRUGERNE SIGER ................................................................................................. 11 DIGITAL BADGING I FREMTIDEN ..................................................................................... 14 BILAG .................................................................................................................................. 15

4


DIGITAL BADGING I DAG Denne rapport sammenfatter det vellykkede arbejde, som The Mix og Center for Digital Pædagogik (CfDP) har udført i Storbritannien og i Danmark, hvor fundamentet for fremtidig succes ved unges onlinelæring er blevet lagt. The Mix og CfDP nærmer sig afslutningen på et toårigt projekt, som er finansieret af Den Europæiske Union. Projektet har søgt at støtte unges jobparathed, samtidig med at det løbende støtter unge i de udfordringer, de står overfor i både Storbritannien og i Danmark. Med henblik på at gøre dette har begge organisationer samarbejdet om at udvikle et digitalt badge i hvert land med baggrund i informationer fra samskabelsesforløb, som er afholdt med unge og arbejdsgivere på tværs af brancher. De deltagende organisationer The Mix (tidligere YouthNet og Get Connected) er en rådgivningsservice med flere kanaler, som er designet til at støtte den fysiske og psykiske trivsel for unge under 25 over hele Storbritannien. The Mix yder gratis, fortrolig støtte pr. telefon, sms, online, sociale medier og via rådgivning. Det knytter unge sammen med eksperter og deres jævnaldrende, så de kan tale om alt fra hjemløshed til at finde et arbejde, fra penge til psykisk sundhed og fra hjertesorg til stoffer. The Mix når ud til 2 millioner unge hvert år gennem den teknologi, de selv vælger. The Mix har erfaring med at arbejde med unge om at etablere støtte, som er relevant og ledet af unge. CfDP er en af Danmarks førende organisationer inden for onlinerådgivning for unge og arbejder med et stort netværk af frivillige. Herudover uddanner CfDPs pædagogiske konsulenter andre organisationer i digital pædagogik, samtidig med at de er tilknyttet en række forskellige nationale digitalpædagogiske initiativer i forbindelse med sårbare børn og unge. Rådgivning af børn og unge om deres brug af onlineteknologier er en af organisationens primære aktiviteter. CfDP driver online rådgivningen Cyberhus.dk og har rådgivet sårbare børn og unge siden 2004. I 2015 gennemførte ungdomsrådgivningen næsten 8.000 rådgivningsforløb med børn, unge og fageksperter, og næsten 500.000 unikke besøgende fra 460 byer i Danmark var inde på dens websted. CfDP er anerkendt for sit arbejde og har drevet den danske helpline under EU's Safer Internet Programme siden 2009. Vi besluttede at samarbejde med The Mix om dette projekt da vi tidligere har haft et godt samarbejde med organisationen, mens vi arbejdede på det digitale projekt Online Self-Harm Support for Youth (Online støtte til unge med selvskade), ligeledes finansieret af Det Europæiske Råd i 2014. Unges beskæftigelsesegnethed Da The Mix og CfDP begge er organisationer, der arbejder for at støtte unge, har vi stor erfaring med at forstå de vanskeligheder, som unge står overfor, når de skal søge arbejde. I henhold til tal, der blev frigivet i Storbritannien sidste år, er 11,8 % af de 16-24-årige, som ikke er under uddannelse på fuld tid, arbejdsløse. 2 Selvom dette tal er faldet i forhold til for et år siden, viser det tydeligt de vanskeligheder, en stadig betydelig andel af unge står overfor, når de søger job. I 2015 var arbejdsløsheden for personer uden uddannelse i den arbejdsdygtige alder dobbelt så høj som for personer med en uddannelse i den arbejdsdygtige alder 3. Dette viser et klart misforhold mellem arbejdsparatheden hos unge, som kommer ind på en videreuddannelse, og dem, der ikke gør. Dette viser tydeligt, at der er behov for, at flere uformelle kvalifikationer bliver stillet til rådighed for disse unge, som ikke har taget en uddannelse.

2

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN05871 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/518654/bis-16-232-graduate-labour-marketstatistics-2015.pdf, p.8. 3

5


I Danmark er ungdomsarbejdsløsheden steget støt fra 11 % til 13,1%. 4 Men når det er sagt, har CfDP en yngre brugergruppe og har kunnet fokusere på tidlig indgriben og støtte for denne aldersgruppe, som endnu ikke er helt bevidste om deres karrieremuligheder. Der er sket et mærkbart skift i behovet for, at ansøgere har formelle kvalifikationer for mange arbejdsgivere. Virksomheder som Ernst & Young har besluttet, at kandidater ikke længere skal have det, der svarer til en universitetseksamen med de næsthøjeste karakterer eller næsthøjeste karakterer ved en studentereksamen. I stedet føler de, at deres egen interne vurdering er en bedre måde at vurdere kandidaternes dygtighed på.5 Brugen af onlinelæring er ved at blive en mere accepteret måde for unge at tilegne sig færdigheder og kvalifikationer på, med håbet om at fjerne sociale barrierer for ansøgere. Unge i Storbritannien har uberettiget tillid til deres evne til at kommunikere med potentielle arbejdsgivere. En undersøgelse gennemført af YouGov og bestilt af YouthNet (nu The Mix) har vist, at to tredjedele af de britiske arbejdsløse unge har tillid til deres evner til at sætte ord på deres færdigheder i deres jobansøgning. Imidlertid afviser to tredjedele af arbejdsgiverne unge kandidater, fordi de er ude af stand til at forklare deres færdigheder med ord. 6 Deltagelse i et digitalt badgekursus er en måde, hvorpå man ikke blot kan udvikle færdigheder på et bestemt område, men også de bløde færdigheder som fx selvtillid. De færdigheder, som arbejdsgivere mest ønskede at se forbedret, var problemløsning, som var hovedrationalet bag udviklingen af den digitale problemløserbadge i Storbritannien og i Danmark. Hvad er et digitalt badge? Et digitalt badge er en moderne måde at vise, at man har tilegnet sig nye kompetencer eller gennemført online kurser. Alle organisationer er teknisk set i stand til at udvikle et digitalt badge, dog er der visse specifikationskrav i forhold til kvalitet og validitet som skal opfyldes. Digitale badges vises online, men kan også anvendes i et CV, enten som et billede eller en beskrivelse af de nye kompetencer. Forholdet mellem de organisationer, som udsteder digital badging, og dem, som accepterer deres relevans, er centralt for onlinelæringens økosystem. Funktionaliteten af digitale badges, som udvikles af førende spillere i branchen, fx Digital Me, The Tech Partnership og Makewav.es, styrkes gennem de partnerskaber, de har evnet at udvikle sammen med førende brands. Sådanne partnerskaber styrker badgenes validitet og tilskynder således til brugen af dem. Eksempelvis er hvert digital badge på The Tech Partnership Badge Academy udviklet i samarbejde med en sponsor såsom O2 Telefonica, hvor en studerende kan tage kurser i “wearable technology devices” for at lære, hvordan man opbygger sin egen. Med O2 som sponsor kan den studerende være sikker på, at lære af fageksperterne. Hvorfor udvikle et digitalt badge? The Mix og CfDP har identificeret muligheden for at sænke barriererne for adgang til uddannelse med onlinelæring for at sætte dem, som endnu ikke har selvtilliden eller færdighederne til at deltage i mere intensive roller, i stand til at komme på banen. Endvidere forventer de unge at udvikle deres kompetencer for at forbedre deres muligheder for at finde beskæftigelse. Uddannelse af høj kvalitet og løbende støtte giver ikke blot de unge kompetencer, men også øget selvtillid og selvværd. Der er desuden erfaring for, at frivilligt arbejde forbedrer de unges følelse af samhørighed, deres følelsesmæssige trivsel, uddannelsesmæssige resultater og karrieremuligheder.7 Det er vigtigt at forstå, at 70 % af The Mixs unge frivillige involverer sig specifikt med henblik på at udvikle bløde færdigheder, som vil give deres 4

http://www.tradingeconomics.com/danmark/youth-unemployment-rate

5

http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/ey-firm-says-it-will-not-longer-consider-degrees-or-A-levelresults-when-assessing-employees-10436355.html 6 http://www.themix.org.uk/news-and-research/news/two-thirds-of-employers-reject-young-candidates-because-they-areunable-to-articulate-their-skills 7 http://thirdsectorimpact.eu/site/assets/uploads/page/documents-for-researchers/TSI_impact-report_sports-leadersliterature-review-dec-2014.pdf

6


jobparathed et løft, og 84 % af vores adspurgte frivillige var enige i, at det havde forbedret deres færdigheder på en arbejdsplads, eller at de havde tilegnet sig nye færdigheder, der kunne bruges på en arbejdsplads.8 Forskellige aldersgrupper bruger digitale badges af forskellige årsager. Yngre aldersgrupper bliver motiveret ved at deltage i et digitalt badgekursus. Det at digital badging er gratis og tilgængelig er også ensbetydende med, at de har mulighed for at finde ud af, hvad der interesserer dem, samtidig med at de får anerkendelse for deres indsats. De ældre aldersgrupper kan bruge digital badging som en hurtig vej til akkreditering. Med et digitalt badge kan de skille sig ud fra andre kandidater i forbindelse med ansøgning om job eller universitetsuddannelse. De er i sidste ende i stand til at bidrage til deres egen jobparathed. Da det var YouthNet i 2014, gennemførte The Mix et tre måneder langt forskningsprojekt i samarbejde med arbejdsgivere, branchekolleger, som arbejder med jobparathed, og unge for at udforske den rolle, digital støtte kan spille i forbindelse med at støtte en ungs rejse hen imod arbejde. Det gav deltagerne mulighed for at kommunikere med hinanden. Denne research resulterede i, at der blev udviklet et digitalt redskab, som blev ledet af unge, og som kaldes “Definér mig”. Ved hjælp af dette redskab kan en ung indlæse de aktiviteter, som han/hun måtte være involveret i i skolen eller som aktiviteter uden for skolen, og omsætte dette til passende sætninger, som kan bruges som en del af et CV. En afgørende konklusion var, at unge i alderen 16-18 fandt det utroligt vanskeligt at forstå de relevante færdigheder og den relevante erfaring, der krævedes, og de måder hvorpå sådanne færdigheder skal formidles videre til potentielle arbejdsgivere i deres jobsøgning.9 Som Ronan Dunne, CEO for O2 i Storbritannien skriver: “Jeg har slået på tromme for, at unge skal opfylde dette behov, i mange år, delvis kanaliseret gennem den indsats, der gøres i vores O2ThinkBig-program. De unge mennesker besidder de ‘medfødte’ digitale færdigheder, som vores økonomi har så desperat brug for. Men det lykkedes os alligevel ikke helt at forbinde prikkerne mellem arbejdsgivernes behov og nationens unges talenter.” 10 Vores ekspertise inden for digitale serviceydelser til unge betyder, at vi er bevidste om behovet for at gå endnu videre end udviklingen af unges “medfødte digitale færdigheder”. Teknologirelateret digital badging er bredt tilgængeligt pga. badgenes digitale karakter. Dette har åbnet op for muligheden for at udvikle ikke-teknologispecifikke digitale badgekurser. Derfor har The Mix og CfDP været banebrydende i forhold til at “gennemskue en sammenhæng” mellem arbejdsgivere og unge vedrørende udviklingen af et digitalt badge, som forstærker bløde færdigheder, som kræves i forhold til beskæftigelse. Det at vi bevæger os ind i en digital tidsalder har gjort badging lettere, mere alsidig og gjort det til en effektiv måde at udvikle færdigheder på, fx dem, der er nødvendige for at finde arbejde. Endvidere kan det antages, at digitalisering af læring er den mest relevante måde at engagere unge på, i at udvikle deres færdigheder og lære mere om dem selv. Med digital badging kan organisationer nå ud til flere unge end med fysiske kurser. Den niveaudelte uddannelse, som udgør strukturen i et digitalt badge, leverer et støttende og motiverende program til unge, som de skal følge, så de får mulighed for gradvist at opbygge deres færdigheder. Tilgængeligheden af digital badging opfordrer også unge til at udforske deres interesser og identificere deres stærke sider. Resultatet af investeringen i digital badging er, at de opnåede færdigheder dernæst kan overføres til beskæftigelse og andre aspekter af et ungt menneskes liv.

8

The Mix Volunteer Impact Survey 2016 http://www.themix.org.uk/news-and-research/research/connecting-the-dots 10 http://news.o2.co.uk/2015/11/04/no-sewing-required-young-people-to-earn-badges-for-digital-skills/ Tilgået 5/01/2017 9

7


Projektet The Mix og CfDP har støttet hinanden gennem to år i processen med at researche og udvikle et digitalt badgekursus i problemløsning i hvert land, som dernæst er blevet spredt til vores respektive netværk af unge. Projektet har involveret hyppig kontakt mellem vores to organisationer, som mødes i både Storbritannien og i Danmark. Takket være dette samarbejde er det lykkedes os at udvikle et digitalt badge, hvor målet er at etablere en uddannelse, som vil direkte påvirke de unges jobparathed. Dette kursus er blevet stillet til rådighed på en e-læringsportal, som er blevet optimeret til mobiltelefoner. Læringsmålene med dette badge er, at den unge skal: 

Forbedre sin evne til at identificere problemer

Forbedre sin evne til at reagere positivt og proaktivt på problemer

Forbedre sin forståelse af forskellige problemløsningsteknikker

Forstå, hvordan han/hun skal anvende problemløsningsfærdigheder på arbejdspladsen

Forstå almindelige procedurer på arbejdspladsen – hvornår han/hun skal tage initiativet, og hvornår det skal optrappes

Problemløsningskurset varer en time og er opdelt i tre moduler. Der anvendes scenarier på arbejdspladsen til udvikling af problemløsningsfærdigheder ved at styrke brugernes initiativ, så de kan bruge dette, når de møder et problem. Unge begynder generelt at miste koncentrationen efter et kvarters e-læring, så kurset er blevet designet til at maksimere brugerens koncentrationsevner. Formålet var at løse problemet med mangel på direkte engagement med den studerende, som er et resultat af uafhængig onlinelæring, især i demografier såsom NEET (ikke under uddannelse, i beskæftigelse eller i et træningsforløb), hvor de sandsynligvis kobler sig helt fra læring generelt. Dette onlinekursus har også den fordel, at det kan indpasses i en travl hverdag, hvor man kan holde pauser. Eleven skal gennemføre en test på kurset, hvor mulighederne for at prøve igen er begrænsede. Kurset bygger på informationer fra Impetus Framework, et researchstudie som er bestilt af Impetus Private Equity Foundation med titlen “Parat til arbejde: De evner unge har brug for at finde og fastholde et arbejde – og de programmer som beviseligt hjælper med at udvikle disse”.11 Denne research identificerer “Seks vitale egenskaber til at blive arbejdsparat”, som er: 

At være selvbevidst

At være åben

At være ambitiøs

At være selvsikker

At være robust

At være velorienteret

Denne research har været nyttig i forhold til at kvalificere målene for problemløserkurset, selvom det er udviklet i Storbritannien, og derfor ikke altid kan relateres kulturelt til Danmark. Kulturelle forskelle mellem Storbritannien og Danmark Projektet afdækkede adskillige kulturforskelle mellem Storbritannien og Danmark. I Danmark er det mindre sandsynligt, at unge søger uformel beskæftigelse, da vejen til beskæftigelse er langt mere struktureret. De fleste job i Danmark kræver formelle kvalifikationer 11

http://www.impetus-pef.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/2014_09-Ready-for-Work.pdf

8


såsom en eksamen, og uformel onlinelæring er langt mindre anerkendt og accepteret blandt arbejdsgivere. CfDP har derfor udviklet endnu et digitalt badge ved navn “Superhjælper”, som er blevet designet til at hjælpe unge med at identificere deres overførbare færdigheder, hvilket igen skulle opbygge deres selvtillid. Dette badge var meget populært og blev gennemført af flest unge. Dette kan forklares ved dets evne til at hjælpe unge med at lægge mærke til og identificere færdigheder i kendte sammenhænge. Forud for dette projekt havde The Mix designet en app, som udfører en lignende funktion ved navn ”Definér mig”, som hjælper unge med at formidle de kompetencer, de har, til arbejdsgivere. I modsætning hertil har projektet kastet lys over beskæftigelsesmarkedet for unge i Storbritannien og viser, at unge ofte søger midlertidig beskæftigelse ved siden af deres studier eller som en bro til en varig karriere.

INDSIGTER Samskabelsesforløbene Et væsentligt element i projektet involverede afholdelse af samskabelsesforløb med unge samt arbejdsgivere i Storbritannien og i Danmark, hvilket skabte mulighed for at forstå de barrierer, der er i forhold til unges jobparathed, og måder at overkomme dem på. Problemløserkurset blev designet til at give unge redskaber til at føle større selvtillid i forhold til at løse problemer på arbejdspladsen, en færdighed som arbejdsgivere sagde, de gerne så hos unge ansøgere. I Storbritannien har repræsentanter fra Accenture, Ernst & Young, Universal Music og UBS sluttet sig til unge i et samskabelsesforløb, som skulle udgøre konturen for et digitalt badge. I Danmark deltog repræsentanter fra kommunale arbejdsformidlinger samt virksomheden Jensen Kurser i et samskabelsesforløb med en gruppe unge. Forløbet gav indsigter, som resulterede i de digitale badges Problemknuser og Superhjælper. Nedenstående er de væsentligste indsigter fra disse samskabelsesforløb, som har leveret baggrundsinformationen til udviklingen af det digitale badge Problemknuser:

1. Forbedring af beskæftigelsesegnethed er unges hovedmotivation for at deltage i et digitalt badge De adspurgte unge i Storbritannien og i Danmark følte, at digitale badges var en mulighed for at udvikle bløde færdigheder, som ville være relevante for arbejdsgivere. En ung i Storbritannien udtalte, at et digitalt badge “giver noget, man kan tage og føle på i forbindelse med gennemførelse af en online uddannelse”. Arbejdsgiveres anerkendelse af badgets troværdighed indikerede, at jobparathed har været et af den digitale badges kerneresultater. 2. Unge og arbejdsgivere blev enige om, at digital badging ville være en passende platform til udvikling af bløde færdigheder Både unge og arbejdsgivere var åbne over for uformel onlinelæring som et alternativ til de formelle uddannelser. I Storbritannien fjernede Ernst & Young kravet om studentereksamen fra jobstillinger for at opfordre til social mobilitet og dermed fjerne akademiske barrierer, som kunne være til ulempe for kandidater, som ellers var kvalificerede. 3. Unge og arbejdsgivere følte, at digitale badges ville hjælpe med formidlingen af færdigheder For de tilstedeværende unge omhandlede en af bekymringerne i forhold til forbedring af jobparatheden, deres evne til effektivt at identificere og videreformidle deres færdigheder. En ung

9


sagde, at “badges ville gøre det lettere at tale om de færdigheder, som jeg har”, og en anden ung sagde, at “dette er en digital tidsalder, [og digitale badges er en] god måde at demonstrere sine færdigheder på online.” I Danmark havde nogle af de tilstedeværende unge kæmpet for at finde et job og følte derfor, at der var gjort overdreven og ubekræftet brug af den måde, de gav udtryk for deres færdigheder på. En ung forklarede: “Jeg er meget struktureret og meget selvstændig i arbejdssituationer, [men] det lyder bare som tomme ord, når jeg ikke har nogen reel erfaring endnu…” 4. Digital badging ville vinde større troværdighed, hvis flere unge var involveret i brugen heraf De unge sagde, de ville vise deres digitale badges på et troværdigt websted, fx LinkedIn, for at opfordre til brugen af dem, og i Danmark sagde de unge, at de ville vise deres badges frem på sociale medier og endda i deres e-mailsignaturer. 5. Unge og arbejdsgivere delte bekymringer over forståelsen af digitale badges’ troværdighed og kvalitet Arbejdsgivere tilbød et praktisk perspektiv på badgets enkelhed, som er nødvendig, for at organisationer hurtigt og let kan forstå badgets værdi. Dette ville være en måde at opbygge tillid til den digitale badges kvalitet. Validiteten af et digitalt badge kunne kommunikeres gennem brug af et logo, som tilhører troværdig branding. Resultatet af det britiske samskabelsesforløb var en række digitale badgeideer, nemlig ”Problemknuser, Guruplanlægger, TekKloge og Kreativt rum”. I Danmark designede de unge badgene ”Empati og Sociale færdigheder”. Badget Problemknuser blev udvalgt og udviklede sig til et digitalt badge, som nu anvendes i Storbritannien og i Danmark. Badget Problemknuser ville vise en arbejdsgiver, at en ung person havde evnen til at tilpasse sig til en situation, identificere et problem og dets årsag, arbejde under pres, på en effektiv måde. Efter at have færdiggjort badget ville unge være i stand til at bruge eksempler i en interviewsituation til at vise deres forståelse af, hvad problemløsning handlede om, især når de ikke selv havde erfaring.12

Promovering af digital badging over for unge og branchen Et af formålene med projektet var ikke blot at udvikle badget, men at fremme dets brug blandt netværkene af unge og arbejdsgivere i Storbritannien og i Danmark. The Mix og CfDP har arbejdet på at sikre, at de indsigter, der blev vundet i kraft af, at man rådførte sig med unge og arbejdsgivere, blev videreformidlet bredt til andre interessenter. Begge organisationer har arbejdet for at opfordre til brugen af den nyudviklede digitale badge ved at skrive blogs, som er blevet delt blandt virksomheder, dem, der arbejder i branchen, og blandt unge.

Workshops The Mix og CfDP er gået ud i branchen for at arbejde fysisk med unge mennesker og organisationer, og for at tale om fordelene ved de digitale badges, der er blevet skabt som et resultat af dette projekt. Vi har forfulgt strategier til at opfordre til brug af digital badging gennem workshops og opbygning af partnerskaber med andre organisationer.

12

Se badgen her: http://www.themix.org.uk/get-involved/skill-up

10


I Danmark har CfDP leveret et workshopkursus, som er skræddersyet specifikt til unge med anden etnisk baggrund end dansk. Målet med workshoppen har været at introducere begrebet e-læring i støttende omgivelser, især til unge, som måske ikke har haft en let adgang til e-læringsfaciliteter. I Storbritannien har The Mix udviklet et partnerskab med Think Forward, som arbejder med unge, der er i risiko for at droppe ud af uddannelse, beskæftigelse eller træningskurser. Inden for den nærmeste fremtid forsøger Think Forward at arrangere en workshop, som især fokuserer på denne gruppe af unge.

Digital badging som kerneservice for unge Den digitale badge Problemknuser er blevet promoveret på tværs af eksisterende services i begge organisationer. Frivillige hos The Mix opmuntres til at tage kurset for at hjælpe dem med deres roller. The Mix har også linket badget Problemknuser til dets eksisterende services og promoverer det via kommunikationskanaler som fx sociale medier, annoncering og nyhedsbreve. En dedikeret side på The Mix’s websted med navnet Skill Up (Opgradér dig) dirigerer unge hen i retning af badget Problemknuser samt yderligere onlinekurser. Det fremskridt, som allerede er gjort, har påvist behovet for mere akkrediteret digital badging for unge, så de kan bygge bro mellem hvad de kan tilbyde, og hvad en arbejdsgiver søger. Akkreditering gennem anerkendte organisationers sponsorering af digital badging ville være den mest effektive måde at opfordre unge til at give sig i kast med digital badging på.

HVAD BRUGERNE SIGER Vi har indsamlet feedback gennem projektet fra unge, som anvender badget, for at forstå dets virkning. Følgende udsagn er fra unge i både Storbritannien og Danmark, som har opnået den digitale badge. Disse udtalelser viser, at unge er glade for kurset og at de føler, at de har vundet erfaring fra de scenarier, som kurset indeholder. Endvidere viser disse udtalelser effektiviteten i at bevare en feedbacksløjfe med unge for at forstå kursets virkning.

UK “Jeg syntes, det var fedt at opleve, hvordan jeg på kurset kom igennem de faser, hvor man fandt ud af, hvad et problem er, hvordan man identificerer løsninger, handler, og hvordan man styrer sine argumenter. Jeg var også vild med det selvreflekterende aspekt og tænkte, dette var nyttigt, når man skulle tænke på jobs og interviewspørgsmål. Jeg tror, at en yderligere aktivitet, hvor vi skulle gennemgå et problem med forskellige løsninger og forskellige resultater, også ville have været sjov at prøve, men ellers var det godt!” “Dette var helt vildt informativt, det vil selvstændiggøre folk, der læser det, og give dem inspiration til at lære mere og opdage deres potentiale i alle disse forskellige scenarier. Personligt ville jeg ønske, jeg havde kendt disse oplysninger, da jeg var yngre, snarere end at måtte søge efter disse informationer nu.” “Jeg kan virkelig godt lide det interaktive og nogle af de metaforer, som blev brugt (som Legoklodser som fundamentet for, hvordan du burde strukturere din problemløsning).” “Det var virkelig godt, og det dækkede en bred vifte af emner – fra det personlige til arbejdslivet. Virkelig nyttigt!”

Udviklingen af det digitale badge har åbnet op for udviklingen af endnu en mulighed for, at unge frivillige kan bistå med test af Problemknuser-kurset. Endvidere har 100 % af disse frivillige betatestere indberettet, at de følte, at deres problemløsningsfærdigheder blev forbedret pga.

11


kurset. En tredjedel af de undersøgte frivillige var klassificeret som NEETs, så deres feedback gjorde ganske særligt indtryk. De frivilliges feedback omfattede: “Modulernes indhold er også meget fordelagtigt. Især modulerne om problemløsning. Jeg har personligt lært nye oplysninger og teknikker, samtidig med at jeg har gennemført modulerne under e-testningen.” “Jeg føler, jeg har styrket mine færdigheder i forhold til at give kritik ved at kigge på områder af kurset, som kunne forbedres.” “Min selvtillid er vokset pga. denne rolle som frivillig.”

En blog fra The Mix beskriver, hvor vigtig onlinelæring har været for én frivillig fra The Mix, MaryEllen. Mary-Ellen diskuterer de første forbehold, hun havde med hensyn til onlinelæring, men sagde, at brugen af onlinebadges har gjort det lettere at ”sætte ord på de relevante færdigheder og erfaringer, samtidig med at man skiller sig ud.” Mary-Ellen forklarer at: “selve badget afslører kursets fokus, men man lærer så meget ved siden af det. Fx har kurset Problemknuser ligeledes lært mig kommunikations- og teamworkfærdigheder. Når man søger job, er det vigtigt at diskutere og demonstrere færdigheder, der kan overføres, og det hjælper badget med.”

Danmark Udtalelser fra samskabelsesforløbet med virksomheder og organisationer: "Frivilligt arbejde er vigtigt – det viser, at unge er parate til at gøre en ekstra indsats!" "Ikke-akademiske færdigheder, som har betydning [i vores forretning], er vedholdenhed, sociale færdigheder, robusthed, diversitet og engagement." "Spilfærdigheder som fx vedholdenhed, teamwork, organisation/struktur, strategier, et badge kunne hjælpe med at ændre fritidsaktiviteter som fx computerspil til en færdighed." "[At få] et logo på badgen (meddelelse om copyright) vil give den værd og gøre den mere troværdig. Badgeværdien øges, jo mere kendskab vi har til badgens ophavsmand." "Enkelhed er vigtigt." "Symboler som gør det let at genkende den færdighed, der er dækket af badget, er vigtige."

Udtalelser fra brugere: "Det [kurset] var godt. Det var let at finde ud af. Jeg blev vejledt på en god måde. Platformen var brugervenlig, og det var spændende at tage kurset." "Kurset fik mig til at tænke over de forskellige måder, man kan hjælpe nogen på. Og hvordan man kan bruge onlineplatforme til at hjælpe andre unge, fx ved at give én et like eller dele historier og erfaringer. " "Føler du, du er bedre egnet til at løse problemer? Ja, det gør jeg. Især fordi man får indsigt i de forskellige personlighedstyper og hvordan de reagerer. Og det at jeg selv er en type – givet en forklaring på, hvorfor jeg gør det, jeg gør, og hvordan jeg kan handle på en anden måde, som kunne være bedre."

12


"Jeg synes, det er et meget godt kursus. Det fokuser på forskellige problemstillinger, og man kan lære, hvordan man kan undgå eller løse problemerne ved fx at vise anerkendelse, blot lytte eller give konkrete råd."

Udtalelse fra arbejde udført sammen med den eksterne organisation Unge4Unge: "Vores erfaring med workshoppen var både positiv og lærerig. Vi havde nogle problemer med den tekniske del, men der var god variation mellem onlinemodulerne og de fysiske gruppeopgaver. Det var planlagt effektivt, og legen med spaghetti og skumfiduser var særlig genial – den satte deltagerne i stand til at bruge den viden, de fik fra onlinemodulerne, og til at blive mere bevidste om, når nogen var en "struds" eller et "næsehorn" – det var ret sjovt at se."

Vi ved, at unge finder det nyttigt at gennemføre det digitale badgekursus. Men vi ved også, at bredere anerkendelse af disse og andre digitale badgekurser ligeledes er en nøgle til yderligere forbedring af de unges jobparathed. Vi ved, at vi kan hjælpe unge med at forstå de færdigheder, de har indhøstet, og give dem redskaberne til at demonstrere dette over for arbejdsgivere på en værdifuld måde.

ANBEFALINGER & BEDST E PRAKSIS: HVORDAN DIGITALE BADGES KAN FORBEDRE UNGES BESKÆFTIGELSESEGNETHED På baggrund af vores konklusioner har vi identificeret fire nøglekomponenter, der kræves, for at et digitalt badge kan være effektivt: Effektivt design af produktet Designet af produktet involverer identifikation og forståelse af dets målgruppe. Dette danner de tilsigtede resultater og præstationer, det digitale badge skal levere. Samskabelsesforløbene med unge og arbejdsgivere var derfor afgørende for designet. Det digitale badgekursus skal også være motiverende i sin form for at sikre, at det bliver gennemført. Projektet belyste, at teknologiske vanskeligheder førte til tab af momentum og engagement blandt brugerne. For at et digitalt badge kan blive vellykket skal dets teknologi være funktionelt og kunne tilpasses en løbende forbedringsproces.

Udvikling af et badge med værdi Mens CfDP og The Mix er eksperter i at udvikle og yde støtte til unge og er i færd med at blive eksperter i tilvejebringelse af e-læring, er udvikling af kurset sammen med eksperter fra den bredere branche nøglen til et digitalt badges troværdighed og rækkevidde. Samarbejde med eksperterne sikrer, at det digitale badge ikke kun har troværdighed inden for deres affilierede organisation, men også på tværs af organisationer. Ved at samarbejde med eksperter er unge bedre i stand til at forstå værdien af at gennemføre et digitalt badgekursus og anvendelsen af de færdigheder, de udvikler, ude i det virkelige liv. Faktisk er det digitale badgekursus en mulighed for unge til at blive vejledt af faglige ekspertorganisationer. Udvikling af tillid til onlinelæring Onlinelæring og digital badging er stadig ikke bredt anerkendt som læringsmetode. Med henblik på at udvikle kendskabet og tilliden har vi fundet ud af, at brugen af en kombination af e-læring og

13


offlinefacilitering er effektivt i forhold til formidling af dens værdi. Et online læringsfællesskab kan plejes af:   

Workshops der kan levere e-læring Online workshops Chatsessioner til understøttelse af læring

Dette læringsfællesskab bliver værdifuldt i forhold til engagement med og konsolidering af læring. Endvidere skal det formidles, at gennemførelse af et onlinekursus ikke blot demonstrerer de tilsigtede færdigheder, men også initiativ og disciplin til at engagere sig i selvlæring. Etablering af badgesponsorat Sponsering af et digitalt badge er absolut nødvendig for dens fortsatte succes. Partnerskab med sponsorer er nødvendigt for at styrke et digitalt badges brand og dens troværdighed blandt unge og arbejdsgivere. Sponsering af et digitalt badge er nødvendig for at øge brugen af den, hvilket omvendt fungerer som en feedbacksløjfe til at øge troværdigheden.

DIGITAL BADGING I FREMTIDEN Idet vores projekt nærmer sig sin afslutning, ser vi mod fremtiden for den digitale badging, vi har udviklet. Vi ved, at digitale badges er en effektiv måde at støtte unge på, så de forbedrer deres chancer for at få et job. En problemstilling som ikke blot påvirker unge i Storbritannien og Danmark, men over hele Europa. Dette er imidlertid en problemstilling, som vi ikke kan løse alene. Gennem dette projekt har vi lært, hvordan man skaber et online digitalt badgeøkosystem. Nu skal vi udvide vores interne netværk, for derigennem at gøre digital badging værdifuld på tværs af organisationer og for alle unge. For at gøre dette kræver det digitale badgeøkosystem validering gennem støtte og sponsorater fra virksomheder, specialister i beskæftigelse og politiske beslutningstagere. I Storbritannien har The Mix allerede engageret organisationerne Think Forward, The Challenge (National Citizenship Service) og vInspired i den digitale badge Problemknuser og dens målsætninger. Ud over at søge at engagere flere organisationer som denne forventer The Mix at samarbejde med højt profilerede virksomheder og ledere inden for digital badging, fx O2, Digital Me, The Duke of York Award og Makewav.es. I Danmark har CfDP engageret sig i en omfattende branding af det arbejde, de har udført på dette projekt, og fordelene ved de digitale badges Problemknuser og Superhjælper sammen med organisationer, projekter og den videre branche i Danmark. De anvender også det digitale badge til at træne og udvikle deres egne frivilliges færdigheder. Ud over dette arbejde fortsætter CfDP med at udforske muligheden for at udvikle dets digitale badging til kurser godkendt af Open College Network (OCN), hvilket kommer til at betyde, at de studerende opnår en akkrediteret kvalifikation, når de opfylder kravene til det digitale badgekursus. Derudover overvejer CfDP ligeledes at inddrage digital badging i andre projekter, fx Ung Økonomi, hvor CfDP sammen med KFUM’s sociale arbejde tilbyder online økonomisk rådgivning. Det kunne være et effektivt supplement til de eksisterende rådgivningsmuligheder at skabe digitale badges til forskellige økonomiske aspekter, fx budgettering, skatter og kviklån. Fremtiden for udbud af tilgængelig og effektiv onlineuddannelse for at forbedre unges jobparathed, ikke kun i Storbritannien og i Danmark, men i hele Europa, kræver støtte fra alle dem, der kan se potentialet.

14


En post-Brexit-tilgang til digitale badges Ændringerne i beskæftigelsesmulighederne på tværs af kontinentet er ukendte, og dog nært forestående. Det er svært ikke at kigge på de konsekvenser, Brexit måtte få for fremtiden for digitale badges og onlinelæring. Tiden vil vise, hvad der kommer til at ske, men det er nødvendigt med mere research for at forstå begrænsningerne og mulighederne for at få unge i beskæftigelse fuldt ud. Tilgangen i forbindelse med dette projekt har været at udvikle en standardiseret løsning på unges evne til at finde beskæftigelse på tværs af det europæiske kontinent. Dog, nu hvor USA og Storbritannien bliver mere protektionistiske i forhold til beskæftigelse i en globaliseret verden vil en ensartet tilgang til onlinelæring, og digital badging specifikt, muligvis blive vanskeligere.

BILAG Blogs “What kind of problem solver are you?” (Hvad slags problemløser er du?) præsenterer fordelene ved at tage det digitale badgekursus i problemløsning og opfordrer læserne til at deltage i netværkene og dele dem. http://www.themix.org.uk/news-and-research/blogs/what-kind-of-problem-solver-are-you “We have a problem. Can you be the solution?” (Vi har et problem. Kan du være løsningen?) præsenterer rationalet bag det digitale badgekursus i problemløsning. Bloggen forsøger også at opfordre unge til at involvere sig og prøve kurset. http://www.themix.org.uk/news-andresearch/blogs/we-have-a-problemcan-you-be-the-solution “Can short-term volunteering have an impact?” (Kan kortvarigt frivilligt arbejde have en virkning?) ser på, hvordan unge frivillige er blevet påvirket af en ny kortvarig rolle såvel som den digitale badge og online læringskurser, der er tilgængelige fra The Mix. En specifik mulighed for at blive frivillig blev gjort tilgængelig, så unge kunne være med til at teste kursets funktionalitet og indhold. http://www.themix.org.uk/news-and-research/blogs/can-short-term-volunteering-have-an-impact “Can digital badges help young people talk to employers?” (Kan digitale badges hjælpe unge med at tale med arbejdsgivere?) viser i hovedtræk de indsigter, der blev opnået gennem afholdelse af samskabelsesforløb med unge og arbejdsgivere. http://www.themix.org.uk/news-andresearch/blogs/can-digital-badges-help-young-people-talk-to-employers “Letters from Denmark” (Breve fra Danmark) er skrevet af teamet i Danmark for at dele en ung ved navn Sannes erfaring, hvor hun taler om sin deltagelse i det digitale badgekursus Superhjælper. http://www.themix.org.uk/news-and-research/blogs/letters-from-denmark-skill-development “Standing out from the crowd with digital badges” (Skil dig ud fra mængden med digitale badges) skitserer de erfaringer, som frivillig Mary-Ellen fra The Mix har gjort sig. Hun føler, at digital badging har haft en positiv virkning på hendes evne til at formidle de relevante færdigheder, hun har, til en arbejdsgiver. http://www.themix.org.uk/news-and-research/blogs/standing-out-from-thecrowd-with-digital-badges "Skills Connect" (Tilslut kompetencer) var en præsentation af projektet samt nogle af vores første tanker vedrørende de udfordringer, der er forbundet med unges ansættelsesmuligheder. http://cfdp.dk/skills-connect-2/ "Are you Empathic? Prove it!” (Har du empati? Bevis det!) er et resumé af samskabelsesworkshoppen samt hvad vi opdagede, da vi inviterede unge og organisationer til at deltage. "Learning and reflection"(Læring og refleksion) er den danske version af bloggen: “Letters from Denmark”. http://cfdp.dk/learning-and-reflection/

15


"Free E-courses for vulnerable young people" (Gratis e-kurser for sårbare unge) En detaljeret beskrivelse af de to kurser der er tilgængelige på den danske e-læringsplatform. http://cfdp.dk/freee-courses-for-vulnerable-young-people/ "Young people are articulating their skills!” (Unge italesætter deres kompetencer!) handler om vores erfaring med at præsentere kurset i problemløsning gennem en workshop. Workshoppen var rettet mod en ung gruppe frivillige fra organisationen Unge4Unge, der arbejder med unge med anden etnisk baggrund end dansk. http://cfdp.dk/young-people-are-articulating-their-skills/

16